online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

oktatás

felsőoktatás, oktatás origo, nyelvoktatás tanfolyam, szakképzés, felvételi, pedagógiafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
oktatás
 
bal also sarok jobb also sarok

Nyelvtudas - gazdasag - innovació


Nyelvtudás - gazdaság - innováció A nyelvoktatás XXI. századi modelljét a következő - egyben keretet is adó - tényezők befolyásolják: nyelvpolitika, nyelvpedagógia, oktatási gyakorlat és rendszer, gazdaság, globalitás, jog. Ezekből a ténye


A reklamok hatasa a gyermekekre napjainkban


A reklámok hatása a gyermekekre napjainkban Szakdolgozat "A gyermekek azon társadalom állapotának tükörképei, amelyben élniük


KÜLLEMI BÍRÁLAT


KÜLLEMI BÍRÁLAT Céljai: -         az egyed testalakulása a fajtának, hasznosítási típusnak megfelelő-e, -         következtetés a hasznos élettartamra,


Szakszövegolvasas mint az interkulturalis szaknyelvoktatas alapja


Szakszövegolvasás mint az interkulturális szaknyelvoktatás alapja A nyelvtudás az idegen nyelv különféle kommunikációs szituációkban való helyes használata, a nyelvtanulás célja pedig az ehhez szükséges kommunikatív képességek kialakítása.


A pedagógus teljesítményének, kompetenciainak értékelése


A pedagógus teljesítményének, kompetenciáinak értékelése A kérdőív 2 pld-ban készül, kitölti a pedagógus az önértékelés és a vezető az értékelés céljából. A számok jelentése: 5 - igaz, jellemző, mindig, 4 - általában igaz, gyakran,


A komplex szakmai kommunikació oktatasanak fontossaga az EU-konform szakemberképzésben


A komplex szakmai kommunikáció oktatásának fontossága az EU-konform szakemberképzésben Motto: "A nyelv az egyetlen szellemi tényező, amelynek anyagi és gyakorlati ereje van... A nyelv adománya nélkül nem lehet kereskedni, sem országot ig


English for Health Insurance Professionals: angol szaknyelvi jegyzet egészségbiztosítasi szakembereknek


English for Health Insurance Professionals: angol szaknyelvi jegyzet egészségbiztosítási szakembereknek A PTE-en főiskolai szintű egészségbiztosítási szakemberképzés 5 évvel ezelőtt, 1997-ben indult. A képzés főbb tanulmányi területei egész


A szakma-specifikus nyelvfejlesztés aktualis kérdései a magyar felsőoktatasban


A szakma-specifikus nyelvfejlesztés aktuális kérdései a magyar felsőoktatásban A magyarországi idegennyelv-oktatásban az utóbbi évtizedben végbemenő mélyreható változások következtében egyre magasabb szintű idegennyelv-ismerettel kerülnek b


Napi tevékenységi terv


                                      Napi tevékenységi terv                               Tevékenység helye: Ákosfalvi Óvoda Tevékenység időpontja:


Az explicitació egyes kérdései az angol-magyar szakfordítasban


Az explicitáció egyes kérdései az angol-magyar szakfordításban A fordított szövegek általában több nyelvi elemet tartalmaznak, tehát nyelvileg kifejtettebbek, mint a nem-fordított szövegek, így az explicitálást fordítási univerzálénak teki


Üzleti kommunikació oroszul 2002


Üzleti  kommunikáció  oroszul  2002 A közelmúlt eseményei mind Oroszországban, mind hazánkban egyértelműen kifejezésre juttatták, hogy minden esélyünk megvan az országaink közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok érdemi javu


BME műszaki kommunikaciós szaknyelvi vizsga


BME műszaki kommunikációs szaknyelvi vizsga A cikk a Budapesti Műszaki Egzetemen kidolgozott műszaki kommunkációs szaknyelvi vizsgát a következő szempontok mentén vizsgálja: 1         Elvi alapvet


Bakos Andras - A sikeres tanulas titkai


Bakos András - A sikeres tanulás titkai Bevezetés Napjainkban egyre több tanulás-módszertannal foglalkozó irodalom jelenik meg, amelyek egyre inkább az a nézetet hirdetik, hogy a tanulás is tanulható, tanítható. A tanulás-módszertan tudományá


A dan üzleti targyalasok jellemző vonasai


A dán üzleti tárgyalások jellemző vonásai A cikk a dán üzleti tárgyalások jellemző vonásait mutatja be, és háttérként utalok a dán társadalom, gazdaság és üzleti kultúra jellegzetességeire, amelyek hatottak és hatnak az üzleti tárgyalások s


Szakmaival bővített-e a szaknyelvi vizsga?


Szakmaival bővített-e a szaknyelvi vizsga? Alig telt el néhány év azóta, hogy a nyelvtudás-mérés terminológiájának egy azóta is alulmúlhatatlan magyar nyelvű terminusz technikusza, a "szakmaival bővített nyelvvizsga" kifejezés közszájon fo


Interdiszciplinaris hallgatói projektek az angol üzleti szaknyelv oktatasaban


Interdiszciplináris hallgatói projektek az angol üzleti szaknyelv oktatásában A szakmai idegennyelv oktatásában az Idegennyelvi Lektorátus fontos törekvése, hogy a hallgatók idegen nyelven is kreatívan tudják alkalmazni a magyar nyelven el


Az ezredforduló idegennyelv-oktatasi iranyzatai és a szaknyelvoktatas


Az ezredforduló idegennyelv-oktatási irányzatai és a szaknyelvoktatás Az ezredforduló idegennyelv-oktatási irányzatait összefoglalóan poszt-kommunikatív idegennyelv-oktatásnak (PK) nevezhetjük. Az alábbiakban  következő jellemzőit vizsgálom


Multimédia az oktatasban


Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Bolyai Nyári Akadémia - 2008 Analitikus program 1. Program/tanfolyam címe:  Multimédia az oktatásban 2. Programszervező:              3. Előadó(k)/foglalkozásvezető(k):


Szakmai összegzés a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanacskozasaról


Szakmai összegzés a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanácskozásáról A szakfordítások, képesítőfordítások elkészítése során gyakran ütközünk olyan nyelvi, terminológiai, fordítástechnikai problémába, melyet egyedül a fordítástechn


A névelök


A névelök A határozatlan névelö A határozatlan névelöt használjuk, ha: - azt adjuk meg, hogy valaki vagy valami milyen (fajta) személy vagy dolog, más szóval (összetett) névszói állítmány esetében.           oldal:

1 ... 1 2 3 4 5

Felhasználási feltételek