online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

oktatás

felsőoktatás, oktatás origo, nyelvoktatás tanfolyam, szakképzés, felvételi, pedagógiafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
oktatás
 
bal also sarok jobb also sarok

Comenius 2000 közoktatasi minöségfejlesztési intézményi modell hatasvizsgalata


Comenius 2000 közoktatási minöségfejlesztési intézményi modell hatásvizsgálata 1.    A Comenius közoktatási/minöségfejlesztési program helye, szerepe az iskolai munka megújítására szolgáló törekvésekben Ebb


Az anyanyelvi nevelés tantargyi terve, a pedagógus egyéni tervei


Az anyanyelvi nevelés tantárgyi terve, a pedagógus egyéni tervei A tanulási egység követelményrendszere Az anyanyelvi nevelés tantárgyi tanterve, a pedagógus egyéni tervei címü modul áttanulmányozása, az önellenörzö teszt


Az olvasas- és írastanítas kérdései


Az olvasás- és írástanítás kérdései A tanulási egység követelményei Az olvasás- és írástanítás kérdései címü modul áttanulmányozása, az önellenörzö tesztek megoldása után a hallgató képes lesz: - Tudatosítani az olvasá


Kompetencia alapú egészségnevelés


Kompetencia alapú egészségnevelés 1. Bevezetés 1.1   Problémafelvetés Az iskolarendszerünk testi nevelést célzó tárgyai nem adnak kellő ismeretet, így motivációt sem ahhoz, hogy az egyén reálisan tudja értékelni fittségi áll


A TANULÓK KREATÍVITÁSA


A TANULÓK KREATÍVITÁSA Tartalom: 1. A kreativitás: meghatározás, szintjei 2. A kreativitás dimenziói 2.1. Az alkotás folyamata 2.2. A kreatív személyiség 2.3. A kreatív teljesítmény 2.4. Az alkotás kontextusa 3. A kreativ


TANULÁSELMÉLETEK ÉS HATÁSUK A NEVELÉSI FOLYAMATBAN


TANULÁSELMÉLETEK ÉS HATÁSUK A NEVELÉSI FOLYAMATBAN Tartalom 1. Tanulás: meghatározás, formái, feltételek 2. A tanulás asszociációs elméletei 2.1. Klasszikus kondicionálás 2.2. Konnexionizmus avagy a próba-szerencse tanulás


AZ ISKOLAI CSOPORTOK PSZICHOSZOCIÁLIS ELEME


AZ ISKOLAI CSOPORTOK PSZICHOSZOCIÁLIS ELEME Tartalom:                                                        1. A csoport fogalma. A csoportok tipológiája 2. Az iskolai osztályközösség, mint szociális csoport 3. Tevékenység a csopor


Az iskola külőmbőző anyagi, szerek, segédeszközök ellattotsaga, berendezése, a testnevelő tanar egyik legfontosabb munkafeladata. Az iskola palya karb


Babeş-Bólyai Tudományegyetem Testnevelés és Sport Szak Az iskola külőmbőző anyagi, szerek, segédeszközök   elláttotsága, berendezése, a testnevelő tanár egyik legfontosabb munkafeladata. Az iskola pálya karbantartása. Az oktatási t


Földrajz lecketerv - IV. osztaly


Földrajz lecketerv - IV. osztály - Helyszín: Romulus Guga Gimnázium, Marosvásárhely Dátum: 2008. október 16. Osztály: IV. B osztály Tantárgy: Földrajz Óra témája: Szabadban való tájékozódás s


A TANÁRKÉPZÉS PSZICHOLÓGIAI DIMENZIÓJA


A TANÁRKÉPZÉS PSZICHOLÓGIAI DIMENZIÓJA Tartalom: 1. Pedagógusnak lenni 2. Képességek és pedagógiai kompetencia 3. Nevelési stílusok 4. Az iskolai teljesítmény értékelésének pszichológiai aspektusai 4. 1. Az iskolai értékel


Tanulaselméletek és hatasuk a nevelési folyamatban - 2


Tanuláselméletek és hatásuk a nevelési folyamatban - 2 Tartalom 1. Konstruktív tanuláselméletek 1.1. Piageti konstruktivizmus 1.2. Szociális konstruktivizmus: Vigotszkij 1.3. Szociokulturális konstruktivizmus: Bruner 1.4. A


MOTIVÁCIÓ A TANULÁSI TEVÉKENYSÉGBEN


MOTIVÁCIÓ A TANULÁSI TEVÉKENYSÉGBEN Tartalom: 1. Motiváció: meghatározás és általános jellemzés 2. A motiváció elméleti távlatai 2.1. Az emberi szükségletek hierarchikus mintaképe 2.2. A teljesítménymotiváció elmélete 2.3. A


A A 20. szazad masodik felének főbb metodológiai iranyzatai és tendenciai az angol (szak)nyelvoktatasban


A 20. század  második felének főbb metodológiai irányzatai és tendenciái az angol (szak)nyelvoktatásban A nyelvpedagógia 20. századi fejlődéstörténete hűen tükrözi az oktatás pedagógia és a pedagógiai pszichológia egésze  egyes fejlődési sza


Interdiszciplinaritas a szaknyelvi lexika oktatasaban


Interdiszciplinaritás a szaknyelvi lexika oktatásában Az interdiszciplinaritást felfoghatjuk úgy, mint több tudományt átfogó és több tudományra kiterjedő szemléletet. Ennek megfelelően ismertetjük egy, az 1970-es évekből származó német inte


Az idegen nyelvi tesztelés etikai problémai


Az idegen nyelvi tesztelés etikai problémái Manapság a nemzetközi konferenciákon és különösen az angolszász szakirodalomban számos ismert szakember foglalkozott és foglakozik a nyelvi tesztelés etikai kérdéseivel, de kevés szó esett eddig er


Az emocionalis hattér feltérképezése és annak jelentősége az idegen nyelvi gazdasagi szaknyelvi óran


Az emocionális háttér feltérképezése és annak jelentősége az idegen nyelvi gazdasági szaknyelvi órán A gazdasági szaknyelv iránti növekvő érdeklődés egyre nagyobb mértékben tükrözi azokat a változó gazdasági és társadalmi körülményeket, ame


Szaknyelvoktatas, szaktudomanyok, szakmai integració A magyarorszagi felsőfokú szaknyelvoktatas diszciplínak közötti integratori szerepének elhanyagol


Szaknyelvoktatás, szaktudományok, szakmai integráció A magyarországi felsőfokú szaknyelvoktatás diszciplínák közötti integrátori szerepének elhanyagolt volta A felsőfokú szaknyelvoktatásban tanító nyelvtanárok mindig is tisztában voltak a


Korpuszok a szaknyelvkutatasban


Korpuszok a szaknyelvkutatásban A tanulmány a korpuszok szaknyelvkutatásban betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. Ismerteti egy korpuszalapú  empirikus kutatás körvonalait, és kitér azokra az aspektusokra, amelyek a szaknyelvi szövegek


A spanyol nyelv szerepe a konferenciatolmacs képzésben


A spanyol nyelv szerepe a konferenciatolmács képzésben A spanyol nyelv világszerte egyre népszerűbb mind az amerikai, mind az európai kontinensen. Az Európai Unió szervezetein belül  azonban ez még nem tükröződik. A cikk spanyol aspektusból


Differencialas pedagógiaja


Differenciálás pedagógiája Gyógypedagógia Önálló tudomány. Olyan gyermekek oktatásával és nevelésével foglalkozik, ahol rendellenesség, fogyatékosság áll fenn. A nevelés sajátosságai a gyermekek sajátosságival is magyarázhatóak. A soldal:

1 ... 1 2 3 4 5

Felhasználási feltételek