online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Földrajz lecketerv - IV. osztaly

oktatás



Fájl küldése e-mail



egyéb tételek

 
Üzleti kommunikació oroszul 2002
Napi tevékenységi terv
A komplex szakmai kommunikació oktatasanak fontossaga az EU-konform szakemberképzésben
Egy személyre szabott feladatokkal kibővített szaknyelvi tanterv kifejlesztésének szükségessége, kipróbalasa és tapasztalatai
LECKETERV Anyanyelv
Általanos és szaknyelvi uniós szövegek fordítasanak problémai
Integration of Legal Language in ESP
Do Lawyers Talk Differently?
 
 

Földrajz lecketerv

- IV. osztály -











Helyszín: Romulus Guga Gimnázium, Marosvásárhely

Dátum: 2008. október 16.



Osztály: IV. B osztály

Tantárgy: Földrajz

Óra témája: Szabadban való tájékozódás segédeszközök használatával

Óra típusa: Vegyes óra

Általános fejlesztési követelmények:

-     717h73h      717h73h szabadban való tájékozódás kifejlesztése

-     717h73h      717h73h a földrajzi környezet elemeinek megismerése

-     717h73h      717h73h kommunikációs készségek fejlesztése

-     717h73h      717h73h a közösségbe való beilleszkedés ösztönzése

-     717h73h      717h73h logikus gondolkodás és memória fejlesztése

Részletes fejlesztési követelmények:

-     717h73h      717h73h tudják feleleveníteni az előző órán tanultakat

-     717h73h      717h73h sajátítsák el az iránytű használatát

-     717h73h      717h73h sajátítsák el az alaprajz használatát

-     717h73h      717h73h különböző módszerek segítségével tudják meghatározni az égtájakat

-     717h73h      717h73h alkalmazzák gyakorlatban helyesen az elméleti ismereteket

Viselkedési modellek:

A gyermek legyen képes:

o     717h73h    aktívan részt venni az órai tevékenységen

o     717h73h    fegyelmezetten viselkedni az iskola udvarán

o     717h73h    helyes testtartásban dolgozni

o     717h73h    helyesen válaszolni a kérdésekre

Módszerek és eljárások: beszélgetés, magyarázat, értékelés, gyakoroltatás

Didaktikai eszközök: iránytű, alaprajz, falikép, karóra

Szervezési formák: frontális, egyéni, csoportos



A tevékenység mozzanata

A kezdeményező tevékenysége

A gyerekek tevékenysége

Módszerek és eszközök

1. Az órai tevékenység előkészítése

- Kiszellőztetem a termet, letörlöm a táblát és előkészítem a szemléltető eszközöket.

- Készüljenek fel az órai tevékenységre.

- beszélgetés

2. Az előző órán elsajátított ismeretek felelevenítése

- Kérdéseket teszek fel az elmúlt órákon tanultakról.

- Kérdések: Miről tanultatok az elmúlt órákon? Mi a látóhatár? Mi a látóhatár vonala? Érinti-e az ég a tömbházat meg a földet? Mi az alaprajz? Hogy jelöljük a falat? Milyen égtájakat ismer?

- Javítom az esetleges hibákat.

- Helyesen feleljenek a kérdésekre.

- Aktívan vegyenek részt az óra mozzanatában.

- ismétlés

- javítás

- beszélgetés

- magyarázat

3. A figyelem felkeltése

- Megkérdem, hogy láttak-e olyan filmet, amiben a főhősök elvesztődtek az erdőben, vagy a hegyekben, térkép nélkül?

- Válaszoljanak a kérdésre, és tanúsítsanak érdeklődést.

- beszélgetés

- magyarázat

4. A téma bejelentése



- Bejelentem, hogy olyan dolgokat fogunk tanulni és gyakorlatba helyezni, melyek segítenek a terepen való tájékozódásban.

- Tanúsítsanak érdeklődést a téma iránt és figyeljenek.


5. Az elméleti rész kidolgozása és szemléltetése

- Megkérdezem, hogy az általuk látott filmekben milyen eszközöket és módszereket használtak a főhősök, hogy megtalálják a haza vezető utat?

- Megkérdem, hogy tudja-e valaki, mi az iránytű?

- Az iránytű az egy dobozban elhelyezett mágnesen tű, amely szabadon mozog tengelye körül. A mágnestű kék színe mindig észak felé mutat. Segítségével bárhol megtaláljuk az északi sarkot.

- Észak meghatározása után már könnyű meghatározni a többi égtájat, a versike segítségével:

- Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél.

- Szemléltetem, hogy lehet meghatározni az égtájakat a karóra segítségével. Úgy fordulunk, hogy a kis mánus a nap fele mutasson, s a 12-es és a kis mánus közti részt megfelezve megkapjuk a déli irányt. Utána meghatározzuk a többi égtájat.

- Szemléltetem a faliképen, hol van a Sarkcsillag, ami mindig észak fele mutat.

- Más módszerek az égtájak meghatározására: a moha és sárgazuzmó a fák törzsén észak felé mutat, mert ott nedvesebb és hűvösebb, a vakondtúrások is az északi részen nedvesebbek. A fák az erdő szélén a déli részek lombosabbak.

- Próbáljanak felsorolni pár módszert, amivel meg lehet határozni az égtájak irányát.

- Sajátítsák el az iránytű működésének elvét, és ismerjék fel gyakorlati hasznát.

- Tanulják meg a versikét helyesen, és tudják helyesen meghatározni az égtájak irányát.

- Tanúsítsanak érdeklődést az új ismeretek iránt.

- heurisztikus beszélgetés

- magyarázat

- szemléltetés

- beszélgetés

6. Az elméleti rész gyakorlatba ültetése

- Bejelentem, hogy az mindent ki fogunk próbálni, vegyenek kabátot, és csendben jöjjenek le az udvarra.

- Lent minden két diák kap egy-egy alaprajzot az iskola udvaráról. Első feladatuk az alaprajz segítségével megtalálni egy borítékot, melyben felhívó szöveg van egy mágnes használatára (pl. használd a mágnest, és állapítsd meg, merre van dél, utána menj 45 lépést délre.) Különböző feladatok megoldásával gyakorlatba helyezik az órán tanultakat, így biztosítva a rögzítést.

- Fegyelmezetten vonuljanak le az udvarra, s a bejárat előtt várjanak meg.

- Járják végig a feladatok sorát, s oldjanak meg minden feladatot, találós kérdést, jelt.

- Viselkedjenek rendesen, ne rivalizáljanak túlzottan, ne okozzanak egymásnak testi sértéseket.

- beszélgetés

- magyarázat

- gyakoroltatás

- javítás

- heurisztikus beszélgetés

7. Az eredmények kiértékelése

- Kiértékeljük az eredményeket, megbeszéljük, hogy mit láttak, és hogy mit következtettek le különböző jelekből.

- Válaszoljanak a kérdésekre.

- Aktívan vegyenek részt a gyakorlati rész kiértékelésében.

- frontális értékelés

- csoportos értékelés

- beszélgetés

8. Az óra értékelése

- Értékelem az órai tevékenységet.

- Figyeljenek az értékelésre.

- frontális értékelés

- egyéni értékelés


Táblavázlat


-     717h73h      717h73h Az iránytű egy mágneses tű, melynek a piros fele mindig délre mutat, a kék fele meg mindig északra.

-     717h73h      717h73h Előttem van észak,/ hátam mögött dél,/ balra a nap nyugszik,/ jobbra pedig kél.

-     717h73h      717h73h Karóra segítségével (rajz)

-     717h73h      717h73h A Sarkcsillag mindig észak felé mutat.

-     717h73h      717h73h Moha a fák északi részén nő.

-     717h73h      717h73h A patkánytórások északi fele nedvesebb.

Találat: 3991