online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A névelök

oktatás

Fájl küldése e-mail



egyéb tételek

 
A névelök
 
 

A névelök



A határozatlan névelö


A határozatlan névelöt használjuk, ha:

- azt adjuk meg, hogy valaki vagy valami milyen (fajta) személy vagy dolog, más szóval (összetett) névszói állítmány esetében.

A dog is an animal.

Are you a good driver?

My father is a teacher.

- egy dolgot vagy személyt elöször említünk

They live in a flat. It’s very small, but cosy and comfortable.



He bought an ice-cream, then gave it to his son.

- a fönév dolgok/személyek egész osztályát reprezentálja 434h73e

A child needs love. = All children need love.

bizonyos kifejezésekben

a lot of

a thousand

such a

What a…!

sixty kilometres an hour – a/an = per



A határozott névelö


A határozott névelöt használjuk minden olyan esetben, ha a dolog vagy személy egyértelmüen azonosítható, azaz ha:

- a dolog vagy személy azonosítása már megtörtént, azaz nem elöször említjük meg.

A man and a woman was sitting opposite me. The man was American but the woman was surely British.

a dolog vagy személy a szöveg további részében azonosítva van

the girl in blue the place where I met him

a dolog vagy személy egyedi, vagy annak tartják

the sun the equator

the president of the USA the stars

the environment the sea

Kivétel: space = az ür, nature = a természet.

There are millions of stars in space.

a dolog vagy személy az adott szituációban egyértelmüen azonosítható

Would you switch on the light? – az adott helységben lévö lámpát.

The children are in the garden. – valószínüleg a saját gyerekei, a saját házuk kertjében.

The postman always comes at 8. – a mi postásunk

- felsöfok, illetve a first, second, stb, a next és az only elött.

the fastest car the only way

Ha azonban a felsöfokú melléknév után nem áll fönév vagy vonatkozói mellékmondat, akkor – föleg informális stílusban – elhagyható a névelö.

Why did you decide to stay in this hotel? – It was (the) cheapest.

- használhatjuk továbbá egyes számmal, ha dolgok, állatok egész osztályára akarunk utalni.

the weather the human race

the wind thy public

Ha egy konkrét példát említünk akkor azonban a határozatlan névelöt használjuk.

There was a cold wind blowing from the north.

- használjuk még állandósult szókapcsolatokban: the cinema, the theatre, the radio (nemcsak mint rádiókészülék, hanem mint médium is).

I go to the cinema a lot.

I often listen to the radio.

- melléknevek elött, ha emberek egész csoportjára akarunk utalni.

the unemployed – a munkanélküliek

the deaf – a süketek

- nemzetiségnevek elött, ha az egész nemzetre akarunk utalni. Ezt csak a –ch, -sh, -ese végü szavak illetve a Swiss esetén tehetjük meg.

the Chinese the British

De:

Hungarians Mexicans


- többes számban, illetve megszámlálhatatlan fönevek elött akkor használhatjuk a határozott névelöt, ha dolgok vagy személyek konkrét csoportjára akarunk utalni. Ha általánosságban gondolunk a dolgok, személyek teljes osztályára, nem használhatjuk a határozott névelöt.

Children learn from playing. – a gyerekek általában

We took the children to the zoo. – néhány konkrét gyereket, valószínüleg a sajátjaikat

All cars have wheels. – a világ összes autója

All the cars here belong to people who work here. csak az ott található autók

I couldn’t live without music. – zene általában

The film wasn’t very good but I liked the music. konkrétan ennek a filmnek a zenéje

- ha az egyes számú megszámlálható fönév által képviselt fogalom általános jellemzöire gondolunk

Nowaday, photocopiers are found in both the office and the home. (vagy: offices and homes.)

The novel is the most popular form of fiction writing. (vagy: Novels are)



Nincs névelö – zero article


Jellemezöen nem használunk névelöt egyes számú megszámlálható és megszámlálhatatlan fönevek elött, ha a legáltalánosabb értelemben gondolunk rájuk. Ha valamilyen mértékben konkretizálunk, szükítjük a kört, akkor már a határozott névelöt kell használnunk.

Flowers really brighten up a room. The flowers you bought me are really lovely.

I’m interested in history. I’m interested in the history of ancient Rome.



The chemical símbol of water is H2O. The water in the pool was very cold.

Néhány esetben nem használunk névelöt egyes számú megszámlálható fönevek elött sem.

Be in / go to – town, bed, church, prison

Be at / go to – school, university, college,sea

Travel by / go by / come by – bicycle, bus, train, car, plane

Send it by – telex, post, mail

At – dawn, daybreak, sunset, night

By – morning, evening, day, night

After – nightfall, dark

Before – dawn, dusk, dark

In – winter, spring, summer, autumn

On earth

Breakfast, lunch, dinner, supper, space, work

Fönév + szám: Room 126, Exercise 4...

Egyes kifejezések: from beginning to end, eye to eye, inch by inch, from father to son...

Betegségek neve: flu, pneumonia, stb, de: have a headache, have (a) toothache.





Tulajdonnevek


Bizonyos tulajdonnevek elött is használjuk a határozott névelöt

- összetett országnevek

the United Kingdom the Czech Republic

- óceánok, tengerek, folyók, csatornák, sivatagok

the Atlantic Ocean the Red Sea

the Nile the Sahara

- többes számú tulajdonnevek

the Taylors (= Taylorék) the Netherlands

the Bahamas the Alps

- a legtöbb épületnév

the Holiday Inn the Palace Theatre

the Guggenheim Museum the Eiffel Tower

- sg of sg szerkezetben

the Bank of England the Isle of Man

- legtöbb újságnév és szervezet neve

the Washingtom Post the European Union

- ha több azonos nevü személy, hely, stb. közül akarunk egy konkrétra utalni.

That’s the Stephen Phraser I went to school with.

a határozatlan névelöt vagy a zero article-t használjuk, ha egy személyre utalunk, mert valaki (nem) rendelkezik az ö kiemelkedö képességeivel.

Jane plays tennis very well, but she’ll never be (a) Steffi Graf.

- a határozatlan névelöt használhatjuk, ha nem ismerjük az említett személyt.

There’s a Dr Keneth Perch on the phone.

- évszakok, hónapok, napok és ünnepek esetében alapvetöen nem használunk névelöt; ha azonban egy konkrét alkalomról beszélünk, akkor a határozott névelöt használjuk, ha pedig az adott évszak, stb. jellemzöire utalunk akkor a határoztlan névelöt használjuk.

They arrived on the Saturday after my birthday party.

That was a winter I’ll never forget.

- az évszakok és a New Year esetén the ill. zero article használható. Ha azonban egyértelmü, hogy melyik évszakról beszélünk akkor a the használatos. Az (in) the New Year az újév elejét is jelentheti, ahogy magyarul is.

When did you meet Beth? – In the summer. = last summer.


Nem használjuk a határozott névelöt:

- személynevek titulussal, vagy anélkül

John Smith Mr. Jones

- hegyek, tavak

Mount Everest Lake Ontario

- egyszerü országnevek

Hungary Mexico

- városi közterületnevek

Trafalgar Square Fifth Avenue

- fontos középületek és intézmények, amennyiben két szóból áll a nevük és az elsö egy hely vagy személy neve

Manchester Airport Harvard University

- a legtöbb összetett tulajdonnév, ha az elsö fele birtokviszonyban áll a másodikkal

Brown’s Restaurants Macy’s

Lloyds Bank St. John’s Church

- cégnevek

Fiat British Airways



Találat: 1587