online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

KÜLLEMI BÍRÁLAT

oktatás

Fájl küldése e-mail Esszé Projektegyéb tételek

 
A névelök
Multimédia az oktatasban
Interdiszciplinaris hallgatói projektek az angol üzleti szaknyelv oktatasaban
Üzleti kommunikació oroszul 2002
A szakma-specifikus nyelvfejlesztés aktualis kérdései a magyar felsőoktatasban
English for Health Insurance Professionals: angol szaknyelvi jegyzet egészségbiztosítasi szakembereknek
KÜLLEMI BÍRÁLAT
 
 

KÜLLEMI BÍRÁLAT


Céljai:

az egyed testalakulása a fajtának, hasznosítási típusnak megfelelő-e,

következtetés a hasznos élettartamra,

termelőképesség előrejelzése (elsősorban húshasznúaknál).


Tejhasznú szarvasmarhák küllemi bírálata


1991. jan. 1-től érvényes a jelenlegi, ICAR ajánlása alapján kialakított rendszer.

Térítés ellenében végzett szolgáltatás.

Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének 7 hivatásos bírálója van, évente egyeztető bírálaton kell részt venniük.

15 lineáris tulajdonság, pontozásuk 1-9-ig terjedő skálán (középérték: 5 pont), a korrektív párosításokhoz szolgáltatnak információt.

4 fő bírálati tulajdonság, pontozás 50 – 99-ig, ezekből számítják különböző súlyozással a bírálati összpontszámot.


Lineáris tulajdonságok: 1-9 pont.


Az összpontszám számításában nem szerepelnek, szerepük a korrektív párosításoknál van.


farmagasság

A külső csípőszögleteket összekötő egyenes és a gerincvonal metszéspontjának talajtól mért távolsága.

142 cm= 5 pont, 3 cm-enként 1 pont.

1-3 alacsony, 4-6 közepes, 7-9 magas.


erősség

Az elülső végtagok belső felülete közti távolság az eredési pontok magasságában.

22 cm= 5 pont, 3 cm-enként 1 pont.

1-3 gyenge, 4-6 közepes, 7-9 erős.


törzsmélység

A gerincvonal és a törzs legmélyebb pontja közti távolság az utolsó bordaív vonalában.

Értékelés: optikai arányosság alapján.

1-3 sekély, 4-6 közepes, 7-9 mély.


élesség

Bordák nyitottsága, mar élessége, bordák lefutása.

1-3 burkolt, 4-6 közepes, 7-9 éles.


farlejtés

A külső csípőszögletet és az ülőgumót összekötő egyenes lejtési szöge.

6o= 5 pont, 3o-onként 1 pont.

1-3 tornyos far, 4-6 átlagos, 7-9 csapott far.


farszélesség

Ülőgumók közti távolság.

20 cm= 5 pont, 2 cm-enként 1 pont.

1-3 szűk, 4-6 közepes, 7-9 széles.


hátulsó láb oldalnézet

Csánk elülső felületén mért szög.

1-3 nyitott, 4-6 közepes, 7-9 kardos.


hátulsó láb hátulnézet

Járás közben a lábak és a test hosszanti középsíkja által bezárt szög.

Értékelés: optikai arány alapján.

1-3 gacsos, 4-6 közepes, 7-9 párhuzamos.


körömszög

A hegyfali körömfelület talajjal bezárt szöge.

45o= 5 pont, 5o-onként 1 pont.

1-3 lapos, 4-6 közepes, 7-9 meredek.


elülső tőgyfél illesztés

Az elülső tőgyfél hasfalhoz való illeszkedésének folyamatossága.

1-3 laza, 4-6 közepes, 7-9 erős.


hátulsó tőgyfél magasság

A csánk és az ülőgumó közt az a pont, ahol a tőgy mirigyes állománya véget ér.A csánk és az ülőgumó távolságának felezőpontja= 5 pont, 2,5 cm-enként 1 pont.

1-3 alacsony, 4-6 közepes, 7-9 magas.


tőgyfüggesztés

A tőgy középső függesztőszalagjának behúzódásának mértéke a hátulsó tőgynegyedek között.

1-3 gyenge, 4-6 közepes, 7-9 erős.


tőgymélység

A csánk középsíkja és a tőgy (bimbó nélküli) legmélyebb pontjának távolsága.

+9 cm= 5 pont, 3 cm-enként 1 pont.


bimbóhelyeződés

Az elülső bimbók helyeződése a tőgy legalsó pontjához képest.

1-4 szélén, 5 átlagos, 6-9 közel.


bimbóhosszúság

Az elülső tőgybimbók hossza.

Ahány cm, annyi pont (de max 9).
Fő bírálati tulajdonságok: 50-99 pont


tejelő jelleg:

finom szerkezet, izomszegény, vékony nyak, finom bőr és szőrzet, tág bordakosár, kifejezett ivari jelleg, élesség.

Összpontszámban 0,2 súlyozással vesz részt.


testalakulás:

farmagasság, erősség, törzsmélység, farszélesség, farlejtés, törzshosszúság, farhosszúság, hát-ágyékkötés.

Összpontszámban 0,2 súlyozással vesz részt.


láb- lábvégek:

körömszög, hátulsó láb oldal- és hátulnézet, csontozat, ízületek minősége.

Összpontszámban 0,2 súlyozással vesz részt.


tőgy:

elülső tőgyfél illesztés, hátulsó tőgyfél magasság, tőgyfüggesztés, bimbóhelyeződés, bimbóhossz, mirigyesség, bimbóalakulás (2 bimbóhibát tudni!)

Összpontszámban 0,4 súlyozással vesz részt.


Összpontszám számítása:


0,2 * tejelő jelleg + 0,2 * testalakulás + 0,2 * láb-lábvég + 0,4 * tőgy.


>90 kiváló; 85 – 89 nagyon jó; 80 – 84 igen jó; 75 – 79 jó; 65 – 74 elfogadható, 50 – 64 gyenge.


Húshasznú szarvasmarhák küllemi bírálata


Húsformák vizuálisan jól megítélhetők, öröklődhetőségi értékük közepes (h2= 0,4 – 0,6), szoros összefüggés a küllemi bírálati eredmények és a vágott állapotban értékelt izmoltság között.

4 tulajdonságcsoporton belül 22 résztulajdonság értékelése pontos skálán


Használati érték:

marmagasság (életkor és ivar szerint megállapított ponthatárok)

mellkasmélység (életkor és ivar szerint megállapított ponthatárok)

vállfeszesség

hát-ágyék kötés

lábszerkezet

csontozat finomsága


Hosszúsági méretek (életkor és ivar szerint megállapított ponthatárok):

testhosszúság

háthosszúság

ágyékhosszúság

farhosszúság


Szélességi méretek (életkor és ivar szerint megállapított ponthatárok):mar, hát szélessége

mellkasszélesség

ágyékszélesség

far I. (külső csípőszögletek közti távolság)

far II. (belső csípőszögletek közti távolság)

far III. (ülőgumók közti távolság)


Izmoltság:

szügy izmoltsága

lapocka izmoltsága

far izmoltsága

hát, ágyék izmoltsága

combhosszúság

combszélesség


Összpontszám számítása:


Tulajdonságcsoportonként összeadják a résztulajdonságokra adott pontszámokat és kifejezik az adott tulajdonságcsoportra adható maximális pontszám %-ában. A 4 tulajdonságcsoport eredményének átlaga adja a küllemi összpontszámot.


0 – 50 igen gyenge; 51 – 60 gyenge; 61 – 70 jó; 71 – 80 jó; 81 – 100 kiváló.A húsmarhák küllemi bírálati rendszerének fejlesztése: a limousin fajta küllemi bírálati rendszerének módosításaRegresszió-analízis segítségével igazolták, hogy a küllem ugyanúgy értékelhető 9 tulajdonság (mellkasmélység, vállfeszesség, lábszerkezet, háthosszúság, ágyékhosszúság, farhosszúság, far III, lapocka izmoltsága, combteltség) alapján, mint a jelenleg figyelembe vett 22 tulajdonság alapján.


Faktor-analízissel azt is bebizonyították, hogy a használati érték tulajdonságcsoport meglehetősen heterogén.


A limousin fajta küllemi bírálati rendszerét a kutatási eredmények figyelembevételével a Tenyésztő Egyesület a következőképpen módosította: az összpontszámot 3 tulajdonságcsoport keretében értékelt 12 résztulajdonság (1-9 pont) figyelembevételével számítják, a többi húsfajtával azonos módszer szerint.


Hosszúsági méretek:

Testhosszúság

Háthosszúság

Ágyékhosszúság

Farhosszúság


Szélességi méretek:

 • Mellkas szélesség
 • Mar szélesség
 • Far I
 • Far II

Izmoltság:

 • Mar izmoltság
 • Hát izmoltság
 • Combhosszúság
 • Combszélesség

A használati érték tulajdonságcsoportot megszüntették. Helyette:


Külön pontozzák a következő tulajdonságokat, 1-9 pontos skálán:

 • Marmagasság
 • Mellkasmélység
 • Felső vonal
 • Csontfinomság

Ezek a pontszámok nem kerülnek összeadásra, külön szerepelnek, és felhasználják őket a korrektív párosításoknál.


Nem pontozással, csak megjegyzéssel jelölik az alábbi jellemzőket:

lábállás:

gacsos

franciás

kardos

puha csüd


far:

tornyos far

csapott far


kondíció:

1: plusz kondíció

2: tenyész kondíció

3: mínusz kondíció
 

Kettőshasznosítású szarvasmarhák küllemi bírálata


Tehenek:


Egyszerre kerülnek értékelésre: a gépi fejhetőségre, a hústermelő képességre, és a hasznos élettartamra utaló tulajdonságok.

4 tulajdonságcsoport keretében 18 résztulajdonság pontozása 1-9-ig.


Ráma:

Farmagasság: a csípőszögleteket összekötő egyenes és a keresztcsont metszéspontjának talajtól való távolsága. (136 – 141 cm= 4 – 6 pont)

Medence hosszúsága: a külső csípőszöglet és az ülőgumó közti távolság.

Farszélesség: külső csípőszögletek közti távolság.

Mellkasmélység: utolsó hátcsigolya és a szegycsont hasi vége közti távolság.


Izmoltság:

A comb profilvonala hátulnézetből (homorú, egyenes, domború).


Lábszerkezet

Farlejtés: ülőgumót és külső csípőszögletet összekötő egyenes eltérése a vízszintestől. (4 – 5 cm lejtés= 4 – 6 pont)

Hátulsó láb oldalnézet: csánkízület által bezárt szög. (155o= 5 pont)

Csánk állaga: szivacsos – nagyon szilárd.

Csüd: puha, átlagos, meredek.

Pártamagasság. (3 cm= 5 pont)


Tőgy:

Elülső tőgyfél hossza: az elülső tőgyfél hasfalhoz való illeszkedési pontja és az elülső és hátulsó tőgyfél találkozásának pontja közti távolság.

Hátulsó tőgyfél hossza: mennyire nyúlik a combok mögé a hátulsó tőgyfél. (Combbal egy vonalban van= 5 pont, mögé nyúlik: több)

Hátulsó tőgyfél magassága: a péra alja és a külső tőgyredők végződésének távolsága. (32 – 35 cm= 5 pont)

Tőgyfüggesztés: középső függesztőszalag mennyire mélyen látszik. (tőgy feléig bemélyed= 5 pont)

Tőgymélység: Tőgy legmélyebb pontja és a csánk közötti távolság alapján. (4 – 5 cm-rel fölötte= 5 pont)

Bimbók állása: szétálló 1-3, függőleges 4-6, összeálló 7-9.

Bimbóhosszúság.

Bimbóvastagság. (2 –3 cm= 4 – 6 pont)


Egyéb tulajdonságok

kondíció: 1 – 3 pont, vizuális értékelés

láb és tőgyhibák: kódszámokkal


Összpontszám számítása:


3* ráma pontszám + 2* izmoltság pontszám + 2* lábszerkezet pontszám + 4* tőgy pontszámBikák bírálata:


3 tulajdonságcsoporton (ráma, izmoltság, lábszerkezet) belül 10 résztulajdonság bírálata (ugyanazok a tulajdonságok, mint a teheneknél) 1-9 pontos skálán.


Összpontszám számítása:

3* ráma pontszám + 4* izmoltság pontszám + 4* lábszerkezet pontszám

Feladatok:


Számítsa ki a következő tehenek küllemi bírálati összpontszámát! Melyik minősítési kategóriába sorolhatók pontszámaik alapján? A lineáris tulajdonságok pontjai figyelembevételével milyen tulajdonságokkal rendelkező bikákkal párosítaná őket?


1./ Holstein-fríz tehén


farmagasság: 8 p

erősség: 7 p

törzsmélység: 8 p

élesség: 5 p

farlejtés: 8 p

farszélesség: 5 p

hátulsó láb oldalnézet: 5 p

hátulsó láb hátulnézet:6 p

körömszög: 6 p

elülső tőgyfél illesztése: 9 p

hátulsó tőgyfél magassága: 6 p

tőgymélység: 5 p

bimbóhelyeződés: 5 p

bimbóhossz: 4 pont


tejelő jelleg: 70 p

testalakulás: 85 p

láb-lábvég: 65 p

tőgy: 65 p2./ Charolais


testhossz: 8 p

háthossz: 8 p

ágyékhossz: 8 p

farhossz: 7 p

mar és hát szélesség: 7 p

mellkasszélesség: 7 p

ágyékszélesség: 6 p

far I.: 6 p

far II.: 6 p

far III.: 7 p

szügy izmoltság: 8 p

far izmoltság: 6 p

hát, ágyék izmoltság: 7 p

combhosszúság: 7 p

combteltség: 6 p3./ Limousin


testhossz: 8 p

háthossz: 7 p

ágyékhossz: 8 p

farhossz: 8 p

mellkasszélesség: 6 p

marszélesség: 6 p

far I: 7 p

far II.: 8 p

mar izmoltság: 6 p

hát izmoltság: 7 p

combhosszúság: 7 p

combteltség: 8 p

marmagasság: 8 p

mellkasmélység: 7 p

felső vonal: 8 p

csontfinomság: 6 p

láb: normális

far: csapott

kondíció: 3 p4./ Magyar tarka


farmagasság: 8 p

medence hosszúság: 8 p

farszélesség: 6 p

mellkasmélység: 7 p

izmoltság: 5 pont

farlejtés: 5 pont

hátulsó láb oldalnézet: 6 p

csánk állaga: 6 p

csüd: 6 p

pártamagasság: 6 p

elülső tőgyfél hosszúsága: 8 p

hátulsó tőgyfél hosszúsága: 8 p

hátulsó tőgyfél magassága: 7 p

tőgyfüggesztés: 8 p

tőgymélység: 7 p

bimbóállás: 6 p

bimbóhosszúság: 5 p

bimbóvastagság: 4 pTalálat: 6816