online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

adminisztráció

asszisztencia, Adminisztráció, állás, munkafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
adminisztráció
 
bal also sarok jobb also sarok

AZ IDŐMENEDZSMENT


AZ IDŐMENEDZSMENT A helyi önkormányzat hivatalai és az időmenedzsment             Az idő menedzselése nagyon fontos mind a közigazgatásban, mind a magánszektorban dolgozó menedzserek számára. Ebből a szempontból menedzsernek lenni a


AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOKBAN MEGTARTANDÓ ÖSSZEJÖVETELEK/ÉRTEKEZLETEK LEBONYOLÍTÁSA


AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOKBAN MEGTARTANDÓ ÖSSZEJÖVETELEK/ÉRTEKEZLETEK LEBONYOLÍTÁSA             Elég gyakran halljuk az államigazgatási adminisztratív intézmények folyosóin a következő kijelentéseket egy-egy összejövetel/értekezlet kihirdet


OPERATÍV MENEDZSMENT A KÖZIGAZGATÁSBAN


OPERATÍV MENEDZSMENT A KÖZIGAZGATÁSBAN             A operatív menedzsmentet a rövid távú tervezés jellemzi, hiszen valamely hivatal mindennapi működésére vonatkozik. Természetesen része egy távlati elgondolásnak, de nem szabad elfelejtenünk


TERVMENEDZSMENT A KÖZIGAZGATÁSBAN


TERVMENEDZSMENT A KÖZIGAZGATÁSBAN Általános fogalmak             A közintézményekben is, akárcsak az összes többi szakmai szervezetekben hosszú ideje ismerik a tervmenedzsment fogalmát. Ezt néhány sajátos tényező is mutatja: ˇ &n


DÖNTÉSHOZATAL ÉS A DÖNTÉSHOZATALI JOGKÖR ÁTRUHÁZÁSA


DÖNTÉSHOZATAL ÉS A DÖNTÉSHOZATALI JOGKÖR ÁTRUHÁZÁSA             A döntéshozatal a menedzsment egyik legfontosabb mozzanata. Tulajdonképpen egy igen nehéz mozzanatot, hiszen amikor döntünk valamiről, több lehetséges megoldás közül egyetlen e


A MEGBESZÉLÉSEK LEBONYOLÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSBAN


A MEGBESZÉLÉSEK LEBONYOLÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSBAN             A közhivatalokban dolgozó menedzsereknek számos összejövetelen kell részt venniük, s ezeket két nagy csoportba sorolhatjuk: ˇ        nem a me


CÉLIRÁNYOS MENEDZSMENT


CÉLIRÁNYOS MENEDZSMENT             A célirányos menedzsment az folyamat, amely során a felettes és munkatársa célokat tűznek ki, és megbeszélik a megvalósításukhoz szükséges eszközöket és határidőket.             Ezek a célok a szerveze


AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOKBAN DOLGOZÓ MUNKACSOPORTOK ÖSZTÖNZÉSE


AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOKBAN DOLGOZÓ MUNKACSOPORTOK ÖSZTÖNZÉSE Az önkormányzati hivatalok és a munkacsoportok ösztönzése             Az önkormányzati hivatalokat úgy alakították ki, hogy a lehető legszemélytelenebbé tegyék a kapcsolato


AZ EGYEZTETÉS


AZ EGYEZTETÉS Az önkormányzati hivatalok és az egyeztetés             Az önkormányzati hivatalokban a felettessel, a munkatársakkal, a más hivatalok képviselőivel lefolytatott tárgyalásnak van-e valamilyen "specifikuma"? A kérdésre


Meghatalmazas


Meghatalmazás Alulírott: ....................., (szül.hely, idő:....... ............., anyja neve: .................... lakcíme: ........................, sz.ig.száma: ............) meghatalmazom ...............


KÖZKERESETI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II


KÖZKERESETI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II. I. SZERZŐDŐ FELEK a/  név: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .................... született (h


KÖZKERESETI TÁRSASÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA


  KÖZKERESETI  TÁRSASÁG  KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA (Jegyzökönyv) Készült: a .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................... Közkereseti Társaság taggyül


Általanos közigazgatasi ismeretek


Általános közigazgatási ismeretek I. kötet Általános államháztartási ismeretek Hibajegyzék és kiegészítés 1. fejezet: Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 1.1 Az államháztartás helye és szerepe a nemzetga


Vazolja fel helyi önkormanyzatok allamhaztartas alrendszerében betöltött szerepét. Ismertesse a helyi önkormanyzat gazdalkodasanak elveit?


Vázolja fel helyi önkormányzatok államháztartás alrendszerében betöltött szerepét. Ismertesse a helyi önkormányzat gazdálkodásának elveit? (Lásd: 2/a Tétel eleje) Állami szervek rendszere Helyi önkormányzat rendszere: -Saját - SZMSZ


Igénylőlap az energiafelhasznalasi tamogatas megallapítasahoz


Igénylőlap az energiafelhasználási támogatás megállapításához Amennyiben a támogatásra való jogosultsága 2009. december 31-én fennáll, Önnek nem kell új kérelmet benyújtania (a jogosultság ezen esetben 2010. április 30-áig automatikusan meghoss


KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.


KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II. melyet a szerzödö felek a többször módosított 1988. évi VI. sz. törvény szerint, korlátolt felelösségü társaság alapítása céljából kötöttek, az alábbiak


KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III


KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III Ezen szerzödés aláírói megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint korlátolt felelösségü társaságot hoznak létre gazdasági céljaik megvalósítása érdekében. 1. A


Általanos közigazgatasi ismeretek


Általános közigazgatási ismeretek SZÓBELI KÉRDÉSEK 1.      Ismertesse az alkotmány fogalmát, szabályozási tárgyköreit; és mutassa be a Magyar Köztársaság államszervezete felépítésének alkotmányos alapjait!


Általanos közigazgatasi ismeretek


Általános közigazgatási ismeretek II. kötet Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek Hibajegyzék és kiegészítés 1.                  fejezet


MUNKASZERZŐDÉS


MUNKASZERZŐDÉS Határozatlan időre Amely létrejött egyrészt ......................, (cím:.................,asz:.............. továbbiakban: Munkáltató) mint munkáltató, másrészt: Név: Szüoldal:

1 ... 1 2

Felhasználási feltételek