online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III

adminisztráció

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MUNKASZERZŐDÉS
Általanos közigazgatasi ismeretek
Általanos közigazgatasi ismeretek
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III
 
bal also sarok   jobb also sarok

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III

Ezen szerzödés aláírói megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint korlátolt felelösségü társaságot hoznak létre gazdasági céljaik megvalósítása érdekében.


A társaság teljes cégneve:

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................
.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................

Korlátolt Felelösségü Társaság.

A társaság rövidített neve:

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ............Kft.
A társaság székhelye:

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................
.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................


A társág telephelyei:

a/  .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...........

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...........

b/  .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...........

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...........

c/  .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...........

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...........


A társaság tagjainak neve (cégneve), lakcíme (székhelye):

a/  .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ............

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ............

b/  .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ............

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ............

c/  .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ............

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ............


A társaság tevékenységi köre:

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................
.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................
.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................
.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................

Engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak akkor kezd folytatni, ha az engedélyt beszerezte.


A törzstöke:

A társaság alapítóinak törzstökéje összesen:

.................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ............. Ft
Ebböl a pénzbeni rész: .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................ Ft
A nem pénzbeni rész: .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................. Ft
A tagok egyénenkénti törzsbetéte:

a/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................ (tag neve)

pénzbeni betétjének összege .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...... Ft,
azaz .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................... forint;
nem pénzbeni betétjének értéke .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j . Ft,
azaz .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................... forint.

b/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................ (tag neve)

pénzbeni betétjének összege .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...... Ft,
azaz .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................... forint;
nem pénzbeni betétjének értéke .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j . Ft,
azaz .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................... forint.


c/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................ (tag neve)

pénzbeni betétjének összege .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...... Ft,
azaz .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................... forint;
nem pénzbeni betétjének értéke .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j . Ft,
azaz .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ................... forint.


A törzstöke befizetésének módja:

A társaság tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a törzstöke pénzbeni részének felét a jelen szerzödés aláírásától számított 7 napon belül befizetik az e célra nyitott letéti számlára. Amennyiben valamelyik tag e kötelezettségének nem tesz eleget, elveszíti ezen szerzödésen alapuló tagsági jogait. A törzstöke hátralévö pénzbeni összegét a tagok kötelesek befizetni a cégbejegyzéstöl számított három hónapon belül. A nem pénzbeni betéteket a tagok kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani a jelen szerzödés aláírásakor.


A tagok szolgáltatásai:

a/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ... (név) vállalja, hogy mellékszolgáltatásként ellátja a társaság titkári teendöit.

b/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ... (név) vállalja, hogy mellékszolgáltatásként elvégzi a társaság könyvelési feladatait.

c/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ... (név) vállalja, hogy mellékszolgáltatásként ellátja a társaság gépjármüveinek karbantartását.

Ezen mellékszolgáltatásokért a társaságtól minden tag egyformán, havonta .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j . Ft,
azaz .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j  forint díjazást kap.

A mellékszolgáltatás nem megfelelö elvégzése esetén a tag köteles a társaságnak havi .................... 929j97j .................... 929j97j .......... Ft,
azaz .................... 929j97j .................... 929j97j ...................forint kötbért fizetni.


Az ügyvezetö:

A társaság elsö ügyvezetöje: .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...........

Kinevezése 3 évre szól. Az ügyvezetö képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és hatóságok elött. Az ügyvezetö kijelenti, hogy részéröl nem állnak fenn olyan körülmények, amelyek a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében akadályoznák ügyvezetöi kinevezésében. Az ügyvezetö ezen írásos kijelentése a jelen szerzödés mellékletét képezi.
A cégjegyzés:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az elöre leírt, elönyomott vagy elönyomtatott cégnév alá az ügyvezetö önállóan aláírja nevét, úgy, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozaton tette.


Az ügyvezetö föbb kötelezettségei:

a társaság dolgozói feletti munkáltató jogok gyakorlása

a taggyülés elökészítése és összehívása

a mérleg és a nyereség felosztási ajánlatának elökészítése

gondoskodni az üzleti könyvek szabályszerü vezetéséröl

biztosítani a feltételeket a társaság folyamatos müködéséhez

gondoskodni az eszközök célszerü és gazdaságos felhasználásáról

intézkedni a taggyülés határozatainak végrehajtása érdekében.


A jövedelemre és veszteségre vonatkozó megállapodások:

A társaság jövedelme a tagok között törzsbetéteik arányában kerül felosztásra. A felmerülö veszteség fedezésére a taggyülés pótbefizetésre kötelezheti a tagokat. A pótbefizetési döntést csak 3/4-es szavazattöbbséggel lehet meghozni.


A taggyülés:

A társaság legföbb szerve a taggyülés. Évente legalább 4 alkalommal össze kell hívni. A taggyülés müködését és hatáskörét a Taggyülési Szabályzat rendezi. A taggyülés összehívását minden tag kezdeményezheti.


A könyvvizsgáló:

A társaságnál .................... 929j97j .................... 929j97j ............. könyvvizsgáló müködik. Megválasztása 3 évre szól. A könyvvizsgáló ellenörzi a társaság müködését. Ha szükségesnek tartja, joga van összehívni a taggyülést.


A társaság idötartama:

A társaság határozatlan idöre alakul. A taggyülésnek joga van megszüntetni a társaságot. Ehhez a döntéshez 3/4-es szavazattöbbségre van szükség. A társaság megszünése után a megmaradt vagyont a tagok között a törzstökéjük arányában kell felosztani.


A társasági szerzödés módosítása:

A társasági szerzödés módosítására a taggyülés jogosult. A módosítás akkor jogerös, ha a tagságnak legalább 3/4 része mellette szavazott.


Záró rendelkezések:

A társasági szerzödést a tagok elolvasták, és akaratukkal mindenben megegyezöként, jóváhagyólag aláírták. E szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvényt kell alkalmazni.

Kelt: .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ..........

A tagok saját kezü aláírásai:

a/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ..............
b/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ..............
c/ .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ..............

Ellenjegyezte: .................... 929j97j .................... 929j97j .................... 929j97j ...............

ügyvéd: 1107