online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

KÖZKERESETI TÁRSASÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA

adminisztrációFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
MUNKASZERZŐDÉS
Általanos közigazgatasi ismeretek
Általanos közigazgatasi ismeretek
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.
Igénylőlap az energiafelhasznalasi tamogatas megallapítasahoz
Vazolja fel helyi önkormanyzatok allamhaztartas alrendszerében betöltött szerepét. Ismertesse a helyi önkormanyzat gazdalkodasanak elveit?
KÖZKERESETI TÁRSASÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA
 
 

KÖZKERESETI TÁRSASÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA

(Jegyzökönyv)

Készült: a .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................... Közkereseti Tár 535h75f saság taggyülésén.

Helye és ideje: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........

Jelenlévök:

A Társaság tagjai közül:                 Meghívottként:

.......... ..... ...... .............

.......... ..... ...... .............

.......... ..... ...... .............

Napirend: kft.-vé alakulás elhatározása.

levezetö elnök megállapítja, hogy a Társaság valamennyi tagja jelen van, így a taggyülés határozatképes.

A taggyülés a fenti napirendet egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja.


Az elnök indítványozza, hogy a közkereseti társaság – a megrendelöi kör számára nagyobb biztonságot nyújtó szervezeti forma kialakítása, további külsö töke bevonásának lehetösége, valamint a tevékenységi kör bövítése érdekében – a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény alapján korlátolt felelösségü társasággá alakuljon át.

Az átalakulás idöpontjaként – így a jogelöd közkereseti társaság megszünésének napjaként – 199.......................-ét javasolja.

A taggyülés egyhangú határozatával a Társaság korlátolt felelösségü társasággá történö átalakulását elhatározza.


Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján átalakulási tervet kell készíteni, amely az átalakulással elérni kívánt gazdasági célt, az új tag(ok) szándéknyilatkozatát, a kft. társasági szerzödésének tervezetét, a törzstöke és az egyes tagok törzsbetétei összegének meghatározását, az elsö ügyvezetö személyére tett javaslatot, valamint a Társaság 90 napnál nem régebbi vagyonleltárát tartalmazza. További követelmény átalakulási vagyonmérleg tervezet készítése, amelyet független könyvvizsgálóval kell ellenöriztetni.
A taggyülés egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozatával a következö megbízásokat adja:

a/  az átalakulási terv elkészítése:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................

b/  a vagyonmérleg-tervezet ellenörzése:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................

c/  a kft. társasági szerzödés tervezetének elkészítése:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................

.......... ..... ...... . bejelenti, hogy az átalakulással létrejövö korlátolt felelösségü társasághoz tagként kívánt csatlakozni.

Bejelentését a taggyülés egyhangúlag tudomásul veszi.

Az elnök felhívja a tagok figyelmét, hogy aki az átalakulással létrejövö kft.-ben nem kíván részt venni, azzal a Társaság – az öt társasági szerzödés szerint megilletö vagyonrész kiadásával – elszámol.

Kéri a tagokat, hogy erre vonatkozó szándéknyilatkozatukat legkésöbb a következö taggyülésen terjesszék elö.

A tagok – a taggyülés egyhangú és nyílt szavazással hozott határozatával – megállapodnak abban, hogy az átalakulási terv, a vagyonmérleg-tervezet és a csatlakozás kérdésében az

-én tartandó taggyülés hoz döntést.

Egyéb napirendi pont híján elnök a taggyülést berekeszti.Elnök:         Jegyzökönyvvezetö:

.......... ..... ...... .............

Találat: 1061