online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

KÖZKERESETI TÁRSASÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA

adminisztráció

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MUNKASZERZŐDÉS
Általanos közigazgatasi ismeretek
Általanos közigazgatasi ismeretek
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS II.
Igénylőlap az energiafelhasznalasi tamogatas megallapítasahoz
Vazolja fel helyi önkormanyzatok allamhaztartas alrendszerében betöltött szerepét. Ismertesse a helyi önkormanyzat gazdalkodasanak elveit?
KÖZKERESETI TÁRSASÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA
 
bal also sarok   jobb also sarok

KÖZKERESETI TÁRSASÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA

(Jegyzökönyv)

Készült: a .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................... Közkereseti Tár 535h75f saság taggyülésén.

Helye és ideje: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........

Jelenlévök:

A Társaság tagjai közül:                 Meghívottként:

.......... ..... ...... .............

.......... ..... ...... .............

.......... ..... ...... .............

Napirend: kft.-vé alakulás elhatározása.

levezetö elnök megállapítja, hogy a Társaság valamennyi tagja jelen van, így a taggyülés határozatképes.

A taggyülés a fenti napirendet egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja.


Az elnök indítványozza, hogy a közkereseti társaság - a megrendelöi kör számára nagyobb biztonságot nyújtó szervezeti forma kialakítása, további külsö töke bevonásának lehetösége, valamint a tevékenységi kör bövítése érdekében - a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény alapján korlátolt felelösségü társasággá alakuljon át.

Az átalakulás idöpontjaként - így a jogelöd közkereseti társaság megszünésének napjaként - 199.......................-ét javasolja.

A taggyülés egyhangú határozatával a Társaság korlátolt felelösségü társasággá történö átalakulását elhatározza.


Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján átalakulási tervet kell készíteni, amely az átalakulással elérni kívánt gazdasági célt, az új tag(ok) szándéknyilatkozatát, a kft. társasági szerzödésének tervezetét, a törzstöke és az egyes tagok törzsbetétei összegének meghatározását, az elsö ügyvezetö személyére tett javaslatot, valamint a Társaság 90 napnál nem régebbi vagyonleltárát tartalmazza. További követelmény átalakulási vagyonmérleg tervezet készítése, amelyet független könyvvizsgálóval kell ellenöriztetni.A taggyülés egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozatával a következö megbízásokat adja:

a/  az átalakulási terv elkészítése:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................

b/  a vagyonmérleg-tervezet ellenörzése:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................

c/  a kft. társasági szerzödés tervezetének elkészítése:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................

.......... ..... ...... . bejelenti, hogy az átalakulással létrejövö korlátolt felelösségü társasághoz tagként kívánt csatlakozni.

Bejelentését a taggyülés egyhangúlag tudomásul veszi.

Az elnök felhívja a tagok figyelmét, hogy aki az átalakulással létrejövö kft.-ben nem kíván részt venni, azzal a Társaság - az öt társasági szerzödés szerint megilletö vagyonrész kiadásával - elszámol.

Kéri a tagokat, hogy erre vonatkozó szándéknyilatkozatukat legkésöbb a következö taggyülésen terjesszék elö.

A tagok - a taggyülés egyhangú és nyílt szavazással hozott határozatával - megállapodnak abban, hogy az átalakulási terv, a vagyonmérleg-tervezet és a csatlakozás kérdésében az

-én tartandó taggyülés hoz döntést.

Egyéb napirendi pont híján elnök a taggyülést berekeszti.Elnök:         Jegyzökönyvvezetö:

.......... ..... ...... .............

Találat: 1227