online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

gazdaság

magyar gazdaság, deviza, gazdaság rádió, gazdaság hírek

Esszé Projekt


 

A marxi közgazdasagi elmélet (Marx, Engels). A klasszikus polgari közgazdasagtan tovabbfejlődése.


A marxi közgazdasági elmélet (Marx, Engels). A klasszikus polgári közgazdaságtan továbbfejlődése. Történelmi háttér: Ipari forradalom időszaka után, gépi nagyüzemi termelés megvalósulása. Nagy létszámú, de szegény munkásság. Gazdasági


A makrofolyamatok allami iranyítasa


A makrofolyamatok állami irányítása A mikroökonómiai tanulmányok azt mutatták, hogy ha egy gazdaság szabályosan és a körülményeknek megfelelően működik, akkor elméletileg képes egy stabil, kiegyensúlyozott működésre az egyes piacokon. A mak


A termelés fogalma. Rafordítas és kibocsatas. A termelési tényezők. A tarsadalmi termelés lehetőségeinek hatara. A csökkenő hozadék törvénye.


A termelés fogalma. Ráfordítás és kibocsátás. A termelési tényezők. A társadalmi termelés lehetőségeinek határa. A csökkenő hozadék törvénye. A termelés fogalma A termelés a gazdasági folyamat meghatározó mozzanata, az ember és a természet


Vallalat monopólium esetén, versenyszabalyozas


Vállalat monopólium esetén, versenyszabályozás Monopolizált piacok-tiszta monopólium Monopolizált piac, vagy monopolpiac kifejezést használjuk, ha hiányoznak a tiszta verseny feltételei. Ilyenkor néhány nagyvállalat uralja a piacot. Különle


Karoly Róbert gazdasagpolitikaja


Károly Róbert gazdaságpolitikája Károly Róbert 1308-1342 között uralkodott. A XIV. század az érett feudalizmus korszaka Magyarországon. Fejlett pénzgazdálkodás és árutermelés volt jellemző. A rendi monarchia kialakulása is ebben az időszakb


A gazdasagi folyamat és a könyvvitel.


A gazdasági folyamat és a könyvvitel. (Gazdasági események - bizonylatok. Eszközök és források a kettős könyvvitelben. A számlarend - analitikus nyilvántartás - főkönyvi számlák. Mérleg- és eredményszámlák. A beszámolási kötelezettség.)


A kereslet alakulasa


A kereslet alakulása Eddig a fogyasztó hasznosságérzetével, s annak jellemzőivel foglalkoztunk. Ezeket az ismereteket felhasználva fogjuk megvizsgálni a fogyasztó keresletét az egyes termékekre vonatkozóan, s ennek jellemzőit. Közömbösségi t


A tarsasagi adó


A társasági adó A társasági adó és az osztalékadó alanya 2. § (1) A társasági adó alanya a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott személy. (2) Belföldi illetőségű adózó a belföldi személyek közül a) a gazdasági társaság és az egyes


A fekvőbeteg-szakellatas finanszírozasa


A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása Fekvőbeteg-ellátás: a klinikán, kórházban, szanatóriumban, szülőotthonban, valamint a fekvőbeteg ellátást nyújtó országos intézetben végzett minden ellátási eset, amely során a biztosított


A nyitott gazdasag egyensúlya


A nyitott gazdaság egyensúlya A külkereskedelmi mérleg a jövedelem függvényében A külkereskedelmi mérleg a termékek és szolgáltatások exportját (X) és importját (IM) tartja nyilván. Egyenlege (X-IM) megmutatja, hogy a valutabevétel és -kia


A monetarizmus


A monetarizmus. A monetáris politikán a forgalomban lévő pénzmennyiség (a tulajdonképpeni pénzkínálat) szabályozását értjük. A monetáris politikát expanzívnak tekintjük, ha a pénzmennyiség növelését célozza és restriktívnak, ha a pénzmennyisé


A makrogazdasag arupiaca, az egyensúlyi jövedelem


A makrogazdaság árupiaca, az egyensúlyi jövedelem A gazdasági folyamatok legfontosabb színtere a piac. Egy jól működő makrogazdaságban egymás mellett többféle piac működik. Ezek a részpiacok mindegyike nagyon fontos. Ha csak az egyik nem műkö


A tökéletes verseny


A tökéletes verseny A piaci verseny jellege Egy piac szerkezete, formája a piaci szereplők száma és mérete alapján jellemezhető. Ezek határozzák meg a szereplők lehetőségeit, s a verseny erőségét. A piac formáit annak alapján ítélhetjük meg,


A Jaróbeteg szakellatas helye, szerepe, finanszírozasa


A Járóbeteg szakellátás helye, szerepe, finanszírozása A járóbeteg szakellátás finanszírozása A szakellátás finanszírozási rendszerének a kért szolgáltatások magas szakmai színvonalon való nyújtására kell ösztönözni az ellátórendszer


Összehasonlító közgazdasagtan


Összehasonlító közgazdaságtan   A modern gazdasági rendszerek: - piacgazdasági – tervgazdasági modellek: - Kelet-Európában 50-70 évig működött, ma sem teljes, tiszta a piacgazdaság Piacgazdasági modellek Fejlődési fázisok:


A diszkriminació és ellenszerei


A diszkrimináció és ellenszerei   Tapasztalatok az Egyesült Államokban  Diszkrimináció   A modern állammok müködésének egyik fundamentális alapelve az állampolgári jogegyenlöség. Mint általában az absztrakt alap


A tőzsde


A tőzsde A tőzsde a tőzsdére bevezetett értékpapír, áru vagy egyéb érték keresletét, kínálatát és kereskedelmét koncentráló piac. A tőzsdék a pénzügyi és árupiacok legszervezettebb formái közé tartoznak, az értékpapírtőzsdék az ért


A közgazdasagi elméletek fejlődése az ipari forradalomig. Merkantilizmus, kameralizmus. A klasszikus polgari közgazdasagtan megjelenése (Petty, Boisgu


A közgazdasági elméletek fejlődése az ipari forradalomig. Merkantilizmus, kameralizmus. A klasszikus polgári közgazdaságtan megjelenése (Petty, Boisguillebert). A fiziokraták (Quesnay, Turgot). Eredeti tőkefelhalmozás időszaka (XVI. sz. - XVII


A makrogazdasag pénzpiaca: a pénzkínalat


A makrogazdaság pénzpiaca: a pénzkínálat A pénz kialakulásának kezdetén a közönséges áruk köréből kivált az arany és az ezüst, s így jött létre az értékálló pénz. Manapság többnyire papírpénzzel fizetünk. A következőkben azt vizsgáljuk, hogya


Strukturalis Alapok és célkitüzések


Strukturális Alapok és célkitüzések Ha nagy eltérések → társadalmi feszültségek → munkaerö-vándorlás Maastrichti Szerzödés → Kohéziós Alap létrehozása                                                (Spanyololdal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7