online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

gazdaság

magyar gazdaság, deviza, gazdaság rádió, gazdaság hírek

Esszé Projekt


 

A Gazdasagi növekedés


Partiumi Keresztény Egyetem Alkalmazott Tudományok Kara Közgazdaságtudományi Tanszék A Gazdasági növekedés


NÖVEKEDÉS A GAZD-BAN


Növekedés a gazd-ban 1-2 A gazdasági növekedés Expanzió: a kibocsátás (GDP) növekedése. Gazdasági fejlődés: az életminőség javulása, általában (de nem feltétlenül) gazdasági növekedés mellett és miatt. Tágabb fogalom, mint a gazd-i növekedé


Bevezetés a közgazdasagtanba


Bevezetés a közgazdaságtanba A gazdaság lényege, tartalma Gazdaság - a társadalmi tevékenység azon területe, ahol az emberek javakat termelnek, elosztanak, cserélnek és fogyasztanak, hogy szükségleteiket kielégítsék.


MAKROÖKONÓMIA


MAKROÖKONÓMIA A közgazdaságtannak a gazdasági jelenségeket, folyamatokat társadalmi (nemzetgazdasági) szinten tanulmányozó ága. A gazdaság összműködésének problémáit elemzi aggregált mutatók segítségével. A közgazd két ága egymást kiegészítő is


CIKLIKUS INGADOZÁSOK


Ciklikus ingadozások 1 Gazdasági ingadozások osztályozása: ● Véletlenszerű ingadozások: olyan eltérések a gazdaság trendvonalától, amelyeknek nincs rendszerezhető oka, semmilyen szabályszerűséget nem mutatnak (pl. földrengés).


Statisztikai módszerek alkalmazasanak lehetőségei a kis- és középvallalkozasok versenyképességének elemzésében


Statisztikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a kis- és középvállalkozások versenyképességének elemzésében Abstract Assessing the competitiveness of enterprises – within the frameworks of small and medium- sized enterprises – is not supp


A GAZDASÁGPOLITIKA


A gazdaságpolitika 1 A modern állam gazdasági szerepe: A modern gazdaság vegyes gazdaság -több tulajdonforma együttélése, melyben a piaci koordináció meghatározó jellege mellett az állam is jelentős szerepet vállal. Szerepei: ● Megállapí


Az inflació fogalma. A Philllips – görbe rövid és hosszú tavon


Az infláció fogalma. A Philllips – görbe rövid és hosszú távon Az infláció az árszínvonal folyamatos és tartós – árcsökkenéssel később ki nem egyenlített – növekedését jelenti. Az infláció idején a pénz vásárlóereje csökken. Az inf


A lízing cash flow elemzés tökéletesen versenyző és tökéletlen piaci környezetben valamint inflaciós gazdasagban


A  lízing   cash  flow  elemzés tökéletesen versenyző és tökéletlen piaci környezetben valamint inflációs gazdaságban Az elmúlt években gyakran találkozhattunk  a hazai  irodalomban és a gyakorlatban is a cash flow elemzés alkalmazásá


ALAPÖSSZEFÜGGÉSEK


ALAPÖSSZEFÜGGÉSEK 1 Alapfogalmak Gazdasági tranzakció: a gazdaság különböző szereplői között végbemenő gazdasági műveleltek (termelés, elosztás..) összefoglaló kategóriája, amely lehet: javak, erőforrások tranzakciója, pénzügyi, redisztrib


Munkanélküliség az Észak-magyarorszagi régióban gazdasagi valsag hatasa


Munkanélküliség az Észak-magyarországi régióban  gazdasági válság hatása Az észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét öleli föl, központja: Miskolc. Szomszédos


A MAKROGAZDASÁGI EGYENSÚLY ELMÉLETE


A MAKROGAZDASÁGI EGYENSÚLY ELMÉLETE Makrogazdasági egyensúly: az egyensúlyi árszínvonal mellett  az aggregált kereslet = aggregált kínálat. Makroszintű Marshall kereszt – meghatározza az összkibocsátás és az árszínvonal nagyságát. Aggergált


A magyar tőzsde története


A magyar tőzsde története A tőzsde gondolata 1854-ben a budapesti Lloyd Társulatnál fogant meg, amikor egyik termében díjtalanul engedélyezték a gabonaüzletek megkötését. Ferenc József császár 1864-ben elrendelte,  hogy a birodalom


GAZDASÁGI EREDMÉNYEK ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK A DUALIZMUS KORÁBAN


GAZDASÁGI EREDMÉNYEK ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK A DUALIZMUS KORÁBAN Előzmények 1867. jún. 8.: kiegyezés: ·        1 király, 2 miniszterelnök, 3 közös miniszter (külügy, hadügy, pénzügy; egyik kor


Európaból Európa felé - kulturalis valtozasok Magyarorszagon


Európából Európa felé - kulturális változások Magyarországon    Dolgozatomban egy nem különösebben ismert - föbb tartalmi elemeit tekintve azonban mégiscsak ismerös - kultúra-elméletet fogok a közelmúlt és a jelen magyaro


A devizapolitika és devizagazdalkodas


A devizapolitika és devizagazdálkodás A pénzügyi politika harmadik részterülete a devizapolitika. A devizapolitika azon felsıszintő döntések és intézkedések összessége, amelyek meghatározzák a fizetési mérleg kiegyensúlyozásának f


A klasszikus polgari közgazdasagtan kialakulasa. Adam Smith közgazdasagi nézetei. Smith mint Petty munkassaganak tovabbfejlesztője.


A klasszikus polgári közgazdaságtan kialakulása. Adam Smith közgazdasági nézetei. Smith mint Petty munkásságának továbbfejlesztője. II. Klasszikus polgári közgazdaságtan megjelenése, kibontakozása (XVII - XVIII. sz.) A klasszikus (tudomá


AZ EURÓPAI MUNKAERŐPIACOK MEGÚJÍTÁSA


AZ EURÓPAI MUNKAERŐPIACOK MEGÚJÍTÁSA Az Európai Bizottság 2001 elején hozta nyilvánosságra a munkaeröpiacok átalakítására vonatkozó elképzeléseit, melyeket a március közepén Stockholmban megtartott EU-csúcs elé terjesztett.


A pénzkereslet


A pénzkereslet Pénzkeresleten azt értjük, hogy a gazdasági szereplők mekkora pénzösszeget szándékoznak tartani, azaz mekkora pénzmennyiség fölött kívánnak bármikor rendelkezni. Ahhoz, hogy ezeket a szándékokat megism


A kereskedelem tevékenysége!


A kereskedelem tevékenysége! Jelentösége, fogalma, feladata:1, jelentösége: a lakosság igényeinek kielégítése, meghatározza 1 település arculatát, információt nyújt a fogyasztónak az áruk alapján a termelés színvonaláról, reklámooldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7