online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

gazdaság

magyar gazdaság, deviza, gazdaság rádió, gazdaság hírek

Esszé Projekt


 

A SZÁMVITELI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE


A számviteli rendszer korszerűsítésének szükségessége A magyar gazdaság szerkezetének átalakítása, ill. átalakulása: : világpiaci integráció, : piacgazdaság, : privatizáció. A számvitel, mint a kommunikáció egyik formája tükr


Szöveghez tartozó feladat: Frankfurt am Main, Bankenmetropole


Szöveghez tartozó feladat: Frankfurt am Main, Bankenmetropole A következő felvételen Frankfurt am Main-ban található bankokról és a város jelentőségéről fog hallani. Kérjük karikázza be a helyes megoldást jelző betűt az alábbiak szerin


A termelés költségei, bevétel, haszon


A termelés költségei, bevétel, haszon A termelés költségei Rövid távon a vállalat költségei két részre oszlanak. Az egyik csoportba azok a költségek tartoznak, amelyek a termelés megindulása nélkül is fennállnak, mert már kiadásra kerültek.


AGRÁRGAZDASÁG – EU KITEKINTÉSSEL


AGRÁRGAZDASÁG – EU KITEKINTÉSSEL I. AZ EMBERI CIVILIZÁCIÓ KIALAKULÁSA A MEZŐGAZDASÁGON ALAPULT A földmüvelés kialakulásakor elöször sikerült az új kökorszak (a neolitikum) emberének a természettöl való


A munkapiac


A munkapiac A háztartási szféra a munka kínálója, a vállalati szféra a munka felhasználója. A munkapiacon a munka adásvétele a két szféra között zajlik. Munkakínálaton azt a munkamennyiséget értjük, amelyet a háztartások adott


Hogyan fejlödött Japan gazdasagi élete?


Hogyan fejlödött Japán gazdasági élete? Japánban viszonylag késön kezdödött el a kapitalista fejlödés, csak a XIX. század végén. Ekkor vált gyarmatosítóvá (Korea, Kína egy része), és ekkor kezdödött a régi feudális


Az alapellatas helye, szerepe, finanszírozasa


Az alapellátás helye, szerepe, finanszírozása Az alapellátás finanszírozása           Az alapellátásban nagyon sokféle finanszírozási típus keveredik. Az alapellátás körébe a háziorvosi szolgálat, a gyermek háziorvosi szolgálat, fogásza


A költségvetési gazdalkodas makrogazdasagi közelítése. A költségvetési szervek fogalma, alapítasa, csoportosítasa gazdalkodói jogkörök szerint. A költ


A költségvetési gazdálkodás makrogazdasági közelítése. A költségvetési szervek fogalma, alapítása, csoportosítása gazdálkodói jogkörök szerint. A költségvetési szervek megoszlása érdekeltségi rendszer szerint. Az intézmények költségvetése (egység


A pénz kialakulasa és lényege. Az aranypénz funkciói. A pénzforgalom alapfogalmai: valtó, klasszikus bankjegy, papírpénz, a mai pénz. Bankrendszerek.


A pénz kialakulása és lényege. Az aranypénz funkciói. A pénzforgalom alapfogalmai: váltó, klasszikus bankjegy, papírpénz, a mai pénz. Bankrendszerek. Pénz A gazdaságnak az az eszköze, amely valamely nemzetgazdaságra vonatkozóan általánosan b


A makrogazdasag


A makrogazdaság A makrogazdaságtan egy olyan elméleti tudományág, amely a mikroökonómiában megismert és feltárt részterületeket próbálja meg egységes keretbe foglalni, illetve ezen területek közötti kapcsolatokat igyekszik megfogalmazni. Mindez


A fogyasztói magatartas és kereslet


A fogyasztói magatartás és kereslet A fogyasztó és a háztartás Az áruk és szolgáltatások piacának klasszikus szereplői: a háztartás, a vállalat, az állam és külföld. A mikroökonómia végső fogyasztóként a háztartást tekinti. A háztartások s


JAPÁN GAZDASÁGA


JAPÁN GAZDASÁGA TOKIÓ Elsősorban Kína gátlástalan kizsákmányolása segítette a Japán tőkefelhalmozódást. Az állami adóbevételek nagy részét gyárak, üzemek, építésére fordították. Az 50-es évek óta gyors gazdasági fejlődésen esett á


Egy vallalat megalapítasanak története, avagy mi is a részvény?


Egy vállalat megalapításának története, avagy mi is a részvény? Folytassuk a bevezetö történetet, a színhelyet megváltoztatva, az Amerikai Egyesült Államokban. A tó partján ülö fiatalembert nevezzük Johnnynak. A következökben azt


AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÚJ RENDSZERE, GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI BELSŐ MECHANIZMUSA KÖZGAZDÁSZ SZEMMEL A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT


Az egészségügyi ellátás új rendszere, gazdasági összefüggései Az egészségügyi belső mechanizmusa közgazdász szemmel A két világháború között Az egészségügyi intézményhálózat irányítása és finanszírozása vegyes ellátási rendszerben tört


AZ EURÓPAI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG ÁTALAKULÁSA


AZ EURÓPAI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG ÁTALAKULÁSA A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEKTŐL A XVII. SZ. VÉGÉIG. A nagy földrajzi felfedezések okai, eseményei, következményei.   Előzmények. Az árutermelés fejlődésével megnövekedett az arany


Az 1929-33-as gazdasagi vilagvalsag jelenségei és következményei


Az 1929-33-as gazdasági világválság jelenségei és következményei     A tőkés gazdaság fejlődése az 1920-as években: A háború után a győztesek gazdaságát a vesztesek jóvátételeivel, illetve a háborús károkat nem szenvedett USA kölcsönei


A raktarozas gazdasagi mutatói


A raktározás gazdasági mutatói A raktár üzemelési jellemzöire vonatkoznak az úgynevezett üzemtani mutatószámok, amelyek részben tervezési kiinduló adatok, részben a müködés vizsgálatára vonatkoznak, Azt vizsgálják, hogy a raktár a


Közgazdasagtani jelölés- és képletgyűjtemény


Közgazdaságtani jelölés- és képletgyűjtemény JELÖLÉSEK: L       - munka (Labour) p        - ár (Prise)       pe         - egyensúlyi ár pL      - a munka ára (= munkabér (w)) A       - föld (mint termelési


A MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA


A magánszemélyek jövedelemadója Ø      a jövedelem adó tárgya: a magánszemélyek és egyéni vállalkozók által megszerzett jövedelem, Ø      a törvény személyi és tárgyi hatál


A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.


A gazdasági növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasági növekedés. A technikai haladás a gazdasági növekedésben. Gazdasági növekedés Az adott társadalomban a nemzeti kibocsátás bővül, a megtermelt javak és szolgáltatások mioldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7