online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A Jaróbeteg szakellatas helye, szerepe, finanszírozasa

gazdaság

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY CÉLJA, SZÁMVITELI ALAPELVEK, A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, A BESZÁMOLÓK FORMÁI, FELTÉTELEI
Finanszírozasi rendszerek
A makrogazdasagi szereplők és gazdalkodasuk. Az önkormanyzatok gazdalkodasa. A tanacsok gazdalkodasa 1986-89 között. Az önkormanyzatok gazdalkodasa 19
A termelés költségei, bevétel, haszon
A valsagkezelés költségvetési feltételei
A makrogazdasagi tevékenységek szambavétele. Makrogazdasagi mérlegek. A nemzeti kibocsatas néhany mutatója (GDP, NNP stb.)
Munkanélküliség a modern gazdasagban. A munkanélküliség fogalma. A munkanélküliség különböző magyarazatai.
Közgazdasagi elméletek az ipari forradalom időszakaban (XVIII-XIX. sz.). A klasszikus polgari közgazdasagtan tovabbfejődése (Ricardo). A Smith-i gondo
A diszkriminació és ellenszerei
 
 

A Járóbeteg szakellátás helye, szerepe, finanszírozása

A járóbeteg szakellátás finanszírozása

A szakellátás finanszírozási rendszerének a kért szolgáltatások magas szakmai színvonalon való nyújtására kell ösztönözni az ellátórendszert. Tehát a bevételt a s 424c28e zolgáltatások számának és a szolgáltatások értékét, szakmai és költségigényességét kifejező pontértékének, illetve súlyszámának szorzatából lehet meghatározni.

A járóbeteg szakellátásban a szolgáltatások tételes módon kerülnek elszámolásra. Az elszámolás elve, módszere teljes mértékben megegyezik a német pontrendszer szerinti elszámolással, minden tevékenység értékének megfelelő pontszámot kap, pl. az elsősegélynyújtás 100 pontot, egy oldalirányú koponyafelvétel 250 pontot ér. Minden hónapban utólag megadják az egy pont forint értékét, s a járóbeteg szakellátás összesített pontszáma és a pont forint értékének szorzata adja a havi bevétel összegét. Mivel a német pontrendszer sajátos orvosi tevékenységeket leíró klasszifikációs rendszer, Magyarországon pedig a legtöbb szakterület beszámolási rendszerének az alapja a WHO klasszifikációs rendszer, a járóbeteg szakellátásban az egyes tevékenységek pontértékének megállapításánál a WHO klasszifikációs rendszerhez kellett rendelni a német pontrendszerből a teljesítményértékeket.A járóbeteg szakellátás finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és az intézmény által megkötött szerződés alapján történik. Az intézmény az általa nyújtott szolgáltatások teljesítmény pontszáma után az országos kasszából kapja meg a teljesítménydíjazást. Az intézmény a járóbeteg szakellátás teljesítményéről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles jelentést küldeni az OEP-nek. Ezek a tételek lehetnek a tárgyidőszakban elvégzett vagy befejezett ellátások adatai, vagy a meghatározott időszakra visszamenőleg pótelszámolásban leadott teljesítmények, vagy javított tételek.

Az OEP a két elkülönített járóbeteg kassza ismeretében havonta állapítja meg az egy teljesítménypont forintértékét, az éves költségvetésben rendelkezésre álló keret adott hónapra jutó hányada és a havi országos összteljesítmény hányadosaként.

A járóbeteg szakellátás finanszírozásának összefoglalását a 4.sz. ábra tartalmazza.

         

Az ábráról leolvasható, hogy a gondozási feladatok és az egyéb járóbeteg szakellátók finanszírozása fix előirányzatú finanszírozási rendszer keretében feladat illetve kapacitás finanszírozás formájában valósul meg.

feladat finanszírozás

 
Feladat finanszírozás

A fix előirányzat meghatározása konkrét feladathoz kötődik (nem a kapacitáshoz, az addigi költségekhez). A finanszírozás a feladattal együtt változik.

Előnye: A forrás hozzárendelt a feladathoz, és nagysága vagy a szükséglet, vagy a teljesítmény meghatározásán alapul.

Hátránya: A teljesítményarányosság nem direkt módon, hanem utólag jelenik meg (a teljesítéshez részben, a szükségletekhez erősen kötődik).

I. Gondozók

nemibeteg-, tüdő-, ideg-,

és onkológiai gondozás

Gondozási feladatok:

Szakellátási feladatok:

II.  Szakrendelők

Gondozási feladatok:

Szakellátási feladatok:

III.  Egyéb járóbeteg szakellátók

mentőszolgálat, vérellátás, Család- és Nővédelmi Tanácsadók, sport-eü., alkohológia és drogellátás, üzemegészségügyi szakellátás, fogászati szakellátás

 

 


 

4.sz. ábra A járóbeteg szakellátás finanszírozása

Kapacitásfinanszírozás

A finanszírozó a szolgáltatások nyújtása céljából leköt és fizet egy kapacitást, melynek nagysága független a teljesítménytől (illetve a teljesítmény alapján csak hosszabb távon történhet korrekció).

Előnye: Olcsó és egyszerű. Olcsó, mert független a teljesítménytől, nagyságát nem lehet vitatni (az intézmények nem rendelkeznek korrekt teljesítményadatokkal), továbbá egyszerű az elszámolási rendszer (nem igényli a teljesítmény mérését, ellenőrzését, az adatok központi elszámolását). A teljesítményhez egyáltalán nem, a szükségletekhez alig kötődik.

Hátránya: A folyósított összeg független a nyújtott szolgáltatás mennyiségétől és minőségétől, nem ösztönöz gazdaságos üzemelésre.

A szakellátási feladatok keretében nyújtott szolgáltatások lehetnek ambuláns esetre összpontosulók, vagy kúraszerű ellátások. Az ambuláns esetek finanszírozása tételesen, ambuláns esetcsoportok szerint történik.

AECS (ambuláns esetcsoportok) szerinti finanszírozás

-           Egy betegség megoldásához szükséges diagnosztikus és terápiás tevékenységek átlagos költségigénye alapján történik a finanszírozás.

-           Nem alkalmas az eseti konzíliumok és a krónikus betegségekben szenvedők gondozásának finanszírozására.

-           Az ambuláns ellátásról 1999. január 1-jétől ambuláns adatlap kiállítása kötelező.

-           Minden egyes megjelenést ambuláns adatlapon rögzítenek, de egy napon ugyanabban a szakrendelőben több ambuláns eset egy betegre nem számolható el.

-           Egy megjelenés keretében több diagnosztikus és terápiás tevékenység is elszámolható.

A kúraszerű ellátást a normatív teljesítményelvű, HBCS-hez rendelt tarifarendszer kertében finanszírozza az OEP.

Tarifa rendszer

Az egyes szolgáltatások díjtétele központilag rögzített (ez lehet ártáblázat, ahol a díjtételeknek nem csak az aránya, hanem a konkrét ára is meghatározott, valamint lehet pontrendszer, ahol az egyes szolgáltatásoknak pontértéke van meghatározva, a pont forintértéke vagy lebegtetett tehát teljesítménytől függő, vagy fix összegű).

Találat: 3506