online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A makrogazdasagi tevékenységek szambavétele. Makrogazdasagi mérlegek. A nemzeti kibocsatas néhany mutatója (GDP, NNP stb.)

gazdaság

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Dualizmus gazdasaga
Finanszírozasi rendszerek
A makrogazdasagi szereplők és gazdalkodasuk. Az önkormanyzatok gazdalkodasa. A tanacsok gazdalkodasa 1986-89 között. Az önkormanyzatok gazdalkodasa 19
A raktarozas gazdasagi mutatói
Egy vallalat megalapítasanak története, avagy mi is a részvény?
AGRÁRGAZDASÁG – EU KITEKINTÉSSEL
A termelés költségei, bevétel, haszon
Az allami költségvetési politika. A költségvetéspolitika alapfogalmai. Az adók és fajtai. A kormanyzati kiadasok hatasa a termelés szintjére. A költsé
Az egészségügy és a gazdasag kapcsolata. A rendszervaltas előtti jellemzők Magyarorszagon. A gazdasagi rendszervaltas hatasa az egészségügyre.
 
 

A makrogazdasági tevékenységek számbavétele. Makrogazdasági mérlegek. A nemzeti kibocsátás néhány mutatója (GDP, NNP stb.)

A makrogazdasági tevékenységek számbavétele.

A makroökonómia mutatók konkrét meghatározásával a gazdaságstatisztika foglalkozik. Napjainkban két adat-összeírási rendszer létezik. A szocialista országokban kialakult elmélet megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít az anyagi termelésnek, azaz az anyagi javak, a termékek előállításának, és az úgynevezett anyagi szolgáltatásoknak, a szállításnak és a kereskedelemnek. Ezek a javak lényegében az ipari, építőipari, mezőgazdasági erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási, közlekedési, postai és távközlési valamint részben a kereskedelmi ágazat tevékenységének eredményeképpen jönnek létre. Ennek alapján az MPS a KGST országok egységes népgazdasági mérlegrendszere a termést alapvetően anyagi termelésnek értelmezi, az ún. nem anyagi, pl. oktatási, egészségügyi, államigazgatási szolgáltatások eredményeit figyelmen kívül hagyja.

A másik, összefoglaló néven polgárinak nevezett elmélettermelőnek tekint minden társadalmilag szervezett hasznos tevékenységet, olyant, aminek végzője munkájából jövedelemhez jut, azaz a termelés fogalma a nem anyagi szolgáltatások körével bővebb a szocialista a termelési fogalomnál. A tőkés orsz 717b13h ágoknak ezen az elméleten alapuló számlarendszere az SNA. Anyagi és nem anyagi termelés eredményeit is számba veszi.Az MPS-ben szinte állandóan jelen van a szélesebb spektrumú adatgyűjtés igénye. Ez utóbbi irányban Magyarország jutott a legmesszebbre. A magyar KSH 1969-től kezdve, az anyagi kategóriák mellett, a legfontosabb területeken rendszeresen közöl az SNA mutatókhoz hasonló jelzőszámokat. A legutóbbi időkben a többi KGST országban is megtették a kezdeti lépéseket az SNA típusú mutatók kiszámítására.

Állapotmutatók - stock: a gazdaság egy-egy pillanatban meglévő helyzetet mutatja.

Változásmutatók - flow: pl. gazdasági növekedés ütem.

Makrogazdasági mérlegek.

Mérlegek csoportosítása

A mérleg: olyan kétoldalú kimutatás, amely a gazdaság egészét, részét, vagy valamely területét, szereplőjét jellemzi – általában pénzértékben – két különböző szempont szerint egy adott időpontban vagy időintervallumban

Időtényező szerint:

állapotmérlegek (stock),

változás-mérlegek (flow).

Tartalom szerint:

vagyon,

jövedelem,

foglalkoztatás (munkaerő),

fizetési,

stb.

Mely területre (ágazatra) vonatkozik:

ipar (könnyű-, nehéz-, feldolgozó-, stb),

mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés, stb.),

kereskedelem (kül-, bel-,),

stb.

Szereplők szerint:

makrogazdasági,

vállalti,

háztartás.


A mérlegek két oldala:

Aktívák

Követel,

Bevétel,

Eredmények,

Összetétel (fajta)


Passzívák,

Tartozik,

Kiadás,

Ráfordítások,

Eredet (forrás)


(pl. jövedelem)


(pl. termelés értékelése)

(pl. vagyon)1. Makrogazdasági mérleg: a nemzetgazdaságot jellemzi két különböző szempont alapján egy időpontban vagy egy intervallumban.

Mérleg tárgya: vagyon, jövedelem

Állapotváltozás jellege: időintervallum

Állapot mérlege időpontban.


2. Vagyon mérleg:

Tartalma a vagyon. Olyan kétoldalú kimutatás, amely adott időpontra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a szóban forgó gazdasági egység eszközeit összetétel (fajta) és eredet (forrás) szerint.

X gazdaság/ágazat vagyonmérlege

Aktívák                   1995.10.19. Passzívák

-Reáleszközök értéke

-Más gazdasági egységekkel szembeni követelések

-Más gazdasági egységekkel szembeni tartozások

-Egyenleg: tiszta vagyon


X gazdaság/ágazat vagyonmérlege

Aktívák                   1995.10.19. Passzívák

(millió Ft)

-Reáleszközök értéke  

-Más gazdasági egységekkel szembeni tartozások

Ingatlan                                             200

Tartozás ”Z” vállalattal/ágazattal szemben  222

Épületek                                            450

Tartozás az állammal szemben            122

Gépek,  berendezések 120


Készletek                                            80

Tiszta vagyon  810

Anyagok                                             50


Más gazdasági egységekkel szembeni követelések


Követelés ”Y” vállalattal/ágazattal szemben                          112


Követelés az állammal szemben                  153.Vagyonváltozás mérleg: Két időpont közötti változást fejez ki. Olyan kétoldalú kimutatás, amely egy adott időszakra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a gazdasági egység vagyonában bekövetkezett növekedéseket és csökkenéseket.

X gazdaság/ágazat 1995. évi vagyonváltozás mérlege

Aktívák (millió Ft) Passzívák

Reáleszközök értékének növekedése

Reáleszközök értékének csökkenéseMás gazdasági egységekkel szembeni követelések növekedése

Más gazdasági egységekkel szembeni követelések csökkenéseMás gazdasági egységekkel szembeni tartozások csökkenése

Más gazdasági egységekkel szembeni tartozások növekedéseTiszta vagyon csökkenése

Tiszta vagyon növekedése


4. Folyótétel számla mérleg

Olyan kétoldalú kimutatás, amely valamely a gazdasági egység meghatározott időszak alatt végbement jövedelem műveleteit ábrázolja azaz a jövedelmek összetételét és felhasználását tükrözi.

Követel oldal: a jövedelembevételeket tartalmazza. K

Tartozik oldal: a jövedelemkiadásokat tartalmazza. T


A NEMZETI KIBOCSÁTÁS NÉHÁNY MUTATÓJA


MPS                                                                                          SNA

Társadalmi termék


Nem anyagi szféra

bruttó teljesítménye


Bruttó termelés

(GP)

folyó

anyag-

felh.

amor-

tizá-

ció
v+m


folyó

anyag-

felh.

amor-

tizá-

ció


”v+m”


Társadalmi össztermék

(GSP)


Társadalmi végtermékNem anyagi szféra amort.

-val növelt nettó telj.Hozzáadott érték

(GDP)


amor-

tizá-

ció


v+mamor-

tizá-

ció


”v+m”Bruttó hazai termék


Nem-zeti jöve-delem

Nem a.szf.

nettó telj.

Nettó

hazai term.

(NDP)Hozzáadott érték

(GDP)

(Bruttó hazai termék)+ külföldről származó jövedelem

- külföldre vitt jöv.

(bér, profit, kamat)Bruttó

nemzeti

termék

(GNP)


Nettó hazai

termék

(NDP)+ külföldről származó jövedelem

- külföldre vitt jöv.

(bér, profit, kamat)Nettó nemzeti

termék

(NNP)


Nettó nemzeti

termék

(NNP)


Indirekt adók

(árúkra kivetett fogyasztási és forgalmi adók)
Nemzeti

jövedelem

(NI)


GDP Bruttó hazai termék:

Az adott évben az adott ország területén létrehozott, végső felhasználásra kerülő termékek és szolgáltatások összértéke.

NDP Nettó hazai termék:

Az adott évben, az adott ország területén létrehozott új termékek és szolgáltatások értékének összege.

NNI Nettó nemzeti jövedelem:

Az ország állampolgárai által adott évben realizált összes elsődleges jövedelem.

GNI Bruttó nemzeti jövedelem:

NNI + amortizáció (értékcsökkenés)

GNDI Bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem:

Bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem.

NNDI Nettó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem:

Az az összeg, amelyet a nemzet végső fogyasztásra, illetve megtakarításra használhat.


Találat: 1666