online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN ISO 12944-7

vegyesFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
A vizsgamodell
Iby Duba 1994-es előadasanak részlete a Kozmikus Magyarsagról
Gyermekorvos, nyugalmazott egyetemi tanar
Tanmenetjavaslat az 5. évfolyam Természetismeret tantargyhoz
Robert Capa: Köztarsasagi milicistanő
Ébren almodók: A Harmadik Szem Aktivizalasa És Alapfokú Hasznalata
ANIMÁCIÓKRA VONATKOZÓ TECHNIKAI ÉS MÓDSZERTANI KÖVETLEMÉNYSPECIFIKÁCIÓ
Forgatókönyv készítés elektronikus tananyagfejlesztéshez
A döntés elősegítéséhez az üzleti beszélgetés utan
INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM
 
 

MAGYAR SZABVÁNY  MSZ EN ISO 12944-7

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel

7. rész: A festési munka végrehajtása és ellenőrzése (ISO 12944-7

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 12944-7:1998)

E nemzeti szabványt a Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján teszi közzé. A szabvány alkalmazása e törvény alapján önkéntes, kivéve ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak nyilvánítja.

A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, helyesbítése, nincs-e visszavonva, továbbá, hogy kötelező alkalmazását jogszabály nem rendelte-e el.Ez a nemzeti szabvány teljesen megegyezik az EN ISO 12944-7:1998 európai szabvánnyal és a CEN - rue de Sfassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium - engedélyével kerül kiadásra.

This Hungarian Standard is identical with EN ISO 12944-7:1998 and is published with the permission of CEN rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Nemzeti előszó

A szabványban lévő 515j97f hivatkozás magyar megfelelője:

ISO 1512

MSZ EN 21512

ISO 2409

MSZ EN ISO 2409

ISO 4624

MSZ EN 24624

ISO 9001

MSZ EN ISO 9001

ISO 9002

MSZ EN ISO 9002

ISO 12944-1

MSZ EN ISO 12944-1

ISO 12944-4

MSZ EN ISO 12944-4

ISO 12944-5

MSZ EN ISO 12944-5

ISO 12944-8

MSZ EN ISO 12944-8

A szabvány forrása az európai szabvány angol nyelvű szövege.

E szabvány az ISO 12944-7:1998 nemzetközi szabvánnyal is megegyezik.

ICS 87.020; 91.080.10 Hivatkozási szám: MSZ EN ISO 12944-7:2000

EURÓPAI SZABVÁNY

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPAISCHE NORM EN ISO 12944-7

Descriptors: paints, varnishes, steel construction, corrosion prevention, protective coatings, paint coats, painting

Magyar fordítás:

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel.
7. rész: A festési munka végrehajtása és ellenőrzése (ISO 12944-7:1998)

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 7: Execution and supervisid~ of paint work (ISO 12944-7:1998)

Peintures et vernis. Anticorrosion des structures en acier par systémes de peinture. Partie 7: Exécution et surveillance des travaux de peinture(ISO 12944-7:1998)

Beschichtungsstoffe. Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 7: Ausführung und Überwachung Beschichtungsarbeiten (ISO 12944-7:1998)

Ezt az európai szabványt a CEN 1997. június 13-án hagyta jóvá.

A CEN-tagtestületek kötelesek betartani a CEN/CENELEC belső szabályzatában előírt feltételeket, amelyek szerint kell ezt az európai szabványt minden változtatás nélkül nemzeti szabványként kiadni.

Ezeknek a nemzeti szabványoknak a naprakész jegyzékei és bibliográfiai adatai kérésre a CEN Központi Titkárságától vagy bármelyik CEN-tagtestülettől beszerezhetők.

Ennek az európai szabványnak három hivatalos változata van (angol, francia és német). Bármely más nyelvű változat, amelyet egy CEN-tagtestület saját nyelvén és felelősségére fordítással készít, és a CEN Központi Titkárságnak bejelent, ugyanolyan jogállású, mint a hivatalos változatok.

A CEN tagtestületei: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország; Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland; Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország nemzeti szabványügyi testületei. '

CEN

Európai Szabványügyi Bizottság

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europáisches Komitee für Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Előszó

Az ISO 12944-7:1998 nemzetközi szabvány szövegét az ISO/TC 35 “Festékek és lakkok" műszaki bizottság dolgozta ki, együttműködve a CEN/TC 139 “Festékek és lakkok" műszaki bizottsággal, amelynek titkárságát a DIN látja el.

Ezt az európai szabványt szöveghűen vagy jóváhagyó közleménnyel legkésőbb 1998. novemberig kell nemzeti szabványként bevezetni, és az ellentmondó nemzeti szabványokat legkésőbb 1998. novemberig vissza kell vonni.

A CEN/CENELEC belső szabályzatának megfelelően a következő országok kötelesek ezt az európai szabványt bevezetni: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország.

Jóváhagyó közlemény

A CEN az ISO 12944-7:1998 nemzetközi szabvány szövegét minden változtatás nélkül európai szabványként jóváhagyta.

MEGJEGYZÉS: Rendelkező hivatkozások nemzetközi kiadványokra a ZA mellékletben (előírás) vannak felsorolva.

Tartalomjegyzék


Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások A festési munka végrehajtásának előfeltételei Minősítés Az alapfelület állapota Egészség- biztonság- és környezetvédelem Bevonóanyagok Ellátás Tárolás A festési munkák végrehajtása Általános előírás Felhordási körülmények Felhordási módszerek Értékelés a munka megkezdése előtt A festési munka ellenőrzése Általános előírás Mérő- és vizsgálóműszerek A festékbevonat ellenőrzése Referenciaterületek Általános előírás Korábban bevont felületekFeljegyzések a referenciaterületről A bevonat értékelése


A melléklet: A referenciaterületek száma

Bevezetés

A légkörben, a vízben és a talajban lévő védelem nélküli acél korróziónak van kitéve, ami károsodást okozhat. Ezért, a korróziós károsodás elkerülésére az acélszerkezeteket általában védik, hogy a szerkezet megkívánt élettartama alatt ellenállóak legyenek a fellépő korróziós hatásokkal szemben.

Az acélszerkezetek korrózió elleni védelmének különböző módjai vannak. Az ISO 12944 szabványsorozat festékbevonat-rendszerekkel vagy bevonatokkal való védelemmel foglalkozik, több részben, minden jellemzővel, amely fontos a megfelelő védelem elérése szempontjából. Kiegészítő vagy egyéb mérések lehetségesek, de ezekhez egyedi megállapodásra van szükség az érdekelt felek között.

Az acélszerkezetek hatékony korrózióvédelmének biztosítása érdekében az ilyen szerkezetek tulajdonosainak, tervezőknek, tanácsadóknak, korrózióvédelmi munkákat kivitelező társaságoknak, a védőbevonatok ellenőreinek és a bevonóanyagok gyártóinak egyaránt rendelkezniük kell a festékbevonat rendszerekkel való korrózióvédelemről szóló, a tudomány állása szerinti, ismeretekkel. Ez az ismeret a lehető legteljesebb, egyértelmű és könnyen érthető legyen azért, hogy a nehézségek és a félreértések a védőrendszer gyakorlati kivitelezésében érdekelt felek között elkerülhetőek legyenek.

E nemzetközi szabványsorozat - az ISO 12944 - ezt az ismeretet előírás-sorozatok formájában szándékozik megadni. Azok számára íródott, akik rendelkeznek alapvető műszaki ismeretekkel. Feltételezik azt is, hogy az ISO 12944 szabványsorozat használója ismeri az egyéb vonatkozó nemzetközi szabványokat, különösen azokat, amelyek felület-előkészítéssel foglalkoznak, valamint a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket.

Bár az ISO 12944 szabványsorozat nem foglalkozik pénzügyi és szerződési kérdésekkel, fel kell hívni a figyelmet arra a tényre, hogy a nem megfelelő korrózióvédelem esetén az ebben a szabványban közölt követelmények és ajánlások figyelmen kívül hagyása komoly pénzügyi következményekkel járhat.

Az ISO 12944-1 az ISO 12944 szabványsorozat minden részének a teljes tárgykárét írja le. Megad néhány alapfogalmat és meghatározást, valamint egy általános bevezetőt az ISO 12944 szabványsorozat többi részéhez. Tartalmaz továbbá általános utasításokat az egészségvédelemre, a biztonságra, és a környezetvédelemre vonatkozóan, valamint irányelveket az ISO 12944 szabványsorozatnak egy adott létesítmény esetén való alkalmazásához.Az ISO 12944 szabványsorozatnak ez a része leírja, hogyan kell az ISO 12944-4 szerinti felületelőkészítés után az acélszerkezetek festési munkáit végrehajtani. Példák az e célra megfelelő védő festékbevonatrendszerekre az ISO 12944-5-ben vannak megadva.

1. Alkalmazási terület

Az ISO 12944 szabványsorozatnak ez a része az acélszerkezeteken a műhelyben vagy a helyszínen végzett festési munkák kivitelezésével és ellenőrzésével foglalkozik.

Az ISO 12944 szabványsorozatnak ez a része nem vonatkozik:

- a festendő felületek előkészítésére (lásd az ISO 12944-4-et) és az ilyen munkák ellenőrzésére,

- fémes bevonatok felhordására,

- olyan előkezelési módszerekre, mint a foszfátozás és krómozás, valamint olyan festékfelhordási módokra, mint a mártásos eljárás, a porszórás vagy a szalaglakkozás.

2. Rendelkező hivatkozások

A következő szabványok olyan előírásokat tartalmaznak, amelyeket - a szövegben lévő hivatkozások miatt az ISO 12944 szabványsorozat e részének előírásaiként kell alkalmazni. E szabvány kiadásának időpontjában a hivatkozott szabványok közölt kiadásai voltak érvényben. Mivel időnként minden szabványt felülvizsgálnak, ezért az ISO 12944 szabványsorozat e részének alapján szerződő feleknek célszerű megvizsgálniuk a felsorolt szabványok legújabb kiadásának alkalmazhatóságát. A mindenkor érvényes nemzetközi szabványokat az IEC és az ISO tagtestületei tartják nyilván.
 

ISO 1512

Festékek és lakkok. Folyékony vagy pasztaszerű termékek mintavétele

ISO 1513

Festékek és lakkok. A minták ellenőrzése és előkészítése a vizsgálatra


ISO 2409

Festékek és lakkok. Rácsvágásos vizsgálat

ISO 2808

Festékek és lakkok. A rétegvastagság meghatározása

ISO 4624

Festékek és lakkok. Leszakításvizsgálat

ISO 8502-4

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt.
Vizsgálatok a felületi tisztaság értékelésére. 4. Rész: Útmutató a kondenzáció valószínűségének becslésére a festékfelhordás előtt

ISO 9001

Minőségügyi rendszerek. A tervezés, a fejlesztés, a gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje

ISO 9002

Minőségügyi rendszerek. A gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat
minőségbiztosítási modellje

ISO 12944-1

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme fesfékbevonat-
rendszerekkel 1. rész: Általános bevezetés

ISO 12944-4

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme fesfékbevonat-
rendszerekkel. 4. rész: Felület- és felület-előkészítési típusok

ISO 12944-5

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 5. rész: Festékbevonat-rendszerek

ISO 12944-8

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 8. rész: Előírások kidolgozása új munkához és karbantartáshoz3. A festési munka végrehajtásának előfeltételei

3.1. Minősítés

A festékbevonat-rendszer acélszerkezetre való felhordására szerződött társaságoknak és alkalmazottainak alkalmasnak kell lenniük a munka pontos és biztonságos kivitelezésére. A kivitelezés szempontjából különleges figyelmet igénylő munkákat csak olyan személyzet végezheti, amelynek jóváhagyott testület által kiadott tanúsítása van, feltéve hogy más megállapodás nincs a felek között.

Ha a vállalkozónak működő minőségirányítási rendszere van, minőségügyi tervet kell készíteni, amely tartalmazza az általános szakmai szabványokat. A munka minden szakaszára nyilatkoznia kell a módszerről.

A vállalkozónak be kell mutatni, hogy képes az előírt minőségi szintet minden szakaszban elérni. Ennek bizonyítéka például, ha az ISO 9001 vagy az ISO 9002 szerinti minőségbiztosítási rendszert alkalmazza. Egyéb megállapodás hiányában a vállalkozónak biztosítania kell a megrendelő számára a minőségügyi kézikönyvében megadott, az előírásokra vonatkozó összes kivitelezési és ellenőrzési szabvány kivonatát.

3.2. Az alapfelület állapota

Egy festékbevonat-rendszer megfelelő felület-előkészítést igényel, ami a felület kezdeti és végső állapotától függ. A vonatkozó követelményeknek szerepelniük kell a festési leírásban és teljesíthetőknek kell lenniük.

A felület-előkészítési módszerek az ISO 12944-4-ben vannak leírva. Az elkészült felületeket értékelni kell tisztaságra, felületprofilra és kémiai tisztaságra az ISO 12944-4-ben megadott módszerek szerint.

A munka ezen szempontjainak ellenőrzésére vonatkozó követelményekről, a vizsgálat gyakoriságáról, a vizsgálati munka helyéről az érdekelt feleknek kell megegyezniük.

Ha a felület állapota különbözik attól, amit a műszaki leírásban leírtak, a megrendelőt erről tájékoztatni kell.

A felület hőmérsékletének kétséget kizáróan a környezeti levegő harmatpontja fölött kell lennie, hacsak nincs másképp meghatározva a festék gyártójának műszaki adatlapján.

3.3. Egészség-, biztonság- és környezetvédelem

Az egészség-, a biztonság- és a környezetvédelemre vonatkozó előírásokat be kell tartani. Lásd az ISO 12944-1-et és az ISO 12944-8-at.

4. Bevonóanyagok

4.1. Ellátás

A bevonóanyagokat olyan állapotban kell szállítani, hogy használatra készek legyenek a rendeléskor meghatározott felhordási móddal. A festékgyártók műszaki adatlapjai minden adatot tartalmazzanak, amelyek használatukhoz szükségesek.

Ha szükség lenne bármilyen vizsgálatra, azt részletesen meg kell határozni, megjelölve az alkalmazandó módszereket. A mintavétel és a mintával kapcsolatos további eljárás az ISO 1512 és az ISO 1513 szerinti legyen.

A gyártó műszaki adatlapjában nem szereplő bármely adatot, amely befolyásolhatja a felhordási körülményeket vagy a munka végső minőségét, a gyártónak közölnie kell.

4.2. Tárolás

A gyártónak az edényen jeleznie kell azt az időpontot, ameddig a bevonóanyagokat fel kell használni (eltarthatóság). Ha más hőmérsékletek nem szerepelnek a gyártói előírások között, vagy nincsenek valahol máshol meghatározva, a bevonóanyagokat + 3 °C-nál nagyobb és + 30 °C-nál kisebb hőmérsékleten kell tárolni. Különösen a vízzel hígítható bevonóanyagok használhatatlanná válhatnak, miután megfagytak.

A bevonóanyagokat és bármely más használt anyagot (oldószerek, hígítók stb.) biztonságos területen kell tárolni.

A festéktartó edényeket zártan kell tartani, amíg tartalmukat elő nem készítik a fel lehet használásra. A részben felhasznált edényeket újra le lehet zárni és később fel lehet használni, ha a festékgyártó műszaki adatlapján nincs más közölve. A részben felhasznált edényeket egyértelműen meg kell jelölni.

5. A festési munkák végrehajtása

5.1. Általános előírás

A kezelendő felület biztonságosan megközelíthető és jól megvilágított legyen.

A bevonóanyag felhasználásakor a gyártó műszaki adatlapját figyelembe keli venni, hacsak a festési műszaki leírásban nincs kimondottan más előírva.

A felhordás előtt és alatt a bevonóanyagokkal kapcsolatban meg kell győződni arról, hogy: - az edény címkéje megfelel a meghatározott termék leírásának;

- nincs bőrképződés;

- nincs irreverzibilis leülepedés;

- az adott helyszíni feltételek között használható.

Bármilyen előforduló üledék könnyen újradiszpergálható legyen.

Bármilyen viszkozitásbeállítást - ami az alacsony felhordási hőmérséklet vagy a különböző felhordási módok miatt szükséges lehet -, a festékgyártó előírásai szerint kell végezni. A megrendelőt tájékoztatni kell bármely ilyen beállításról, ha a leírás szerint szükség van rá.

A felhordási módszerek a bevonóanyag típusától, a felülettál, a szerkezet típusától és méretétől, valamint a helyi körülményektől függenek. A környezetvédelmi előírások befolyásolhatják a felhordási módszer kiválasztását. Ha nincs más előírás, a felhordási módszerben meg kell állapodni.

Az alapozó bevonatnak az acélfelület teljes felületprofilját be kell fednie. Minden bevonatot olyan egyenletesen kell felhordani, amennyire lehet, és nem szabad bevonat nélküli felületet hagyni.

A rétegvastagság mérési módszerei az ISO 2808-ban vannak leírva. A névleges szárazréteg-vastagság ellenőrzési eljárásában (eszközökben, kalibrálásban, a felületi érdesség eredményre gyakorolt hatásának valamilyen figyelembevételében) az érdekelt feleknek meg kell állapodniuk.

Ha nincs más megállapodás, a névleges szárazréteg-vastagság 80%-ónál kisebb egyedi szárazréteg-vastagságok nem fogadhatók el. Ha nincs más megállapodás, a névleges szárazréteg-vastagság 80%-a és 100%-a közötti egyedi értékek elfogadhatóak, feltéve, hogy a teljes átlag (középérték) egyenlő a névleges szárazréteg-vastagsággal vagy nagyobb annál.

Gondot kell fordítani a névleges szárazréteg-vastagság elérésére és a túl nagy vastagságú területek elkerülésére. Ajánlatos, hogy a legnagyobb szárazréteg-vastagság ne legyen nagyobb, mint a névleges rétegvastagság 3-szorosa. Túl nagy legnagyobb szárazréteg-vastagság esetén szakértői szerződést kell kötni a felek között. Olyan termékek vagy rendszerek esetén, amelyeknek kritikus legnagyobb szárazréteg-vastagságuk van, vagy speciális esetekben, a festékgyártó műszaki adatlapján adott tájékoztatást kell figyelembe venni.

Minden nehezen hozzáférhető felületet, és például az éleket, sarkokat, hegesztéseket, szegecselt vagy csavarozott csatlakozásokat különös gondossággal kell festeni.

Ha kiegészítő étvédelem szükséges, célszerű (körülbelül 25 mm szélességű) sávbevonatot alkalmazni az él mindkét oldalán.

A kívánt szárazréteg-vastagság elérése érdekében a nedvesréteg-vastagságot időszakosan ellenőrizni kell a felhordás alatt.

A bevonatok felhordása közötti időtartamot, valamint a végső bevonat és a használatba vétel közötti időtartamot, ami a bevonóanyagra vonatkozó gyártói műszaki adatlapon van megadva, vagy más követelményt, ami a leírásban van feltüntetve, be kell tartani.

Bármelyik festékbevonaton előforduló olyan hibákat, amelyek a bevonat által biztosított védelem csökkenéséhez vezethetnek, vagy amelyeknek jelentős hatásuk van a külső megjelenésre, a következő bevonat felhordása előtt ki kell javítani. A sérülés elkerülése érdekében a bevonatnak eléggé keménynek kell lennie a szállítás és kezelés előtt.

A felületnek azokat a részeit, amelyeket nem, vagy csak kis rétegvastagsággal kell festeni, például azokat a felületeket, amelyeket ezután fognak hegeszteni vagy az illeszkedő felületeket (amelyeknél szoros tűrésű illesztés szükséges) a festés megkezdése előtt meg kell mutatni a vállalkozónak.

5.2. Felhordási körülmények

A bevonattól megkívánt védelem biztosítására a helyszíni környezeti feltételeket ellenőrizni kell, hogy azok megfelelnek-e az adott bevonóanyagra a gyártó műszaki adatlapján feltüntetett követelményeknek. Ezt kell alkalmazni a szárítási és a reakcióidőkre is.

A tervezési szakaszban, a munka megkezdése előtt meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyekkel a környezetre káros hatások kiküszöbölhetők vagy a lehető legkisebbre csökkenthetők.

A korrózióvédelmi munka elvégzése alatt gondoskodni kell arról, hogy a munkát ne befolyásolja semmi olyan külső hatás, amely a védőképesség csökkenéséhez vezetne. A festési munkát a többi szakipari tevékenységtől (szemcseszórásos tisztítás, hegesztés stb.) elkülönített vagy védett területen kell végezni. Ha kedvezőtlen időjárási viszonyok következnek be a felhordás alatt, akkor a munkát le kell állítani, és a frissen bevont felületet amennyire lehet, védeni kell.

A bevonandó felület és a környező levegő legkisebb és legnagyobb hőmérséklete annyi legyen, amennyi a gyártó műszaki adatlapján meg van adva.

A bevonóanyagokat az ISO 8502-4 szerint meghatározott harmatpontnál legalább 3 °C-kal nagyobb hőmérsékleten szabad felhordani. Nedves felületeket csak a műszaki adatlapon engedélyezett vagy a festékgyártó által jóváhagyott bevonóanyagokkal szabad festeni.

Ha olyan alkatrészeket festünk, amelyek a helyszínen hegesztve lesznek, azokat minden felületükön, amely az elémelegítésnek és a hegesztésnek ki lesz téve, maszkírozni kell. Több rétegből álló rendszerek esetén a rétegeket lépcsőzetesen kell kialakítani.

5.3. Felhordási módszerek

5.3.1. Felhordás ecsettel

Az ecseteknek az adott célra alkalmasaknak kell lenniük. Ez különösen érvényes sarkokhoz, szegecsfejekhez, csavarfejekhez, kiszögellésekhez és olyan területekhez, amelyekhez nehéz hozzáférni. A részleteket a műszaki leírásban kell megadni.

5.3.2. Felhordás hengerrel

Az alkalmazott bevonóanyagnak alkalmasnak kell lennie erre a felhordási módszerre, és jó terülési tulajdonsággal kell rendelkeznie. A henger méretének és típusának meg kell felelnie az adott feladatnak. A korróziógátló alapozók hengerrel való felhordása általában nem ajánlatos.

5.3.3. Felhordás szórással

Rendszerint a következő szórási eljárások használatosak:

- hagyományos, kis nyomású levegővel való szórás;

- levegőmentes szórás;

- levegővel segített levegőmentes szórás;

- elektrosztatikus szórás.

A festék viszkozitását, a szórási nyomást, a fúvóka típusát, a festékanyag hőmérsékletét, a bevonandó felülettől való távolságot és a szórási szöget úgy kell megválasztani, hogy egyenletes és folyamatos bevonat keletkezzen.

E módszer alkalmazásakor megfelelő óvintézkedéseket kell tenni, hogy a szórási köd elterjedését a környezetben megakadályozzuk.

Ha az előírt rétegvastagságot nem lehet elérni az éleken, a sarkokban vagy a szerkezetnek olyan részein, amelyek nehezen hozzáférhetők (szórási árnyékok), ezeket a területeket előbevonattal kell ellátni, sávbevonatot alkalmazva ecseteléssel vagy szórással.Azoknál a bevonóanyagoknál, amelyek hajlamosak az ülepedésre, a festéktartályt mechanikus keverővel kell ellátni.

5.3.4. Egyéb felhordási módszerek

Ha más módszereket alkalmazunk, például locsolófestést, magas hőmérsékleten olvadó bevonóanyag felhordását vagy korrózióvédő szalagot, akkor a festékgyártó utasításai szerint kell eljárni.

5.4. Értékelés a munka megkezdése előtt

A meghatározott felhordási módszert értékelni kell a használandó adott anyag figyelembevételével, hogy azok megadják-e a kívánt védelmet. Ha a felhordási módszert és/vagy a meghatározott anyagokat alkalmatlannak találják, az előírást a felek által módosítani kell, és meg kell fontolni az összes következményt, például költséget, időt.

6. A festési munka ellenőrzése

6.1. Általános előírás

A kivitelezési munkát minden szakaszában ellenőrizni kell. A vizsgálatot megfelelően minősített és tapasztalt munkásoknak kell végezniük. A vállalkozó maga felelős az ellenőrzés elvégzéséért, de a megrendelőnek ajánlatos még a műhelyben végzendő korrózióvédelmi munkákra is ellenőriznie.

Ha olyan bevonóanyagokat készülnek alkalmazni, amelyek a megrendelő számára kevéssé ismertek, a bevonóanyag gyártójával konzultálni kell.

Az ellenőrzés mélysége a létesítmény típusától és fontosságától, a munka és a helyi viszonyok nehézségi fokától, valamint a bevonat típusától és tervezett üzemi élettartamától függ. Az ellenőrzés megfelelő műszaki tudást és tapasztalatot kíván meg.

6.2. Mérő- és vizsgálóműszerek

A műszereknek meg kell felelniük a berendezés használatára vonatkozó gyártói utasításoknak. Az alkalmazott műszereket szabályos időközönként ellenőrizni, kalibrálni és karbantartani kell, az eredményeket pedig fel kell jegyezni.

6.3. A festékbevonat ellenőrzése

A bevonatot ellenőrizni kell az előírás szerinti megfelelőség szempontjából, például:

- szemrevételezéssel, pl. az egyenletességet, a színt, a fedőképességet és a hibákat, úgymint a kimaradt részeket, gyűrődéseket, kráterképződéseket, levegőbuborékokat, lepattogzást, repedezést és ráncosodást;

- műszerekkel a száraz réteg következő jellemzőinek megfelelőségét, ha szükséges:

- szárazréteg-vastagság: általában roncsolásmentes módszerrel (lásd az ISO 2808-at) [lásd az a) pontot később];

- tapadás: roncsolásos módszerekkel (lásd az ISO 2409-et vagy az ISO 4624-et);

- porozitás: kis- vagy nagyfeszültségű detektorokkal.

A szárazréteg-vastagságok mérésével kapcsolatban az érintett feleknek a következőkről kell megállapodniuk:

a) Az alkalmazandó módszerről, a használandó műszerről, a mérőműszer kalibrálásának részleteiről és arról, hogyan kell számításba venni a felületi érdességnek az eredményre gyakorolt hatását;

b) A mintavételi tervről - hogyan és hány mérést kell végezni minden egyes felülettípusra;

c) Az eredményeket hogyan adják meg, és hogyan hasonlítják össze az elfogadhatósági kritériumokkal.


A szárazréteg-vastagságokat (beleértve a névleges és a legnagyobb vastagságot) minden kritikus fázisban és a teljes rendszer felhordása után ellenőrizni kell. Kritikus fázis például, ha a festési munkáért való felelősség változik, vagy ha hosszú idő telik el az alapozórétegek és a következő rétegek felhordása között.

Az előfeszített csavarokkal, például nagy szilárdságú fényes csavarokkal csúszásbiztos kötésekben és nagy szilárdságú csavarokkal vágott lyukban lévő kötésekben, összekötött érintkező felületeken lévő bevonatot a szerződésben foglaltak szerint kell ellenőrizni.

Ha. roncsolásos vizsgálat szükséges, a rovátkabevágásos mérések elfogadhatók. Ilyen műszereket lehet az egyes bevonatok és az egész rendszer vastagságának ellenőrzéséhez használni, és a bevonatok sorozata is ellenőrizhető. Pórusok vizsgálatakor a műszerekről és a vizsgálófeszültségről az érintett felek között megállapodásnak kell létrejönni. Bármilyen bevonatsérülést a kiírásnak megfelelően ki kell javítani (lásd az ISO 12944-8-at).

7. Referenciaterületek

7.1. Általános előírások

Referenciaterületek a szerkezeten kialakított olyan u.n. minimálisan elfogadható standard területek, amelyek alkalmasak a gyártó vagy a vállalkozó által nyújtott adatok megfelelőségének ellenőrzésére, s a bevonat hatékonyságának a munka befejezése utáni vizsgálatára. A referenciaterületeket általában nem használjuk garanciális célokra, de használhatók erre a célra is, ha a szerződő felek ebben megegyeztek.

Ha referenciaterületre van igény, ezeket olyan helyen kell kialakítani, ahol a korróziós igénybevételek az adott szerkezetre vonatkozóan tipikusak. Minden felület-elékészítési és festékfelhordási munkának, amelyet a referenciaterületen végeznek, minden érdekelt fél képviselőjének jelenlétében kell megtörténnie, akiknek írásbeli nyilatkozatot kell adniuk arról, hogy a referenciaterület megfelel az előírásnak. Minden referenciaterületet magán a szerkezeten dokumentálni kell és állandó jelöléssel el kell látni (lásd az ISO 12944-8-at). .

A referenciaterületek méretének és számának praktikusan és gazdaságosan ésszerű arányban kell lennie a teljes szerkezet területéhez viszonyítva. Lásd még az ISO 12944-8-at is.

7.2. Korábban bevont felületek

A korábban bevont felületek egyes eseteiben a referenciaterületek két típusát (A és B) lehet előkészíteni. Ilyen korábbi bevonatok az öreg bevonatok vagy a más vállalkozó által korábban készített bevonatok.

A típusú referenciaterület

A felület-előkészítés és bevonatok felhordása megfelel az előírásnak.

B típusú referenciaterület

Minden meglévő bevonatot el kell távolítani a hordozó fémfelületig, és a teljes bevonatrendszert ezután kell felhordani, mindent az előírásnak megfelelően.

7.3. Feljegyzések a referenciaterületről

A vállalkozónak a referenciaterületek előkészítéséről feljegyzéseket kell készítenie a munka minden egyes szakaszában (ajánlott formaként lásd az ISO 12944-8 B mellékletét). A feljegyzéseknek minden fontos adatot tartalmazniuk kell, és azt az összes érdekelt félnek jóvá kell hagynia.

7.4. A bevonat értékelése

A bevonatot az érdekelt felek által egyeztetett módszerrel kell értékelni, elsősorban nemzetközi vagy nemzeti szabványokat használva.

A bevonaton a következő helyeken fordulhatnak elő hibák:

- a szerkezeten, de nem a referenciaterület(ek)en;

- mind a szerkezeten, mind a referenciaterület(ek)en;

- csak a referenciaterület(ek)en

Ha a referenciaterületeket garanciális célokra használják, a hibák lehetséges okait az érdekelt felek által jóváhagyott, megfelelően képzett és tapasztalt személyzetnek kell meghatároznia.

Ha a referenciaterületek sérültek, a hibákat gondosan ki kell javítani, de ezek a javított részek már nem számítanak referenciaterületnek.

A melléklet

(tájékoztatás)

A referenciaterületek száma


A szerkezet mérete
(festett terület)

m2

A referenciaterületek
ajánlott legnagyobb
száma

A referenciaterület
ajánlott legnagyobb
százaléka a szerkezet
teljes területére
vonatkoztatva

A referenciaterületek
ajánlott legnagyobb
teljes területe

m2

2000-ig
2000 felett 5000-ig
5000 felett 10000-ig
10000 felett 25000-ig
25000 felett 50000-ig
50000 felett
ZA melléklet

(előírás)

Rendelkező hivatkozások nemzetközi kiadványokra az azoknak megfelelő európai kiadványokkal

Ez az európai szabvány dátummal ellátott vagy dátum nélküli hivatkozással előírásokat tartalmaz más kiadványokból. Ezeket a yendelező hivatkozásokat a szöveg a megfelelő helyen idézi, a kiadványok pedig a következőkben vannak felsorolva. Dátummal ellátott hivatkozások esetén ezen kiadványok bármelyikének módosítása vagy átdolgozott kiadása csak akkor vonatkozik erre az európai szabványra, ha ennek módosítása vagy átdolgozott kiadása azt már tartalmazza. Dátum nélküli hivatkozások esetén a hivatkozott kiadvány legutolsó kiadását kell alkalmazni.
 

 Kiadvány

Év

Cím

EN

Év

ISO 1512


Paints and varnishes. Sampling of products in
liquid or paste form

EN 21512 


ISO 1513


Paints and varnishes. Examination and
preparation of samples for testing

EN ISO 1513 


ISO 2409


Paints and varnishes. Cross-cut test

EN ISO 2409 


ISO 4624


Paints and varnishes. Pull-off test

EN 24624 
ISO 9001


Quality systems. Model for quality assurance in
design/development, production, installation and
servicing

EN ISO 9001 


ISO 9002


Quality systems. Model for quality assurance in
production, installation and servicing

EN ISO 9002 


ISO 12944-1


Paints and varnishes. Corrosion protection of
steel structures by protective paint systems.
Part 1: General introduction

EN ISO 12944-1


ISO 12944-4


Paints and varnishes. Corrosion protection of
steel structures by protective paint systems.
Part 4: Types of surface and surface preparation

EN ISO 12944-4 


ISO 12944-5


Paints and varnishes. Corrosion protection of
steel structures by protective paint systems.
Part 5: Protective paint systems

EN IS0 12944-5 


ISO 12944-8


Paints and varnishes. Corrosion protection of
steel structures by protective paint systems.
Part 8: Development of specifications for new
work and maintenance

EN ISO 12944-8 


A magyar nyelvű fordítás vége

A nemzeti előszóban említett magyar szabványok

MSZ EN ISO 2409

Festékek és lakkok. Rácsvágásos vizsgálat (ISO 2409:1992)

MSZ EN ISO 9001

Minőségügyi rendszerek. A tervezés, a fejlesztés, a gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje (ISO 9001:1994)

MSZ EN ISO 9002

Minőségügyi rendszerek. A gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje (ISO 9002:1994)

MSZ EN ISO 12944-1

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonatrendszerekkel. 1. rész: Általános bevezetés (ISO 12944-1:1998)

MSZ EN ISO 12944-4

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonatrendszerekkel. 4. rész: Felület- és felület-előkészítési típusok (ISO 12944-4:1998)

MSZ EN ISO 12944-5

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonatrendszerekkel. 5. rész: Festékbevonat-rendszerek (ISO 12944-5:1998)

MSZ EN ISO 12944-8

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonatrendszerekkel. 8. rész: Eléírások kidolgozása új munkához és karbantartáshoz (ISO 12944-8:1998)

MSZ EN 21512

Festékek és lakkok. Folyékony vagy pasztaszerű termékek mintavétele (ISO 1512:1991)

MSZ EN 24624

Festékek és lakkok. Leszakításvizsgálat


A szövegben említett nemzetközi szabványok


ISO 1512

Paints and varnishes. Sampling of products in liquid or paste form

ISO1513

Paints and varnishes. Examination and preparation of samples for testing

ISO 2409

Paints and varnishes. Cross-cut test

ISO 4624

Paints and varnishes. Pull-off test

ISO 8502-4

Preparation of steel substrates before application of paints and related


products. Tests for the assessment of surface cleanliness. Part 4:


Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to


paint application

ISO 9001

Quality systems. Model for qúality assurance in designldevelopment,


production, installation and servicing

ISO 9002

Quality systems. Model for qualíty assurance in production, installation


and servicing

ISO12944-1

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by


protective paint systems. Part 1: General introduction

ISO12944-4

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by


protective paint systems. Part 4: Types of surface and surface


Preparation

ISO12944-5

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by


protective paint systems. Part 5: Protective paint systems

ISO12944-8

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by


protective paint systems. Part 8: Development of specifications for new


work and maintenance


Találat: 7820