online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Gyermekorvos, nyugalmazott egyetemi tanar

vegyesFájl küldése e-mail


egyéb tételek

 
A KULTÚRA FUNKCIÓJA AZ EMBERI ÉLETBEN
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV 2
Iby Duba 1994-es előadasanak részlete a Kozmikus Magyarsagról
KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE
Pszichológia története, fejlödése
Alapvető funkciók
Gyermekorvos, nyugalmazott egyetemi tanar
 
 

Gyermekorvos, nyugalmazott egyetemi tanár

MiskolcM

iskolcon a Gyermekegészségügyi Központnak, a 400 ágyas specializált intézmény szakmai koncepciójának kidolgozásával, a kivitelezésb 333b18d en való aktív részvétellel, majd vezetésével, az európai színvonalú: gyógyító-preventív-gondozó-rehabilitációs szemlélet és gyakorlat bevezetésével Velkey professzor beírta nevét a magyar egészségügy történelemkönyvébe.

Tízgyermekes család hetedik gyermekének született 1927. szeptember 30-án Cegléden. Édesapja történelem-földrajz szakos tanár volt a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban. Édesanyja – két év kertészeti főiskolai tanulmányi után – gyermekeit melegszívű családszeretetre, a nagy veteményes kertben pedig a munkában örömet találó szorgalomra nevelte.

Velkey doktor ifjú korában orvos vagy tanár szeretett volna lenni. Érettségi után tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta, ahol 1952-ben szerzett diplomát. Orvosi pályafutásának első lépéseit Miskolcon, az akkor még „Erzsébet”, ma Semmelweis Kórház gyermekosztályán tette meg, Kostyál László kiváló egyetemi magántanár keze alatt: segédorvosi, alorvosi, majd adjunktusi beosztásban.

Gyermekorvosi szakvizsgát 1956-ban tett Budapesten az I. Bókay János Gyermekklinikán. 1961-től – akadémiai ösztöndíjjal – három évig mint aspiráns, a DOTE Gyermekklinikáján dolgozott. Kandidátusi értekezését 1970-ben védte meg. 1964. szeptember 1-jétől, a miskolci megyei kórház I. gyermekosztályának főorvosa, megyei gyermekgyógyász szakfőorvos, majd a Gyermekegészségügyi Központ vezetője volt nyugdíjba vonulásáig. 1981-ben a Budapesti Orvostovábbképző Egyetem II. Gyermekgyógyászati Tanszékére nyert tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést.

Tudományos munkája, közleményei elsősorban – Kostyál tanár úr elkezdett útján – a gyermekek egészségének védelmével, a széles körben előforduló betegségek megelőzésével, speciálisan a vérképzőszervi – daganatos betegségek kezelésére vonatkoztak. Az 1970-es évektől az országban elsőként bevezette a csecsemőkoron túli, a gyermekek 14-16 éves korig tartó preventív gondozását, a veleszületett és szerzett krónikus betegek szűrését, nyilvántartását, a károsodottak rehabilitálását.Ezt közvetlen munkatársainak aktív közreműködésével, a körzeti orvosok és a védőnői kar együttműködésével lehetett megvalósítani. Az utolsó két évtizedben a gyermekek test-lelki egészségét veszélyeztető egyre nagyobb problémák, a „televízió-videó ártalmai”, „a gyermekek bántalmazása és a gyermek- és fiatalkori bűnözés” képezték tudományos igényességű kutatómunkáját.

Mindig hirdette a prvenció, a gyógyítás, tanítás és a tudományos munka azonos rangú egységét. Ebben a szellemben 145 gyermekszakorvos került ki az osztályról, közülük heten szereztek kandidátusi tudományos minősítést. Velkey professzor számos társadalmi tevékenységet jelentő feladatott látott el kölönböző intézményekben és szervezetekben. 1985 és 1990 között országgyűlési képviselő volt. Többek között e munkássága során kezdeményezte és támogatta az avasi lakótelepen templom építését. Tagja volt az MTA tudományos minősítő bizottságának.

Nemzetközi kapcsolatot tartott a Párizsi Nemzetközi Gyermekközponttal, az Európai Szociálpediátriai Társasággal, amelynek levelező tagja volt. Kiemelkedő szakmai tevékenységét számos elismeréssel illették:

1978 „Gyermekekért Nívódíj”. 1987 „Ifjúsági Nívódíj”, 1976 „Bókay János-emlékérem”, 1991 „Schöpf-Merei-emlékérem”, Batthyány Strattmann-díj 1992, Miskolc Város Díszpolgára 1977, Borsod Megye Pro Comitatu kitüntetése 2000, a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje 2004.

Sikeres és eredményes munkájában elengedhetetlenül fontos volt az a kiegyensúlyozott, nyugodt családi légkör, amelyet felesége, dr. Ormóshegyi Magdolna biztosított számára, aki szintén gyermek szakorvos-gyermek tüdőgyógyász főorvos, majd harmadik szakvizsgájával mint gyermekröntgen-főorvos, ő hozta létre a GYEK-ben a gyermekröntgen osztályt.

Három gyermekük van: László fizika-kémia szakos tanár, genetikai témából doktorált. Jelenleg a Miskolci Jezsuita Gimnázium tanára. Magdolna Győrben körzeti, majd iskolaorvosként dolgozik. Korunk problémáit felismerve ifjúságorvosi szakvizsgát tett, családvédelmi képesítést szerzett. Anna külkereskedelmi és művészeti főiskolát végzett, ma a külkereskedelemben dolgozik.

A Velkey család 1957 óta növekvő létszámban évenként 3 napos találkozóra gyűlik össze. 2004-ben 154-en voltak együtt, korosztályonként szervezett sportversenyekkel, játékokkal, hegyi túrával, családi kórussal, tábortűzzel. Velkey doktor életét a gyógyítás, a tanítás és a tudományos munka töltötte ki. Szabadidejében a zene, az utazás, a természetjárás jelentette a pihenést, a kikapcsolódást.

Találat: 2743