online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Iby Duba 1994-es előadasanak részlete a Kozmikus Magyarsagról

vegyesFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
A Frank birodalom kialakulasa, fénykora
Szövettan
A KULTÚRA FUNKCIÓJA AZ EMBERI ÉLETBEN
VÁROSI HARC
A nyugat jelentösége
Eplan - Első lépések
A zöld szív 10 pontja
NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV
 
 

Iby Duba 1994-es előadásának részlete a Kozmikus Magyarságról


Rudabányán, egy emberi álkapocs 4 foggal, amelyet a MTI és a Magyar Tudományos Intézet 1967. augusztus. 26. Számában 8 millió évesre becsül.

Nyolc millió éves Rudabányai emberi álkapocs….

Egy orosz nyelvész szerint, Dolgokolovszkijnak hívják, egy ún. Ősnyelvből ered minden nyelv és ezt a nyelvet BOREÁLISNAK nevezték, és 10000 évvel ezelőtt beszélték.

Nekünk van egy ANYAnyelvünk, amelyikről állítom, hogy intergalaktikus!

Azok a neves néprajzkutatók, geológusok és magyarnyelv-kutatók, akik megfordultak itt az elmúlt 3 évben, megegyeztek velem abban, hogy ez a nyelv valóban a leg és legrégebbi, de odáig ahova én elmeré 131g65b szkedtem, odáig egyikük sem merészkedett. Én azt mondtam, hogy ez a nyelv egy magasabbrendű régióból, egy más dimenzióból származik.

Ezért lehetett minden nyelvnek az anyja, és ezért lehet az, hogy a VILÁG térképeit megnézve, a világ szinte valamennyi országában, földrajzi neveket, folyóneveket, helységneveket, tájegységek neveit, városok neveit, falvak neveit, településeket jelölő neveket magyar nyelven olvashatunk a mindenkori térképeken.”
„Bécsben, nemzetközi társaságban Hurták professzor átadott nekem egy szimbolikus ajándékot, az ajándék ez a kulcs, amit a nyakamba akasztott. Nyilvánvaló, hogy az ÉNOK kulcsokon keresztül a mi Magyar OK – kinyithatjuk a magyar nyelv titkát!

„ TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA”

Lehet, hogy az a rengeteg sok tanulmány nyelvünkről, amit 2000 év óta írnak tudósok hazánkon belül és túl, külföldiek Japántól Kanadáig – most KOZMIKUS ÉRTELMET NYER!


Történelmi tény, hogy őseink a Kárpát-medencében már a rómaiak megjelenése előtt LÉTEZTEK.

Krisztus előtt, több ezer éve olyan minőségben éltek ott, hogy már voltak királyaik, öntörvényeik szerint tehát alkotmányos rendben éltek…

Történelmi tény, hogy a magyar nép a Kárpát-medencében őshonos, amire kellő bizonyítékot szolgáltat a több százezer sírleletből származó ún. rövidfejű magyar fajú koponya indexe, valamint ugyancsak 100 000-re tehető forrás, folyó, dűlő, helységnevünk, amelynek eredete még a történelem előtti időkbe mutat vissza…

Ma is az a tanítás, hogy a Kárpát-medence történelme a római hódítással kezdődött. Mi már tudjuk, hogy Európának igenis volt őskora, és ebben az őskorban Európa vezetői éppen az ősárják magyar ajkú népei voltak…”


Nekünk nem kell Európába menni, mi vagyunk, akik Európát megteremtették és mindig is itt voltunk, ha részlegesen is. És ez, a nemzeti öntudat, amit életre kell hívni, amit fel kell ébreszteni, amiről nem elég tanulmányokat írni, amit meg kell élni!

Igent kell mondani az IGÉre!”

„Mert ez az a nemzet, amelyik beszéli azt a nyelvet, ami NEM EBBŐL A VILÁGBÓL VALÓ! De ENNEK A NYELVNEK A SZAVAI MINDEN MÁS NYELVEZETBEN MEGTALÁLHATÓK.

Magyar Adorjántól kezdve Várkonyin keresztül Hamvasig mindenki, aki összehasonlító munkálatokat végzett, a regék, a mítoszok terén, az el tudja mondani nekünk, hogy minden népnél eredetként ott vannak a mi magyar regéink. Vajon miért?

Mert mi már tudjuk, hogy csillagösvényen jöttünk… Ide, a Kárpát-medencébe.

Az egyik csillagképet úgy hívjuk, hogy Fiastyúk.  Ami a Plejádok.

Ami a Fiastyúk.

Na kérem, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?Van nekünk egy Fiastyúk csillagképünk. Lehetséges, hogy Szűz Mária: intergalaktikus visszautalás a Fiastyúk csillagképből való származásunkról.

Nem lehet, hogy van egy másik Galaxis, ahol ismerik a szűztől való fogantatást?

Nem lehet, hogy EMESE álma – a Turul ma reászállt – a szimbólum – a Szent Szellemtől való fogantatásra Emese – akinek a nevében ott van, hogy MESE.

És mi a Mese? Más dimenzióbeli realítás!

Valóság. Emesének lett két fia: Hunor és Magor. Mikor gondolkodunk el ezeken?


„ Ezen a nyelven másról semmi értelme nincs dalolni, csak a lelki – szellemi szabadságról, a spirituális szabadságról…

Mikor akarunk mi magyarok felébredni? Mikor akarunk egy jó hírt közölni az emberiséggel?

Mert a piramis egy antenna. Összeköt bennünket itt a Földön a Plájádokkal, az Orionnal, a Fiastyúkkal (Plejádok)

A Csodaszarvas legendától mikor esünk össze, hogy nekünk olyan is van.

Amikor az emberiség képes lesz a föld mágneses erővonalai mentén lévő JAH-örvényekre összpontosítani, akkor meg fogja érteni, hogy a nagy piramis jelöli ki a túlélési és kapcsolatteremtési pontokat. Ez utóbbiakat a Merkaba – járművek arra használják, hogy beprogramozzák az esedékes kivonulást, az exodust, a kozmikus exodust, amelynek során a régi időpályánkat elhagyjuk és más bolygókon egy új tudatszinten születünk tovább.

Azon a tudatszinten, amit az Énok kulcsokból el lehet kezdeni itt és most a magunkévá tenni a Biblia segítségével.”

„Mi mindannyian hírvivők lehetnénk. Ez, amiért magyarokként itt és most születtünk és élünk. Ez az egyetlen oka, hogy erre önmagunkat rádöbbentsük és azután megfogjuk egymás kezét, és érezzük azt, hogy minden egyes lélegzetvételünkkel kapcsolatot tarunk, igenis tudatosan, az égben lévő hetedik mennyekben lévő Teremtő Atya Úr Istennel és azokkal, akik a Fiastyúk csillagképében, mint szülők, aggodalmaskodva figyelik a tétova lépéseinket. Mert igenis onnan, onnan jönnek azok, akik Istent ember képében megszemélyesítik ezen a Földön és bebizonyítják, hogy ez lehetséges.”

„A tudatszinti ugrást a magyar nyelv segítségével el lehet végezni. Ez a nyelv a legalkalmasabb, hogy ezekről szóljunk és gondolkodjunk.

„Lassan terjed a fény és beteljesedik Hurták professzornak a látomása, hogy innen, ebből az országból fáklyalángként áll fel egy nemzet, és a fényét szórja keletre és nyugatra, északra és délre és eljönnek hozzánk királyok és népek vezérei, mert tudják, hogy amivel mi rendelkezünk, az a tudás, az a legősibb és nem e világra való. Vajha erre rádöbbennénk a magunk számára és ezután döbbentenénk rá mindazokat akikkel érintkezünk.

A Magyarok Istene adjon ehhez erőt, bölcsességet, türelmet, szeretet, alázatot és békét amely minden ÉRTELMET FELÜLMÚL!  Ámen”Találat: 2160