online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Szövettan

vegyesbal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A Frank birodalom kialakulasa, fénykora
Szövettan
 
bal also sarok   bal jobb sarok

SzövettanHatározza meg a basophilia szövettani fogalmát és kémiai alapját!

A basophilia bázikus festékek vonzása ill. megkötése polyanion karakterű szöveti makromolekulák által.

Sorolja fel a többrétegű fedőhámokat 757h75h és írjon egy-egy példát, hogy melyik hol található!

a)    Többrétegű elszarusodó laphám (cutis)

b)    Többrétegű hengerhám (pars spongiosa urethrae masculinae)

c)    Urothelium (ureter)

d)    Többrétegű el nem szarusodó laphám (cavum oris)

Milyen típusú hám fedi a bőrt? A hám alapjától a felszín felé haladva sorolja fel a rétegeit!

Többrétegű elszarusodó laphám.

Stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum (a vastag bőrben), stratum corneum.

Milyen jellemző intermedier filamentumokat találunk: a) hámsejtekben, b) izomsejtekben, c) neuronokban, d) neuroglia sejtekben?

a)    cytokeratin,

b)    desmin,

c)    neurofilamentum,

d)    savanyú fibrilláris glia protein (glial fibrillar acidic protein, GFAP)

Sorolja fel a fő sejtközötti kapcsoló struktúrákat!

Gap (kommunikáló) junction; tight junction (zonula occludens); intermedier junction (zonula adherens); desmosoma (macula adherens)

Készítsen egy egyszerű rajzot a desmosomáról és jelölje annak részeit!

intermedier filamentum-hurkok,

kapcsolódási placqueok,

sejtmembránok,

20-25 nm-es rés a membránok között, melyet tömörült glycocalyx tölt ki.

Ismertesse a gap junction felépítését és funkcióit!

2-4 nm széles intercelluláris összeköttetés szomszédos sejtek között. A szomszédos sejtek membránját hexagonálisan rendezett alegységek kötik össze. Az 1-2 nm-es pórusok átjárható csatornákat képeznek kis molekulák számára (1000 D alatt) és alacsony elektromos ellenállású összeköttetéseket jelentenek szomszédos sejtek között.

Ismertesse a kefeszegély szerkezetét és funkcióját!

Membránnal fedett citoplazma-nyúlványok (mikrobolyhok) összessége szabad sejtfelszíneken. Növelik a felszívódási felszínt.

Mely cytoskeletalis komponens vesz részt a csillók alkotásában? Milyen ezek elrendeződése?

kilenc perifériás és egy központi mikrotubulus-pár

Sorolja fel a lamina basalis főbb kémiai összetevőit és nevezze meg termelődési helyüket!

IV. típusú kollagén, laminin, proteoglikánok: hámsejtek termelik

a fibronektin: a kötőszöveti sejtek termelik

Sorolja fel a) a membrana basalis rétegeit, és b) nevezzen meg legalább két festési módszert, melynek segítségével a membrana basalis feltüntethető!

a)      Membrana basalis: lamina basalis + lamina reticularis.

b)      PAS, AG-impregnáció, Azan

Melyek a többmagsoros hengerhám kritériumai? Írjon rá példát!

A hengerhámsejtek magjai különböző magasságban találhatók, minden sejt érintezik a lamina basalissal, de nem mindegyik éri el a szabad felszínt.

A légutakat és a ductus epididymidist, valamint a ductus deferenst bélelő hám.

Készítsen rajzot a nyálmirigyek mucinosus és serosus végkamráiról és ismertesse főbb szövettani sajátságaikat!

Mucinosus: ellapult sejtmagok a sejt alapi részén, halványan festődő cytoplasma (hagyományos fixálás után), tágabb lumen, a Golgi jól fejlett

Serosus: kerek sejtmagok, a cytoplasma erősen festődő, a bazális rész basophil, a durvafelszínű endoplasmás reticulum jól fejlett.


Mucinosus                      Serosus

Ismertesse az exocrin és endocrin mirigyek közötti különbséget!

Exocrin: a secretum külső testfelszínre vagy testüregekbe kerül kivezetőcsövek közvetítésével.

Endocrin: a secretum az extracelluláris térbe kerül, ahonnan bejut a véráramba. Kivezetőcsövük nincs.

Határozza meg a merocrin, apocrin és a holocrin szekréciós mechanizmusok jellegzetességeit és írjon minden típusra egy-egy példát!

A merocrin és apocrin mirigyek szekrétumát organellumaik termelik.

a)    A merocrin sejtek szabályozásuk szabta időtartamokban és mértékében működnek, váladékukat plazmaveszteség nélkül ürítik - verejtékmirigy.

b)    Az apokrin sejtek szekréciós válladékukkal együtt kevés citoplazmát is kiürítenek - illatmirigy.

c)    A holokrin szekréciót teljesítő sejt elhal, teljes egészében váladékká alakul - fagygyúmirigy.

Nevezze meg a kötőszövet rezidens (fix) és tranziens (mobilis) sejttípusait!

Rezidens: fibroblast, fibrocyta, histiocyta (macrophag), hízósejt, zsírsejt

Tranziens: lymphocyta, plazmasejt, granulocyta, monocyta.

Határozza meg az MPS fogalmát és soroljon fel legalább három ehhez a rendszerhez tartozó sejtféleséget! Nevezze meg ezen sejtek eredetét!

MPS: Mononuclearis phagocyta rendszer: a szervezetben található szöveti macrophagok rendszere, monocyta eredetű.

pl: histiocyta, a máj Kupffer sejtjei, a septalis macrophagok a tüdőben stb.

Ismertesse a fibroblastok szerkezetét és fő funkcióját!

Nyúlványos ellapult sejtek, ovális, magvacskákat tartalmazó maggal; basophil cytoplasma, sok rER.

A matrix makromolekulák termelése.

Ismertesse a hízósejt szerkezetét, nevezzen meg egy festési eljárást, mellyel szelektíven feltüntethető!

Nagy, ovális kötőszöveti sejt, gömb alakú sejtmaggal, a cytoplasma számos basophil granulumot tartalmaz.

Toluidinkék festés, amely a heparin tartalmú granulumokat metachromasiasan festi.

Mit tartalmaznak a hízósejt granulumai és mi ezeknek az anyagoknak a funkcionális jelentősége?

Heparin: véralvadásgátló

Histamin: vasodilatatio és capillaris permeabilitás fokozás.

Nevezze meg a főbb kötőszöveti rosttípusokat, mely fénymikroszkópos szövettani eljárásokkal lehet őket szelektíven feltüntetni? (szövettani eljárás + szín)

a)    collagen: azan: kék; Van Gieson: piros, Ag-impregnáció: barna

b)    rácsrost: Ag-impregnáció: fekete; PAS: püspöklila;

c)    elasticus: orcein: barna, resorcin- fuchsin: lilásfekete

Ismertesse az I., II., III., és IV. típusú kollagén rost elsődleges előfordulási helyét!

I. - bőr, csont, ín

II. - hyalinporc

III. - (rácsrost) lamina reticularis

IV. - lamina basalis

Melyek a kötőszövet rostközötti állományának fontosabb makromolekulái?

Proteoglycan és

glycoproteid molekulák.

Ismertesse a proteoglycan molekulák főbb szerkezeti jellemzőit és szerepét!

A proteoglycan molekulák egy központi fehérjeláncból (core protein) és ahhoz kovalensen kötődő legalább egy, erősen anionos karakterű GAG (glycosaminoglycan) oldalláncból állnak.

Szerepük: térkitöltés, víz megkötése, diffúziós barrier, támaszképzés.

Ismertesse a PAS reakció a) alkalmazását és b) lényegét!

A PAS reakció szénhidrát-jellegű anyagok kimutatására alkalmas.

A perjódsav a vicinális (szomszédos) szénatomokon elhelyezkedő hidroxil- ill. amino-csoportokat oxidálja, a láncot felbontja és aldehideket képez. A képződött aldehiddel a kénessavval elszíntelenített bázikus fuchsin (Schiff reagens) reakcióba lép és színe püspöklilára változik.

Mi a különbség a barna és fehér zsírszövet között? Mi a barna zsírszövet fő funkciója?

Barna: sejtjeiben számos lipid-csepp, gömb alakú mag; gazdag vérellátás; Funkciója: a rajta átfolyó vér felmelegítése a benne tárolt zsír elégetéséből származó energiával.

Fehér: sejtjeiben egyetlen zsírcsepp, ellapult sejtmag;

Szöveti szerkezetük alapján milyen porcféleségeket különböztetünk meg? Írjon egy-egy példát előfordulásukra!

cartilago hyalina (üvegporc)    - cartilago thyroidea

cartilago elastica (rugalmas porc)     - cartilago auriculae

fibrocartilago (kollagénrostos porc)   - annulus fibrosus disci intervertebralis

Miért basophil a porcmatrix?

A szulfatált glycosaminoglycanok nagy koncentrációja miatt.

Nevezze meg a hyalinporc matrixanak eltérő makromolekuláris szerkezetű és festődésű részleteit!

Pericelluláris matrix (porcsejt tok)

Territoriális matrix

Interterritoriális matrix

Milyen részei vannak a discus intervertebralisnak?

annulus fibrosus et nucleus pulposus disci intervertebralis

Nevezzen meg azokat a szöveteket vagy szerveket, amely nem tartalmaz capillarisokat!

cartilago, cornea, corpus vitreum, lens, epithelium, Wharton kocsonya.

Készítsen rajzot az osteonról és jelölje annak részeit!

Havers csatorna vérerekkel,

Körkörösen rendezett laminae speciales,

Osteocyták.

Nevezze meg a csontképzésben és a csont lebontásban résztvevő sejteket!

Csontképzés: osteoprogenitor sejtek, osteoblast, osteocyta

Lebontás: osteoclast

Ismertesse az osteoclast eredetét, morfológiáját és funkcióját!

Monocyta eredetű.

Többmagvú óriássejt, csont felé tekintő felszínén egyenetlen sejtkontúr (ruffled border), számos lysosoma.

Csont (calcium) resorpció.

Melyek a felnőtt compact csont főbb fénymikroszkópos jellemzői?

Lemezrendszerek: laminae speciales, intercalares, generales extt. et intt.

Sejtek: osteoblast, osteocyta, osteoclast

Csatornák: Havers, Volkmann

Osteon, mint szövettani egység:( laminae speciales, osteocyták, Havers-csatorna).

Mi a periosteum, ismertesse funkcióit!

Csonthártya, amely egy külső rostdús (stratum fibrosum) és egy belső sejtdús (stratum osteoblasticum) rétegből áll.

Funkció: vér- és idegellátás, csontképzés és -lebontás, törésgyógyulás

Milyen csontvelőféleségeket ismer, melyik hol található és mi a szerepe?

Medulla ossium rubra: lapos és köbös csontokban és a csöves csontok epiphysisében. Feladat: vérképzés

Medulla ossium flava: a csöves csontok diaphysisében található. Feladat: zsírraktár, szükség esetén aktív csontvelő foglalja el a helyét.

Ismertesse az epiphysis porckorong zónáit!

a)    Nyugvó sejtek zónája,

b)    sejtproliferáció zónája,

c)    sejtmaturáció zónája,

d)    sejthypertrophia zónája,

e)    calciumlerakódás zónája,

f)     a porcfelszívódás és csontosodás zónája.

Melyek a legfontosabb események az epiphysis porckorong csontosodási zónájában?

Aorcsejt-halál

A chondroclastok eltávolítják a porctörmeléket

Az osteoblastok a fennmaradó porcmatrix-trabeculák felszínére csontmatrixot raknak le.

Mondjon példát a) a desmalis és b) az enchondrális módon képződő csontokra!

a)    koponya lapos csontjai

b)    végtagok hosszú csöves csontjai, bordák, stb.

Milyen képlet választja el egymástól az epiphysis és a diaphysis csontosodási központjait? Meddig marad fenn?

Növekedési porckorong (epiphysis porc). Míg a csont növekedése be nem fejeződik.

Mely sejtközötti kapcsolóberendezés jellemző a simaizomszövet sejtjeire? Mi a szerepe?

Gap junction. Lehetővé teszi a sejtek közötti ingerület-átvitelt.

Készítsen vázlatos rajzot a)az ellazult és b) összehúzódott állapotban lévő sarcomerről! Jelölje a képleteket!

2xZ, 2xI/2, A, H, M

2Z, A, a sarcomer megrövidül.

Hogyan nevezzük a vázizomrost esetében az alábbi struktúrákat: a) sejthártya, b) cytoplasma, c) endoplasmaticus reticulum ?

a)    sarcolemma,

b)    sarcoplasma,

c)    sarcoplasmaticus reticulum.

Határozza meg a sarcoplasmaticus reticulum" és a "T tubulus-rendszer" fogalmát és lokalizációjukat! Ismertesse funkcionális jelentőségüket!

A sarcoplasmaticus reticulum összetett felépítésű endoplasmaticus retikulum. Cisternák és membránnal körülvett csövek hálózatából áll, melyek a myofibrillumok között és körül találhatók. Az I vagy Z csíkok közelében tágulatai a terminális cisternákat hozzák létre.

A T (transzverz) tubulusok a sarcolemma periódikusan ismétlődő haránt betüremkedései a Z-csíkok magasságában (szívizom), vagy az A csík két szélén (vázizom). A Z csíkok közelében kapcsolatban állnak a sarcoplasmaticus reticulum terminális cisternáival.

Funkcionális jelentőség: jelátvitel. A T tubulus rendszer fontos szerepet játszik az idegvégződések és a sarcoplasmaticus reticulum közötti jelátvitelben, míg a sarcoplasmaticus reticulum a Ca ionok raktározásában és az intracellularis kalcium koncentráció szabályozásában játszik szerepet. A T tubulus rendszer membrán-depolarizációjának eredményeképpen Ca szabadul fel a sarcoplamaticus reticulumból a sarcoplasmába. Ca ion jelenlétében az actin kölcsönhatásba lép a myosinnal és bekövetkezik az izomkontrakció.

Mik a szívizom fénymikroszkópos jellemzői?

Discus intercalaris (Eberth-vonalak)

Elágazó izomsejtek - hálózatos felépítés,

A sejtmag a sejt közepén foglal helyet,

Harántcsíkolat (gazdag capilláris hálózat).

Ismertesse a discus intercalaris (Eberth-féle vonal) fogalmát és elektronmikroszkópos nagyítás mellett a felépítését!

A szívizom rostok mentén elhelyezkedő, 0.5-.1 mm szélességű harántsávok. A szívizomsejtek   kapcsolódási helyeinek felelnek meg.

A discus intercalaris felépítésében három sejtek közötti kapcsoló-berendezés vesz részt: fascia adherens, desmosoma, gap junction

Az endothel sejtek morphologiája alapján milyen capilláris-típusokat különböztetünk meg?

continuus, discontinuus, fenestralt.

Ismertesse a fenestralt endothelsejtek legfontosabb szövettani jellegzetességeit!

Az endothelsejteken belüli 70-100 nm átmérőjű fenestrák jellemzik. A fenestrakat gyakran diaphragma zárja le, mely szerkezetét és kémiai felépítését tekintve a glycocalyxra emlékeztet.

Sorolja fel a continuus (folytonos ) endothellel bélelt capillarisok falának rétegeit!

Endothelium, membrana basalis, pericyta.

Ismertesse a nagy vénák intimájának felépítését!

Endothelium,

Stratum subendothelium (finom szerkezetű kötőszövet simaizomsejtejkkel),

Membrana elastica interna

Mi a különbség a a capillarisok és az arteriolák szövettani felépítése között?

Az arteriola átmérője nagyobb, a médiája 1-2 simaizom réteget is tartalmaz.

Az érfal mely rétegében van alapvető különbség az artéria és a véna falszerkezete között és mi az?

A mediában.

A venákban vékonyabb a media és abban a simaizomsejtek lazábban helyezkednek el, kevesebb a rugalmas rost, nem éles a media-adventitia határ; a mediában több a collagen rost.

Milyen jelentős különbség van a nagy artériák és nagy vénák vasa vasoruma között? Mi ennek a jelentősége?

A vénákban a vasa vasorum a media teljes vastagságába beterjed, míg az artériák médiájának csak a külső részébe. Következésképpen az artériák médiájának lumenhez közelebb eső része hajlamosabb a degenerációra.

Ismertesse az immunszervek magas endothelű venuláinak (HEV) a szerkezetét és szerepét!

Köbös endothel sejtek bélelik. Gyengén fejlett zonula occludensek találhatók az endothelsejtek között. Ezen venulák falán keresztül lymphocyták léphetnek a véráramból a nyirokszervek állományába. A lymphocyta recirculatióban (homing) játszanak szerepet.

Határozza meg a) a hematokrit érték és b) a szérum fogalmát!

Viszonyszám, mely megmutatja, hogy a vér térfogatának hány százalékát teszik ki az alakos elemek, normál vér esetén 45

fibrinogén mentes vérplazma.

Mennyi a) a vörösvértest-, b) a fehérvérsejt- és c) a thrombocytaszám egészséges felnőttek perifériás vérében?

a)    4-5x106/mm3 vagy 4-5 T/l,

b)    6-10x103/mm3 vagy 6-10 G/l,

c)    150-300x103/mm3 vagy 0.15-0.3 T/L

Írja fel a qualitativ vérképet!

Neutrophil granulocyta:        60-70 %

Eosinophil granulocyta:         2- 4 %

Basophil   granulocyta: 0,5 %

Lymphocyta: 20-30 %

Monocyta:                           3- 8 %

Stab: 1- 2 %

Adja meg a vörösvértestek alábbi jellemzőit: a) alak , b) átmérő, c) élettartam, d) funkció!

a)    Biconcav korong,

b)    7.2 mm,

c)    100-120 nap,

d)    oxigén és széndioxid-szállítás

Hogyan nevezzük a normál perifériás vérben megjelenő legfiatalabb vörösvértest előalakot? Ismertesse ennek szerkezetét!

Retikulocyta.

A cytoplasmában elszórtan ribosomacsoportok fordulnak elő. Ez magyarázza a fénymikroszkóppal vitális festés után látható hálózatos szerkezetet.

Mit jelentenek az alábbi kifejezések: a) leucopenia, b) leucocytosis és c) thrombocytopenia?

a)    a fehérvérsejtszám csökkenése

b)    a fehérvérsejtszám jelentős emelkedése,

c)    a thrombocytaszám-csökkenése.

Ismertesse a plazmasejtek a) szerkezetét, b) funkcióját és c) eredetét!

a)      Basophil, rER-ben gazdag cytoplasma, excentricus mag chromatinkötegekkel

b)      Ellenanyagok (antitestek) termelése

c)      B lymphocyta.

Osztályozza a lymphocytákat a cellularis és humoralis immunválaszban való részvételük alapján!

Cellularis immunválasz: T sejtek: helper, cytotoxicus, suppresser, memoria

Humoralis immunválasz: B sejtek : memoria, plazmasejt előalakok

Ismertesse a lymphocyta-recirculatió útvonalát a szervezetben!

Vér és szövetek - secunder nyirokszervek -vas efferens - ductus thoracicus-vér.

Készítsen rajzot a) egy lymphocytáról és b) egy monocytáról! Tüntesse fel az átmérőket!

Lymphocyta: 7-8 mm,

Monocyta 12-20 mm.                      

Rajzolja le a vérben található leukocytákat, írja melléjük nevüket, méretüket, s ügyeljen a méretarányokra!

kis lymphocyta : 5 (6-12) mm

nagy lymphocyta : 7 (6-18) mm

monocyta : 12-20 mm

eosinophil : 12-15 mm

neutophil : 1012 mm

jugend : 12-15 mm

basophil : 10-12 mm             

Mit értünk "balra tolt " vérképen?

A nem-segmentált magvú neutrophil granulocyták (metamyelo­cyta vagy Jugend forma és stab forma) megjelenése (relatív szá­má­nak emelkedése) esetén beszélünk "balra tolt" vérképről.

Mi a neutrophil granulocyták szerepe és fő ultrastruktúrális alkotóeleme?

Phagocytosis (a kötőszövetben), lysosomák.

Adja meg a thrombocyták alábbi jellemzőit: a) méret, b) eredet, c) élettartam, d) funkció !

a)    2-4 mm,

b)    megakaryocyta,

c)    5-10 nap,

d)    A véralvadásban játszanak szerepet.

Minek a rövidítései a vérképzéssel kapcsolatban használt a CFU-S, a CFU-M és CFU-L kifejezések? Magyarázza meg a kifejezéseket!

CFU: "colony forming unit"( kolóniaképző egység) nem más, mint egy olyan őssejt, melyből egyes, csontvelőben található vérsejtvonalak alakulnak ki

CFU-S: pluripotens, ( el nem kötelezett, stem) őssejt. Belőle alakulnak ki a CFU-M és a CFU-L sejtek, képes megújulásra.

CFU-M: pluripotens myeloid sejt, (progenitor, elkötelezett). Belőle alakulnak ki az erythroid, megakaryocyta és leukocyta vonalak CFU sejtjei, kivéve a lymphocyta vonalak sejtjeit.

CFU-L: pluripotens lymphoid sejt (progenitor, elkötelezett). Belőle jönnek létre a lymphoid alvonalak CFU-sejtjei.

Melyek a vérképző szervek az embryonalis fejlődés során? Irja le őket a fejlődés sorrendjében!

saccus vitellinus, hepar, lien, medulla ossium rubra.

Írja le a granulocyták fejlődési stádiumait a differenciálódás sorrendjében!

CFU-S, CFU-M, CFU-GM, CFU-G myeloblast, promyelocyta, myelocyta (neu., eo., bas.), metamyelocyta (jugend), stab, granulocyta

Írja le a vörösvértestek fejlődési stádiumait a diffrenciálódás sorrendjében!

CFU-S, CFU-M, CFU-E, proerythroblast, basophil erythroblast, polychromatophil erythroblast, normoblast, reticulocyta, erythrocyta

Az erythrocyta fejlődésének mely stádiumában figyelhető meg először haemoglobin hagyományos festés mellett? Mit jelent a polychromatophil festődés megjelenése az erythrocyták fejlődése során?

A polychromatophil erythroblastokban.

A haemoglobin megjelenését a sejtben.

A differenciálódás sorrendjében ismertesse a monocyták fejlődési stádiumait!

CFU-S. CFU-M, monoblast, promonocyta, monocyta.

Nevezze meg a számmal jelölt képleteket!

vas afferens,

vas efferens,

capsula,

cortex,

medulla,

kérgi tüszők

sinus subcapsularis,

sinus corticalis,

sinus medullaris,

velőkötegek,

trabeculae,

paracortex

A nodus lymphaticus mely részében található legnagyobb sűrűségben a) B lymphocyta, b) T lymphocyta, c) plasmasejt?

a)    folliculusok,

b)    paracortex,

c)    velőköteg.

Vezesse végig a nyirok útját a nodus lymphaticusban a vas afferenstől a vas efferensig!

Vas afferens

Sinus subcapsularis

Sinus corticalis

Sinus medullaris

Vas efferens

Mely szövettani képletekből áll a lép fehér és vörös pulpa nevű állománya?

Fehér pulpa: periarteriolaris lymphocyta hüvely (PALS), folliculusok, periarteriolaris macrophag hüvely (PAMS)

Vörös pulpa: lépsinusok és lépkötegek

Soroljon fel legalább ötöt a lien primer funkciói közül!

Ellenanyagtermelés, a sérült erythrocyták eltávolítása phagocytosissal, vérsejtek raktározása, lymphocyta proliferáció, magzati korban vérsejtképzés, makromolekuláris antigének eltávolítása a vérből, az erythrocyták hemoglobinjának visszanyerése.

Határozza meg a folliculus lymphaticus fogalmát! Ismertesse a primer és secunder folliculus lymphaticus szerkezetét!

A folliculi lymphatici ovális átmetszetű lymphocyta-tömörülések, melyek vázát reticulumsejtek hálózata alkotja.

a)    Primer folliculus lymphaticus: olyan nyiroktüsző. mely szinte kizárólag kis lymphocytákat tartalmaz.

b)    Secunder folliculus lymphaticus: két részre osztható :

i)     centrális rész (centrum germinativum): világosabban festődik, mint a külső rész, mert follicularis dendriticus sejteket, centroblastokat, centrocytákat és macrophagokat tartalmaz,

ii)     külső rész: kis lymphocytákat tartalmaz.

Sorolja fel az immunválaszben résztvevő legfontosabb sejteket!

lymphocyta, plazmasejt, macrophag

Mi a vér-thymus barrier morphológiai alapja és mi a jelentősége?

Vér-thymus barrier: endothel sejt, az endothel lamina basalisa, perivascularis kötőszövet, epithelialis sejtek lamina basalisa, epithelialis reticulum sejtek.

A barrier impermeabilis réteget képez a makromolekulák számára, így a lymphocyták érése antigénektől mentes környezetben történhet

Mi a jellemző a tonsillák szöveti szerkezetére?

Számos primer és secunder nyiroktüsző, lymphocytákkal infiltrált hám, lymphoreticularis alapváz, hámmal fedett fossulák (lacunák), magas endothelű venulák (HEV).Találat: 6281


Felhasználási feltételek