online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes Filmek Halászati Művészet a kultúra Szórakozás Zene

 
 
 
 




































 
 

NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV

vegyes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A Frank birodalom kialakulasa, fénykora
Szövettan
A KULTÚRA FUNKCIÓJA AZ EMBERI ÉLETBEN
A nyugat jelentösége
AZ IGAZI ELLENSÉG
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV 2
Eplan - Első lépések
A zöld szív 10 pontja
 
 

NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV

Téma: Mikor és hogyan történik?

Tematikus hét témája:Közlekedés

Terület és témája:

              NY.K.T. Vers: A jelzőlámpa színei

              E:E:T: Közösségi nevelés: Hogyan viselkedünk utazáskor?

              GY. T.  Vágás, ragasztás : Járművek

A tevékenység formája: Integrált tevékenység

A tevékenység típusa: Vegyes



Korcsoport: 3-5, 5-7 évesek vegyes csoport

Fejlesztési követelmények:

ü      A szóbeli közlemény jelentéstartalmának megértése

ü      A konkrét kommunikációs helyzetekben való aktív résztvétel

ü      A vers tartalmának megértése, szövegének helyes elsajátítása

ü      A közlekedési eszközökről szerzett ismeretek rendszerezése

ü      Helyes viselkedési normák és szabályok kialakítása, kulturált közlekedés illemszabályok ismerése

ü      A tanult mondókák gyakorlása

ü      A vágás, ragasztás , összeillesztés gyakorlása

ü      Kézügyesség fejlesztése

Nevelői feladatok

ü      Ismerjék hogyan kell közlekedni az úttesten

ü      Éljék bele magukat az adott játékhelyzetekbe és kövessék figyelemmel az utasításokat

ü      Aktívan vegyenek részt  a betervezett játékokban, hallgassák figyelemmel, érdeklődéssel egymást.

Módszetek, eljárások: beszélgetés, bemutatás, gyakorlás, magyarázat, szemléltetés,    játék,   utasítás.

Didaktikai eszközök: képek a közlekedési eszközökről, olló, ragasztó, színespapir,      kartonból kivágott járművek, vízfesték,  zsák amiben játékjárművek vannak.

Szervezési formák: egyéni, csoportos, frontális.

Értékelési módozatok: szóbeli, frontális, egyéni, csoportos.

Szabadon választott tevékenységek, játékok

Reggeli beszélgetés, ,,Milyen járművekkel találkoztál óvodába jövet?  Időjárásnaptár kitöltése, jelenléttábla kitöltése.

Tudományok:

 Feladatlap megoldása és kifestése kicsi csoport.

,, Találd meg a helyem ’’

Feladat: A közlekedési eszközöket párosítsák azzal a hellyel, ahol az közlekedik, miután ezt elvégezték, kiszínezik.

Feladatlap megoldása és kifestése nagy csoport

  ,, Egészítsd ki a rajzot,,

Feladat: a félig megrajzolt járművek kiegészítése, majd kiszínezése.

Művészet: Jelzőlámpa készítése- csoportos munka

Feladat: A gyermekeket három csoportra osztom, minden gyermek megkeresi az asztalt ahol a helye van. Az asztalokon kartonból kivágott jelzőlámpák vannak. A gyermekek vízfestékkel befestik a jelzőlámpákat. Minden csoport más-más színre fest, illetve kivágott korongokat ragasztanak a megfelelő helyre.

Rutin: eszközök előkészítése, helyrerakása, kézmosás, tízóraizás.

A tevékenység mozzanatai

A gyermekek és óvónő közös  tevékenysége

Módszerek

Értékelés

Szervezési intézkedések

.Figyelem felkeltés

Témabejelen

tés

Áthajlás az anyanyelvi nevelésre.



Áthajlás

az erkölcsi nevelésre

Áthajlás a gyakorlati tevékenységre

Átmeneti tevékenység.

Személyes fejlesztést célzó tevékenység

A terem elrendezése, a didaktikai eszközök  előkészítése

Ha már mindent szépen előkészítettünk, elmegyünk kirándulni. Alkossunk vonatot és mondjuk együtt a mondókát:

 • S-sz , be sok súly,

Meg se moz-dul

          Friss sze.-net-ha be-ka-pok

           Mesz-sze, mesz-sze

           Sza-la-dok, szaladok.

 Légzőgyakorlatok:

Megérkeztünk az állomásra. Itt mindenkit egy autó vár, mivel autóval utazunk tovább( minden szék egy autó).

-üljetek be az autókba, bekepcsoljul a biztonsági öveket, indulunk az erdőbe kirándulni.

Mielőtt beindítjuk a motrot vegyünk mély levegőt

- mély belégzés, ajakpergetés, Brrrr

Iránítom az autókat: jobbra, balra kanyarodunk( iránydifferenciálás).

Megérkeztünk, szálljatok ki az autókból, gyalog megyünk tovább

.

 • Sétálunk, sétálunk,
  erdőt-mezőt bejárunk,
  dimbet-dombot megmászunk,
  mikor aztán elfáradunk,
  egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Gyertek üljünk le a puha fűre!

- halljátok, hogy susognak a fák?

Mély levegőt veszünk , utánozzuk a szél hangját. A gyermekek magassra emelt karokkal hajlonganak, a S hangot hangoztatják hosszasan.

Nézzétek abban a fában méhek lakoznak, utánozzuk a hangjukat, Z Z  Z

Fölöttünk element egy repülő ,utánozzuk a hangját  ZS-ZS-ZS

Hallottátok a vonatot? Utánozzátok azt is!  U U U .

Most visszamegyünk az óvodába.

Nézzétek csak , egy levelet találtam , nézzük meg mi van benne!

- Ez a levél nektek szól! El van rejtve a teremben egy zsák amit meg kell találnotok. Keressétek meg és nézzétek meg mi van benne.

A gyermekek kirakják a játékjárműveket a zsákból.

Találos kérdéseket mondok, aki kitalálja, hogy melyik  járműról van szól, az kiválasztja a megfelelő járművet.

1.      Nem ló huzza , mégis fút,

Konyhája a benzinkút. Autó.

2.      Kerekes  házikót vontat egy vascsikó, étele szén, itala víz téged is , engem is messzire visz. Vonat

3.      Nem etetik zabbal, nem hajtják ostorral, mégis ha szánt négy ekével jár. Mi az? Traktor

4.      Erdőn terem, vízben jár, embert hord a padlóján. Mi az? Csónak

5.      Óriási vasmadár, könnyedén a felhők felett jár. Mi az? Repülő

A többi gyermek is választ egy egy járművet és elhelyezik az előző napokon készített maketten. Játszanak ,közben beszélgetünk a közlekedésről, közlekedési eszközökről.

-Miért van szükség járművekre?

- Te miért álltál meg az átjárónál?

 Mi van az út szélén az átjárónál?

Mit jelentenek a jelzőlámpa színei?

Pirosnál meg kell állni, sárgánál készülödünk, zöldnél atkelünk az úton.

-Úgy bizony, ha kigyul a piros fény egy tapodtat se szabad tovább menni.

Mi jelent az, hogy egy tapodtat se odébb?

Azt hogy egy lépést se tovább.

- Mit jelent az, hogy szeleburdi?- figyelmetlen, siető, gyors, szorakozott.

- Erzsébet, perdülj egyet magad körül! Hogy mondjuk más szóval hogy perdülj?  Fordulj.

Az imént amig beszélgettünk a jelzőlámpáról eszembe jutott egy vers. Hallgassátok meg figyelmesen.

Elmondom a verset a megfelelő hangsúllyal.

A jelzőlámpa színei

Piros, sárga, zöld,

 micsoda szorgalom.

Hogy szikrázik százszor

Ha nagy a forgalom.

Így kiált a piros

-tovább menni tilos

Tapodtat se odébb!

Nagyon okos beszéd.

Szól a sárga:- Nyughass

Szeleburdi utas.

Várj még egy kicsit , tűrjél,

Azután perdüljél.

Rád int a zöld:

Pöttöm legény indulj rögtön!

Elmondom még kétszer a verset, majd a vállalkozóbb gyerekek mondják velem .

Ezután felosztjuk a verset szerepekre: mesélő, piros, sárga, zöld szín, és elmondjuk a verset szerepekre osztva.

Énekes- mozgásos játék

A  Megy a gőzős kezdetű énekre vonatot alkotunk , egy gyermek lesz az állomásfőnök, aki zöld vagy piros táblával jelez. A székeket körberakjuk egymástól távolabb és azokat járják majd körbe, a mozdonyvezető figyeli a piros vagy zöld jelzést.

Leülünk a körbe rakott székekre.

A járművek nemcsak hasznosak, hanem kárt is okoznak. (szennyezik a levegőt, a figyelmetlen soförök baleseteket okozhatnak.

Mivel szoktak közlekedni az emberek, ha éppen ne gyalogosok?

Autóbusszal.

Én most állításokat mondok , ti pedig megállapítjátok ,hogy helyes vagy helytelen az állításom.

ü      Fizetés nélkül ülok fel az autóbuszra.

ü      Felüléskor tolakodok.

ü      Ha sok utas van , átadom helyem az idősebbeknek.


ü      A vonaton felteszem lábamat az ülésre.

ü      A vonaton kiabálok.

ü      A szemetet ledobom a földre.

Most leülünk az asztalokhoz, elötte

mindenki vegyen egy ollót és egy ragasztot.

Kiosztom a munkákat. A gyermekek a tanult teknikákkal fognak dolgozni, ezért nincs szükség sok utasításra.

Egy gyermek elmondja a munka menetét. a gyerekek feladata, hogy vágják ki a színespapirra rajzolt járműveket, és ragasszák fel az ablakokat, kerekeket majd ragasszák a  lapra.

 A kicsik, előre kivágott mértani idomokból rakjnak össze, majd ragasztanak egy lapra jérműveket.

Melegítsük be a kezünket egy tanult mondókával, és kezdjük el a munkát.

 • Újjaimat tornáztatom....

Menet közben utasítok, segítek, értékelek.

- Nagyon ügyesen dolgoztatok, helyezzétek a helyükre, amikor mentek haza elvihetitek őket.

-Most autokká változunk! Négy gyermek összefogott kézzel alkot egy autót, az ötödik az autóvezető. Az autók felsorakoznak és  mondókára körbemegyünk , minden szótagra egyet lépünk.

 • Poros úton kocsi zörög.
  A kereke gyorsan pörög.
  Sári néni vezeti,
  Aki látja, neveti.

Barchoba:

Gondoltam egy járműre, kérdezzetek!

Beszélgetés, játék

Utasítás

Játék

Beszélgetés

Gyakorlás

Játék

Beszélgetés

Frontális

Egyéni, frontális

Egyéni, csoportos


: 45382