online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV

vegyesbal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A Frank birodalom kialakulasa, fénykora
Szövettan
A KULTÚRA FUNKCIÓJA AZ EMBERI ÉLETBEN
A nyugat jelentösége
AZ IGAZI ELLENSÉG
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV 2
Eplan - Első lépések
A zöld szív 10 pontja
 
bal also sarok   bal jobb sarok

NAPI TEVÉKENYSÉGI TERVTéma: Mikor és hogyan történik?

Tematikus hét témája:Közlekedés

Terület és témája:

NY.K.T. Vers: A jelzőlámpa színei

E:E:T: Közösségi nevelés: Hogyan viselkedünk utazáskor?

GY. T. Vágás, ragasztás : Járművek

A tevékenység formája: Integrált tevékenység

A tevékenység típusa: Vegyes

Korcsoport: 3-5, 5-7 évesek vegyes csoport

Fejlesztési követelmények:


A szóbeli közlemény jelentéstartalmának megértése

A konkrét kommunikációs helyzetekben való aktív résztvétel

A vers tartalmának megértése, szövegének helyes elsajátítása

A közlekedési eszközökről szerzett ismeretek rendszerezése

Helyes viselkedési normák és szabályok kialakítása, kulturált közlekedés illemszabályok ismerése

A tanult mondókák gyakorlása

A vágás, ragasztás , összeillesztés gyakorlása

Kézügyesség fejlesztése


Nevelői feladatok


Ismerjék hogyan kell közlekedni az úttesten

Éljék bele magukat az adott játékhelyzetekbe és kövessék figyelemmel az utasításokat

Aktívan vegyenek részt a betervezett játékokban, hallgassák figyelemmel, érdeklődéssel egymást.


Módszetek, eljárások: beszélgetés, bemutatás, gyakorlás, magyarázat, szemléltetés,    játék, utasítás.


Didaktikai eszközök: képek a közlekedési eszközökről, olló, ragasztó, színespapir,      kartonból kivágott járművek, vízfesték, zsák amiben játékjárművek vannak.


Szervezési formák: egyéni, csoportos, frontális.


Értékelési módozatok: szóbeli, frontális, egyéni, csoportos.


Szabadon választott tevékenységek, játékok


Reggeli beszélgetés, ,,Milyen járművekkel találkoztál óvodába jövet?  Időjárásnaptár kitöltése, jelenléttábla kitöltése.


Tudományok:

Feladatlap megoldása és kifestése kicsi csoport.

,, Találd meg a helyem ''

Feladat: A közlekedési eszközöket párosítsák azzal a hellyel, ahol az közlekedik, miután ezt elvégezték, kiszínezik.

Feladatlap megoldása és kifestése nagy csoport

,, Egészítsd ki a rajzot,,

Feladat: a félig megrajzolt járművek kiegészítése, majd kiszínezése.


Művészet: Jelzőlámpa készítése- csoportos munka

Feladat: A gyermekeket három csoportra osztom, minden gyermek megkeresi az asztalt ahol a helye van. Az asztalokon kartonból kivágott jelzőlámpák vannak. A gyermekek vízfestékkel befestik a jelzőlámpákat. Minden csoport más-más színre fest, illetve kivágott korongokat ragasztanak a megfelelő helyre.


Rutin: eszközök előkészítése, helyrerakása, kézmosás, tízóraizás.


A tevékenység mozzanatai

A gyermekek és óvónő közös tevékenysége

Módszerek

Értékelés


Szervezési intézkedések.Figyelem felkeltésTémabejelen

tésÁthajlás az anyanyelvi nevelésre.Áthajlás

az erkölcsi nevelésre


Áthajlás a gyakorlati tevékenységre
Átmeneti tevékenység.
Személyes fejlesztést célzó tevékenység
A terem elrendezése, a didaktikai eszközök  előkészítéseHa már mindent szépen előkészítettünk, elmegyünk kirándulni. Alkossunk vonatot és mondjuk együtt a mondókát:

 • S-sz , be sok súly,

Meg se moz-dul

Friss sze.-net-ha be-ka-pok

Mesz-sze, mesz-sze

Sza-la-dok, szaladok.


Légzőgyakorlatok:

Megérkeztünk az állomásra. Itt mindenkit egy autó vár, mivel autóval utazunk tovább( minden szék egy autó).

-üljetek be az autókba, bekepcsoljul a biztonsági öveket, indulunk az erdőbe kirándulni.

Mielőtt beindítjuk a motrot vegyünk mély levegőt

- mély belégzés, ajakpergetés, Brrrr

Iránítom az autókat: jobbra, balra kanyarodunk( iránydifferenciálás).

Megérkeztünk, szálljatok ki az autókból, gyalog megyünk tovább


 • Sétálunk, sétálunk,
  erdőt-mezőt bejárunk,
  dimbet-dombot megmászunk,
  mikor aztán elfáradunk,
  egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Gyertek üljünk le a puha fűre!

- halljátok, hogy susognak a fák?

Mély levegőt veszünk , utánozzuk a szél hangját. A gyermekek magassra emelt karokkal hajlonganak, a S hangot hangoztatják hosszasan.

Nézzétek abban a fában méhek lakoznak, utánozzuk a hangjukat, Z Z Z

Fölöttünk element egy repülő ,utánozzuk a hangját  ZS-ZS-ZS

Hallottátok a vonatot? Utánozzátok azt is! U U U .


Most visszamegyünk az óvodába.

Nézzétek csak , egy levelet találtam , nézzük meg mi van benne!

- Ez a levél nektek szól! El van rejtve a teremben egy zsák amit meg kell találnotok. Keressétek meg és nézzétek meg mi van benne.

A gyermekek kirakják a játékjárműveket a zsákból.

Találos kérdéseket mondok, aki kitalálja, hogy melyik  járműról van szól, az kiválasztja a megfelelő járművet.

Nem ló huzza , mégis fút,

Konyhája a benzinkút. Autó.


Kerekes  házikót vontat egy vascsikó, étele szén, itala víz téged is , engem is messzire visz. Vonat

Nem etetik zabbal, nem hajtják ostorral, mégis ha szánt négy ekével jár. Mi az? Traktor

Erdőn terem, vízben jár, embert hord a padlóján. Mi az? Csónak

Óriási vasmadár, könnyedén a felhők felett jár. Mi az? Repülő


A többi gyermek is választ egy egy járművet és elhelyezik az előző napokon készített maketten. Játszanak ,közben beszélgetünk a közlekedésről, közlekedési eszközökről.

-Miért van szükség járművekre?

- Te miért álltál meg az átjárónál?

Mi van az út szélén az átjárónál?

Mit jelentenek a jelzőlámpa színei?

Pirosnál meg kell állni, sárgánál készülödünk, zöldnél atkelünk az úton.

-Úgy bizony, ha kigyul a piros fény egy tapodtat se szabad tovább menni.

Mi jelent az, hogy egy tapodtat se odébb?

Azt hogy egy lépést se tovább.

- Mit jelent az, hogy szeleburdi?- figyelmetlen, siető, gyors, szorakozott.

- Erzsébet, perdülj egyet magad körül! Hogy mondjuk más szóval hogy perdülj?  Fordulj.

Az imént amig beszélgettünk a jelzőlámpáról eszembe jutott egy vers. Hallgassátok meg figyelmesen.

Elmondom a verset a megfelelő hangsúllyal.


A jelzőlámpa színei


Piros, sárga, zöld,

micsoda szorgalom.

Hogy szikrázik százszor

Ha nagy a forgalom.


Így kiált a piros

-tovább menni tilos

Tapodtat se odébb!

Nagyon okos beszéd.


Szól a sárga:- Nyughass

Szeleburdi utas.

Várj még egy kicsit , tűrjél,

Azután perdüljél.

Rád int a zöld:

Pöttöm legény indulj rögtön!


Elmondom még kétszer a verset, majd a vállalkozóbb gyerekek mondják velem .

Ezután felosztjuk a verset szerepekre: mesélő, piros, sárga, zöld szín, és elmondjuk a verset szerepekre osztva.


Énekes- mozgásos játék

A  Megy a gőzős kezdetű énekre vonatot alkotunk , egy gyermek lesz az állomásfőnök, aki zöld vagy piros táblával jelez. A székeket körberakjuk egymástól távolabb és azokat járják majd körbe, a mozdonyvezető figyeli a piros vagy zöld jelzést.

Leülünk a körbe rakott székekre.

A járművek nemcsak hasznosak, hanem kárt is okoznak. (szennyezik a levegőt, a figyelmetlen soförök baleseteket okozhatnak.

Mivel szoktak közlekedni az emberek, ha éppen ne gyalogosok?

Autóbusszal.Én most állításokat mondok , ti pedig megállapítjátok ,hogy helyes vagy helytelen az állításom.

Fizetés nélkül ülok fel az autóbuszra.

Felüléskor tolakodok.

Ha sok utas van , átadom helyem az idősebbeknek.

A vonaton felteszem lábamat az ülésre.

A vonaton kiabálok.

A szemetet ledobom a földre.Most leülünk az asztalokhoz, elötte

mindenki vegyen egy ollót és egy ragasztot.

Kiosztom a munkákat. A gyermekek a tanult teknikákkal fognak dolgozni, ezért nincs szükség sok utasításra.

Egy gyermek elmondja a munka menetét. a gyerekek feladata, hogy vágják ki a színespapirra rajzolt járműveket, és ragasszák fel az ablakokat, kerekeket majd ragasszák a lapra.

A kicsik, előre kivágott mértani idomokból rakjnak össze, majd ragasztanak egy lapra jérműveket.

Melegítsük be a kezünket egy tanult mondókával, és kezdjük el a munkát.

 • Újjaimat tornáztatom....

Menet közben utasítok, segítek, értékelek.

- Nagyon ügyesen dolgoztatok, helyezzétek a helyükre, amikor mentek haza elvihetitek őket.

-Most autokká változunk! Négy gyermek összefogott kézzel alkot egy autót, az ötödik az autóvezető. Az autók felsorakoznak és  mondókára körbemegyünk , minden szótagra egyet lépünk.
 • Poros úton kocsi zörög.
  A kereke gyorsan pörög.
  Sári néni vezeti,
  Aki látja, neveti.

Barchoba:

Gondoltam egy járműre, kérdezzetek!


Beszélgetés, játék

Utasítás

JátékBeszélgetés

Gyakorlás

Játék

Beszélgetés
Frontális
Egyéni, frontális
Egyéni, csoportos: 59277


Felhasználási feltételek