online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Dentumagyaria

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
USA kialakulasa (1775-1783)
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ EGYÉB HADSZÍNTEREINEK ESEMÉNYEI 1941-1942-BEN
A VILÁGHÁBORÚ KÉT TŰZFÉSZKE
Az 1848-49-es forradalom és szabadsagharc
Az Umajjadok utolsó esztendei (705-750) - iszlam
A BALTI SZOVJET KÖZTÁRSASÁGOK LETTORSZÁG, LITVÁNIA ÉS ÉSZTORSZÁG FELSZABADÍTÁSA. AZ ELLENSÉG SZÉTZÚZÁSA A SARKKÖRÖN TÚL
Kronológia iszlam
A Vallasi Mozgalom - iszlam
BERLIN ELESTE
Dentumagyaria
 
bal also sarok   jobb also sarok

Dentumagyaria

Miként azt fentebb állítottuk, a szabir kérdés a magyar őstörténet egyik legfontosabb kérdése, amely még beható tanulmányozást igényel, Padányi Viktor ragyogó munkájában, a Dentumagyariá-ban 242g61c keleti és nyugati szabirokról beszél. A mű legfontosabb állítása: Lebédia és Dentumagyaria (mint két különálló képlet) egyidejű létezése! Láttuk Altheim és Haussig tételét: az onogurok, bolgárok, szabirok, avarok (legalább is részeik) a Káspi-tó déli partja mentén a Kaukázuson keresztül jöttek Európába, tehát a Kubán és a Kuma forrásvidékétől északra elterülő "Dentumogyer" logikus következmény és az is természetes, hogy az onogur magyarság déli részei a besenyő-támadáskor a szabir testvérnép felé húzódtak. A Kaukázus északi lejtőin lakó magyar népről ad hírt Al Maszudi arab író két könyvében is. Az elsőt, a "Muruj al Dhahab"ot 943 és 947 között, tehát Konstantinos "De administrando imperio"-jának keletkezésével majdnem egy időben írta és az a 912-től 940-ig terjedő idővel foglalkozik, ami magyar viszonylatban Zsolt korának felel meg. Ebben a könyvben a szerző a következőket írja: közöljük, hogy Kazáriához és Alániához közel, ezektől nyugatra négy türk nemzet fekszik. A nevüket Padányi a mai magyar nyelven a következőképpen olvassa: besenyő, baskír, besenyők és Tolsztov talányos "naukerde" népe, amely nem egyéb, mint az "onogur". Tehát elfogadhatjuk Padányi tételét: egy időben létezett Lebédia és Dentumagyaria, de a nemzet két felét a történelem vihara örökre elválasztotta egymástól.


Találat: 2455


Felhasználási feltételek