online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

AZ ÁLLAMOK IMMUNITÁSA

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépszerkezettan
Bevezetés a büntetöeljaras-jogba
Nemzetközi jog II.
Kartérítési felelősség a munkajogban
Polgari jogi alapfogalmak
A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS
A VÁLASZTOTT BÍRÁSKODÁS
A NEM KORMÁNYKÖZI SZERVEZETEK
AZ ÖSSZETETT ÁLLAMOK
A TENGERI KÖRNYEZET VÉDELME
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az államok immunitásaA szuverén egyenlőség elvének lényegéből következik, hogy az állam mentes más államok joghatósága alól. Ezt fejezi ki a régi római jogi maxima: par in parem non habet iurisdictionem. A sokszor félreértelmezett immunitás elsősorban azt jelenti, hogy egyetlen állam bíróságai sem gyakorolhatnak joghatóságot más állam, ezen államok szerveinek magatartása fölött. Ennek alapján nyilvánvaló az, hogy a fogadó állam bíróságai nem rendelkeznek semmiféle joghatósággal a külföldi állam diplomáciai és konzuli szerveinek jogügyleteivel kapcsolatban.

Az állam immunitását sokáig abszolút jellegűnek tekintették. E tradicionális felfogást az államok gazdasági és kereskedelmi tevékenységének fejlődése miatt kezdték elméletileg megkérdőjelezni, és jogi eszközökkel erodálni. A kereskedőként fellépő állam esetében immunitásának igazolhatósága megszűnik. E meggondolás alapján a nyugati országok bíróságai és később törvények bevezették a de iure imperii (közhatalmai) és a de iure gestionis (ügyleti) aktusok közötti különbségtételt, mely utóbbi esetben az állam saját maga vagy félállami szervek beiktatásában valójában gazdasági tevékenységet folytat. Az immunitást ez utóbbi körben nem fogadták el, azaz e tevékenységekre kiterjesztették a bíróság államának jogszabályait és a bíróság joghatóságát. Az állami immunitás így csak a közhatalmi tevékenységekre korlátozódott, melyben az állam mint szuverén lép fel. Az ún. Act for State doktrína időközben végbement eróziója miatt pedig már a de iure imperii aktusokra vonatkozó abszolút mentességet is áttörte. Az állami immunitás ezen korlátozásának gyakorlatát erősen kifogásolták és támadták mind a volt szocialista országok, mind a fejlődő országok, mely utóbbiak álláspontja a mai napig sem változott meg.

Az immunitás csak a más államok belső joga tekintetében állhat fenn. Az állam nemzetközi síkon kifogásolhatja más államok magatartását, azaz vitathatja az egyoldalúan megállapított tényállást, a minősítést, az alkalmazandó nemzetközi normák és azok értelmezésének helyességét. Az így keletkező nemzetközi jogvitákat azután békés eszközökkel kell rendezni.

A külföldi állam szuverenitása belső jogi tiszteletben tartásának sajátos vetülete a külföldiek jogi helyzete, melyben összeütközik az államok területi és személyi hatásköre, és ami a diplomáciai védelem nemzetközi jogi intézményét alakította ki.  


Találat: 4899


Felhasználási feltételek