online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE

menedzsment

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
Informatikai projektmenedzsment
Informatikai projektmenedzsment
AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK
VEZETŐI ELMÉLETEK: A SZITUÁCIÓS ELMÉLETEK
A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE
 
 

A környezeti elemek és hatásuk a vezetői és a szervezeti viselkedésre.

A vezetés három alapeleme: a környezet, a vezetett és a vezető, összetartozó, egymástól kölcsönös függésben lévő és egymásra kölcsönösen hatást gyakorló organizmusként, rendszerként működik.

Környezet

Bármilyen célból alakul is ki egy szervezet, nem független a környezetétől. Különösen érvényes ez a ga 525j98f zdálkodó szervezetekre, mivel:

Ø      tevékenységével a környezete szükségleteit elégíti ki;

Ø      a működéshez szükséges anyagok, eszközök, információk többségét a környezetben lévő más szervezetektől szerzi be;Ø      tevékenységének eredményét a környezetének értékesíti.

A környezeti feltételeket meghatározó politika, társadalom, államhatalom, érdekképviseletek, piac, bankok, tőzsde, kutatás és oktatás, s velük együtt a szociálpszichológiai tényezők állandóan változnak. Ezek lehetnek lassúak, fokozatosak, máskor elsöprő erejűek, gyorsak.

A vezetés külső környezetét meghatározzák:

¨      állam (törvények, vámok, adók, támogatások),

¨      piac (versenytársak, árak, szállítók, vevők),

¨      bankok (kamat, lejárati idő, kedvezmények),

¨      tudomány (új felfedezések, új technológiák, szakképzés),

¨      társadalom (kultúra, oktatás),

¨      politika (ideológiai elvárások),

¨      tulajdonosok,

¨      érdekképviseletek.

A politika többnyire valamilyen ideológia vagy valamely társadalmi réteg által megfogalmazott érdekek mentén alakítja a társadalom és a gazdaság életét.

A társadalom általános érdekrendszerét a gazdasági fejlettség, a kultúra, a képzettség színvonala, valamint a hagyományok és a különféle ideológiák hatására működő attitűdök és előítéletek alakítják.

A környezeti feltételek módosulásai változást igényelnek a vezetőtől. A változás igényével azonban felléphet a vezető szűkebb környezetét jellemző szervezet is, hiszen a szervezet minden tagja ugyanazokat a környezeti hatásokat érzékeli, amelyek a vezetőt ill. a szervezetet is érik.

A vezetés belső környezete:

¨      szervezet (funkciók és munkafolyamatok, termelés, szolgáltatás, értékesítés, fejlesztés),

¨      működési folyamatok (információs, gazdasági, pénzügyi, anyagi),

¨      erőforrások (emberi, pénzügyi, anyagi, műszaki).

Az utóbbi időben felgyorsult gazdasági, környezeti változások újabb és újabb feltételeket hoznak létre, amelyek új követelményeket, feladatokat állítanak a gazdasági élet szereplői elé. A feladat lényege az alkalmazkodás. A változó feltételek közül a következők tekinthetők a legjelentősebbeknek a vezető számára:


¨      A hazai gazdasági erők mozgásában meghatározó szerepet kapnak a világgazdasági, világpiaci, európai közös piaci hatások. Ezek drasztikusan befolyásolják a termelés szerkezetét.

¨      A gazdaságirányítás rendszerében mélyreható változások mennek végbe, ha az államhatalom kivonul a gazdaságból.

¨      A politikai, társadalmi élet demokratizálódása, a kollektív tulajdonformák felszámolása, a tulajdonreform módosítják a gazdálkodó szervezetek belső és külső viszonyait.

¨      A vállalkozási formák sokszínűsége módosítja a vezetői munka tartalmát, módszereit.

¨      Az új értékek elfogadása lassú, ami a társadalom általános értékzavarát idézi elő.

A feltételek változásai természetesen a vezetőkkel szembeni követelményeket is módosítják:

1.      A piaci és gazdaságirányítási viszonyok gyors változásai hasonlóképpen gyorsan, de nem elhamarkodott döntéseket igényel. A mai vezetőnek gyorsnak, megalapozott döntéshozónak kell lennie.

2.      A változásokra időben fel kell figyelni.

3.      A gazdasági élet bizonytalanságai növelik a vészhelyzetek gyakoriságát, amelyből csak határozott cselekvéssel lehet kikerülni.

4.      A gazdaság és a társadalom sokszínűsége miatt megnövekedett a döntések előkészítése és meghozatala során egyidejűleg figyelembe veendő tényezők száma.

5.      A változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás fokozza a vezetők probléma-megoldó és konfliktuskezelő képessége iránti igényt.

6.      A társadalmi élet demokratizálódása, a szervezeteken belüli emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása új vezetői magatartást, stílust követel.

7.      A cselekvőképes csoport kialakításához a vezetőnek képesnek kell lennie a munkatársak befolyásolására, meggyőzésére.

8.      Szükséges a rendszeres önértékelés, az önértékelésen alapuló személyiség- és képességfejlesztés.

9.      A stressz, a bizonytalanság növekvő mértékben jelen van a vezető életében. Az energiáját, idejét jobban kell beosztania.


Találat: 1348