online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségi

Esszé Projekt


 

Katona József és a korabeli színjatszas


Katona József és a korabeli színjátszás Katona Pályája (1791-1830). Katona József egy kecskeméti kilencgyermekes takácsmester elsőszülöttjeként látta meg a napvilágot. A kecskeméti és a pesti piarista gimnáziumban tanult, majd a pesti egye


Szabó Lőrinc 1900 - 1957


Szabó Lőrinc 1900 - 1957 Szabó Lőrinc a késő modern korának egyik kiemelkedő lírikusa. Költészetének alapélménye a modern kor keserű tapasztalata a világ széttöredezettségéről, az értékek elbizonytalanodásáról, az egyén elmagányosodásáról.


ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK


ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK Tételek: A cselekmény, konfliktus, szereplő átértelmeződése a 20. századi drámában Példázatosság a 20. századi drámában Egyén és tömeg / egyén és hatalom viszonya a drámában A cselekmény, konfli


Dsida Jenő 1907-1938


Dsida Jenő 1907-1938 A száz éve szatmárnémetiben született románia magyar lírikus, egyik legnagyobb vallásos költőnk, aki lírájával a klasszikus modernség nyugatos költőinek útján jár. A korai halállal eljegyzett költészete a tragikumon inn


MIKSZÁTH KÁLMÁN: A BÁGYI CSODA


MIKSZÁTH KÁLMÁN: A BÁGYI CSODA Tételek:    1. Elbeszélői és szereplői szólamok egy novellában    2. Metonimikus és metaforikus történetalakítás a 19 – 20. század fordulójának        Epikájában    3. Anekdotikus történetalak


A REALISTA REGÉNY


A REALISTA REGÉNY Móricz Zsigmond: Sárarany Tételek: Valószerűség és fikció a realista regényben Metaforikus történetalakítás a realista regényben Metonimikus és metaforikus történetalakítás egy realista regényben


AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS


AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS Amit a reneszánsz szellemi megújulása elökészített, a 17. század tudományos gondolkodása bontotta ki, tette teljessé. A felvilágosodás a 18. századtól induló szellemi mozgalom. A felvilágosodás nem volt elöz


Kanyadi Sandor 1929 -


Kányádi Sándor 1929 - A romániai magyar irodalom első Forrás-nemzedékének egyik kiemelkedő alakja. Költészetére jellemző a népköltészetben gyökerező hang és a megtartó közösséghez fűződő hűség. A stílusában,  a szemléletmódban, a tematikában


Edgar Allan Poe A műalkotas filozófiaja


Edgar Allan Poe                       A műalkotás filozófiájaCharles Dickensnek egy jegyzete fekszik előttem, amelyben a `BarnabyRudge` szerkezetéről írt régi vizsgálódásomra célozva, azt mondja:"Mellesleg, ki vette észre, hogy Godwin az ő `Cale


Az ODL-modellező nyelv


Az ODL-modellező nyelv 1. Az adatmodellezésről általában Az adatmodellezés a DB logikai vázának megalkotását jelenti. Ez fogalmi szintű művelet, mely az alábbi ábrával írható le: A folyamat tehá


Jules Verne: A dunai hajós


Jules Verne: A dunai hajós Szereplök: Serge Ladko, alias Borus Demeter; Dragos Károly, alias Jäger úr; Ivan Striga, Natsha Gregorovics; a horgászliga tagjai; elnöke; csendörök; járókelök; bámészkodók; rablók; Titscha; Jakob Ogul


Tóth Árpad 1886-1928


Tóth Árpád 1886-1928 A nyugat első nemzedékének lírikusa, aki egységes, jellegzetes tematikával megalkotott életművet hagyott ránk. Lírájának visszatérő motívuma a magány és az elszigeteltség tapasztalata. Alaphangjára az elégikus, panaszos


Ady Endre


Ady Endre v      Született: 1877 – Érmindszent v      kisnemesi (hétszilvafás) család; kálvinista család v      apja: Ady Lőrinc v     


JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI


JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI Tételek: 1.      Narrációs eljárások a történelmi regényben 2.      A történelem mint regénytéma 3.      Hőstípusok a


Honoré de Balzac Goriot apó címü müvének elemzése és értelmezése


Honoré de Balzac Goriot apó címü müvének elemzése és értelmezése I. Regényciklus része, melynek címe: Emberi színjáték - 90 regényböl áll - ezek az egész francia társadalmat és annak képviselöit mutatják be - regénye


A realizmus


A realizmus Az 1850-1870 közötti két évtized a realizmus diadalának a korszaka. Mind az irodalomban, mind a festészetben remekmüvek érvelnek létjogosultsága és igaza mellett. Nem ekkor született meg a realizmus, de e két évtized tagadhat


Babits Mihaly


Babits Mihály v      Született: 1883. – Szekszárd v      Nemesi család v      Apja: törvényszéki bíró v      Erősen vallásos, katoliku


Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete


Petöfi Sándor forradalmi látomás költészete Élete, egyénisége: Petöfi Sándor 1823. január 1-jén született Kiskörösön. Apja, Petrovics István mészárosmester magyarul jól beszélt és írt; anyja, Hrúz Mária szlovák anyanyelvű


A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai


A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai Összefoglalás helyett: Nyelvészeink és történészeink elöszeretettel származtatják idegenböl a magyar alapszókincset. Ebben az öncsonkításban nincs rendszer, nincs módszer, csak hatalmi érdeke


Pilinszky Janos 1921-1981


Pilinszky János 1921-1981 „Költő vagyok és katolikus”, emelte ki világképének legfontosabb összetevőit. A későmodernség egyik legjelentősebb életművét alkotta meg. Költői nyelve a klasszikus modernség talajáról indult, beszédmódja, költéoldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10