online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Értelmezze a következő fejlődéslélektani alapfogalmakat: öröklődés,érés, nevelés, hajlam,vérmérséklet, beallítódas, attitüd, jellem)

vegyes

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Szövettan
MONITORING-RENDSZER
Tömörítvény
Alapvető funkciók
Tanmenetjavaslat az 5. évfolyam Természetismeret tantargyhoz
Szervezéstudomany fejlődésének főbb fazisai
Sejttan = Cytologia
A legjobb baratnom a szomszédlany
Hogyan tudsz könnyen meditalni akar a buszon is?
A Subtitle Workshop alapvetö hasznalata
 
 

Értelmezze a következő fejlődéslélektani alapfogalmakat: öröklődés,érés, nevelés, hajlam,vérmérséklet, beállítódás, attitüd, jellem)A tyúk –tojás elsőbbségi kérdéséhez hasonló a személyiség, a viselkedés öröklődé 252c28c s vagy környezet általi meghatározottsága.

Mára már az öröklés és környezet vitája elcsendesült, ezek a folyamatok egymásra hatva vezérlik a fejlődést: Freud, humanisztikusok,


Az öröklődés valóban nagy szerepet játszik a személyiség kialakításában, azonban nem olyan döntő mértékű, hogy teljességgel kizárhassuk a környezeti tényezők szerepét. Ami örökletes, az a vegetatív idegrendszer, illetve bizonyos központi idegrendszeri struktúrák. Ezek pedig kölcsönhatásban a környezettel-fontos szerepet játszanak a viselkedés meghatározottságában.
Fő kérdések:

meghatározni az öröklés és a környezet viszonylagos hozzájárulását a különböző típusú viselkedésekhez

miképp lép az öröklés és a környezet kölcsönhatásba a fejlődés során?

Öröklődés: a gének által az elődök bizonyos tulajdonságokat örökítenek át az utódokra.

Ilyenek az adott fajra általánosan jellemző sajátosságok (a szervezet felépítése),

az adott szülők speciális tulajdonságai (testalkat, hajszín)

az örökletes betegségek, a betegségekre való hajlam.

Öröklött : minden olyan tulajdonság, amit az elődök utódaiknak génjeik által átörökítenek (szerzett, veleszületett)


Biológiai érési megközelítés

Érés: a biológiai adottságok időbeli megnyilvánulása,: az idegrendszer anatómiai, fiziológiai fejlődésének következtében kialakuló, a viselkedésben is megfigyelhető változás.

Az érés genetikailag meghatározott testi- lelki változások sorozata, amelyek viszonylag függetlenek a környezeti hatásoktól (növekedés, hízás, járás, stb.) A gyakorlás bizonyos fokig gyorsíthatja az érést, a kellő időben történő tanulás elmulasztása esetén az érés lelassul

a fejlődés fő oka az érés, amely a változások genetikailag meghatározott mintázata

Az érés adja a fejlődés struktúráját, a tanulás a dinamikáját.

a fejlődés szakaszos jellegű, a környezet szerepe másodlagos

Freud szerint az alapvető emberi hajtóerők biológiailag meghatározottak, de a társas környezet irányítja.

A környezet sok esetben csak kioldó szerepet játszik a szunnyadó képességek esetében (pld. nyelvhasználat)

Az intelligenciának és személyiségnek öröklött tényezői vannak.


Tanulási megközelítés

a fejlődést biológiai tényezők alapozzák meg, de a változásokokai exogének, külső tényezők

Nevelés: a személyiség fejlődésének segítése, a fejlődés feltételeinek biztosítása.

a fejlődés fő mechanizmusa a tanulás (Watson, Skinner, Bandura)

biológiai különbségek márpedig vannak+

a környezet a tanulási mechanizmuson keresztül hat

A fejlődés forrásai tehát: öröklés vagy/és  környezet

* biológiai, érési megközelítés szerint: a genetikai készlet sokkal erősebb mint a kisebb szerepű környezet. Endogén (belülről vezérelt) fejlődés. A fejődés fő oka az érés ð változások genetikailag meghatározott mintázata, a környezet szerepe másodlagos. A környezet kioldó ingerként van jelen.

B (biológiai adottságok)


K (környezet)* Tanulási vagy környezeti tanulási megközelítés: a genetika megalapozza a fejlődést, de a változás a környezettől függ.


oka: exogén – külső 

Fő mechanizmusa a tanulás ð az élőlény viselkedése a tapasztalatok által módosul, óriási szerepe van a jutalmazásnak – büntetésnek.


B
K

Alapfogalmak még:

Vérmérséklet: vérmérsékleti vonások a személy emocionális működését, valamint viselkedésének minőségét biztosítják. Bizonyos személyek gyors, mások lassú cselekvésre, reagálásra hajlanak, vannak, akik általában nyugodtak, mások érzelmileg túlfűtöttek, egyesek kidolgozott tervek alapján, mások impulzívan cselekednek. Ezek a viselkedések mind a vérmérsékleti vonásoktól függenek. ( Esetleg a Hippokratészi típusok)Attitűd: Értékelő beállítódás

Személyekre, tárgyakra, eseményekre és eszmékre vonatkozó pozitív vagy negatív értékelést magában foglaló ismeret és állásfoglalás.

Attitűd 3 összetevője:

affektív szint: érzelemmel teli viszonyulás (pl szeretem a biciklimet)

kognitív szint: ismerettel teli viszonyulás (pl ez egy értékes bicikli)

konatív: viselkedésmód, fenti kettő összevonás (ezért vigyázok rá)

Az érzelmileg telített, fontos attitűdökből lesznek az értékek


jellem ( karakter) :azoknak a viszonylag állandó, tartós személyiségvonásoknak az együttese, amelyek az emberek cselekedeteiben, tetteiben, élet-stílusában mutatkoznak meg


hajlam???

Találat: 1965