online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes Filmek Halászati Művészet a kultúra Szórakozás Zene

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Tömörítvény

vegyes

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A Frank birodalom kialakulasa, fénykora
A KULTÚRA FUNKCIÓJA AZ EMBERI ÉLETBEN
AZ IGAZI ELLENSÉG
A zöld szív 10 pontja
NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV
Iby Duba 1994-es előadasanak részlete a Kozmikus Magyarsagról
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossagi Programból és a "Sikeres Magyarorszagért" Lakossagi Energiatakarékossagi Hitelprogramból megvalósuló
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A dolgozat címe

NÉV[1]

Tömörítvény

A tömörítvény a dolgozat témáját, eredményeit, illetve az alkalmazott módszertant foglalja össze maximum fél oldal terjedelemben. Formai követelményei a következők: a tömörítvény nem tartalmazhat felsorolást, 12 pontos, félkövér, Times New Roman betűtípust használ; a szöveg szimpla sorközzel, sorkizártan íródik; terjedelme minimum 200, maximum 250 szó.

A bekezdések után 6 pontos sorközt kell beállítani. A tömörítvényben nem használható semmilyen kiemelés (pl. dőlt betű).

A tömörítvényt a tartalomjegyzék követi, ennek formai követelményeit a következő fejezetben foglaltuk össze. Az azt követő fejezet a dolgozat szövegtörzsi felépítésének követelményeit tartalmazza, amely részletesen kitér a fejezetcímek, egyszerű szövegek, felsorolások, számozások, ábra, képlet, táblázat beszúrások módjára, feliratozására, források megjelölésére.


Tartalomjegyzék


Háttér 1Oldalbeállítás 2

Stílusok használata 2

Dolgozatban alkalmazott stílusok 4

A dolgozat címe 4

A dolgozat szerzője 4

A tömörítvény 4

A tartalomjegyzék 5

A tartalomjegyzék címe 5

A tartalomjegyzék stílusa 5

A szövegtörzsben alkalmazott stílusok 7

Főfejezetek 7

Fejezetek 8

Alfejezetek 9

Dolgozat szövege 9

Felsorolások 11

Számozások 12

Ábrák, táblázatok, képletek, rövidítések 13

Ábrák 13

Táblázatok 15

Képletek 16

Rövidítések 16

Oldalszámok, élőfej és élőláb 17

Hivatkozások 17


Háttér

A dolgozatot a megadott formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni Microsoft Word (lehetőleg XP) használatával.

A dolgozat egyes részeinek formai előírásait az alábbiakban részletesen bemutatjuk, ám munkájuk egyszerűbbé és gyorsabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy használják a kiadott dolgozat dokumentumsablont, illetve az azon szereplő - a formai követelmények szerint létrehozott - dolgozat (szd_) stílusokat. A dolgozatban csak automatikus színnel (feketével) írjon, kizárólag az ábrák lehetnek színesek, bár sok esetben a fájl méret miatt érdemes az ábrákat is fekete-fehérben, vagy legfeljebb szürkés árnyalattal készíteni.

A dolgozat stílusok használatához töltse le honlapunkról, majd nyissa meg a dolgozat_template.doc fájlt.

Oldalbeállítás


A dolgozat oldalbeállítását a Fájl > Oldalbeállítás menüpont alatt lehet megváltoztatni, beállítani. A sablon 2-2,25 cm-es margót használ minden oldalon, tehát a következő ábrának megfelelő beállításokat kell készítenünk:

. ábra

Forrás: Microsoft Word

Stílusok használata

A stílusok használatához vagy ebben a fájlban kell a megadott helyre begépelnie a kívánt szöveget, vagy - és nyilván ez a gyakorlatiasabb megoldás - az Ön által készített dolgozat fájlból kell átmásolnia a megfelelő részeket. A másolásnál ügyeljen arra, hogy csak a szöveget másolja át, az eredeti formázást ne.


Jelölje ki az átmásolni kívánt szövegrészt, majd az e-dolgozat_template.doc fájlba történő beillesztéskor a Szerkesztés menüpont Irányított beillesztés Nem formázott szöveg pontját.

. ábra: Beillesztés nem formázott szövegként

Forrás: Microsoft Word


Ezután a beillesztett szövegrészre alkalmazza a kívánt stílust. Ezt legegyszerűbben a Formázás eszköztár bal oldalán található legördülő menü segítségével teheti meg.

. ábra Stílus kiválasztása

Forrás: Microsoft Word


Dolgozatban alkalmazott stílusok

A dolgozat címe

A dolgozat címe a következő stílusban jelenik meg a dolgozat első oldalán:

Szd_cím

Betűtípus: Times New Roman 16 pt Félkövér

Igazítás: Középre zárt

Térköz: Utána 6 pt

A dolgozat szerzője

A dolgozat írójának neve a következő stílusban jelenik meg a dolgozat első oldalán, illetve lábjegyzetként az egyetem neve, a szakirányú továbbképzési szak valamint a képzés évfolyamának megnevezése:

Szd_szerző[2]

A cím alatt a szerző neve szerepel, lábjegyzetként kérjük megadni melyik képzésben vesz részt.

Betűtípus: Times New Roman 14 pt, Nagybetűs

Igazítás: Középre zárt

Térköz: Utána 12 pt

A tömörítvény

A dolgozat írójának neve a következő stílusban jelenik meg a dolgozat első oldalán, illetve lábjegyzetként az egyetem neve, a szakirányú továbbképzési szak valamint a képzés évfolyamának megnevezése:

Szd_tömörítvény cím

A dolgozat elején található tömörítvény címének stílusa. (Hozzá kell tennünk, hogy e fejezet címe nem változtatható meg, tehát minden esetben Tömörítvény a cím)

Betűtípus: Times New Roman 14 pt, Félkövér

Igazítás: Középre zárt

Térköz: Utána 12 pt

A tömörítvény szövegtörzsét az szd_tömörítvény betűtípussal kell írni, amelynek formája a következő:

Szd_tömörítvény

A tömörítvény stílusa.

Betűtípus: Times New Roman 12 pt, Félkövér

Igazítás: Sorkizárt

Térköz: Utána 6 pt

A tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék a dolgozat elején a Tömörítvény után kap helyet. Külön szólunk a dolgozat címének, illetve magának a tartalomjegyzéknek a formázásáról.

A tartalomjegyzék címe

A tartalomjegyzék fölött jelenik meg a Tartalomjegyzék felirat, mint cím, az Szd_tartalomjegyzék cím stílusban:

Szd_tartalomjegyzék cím

Betűtípus: Times New Roman 14 pt, Félkövér

Igazítás: Középre zárt

Térköz: Utána 12 pt

Behúzás: Bal 0 cm, Jobb 0 cm

A tartalomjegyzék stílusa

A tartalomjegyzék létrehozásához a Beszúrás > Hivatkozás > Tárgymutató és tartalomjegyzék menüpontot kell használni. A megjelenő Tárgymutató és tartalomjegyzék ablakban a Tartalomjegyzék fülre kattintva válassza a Beállítások. parancsot.

. ábra


Forrás:


A Beállítások gomb megnyomása után a következő ablak jelenik meg.

. ábra

Forrás: Microsoft Word


A dolgozatnál használt címsorok tartalomjegyzékben történő megjelenítéséhez a TJ szinteket a dolgozatban használt Címsorokhoz kell rendelni. Amennyiben a TJ szint ablakban az 1,2,3 bejegyzések nem az Szd_címsor1, Szd_címsor2, Szd_címsor3 mezők melletti ablakban jelennek meg - hanem, mint az a fenti ábrán is látszik az alapbeállításként megjelenő Címsor1,2,3 mezők mellett -, akkor töröljük ki azokat eredeti helyükről, és a görgetősáv segítségével keressük meg a listában a dolgozatban alkalmazott címsorokat és állítsuk be azokhoz a megfelelő TJ mezőt.

. ábra: TJ szintek definiálása

Forrás: Microsoft Word

A Tartalomjegyzék - beállítások, majd a Tárgymutató és tartalomjegyzék ablakban is OK-t nyomva megjelenik a tartalomjegyzék. Amennyiben a későbbiekben módosítja a dolgozat szövegét, akkor célszerű frissíteni a tartalomjegyzéket. Ezt a Mezőfrissítés paranccsal teheti meg, ami a tartalomjegyzékre jobb egérgombbal kattintva megjelenő ablakból választható ki. A megjelenő Tartalomjegyzék frissítése ablakban A Teljes tartalomjegyzék frissítése gombot kell kiválasztani.


. ábra

Forrás: Microsoft Word


. ábra

Forrás: Microsoft Word


A szövegtörzsben alkalmazott stílusokFőfejezetek

Összesen három szintű fejezet tagolást használjon, illetve a tartalomjegyzékben is ezt a három szintet jelenítse meg. A főfejezetek címe, illetve terjedelme előre definiált, amelyet a következő táblázatban foglaltunk össze:

. Táblázat: Kutatási jellegű feladat

Dolgozat fejezetei

Terjedelem

Tömörítvény, tartalomjegyzék

1 oldal

Bevezetés, problématerület

1-2 oldal

Tárgyalás

4-8 oldal

Konklúzió

1-2 oldal

Hivatkozások

1 oldal

Mellékletek


A teljes dolgozat terjedelme

10-15 oldal. Táblázat: Elemzés

Dolgozat fejezetei

Terjedelem

Tömörítvény, tartalomjegyzék

1 oldal

Bevezetés, iparági áttekintés, cég bemutatása

1-2 oldal

Nagyvonalú beszámoló elemzés

2-4 oldal

Elemzés mutatók alapján

1-3 oldal

Összefoglalás

1 oldal

Hivatkozások

1 oldal

Mellékletek


A teljes dolgozat terjedelme

6-10 oldal


A dolgozat főfejezeteinek stílusa az Szd_címsor1.

Betűtípus: Times New Roman 14 pt, Félkövér, Kiskapitális

Igazítás: Balra zárt

Térköz: Utána 12 pt

Behúzás: Bal 0,95 cm, Függő 0,32 cm, Jobb 0 cm

Tabulátorok: 1,27 cm

Felsorolás számozás:

Automatikus sorszámozás

Szint: 1

Számozás stílusa: I, II, III

Kezdő sorszám: 1

Igazítás: Jobb oldalt, 0,95 cm

Tabulátorhely, 1,27 cm

Behúzás: 1,27 cm

Fejezetek

A (második szintű) fejezetek stílusa az Szd_címsor2.

Betűtípus: Times New Roman 13 pt, Félkövér

Igazítás: Balra zárt

Térköz: Utána 6 pt

Behúzás: Bal 0,7 cm, Függő 1,02 cm, Jobb 0 cm

Tabulátorok: 1,02 cm

Felsorolás számozás:

Többszintű

Szint: 2

Számozás stílusa: 1, 2, 3

Kezdő sorszám: 1

Igazítás: Bal oldalt, 0 cm

Tabulátorhely, 1,02 cm

Behúzás: 1,02 cm

Alfejezetek

A (harmadik szintű) alfejezetek címének stílusa az Szd_címsor3 stílus.

Betűtípus: Times New Roman 12 pt, Félkövér

Igazítás: Balra zárt

Térköz: Utána 6 ptBehúzás: Bal 0,7 cm, Függő 1,27 cm, Jobb 0 cm

Tabulátorok: 1,27 cm

Felsorolás számozás:

Többszintű

Szint: 3

Számozás stílusa: a, b, c

Kezdő sorszám: 1

Igazítás: Bal oldalt, 0 cm

Tabulátorhely, 1,27 cm

Behúzás: 1,27 cm

Dolgozat szövege

A dolgozat szövegtörzsének stílusa Szd_szöveg.

Szd_szöveg

Betűtípus: Times New Roman 12 pt

Igazítás: Sorkizárt

Térköz: Utána 3 pt, Sorköz: 1,5 sor

Behúzás: Bal 0 cm, Első sor 0,7 cm, Jobb 0 cm

Felsorolások

A felsorolásoknál maximum kétszintű tagolást alkalmazzon. Az első szint az Szd_felsorolás, a második az Szd_felsorolás2 stílusban jelenik meg.

Szd_felsorolás

A dolgozatban alkalmazott felsorolások stílusa.

Betűtípus: Times New Roman 12 pt

Igazítás: Balra zárt

Térköz: Utána 3 pt, Sorköz: 1,5 sor

Behúzás: Bal 0,7 cm, Függő 0,63 cm, Jobb 0 cm

Tabulátorok: 1,34 cm

Felsorolás számozás:

Lista

Szint: 1

Számozás stílusa: Listajel

Igazítás: 0,7 cm

Tabulátorhely, 1,34 cm

Behúzás: 1,34 cm


Szd_felsorolás2

A felsorolások második szintjének stílusa.

Betűtípus: Times New Roman 12 pt

Igazítás: Balra zárt

Térköz: Utána 3 pt, Sorköz: 1,5 sor

Behúzás: Bal 2,04 cm, Függő 0,63 cm, Jobb 0 cm

Tabulátorok: 2,67 cm

Felsorolás számozás:

Lista

Többszintű

Szint: 2

Számozás stílusa: Listajel

Igazítás: 2,04 cm

Tabulátorhely, 2,67 cm

Behúzás: 2,67 cm


Számozások

A számozott listák esetében - a felsorolásokhoz hasonlóan - maximum kétszintű tagolást használjon, az első szint stílusa Szd_számozás1, a másodiké Szd_számozás2.


Szd_számozás1

Betűtípus: Times New Roman 12 pt

Igazítás: Sorkizárt

Térköz: Utána 3 pt, Sorköz: 1,5 sor

Behúzás: Bal 0,7 cm, Függő 0,63 cm, Jobb 0 cm

Tabulátorok: 1,34 cm

Felsorolás számozás:

Lista

Többszintű

Szint: 1

Számozás stílusa: 1, 2, 3, .

Kezdő sorszám: 1

Igazítás: Bal oldalt, 0,7 cm

Tabulátorhely, 1,34 cm

Behúzás: 1,34 cm


a.       Szd_számozás2

Betűtípus: Times New Roman 12 pt

Igazítás: Sorkizárt

Térköz: Utána 3 pt, Sorköz: 1,5 sor

Behúzás: Bal 2,04 cm, Függő 0,63 cm, Jobb 0 cm

Tabulátorok: 2,67 cm

Felsorolás számozás:

Lista

Többszintű

Szint: 2

Számozás stílusa: a, b, c, .

Kezdő sorszám: 1

Igazítás: Bal oldalt, 2,04 cm

Tabulátorhely, 2,67 cm

Behúzás: 2,67 cm


Ábrák, táblázatok, képletek, rövidítések

Ábrák

Javasoljuk, hogy az egyéb dokumentumokban, esetleg alkalmazásokban készített ábrákat a Szerkesztés menüpont Irányított beillesztés parancsának segítségével Képként illesszék be a dolgozatba, mivel ebben az esetben az ábra nem tud "szétesni".

Amennyiben a dokumentum mérete meghaladja a limitet, akkor a beszúrt ábra fénykép, egyéb kép (nem MS alkalmazásban rajzolt ábra) felbontását, és színfelhasználását célszerű úgy beállítani, hogy, hogy a kép - bájtokban - kisebb méretű legyen, de a munka még így is értelmezhető maradjon. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a dolgozatot csak elektronikus formában tároljuk, nem nyomdai minőségben kell az ábráknak szerepelnie.

Az ábrát középre kell rendezni, és javasoljuk, hogy a szöveghez képesti elrendezést az alábbiak szerint állítsa be:


Jobb gombbal a képre kattintva a megjelenő menüből válassza a Kép formázása menüpontot.. ábra: Kép formázása menüpont kiválasztása

Forrás: Microsoft Word

A megjelenő ablak Elrendezés fülére kattintva, a Speciális. gomb megnyomása után megjelenő Speciális elrendezés ablakban válassza a Szöveg körbefuttatása fület, majd itt az Alatta és fölötte lehetőséget, illetve a Távolság a szövegtől beállításainál alul és fölül is 0,3 cm-t válasszon. Az OK gomb megnyomása után visszatérve a vízszintes ablakba, állítsa be a Vízszintes igazításnál a Középre lehetőséget.


. ábra


Forrás: Microsoft Word

. ábra

Forrás: Microsoft Word


Ezek után az ábra nevét illetve forrását kell megadnia. Ehhez az ábra alatti első sorra kattintva válassza a Beszúrás menüpont Hivatkozás > Képaláírás parancsát.

. ábra

Forrás: Microsoft Word

A megjelenő felirat végére kattintva begépelheti az ábra elnevezését. Amennyiben ezután Enterrel a következő sorra lép, a program automatikusan az ábraforrás stílust állítja be. Itt az ábra forrását kell megadnia, természetesen csak abban az esetben, ha nem saját eredményéről van szó.

A dolgozat template fájlban található Képaláírás stílus, illetve Szd_ábra forrás stílus az ábra címének és forrásának megadására szolgáló stílus.

Képaláírás

Betűtípus: Times New Roman 10 pt

Igazítás: Középre zárt

Térköz: Előtte 3pt, Utána 3 pt

Szd_ábraforrás

A Képaláírás alatt, az ábra forrásának megadására szolgáló stílus.

Betűtípus: Times New Roman 10 pt Dőlt

Igazítás: Középre zárt

Térköz: Utána 6 pt

Táblázatok

A táblázatokat szintén középre rendezve kell a szövegbe illeszteni. A számozás hasonlóan történik, mint a képeknél, azzal a különbséggel, hogy a Beszúrás>Hivatkozás>Képaláírás menüpont választása után megjelenő Képaláírás ablakban a Beállításoknál a Felirat legördülő menüben a Táblázat-ot kell kiválasztani, és a táblázat címe és forrása az objektum fölé kerül. (Természetesen a máshonnan átvett táblázatok esetében is meg kell adni a forrást.

. ábra

Forrás: Microsoft Word


. Táblázat

Forrás:


Képletek

A dolgozatban használt képleteket a Word Egyenletszerkesztőjével kell készíteni. Az egyenletszerkesztőt a Beszúrás > Objektum menüponton belül érheti el, ahol az egyenletszerkesztőt vagy az Equation editor 3.0-t kell kiválasztani a beszúráshoz. A képlet beszúrása után a dokumentumra kattintva térhet vissza a dolgozathoz. A képleteket külön sorban középre rendezve, sorszámozva kell beilleszteni, így később elég a képlet sorszámára hivatkozni. A képletben alkalmazott változókat a szövegtörzsben mindig dőlt betűkkel kell írni, így válik megkülönböztethetővé egyéb karakterektől.

(1.)

Rövidítések

A dolgozatban használt rövidítéseket az első alkalommal minden esetben ki kell írni teljes terjedelmében, és a rövidítést utána zárójelben szerepeltetjük, mindezek után a rövidítés zárójel nélkül alkalmazható a dolgozat szövegtörzsében, de mindig dőlt betűkkel kell szerepeltetni. Betűtípusa megegyezik az egyszerű dolgozat szöveggel, tehát az Szd_szöveg stílust kell alkalmazni. A következőkben példát lát a rövidítésre: Tőke javak árazódási modellje (Capital Asset Pricing Modell (CAPM))


Oldalszámok, élőfej és élőláb


A dolgozat élőfeje és élőlába üres, csak az oldalszámokat tartalmazza. Az oldalszámot a Beszúrás > Oldalszámok menüpont segítségével tudjuk beilleszteni a dokumentumba. A megjelenő ablakban az Elhelyezés: Oldal alján (élőláb), Igazítás: Középen opciókat választjuk, a következő ábrának megfelelően.

. ábra

Forrás: Microsoft Word


Hivatkozások


A dolgozat szövegtörzsében lévő hivatkozások minden esetben meg kell, hogy jelenjenek a dolgozat utolsó fejezetét képező Hivatkozásokban is. E hivatkozásokat végjegyzetként kell beszúrni. A végjegyzet stílusa az Szd_hivatkozás[1]. (A stílus megegyezik az Szd_söveggel, annyi eltéréssel, hogy a sorköz szimpla, és utána 6pontos térköz található.) Végjegyzetet a Beszúrás > Hivatkozás > Lábjegyzet. menüpont alatt tudunk beszúrni. Itt a Hely menüpont alatt a Végjegyzetet választjuk, a Formátumnál az arab számokat állítjuk be:

. ábra: Végjegyzet beszúrása

Forrás: Microsoft Word

Nem irodalomjegyzéket kell megadni. A szakirodalom feldolgozása azt jelenti, hogy a hivatkozásban felsorolt szerzők gondolatait használtuk.

A hivatkozásokban pontosan kell megadni a bibliográfiai adatokat, azaz

a szerző (szöveggyűjteménynél a szerkesztő) nevét

a mű/cikk címét; könyvnél a kiadó nevét

a kiadás helyét és évszámát; folyóiratnál az évfolyam és a lapszám sorszámát és a megjelenés évszámát

a mű oldalszámát; a folyóiratnál oldalszámtól-oldalszámig

A felsorolást a szerzők vezetéknevének abc sorrendjében kell megadni. Példák a hivatkozások forrásainak megadására: könyv[2] (Mérő, 1997), szöveggyűjteményben megjelent tanulmány (Kelman, 1973), cikk (Argyris, 1999), Közvetett hivatkozás (Carr, et al., 1995), valamint honlapok pl. a nyitott egyetem weboldala .
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Menedzser szak, Vállalati Gazdasági Elemző Modul

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Menedzser szak, Vállalati Gazdasági Elemző ModulMicrosoft Word, 2000

Mérő L. (1997): Mindenki másképp egyforma. Tericum, Budapest.

Kelman, H. C. (1973): A szociális befolyásolás három folyamata. In: Hunyady Gy. (szerk.): Szociálpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, pp. 47-60.

Argyris, C. (1999): Az alkalmazottak felhatalmazása: A császár új ruhája?, Harvard Businessmanager, Budapest, I. évf. 1. sz. pp. 39-46.

Carr, D. K. és Johansson, H. J. (1995): Best Practices in Engineering. McGraw-Hill, New York - Hivatkozza: Gilgeous, V. (1997): Operations and the Management of Change. Pitman Publishing, London.

https://nyitottegyetem.phil-inst.hu/tudfil/ktar/forr_ed/Popper.htm [2001-04-20] a keresés időpontját is adjuk meg!

Találat: 3296