online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes Filmek Halászati Művészet a kultúra Szórakozás Zene

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossagi Programból és a "Sikeres Magyarorszagért" Lakossagi Energiatakarékossagi Hitelprogramból megvalósuló, lakossagi energiamegtakarítast és megújuló energiafelhasznalast eredményező beruhazasok tamogatasahoz

vegyes

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Szövettan
VÁROSI HARC
A nyugat jelentösége
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV 2
Operaciós rendszerek
Eplan - Első lépések
MONITORING-RENDSZER
KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium


PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ


A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményező beruházások támogatásához


Pályázat kódszáma: NEP-2007

Tartalomjegyzék


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 5

A Pályázati útmutató célja és háttere 5

A pályázat célja 5

Rendelkezésre álló forrás 5

Az elnyerhető támogatás mértéke 5

Támogatható pályázatok várható száma 6

A pályázat feltételei 6

A pályázók köre 6

A pályázatban nem vehet részt 7

A pályázat tartalma 7

Támogatható tevékenységek köre 7

Nem támogatható tevékenységek köre 8

Az elszámolható költségek köre 8

Nem elszámolható költségek köre 8

Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások 9

Projekt megkezdése 9

A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje 10

Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban 10

Az állami támogatás pénzügyi feltétele és a támogatási szabályok 11

Támogatás formája 11

Vissza nem térítendő támogatás 11

A kedvezményes kamatozású hitel 11

Az önrész összetétele 12

Biztosítékok köre 12

A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 12

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények 12

Pályázati díj 13

Benyújtás helye és formája 13

Benyújtás időpontja, határideje 13

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei 14

Információszerzés és közlés 14

Eljárásrend 14

Beérkezés 15

Formai vizsgálat 15

Tartalmi ellenőrzés 15

Elutasítás formai szempontok alapján 15

Hiánypótlás 16

Befogadás 16

Elbírálás 16

Értesítés a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó döntésről 17

A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei 17

A Támogatási Szerződés módosítása 18

A vissza nem térítendő támogatás pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata 18

Előleg igénylésének lehetősége 20

Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésről 20

A monitoring adatok szolgáltatásának rendje 21

Jogszabályi útmutató 21

Fogalom jegyzék 21

1.sz. melléklet: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 24

2. sz. melléket: Tájékoztató a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről 29

3. sz. melléklet: FELHATALMAZÓ LEVÉL 31

4. sz. melléklet: BEJELENTÉSI ŰRLAP 32

5. sz. melléklet: ZÁRADÉK 33

Függelék: Termékleírás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményező beruházások támogatásához


Pályázat kódszáma: NEP-2007


A pályázat célja


Vissza nem térítendő támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá:


A.     A lakások energetikai korszerűsítése: az 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hőszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítésére irányuló beruházásokhoz.

B.    A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése: lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével.

Rendelkezésre álló forrás


A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliárd Ft. Kedvezményes kamatozású hitelre a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 16 milliárd Ft.


Az elnyerhető támogatás mértéke


A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb 265.000,-Ft.  A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre. A hitel összege:


Támogatást kiegészítő hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.500.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 3.735.000.-Ft lehet.

Max. 100%-os hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 4. 000 000.-Ft lehet.

A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség.

A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményező beruházásnál lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bővítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb 4.000.000.-Ft lehet.


Egy pályázó energetikai korszerűsítésre és megújuló energia-felhasználás növelésére egyidejűleg is igényelhet vissza nem térítendő támogatást, illetve kedvezményes kamatozású hitelt, ez esetben az egyes pályázati támogatási és hitelösszegek összeadódnak.


A pályázók köre

természetes személyek,

lakásszövetkezetek

és társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség).


Támogatható tevékenységek köre


A.)     A lakások energetikai korszerűsítése esetén

1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek (homlokzatok, tetőterek, födémek) utólagos hőszigetelése,

1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos hőszigetelése, vagy cseréje,

hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévő fűtési berendezéseinek korszerűsítése, ene 717b16h rgiatakarékos berendezésre való cseréje,

hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévő melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítése, ene 717b16h rgiatakarékos berendezésre való cseréje.


B.)    A lakossági megújuló energia-felhasználás növelése esetén

megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése,

biomassza-felhasználás növelése,

geotermikus energiafelhasználás növelése,

szélenergia-felhasználás növelése, nem villamos energia hálózatra történő termelés esetén,

szerves hulladék energetikai felhasználásának növelése,

aktív és passzív napenergia hasznosítás (pl. napkollektorok, napelemek létesítése),

megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése,

hőszivattyú létesítése.


A pályázat benyújtása


A pályázatok benyújtása 2007. április 10-től lehetséges.


A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre:


Energia Központ Kht. NEP 2007; 1476 Budapest, Pf.: 288.


A pályázati felhívás, a pályázati formanyomtatvány és a pályázati útmutató, valamint a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu), az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthető le.


A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat:

A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos információk:

Energia Központ Kht. ügyfélszolgálata: (06-1) 456-43-02, (06-1) 456-43-88, fax: (06-1) 456-43-01. Budapest, IX. Ráday u. 42-44., II. emelet 219.

Ügyfél fogadási idő: Hétfő, Kedd: 9.00 - 15.00, Szerda: 9.00 - 18.00, Csütörtök: 9.00 - 12.00.

e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu


A "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramról további tájékoztatás a 06-40-555-555 telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhető.

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező Pályázati Útmutatóban közzé tett szempontok alapján történik.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ


A Pályázati útmutató célja és háttere


A pályázati útmutató elválaszthatatlan része a pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány (adatlap), melyek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb a felhívásban és útmutatóban nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendeletet, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II.27.) GKM rendelet és a jogszabályi útmutatóban szereplő törvények és rendeletek előírásait és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat kell alkalmazni.


A pályázat célja


Vissza nem térítendő támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá:

A.     A lakások energetikai korszerűsítése: az 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hőszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítésére irányuló beruházásokhoz.

B.    A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése: lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével.

1.1. Rendelkezésre álló forrás


A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliárd Ft. Kedvezményes kamatozású hitelre a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 16 milliárd Ft.


A vissza nem térítendő támogatás forrása az Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelőirányzat, a kedvezményes kamatozású hitel forrását a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság biztosítja.


1.2. Az elnyerhető támogatás mértéke


A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb 265.000,-Ft.  A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre. A hitel összege:


Támogatást kiegészítő hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.500.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 3.735.000.-Ft lehet.

Max. 100%-os hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  a költségek 100 %-át hitelből fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 4. 000 000.-Ft lehet.

A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség.

A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményező beruházásnál lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bővítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb 4.000.000.-Ft lehet.


Egy pályázó energetikai korszerűsítésre és megújuló energia-felhasználás növelésére egyidejűleg is igényelhet vissza nem térítendő támogatást, illetve kedvezményes kamatozású hitelt, ez esetben az egyes pályázati támogatási és hitelösszegek összeadódnak.


1.3 Támogatható pályázatok várható száma


Ezen pályázat segítségével kb. 17 000-18 000 lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg.


A pályázat feltételei


A pályázók köre


Jelen konstrukció keretében pályázhatnak:

természetes személyek,

lakásszövetkezetek

és társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség).


Megjegyzés: a pályázók körét a fogalomjegyzék részletezi.A pályázatban nem vehet részt


Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem adható támogatás azon pályázó részére, aki/amely:


lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;

aki vagy amely a beruházáshoz szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes;

a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;

a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;

a pályázathoz mellékelendő telekkönyvi kivonatban tulajdonosként nem szerepel;

a korábbi években meghirdetett bármely energiatakarékossági programban (SZT‑EN, SZT-2002-EN, NEP-2003, NEP-2004, NEP-2006) támogatást nyert, de támogatásától a Kedvezményezett hibájából eredően a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elállt;

magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik;

ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;


Lakóközösség esetén további kizáró feltétel, hogy

csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll;

a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozata alapján, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság által a munkavállalók bejelentés nélküli, vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett.


A pályázat tartalma


Támogatható tevékenységek köre


A.)  A lakások energetikai korszerűsítése esetén

1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek (homlokzatok, tetőterek, födémek) utólagos hőszigetelése,

1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos hőszigetelése, vagy cseréje,

hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévő fűtési berendezéseinek korszerűsítése, ene 717b16h rgiatakarékos berendezésre való cseréje,

hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévő melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítése, ene 717b16h rgiatakarékos berendezésre való cseréje.

B.)  A lakossági megújuló energia-felhasználás növelése esetén

megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése,

biomassza-felhasználás növelése,

geotermikus energiafelhasználás növelése,

szélenergia-felhasználás növelése, nem villamos energia hálózatra történő termelés esetén,

szerves hulladék energetikai felhasználásának növelése,

aktív és passzív napenergia hasznosítás (pl. napkollektorok, napelemek létesítése),

megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése,

hőszivattyú létesítése.


Nem támogatható tevékenységek köre


A 3.1. A és B pontja esetén, amely pályázat:

nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásoknak,

nem eredményez energiahordozó megtakarítást,

nyaraló vagy hétvégi ház energetikai korszerűsítésére irányul,

a tulajdoni lapon művelési ágként csak beépítetlen terület, kert, szántó, szőlő, gyümölcsös, erdő, gazdasági épület stb., (nem lakás, lakóház, lakóépület, tanya) minősítés szerepel.


A 3.1 A pont esetén nem támogatható az a pályázat, amely:

nem hagyományos (azaz iparosított) technológiával készült épület korszerűsítése,

megújuló energiaforrás kiváltását célzó beruházás (pl. tűzifa, faapríték, pellet, mezőgazdasági eredetű hulladék és az ezekből készült biobrikett kiváltása más nem megújuló energiahordozóval).


Az elszámolható költségek köre


A projekt költségvetésében csak a számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. Pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új berendezések, készülékek és anyagok beépítésével lehet.


Nem elszámolható költségek köre


Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A beruházási költségekben nem vehetők figyelembe az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a hálózat fejlesztési hozzájárulás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozó megtakarítást Nem számolhatók el a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. tulajdoni lap, postaköltségek, stb.). A pályázathoz csatolt árajánlatnak megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott elszámolható költségek besorolását meg lehessen állapítani.


Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások


A 3.1 A pont, a lakások energetikai korszerűsítése esetén

a pályázat keretein belül kizárólag hagyományos technológiával épült lakóház, lakóépület, lakás, tanya (továbbiakban lakóingatlan) energetikai korszerűsítése támogatható. (A pályázat szempontjából iparosított - tehát nem hagyományos - technológiával létesített épületnek tekintendő paneles, blokkos, alagútzsalus, öntöttfalas, vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült épület energetikai korszerűsítésére ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni),

pályázatot benyújtani meglévő állapot energiatakarékosságot eredményező korszerűsítésének a céljából lehet (új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni),

nyílászárócsere és/vagy nyílászáró utólagos hőszigetelése esetén a 7/2006 (V.24) TNM rendelet előírásainak megfelelő hőátbocsátási tényezőjű, a termék gyártója nevére kiállított Alkalmassági Bizonylattal rendelkező nyílászáró szerkezetekre történő cseréje támogatható, az erre vonatkozó igazolásokat/nyilatkozatokat a pályázatnak ill. mellékleteinek tartalmaznia kell.

utólagos hőszigetelés esetén a "MSZ-04-140-2:1991, Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés" c. szabvány előírásainak megfelelő, a tervező/kivitelező erre vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó pályázat támogatható,

távhőszolgáltatásról való leválás csakis indokolt esetben támogatható, a pályázathoz ezen indokok részletes kifejtésén túl csatolni kell a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény szerinti, az általános közüzemi szerződés felmondásának jogszerűségét igazoló dokumentumokat (tulajdonosi közösség hozzájárulása, költségviselés, stb.),

központi fűtési ill. melegvíz-szolgáltatási rendszerből való kiválás csakis indokolt esetben támogatható, a pályázathoz ezen indokok részletes kifejtésén túl csatolni kell a központi fűtésről és a melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) számú kormányrendelet szerinti, a kiválás jogszerűségét igazoló dokumentumokat (az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.),


Projekt megkezdése


A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. (A pályázat benyújtási időpontjának a pályázatot tartalmazó boríték ill. csomag postán történő feladását kell tekinteni.)


A projekt megkezdésének minősül:


a)     építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik;

b)     olyan építési tevékenység esetén, amelynél jogszabály alapján nem kötelező az építési napló vezetése, a feladat elvégzésére megkötött első szerződés létrejöttének dátuma;

c)      építési tevékenységet nem tartalmazó pályázat esetén az első beszerzett gép, berendezés, termék, illetve anyag szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap;

d)     építési tevékenységet és árubeszerzést is tartalmazó projekt esetén ezek közül a korábbi időpont;

e)     azon projektek esetén, ahol a beruházás közműfejlesztési hozzájárulás befizetésével kezdődik, a közmű-szerződés szerint igazolt első pénzátadás időpontja.


Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást a Pályázó egy gazdaságilag oszthatatlannak minősülő projekthez igényli, amely egy nagyobb, összetett fejlesztési program műszakilag elkülöníthető része, az előzőekben foglalt feltételeknek és időpontnak e rész tekintetében kell fennállnia, illetve bekövetkeznie. Amennyiben a Pályázó e lehetőséggel élni kíván, akkor a pályázatban meg kell jelölnie az összetett fejlesztési program (projekt) azon kisebb egységét, amelynek megvalósításához a támogatást igényli.


A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti. Előleg, foglaló kifizetése nem számít a beruházás megkezdésének.A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje


A beruházást a Támogatási Szerződés aláírását követően 2 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 5 évig fenn kell maradnia.


Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban


Amennyiben a tulajdoni lapon a pályázó csak a széljegyen szerepel, az ingatlan adásvételi szerződését is mellékelni kell a pályázathoz.

Amennyiben a pályázó a projektet többségében állami vagy önkormányzati vagy a strukturális alapokból kapott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának a feltételei egyébként fennállnak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem kezdhető meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljárást a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően lefolytatja.

Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, vagy adható bérbe. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni.


Lakossági megújuló energia-felhasználás növelésére irányuló beruházás esetén új építésű lakóingatlanok támogatása abban az esetben lehetséges, ha az energetikai korszerűsítés helyére vonatkozó építési engedélyt mellékelik.


Az állami támogatás pénzügyi feltétele és a támogatási szabályok


Támogatás formája


A pályázat keretében:


vissza nem térítendő támogatás

és/vagy kedvezményes kamatozású hitel igénylési jogosultsága nyerhető el.


Vissza nem térítendő támogatás


A beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb 265.000,-Ft.

Amennyiben egyidejűleg energetikai korszerűsítésre és megújuló energia-felhasználás növelésére kerül pályázat benyújtásra, akkor az elnyerhető támogatások összeadódnak.

A pályázatot a döntés-előkészítés során műszakilag és tartalmilag felülvizsgálják. A felülvizsgálat alapján a döntéshozó indokolt esetben a vissza nem térítendő támogatást az igényeltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, amely döntést megindokolni köteles. Abban az esetben, ha a döntéshozó a vissza nem térítendő támogatást alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor a saját és egyéb forrást a módosított vissza nem térítendő támogatás szerint szükséges biztosítani. Ha a pályázó a csökkentett mértékű vissza nem térítendő támogatás mellett is képes és kész a projekt megvalósítására, a módosított feltételeket, az igényelt vissza nem térítendő támogatás csökkentését a Támogatási Szerződés aláírásával fogadja el.

Ha a pályázónak a vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a vissza nem térítendő támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a vissza nem térítendő támogatás számításának alapja a beruházás nettó összege.


A kedvezményes kamatozású hitel


Amennyiben a pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre.


Támogatást kiegészítő hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.500.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 3.735.000.-Ft lehet.

Max. 100%-os hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 4. 000 000.-Ft lehet.

A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség.

A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményező beruházásnál lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bővítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb 4.000.000.-Ft lehet.


A Hitelprogram részletes feltételeit a Pályázati Útmutatóhoz Függelékként csatolt Termékleírás tartalmazza.


Az önrész összetétele


Az önrész a projekt finanszírozásában az MFB hitel és/vagy vissza nem térítendő támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania.

Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet készpénz, bankbetét, értékpapír, az egyéb forrás pedig kölcsön. Az egyéb forrás pedig lehet támogatás és nem támogatás (pl. kölcsön).

Támogatásnak minősül az államháztartás bármely alrendszeréből vagy más közösségi (EU) forrásból kapott támogatás.


Biztosítékok köre


A vissza nem térítendő támogatáshoz a pályázónak biztosítékadási kötelezettsége nincs.

A kedvezményes kamatozású hitel esetén a finanszírozó hitelintézet határozza meg a biztosítékok körét.


A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók


A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények


A pályázat az alábbi fő részekből áll:


pályázati formanyomtatvány (adatlapok),

mellékletek.


A pályázat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt a borítón "E" betűvel kell megjelölni, és abban az eredeti (nem másolt!) formanyomtatványokat kell elhelyezni.


A pályázati formanyomtatványt hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a formanyomtatvány egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a formanyomtatvány megfelelő helyén a "Jelen pont pályázatomra nem vonatkozik, mivel <a pályázó indoklása>" megjegyzést bevezetni.


Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az értékeléshez alapvetően szükséges adatokat nem tölti ki, értékelhetetlen pályázat címen elutasításban részesül. Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése során fordítson kiemelt figyelmet a pénzügyi adatlap, az épület és az épületgépészeti berendezések, a tervezett beruházás műszaki és költségvetési adatainak pontos kitöltésére. Ezek nélkül az EK Kht. nem tudja kiszámítani a program célját képező várható energiamegtakarítást, és mérlegelni a projekt gazdaságosságát.


A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, változtatás esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség - elutasításra kerül.


Magánszemélyek kivételével az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát a pályázó lássa el aláírásával az oldal alján!


A formanyomtatvány kitöltésénél törekedjen a projekt megfelelő elemeinek pontos, tömör megfogalmazására, hogy a rendelkezésre álló terjedelemben mindazt az információt meg tudja adni, ami a pályázat elbírálásához szükséges lehet.


Pályázati díj


A pályázónak a pályázat benyújtásakor nem kell pályázati díjat fizetnie.


Benyújtás helye és formája


A pályázatot 3 egymástól külön rendezett példányban (1 db "E" betűvel megjelölt eredeti, 2 db másolat - ahol a másolati példányok is tartalmazzák az összes szükséges mellékleteket), zárt borítékban vagy csomagban ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:


Energia Központ Kht.

NEP-2007

1476 Budapest, Pf. 288.


A pályázatok személyes (nem postai úton történő) benyújtására nincs lehetőség!


A feladó megjelölésénél a következőket kell feltüntetni:

Pályázó neve

Pályázó címe (levelezési cím)


Benyújtás időpontja, határideje


A pályázatok benyújtása 2007. április 10-től lehetséges.

A benyújtás kezdő napját megelőzően benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történő feladásának időpontja.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt helyszíni ellenőrzését!


A pályázatok benyújtása folyamatos, az elbírálás havonta történik. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára - abban az esetben, ha a tömegszerűen beérkező pályázatok száma a határidők betartását nem lehetetleníti el - a pályázat befogadását követő 90 napon belül kerül sor. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában, hivatalos honlapján és legalább egy országos terjesztésű napilapban hirdetményt tesz közzé.


A kedvezményes kamatozású hiteligénylési jogosultságra vonatkozó pályázatok befogadása folyamatos.


Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei


A pályázati felhívás, a pályázati formanyomtatvány és a pályázati útmutató, valamint a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu), az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthető le.


Információszerzés és közlés


A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat:


A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos információk:

Energia Központ Kht. ügyfélszolgálata: (06-1) 456-43-02, (06-1) 456-43-88,

fax: (06-1) 456-43-01. Budapest, IX. Ráday u. 42-44., II. emelet 219.

Ügyfél fogadási idő: Hétfő, Kedd: 9.00 - 15.00, Szerda: 9.00 - 18.00,

Csütörtök: 9.00 - 12.00.

e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu


Az Energia Központ Kht. kizárólag írásos formában dokumentált kérelmek esetében jár el, szóbeli közlések alapján nem áll módjában intézkedni és azokért felelősséget nem vállal.


A "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogrammal kapcsolatos tájékoztatás a 06-40-555-555 telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhető.


Eljárásrend


A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a pályázatkezelési feladataira közreműködő szervezeteket vesz igénybe, akik az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felhatalmazása alapján járnak el. A NEP-2007 pályázat kezelésével megbízott közreműködő szervezet az Energia Központ Kht. (a továbbiakban EK Kht.).


Az eljárásrendben meghatározott határidők, az EK Kht. hatáskörén kívülálló okokból történő - nagy pályázati darabszám, elhúzódó banki eljárás - meghosszabbodása esetén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium saját honlapján és az Energia Központ Kht. honlapján közleményt tesz közzé.


Beérkezés


Valamennyi beérkező pályázat:

regisztrálásra kerül, és

azonosító jelet kap.


A pályázat beérkezéséről az Energia Központ Kht. a pályázót a honlapján közzétett "Tájékoztató" útján értesíti a beérkezéstől számított 7 munkanapon belül. A Tájékoztató tartalmazza:

a pályázó nevét,

a pályázat beérkezésének időpontját,

a pályázat azonosító jelét.


Formai vizsgálat


A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

a)     a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek-e;

b)     a pályázat megfelelő példányszámban került-e benyújtásra (1 eredeti + 2 másolat);

c)      a formanyomtatvány megfelelő formátumban került-e benyújtásra (a formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, változtatás esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség).

d)     a pályázó az adott pályázati konstrukcióban rendelkezik-e pályázati jogosultsággal;

e)     a pályázatban megjelölt tevékenységgel szemben nem áll-e fenn kizáró ok (ld. Pályázati útmutató 2. 2. és 3. 2. pontjai);

f)        a formanyomtatvány valamennyi pontja maradéktalanul kitöltésre került-e, illetve a pályázót nem érintő pont(ok)nál feltüntetésre került-e, hogy "Jelen pont pályázatomra nem vonatkozik, mivel <a pályázó indoklása>";

g)     a pályázó a formanyomtatvány megjelölt helyeit ellátta-e (cégszerű) aláírásával;

h)      valamennyi nem hiánypótoltatható melléklet csatolásra került-e, így:

a pályázó által aláírt "Pályázó nyilatkozata" c. dokumentum

a kivitelező/tervező által aláírt Műszaki megfelelőségi nyilatkozat

cégszerűen aláírt, a szükséges nyilatkozatokat tartalmazó, a pályázó nevére és a beruházás címére szóló árajánlat

magánszemély esetében hiteles tulajdoni lap másolata

engedélyköteles beruházásoknál a szükséges hatósági engedélyek másolata

lakásszövetkezet, társasház esetén a lakóközgyűlés jegyzőkönyvének másolata


Tartalmi ellenőrzés


A pályázatoknál vizsgálatra kerül, hogy a pályázatban szereplő szakmai információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel állnak-e rendelkezésre.


Elutasítás formai szempontok alapján


Amennyiben a 6.2. a)-e) és g)-h) pontokban felsorolt feltételek bármelyike nem teljesül, az a pályázat elutasítását eredményezi, amelyről az EK Kht. az indokok megjelölésével írásban értesíti a pályázót a tartalmi ellenőrzést követő 7 munkanapon belül.


Hiánypótlás


Amennyiben formai okból hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás szükséges, arra az EK Kht. 15 napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal, "hiánypótlás" megküldésének formájában hívja fel a pályázót.


Amennyiben a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőre nem teljesíti, vagy csak hiányosan teljesíti, a pályázat elutasításra kerül. A fenti szempontoknak nem megfelelő pályázatok elutasításáról, illetve az elutasítás indoklásáról a pályázót az EK Kht. levélben értesíti.


Az így elutasított pályázatok sem vissza nem térítendő támogatást, sem kedvezményes kamatozású energiatakarékosságú hitelt nem kaphatnak.


A vonatkozó jogszabályok szerint a döntés előkészítési folyamatba a Magyar Államkincstár is bevonásra kerül.


Befogadás


Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat (formai vizsgálat, tartalmi ellenőrzés, hiánypótlás határidőre történő és teljeskörű teljesítése) figyelembe véve megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat befogadásra kerül, amelyről az Energia Központ Kht. írásban értesíti a pályázókat.


Figyelem! A befogadás kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti a vissza nem térítendő támogatás megítélését és/vagy a kedvezményes kamatozású hitelre való jogosultságot!


Elbírálás


Műszaki értékelés


Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre:

a pályázat feltételi rendszernek való megfelelése,

a felhasználni tervezett anyagok, berendezések energetikai-műszaki megfelelősége,

az energiahordozó-megtakarítás nagysága és realitása és az ebből adódó költség megtakarítás,

a környezetterhelés csökkentés mértéke.


Döntés a vissza nem térítendő támogatásról és hitelfelvételi jogosultságról

A vissza nem térítendő támogatásra pályázók esetében a Magyar Kormány által a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében létrehozott Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottságnak (továbbiakban ETB) a rendelkezésre álló források függvényében joga van rangsorolásra, illetve javasolhatja a nem megfelelő hatékonyságú pályázatok elutasítását. Az elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázatok bírálata postára adási sorrendben, a szempontrendszerben megadott módszerrel történik, amely gazdaságpolitikai szempontok és hatékonysági mutatószámok alapján ad módot a legjobb pályázatok kiválasztására.


A 6. pontban ismertetett szempontrendszer figyelembe vételével megfogalmazott ETB javaslat alapján, a pályázat befogadásától számított 90 napon belül a gazdasági miniszter, illetve az általa kijelölt minisztériumi felelős dönt

a pályázat igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű támogatásáról,

a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról,

a pályázat elutasításáról.


A döntés végleges, annak felülvizsgálatára, jogorvoslatára nincs lehetőség.


Az energiatakarékossági hiteligénylési jogosultságra pályázók esetében az értékelés alapján az Energia Központ Kht. - műszakilag alkalmasnak talált pályázat esetében a pályázat egy másolati példányát záradékolva megküldi a pályázónak (5. sz. melléklet: "Záradék" minta). A pályázónak a finanszírozó hitelintézethez a pályázat záradékolt példányát a hitelkérelemmel együtt kell benyújtania.Értesítés a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó döntésről


A pályázókat a döntésről az EK Kht. a döntés meghozatalát követő 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja. A vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázók részére Támogatási Szerződést küld, a pályázó ettől kezdve a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettjének tekinthető. Elutasított pályázat esetén a tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokát.


Támogatott pályázat esetén a kedvezményezett nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét és mértékét a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.hu), és az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) Internetes honlapján a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi, továbbá megjelenik a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában.A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei


A vissza nem térítendő támogatásról szóló döntést követően az Energia Központ Kht. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében Támogatási Szerződést köt a Kedvezményezettel (1. sz. melléklet "Támogatási Szerződés - minta").


A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket (2. sz. melléklet "A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei").

A felsorolt dokumentumokat, továbbá a Támogatási Szerződést (cégszerűen) aláírva az Energia Központ Kht-hoz a Támogatási Szerződés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eljuttatni.

A Támogatási Szerződés a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve megbízottja által történő aláíráskor lép hatályba.


Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidőtől számított 30 napon belül a Támogatási Szerződés a Kedvezményezett hibájából nem jön létre, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87.§.‑ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási döntés érvényét veszti.


A szerződés és mellékletei a pályázatban foglaltaktól, illetve a támogatási döntéstől eltérő adatot nem tartalmazhatnak! A szerződést és mellékleteit az előírt alaki és formai követelmények betartásával az EK Kht. készíti el!


A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jogosult a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a vissza nem térítendő támogatás csökkentésére, visszavonására, a vissza nem térítendő támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződés felmondására (3. sz. melléklet "Felhatalmazói Levél" alapján).


A pályázó a Támogatási Szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni, hogy a beruházást, fejlesztést mikor kezdte meg, illetve amennyiben még nem kezdte meg, akkor a beruházás, fejlesztés megkezdésétől számított 30 napon belül köteles a támogató által kijelölt szervezet számára bejelenteni a megkezdés időpontját a Támogatási Szerződés mellékletét képező bejelentési űrlapon (Útmutató 4. melléklete).A Támogatási Szerződés módosítása


A Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezése kizárólag írásban lehetséges, amelyet a Kedvezményezettnek a szerződéskötést végző EK Kht-hoz kell eljuttatnia.A vissza nem térítendő támogatás pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata


Magánszemélyek esetében kizárólag egyszeri alkalommal, a beruházás teljes befejezését követően kerülhet sor az elszámolásra és ezt követően a vissza nem térítendő támogatás utalására.


Kedvezményezett pénzügyi beszámolója benyújtásának határideje: a beruházás befejezését követő 60. nap.


A vissza nem térítendő támogatás folyósítása érdekében a Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződésben rögzített határidők betartása mellett és a pályázatban részletezett projekt elfogadott költségvetési összetételéhez igazodva kell az alábbi igazoló dokumentumokat és kimutatásokat az Energia Központ Kht. számára benyújtani - az eredetivel mindenben megegyező másolatokat 2 példányban:

teljesített kifizetéseket igazoló, a számviteli törvénynek megfelelő költségszámlákat, amely másolatokon (cégszerű) aláírással szükséges igazolni, hogy az "mindenben megegyezik az eredeti számlával"

az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat,

átutalás esetén bankszámla-kivonatot, vagy banki igazolást,

kivitelezői műszaki megfelelőségi nyilatkozatot,

a Támogató által aláírt Támogatási Szerződéssel egyidejűleg megküldésre kerülő dokumentumokat megfelelően kitöltve és (nem fekete tollal) aláírva (Rendelkező levél 2 példányban, Pénzügyi beszámoló 2 példányban, nem magánszemélyek esetében Költségösszesítő, Számlaösszesítő és Teljesítési Jegyzőkönyv),

az esetleges egyéb szerződéshez kapcsolódó kifizetéseket dokumentáló megbízásokat.


A számláknak meg kell felelniük az 1992. évi LXXIV. törvény 13.§ (1) bekezdés 16. pontjában foglaltaknak. Az elszámolásnál adásvételi szerződést nem áll módunkban elfogadni!


A beruházások befejezését követően az EK Kht. a tervezett és a tényleges eredmények, adatok, értékek összehasonlítása érdekében ellenőrzi a beruházásokat: a vissza nem térítendő támogatással megvalósuló beruházások esetében a hozzá benyújtott anyagszámlák és kivitelezési számlák tartalmának ellenőrzésével (az elfogadott pályázatokban, illetve a szerződésekben foglaltakkal való összehasonlítással) kontrollálja a megvalósításokat. Az EK Kht. ennek alapján tesz javaslatot a vissza nem térítendő támogatás kifizetésére.


Megfelelően részletezett számlák fogadhatók el, amelyeken a beépített energiahatékonyság javítást eredményező ill. a megújuló energiaforrás felhasználásának növelését segítő berendezések tételesen fel vannak tüntetve. Csak a pályázatban elfogadott berendezések, tevékenységek után jár a vissza nem térítendő támogatás. A számlákkal nem csak a vissza nem térítendő támogatás összegét, hanem az egész elfogadott beruházást igazolni kell. A számlák kelte nem előzheti meg a pályázat benyújtásának időpontját kivéve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004 (II.27.) GKM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakat.


Amennyiben a Kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy 75%-nál kisebb arányban teljesíti, a vissza nem térítendő támogatás nem folyósítható, illetve az igénybe vett vissza nem térítendő támogatás egészét annak igénybevételi időpontjától számítva a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelve kell visszafizetnie.


Amennyiben a projekt költségei meghaladják a Támogatási Szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrás biztosításával vagy annak növelésével, illetve egyéb idegen forrás igénybevételével köteles ellensúlyozni, mivel a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege nem követi a költségek emelkedését.


Amennyiben a projekt összköltsége (kiadása) csökken a tervezetthez képest, a vissza nem térítendő támogatási összeget - a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint - megfelelő arányban az előirányzat kezelőjének is csökkentenie kell, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően. Ha az adott pályázati rendszerben a projekt megvalósításához a lehetséges legnagyobb vissza nem térítendő támogatási összeg kerül jóváhagyásra, és a tényleges (igazolt) költségek nem érik el a tervezett költséget, akkor - a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően - a vissza nem térítendő támogatási összeg utólagos értékelésre kerül:

ha az alacsonyabb beruházási költség 15%-a meghaladja az eredetileg jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, akkor a vissza nem térítendő támogatás változatlan marad;

ha az alacsonyabb beruházási költség 15%-a kevesebb, mint az eredetileg jóváhagyott vissza nem térítendő támogatás, akkor a vissza nem térítendő támogatás a tényleges beruházási költség 15%-ára csökken.Előleg igénylésének lehetősége


A pályázati konstrukció nem engedélyezi előleg felvételét.Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésről


Az Energia Központ Kht., valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló GKM rendelet értelmében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására. A pályázat benyújtását követően előzetes, közbenső, illetve utólagos ellenőrzésre kerülhet sor.


Előzetes ellenőrzés


Az előzetes ellenőrzés a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés meghozatala előtt történik. Ennek keretében ellenőrzésre kerül

a pályázatban lévő információk helytállósága;

a beruházás megkezdésének időpontja;

a projekt megalapozottsága;

a helyszín alkalmassága.

Közbenső ellenőrzés


Közbenső ellenőrzésre a finanszírozás szakaszában, a Támogatási Szerződés megkötését követően, a záró-elszámolás előtt kerül sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül

a beruházás megkezdésének időpontja;

a projekt tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása;

a megvalósulás ütemezése;

a műszaki és pénzügyi készültség összhangjának vizsgálata;

a beruházás időbeli megvalósulása;

a helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.


Utólagos ellenőrzés


Utólagos ellenőrzésre a záró elszámolást követően, a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, a záró-jegyzőkönyv aláírása előtt kerül sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:

a megvalósult projekt műszaki tartalma,

a beruházás időbeli megvalósulása,

a projekt költségvetése,

a forrásösszetétel alakulása,

az eredmények alakulása,

a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltakhoz képest,


A közbenső és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatási Szerződés teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a Támogatási Szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása. A helyszíni ellenőrzés során sor kerül a projekt állapotának, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációnak, így:

a vállalkozói és egyéb szerződések,

a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok, valamint

a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára.


A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatása érdekében kérjük fordítsanak megfelelő figyelmet a projekt végrehajtása során keletkező dokumentumok elkülönített és naprakész nyilvántartására. Amennyiben a pályázó, vagy a támogatott az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt vissza nem térítendő támogatás visszavonható.A monitoring adatok szolgáltatásának rendje


Az Energia Központ Kht. a megvalósulást követő 2. évtől kezdődően a projektzárásig (pénzügyi beszámoló elfogadását követő öt évig) évente egy alkalommal, külön felhívásra éves energiafogyasztási adatokat, illetve azt befolyásoló körülményeket magyarázó információt kérhet a pályázótól az energia megtakarítás megvalósulásának ellenőrzésére.Jogszabályi útmutató


1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról

2003. évi CXXXIII. tv. a társasházról

2004. évi CXV. tv. a lakásszövetkezetekről

1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről

2005. évi XVIII. tv. a távhőszolgáltatásról

7/2006. (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

217/1998. (XII.30) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

85/2004 (IV.19) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

189/1998 (XI.23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz szolgáltatásról

1107/1999. (X.8) Korm. határozat a 2010-ig terjedő energiahatékonyság-növelési stratégiáról

1/2001. (I.5) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról

19/2004 (II. 27.) GKM rendelet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól.Fogalom jegyzék


Lakás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 105. §-a szerint kialakított lakóépület vagy épületrész.


Természetes személyek: Hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, amennyiben magyar állampolgárok, illetőleg EU tagállam állampolgára, külföldiek esetében legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó, magyar adó azonosító jellel rendelkező külföldi, aki a korszerűsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa (a továbbiakban magánszemélyek),


Lakóközösség: Hagyományos technológiával épült épületeknél a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 2. §-a szerinti lakásszövetkezetek, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közösségei

Lakóépület: olyan épület, amelyben lakásnak minősülő, önálló rendeltetési egységű helyiség található.


Nem hagyományos (azaz iparosított) technológiával létesített épületnek tekintendő paneles, blokkos, alagútzsalus, öntöttfalas, vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült épület.


Tanya: a mezőgazdasági területeken épített lakás céljára is használható épületek együttese.


Benyújtás napja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történő feladásának napja.


Beérkezés napja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történő beérkezésének napja.


Befogadás napja: az Energia Központ Kht. által végzett befogadási vizsgálat adatbázisban történő rögzítése és befogadó nyilatkozatának nyomtatási napja (a kettő megegyezik).


Megújuló energiaforrás: Egy energiaforrást akkor nevezünk megújulónak, ha a hasznosítás során nem csökken a forrás, a későbbiekben ugyanolyan módon termelhető belőle energia, mert a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik. (pl: napenergia, szélenergia, biomassza (növényi és állati eredetű szerves anyagok), geotermikus energia, vízenergia)


Per- és igénymentesség: a pályázati útmutatóban a kizáró okok között szereplő per- és igénymentesség alatt érteni kell az alábbiakat:


Permentesség: nincs folyamatban ingatlannal, az ingatlanra vonatkozó joggal kapcsolatos per- így különösen törlési és kiigazítási; az ingatlan tulajdonjogát érintő; a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti perek; valamint a bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás -, erről a pályázó nem bír tudomással, illetve a perindítás ténye az ingatlan tulajdoni lapjára nincs feljegyezve (perfeljegyzés).


Igénymentesség: azt jelenti, hogy senkinek nincs az ingatlanra vonatkozó, akár a jelenben, akár a jövőben esedékes olyan, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett igénye, amely az ingatlan tulajdonosát, vagy tulajdonosának megszerzőjét az ingatlanhoz fűződő tulajdonosi és rendelkezési jogainak gyakorlásában bármilyen módon és mértékben akadályozná, korlátozná.


Igénynek minősül például, ha az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi bejegyzések találhatóak:


visszavásárlási, valamint vételi jog;

végrehajtási jog;a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;

bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás;

kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye;

árverés kitűzésének ténye;

zárlat;

tulajdonjog fenntartással történő eladás;

az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;

jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.


Nem minősülnek igénynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett terhek, így például a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom, a szolgalmak és haszonélvezeti jog.


Köztartozás: köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik (adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek, Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) vagy szervei, az illetékhivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) vagy szervei, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi hatóság által jogerős határozattal előírt fizetési kötelezettségek). Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti.


Az útmutató mellékletei:


Támogatási Szerződés (minta)

Tájékoztató a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről

Felhatalmazó Levél (nem magánszemélyek részére)

Bejelentési Űrlap (beruházás, fejlesztés megkezdéséről)

Záradék (minta)


A pályázat anyagaiban foglaltakat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak jogában áll változtatni.

1. sz. melléklet


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

(minta)

I.


amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-01220139-50005000), mint támogató, (a továbbiakban: Támogató) megbízásából Energia Központ Kht, (cím, képviseletében: ............), a továbbiakban: Megbízott),

másrészről


(cím: ............, adószáma:. /adóazonosító jele:.......  a Kedvezményezett képviselőjének neve:.......) mint kedvezményezett (a továbbiakban : Kedvezményezett) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

II.

A szerződés tárgya

Szerződő felek rögzítik, hogy Támogató - a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban R.) 20.§ a) pontja, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004 (II.24.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) rendelkezései alapján pályázatot írt ki a lakossági energiamegtakarítás támogatására. Felek a Kedvezményezett .NEP-2007-1 ...... azonosítószám alatt nyilvántartásba vett, ....-án/én benyújtott pályázata, valamint a kötelezettségvállalásra jogosult személy .....-án/én hozott döntése alapján kötik meg a támogatási szerződést.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett fent említett pályázatában foglaltak szerint egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Kedvezményezett részére, amely a pályázatban megnevezett

<projekt megnevezése>

projekt/beruházás megvalósítására fordítható.


A projekt/beruházás:

a) megvalósítás helye: ........

b) összköltsége: ....... Ft ÁFA-val / ÁFA nélkül

c) tervezett kezdési időpontja ......

d) tervezett befejezésének határideje: ......

III.

A támogatás összege és a felhasználási feltételek

Támogató vállalja, hogy a projekt (beruházás) megvalósításához egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás a projekt /beruházás összköltségének legfeljebb 15%-a, de maximum
.....Ft, azaz .............Ft ÁFA-val / ÁFA nélkül.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási összeget Kedvezményezett a szerződés 2. pontjában részletezett projekt (beruházás) ráfordításaira (kizárólag a számviteli jogszabályoknak megfelelően) használhatja fel, igazodva a pályázatban részletezett projekt (beruházás) költségvetés-összetételhez.

Kedvezményezett felelőssége tudatában kijelenti illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

a)   amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában részletezett projekt (beruházás) megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, ezt Megbízottnak haladéktalanul írásban bejelenti,

b)   az ÁFA-levonási jogosultságában bekövetkezett változást a támogatási szerződés módosítása végett haladéktalanul írásban bejelenti Megbízott részére,

c)   amennyiben a 2. pontban részletezett projekt (beruházás) megvalósítása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik, az előzőekben írt bejelentési kötelezettség teljesítésén túl az igénybe nem vett támogatásról lemond,

d)   a projektet (beruházást) a 2. pontban meghatározott határidőben, de legfeljebb a támogatási szerződés hatályba lépését követő 2 éven belül megvalósítja,

e)   a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve a szerződést befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul értesíti a Megbízottat,

f)    pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag az alábbi pénzforgalmi jellegű bankszámlája(i) áll(nak) rendelkezésre:


Bank neve                                  Bankszámlaszáma


.............


A támogatási összeg folyósítása a fent elsőként megjelölt bankszámlára történik.

6. A jelen szerződés szempontjából köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik (adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek, Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) vagy szervei, az illetékhivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) vagy szervei, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi hatóság által jogerős határozattal előírt fizetési kötelezettségek). Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti.

Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy

a)      a szerződéskötést követően kialakuló 60 napon túl meg nem fizetett köztartozás esetén a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve három alkalommal történő felfüggesztés esetén visszatartásra kerülhet,

b)      a támogatás a) pontban meghatározott felfüggesztése, illetve visszatartása a Kedvezményezett jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti,

c)      csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt álló szervezet részére támogatás nem folyósítható,

d)      támogatás nem folyósítható azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett,

e)      amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerződésben vállalt, és számszerűen meghatározott kötelezettségeit csak részben, de legalább 75%-os arányban teljesíti, a támogatást arányosan csökkenteni kell.

f)       adólevonási kötelezettségében bekövetkező olyan változás esetén, amelynek következtében általános forgalmi adó levonási joga keletkezik, a változás és annak Megbízott felé történő bejelentése közötti időszakban a támogatás összegéből az ÁFA tartalom figyelembe vételével meghatározott támogatásrészt a Támogató a további támogatásból levonja, illetőleg a fenti időszakra vonatkozóan ezt az összeget visszafizettesse,

g)      A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott projekttel (beruházással) létrehozott vagyon, - amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába kerül - a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig és a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettség átvállalásával és átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. Ha az elidegenítéshez Támogató hozzájárult, a Kedvezményezett mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában azonban köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét visszafizetni.

h)      A nem természetes személy Kedvezményezett új bankszámla nyitásáról köteles 3 napon belül tájékoztatást adni, egyidejűleg a bankszámlára vonatkozó azonnali beszedési megbízáshoz szükséges felhatalmazói nyilatkozat számlavezető bank által visszaigazolt eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is haladéktalanul átadni Megbízott részére.


IV.

A támogatás folyósítása, ütemezése

8. A támogatás folyósítása

q       A támogatás folyósítása a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés Kedvezményezettjének nevére szóló és általa benyújtott számlák, kifizetést igazoló dokumentumok alapján utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik.

Az elszámolásnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

a projekt megvalósítása során felmerült -

tényleges költségek egyes számú eredeti számláinak másolati példánya;

az irányadó jogszabályok által előírt alaki és formai követelményeknek megfelelő pénzügyi bizonylatok (kifizetéseket igazoló banki kivonatok, pénztári bizonylatok) másolati példánya;

eredeti aláírást tartalmazó (nem fekete tollal) kivitelezői műszaki megfelelőségi nyilatkozat;

cégszerűen (nem fekete tollal) aláírt "Rendelkező levél", amely tartalmazza a szerződés azonosító számát, az igényelt támogatás jogcímét, összegét, az elismerendő bankszámla számát, ÁFA nyilatkozat.

q       Kedvezményezett a támogatás folyósítását - részelszámolás esetén is - a pályázathoz csatolt költségvetéssel és a pályázatban foglaltakkal összhangban álló, a Kedvezményezett nevére és címére szóló és a pályázat benyújtását követően teljesített kifizetéseket igazoló költségszámláknak az eredetivel mindenben megegyező példányai csatolásával, illetve a kifizetéseket igazoló költségszámlák alapján a pályázatban megjelölt, illetőleg a Megbízott által jóváhagyott ütemezés szerint veheti igénybe. Természetes (magán) személy kedvezményezett a támogatást egy összegben, a projekt befejezését követően veheti igénybe.

q       Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a támogatás folyósítása (az Ütemezési tábla című melléklet szerinti ütemezésben, illetőleg természetes személy kedvezményezett esetén egyszerre és egy alkalommal a pénzügyi beszámoló benyújtásakor) a hiánytalan elszámolás(oka)t követően a Kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik. Az ütemezés be nem tartása a támogatási szerződés felmondását eredményezheti.

q       A folyósítási igényt Kedvezményezettnek a Megbízotthoz kell benyújtania.

q       A támogatás igénybevételének kezdő napja jelen szerződés hatályba lépésének napja, végső időpontja a beruházás befejezését követő 60. nap, illetve amennyiben a szerződés megkötésének időpontjáig a projekt (beruházás) megvalósult, úgy a pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje, vagyis a szerződés hatályba lépését követő 60. nap.

q       A támogatás összegét a Magyar Államkincstár folyósítja a Támogató által utalványozásra feljogosított rendelkezésére és utalványozása alapján.

q       Amennyiben a támogatás vetítési alapjául szolgáló projekt (beruházás) költsége a tervezetthez képest csökken, a támogatás összeget - szerződés módosításával - a projekt összköltségének arányában az előirányzat kezelőjének csökkentenie kell. Ha a projekt (beruházás) megvalósításához a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges legnagyobb támogatási összeg került jóváhagyásra, a támogatást csak abban az esetben kell megfelelő arányban csökkenteni, ha a projekt költségének csökkenése miatt a támogatás intenzitása meghaladná a 15%-ot.

9. Pénzügyi beszámoló

Kedvezményezett köteles legkésőbb a projekt (beruházás) befejezését (az üzembe helyezést) követő 60. napon a Pénzügyi beszámoló című mellékletet benyújtani a Megbízott részére. Amennyiben a szerződés megkötésének időpontjáig a projekt (beruházás) megvalósult, úgy a pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje a szerződés hatályba lépését követő 60. nap. Ezen időpontig Kedvezményezett a pályázatban megjelölt, illetőleg a Megbízott által jóváhagyott ütemezés szerint, de legfeljebb négy időpontban számolhat el. Kedvezményezett a támogatás utolsó részletével, amely a teljes támogatás legalább 20 %-a a pénzügyi beszámoló benyújtásával egyidejűleg számol el. Természetes (magán) személy Kedvezményezett a pénzügyi beszámoló benyújtásakor egyszerre, egy összegben, egy alkalommal számolhat el. A támogatás utolsó részlete, illetőleg természetes személyek esetén a támogatás a pénzügyi beszámoló jóváhagyásáig nem folyósítható.

A pénzügyi beszámoló a projekt (beruházás) megvalósítását tanúsító, bizonylatokkal és hatósági engedélyekkel alátámasztott elszámolást tartalmazó dokumentum, amelyhez csatoltan a helyszíni munkálatok megvalósulását fényképekkel igazoltan dokumentálni kell, továbbá az esetlegesen fennmaradó, fel nem használt támogatás összegéről írásban le kell mondani.

10. Zárójegyzőkönyv

Kedvezményezettnek a vállalt 5 éves fenntartási kötelezettség, valamint valamennyi további kötelezettség teljesítését követően nyilatkozatot kell benyújtania a Támogató részére a kötelezettségek megvalósulásáról. Ezen nyilatkozat természetes személyek esetében Zárójegyzőkönyvnek minősül, amely a támogatási döntésről szóló értesítéssel együtt kerül kiküldésre. A Kedvezményezett az öt éves fenntartási kötelezettség végső határidejétől számított 30 napon belül köteles azt kitöltve és aláírva a Megbízott részére visszaküldeni.

V.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése

11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogató, az általa meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak az igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását és elszámolásait bármikor ellenőrizni, ideértve a projekt (beruházás) létesítésének helyszínén végzett műszaki vagy könyvszakértői ellenőrzéseket is.

Az ellenőrzés a támogatás folyósításához kötődő, illetve a támogatás felhasználásához kapcsolódó folyamatba épített és utólagos ellenőrzés keretében is történhet.

11.1. Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező projekt (beruházás) költségeit és a folyósított támogatás összegét az ellenőrzés céljára elkülönítetten tartja nyilván és az elszámolás dokumentációit a zárójegyzőkönyv aláírásának napjától számított 5 éven keresztül megőrzi.

11.2. Felek tudomásul veszik, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a Szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. Tudomásul veszik továbbá, hogy jelen szerződés alapján a költségvetési pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató ezen szerződéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.

11.3. Támogató külön kérésére Kedvezményezett a szerződés hatálya alatt évenként legfeljebb egyszer az Megbízott kérésének megfelelően, az általa megküldött Monitoring adatlapon beszámol a Megbízottnak a szerződés teljesüléséről, az elfogadott pályázat megvalósulásáról, eredményéről, az igénybe vett forrásokról és a kedvezményekről.

Támogatott kijelenti, hogy a beruházást, fejlesztést ........napon megkezdte. Amennyiben a jelen Támogatási szerződés megkötéséig a beruházást, fejlesztést a támogatott még nem kezdte meg, akkor a beruházás, fejlesztés megkezdésétől számított 30 napon belül köteles a Támogató által kijelölt szervezet számára bejelenteni a megkezdés időpontját a támogatási szerződés mellékletét képező Bejelentési űrlapnak megfelelően. A Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ebben a pontban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítése a támogatási szerződés felmondását eredményezheti.

VI.

A szerződésszegés és jogkövetkezményei

12. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés korábbi pontjaiba ütköző magatartáson túl szerződésszegésnek minősül, ha

Kedvezményezett a pályázathoz csatolt, továbbá a jelen szerződés 5. pontjában tett bármely nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy e nyilatkozatainak bármelyikét visszavonja, illetőleg írásbeli bejelentési kötelezettségét nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti,

hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a támogatás igényléséhez valótlan, hamis adatokat szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a jelen szerződés megkötésekor, akár az elszámolások során vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat vagy valótlan nyilatkozatot tesz,

a szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki,

a jelen szerződés 5. pontjában, illetve a pályázati útmutatóba meghatározott bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,

Kedvezményezett a jelen szerződés V. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza, illetve a jelen szerződés 11.3. pontjában meghatározott Monitoring beszámolót az esedékességtől számított 30 napon belül nem nyújtja be,

Kedvezményezett a jelen szerződés 7. pontjában, illetve a pályázat részét képező a "Pályázó nyilatkozata" című dokumentumban foglalt bármely hozzájárulását visszavonja,

Kedvezményezett a támogatást részben vagy egészben nem rendeltetésszerűen használja fel,

Kedvezményezett a szerződésben vállalt, számszerűen meghatározott kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy 75%-nál kisebb arányban teljesíti,

a támogatott projekt (beruházás) meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be.

13. Szerződésszegés esetén Támogató a jelen szerződéstől eláll, és a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik, a Kedvezményezett a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elállás időpontjától számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogatónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220139-50005000.sz. bankszámlájára.

VII.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

14. Támogató a szerződéstől elállása esetén a visszavont támogatás és a kamatok megfizetésére irányuló követelését - nem természetes személy kedvezményezett esetén - azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti, a jelen szerződés Felhatalmazó levél című melléklete alapján.

VIII.

A szerződés egyéb rendelkezései

15. Kedvezményezett vagy Támogató kérésére, indokolt esetben, a támogatási cél sérelme nélkül a jelen szerződés közös megegyezéssel módosítható. Kedvezményezett a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, megfelelő indokolással ellátva köteles Megbízott részére eljuttatni.

16. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a támogatás a szerződésben foglaltaktól eltérően került felhasználásra, úgy a szerződő felek ezt a körülményt haladéktalanul kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni.

17. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó jogvitákat közvetlen tárgyalás és egyeztetés útján peren kívül megkísérlik rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a pertárgy értékére tekintettel Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

18. A támogatás folyósítása, Kedvezményezettel való kapcsolattartás, minden egyéb a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben álló, a Támogató részéről szükségessé váló operatív ügyintézés ellátása során - külön szerződés alapján - a Megbízott jár el. A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére Támogató más közreműködő szervezetet is megbízhat.

19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Korm. rendelet, a GKM rendelet, valamint az R. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

20. A mellékletek, a pályázati felhívás, a pályázati útmutató, a pályázat, valamit a támogatási döntés a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Szerződő felek a jelen 6 számozott oldalból, illetve 20 pontból álló, három egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült szerződést figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Mellékletek:

Nyilatkozat a köztartozásokról

Bejelentési űrlap

ÁFA-nyilatkozat (kivéve magánszemélyek)

Felhatalmazói nyilatkozat

Az aláírt támogatási szerződés mellékletei:

Rendelkező levél

Pénzügyi beszámoló

.............(település), 2010. ..........

....................

Kedvezményezett

Budapest ............................

...................

A Támogató megbízásából

Megbízott


2. sz. mellékletTájékoztató a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeirőlA vissza nem térítendő támogatási összeg folyósításához Támogatási Szerződés megkötése szükséges, amely a Kedvezményezett és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között jön létre. A szerződés előkészítése, illetve annak megkötése során a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében az Energia Központ Kht. jár el.


A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló GKM rendelet alapján a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett eredeti példányban vagy - cégkivonat, alapító okirat, aláírási címpéldány esetén - másolatban az Energia Központ Kht. részére a következő dokumentumokat rendelkezésre bocsássa (a dokumentumok rendelkezésre bocsátásáig a Támogatási Szerződés megkötésére nem kerülhet sor, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87.§-ának (2) bekezdése alapján):


Minden kedvezményezett esetében:


Kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs, vagy arra az adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.


A jelen pályázati konstrukcióban igényelt hitelen felüli hitelfelvétel esetén hitelszerződés, a pályázathoz csatolt hitelígérvényre vonatkozóan.


Pénzügyi lízing esetén lízingszerződés.


Csökkentett mértékű támogatás esetén

A támogatási szerződés mellékletét képező "Adatlap a projekt forrásairól és költségeinek összetételéről" és a pályázati formanyomtatvány "projekt forrásairól és költségeinek összetételéről" szóló rész megfelelően kitöltve,

A források igazolása (különös tekintettel az igényelt és a megítélt támogatási összeg különbözetére)Nem magánszemély kedvezményezett esetén a fentieken túlmenően:

Hitelességet igazoló iratok:

A Pályázó jogi státuszát, működését igazoló okirat egyszerű másolata (30 napnál nem régebbi cégkivonat; vállalkozói igazolvány, alapító okirat, stb.).

Amennyiben a benyújtott alapító okirat, bejegyzési határozat / végzés az adott szervezet / szervezeti egység vezetőjét nem nevezi meg konkrétan a vezető személy(ek) státuszát igazoló egyéb okirat egyszerű másolata (pl.: közgyűlési határozat, meghatalmazás, stb.).

Eljáró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolata.


Az azonnali beszedési megbízáshoz szükséges felhatalmazói nyilatkozatok a számlavezető Bank által visszaigazolt eredeti 3-3 példánya, valamennyi, a támogatási szerződésben - a Támogató képviselője, illetve a pályázó által - feltüntetésre kerülő bankszámla vonatkozásában.


Csökkentett mértékű támogatás esetén

Az igényelt és megítélt támogatási összeg különbözetének saját forrásból történő biztosítása esetén a teljes (megnövelt) saját forrásra vonatkozó eredeti banki igazolás. Amennyiben a pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően megkezdte, ez esetben az arra vonatkozó eredetivel mindenben egyező kifizetett számlák másolata, ahol is kérjük, a másolaton tüntesse fel, hogy "az eredetivel mindenben megegyező", és ezt cégszerű aláírásával is igazolja.

Az igényelt és megítélt támogatási összeg különbözetének nem saját forrásból történő biztosítása esetén:

Hitelfelvétel esetén hitelszerződés.

Egyéb költségvetési támogatás esetén a támogatásról szóló döntés.

Lízing esetén a lízingszerződés.

Szponzori támogatás esetén a szponzorálási szerződés vagy megállapodás.

Tagi kölcsön esetén a banki átutalásról szóló megbízás.A felsorolt dokumentumokat, továbbá a Támogatási Szerződést (cégszerűen) aláírva az Energia Központ Kht. részére a Támogatási Szerződés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eljuttatni.


Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidőtől számított 30 napon belül a támogatási szerződés a Kedvezményezett hibájából nem jön létre, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87.§.-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási döntés érvényét veszti.3. sz. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL


Tisztelt

(számlavezető neve és címe)Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:


Számlatulajdonos megnevezése:


Számlatulajdonos székhelye:


Felhatalmazással érintett bankszámla száma:


Jogosult neve:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Jogosult székhelye/címe:

1055. Budapest, Honvéd u. 13-15.

Jogosult bankszámla száma:


Jogosult számlavezetőjének megnevezése:

Magyar Államkincstár


A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig*


További feltételek: - felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza *
Kelt, ........., .. év, ....... hó ... nap

................

Számlatulajdonos

Záradék:


...................................Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.


Kelt, ........., .. év, ....... hó ... nap

................

Hitelintézet

4. sz. mellékletBEJELENTÉSI ŰRLAP

beruházás, fejlesztés megkezdéséről
Alulírott ................. a ............... (székhely) pályázó képviseletében / természetes személy pályázó esetében: ................ (állandó lakcím) pályázó bejelentem, hogy a ......... számú pályázat szerinti beruházást .................. napon megkezdtem[2].


(név, beosztás)


Jelen Bejelentési Űrlapot a támogatási szerződésnek megfelelően a beruházás megkezdésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a Támogató (vagy a Támogató által a támogatási szerződésben kijelölt szervezet) számára.Előttünk mint tanúk előtt:
(aláírás, olvasható név, állandó lakcím, személyi igazolvány száma)

(aláírás, olvasható név, állandó lakcím, személyi igazolvány száma)


5. sz. melléklet

ZÁRADÉK

(minta)

"Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történő hitel igényléséhez

A pályázat egyedi azonosítója:


A pályázat benyújtásának időpontja:


A Pályázó neve és címe:


Igazolom, hogy a Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, Lakossági energiamegtakarítás és a megújuló energiahordozó-felhasználás növelés elnevezésű NEP 2007. számú pályázathoz benyújtott, a záradékhoz csatolt dokumentum:

Megfelel a Pályázati Útmutatóban előírt formai és tartalmi követelményeknek

A Pályázó a korszerűsítés megvalósítására,

A lakások energetikai korszerűsítése célra

.....Ft

A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése célra

.....Ft

Összesen

.....Ft

összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A benyújtott dokumentumok alapján a Pályázó megfelel a hiteligényésre vonatkozó előírásoknak, és

A lakások energetikai korszerűsítése célra

.....Ft

A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése célra

.....Ft

Összesen

.....Ft

összegű, kedvezményes hitel igénylésre jogosult.

Jelen záradék nem minősül hitelígérvénynek, a hitelbírálatot és a hiteldöntést a finanszírozó bank végzi el.

A Hiteligényléshez csatolni kell jelen záradékot és az annak elválaszthatatlan részét képező pályázati dokumentumot.


Budapest, 2007........................        

Energia Központ Kht.

FÜGGELÉK


2007. március 30.

"Sikeres Magyarországért"

Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram


Termékleírás


Hitelprogram keretösszege


16 milliárd Ft.

Hitelprogram célja


Kedvezményes kamatozású hosszú lejáratú hitel biztosítása

az 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hőszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítésére irányuló beruházásokhoz,

lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével,

a Lakossági energiamegtakarítás és a megújuló energiahordozó-felhasználás növelés című, NEP-2007 kódszámú pályázathoz.

Hitel típusa


Éven túli lejáratú beruházási hitel.

Hitelfelvevők köre


A magyar állampolgár, illetőleg EGT tagállam állampolgára, külföldiek esetében legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi, aki a korszerűsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: természetes személy),

a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 2. §-a szerinti lakásszövetkezet,

a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége (a lakásszövetkezet és a társasház tulajdonostársainak közössége együttesen: lakóközösség).

Hitelezésből kizártak köre


Akinek a pályázatát nem záradékolta az Energia Központ Kht. A hitelfelvevők körére vonatkozó további kizáró feltételeket a finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerint határozza meg.

Hitel összege


Támogatást kiegészítő hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezi. A hitel összege lakásonként legfeljebb 1.500.000 -Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezi. A hitel összege lakásonként legfeljebb 3.735.000 -Ft lehet.

100%-os hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezi. A hitel összege lakásonként legfeljebb 1.765.000 Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezi. A hitel összege lakásonként legfeljebb 4.000.000 Ft lehet.

Egy hitelfelvevő energetikai korszerűsítésre és megújuló energiafelhasználás növelésére egyidejűleg is igényelhet hitelt, ez esetben a hitelösszegek összeadódnak.

Saját erő


A hitelhez saját erő nem szükséges.

Hitel pénzneme


HUF

Felszámítható hiteldíjak


Kamat

Lakóközösségek esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5 %/év.

Természetes személyek esetén 12 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5 %/év.

Hiteligénylési díj

Egyszeri díj, amelynek mértéke az igényelt hitelösszeg legfeljebb 1%-a.

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra

Folyósítási jutalék

Nem kerül felszámításra

Szerződésmódosítási díj

Eseti díj, amelynek mértéke és esedékessége a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint kerül meghatározásra.

Rendelkezésre tartási díj

Nem kerül felszámításra

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra


Futamidő alakulása


Rendelkezésre tartási idő

Szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év.

Lejárat

Szerződéskötéstől számított legalább 4 év, legfeljebb 20 év.

Türelmi idő

A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. Amennyiben a hitelfelvevő lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkezik, és ezen szerződésből részére járó kifizetéseket a hitel törlesztésére fordítja, akkor a hitel lejárata és türelmi ideje a lakás-takarékpénztári szerződéshez igazodik, de a türelmi idő nem haladhatja meg a 100 hónapot.


Törlesztés ütemezése


Lakóközösségek esetén: negyedévente egyenlő törlesztő részletek.

Természetes személyek esetén havonta egyenlő vagy annuitásos törlesztő részletek.

A türelmi idő alatt csak ügyleti kamatot kell fizetni.

Biztosítékok


A hitel biztosítékairól a finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerint rendelkezik.

Folyósítási feltételek


A folyósítás feltételeiről és esedékességéről a finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerint rendelkezik.

Egyéb feltételek


A hitel felhasználását számlák, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylattal kell igazolni. A finanszírozó hitelintézet határozza meg, hogy a hitel felhasználását a folyósításkor vagy utólag a beruházás befejezésétől számított 90 napon belül kell igazolni.

Szerződéskötési feltételek


A szerződéskötés feltételeiről a finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerint rendelkezik.

Pályázat benyújtása


A kedvezményes hitel és/vagy a vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot kell benyújtani, amelynek dokumentumai megtalálhatók a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján a www.gkm.gov.hu címen és az MFB Rt. honlapján a www.mfb.hu címen.

A pályázat elbírálását az Energia Központ Kht. végzi, és záradékot ad ki a pályázónak a projekt szakmai megfelelőségéről, az elnyert támogatás és az igényelhető hitel összegéről.

Hitelkérelem benyújtása


A hitelképességet a finanszírozó bank állapítja meg, amelyhez a bank által meghatározott nyomtatványon hitelkérelmet kell benyújtani, és csatolni kell az Energia Kht. által záradékolt pályázati dokumentumot.

A finanszírozásban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Rt. honlapján, a https://www.mfb.hu címen teszi közzé. Az MFB Rt. hitelt csak a közreműködő hitelintézetek refinanszírozása útján nyújt.

A Hitelprogram lejárata


A program keretében hitelszerződés megkötésére 2010. december 31-ig kerülhet sor.A pályázó neve:                 A pályázat sorszáma:

A pályázó címe:                 A pályázat beérkezésének időpontja:
PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményező beruházások támogatásához


Pályázat kódszáma: NEP-2007


A pályázati csomag tartalma


 • 1. sz. adatlap: A pályázó általános adatai
 • 2. sz. adatlap: A beruházás pénzügyi adatai
 • 3.A. sz. Műszaki adatlap lakossági energia-megtakarítást eredményező energetikai korszerűsítéséhez
 • 3.B. sz. Műszaki adatlap a lakossági megújuló energia-felhasználás növelését eredményező beruházásokhoz
 • A csatolandó mellékletek listája és az egyéb tudnivalók:
 • A pályázó nyilatkozata
 • Műszaki megfelelőségi nyilatkozat minták (4 db)
 • Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról

A pályázatot 3, egymástól külön rendezett példányban (1 "E" betűvel megjelölt eredeti, 2 másolat - ahol a másolati példány is tartalmazza az összes szükséges mellékletet) kell ajánlott küldeményként, postai úton benyújtani az


Energia Központ Kht.

NEP-2007

1476 Budapest, Pf. 288. címre


Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.

tel.: 06-1/456-4302, 456-4388

fax: 06-1/456-4301

1. sz. adatlap:

A PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI


1.1. A támogatást kérő adatai

A pályázó nyilatkozik, hogy

magánszemély                  ÿ

társasház                           ÿ

lakásszövetkezet              ÿ

Kérjük a megfelelő választ X-el bejelölni.


Természetes személy esetén


Név:


Születési név:


Anyja neve:


Születési hely, idő:
Az igénylő adóazonosító jele:

A pályázattal érintett lakás (ház) tulajdonosi hányada:
A pályázó lakcíme:

Irányítószám:Település:Utca:Házszám:


Emelet:


Levelezési címe:

Irányítószám:Település:Utca:Házszám:


Emelet:


Telefon (amin napközben elérhető):


Fax:


E-mail:A támogatást kérő bankszámla száma (ahová jóváhagyás esetén a pályázati feltételekben leírtak szerint a támogatási összeg átutalását kéri)


Számlaszáma:
A számlát kezelő pénzintézet megnevezése, címe:

Lakásszövetkezet és társasház esetén:


Név:

A pályázó címe:        Irányítószám:

Település.

Utca:

Házszám:

Levelezési címe:       Irányítószám:

Település.

Utca:

Házszám:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Adószám:

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám (csak lakásszövetkezetek esetén):

Helyrajzi szám (csak társasházak esetén):


Ügyintéző neve:

Elérhetősége:


A támogatást kérő bankszámla száma (ahová jóváhagyás esetén a pályázati feltételekben leírtak szerint a támogatási összeg átutalását kéri)


Számlaszáma:

A számlát kezelő pénzintézet megnevezése, címe:
Dátum:


P.H. ...............

az igénylő aláírása


2. sz. adatlap:

A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ADATAI2.1. A beruházás tervezett pénzügyi forrásai


Kérjük az összegeket Ft-ban feltüntetni!


Megnevezés

A) lakások energetikai korszerűsítése

B) a lakossági megújuló energia-felhasználás növelése

Összesen

(A + B)

A kért vissza nem térítendő támogatás:*
"Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram:**
Saját forrás:
Egyéb nem támogatási forrás:***
Egyéb támogatási forrás:****
Összes forrás:

Saját forrás + esetleges egyéb forrás + kért vissza nem térítendő támogatás + kért kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitel = összes forrás = árajánlatban szereplő bruttó beruházási költség


* A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb 265.000,-Ft.

** Támogatást kiegészítő hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.500.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 3.735.000.-Ft lehet.

Max. 100%-os hitel:

A) Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 4. 000 000.-Ft lehet.


*** Egyéb nem támogatási forrás megnevezése (pl.: XY bank kölcsöne, kivéve az MFB Rt. kedvezményes kamatozású hitele; vagy ZK egyéb forrás ).

**** Egyéb támogatási forrás. Ha a pályázó más, a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet illetve az Európai Megállapodás 62. cikkének hatálya alá tartozó támogatást is igénybe vesz, ki kell tölteni az Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról című melléklet vonatkozó pontjait is.


Megjegyzés: a vissza nem térítendő támogatást és a kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitelt lehet együtt (támogatás és hitel), de lehet külön-külön (csak támogatás, vagy csak hitel) is kérni.

A beruházási költség ÁFÁ-val értendő, kivéve azon pályázatokat, ahol a pályázónak ÁFA visszaigénylési joga van.


2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő választ jelölje x-szel):


ÁFA visszaigénylési joggal nem rendelkezem:                       ÿ

ÁFA visszaigénylési joggal rendelkezem:                                ÿ


2.3. A beruházás tervezett kezdési időpontja:évnap


A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. (A pályázat benyújtási időpontjának a pályázatot tartalmazó boríték ill. csomag postán történő feladását kell tekinteni.)

A projekt megkezdésének minősül:

építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik;

olyan építési tevékenység esetén, amelynél jogszabály alapján nem kötelező az építési napló vezetése, a feladat elvégzésére megkötött első szerződés létrejöttének dátuma;

építési tevékenységet nem tartalmazó pályázat esetén az első beszerzett gép, berendezés, termék, illetve anyag szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap;

építési tevékenységet és árubeszerzést is tartalmazó projekt esetén ezek közül a korábbi időpont;azon projektek esetén, ahol a beruházás közműfejlesztési hozzájárulás befizetésével kezdődik, a közmű-szerződés szerint igazolt első pénzátadás időpontja.


2.4. A beruházás befejezésének tervezett időpontja:évnap


Megjegyzés: A beruházást a támogatási szerződés hatályba lépését követő 2 éven belül meg kell valósítani!


A pályázó a jelen pénzügyi adatlap aláírásával igazolja, hogy a 2.1. pontban megjelölt (amennyiben szükséges) saját- és egyéb forrásokkal rendelkezik.


Dátum:


P.H. ...............

az igénylő aláírása

3.A) sz. adatlap

MŰSZAKI ADATLAP

Lakossági energia megtakarítást eredményező beruházásokhoz


Általános műszaki adatlap

(minden lakossági energia megtakarítást eredményező beruházási pályázat esetében kitöltendő!)


3.1.1. A beruházás megnevezése (kérjük a megvalósítani kívánt korszerűsítési célt (célokat) jelölje meg egy x-szel):

ÿ fűtéskorszerűsítés

ÿ használati melegvíz-ellátás (HMV) korszerűsítés

ÿ utólagos hőszigetelés

ÿ nyílászáró csere

ÿ nyílászáró hőszigetelés (hézagtömítés, üvegezés rétegszám növelés, mobil árnyékoló beépítés)


3.1.2. A beruházás műszaki tartalmának szöveges ismertetése, leírása (pl. rövidített műszaki leírás, vagy a teljes műszaki leírás mellékletként való csatolása, ez esetben itt elég erre utalni):3.1.3. A beruházással érintett lakás (ház) adatai:


A beruházás helye(i):

Irányítószám:


Helyrajzi szám:Település:Utca:Házszám:


Emelet:A beruházással érintett lakások száma:


A lakás(ok), ház(ak) építésének éve:


Lakott alapterület:


m2

Fűtött légtér:


m3 (= lakott alapterület x belmagasság)


Az épület típusa (kérjük a megfelelő választ jelölje meg egy x-szel):

családi ház ikerház sorház, láncház társasház

Az épület tetőmegoldásának típusa  (kérjük a megfelelő választ jelölje meg egy x-szel):

lapostető magastető

Az épület építési módja* (kérjük a megfelelő választ jelölje meg egy x-szel):

hagyományos     

nem hagyományos (azaz iparosított) 


*Vissza nem térítendő támogatás, ill. kedvezményes kamatozású hitel kizárólag hagyományos építésű épületek korsszerűsítésére igényelhető.


Az épület szintjeinek száma:


Az épületben lévő lakások száma:Egyéb a lakással kapcsolatban a bírálók tudomására hozandó adatok, tények:
3.1.4. A jelenleg működő fűtő, illetve melegvíz ellátó berendezések főbb adatai, e berendezések állapotának ismertetése (Ezt a pontot minden lakossági energia megtakarítást eredményező beruházásra pályázónak kötelezően ki kell töltenie függetlenül a beruházás tartalmától!):

A lakás (ház, épület) fűtési módja (kérjük a megfelelő választ x-szel jelölni):

Egyedi fűtés (pl. kályha, konvektor, hőtárolós villanykályha):                              

Központi fűtés lakásonkénti hőtermelő berendezéssel (pl. cirkó, kiskazán):   

Az egész épületet ellátó központi fűtés (pl. tetőtéri kazán):                                

Távfűtés:                                                                     

A lakás (ház, épület) melegvíz ellátási módja (kérjük a megfelelő választ x-szel jelölni):

Egyedi (pl. villanybojler)                                            

Központi ellátási rendszerben (központi melegvíz)            

Távhő                                                                          


A felhasznált energiahordozó fajtája (kérjük a megfelelő választ x-szel jelölni):

Földgáz                                                                

Villamosenergia                                                  

Tüzelő olaj                                                            

Szilárd energiahordozó (szén, koksz)              

Tüzifa                                                                    

PB gáz                                                                 

Távfűtés:                                                              


A meglévő berendezések főbb adatai

(Távfűtés esetén nem kell adatokat megadni.)


Megnevezés*

Típus

Darab-szám

Teljesítmény

kW/db

Mire szolgál a berendezés**

Fűtés

Melegvíz

*pl. földgáztüzelésű kazán vagy hőtárolós villanybojler

** Kérjük, X-szel jelölje meg, hogy mire szolgál a berendezés.


Több berendezés esetén külön-külön meg kell adni ezeket a készülékek adattábláján, illetve a készülék vásárlásakor kapott tájékoztatóban szereplő adatokat!


3.1.5. A beruházás költségeinek részletezése (létesítményjegyzék)*

Kérjük az összegeket Ft-ban feltüntetni!


Anyagok, berendezések

 Főbb anyagok megnevezése

Egység, db, m2, kW

Beszerzési összeg ÁFA nélkül Ft

Beszerzési összeg ÁFÁ-val Ft

Összesen anyagok:
Kivitelezés, szolgáltatás**

 Szolgáltatások megnevezése (pl. szerelés)

Egység

Szolgáltatási összeg ÁFA nélkül Ft

Szolgáltatási összeg ÁFÁ-val Ft

Összesen szolgáltatások:
MINDÖSSZESEN ANYAG + SZOLGÁLTATÁS EGYÜTTESEN:

*A későbbi elszámolás alapját képező felsorolást kérünk.

**A saját kivitelezésben megvalósuló energiahatékonysági beruházások munkadíj része nem támogatható! (Saját vagy közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, valamint élettárs Bt-je, Kft-je által kiállított számla nem fogadható el.)


Megjegyzés:

A létesítményjegyzékben szereplő fő berendezéseknek meg kell felelniük a pályázathoz mellékelt árajánlat fő tételeinek. Egyértelműen tartalmaznia kell nyílászáró korszerűsítés esetében típusonként db, és m2 adatokat; fűtő és HMV berendezések esetében a típust és a névleges teljesítményt (kW); utólagos hőszigetelés esetében a hőszigetelő anyag típusát és felületét.


A beruházási költségekben nem vehetők figyelembe az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a hálózat fejlesztési hozzájárulás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozó megtakarítást (pl. gáztűzhely csere, épületszerkezeti átalakítások, belső nyílászárók cseréje, belső felújítások, garázsajtók cseréje, szúnyoghálók, nap árnyékolók beépítése, stb.). Nyaraló, hétvégi ház korszerűsítése nem támogatható!


Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylési joggal nem rendelkezik, úgy az anyag és kivitelezés ÁFÁ-val növelt mindösszesen költségének egyeznie kell a 2. sz. adatlap 2.1. pontja szerinti összes forrással! Az ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező pályázók esetében a főbb anyagok és szolgáltatások összes költsége összegének (anyag + kivitelezés ÁFA nélkül) egyeznie kell a 2. sz. adatlap 2.1. pontja szerinti összes forrással!


A pályázó aláírásával igazolja, hogy az érintett lakás(ok) érvényes használatbavételi engedélye(i) rendelkezésre áll(nak).

Dátum:

P.H. ...............

az igénylő aláírása


Meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezések korszerűsítése, ene 717b16h rgiatakarékos berendezésre való cseréjére vonatkozó műszaki adatlap


3.2.1. Fűtés vagy melegvíz korszerűsítés esetén az új, felszerelésre kerülő berendezések főbb adatainak ismertetése:


Megnevezés*

Típus

Darab-szám

Teljesítmény

kW/db

Mire szolgál a berendezés**

Fűtés

Melegvíz
*pl. földgáztüzelésű kazán vagy hőtárolós villanybojler

** Kérjük, X-szel jelölje meg, hogy mire szolgál a berendezés.

Az épületek utólagos hőszigetelésére és a nyílászárók utólagos hőszigetelésére, illetve cseréjére vonatkozó műszaki adatlap


3.3.1. A lakásra (házra, épületre) vonatkozó egyéb adatok:

Az épület tetőrészének beépítési adatai (kérjük a megfelelő választ beírni, illetve x-szel jelölni)

Az épület tetőtere beépített:                         

Az épület tetőtere nem beépített                 

Az épület tetőtere részben beépített                       

A beépített tetőtér alapterülete:                    m2


3.3.2. A lakás (ház), épület utólagos hőszigetelésének és a nyílászárók utólagos hőszigetelésének, illetve cseréjének ismertetése:


Megjegyzés: A tervezett beavatkozást a méreteknek és szigetelési megoldásoknak, illetve nyílászáró csere méreteknek a következő táblázatok megfelelő sorába történő beírásával kell megadni.

Utólagos hőszigetelés esetén a pályázathoz mellékelt tervezői vagy kivitelezői nyilatkozattal igazolni kell, hogy az utólagos hőszigeteléssel ellátott épület kielégíti a vonatkozó magyar hőtechnikai előírásokat. ("MSZ-04-140-2:1991, Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés" c. szabvány). A vonatkozó magyar hőtechnikai előírásokat nem kielégítő hőszigetelési pályázatok nem támogathatók.

Az 1994. év után kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező épületek esetén nem lehet az épületek utólagos hőszigetelésére és a nyílászárók utólagos hőszigetelésére, illetve cseréjére támogatást igényelni, mivel ezen létesítményeknek már meg kell felelniük az új hővédelmi követelményeknek.

Utólagos hőszigetelés esetében amennyiben a korszerűsíteni kívánt épület jelenleg vakolatlan, az épület használatbavételi engedélyét mellékelni kell.

Utólagos homlokzati hőszigetelés esetén a korszerűsítés előtti (jelenlegi) állapotot mellékletként csatolt fényképen is be kell mutatni.

Nyílászáró csere esetén a kötelezően csatolandó árajánlatnak tartalmaznia kell, hogy a nyílászáró-szerkezet rendelkezik a gyártó nevére kiállított Alkalmassági Bizonylattal. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a termék, melynek gyártója minőségbiztosítási rendszerrel (ISO 9001, 9002) rendelkezik. A beépítésre kerülő nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezőjének meg kell felelnie a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben megkövetelt értékeknek, és ezt tervezői, vagy kivitelezői nyilatkozattal igazolni kell.

A vonatkozó magyar hőtechnikai előírásokat nem kielégítő pályázatok nem támogathatók.

3.3.2.1. Utólagos hőszigetelés 

Az "MSZ-04-140-2:1991, Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés" c. szabványnak megfelelően kell eljárni.

(Kérjük az épülethatároló szerkezet teljes felületét is értelemszerűen kitölteni!)

Épülethatároló

szerkezetek

fajtája

Épületha-tároló szerkezet  jelenlegi

teljes felülete


m2

A megvalósítani tervezett

hőszigetelés (a megfelelő sorhoz kell beírni az adatokat)

módja*

anyaga

hőszigetelő anyag vastag-

sága

(vakolat/

burkolat nélkül)

cm

Felü-lete


m2

Homlokzati falak (nyílászárók nélkül)


hőszigetelő lemez  + homlokzat vakolat

polisztirolhab

kőzetgyapot

hőszigetelő lemez + szerelt

homlokzat burkolat

kőzetgyapot

üveggyapot

hőszigetelő vakolatrendszer
Tetőtér beépítést határoló szerkezetek


faváz + hőszigetelő

lemez + szerelt burkolat

kőzetgyapot

üveggyapot

Padlásfödém


faváz + hőszigetelő

lemez + szerelt járóburkolat

polisztirolhab

kőzetgyapot

üveggyapothőszigetelő lemez  +

betonpadozat

polisztirolhabPincefödém


faváz + hőszigetelő lemez + szerelt mennyezetburkolat

kőzetgyapot

üveggyapot

hőszigetelő lemez + felületképzés

polisztirolhab

kőzetgyapot

Árkádfödém

(áthajtó feletti födém)


hőszigetelő lemez + szerelt burkolat

kőzetgyapot

üveggyapot

hőszigetelő lemez +

vakolat

polisztirolhabLapos tető


hőszigetelő lemez  +

csapadékvíz szigetelés

polisztirolhab

kőzetgyapot

hőszigetelő lemez  +

leterhelő réteg (meglévő csapadékvíz

szig. felett beépítve)

extrudált

polisztirolhab

Fűtött és

fűtetlen terek

közötti falak


hőszigetelő lemez  +

oldalvakolat

polisztirolhab

kőzetgyapot

hőszigetelő lemez  +

szerelt falburkolat

kőzetgyapot

üveggyapot


* Kérjük, több lehetőség esetén aláhúzással jelölje, hogy melyiket választja.


3.3.2.2. Nyílászárók hőszigetelése, illetve cseréje

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek való megfelelést és az Alkalmassági Bizonylat meglétét igazolni kell. (Kérjük figyelmesen, olvassa el nyílászáró cserére vonatkozó előírásokat, amelyeket a 3.3.2. pontnál találja meg.)


A beavatkozás megnevezése

típusonként felsorolva

A homlokzati üvegezett nyílászáró szerkezetek jelenlegi

összes felülete m2

A beépítésre kerülő nyílászáró adatai (a megfelelő sorhoz kell beírni az adatokat)

m2

db

Típus

nyílászáró csere

nyílászáró csere + külső mobil árnyékoló

MINDÖSSZESEN:

hézagtömítés (nyílászáró csere nélkül)

rétegszám növelése (nyílászáró csere nélkül)

mobil árnyékoló beépítése (nyílászáró csere nélkül)


Figyelem! Nyílászáró csere esetén, amennyiben a lakásban nyílt égésterű hőtermelő berendezés üzemel, a nyílászárókat kötelező szellőző berendezéssel ellátni!


Pályázó jelen adatlap aláírásával büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy amennyiben nyílt égésterű hőtermelő berendezéssel ellátott lakásban kíván nyílászáró cserét ill. nyílászáró hőszigetelést végezni, a nyílászárókat szellőző berendezéssel látja el az életveszélyt okozó helyzetek elkerülése érdekében.

Ennek igazolására a kötelezően csatolandó árajánlaton feltüntetteti a szellőző berendezés(ek) leírását, típusát és a nyílászáró szállítójának nyilatkozatát, amely szerint a szellőző alkalmazásával a nyílt égésterű hőtermelő berendezés rendeltetésszerűen üzemeltethető.


Pályázó jelen adatlap aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az engedélyezett hőszigetelési módoktól, ill. engedélyezett berendezésektől a pályázat kiírójának engedélye nélkül a megvalósítás során eltér, a vissza nem térítendő támogatás visszavonásra kerül és/vagy a kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitel piaci kamatozású hitellé alakul.


Dátum:


P.H. ...............

az igénylő aláírása

3.B) sz. adatlap

Műszaki adatlap

Lakossági megújuló energiaforrások hasznosítására


3.1. A beruházás megnevezése*


pl. használati melegvíz készítéshez napkollektor felszerelése


3.2. A beruházás műszaki tartalmának szöveges ismertetése, leírása (pl. rövidített műszaki leírás, vagy a teljes műszaki leírás mellékletként való csatolása, ez esetben itt elég erre utalni):3.3. A beruházással érintett lakás (ház) adatai:


A beruházás helye(i):

Irányítószám:


Helyrajzi szám:Település:Utca:Házszám:


Emelet:A beruházással érintett lakások száma:


A lakás(ok), ház(ak) építésének éve:


Lakott alapterület:


m2

Fűtött légtér:


m3 (= lakott alapterület x belmagasság)


Az épület típusa (kérjük a megfelelő választ jelölje meg egy x-szel):

családi ház ikerház sorház, láncház társasház


Az épület tetőmegoldásának típusa (kérjük a megfelelő választ jelölje meg egy x-szel):

lapostető magastető


A beruházással érintett lakások száma:

A lakónkénti használati melegvíz felhasználás:


liter/nap/fő
A használati melegvízzel ellátandók száma:Egyéb a lakással kapcsolatban a bírálók tudomására hozandó adatok, tények:


3.4. A jelenleg működő fűtő, illetve melegvíz ellátó berendezések főbb adatai, e berendezések állapotának ismertetése (Ezt a pontot minden lakossági megújuló energiaforrás hasznosítására pályázónak kötelezően ki kell töltenie függetlenül a beruházás tartalmától! Új építésű ingatlan esetén a lehetséges alternatív megoldás adatait kell beírni.):


A lakás (ház, épület) fűtési módja (kérjük a megfelelő választ x-szel jelölni):

Egyedi fűtés (pl. kályha, konvektor, hőtárolós villanykályha.):                             

Központi fűtés lakásonkénti hőtermelő berendezéssel (pl. cirkó, kiskazán.):

Az egész épületet ellátó központi fűtés (pl.: tetőtéri kazán):                               

Távfűtés                                                                                  


Melegvíz előállítás módja (kérjük a megfelelő választ x-szel jelölni):

Egyedi (pl. villanybojler)                                                        

Központi ellátási rendszerben (központi melegvíz)            

Távhő                                                                                      


A felhasznált energiahordozó fajtája (kérjük a megfelelő választ x-szel jelölni)::

Földgáz                                                                                              

Villamosenergia                                                                    

Tüzelő olaj                                                                              

Szilárd energiahordozó (szén, koksz)                                             

Tüzifa                                                                                      

PB gáz                                                                                    

Távfűtés:                                                                                 


A jelenleg működő berendezések főbb adatai:

(Távfűtés esetén nem kell megadni.)


Megnevezés*

Típus

Darab-szám

Teljesítmény (kW/db)

Mire szolgál a berendezés**

Fűtés

Melegvíz


*pl. földgáztüzelésű kazán vagy hőtárolós villanybojler

** kérjük, x-szel jelölje meg, hogy mire szolgál a berendezés


Több berendezés esetén külön-külön meg kell adni ezeket a készülékek adattábláján, illetve a készülék vásárlásakor kapott tájékoztatóban szereplő adatokat:

A korszerűsíteni kívánt berendezések állapotának ismertetése (ha szükséges):


3.5. A megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő beavatkozások részletes műszaki ismertetése, felszerelésre kerülő új berendezések főbb adatainak ismertetése:

(Kizárólag a kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések fogadhatók el, saját tervezésű és gyártású berendezések alkalmazása nem támogatható.)


Megnevezés*

Típus

Darab-szám

Teljesítmény (kW/db)

Mire szolgál a berendezés**

Fűtés

Melegvíz
* pl. napkollektor x m2, hőtároló y liter

** kérjük, jelölje x-szel, hogy mire szolgál a berendezés


Egyéb az új berendezések beépítésével és használatával kapcsolatban a bírálók tudomására hozandó adatok, tények:3.6. A beruházás költségeinek részletezése (létesítményjegyzék)*

Kérjük az összegeket Ft-ban feltüntetni.

Anyagok, berendezések

 Főbb anyagok megnevezése

Egység, db, m2, kW

Beszerzési összeg ÁFA nélkül Ft

Beszerzési összeg ÁFÁ-val Ft

Összesen anyagok:
Kivitelezés, szolgáltatás**

Szolgáltatások megnevezése (pl. szerelés)

Egység

Szolgáltatási összeg ÁFA nélkül Ft

Szolgáltatási összeg ÁFÁ-val Ft

Összesen szolgáltatások:
MINDÖSSZESEN ANYAG + SZOLGÁLTATÁS EGYÜTTESEN:

* A későbbi elszámolás alapját képező felsorolást kérünk.

**A saját kivitelezésben megvalósuló energiahatékonysági beruházások munkadíj része nem támogatható! (Saját vagy közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, ill. élettárs Bt-je, Kft-je által kiállított számla nem fogadható el.)


Megjegyzés:

A létesítményjegyzékben szereplő fő berendezéseknek meg kell felelnie az árajánlat fő tételeinek.


A beruházási költségekben nem vehetők figyelembe az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a hálózat fejlesztési hozzájárulás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozó megtakarítást (pl. épületszerkezeti átalakítások, stb.). Nyaraló, hétvégi ház korszerűsítése nem támogatható


Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylési joggal nem rendelkezik, úgy az anyag és kivitelezés ÁFÁ-val növelt mindösszesen költségének egyeznie kell a 2. sz. adatlap 2.1. pontja szerinti összes forrással! Az ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező pályázók esetében a főbb anyagok és szolgáltatások összes költsége összegének (anyag + kivitelezés ÁFA nélkül) egyeznie kell a 2. sz. adatlap 2.1. pontja szerinti összes forrással!


Dátum: .............

 P.H.

az igénylő aláírása


A pályázathoz csatolandó mellékletek listája és az egyéb tudnivalók


Az adatlapok kitöltésével kapcsolatos tudnivalók:


A pályázati adatlapokat értelemszerűen kell kitölteni, vagy kitöltetni megfelelő szakemberrel (célszerű a tervező, vagy a kivitelező segítségét kérni). Azoknál a pontoknál, ahol nem áll megfelelő hely a rendelkezésre, ki lehet bővíteni a sorokat, vagy mellékletben lehet folytatni a közölnivalókat. A műszaki adatlapok közül az adott beruházásra vonatkozót kell kitölteni. A vissza nem térítendő támogatás összege nem lehet nagyobb, mint az összes beruházási költség 15%-a, ill. nem haladhatja meg lakásonként a 265 000 Ft-ot. A kért kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitel maximum a beruházási költség 85 %-a lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a 1 500 000 Ft-ot. A vissza nem térítendő támogatást és a kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitelt lehet együtt (támogatás és hitel), de lehet külön-külön (csak támogatás, vagy csak hitel) is kérni. A pályázatot 3, egymástól külön rendezetett példányban (1 "E" betűvel megjelölt eredeti, 2 másolat - ahol a másolati példányok is tartalmazzák az összes szükséges mellékletet) kell benyújtani.


A pályázathoz csatolandó mellékletek listája (Csak olyan pályázat fogadható be, amely az alábbi mellékleteket hiánytalanul és rendezetten tartalmazza az alábbi sorrendben):

 • A pályázó nyilatkozata aláírva;

 • Cégszerűen aláírt, a pályázó nevére és a beruházás címére szóló árajánlat, amely tartalmazza a legfontosabb műszaki minőségi paramétereket. (Nyílászáró csere esetében az árajánlat tételesen tartalmazza a beépítendő nyílászáró szerkezetek típusát, méretét, alkalmassági bizonylatának számát, szellőző berendezés beépítésének szükségessége esetén a szellőző berendezés(ek) leírását, típusát és a nyílászáró szállítójának nyilatkozatát, amely szerint a szellőző alkalmazásával a nyílt égésterű hőtermelő berendezés rendeltetésszerűen üzemeltethető; hőszigetelés esetében a hőszigetelő anyag nevét, vastagságát ill. típusát, és a hőszigetelendő felület nagyságát; fűtés- ill. melegvíz ellátás korszerűsítés esetében a beépítendő hőtermelő berendezés megnevezését, típusát, teljesítményét stb.);
 • Utólagos hőszigetelés az árajánlat kibocsátója/a tervező által aláírt "Műszaki megfelelőségi nyilatkozat utólagos hőszigeteléshez" dokumentum. Az árajánlat készítője/a tervező ezzel igazolja az "MSZ-04-140-2:1991, Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés" c. szabványnak való megfelelőséget.
 • Nyílászáró csere esetén az árajánlat kibocsátója/a tervező által aláírt "Műszaki megfelelőségi nyilatkozat nyílászáró cseréhez és/vagy nyílászáró utólagos hőszigeteléséhez" dokumentum. Az árajánlat készítője/a tervező ezzel igazolja a 7/2006 (V.24) TNM rendeletnek való megfelelőséget.
 • Megújuló energiaforrás hasznosításánál amennyiben a korszerűsíteni kívánt ingatlan új építésű, a tulajdoni lapon a "lakóház" minősítés nem szerepel, használatbavételi engedéllyel nem rendelkezik, az épület építési engedélyének másolata.

 • 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolata (kivéve lakásszövetkezetek, társasházak). (A tulajdoni lap másolaton szereplő ingatlan címének és helyrajzi számának meg kell egyeznie a 3.1.3. pontban megnevezett beruházási hellyel és helyrajzi számmal!) Amennyiben eltérés van az adatok között (pl. utcanév változás), önkormányzati/földhivatali igazolást is kell mellékelni.;

 • Amennyiben a tulajdoni lapon a pályázó csak a széljegyen szerepel, a korszerűsíteni kívánt ingatlan adásvételi szerződésének másolata;

 • Amennyiben a beruházás engedélyköteles, a jogerős hatósági engedély másolata*;

 • Utólagos homlokzati hőszigetelés esetében fénykép a korszerűsítés előtti (jelenlegi) állapotról;

 • Amennyiben az utólagosan hőszigetelni kívánt épület jelenleg vakolatlan, az épület használatbavételi engedélyének másolata;

 • Távhőről történő indokolt leválás esetén ezen indokok részletes kifejtésén túl a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti, az általános közüzemi szerződés felmondásának jogszerűségét igazoló dokumentumok (tulajdonosi közösség hozzájárulása, költségviselés, stb.);

 • Központi fűtési ill. melegvíz-szolgáltatási rendszerből való indokolt kiválás esetén ezen indokok részletes kifejtésén túl a központi fűtésről és a melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) számú kormányrendelet szerinti, a kiválás jogszerűségét igazoló dokumentumok (az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.);

 • Ha a pályázó lakásszövetkezet vagy társasház: lakóközgyűlés jegyzőkönyvének másolata.

* Hőszivattyú alkalmazása esetén, ha a hőforrás talajszonda, a területileg illetékes bányakapitányság engedélye, kút, felszíni víz hőforrás esetén a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság engedélye szükséges, amelyeket a pályázathoz mellékelni kell.


A pályázati csomag hiánytalan összeállítása érdekében javasolt a fenti melléklet lista ellenőrző listaként történő alkalmazása!

A pályázó nyilatkozata


1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában

a) az APEH irányában adótartozásom nem áll fenn

b) a VPOP irányában vámtartozásom nem áll fenn

c) a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat irányában tartozásom nem áll fenn

d) környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóságtól határozatban előirt teljesítetlen kötelezettségem nincs.

Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 92. §-ának (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 13/A.§-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet.


2. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont vissza nem térítendő támogatás - a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt - összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat kiállítása alapján történjen.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból (pl. visszatérítendő támogatás az Idegenforgalmi Alapból) eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,

- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem,

- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,

- a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jelen célelőirányzatából az adott beruházáshoz támogatást nem kaptam,

a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdtem meg,Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltakat - helyszíni és dokumentumok alapján történő - ellenőrzés (előzetes, közbenső, utólagos, záró) keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a vissza nem térítendő támogatás rendeltetésszerű felhasználását a GKM, az általa erre feljogosított szervezetek, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.


5. Tudomásul veszem, hogy vállalkozásom (az általam képviselt intézmény) legfeljebb 5 évre kizárható az adott célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:

-szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érő arányban teljesítem,

-az elfogadott céltól eltérő projektet valósítok meg,

-bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a beruházás meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved.


6. Kijelentem, hogy a vissza nem térítendő támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló fejlesztést legalább 5 évig (ingatlanok esetében 10 évig) az adott célra használom.


Az adott célelőirányzatból nyújtandó támogatások pályázati felhívásában és útmutatójában, a Korm. rendeletben, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendeletben (a továbbiakban GM rendelet) és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II.27) GKM rendeletben foglaltakat tudomásul vettem.


A pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló körülményben beálló változásról írásban haladéktalanul értesítem a közreműködő szervezetet.


7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a kedvezményezett neve, címe, a vissza nem térítendő támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra kerüljön, és egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató nyilvántartsa és kezelje.

8. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy

a) a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a Korm. rendelet 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából az adószámomat vagy adóazonosító jelemet a Kincstár és a vissza nem térítendő támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,

b) a Korm. rendelet 83.§-a (2) bekezdésének j) pontja értelmében a Kincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz.

c) a Korm. rendelet 87.§-ának (9) bekezdése értelmében a Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti, nevemre (megnevezésemre), lakhelyemre (székhelyemre), adószámomra, adóazonosító jelemre vonatkozó adatokat elektronikus úton megyei bontásban megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága részére.

d) a Korm. rendelet 92.§-ának (4) bekezdése értelmében az APEH, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei a Kincstár c) pont szerinti tájékoztatása alapján számszerű adatot szolgáltassanak az utalványozónak, az OTMR-nek és a Kincstárnak, amikor 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom alakul ki, illetőleg azt megfizettem, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kaptam. Az OTMR-nek és a Kincstárnak nyújtott tájékoztatás elektronikus módon és folyamatosan történik.


Kijelentem, hogy a létesítmény kialakításához és működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem (beszerzem), és ezek másolatát (de legalább az elvi építési engedélyt) csatolom.


10. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás (pl. más célelőirányzatból) elmaradása esetén a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázott beruházást olyan ingatlanon valósítom meg, amely a pályázat benyújtásának időpontjában per- és igénymentes.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek, valamint jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalok, hogy amennyiben az adott pályázatban szereplő beruházással kapcsolatban korábban pályázat útján támogatást nyertem el, úgy az arról szóló tájékoztatást a pályázattal egyidejűleg megküldöm a közreműködő szervezet részére.


Kelt: .............


P.H.A pályázó (cégszerű) aláírása
MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSHEZ*
Pályázó neve:


Beruházás megnevezése:


Beruházás címe:


Árajánlatkészítő/tervező** neve:


Árajánlatkészítő/tervező** címe:


Árajánlatkészítő/tervező** adószáma:Ezennel igazolom, hogy a fent nevezett beruházáshoz készített árajánlatom/ kiviteli tervem mindenben megfelel az "MSZ-04-140-2:1991, Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés" c. szabványnak.


Kelt:Aláírás, pecsét* Több árajánlat esetén minden árajánlatkészítőnek ki kell töltenie egy ilyen nyilatkozatot.

** A vonatkozó rész aláhúzandó.


MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉHEZ ÉS/VAGY NYÍLÁSZÁRÓ UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSÉHEZ*
Pályázó neve:


Beruházás megnevezése:


Beruházás címe:


Árajánlatkészítő/tervező** neve:


Árajánlatkészítő/tervező** címe:


Árajánlatkészítő/tervező** adószáma:Ezennel igazolom, hogy a fent nevezett beruházáshoz készített árajánlatom/ kiviteli tervem mindenben megfelel a 7/2006 (V.24) TNM rendeletnek

Kelt:Aláírás, pecsét


* Több árajánlat esetén minden árajánlatkészítőnek ki kell töltenie egy ilyen nyilatkozatot.

** A vonatkozó rész aláhúzandó.


CSAK A BERUHÁZÁSSAL VALÓ ELSZÁMOLÁSKOR NYÚJTANDÓ BE!!!


KIVITELEZŐI*

MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSHEZ
Pályázati azonosító szám:


Pályázó neve:


Beruházás megnevezése:


Beruházás címe:


Kivitelező neve:


Kivitelező címe:


Kivitelező adószáma:Ezennel igazolom, hogy a fent nevezett beruházás megvalósítása mindenben megfelel: az "MSZ-04-140-2:1991, Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés" c. szabványnak
Kelt:
Aláírás, pecsét* Több kivitelező esetén minden kivitelezőnek ki kell tölteni egy ilyen nyilatkozatot.

CSAK A BERUHÁZÁSSAL VALÓ ELSZÁMOLÁSKOR NYÚJTANDÓ BE!!!


KIVITELEZŐI*

MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉHEZ ÉS/VAGY NYÍLÁSZÁRÓ UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSÉHEZ
Pályázati azonosító szám:


Pályázó neve:


Beruházás megnevezése:


Beruházás címe:


Kivitelező neve:


Kivitelező címe:


Kivitelező adószáma:Ezennel igazolom, hogy a fent nevezett beruházás megvalósítása mindenben megfelel a 7/2006 (V.24) TNM rendeletnekKelt:

Aláírás, pecsét* Több kivitelező esetén minden kivitelezőnek ki kell tölteni egy ilyen nyilatkozatot.


Melléklet


Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról


Figyelem!


Ezt az adatlapot csak abban az esetben kell/szabad kitölteni, ha a pályázati adatlap 2.1 pontjában az egyéb támogatási forrás sorban nullánál nagyobb érték szerepel. Az adatlapon feltüntetett egyéb támogatási források összege meg kell hogy egyezzen a pályázati adatlap 2.1 pontjában szereplő egyéb támogatási forrás értékével.

Kódok:

Támogatás típus kódok

1 nemzeti támogatás

2-1 Közösségi támogatás ISPA

3 egyéb támogatás

2-2 Közösségi támogatás PHARE

4 csekély összegű, de minis támogatás

2-3 Közösségi támogatás SAPARD

5-1 kedvezményes kamat változó kamatozású

2-10 Közösségi támogatás ERFA

5-2 kedvezményes kamat fix kamatozású

2-11 Közösségi támogatás ESZA

7 kezességvállalás

2-12 Közösségi támogatás EMOGA


13 Közösségi támogatás HOPE

9-1 tőkejuttatás Készpénz

2-14 Közösségi támogatás Kohéziós Alap - környezetvédelem

9-2 tőkejuttatás Apport ingó

2-15 Közösségi támogatás Kohéziós Alap - Közlekedés

9-3 tőkejuttatás Apport ingatlan

2-16 Közösségi támogatás Átmeneti támogatási eszköz

9-4 tőkejuttatás Értékpapír

2-18 Közösségi támogatás Schengeni Alap


2-20 Közösségi támogatás Világbanki


Támogatások részletezése 1, 2, 3, 4 típusú támogatások esetén

Sorszám

Támogatás típusa (kód)

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

Megjegyzés
Támogatások részletezése 5 (kamat) típusú támogatások esetén

Sorszám

Támogatás típusa (kód)

Támogatás megnevezése

A hitel összege

Hitelező pénzintézet neve, címe

A kamattámogatás mértéke

A kamattámogatás időtartama

(tól-ig év-év formában pl.: 2007-2010)
Támogatások részletezése 7 (kezességvállalás) típusú támogatások esetén

Sorszám

Támogatás típusa (kód)

Támogatás megnevezése

A kezességvállalás mértéke

A kezességvállalási díj mértéke

A kezességvállalás időtartama (tól-ig év-év formában pl.: 2007-2010)

(%)

(Ft)

Támogatások részletezése 9 (tőkejuttatás) típusú támogatások esetén

Sorszám

Támogatás típusa (kód)

Támogatás megnevezése

A tőkejuttatás mértéke

Szavazati arány

Tulajdoni arány

Befektetés dátuma

Cégalapítás dátuma

Eljárásrend címszó alatt kerül bemutatásra a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok szolgáltatásával kapcsolatos eljárásrend.

A./ A B./ pontban foglalt kivétellel a pályázat benyújtása (a postára adás dátuma, vagy a személyes benyújtás időpontja) előtt megkezdett rendezvényhez, beruházáshoz, fejlesztéshez, támogatás nem nyújtható. Rendezvény esetében a megkezdés időpontja a rendezvény első napja. A beruházás, fejlesztés megkezdésének minősül

a) fejlesztési célú projekt esetén az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik, illetve építési tevékenységet nem tartalmazó pályázat esetén az első beszerzett gép, berendezés, anyag, termék stb. szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap (import esetében a határátlépést igazoló okmányon lévő érkeztető vámbélyegző szerinti dátum, belföldi gép, berendezés, anyag, termék stb. esetében a szállítólevélen feltüntetett legkorábbi időpont), építési tevékenységet és árubeszerzést is tartalmazó projekt esetén ezek közül a korábbi időpont; az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzatból nyújtott pályázati támogatások esetében a beruházás megkezdésének minősül, ha a pályázatban szereplő bármely munkafázis elkezdődött, vagy az építkezésre szerződést kötöttek;

b) vissza nem térítendő kamattámogatás esetén a beruházás jogcímén történő első pénzügyi teljesítés dátuma;

c) minőségfejlesztési vagy egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén, továbbá olyan építési tevékenység esetén, amelynél jogszabály alapján nem kötelező az építési napló vezetése, a feladat elvégzésére megkötött szerződés létrejöttének dátuma;

d) azon projektek esetén, ahol a beruházás a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésével kezdődik, a közműszerződés szerint igazolt első pénzátadás időpontja.

B./ Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást a pályázó egy gazdaságilag oszthatatlannak minősülő projekthez igényli, amely egy nagyobb, összetett fejlesztési program műszakilag elkülöníthető része, az A./ pontban foglalt feltételnek és időpontnak e rész tekintetében kell fennállnia, illetve bekövetkeznie.


Találat: 2577Felhasználási feltételek