online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

VEZETŐI ELMÉLETEK: A TULAJDONSÁGELMÉLET

menedzsmentFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
A SZEMÉLYISÉG ÖSSZETEVŐINEK SZEREPE A VISELKEDÉSBEN; A VISELKEDÉS ÉS A HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI, EMPÁTIA, ELŐÍTÉLET, KONFORMIZMUS.
A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
Informatikai projektmenedzsment
Informatikai projektmenedzsment
VEZETŐI ELMÉLETEK: A SZITUÁCIÓS ELMÉLETEK
A VEZETÉS TERMÉSZETE, EREDETE
Nyugdíj- és életbiztosítasok
A CSOPORTON BELÜLI ÉS A CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK
Targyalas-módszertan
 
 

Vezetői elméletek: a tulajdonságelmélet.


Az elmélet hívei szerint különböző személyes tulajdonságok, mint kritériumok alapján előre lehet jelezni, illetve meg lehet magyarázni a vezető eredményességét. A sikeres v 353j99d ezetőkkel folytatott vizsgálatok nem bizonyították be, hogy biztonsággal prognosztizálható lenne egy vezető jövőbeni sikeressége.


A fizikai tulajdonságok, a magasság, a testsúly, a fizikum és a személyes megjelenés, valamint az eredményesség között nincs összefüggés.


A személyiségjegyek és a siker: vizsgálatainál Ghiselli megállapítja, hogy azok a vezetők, akikben van lendület a független cselekvésre, akik magabiztosak: sikeresek a szervezeti célok elérésében.

Fiedler úgy találta, hogy a sikeres vezetők érzékenyebbek és figyelmesebbek, mint a sikertelenek.


Az intelligencia és a siker Stogdill szerint a vezetőképesség összefügg a vezető ítélőképességével. Bizonyos határok között az egyén intelligenciája alapján előre jelezhető a vezető eredményessége. Fontos, hogy az irányuló intelligencia szintje közel legyen a követőjéhez. Ha túl okos, vagy nem elég okos a vezető, elveszíti a követők becsületét.


Személyes tulajdonságok fontossága a sikeres vezetés szempontjából (Ghiselli):

Nagyon fontos: szakmai felkészültség, intelligencia, önmegvalósítás, önbizalom, határozottság,

Mérsékelten fontos: biztonságérzet hiánya (kockázatvállalás), vonzódás a munkásokhoz, kezdeményezőkészség, pénzbeli ösztönzés szükségének hiánya, érettség,

Alig fontos: nőiesség-férfiasság.

A tulajdonságok alapján való megközelítésnek vannak hátrányai.


A vezetés tulajdonság-elmélete nem vesz tudomást a beosztottakról, pedig azoknak nagy hatásuk van az eredményességre. Milyen vezetőket keressen tehát a szervezet. A vezető kiválasztásánál az egyik fontos elem a személyiségvizsgálat, de ez csak egyik eleme a választásnak.Stogdill szerint a leggyakoribb tulajdonság: intelligencia, tudás, felelősségérzet, aktivitás.

Ritkábban szereplő: kezdeményezés, kitartás, önbizalom, új helyzetek iránti fogékonyság, kollektív érzés.


Argyle a munkateljesítményre való hatás szempontjából választotta ki a legfontosabb tulajdonságokat: intelligencia, alkotóképesség, aktivitás, ítélőképesség, motiváció és érdeklődés.


Handy összegzései szerint a legtöbbször kiemelt személyiségi jegyek az intelligencia, a kezdeményezőkészség, a magabiztosság.

A kezdeményezőkészség magába foglalja az önállóságot és találékonyságot, azt a képességet, hogy az egyén felismerje mikor kell cselekednie és tudjon is cselekedni. A magabiztosság: az önbizalom, a magas önértékelés és az igyekezet.


Papp-Perczel-Völgyesy a tulajdonságok halmazait képezték, így már képességekről van szó, tehát megteremtődik az összhang a tulajdonságok között:

Kapacitás (intelligencia, éberség, beszédkészség, eredetiség, ítélőképesség).

Teljesítmény (iskolázottság, tudás stb.).

Felelősség (megbízhatóság, kezdeményezés, kitartás, önbizalom, ambiciózusság).

Részvételre való törekvés (aktivitás, szociabilitás, kooperációkészség, humor).

Státus (szocio-ökonómiai helyzet, népszerűség).

E felosztásból látható, hogy a vezető magatartása nem kizárólag személyiség jegyeitől, hanem társadalmi környezetének hatásaitól is függ.


Találat: 3677