online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A TENGERPARTTAL NEM RENDELKEZŐ ORSZÁGOK

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A büntetöeljarasban részt vevö személyek
A bizonyítas altalanos szabalyai
A nyomozas lefolytatasa
JOGI ALAPFOGALMAK
Polgari jogi alapfogalmak
A KÉPVISELŐ KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGE
A MODERN NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KEZDETEI, A NEMZETKÖZI JOG TUDOMÁNYÁNAK KIALAKULÁSA
A NEMZETKÖZI VITÁK BÉKÉS ELINTÉZÉSE ELVÉNEK FEJLŐDÉSE, A NEMZETKÖZI JOGVITA FOGALMA
A SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGE
A TENGERPARTTAL NEM RENDELKEZŐ ORSZÁGOK
 
bal also sarok   jobb also sarok

A tengerparttal nem rendelkező országokA tengerek szabadsága elvének logikus következménye a tengerparttal nem rendelkező országok lobogói alatt hajózó hajók szabad közlekedése. Ennek kifejezett kimondására a 757g62h zonban csak az 1921. évi barcelonai közlekedési konferencián került sor. A nyílt tengerről szóló 1958. évi genfi egyezmény tovább javította ezen országok helyzetét: kimondja a ten­gerhez való szabad kijutást. E célból az ilyen állam és a tranzitország - a vi­szonosság alapján és a sajátos körülmények figyelembevételével - szabá­lyozza az áthaladást. A szárazföldi államok tranzitjogáról szóló 1965. évi New York-i egyezményben ugyan csak kevés állam részes, alap­vető elvei és megoldásai, tekintettel a tengerparttal nem rendelkező államok számának és súlyának növekedésére, átkerültek az 1982. évi tengerjogi egyez­ménybe, továbbá ezeknek helyzete újabb kedvezmények megszerzésével is erősödött.

Az új egyezmény alanyi jogként deklarálja a tengerhez való ki- és az onnan való visszajutás jogát és az áthaladás szabadságát minden szállítóesz­közzel. A tengerparttal nem rendelkező állam és a tranzitország közötti megállapodás csak ezen jogok gyakorlásának feltételeit és módozatait ha­tározhatja meg, ugyanakkor ez utóbbi jogosult intézkedést tenni törvényes érdekei védelmében. Az áthaladás szabadsága ki van zárva a legnagyobb kedvezményből, a tranzitforgalomra vám, adó vagy más díj nem vethető ki, kivéve a különleges szolgáltatások ellenértékét. Megállapodás tárgya lehet a szállítóeszközök építésében és fejlesztésében való együttműködés.

A tengerparttal nem rendelkező állam preferenciális elbánásban része­sül az azonos régió vagy szubrégió kizárólagos gazdasági övezete élő erő­forrásai többlete megfelelő részének kiaknázásában, melyről az adott ten­gerparttal nem rendelkező országnak és az egyes parti államoknak megállapodást kell kötni.


Találat: 1466


Felhasználási feltételek