online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A JOGELLENESSÉGET KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK

jogi

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Büntetöeljarasi kényszerintézkedések
Nemzetközi jog II.
Kartérítési felelősség a munkajogban
A TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY
A NEM KORMÁNYKÖZI SZERVEZETEK
A mar nagykorú gyermek bentlakasa nem olyan méltanyolandó körülmény, amely kellő alapot teremtene a tulajdoni illetőségtől eltérő nagyobb aranyú arver
A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGI JOGVISZONY
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETEI
AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI RENDSZERÉNEK MEGJELENÉSE, FEJLŐDÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
A JOGELLENESSÉGET KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK
 
bal also sarok   jobb also sarok

A jogellenességet kizáró körülményekLehetnek olyan tényállások, melyekben - a nemzetközi jogsértés szubjektív és objektív elemei megvalósulása ellenére - nincs nemzetközi jogsértés, mert a konkrét nemzetközi kötelezettség által megkívánttól eltérő ma 141c22b gatartást speciális körülmények szükségessé vagy indokolttá teszik. A tervezet taxatív felsorolása szerint e jogellenességet kizáró körülmények a következők: a beleegyezés, a törvényes ellenintézkedés, az erőhatalom és az előre nem látható esemény, a végveszély, a szükséghelyzet és az önvédelem.

Egy állam beleegyezését adhatja ahhoz, hogy a vele szemben fennálló nemzetközi kötelezettségét a másik állam ne teljesítse. Tehát arról van szó, hogy konkrét esetben az egyik állam kéri nemzetközi kötelezettségétől eltérő magatartás lehetőségét, melybe a jogosult beleegyezik, tehát létrejön a megállapodás. E beleegyezés akkor zárja ki a nemzetközi kötelezettséggel ellentétes magatartás kötelezettségét, ha

érvényes;

ha a nemzetközi kötelezettség által megkívánt magatartással összhangban nem álló cselekvés vagy mulasztás megmarad a beleegyezés által megszabott határok között, végül

a beleegyezés nem a nemzetközi jog feltétlen érvényesülését kívánó szabályaiból folyó nemzetközi kötelezettséggel kapcsolatos.Az erőhatalom (vis major) és az előre nem látott esemény körülmények azokat az eseteket foglalják magukba, amikor véglegesen vagy időlegesen fizikailag lehetetlenné válik az elvárt magatartás tanúsítása. Az erőha6talomnak ténylegesen ellenállhatatlannak, az eseménynek pedig objektíve előre nem láthatónak kell lennie. (pl. kiszolgáltatandó műtárgyak megsemmisülése földrengésben)

A végveszély olyan rendkívüli vészhelyzetet jelent, mely az állami szervet, vagy a gondjaira bízott személyek életét fenyegeti. Jogellenességet kizáró körülménnyé akkor válik, ha a veszély elhárítására nincs más eszköz, mint egy nemzetközi kötelezettség megsértése. (pl. a repülőgép azért hatol be engedély nélkül egy másik ország légterébe, hogy elkerülje a lezuhanást)

A szükséghelyzet olyan helyzetet jelent, mely az állam lényegbevágó érdekeit súlyos és közvetlen veszély fenyegeti. A tervezet általában abból indul ki, hogy a szükséghelyzet általában nem jogellenességet kizáró körülmény, kivéve, ha

e magatartás volt az egyetlen megoldás arra, hogy az állam lényegbevágó érdekeit súlyos és küszöbön álló veszélytől megóvja; és

e magatartás nem csorbította komolyan annak az államnak a lényegbevágó érdekeit, amellyel szemben a kötelezettség fennállt.     


Találat: 1657Felhasználási feltételek