online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Mikroszamítógép-architektúrak

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
VoIP technológia
Adatbazis létrehozasa - Access
Az ACCESS adattípusai
I/19 Vírusok és vírusvédelem
A szöveg specialis objektumainak kezelése
Automatika Segédlet Elektronikus eszközök szak II: évfolyam Nappali Müszaki Manager szak II: évfolyam Nappali
A videokonferencia mint prezentació
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
Mikroszamítógép-architektúrak
 
bal also sarok   jobb also sarok

Mikroszámítógép-architektúrák


Az általános célú digitális számítógépekben mindig elkülöníthetjük az alábbi három fő szerke­ze­ti egységet:

- a központi egységet vagy más néven processzort (CPU),

- az operatív tárat, amit főtárnak, operatív tárnak, vagy egyszerűen csak memóriának is nevezünk,

az alaplapot, amelyen számos kiegészíő, csatoló áramköri elemet találunk, amelyek fő funkciója az I/O adatátvitel biztosítása a perifériák és a CPU, illetve a memória között,

a tápegységet, ami az alaplap és a házban elhelyezett készülékek számára biztosítja a tápfeszültséget,a számítógép házat, ami a fent említett négy fő egység mellett tartalmazhatja a legfontosabb peri­fé­ri­á­kat is, a winchestereket, CD- vagy DVD meghajtókat, a floppy 111j96b meghajtót, ezek vezérlőit és a külső kapcsolatok szabványos csatlakozóit.


A CPU-val közös tokban (IC-ben) helyezik el a matematikai vagy co-processort, ami a lebegőpontos szám­kódokkal való műveleteket végzi.Ennek különösen a matematikai- műszaki feladatok végrehaj­tási sebességére lehet jó hatása. Bizonyos szoftverek eleve feltételezik a matematikai procesz­szort. Ilyen például az AutoCAD.


Az alábbi ábra a számítógép részegységeinek kapcsolatát mutatja.


cache

órajel


Processzor busz                                              AGP port


PCI buszIdőzítő/Számláló

Megszakítás- vezérlő

DMA

PCI Video adapter

SCSI csatoló

IDE csatoló

Hálózati csatoló

Hang csatoló

USB csatoló

PCI/ISA gateway  

 

 

  ISA busz


 ROM BIOS

Real Time Clock

Flappy vezérlő

Soros portok

Párhuzamos portok

Billentyűzet vezérlő

Egérport  (PS/2)

Hang csatoló


  


Integrált vezérlők

 A processzor feladata az operatív tárban elhelyezett kódolt algoritmus végrehajtása. Az algo­rit­mus­hoz szükséges adatokat is az operatív tárnak, vagy a processzor regisztereinek kell tartalmaz­nia a program végrehajtása alatt. A program és az adatok buszokon keresztül jutnak el a tárhoz vagy a processzorhoz, illetve ugyancsak buszok biztosítják, hogy az alkalmazók a progra­mok futási eredményeit értelmezhető formában megkapják.


Az egyes eszközök csatlakozási felületeit buszoknak nevezzük, ami egy-egy vezetékrendszerből és az adatcserét vezérlő áramköri elemekből áll. A busz általában több kommunikáló eszközt kapcsol össze. A mindössze két különböző eszközt összekapcsoló buszt gyakran port-nak is hívják. Ez egy kicsit zavaró lehet, mert ugyancsak portnak nevezzük azokat az 1-2 bájtos regisztereket, amelyek keresztül az adatcsere megtörténik. A buszok közötti kapcsolatot biztosító áramköröket gateway-nek (átjáró) hívjuk. Fontosabb busztípusok:

A Processor Busz: Ez a busz biztosítja az alaplap áramkörei (chipset) és a processzor.kapcsolatát

A Cache Busz: Csak a legújabb processzoroknál (Pentium II) alkalmazzák, egyébként a cache-eket a memória buszra szokták kötni.

A Memoria Busz: A memóriát kapcsolja a chipset-hez és a processzorhoz. Gyakran a processzor és a cache busszal együtt belső busznak nevezik.

Local (helyi) I/O Buszok: Ezek kapcsolják a kritikus, nagy sebességű I/O eszközöket a memóriához, a processzorhoz és az alaplap chipset-jéhez. A VESA és a PCI (Peripheral  Component Interconnected) típusai léteznek. Ma már csak a PCI-t. használják.

Az ISA I/O Busz: Neve az Industry Standard Architectura kifejezésből származik. A PCI busz elődja a régebbi architekturákban. Ma már csak a lassúbb I/O eszközök kiszolgálása a feladata, illetve a korábbi AT technológiával való kompatibilitás biztosítása.


Az órajelgenerátor egy kvarckristály, aminek nagyfrekvenciájú jeleit leosztva vagy többszörözve ütemezik a processzor, a memória és más egységek működését. Az ütemfrekvencia növelésével az üteme­zett eszközök sebessége növelhető ugyan, de a gép gyorsaságát nem egyedül ez szabja meg.


A cache a memória és a processzor közötti adatforgalmat gyorsító, speciálisan szervezett tár. A cache-ok máshol is előfordulhatnak a számítógép-rendszerben, ahol két különböző sebességű tároló között szeretnénk meggyorsítani az adatátvitelt.


Az AGP (Advanced Graphics Port) a grafikus vezérlőket kapcsolja össze a processzorral és a memóriával. Speciális, nagy sebességű busztípus.


A DMA (Direct Memory Access) vezérlők olyan eszközök, a melyek az operatív tár és bizo­nyos perifériák, illetve az operatív tár két különböző címtartománya közti adatforgalmat a CPU-tól függetlenül, önállóan képesek lebonyolítani. Az adatátvitel idejére a processzortól át­veszik az adat- és címvonalak vezérlését. A mágneslemezes perifériák, a streamer-ek és számos más eszköz a DMA-n keresztül kommunikál az operatív tárral. Egy DMA vezérlő több csator­nát tartalmaz, ezek mindegyikéhez egy-egy periféria tartozhat. Az XT-k még egy, az AT típusú gépek két ilyen chip-et tartalmaznak általában az alaplapon, de elhelyezhetők a vezérlőkártyá­kon is. A vezérlőt ilyenkor bus-master-nek nevezzük. Ha több DMA vezérlőt használunk, akkor ezeket úgynevezett kaszkád kapcsolással kö­tik össze. Ez azt jelenti, hogy a vezérlőket azok egy-egy csatornája segítségével sorbakötik:


A megszakítás-vezérlő (Interrupt Controller) a hardver által kért megszakítások ütemezését végzi. Feladata az egyes megszakítási kérések fontossági sorrendbe állítása és továbbítása a CPU-hoz. Egy IRQ vezérlő áramkör 8 megszakításkérő vonalat tud kezelni. Az XT típusú gé­pekben egy, az AT architektúrákban két ilyen chip-et használnak, a DMA vezérlőkhöz hasonló módon, a 2-es vonal segítségével kaszkád elrendezésbe kapcsolva őket. Az IRQ vezérlők be­meneteire a rendszer óra, a billentyűzet, a soros és párhuzamos portok, a co-processzor, a floppy vezérlő, a winchester vezérlő, a hálózati csatolókártyák és egyéb eszközök csatlakoz­hatnak.


A programozható számláló-időzítő (T/C) a rendszer óra megszakítást(0) kérő jeleinek előállítását, a dinamikus RAM-ok frissítési ciklu­sainak időzítését és a hangszóró meghajtó jelének az előállí­tására szolgál egy-egy csatorna se­gítségével. Mindhárom csatorna bemeneti jele az órajel­generátor jelének kb. 1,2 MHZ-re leosztott órajele, a kimeneti jelek pedig a funkciónak meg­felelő eszközökhöz kerülnek. Ezt az eszközt használják az operációs rendszerek is a felhasználói feladatok ütemezésére.


A BIOS (Basic Input/Output System) egy olyan program, amit EPROM-ban, az alaplapon helyezntek  el és a számítógép bekapcsolásakor indul. Az operációs rendszernek a hardverhez legközelebb álló része. Bár elvileg cserélhető, az alap­lappal való szoros kapcsolatai miatt ez nem ajánlott. A ROM-ból a program az i80286-os processzoroktól kezdődően az operatív memória "upper memory"-nak nevezett (felső) 640-1000 kbyte tartományába, ú.n. shadow (árnyék) RAM-ba tölthető, így a viszonylag lassú ROM-ok helyett a gyorsabb RAM-ban futhat. A BIOS a POST (Power-On Self-Test) progra­mot, az operációs rendszer kezdeti betöltő programját (BootStrap rutin), a hardver megszakí­tások kezelőprogramjait, perifériakezelő és egyéb rutinokat, táblázatokat tartalmaz.További feladata a legfontosabb I/O műveletek végrehajtása is. Táblázatait egy CMOS típusú memória őrzi a gép kikapcsolása után is. Ezeket az adatoka a SETUP művelettel állíthatjuk be.


Az integrált vezérlők (Onboard) az alaplapra forrasztott prifériavezérlők. Lehetnek PCI vagy ISA szabvány szerint működő eszközök. Kiszolgálhatnak több perifériát (IDE, SCSI, USB), vagy csak egyetlen eszközt. A lassúbb készülékek vezérlői az ISA buszhoz kapcsolódnak.


A slot-ok olyan csatlakozóhelyek, ahova szabványos vezérlőeszközöket illeszthetünk. Ezeket az áramköri kártyákat adaptereknek is nevezzük. Ha egy adapternek létezik onboard változata is, akkor illesztés előtt azt általában le kell tiltani. Ezt a műveletet a BIOS-tól a SETUP beállításaival lehet kérni.


A számítógép házak alakja rendkívül változatos le­het, de a miniatürizálásnak két nehezen megkerülhető akadálya van. Egyrészt a tápfeszültséget előállító tápegység, aminek méretei a kb. 200 Wattos teljesít­ményigény miatt nem csökkenthe­tők egy bizonyos határ alá, másrészt az I/O blokk adapterkártyái, amelyek szabványos csatla­kozókkal illeszkednek az alaplapra. Az ismertebb ház-típusok: baby, slim-line, mini torony, közepes (midi) torony, nagytorony, a laptop, a notebook és a palmtop házak. A nagyobb modellek ismertebb ház-szabványai az ATX, az NLX, WTX és az LPX változatok. A ház-szabványok a ház méreteinek megadása mellett az alaplap alakjára és a tápegység elhelyezésére és típusaira is előírásokat tartalmaznak. A palmtop és a notebook dobozok kivéte­lével valamennyi tartalmaz­za a táp­egységet. Kielégítő mennyiségű bővítőkártya helyet viszont nem mindig tudunk elhelyezni a házakban, ebből a szempontból talán legjobbak a "tornyok". A laptop- és a notebook házak adapterkártyákkal gyakorlatilag nem bővíthetők.


A házakkal együtt szerelve szállítják a tápegységeket is. +12V, -12V, +5V, és -5V egyenfeszültséget állítanak elő. A tápegységre szerelt ventillátorok egyrészt hűtik a gép házban elhelyezett alkatré­szeit, másrészt a házban túlnyo­mást hoznak létre, így csökkentik az áramköri elemek poroso­dását, növelik az élettartamukat.
: 2255Felhasználási feltételek