online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Informaciós tarsadalom

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Rendszerindítas
Programozasi eszközök, vezérlési szerkezetek
Programozható vezérlők hardverfelépítése
Be és Kivitel
A Paint Shop Pro grafikai program hasznalata
Hashelés és ritka indexes szervezési módszerek
A levelezőprogramok alapszolgaltatasai: (OUTLOOK EXPRESS)
Navigalas 3D-s térben
Hattértarak, tömegtarolók
Windows halózati jellemzői
 
bal also sarok   jobb also sarok

Információs társadalom

Az információs társadalom fogalmi megközelítése: A két leggyakoribb megközelítési szempont magában a fogalomban keresendő. Míg az egyik szemlélet az információközpontú gondolatsorból indul ki, a másik a társadalmi vetületet és az ezzel kapcsolatos elvárásokat tekinti elsődleges kiindulási pontnak. Mindez azonban k 656f51g iegészül egy harmadik oldallal is, mégpedig a gazdasági szempontú megközelítéssel.

Ezek a különféle vizsgálati irányok nem zárják ki egymás érvényességét, csupán ugyanazt a fogalmat különböző dimenziókból közelítik meg. S noha ezeket a szempontokat szét lehet mesterségesen választani, mégis azt kell mondanunk, hogy ezek a megközelítések önmagukban nem lehetnek 100%-osak, hiszen minduntalan összefonódnak, egymásra utalnak. Egyes szakemberek a múlt század negyvenes éveire vezetik vissza az információs társadalom keletkezését, amelynek fő elemei az elektronikus, digitális számítógép fejlesztése, a tranzisztor megjelenése, az emberi öröklésért felelős molekula, a DNS szerkezetének feltárása voltak.1956-57-re teszik azoknak a mélyreható gazdasági, politikai és társadalmi változásoknak a kezdetét, amelyek átvezettek a modern információs társadalom szférájába. 1956-ban készült el az első tranzisztorokkal működő számítógép, és 1957-ben jelent meg az ember - a szovjet Gagarin - a világűrben, amely miatt az USA hatalmas volumenű katonai fejlesztéseket indított el. Már a 20. század második felében az elért műszaki, tudományos fejlődés alapján futurológusok, szociológusok, filozófusok és más társadalomtudósok prognosztizálták azt a mélyreható változást, miszerint a jövő társadalmában a tudás lesz a legfontosabb erőforrásA kapitalista gazdaság, tendenciájában, mindig is globális volt ám az ipari társadalom korában meghatározó szerepet játszottak a helyi viszonyok - nyersanyagbõség, munkaerõkínálat, tõkegazdagság, szállítási lehetõségek, stb. Midõn az áru- és személyszállítás mindenütt gyorssá és olcsóvá lesz, midõn továbbá a hozzáadott érték fõ forrásává a tudás válik, s a tudás a számítógéphálózatokon át szinte akadálytalanul mozog a világban, a nemzeti piac fogalma, és részben a nemzeti munkaerõpiac fogalma is, többé-kevésbé kiüresedik.

A globális gazdaság viszonyai közepette részben globálissá válik a munkaerõpiac is, ami azt jelenti, hogy a munkaerõ világpiaci ára - a viszonylag magasan kvalifikált munkaerõ ára is - lefelé nivellálódik, a kaliforniai átlagprogramozó bére az azonos tudású kínai programozó bére felé tart. Maga a munkaerõ zömmel helyhez kötött, mobilitása általában a nyomor mobilitása. Hiszen még a kutatás-fejlesztés élvonalbeli kultúrája sem igazán mobilis Az informatika és a távközlés viharos fejlődése alapjaiban változtatta meg mindenapjainkat. Új eszközöket használunk a kommunikációhoz, a munkához és a szórakozáshoz egyaránt. A mobiltelefon és az internet immár nélkülözhetetlen eszközökké váltak a gazdaságban és a közszférában is, nincs ez másképpen az oktatás és a tudomány világában sem. Az információs társadalom mára valósággá vált. A mobiltelefonok, az internet, a nagy sebességű digitális adatátviteli rendszerek, amelyek integrálják a távközlés és a műsorszórás korábban elkülönült rendszereit, forradalmasították az információk létrehozásának, elosztásának és fogyasztásának világát - otthon, az iskolában és a munkahelyen egyaránt. Ma bárhonnan bármikor bárkivel kapcsolatba léphetünk

Az Információs Társadalom Magyarország számára is a fejlett világhoz való kapcsolódást jelenti, ha idôben és kellô mélységben, tudatosan készülünk és veszünk részt a még alakulóban levő, de rendkívül gyorsan fejlődő folyamatokban. A kommunikációs forradalom hajtóerejét a technológia és a piac jelenti. Az Európai Unió a kezdetektől központi szerepet játszik e folyamatban: meghatározza a piacnyitás ütemét, egyenlő esélyeket biztosít minden résztvevőnek, védelmezi a fogyasztók érdekeit, sőt a műszaki szabványok kidolgozásában is részt vesz. A verseny nyomán esnek az árak, a minőség pedig javul.

Információs Társadalom szerepe:

A gazdasági életben:

a globálissá váló "információs piacon" közvetlen kapcsolatok jönnek létre a gazdasági élet szereplői között (virtuális vállalatok, távmunka-teleworking, elektronikus kereskedelem),

az államigazgatásban:

lehetôség nyílik a kormányzati munka hatékonyságának növelésére, a nemzeti vagyont reprezentáló adatok eredményesebb felhasználására, az állampolgárok teljes körő tájékoztatására, a demokrácia kiteljesedésére,

a kultúra és ismeretszerzés területén:

a különböző információforrások (könyvtárak, múzeumok, képtárak, zenetárak, adatbázisok) anyagainak számítógép-hálózaton való elérhetősége a tanulás, můvelődés eddig ismeretlen távlatait nyitja meg,

az emberek mindennapi életében:

saját kommunikációs termináljuk (számítógép, TV, telefon) segítségével napi tevékenységük mind nagyobb részét képesek otthon elvégezni.Oktatásban: az Európán túli egyetemekkel is hálózatot teremt. A doktori képzések bevonása teljesen új elem, lehet hozzá csatlakozni, a mesterképzések ezen  keresztül fognak működni.

A tanulás több formája - elsõ sorban a távolról történõ tanulás - is épít erre a globális kommunikációs eszközre. Mindent átfog, több 10 millió oldalnyi anyagot (szöveget, képeket, hangokat stb.) tartalmaz. Egyik fontos eleme, hogy alulról szervezõdik, a hálózatban megtalálható információk nem egy központi elképzelés és feltöltés alapján kerülnek a rendszerbe, hanem a végpontokon, azok által, akiknek "van mondanivalójuk". A gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sok más tartalomszolgáltató mellett könyvek, folyóiratok, újságok jelennek meg a "neten". Az élet több területéhez kötõdõ hatalmas adatbázisok segítik a tájékozódást, amely az oktató és kutató munkában és a tanulásban olyan megfizethetetlen segítsége nyújt, amelyet ezen kívül még egyetlen rendszer sem tudott biztosítani. Nem véletlenül nevezi Nyíri Kristóf az Internetet globális kulturális örökségnek.


Találat: 1636Felhasználási feltételek