online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

művészet a kultúra

fotográfia, iparművészet, képzőművészet, kultúra, művészetmenedzselésfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
művészet a kultúra
 
bal also sarok jobb also sarok

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij Korszakov (1844-1908)


Nyikolaj Andrejevics Rimszkij Korszakov (1844-1908) Az "Ötök" csoportjának meghatározó egyénisége volt, 27 évesen a szentpétervári konzervatórium professzora lett, s oly intenzíven vetette bele magát elméleti tanulmányaiba,  h


Munkaszervezés a szallodaban


Munkaszervezés a szállodában A szálláshely szolgáltatási tevékenység nagyon sokrétű és leginkább a szállodák munkaszervezésében jelenik meg. A szállodai vezetési tevékenység egy mástól nem választható el a gyakorlatban és a szervezési és g


Mazzag Istvan: Tajkép


Mazzag István: Tájkép Mazzag István Tájkép című képét 2004-ben festette nagyméretű (50x90 cm) vászonra olajfestékkel. A képen, ahogy a címe is mutatja egy tájkép, illetve naplemente látható. Széles


A XI-XVI. szazad magyar műzenéje


A XI-XVI. század magyar műzenéje A Keletről jött magyarság az államalapítás után, a kereszténység felvételével került be Európa kulturális vérkeringésébe. A XI. századtól kezdve egyre erősebb a nyugati kereszténység zenéjének hatása. Ma


A magyar nemzeti opera kialakulasa


A magyar nemzeti opera kialakulása A zene sajátos eszközeivel sürgette a nemzeti függetlenségi törekvéseket is. Nálunk például Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai irodalmi alkotásokkal, Székely Bertalan, Madarász, Munkácsy nemzeti témá


Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840-1893)


Pjotr Iljics Csajkovszkij  (1840-1893) Az orosz zenei romantika legsokoldalúbb nagy alkotói egyénisége. Művészetében egyesíti a nyugati romantika vívmányait az orosz nemzeti hagyományokkal. Csajkovszkij volt az első igazi orosz zeneszerző.


Claudio Monteverdi (1567-1643)


Claudio Monteverdi (1567-1643) Az operairodalom első legnagyobb mestere, a barokk opera műfajának megteremtője. Mivel a két stíluskorszak, a reneszánsz és a barokk határán élt és alkotott, a késői madrigálnak is biztoskezű mestere volt. O


A képszerűség elemei, stíluseszközei


-         képszerűség: a közlés képfelidéző ereje és érzelemkifejező volta -         szóképek: elemi szóképek:                             . metafora, metonímia,


Wolfgang Amadeus Mozart (1756 Salzburg - 1791 Bécs)


Wolfgang Amadeus Mozart  (1756 Salzburg - 1791 Bécs) Az európai zene egyik legragyogóbb csillaga, kultúránk legdrágább kincse. Benne együtt csodálhatjuk egy kivételes született tehetség nagyságát és egy gazdag, teljes értékű zenei korszak er


Liszt Ferenc (1811. Doborjan - 1886. Bayreuth)


Liszt Ferenc (1811. Doborján - 1886. Bayreuth) Élete Liszt Ferenc a XIX. századi romantikus zenei élet legsokoldalúbb irányító egyénisége, a kor egyik szellemi vezére, és minden idők legnagyobb zongoraművésze. Előadóművész, virtuóz


Jean Phillippe Rameau (1683-1764)


Jean Phillippe Rameau (1683-1764) Clavecin művész ő is, de stílusa teltebb, keményebb hangzású a zenéje, mint Couperiné. Virtuóz módon kezeli a hangszert, viszont kevésbé fogékony bizonyos hangulatok ábrázolására. Meg kell még említenünk


A szazadforduló zenéje


A századforduló zenéje   A századforduló zenéjének uralkodó irányzata kezdetben még a romantika. Ennek képviselői túlfokozzák a romantika érzéstartalmát, és kifejező eszközeit, és ezzel számos olyan művészi vonást hoznak létre,


Arnold Schönberg (1874-1951)


Arnold Schönberg (1874-1951) Az ún. második bécsi iskola megalapítója, a legradikálisabb átalakítások képviselője volt a modern zene területén. Schönberg autodidakta volt: maga tanult meg hegedülni és gordonkázni, s idegen szerzemény


Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)


Giovanni Pierluigi da Palestrina  (1525-1594) A vokális polifónia legnagyobb mestere. Egyházi muzsikus, de világi művei is közkedveltek. A zeneszerzőnek Pierluigi a családi neve, a Róma mellett fekvő Palestrina nevű városkában született


Kastélyaink helyzete régen és ma


Kastélyaink helyzete régen és ma 2.1. Kastélyaink sorsa A hajdan volt fényes és reprezentatív emlékekböl, az egykori gazdagságból alig maradt valami.[1] Boldog-boldogtalan hordta, vitte a kastélyok kincseit: a könyvtárakat feld


Hector Berlioz (1803 - 1869)


Hector Berlioz (1803 - 1869) Romantikus zeneszerző, a francia zene forradalmára, nyelvújítója. Nevéhez fűződik a XIX. századi programzene elindulása, új formája. Már kora gyermekkorában megmutatkozik érdeklődése a zene iránt, édesapja


Reneszansz zeneszerzők


Reneszánsz zeneszerzők Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 - 1594) az olaszországi Palestrinában született 1525-ben, s innen kapta nevét. Az énekes többszólamúság legnagyobb mestere, egyházi muzsikus, de világi művei is közkedvel


A kétpói Almasy Kastélyhotel története


A kétpói Almásy Kastélyhotel története 3.1. A szálloda és a kastélyszálló fogalma A szállodák Magyarországon olyan, bárki által igénybe vehet, kereskedelmi jellegü, legalább 11 szobás szálláshelyek, amelyek az otthonukból bár


Bartók Béla (1881-1945)


Bartók Béla (1881-1945) A XX. század első felének egyik legnagyobb zeneszerző egyénisége, a nemzeti és a modern zene képviselője. Szinte az egész világon ismerik, s neve a magyar zene egyetemességét jelképezi. Népzenekutató, tanár, zongo


Johann Sebastian Bach (1685-1750)


Johann Sebastian Bach (1685-1750)   Eisenach - Lipcse J.S.Bach a barokk zene összefoglaló nagy mestere. Az operát kivéve, kora minden énekes és hangszeres műfajában a legnagyobbat alkotta. Maga kiváló orgonajátékos, páratlan fantázioldal:

1 ... 1 2 3 4 5

Felhasználási feltételek