online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A VEZETŐ FUNKCIÓI: AZ EMBEREK KIVÁLASZTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE, A MUNKAHELYI KÖZÖSSÉG (A KOLLEKTÍVA) KIALAKÍTÁSA.

menedzsment

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
AZ EGYENSÚLYTEREMTÉS PROBLÉMÁI ÉS TEENDŐI
A kommunikació
VEZETŐI ELMÉLETEK: A SZITUÁCIÓS ELMÉLETEK
A VEZETÉS TERMÉSZETE, EREDETE
Nyugdíj- és életbiztosítasok
A CSOPORTON BELÜLI ÉS A CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK
A SZERVEZETI VISELKEDÉS ETIKÁJA, A VÁLLALAT TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE
A SZERVEZET KIALAKULÁSÁNAK OKAI, A SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
A VEZETŐ FUNKCIÓI: AZ EMBEREK KIVÁLASZTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE, A MUNKAHELYI KÖZÖSSÉG (A KOLLEKTÍVA) KIALAKÍTÁSA.
 
 

A vezető funkciói: az emberek kiválasztása és fejlesztése, a munkahelyi közösség (a kollektíva) kialakítása.


A vezető hiába dolgoz ki kiváló stratégiát, vezetési rendszert, szervezi meg a szervezete működését. Hiába á 727j99h ll a rendelkezésére a korszerű technika, ha az emberi erőforrás minősége nem felel meg a céloknak és követelményeknek. A technikát ugyanis az emberek működtetik. Ők a részesei a megformálói és végrehajtói a kidolgozott stratégiának. Ezért az emberi erőforrás színvonala határozza meg a szervezeti tevékenység színvonalát.


A vezető jó munkaerővel ellensúlyozni tudja más a többi erőforrás fogyatékosságát is, ugyanakkor a munkáját végző ember hiányosságait semmiféle más erőforrás nem tudja kiküszöbölni. A szervezet sikerét az veszélyezteti a leginkább, ha tagjai nem elég felkészültek, a vezetőnek állandóan figyelemmel kell kísérnie, hogy a beosztottnak:

milyen színvonalú a szakképzettsége,

milyen fogyatékosságai vannak a személyiségében,milyen a munkateljesítménye,

ha vezető, milyen hiányossága van a vezetési tevékenységben.


A vezető alapvető feladata, hogy ezeket a fogyatékosságokat kiküszöbölje, amit három részfunkcióval oldhat meg:

a munkatársak kiválasztásával,

azok fejlesztésével, továbbképzésével,

a munkatársak tevékenységének minősítésével.


Az, hogy a három közül a vezető melyiket tekinti elsődlegesnek, a vezető beállítodottságától függ. A helyes vezetői szemlélet valahol a közepén van, vagyis mind a három szempontot azonos hangsúllyal kell érvényesíteni mind a munkatársak, mind a vezető fejlesztésében. Ez csak akkor lehetséges, ha a vezető:

abból indul ki, hogy a beosztott szakember, aki alakítható, fejleszthető;

az ember egészét fejleszti;

a beosztott fejlődését nemcsak megköveteli, de elő is segíti.


Egyes szervezetekben az emberek egymástól elszigetelve tevékenykednek. Az ilyen munkaszervezet dolgozhat eredményesen és rosszul is. Ha azonban nehézségek támadnak, széthullik a szervezet. Más szervezetek tagjai élő közösséget alkotnak, az embereket összefűzik a közös célok, érdekek, az egymásra utaltság. Ez a kollektíva úrrá tud lenni a szervezeti nehézségeken.


A jó kollektíva elsőrangú érdeke a vezetőnek, de a kollektívába tartozó egyénnek is. A jó kollektíva azonban a legritkább esetben alakul ki magától, mert a legtöbb szervezetben megtalálhatók a kialakulást akadályozó tényezők, olyan személyek:

Ø      akiknek egyéni céljai, törekvései, érdekei eltérnek a szervezetet céljaitól;Ø      akiknek személyisége, alkata, magatartása ellentétes a szervezetben elfogadottal,

Ø      akik annak ellenére, hogy céljaik, törekvésük, magatartásuk ellentétes a többiekével, hangadókká tudnak válni.


A vezető feladata, hogy jó kollektívát alakítson ki, fenntartsa, tovább fejlessze. Közelítse az egyéni célokat a szervezeti célokhoz. Ennek megvalósításának lépései:

Az egységben lévők véleményének megismerése. Mit várnak el a szervezettől, milyen értékrendet tartanak kívánatosnak, mennyire segíti egyéni céljukat a kollektíva értékrendje, milyen formában és mértékben vesznek részt a kollektíva kialakításában.

A kollektíva jellegzetességének kialakítása. Két területet foglal magába. Egyik a kollektívába tartozó egyének viszonya a szervezeti célokhoz. A másik az egyének egymáshoz való viszonya, az ehhez fűződő egyéni céljaik. E viszonyok fejlesztése során kell kialakítani azt a magatartásformát, amely egyaránt segíti a szervezetei célok megvalósítását és az egyéni érdekek érvényesülését.

Az egységbe tartozó vélemény irányítókkal szükséges egyeztetése. Ennek során nemcsak a véleményüket kell meghallgatni, szükség szerint figyelembe venni, de az elgondolásaik megvalósításával is célszerű megbízni őket. Ez az egyeztetés a kollektíva kialakításának kritikus része, mivel mindig akad, a vezetővel szemben ellenséges hangadó, a kollektíva többségének véleményével ellenséges hangadó, akikkel a vezetőnek a kollektíva kialakításának ebben a kezdeti szakaszában élesen szembeszegülni, hatalmi eszközökkel fellépni helytelen lenne. Ebben a fázisban csak a meggyőzés eszközeit célszerű használni.

A kollektíva létrehozásához szükséges szervezeti intézkedések kidolgozása. Bizonyos vezetői, döntési hatáskörök átadása a kollektívának. Kollektív ösztönzők kidolgozása. Anyagi, pénzügyi feltételek biztosítsa.

A kollektíva kialakítása, vagyis az előzőekben vázolt lépések megtétele, azok hatásának figyelemmel kísérése, esetenként szükséges korrekciók végrehajtása. azon személyek eltávolítása, akik akadályozzák a tevékenységet.


Találat: 1466