online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A SZERVEZETI VISELKEDÉS ETIKÁJA, A VÁLLALAT TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)
Informatikai projektmenedzsment
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
Informatikai projektmenedzsment
AZ ÉRTEKEZLETEK ÉS TÍPUSAIK, AZ ÉRTEKEZLET MEGSZERVEZÉSE, LEVEZETÉSE, A NEHÉZ EMBEREK KEZELÉSE
Nyugdíj- és életbiztosítasok
A SZERVEZETI VISELKEDÉS ETIKÁJA, A VÁLLALAT TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A szervezeti viselkedés etikája, a vállalat társadalmi felelőssége.


Az egyes vállalatok magatartása csak ritkán kerülheti el a közvélemény figyelmét. Egyrészt, mint munkahely jelen van az adott településen, másrészt pi 757d34h aci szereplő is. A közfelfogás szerint egyértelmű, ha egy szervezet tevékenysége illegális, az egyben etikátlan is. Más esetekben a megítélés nem ilyen egyszerű. Az etikai minimumot tehát minden esetben a legalitás jelenti. A vállalati magatartás etikájának kritériuma a megnyilvánulások társadalmi felelősségteljessége is.


A vállalatok társadalmi felelőssége:

A vállalatok társadalmi kötelezettsége egyrészt jelentheti, hogy a vállalat akkor jár el felelősségteljesen, ha a törvények szabta kereteken belül maradva minden igyekezetét profitszerzésre fordítja. Minden olyan viselkedés, amely nem törvényes, vagy nem nyereségre irányul, társadalmilag felelőtlen, ennélfogva etikátlan.


A társadalmi reakció olyan vállalati viselkedést jelent, amely megfelel az adott időpontban uralkodó társadalmi normáknak, értékeknek és teljesítmény-elvárásoknak. A minimális követelmény, hogy a szervezete vállaljon felelősséget tevékenységének ökológiai, környezetvédelmi és társadalmi következményeiért. A társadalmi fogékonyság: a szervezeti viselkedés akkor felelősségteljes, ha az előrelátó és preventív jellegű, nem pedig reagáló, illetve helyreállító. Aktív módon keresi a lehetőséget a társadalmi problémák megoldására.


Társadalmilag felelősségteljes tevékenységek:

Milyen konkrét területeken és konkrét cselekvésekben jut kifejezésre. E területek a következőket foglalják magukba:

termékválasztás, minőség,

marketing módszerek,

alkalmazottak képzése, továbbképzése,

emberbaráti tevékenység,

környezetvédelem,

külső kapcsolatok:

q       közösségfejlesztés (kollektíva),

q       állami kapcsolatok,

q       információbiztosítás,

q       nemzetközi kapcsolatok.munkahelyi viszonyok, juttatások,

nemzetiségek és nők alkalmazása.

alkalmazottak munka- és egészségvédelme.


Mindezen kategóriák bármelyikében a vállalati magatartás lehet: kötelezettségteljesítő, reagáló, fogékony.

A vállalatok kedvezményezettjei:


Belső: vevő, alkalmazott, és a tulajdonos. Az ügyfelekkel kapcsolatos felelősség lényegében a termékre és azok forgalmazására vonatkozik. Az alkalmazottakkal szembeni kötelezettség: akkor tesz a vállalat minimálisan eleget, ha betartja az alkalmazó-alkalmazott viszonyt szabályozó törvényes előírásokat. A modern nagyvállalatoknál gyakorlat, hogy ún. kiegészítő juttatásokat nyújtanak. A tulajdonosokkal kapcsolatok felelőssége: a vezetés teljes és korrekt számadást nyújt a vállalat eredményéről, felhasználásáról. A tulajdonosnak alapvető joga nem a profithoz van, hanem az információhoz.


Külső kedvezményezettek: két csoport különíthető el:

Különleges külső kedvezményezettek: a modern társadalom igen különböző érdekcsoportjai. Például kisebbség, etnikum. A velük kapcsolatos vállalati magatartás lehet kötelezettségvállaló, reaktív vagy fogékony. A cselekvés jellemzője: az érintett csoport gazdasági, társadalmi vagy politikai javát szolgálja. Általános külső kedvezményezettek (társadalmi felelősség szinonimája): környezetvédelmi és az ökológiai problémák megoldása, oktatás fejlesztése, művészet támogatása, közegészségügy fejlesztése.


A vállalati tevékenységgel kapcsolatos változó elvárások: Az, hogy a vállalatok miért vesznek részt alaptevékenységüktől viszonylag távol eső problémák megoldásában, az minden konkrét társadalomban a kialakult hagyományoktól és a társadalmi berendezkedés aktualitásától függ. A klasszikus kapitalista vállalat egyetlen csoport eszköze és egyetlen meghatározott célja van: a profitszerzés. Ez a nézet nem fogad el semmilyen társadalmi felelősséget. Ez az álláspont a társadalmi kötelezettséget hangsúlyozza.


A társadalmi vállalat, amely korlátlanul vállalja a társadalmi felelősséget. Hangsúlyozza a társadalmi jogait és kötelezettségeit. Ezzel a vállalat a társadalmi felelősségét hangsúlyozza. A vállalati vezető reális feladata, hogy a két szélsőséges nézet között megtalálja azt az arany középutat, melynek követkése nem sérti a tulajdonosi érdekeket és mégis megfelel a társadalmi elvárásoknak.


Találat: 2239