online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A SZERVEZETI VISELKEDÉS ETIKÁJA, A VÁLLALAT TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE

menedzsmentFájl küldése e-mail


egyéb tételek

 
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)
Informatikai projektmenedzsment
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
Informatikai projektmenedzsment
AZ ÉRTEKEZLETEK ÉS TÍPUSAIK, AZ ÉRTEKEZLET MEGSZERVEZÉSE, LEVEZETÉSE, A NEHÉZ EMBEREK KEZELÉSE
Nyugdíj- és életbiztosítasok
A SZERVEZETI VISELKEDÉS ETIKÁJA, A VÁLLALAT TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE
 
 

A szervezeti viselkedés etikája, a vállalat társadalmi felelőssége.


Az egyes vállalatok magatartása csak ritkán kerülheti el a közvélemény figyelmét. Egyrészt, mint munkahely jelen van az adott településen, másrészt pi 757d34h aci szereplő is. A közfelfogás szerint egyértelmű, ha egy szervezet tevékenysége illegális, az egyben etikátlan is. Más esetekben a megítélés nem ilyen egyszerű. Az etikai minimumot tehát minden esetben a legalitás jelenti. A vállalati magatartás etikájának kritériuma a megnyilvánulások társadalmi felelősségteljessége is.


A vállalatok társadalmi felelőssége:

A vállalatok társadalmi kötelezettsége egyrészt jelentheti, hogy a vállalat akkor jár el felelősségteljesen, ha a törvények szabta kereteken belül maradva minden igyekezetét profitszerzésre fordítja. Minden olyan viselkedés, amely nem törvényes, vagy nem nyereségre irányul, társadalmilag felelőtlen, ennélfogva etikátlan.


A társadalmi reakció olyan vállalati viselkedést jelent, amely megfelel az adott időpontban uralkodó társadalmi normáknak, értékeknek és teljesítmény-elvárásoknak. A minimális követelmény, hogy a szervezete vállaljon felelősséget tevékenységének ökológiai, környezetvédelmi és társadalmi következményeiért. A társadalmi fogékonyság: a szervezeti viselkedés akkor felelősségteljes, ha az előrelátó és preventív jellegű, nem pedig reagáló, illetve helyreállító. Aktív módon keresi a lehetőséget a társadalmi problémák megoldására.


Társadalmilag felelősségteljes tevékenységek:

Milyen konkrét területeken és konkrét cselekvésekben jut kifejezésre. E területek a következőket foglalják magukba:

termékválasztás, minőség,

marketing módszerek,

alkalmazottak képzése, továbbképzése,

emberbaráti tevékenység,

környezetvédelem,

külső kapcsolatok:

q       közösségfejlesztés (kollektíva),

q       állami kapcsolatok,

q       információbiztosítás,

q       nemzetközi kapcsolatok.munkahelyi viszonyok, juttatások,

nemzetiségek és nők alkalmazása.

alkalmazottak munka- és egészségvédelme.


Mindezen kategóriák bármelyikében a vállalati magatartás lehet: kötelezettségteljesítő, reagáló, fogékony.

A vállalatok kedvezményezettjei:


Belső: vevő, alkalmazott, és a tulajdonos. Az ügyfelekkel kapcsolatos felelősség lényegében a termékre és azok forgalmazására vonatkozik. Az alkalmazottakkal szembeni kötelezettség: akkor tesz a vállalat minimálisan eleget, ha betartja az alkalmazó-alkalmazott viszonyt szabályozó törvényes előírásokat. A modern nagyvállalatoknál gyakorlat, hogy ún. kiegészítő juttatásokat nyújtanak. A tulajdonosokkal kapcsolatok felelőssége: a vezetés teljes és korrekt számadást nyújt a vállalat eredményéről, felhasználásáról. A tulajdonosnak alapvető joga nem a profithoz van, hanem az információhoz.


Külső kedvezményezettek: két csoport különíthető el:

Különleges külső kedvezményezettek: a modern társadalom igen különböző érdekcsoportjai. Például kisebbség, etnikum. A velük kapcsolatos vállalati magatartás lehet kötelezettségvállaló, reaktív vagy fogékony. A cselekvés jellemzője: az érintett csoport gazdasági, társadalmi vagy politikai javát szolgálja. Általános külső kedvezményezettek (társadalmi felelősség szinonimája): környezetvédelmi és az ökológiai problémák megoldása, oktatás fejlesztése, művészet támogatása, közegészségügy fejlesztése.


A vállalati tevékenységgel kapcsolatos változó elvárások: Az, hogy a vállalatok miért vesznek részt alaptevékenységüktől viszonylag távol eső problémák megoldásában, az minden konkrét társadalomban a kialakult hagyományoktól és a társadalmi berendezkedés aktualitásától függ. A klasszikus kapitalista vállalat egyetlen csoport eszköze és egyetlen meghatározott célja van: a profitszerzés. Ez a nézet nem fogad el semmilyen társadalmi felelősséget. Ez az álláspont a társadalmi kötelezettséget hangsúlyozza.


A társadalmi vállalat, amely korlátlanul vállalja a társadalmi felelősséget. Hangsúlyozza a társadalmi jogait és kötelezettségeit. Ezzel a vállalat a társadalmi felelősségét hangsúlyozza. A vállalati vezető reális feladata, hogy a két szélsőséges nézet között megtalálja azt az arany középutat, melynek követkése nem sérti a tulajdonosi érdekeket és mégis megfelel a társadalmi elvárásoknak.


Találat: 2088