online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A SZERVEZETI KULTÚRA FŐBB ELEMEI, HATÁSUK A SZERVEZETI TEVÉKENYSÉGRE

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
A CSOPORTON BELÜLI ÉS A CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK
A SZERVEZETI VISELKEDÉS ETIKÁJA, A VÁLLALAT TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE
Informatikai projektmenedzsment
A VEZETŐ FUNKCIÓI: TERVEZÉS ÉS DÖNTÉS
A VEZETÉS FOLYAMATA, FUNKCIÓI
A VEZETÉS GYAKORLATA, MÓDSZEREI
Ki vallalkozzon?
A SZERVEZETI KULTÚRA FŐBB ELEMEI, HATÁSUK A SZERVEZETI TEVÉKENYSÉGRE
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A szervezeti kultúra főbb elemei, hatásuk a szervezeti tevékenységre.


A szervezeti kultúra a szervezet számára az, ami az egyes ember számára a személyisége, vagyis az, ami összességében éppen az adott szervezetre jellemző, amivel és amiben különbözik más sz 343i87d ervezetektől. A szervezeti kultúrának több rétege van.


A hiedelmek a tárgyakra vonatkozó gondolatok, ötletek, és az ezekből levont következtetések, amelyek csak információk.


Az értékek mindig valamilyen irányultságúak. Értékrendbe állítva a szervezetben tevékenykedők motivációját befolyásolva orientálják a cselekvést.


Az értékszférák az értékközvetítés főbb területei:

Ø      a társadalom anyagi-technikai kultúrája,

Ø      a mindennapi lét egyéni és társas tevékenységrendszere,

Ø      a társadalom intézményesített szervezeteinek értékei.


Az attitűdök mindig érzelmi viszonyt fejeznek ki, és mivel közel állnak a szándékhoz, többnyire cselekvésre is vezetnek. Érzelmi jellegük miatt racionális alapon megítélhetetlenek.


A szervezeti kultúrát nem azonosíthatjuk a látható viselkedésformákkal, mivel beletartoznak a mögötte lévő, a viselkedés indítékait jelentő nem látható elemek is.

A szervezeti kultúra forrásai:

külső, általános tényező (gazdasági-társadalmi összetevők);

szervezet specifikus jellemzők (szervezet tradíciói).


A szervezeti kultúra következményei:

q       struktúrák,

q       szocializációs stratégia,q       szervezeti ideológiák,

q       szimbólumok és mítoszok,

q       rituálék, ceremóniák.

A szervezeti kultúra sokkal nagyobb szerepet játszik a szervezeti teljesítményben, mint ahogy azt a szervezetek gazdasági teljesítményt értékelő közgazdászok általában hiszik. Ennek okai:


Integráló hatás: a kultúra integráló mechanizmusként működik, amely mint egy adott társadalmi kötőanyag összetartja a szervezeti tagok potenciálisan széthúzó csoportjait. Tulajdonképpen az egyéni cselekvési lehetőségeket szorítja bizonyos korlátok közé. Az, hogy ezek a korlátok mennyire szűkek vagy szélesek, az adott szervezet tevékenységi körétől függ. A szervezeti kultúra elemei az emberek fejében kimondatlanul vannak jelen, mindannyiunk tulajdona, átörökítése pedig a szocializációs folyamat része. Orientálja az egyes ember és többiek szerepét, a szabályokat, az intézményesült cselekvési eljárásokat, valamint a tekintély és a hatalom természetét és gyakorlási módját. Jay Barney szerint a szervezeti kultúra az értékek, a hiedelmek, előfeltevések és szimbólumok komplex készlete, amely meghatározza, hogy a vállalat milyen módon végzi üzleti tevékenységét. A szervezeti kultúra egyfajta harmónia forrása, ez a harmónia a szervezeti hatékonyság egyik összetevője.


Differenciálódás: a szervezeti kultúra alkotó elemei egymással ellentmondásban is lehetnek, annak ellenére, hogy a kultúra a teljes hierarchiában érvényesül, megjelenési formáiban rendszerként működik. Ez a jelenség figyelmeztet arra, hogy a szervezetben szubkultúrák is léteznek, amelyek befolyásolják a szervezeten belüli működési folyamatokat. Ezek a szubkultúrák a belső integrációs mechanizmuson keresztül növelik a szervezete rugalmasságát, a környezeti változásokra adott reakciók gyakoriságát és milyenségét javítják.

A szervezeti kultúra, a maga nehezen megfogható és konkretizálható jellemzői ellenére, a szervezetfejlesztés kiinduló alapja.


Találat: 3255Felhasználási feltételek