online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Ki vallalkozzon?

menedzsmentFájl küldése e-mail


egyéb tételek

 
A kommunikació
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK
AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK
A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE
A CSOPORTON BELÜLI ÉS A CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK
A VEZETŐ FUNKCIÓI: TERVEZÉS ÉS DÖNTÉS
A VEZETÉS FOLYAMATA, FUNKCIÓI
Ki vallalkozzon?
 
 

Ki vállalkozzon?


Meggyőződésem, hogy mindenkinek meg kellene próbálkoznia legalább egyszer az életében a magánvállalkozással. Még ha kudarccal is végzi (és ennek nagy a valószínűsége), megtapasztalja, mit jelent a saját főnökének lenni, és ez bölcsebb emberré, felvilágosultabb polgárrá teszi.

(Ted E. Frost)


Nem arról számolok be, mik a szükséges tudnivalók a vállalkozáshoz[12,13,114-150], mivel csak erről a témáról könyveket lehet írni, hanem a címről fogok szólni: ki az, akiben megvannak azok a képességek, és beállítottság, amelyek alapján jó eséllyel remélheti, hogy sikeresen vállalkozhat. Természetesen a képességek és a hozzáállás csak szükséges, de nem elégséges feltételek, viszont akiből valamelyik hiányzik, az jobb, ha más területet választ, például állást vadászik magának, és befektetési lehetőségeket keres.

Az embereknek ugyanis átlagosan csak 5 százaléka válik be vállalkozónak (minden húszból egy). Ez nem azt jelenti, hogy csak minden huszadik lenne képes rá, de a képesség kevés. Lehetséges, hogy minden második ember rendelkezik vállalkozói vénával, de csak egy részük tudja megtanulni, amit szükséges, és csak minden huszadik hajlandó felhasználni, amit megtanult, és hajlan 727d34h dó a szabályok szerint dolgozni.

Sehol másutt nem érvényes ennyire, hogy a tudás csakis, és kizárólag a rá alapozott cselekvéssel együtt ér valamit. A szakismeretek csillogó bemutatása, és a tárgyalási módszerek elegáns alkalmazása mellett el kell végezni az aprómunkát: fel kell hívni telefonon a remélhető ügyfeleket, el kell talpalni hozzájuk, és az üzletkötés után meg kell kapni tőlük a pénzt ! A kellemetlen munkát is el kell végezni, mert különben nincs árbevétel, és nyereség.Egy vállalkozás eredményességéhez a következő képességek megléte szükséges (induló vállalkozásnál ebben a fontossági sorrendben):

Vállalkozói képességek

Szakmai képességek, ismeretek

Vezetési képességek

Mind a három szükséges a sikeres vállalkozáshoz. Sokan abban tévednek, hogy kiváló szakemberek, és azt hiszik, ez alapján sikeres vállalkozók lehetnek. Nos, ha valaki egyéni vállalkozóként kezdi, akkor a vezetési képességek még nem nagyon fontosak – inkább szervező, önmenedzselő munkára van szükség  –, de vállalkozói beállítódás nélkül nem sikerülhet! Különösen azért, mert a vállalkozói képesség az, amit aligha lehet bérbe venni, hiszen a vérbeli vállalkozó egyéniség nem szeret másoknak dolgozni. Szakembert és vezetőt könnyen vehet bérbe az, aki meg tudja fizetni.

Hogyan állapíthatja meg, megvan-e önben a vállalkozói hozzáállás (attitűd)? Adja meg, a következő kérdőív tizenhét kijelentés-párjából melyikkel ért egyet, és mennyire. Például az első mondat-párnál –5: teljesen egyetértek a baloldali kijelentéssel; 0: egyikkel sem értek egyet; 1: a jobb oldali megállapítással értek egyet egy kicsit; 3: többé-kevésbé; 5: teljes mértékben.


1. A csoportmunkát szeretem.          Egyedül szeretek dolgozni.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


2. Szeretek sokáig és intenzíven dolgozni.     Egyenletes ütemben szeretek dolgozni.

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5


3. Szerintem elsősorban külső tényezők-       Hiszek abban, hogy ha akarok valamit,

től függ, mi fog történni. elérem.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


4. Szeretem azt gondolni, hogy                               Gyors eredményeket akarok.

valamit építek a jövőnek.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


5. Minden hétre, hónapra, évre szeretek                 Szeretek úgy dolgozni, ahogy éppen

célokat kitűzni magamnak. jön.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


6. Nem érdekel, hogyan állok.                               Tudni akarom, hol tartok, mennyi

pénzt keresek

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


7. Nem hagyok félbe egy problémát, Inkább valami másba kezdek, semmint

amíg meg nem oldottam. leragadjak egy problémánál.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


8. Nem fogadom el a kudarcot.                              Nem szeretem a kudarcot, de az élet

velejárója, és szeretek tanulni belőle.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


9. Szeretem mindig tudni, hogyan               Inkább a tettek, mint a múlt

teljesítek. elemzésének a híve vagyok.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


10. Jobban szeretem, ha mások vállalják    Szeretek személyesen felelni

a felelősséget a sikerért vagy kudarcért. a sikerekért vagy kudarcokért.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


11. Nem szeretem megbeszélni                  Szeretek tanácsot kérni szakemberektől,

a dolgaimat másokkal. meghallgatom őket, és véleményüketfigyelembe véve cselekszem.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


12. Meghatározok magamnak egy              Jobban szeretem, ha mások állítanak

elérendő szintet, és azt a sikeres                 fel követelményeket, illetve hagyom,

teljesítés után megemelem.             hogy a dolgok maguktól kialakuljanak.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


13. Fontosnak tartom, hogy biztos             A fontos dolgokban is el tudom

jövőre számíthassak. viselni a bizonytalanságot.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


14. Mindig teljesen elkötelezem                              Nem szeretem, ha túl sok

magam az iránt, amit csinálok. kötelezettség terhel.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

15. Szeretem, ha az emberek azt    Nem mindig lehet megtartani az ígére-

gondolják rólam, hogy mindig teket, a váratlan események megváltoz-

megtartom a szavam. tathatják a dolgok fontossági sorrendjét.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


16. Biztosra szeretek menni. Szeretek nagyjából kiszámítható

kockázatokat vállalni.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


17. Szeretem mérlegelni az esélyeket,                     Szeretek hazardírozni.

mielőtt kockázatot vállalnék.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5


Értékelés:

Az értékelő pontok számítása annyi módosítást tartalmaz, hogy a 4., 5., 7., 9., 12., 14., 15., 17-ik számú kérdések esetén a számsorozatot mínusz eggyel szorozzuk a pontszám összegezése előtt, tehát ha például a negyedik kérdésnél –3-at jelölt meg, az +3 pontnak felel meg.

0 pont alatt: bizonyos, hogy jól számolt?

0-20 pont között: a biztonság, kiszámíthatóság fontosabb önnek, mint a nehézségek, állandó kockázat árán elérhető önállóság. Önnek egy stabil állás való.

20-50 pont: megvannak a jó kiindulási alapjai, amelyekre alapozhat vállalkozást, de ahol kevés pontot szerzett, ott mérlegelnie kell, akar-e, tud-e változni.

50 pont felett: önben minden megvan, ami lelkiekben a vállalkozóvá váláshoz szükséges, lehet, hogy már van is vállalkozása.

82 pont felett: Túl jó. Egy vállalkozónak nem az a fő feladata, hogy azt találja ki, mások mit akarnak hallani tőle.


Megjegyzések az egyes pontokhoz:

1. Az egyéni vállalkozónak nincs főnöke, aki noszogassa, képesnek kell lennie egyedül dolgozni, önmagát motiválni, ösztönözni. Mindamellett szükség esetén, ahogy a vállalkozás növekszik, a csoportmunka szerepe is nő.

2. Egy vállalkozás felépítéséhez sokáig és intenzíven kell dolgozni. Ugyanakkor egyenletes munkavégzésre is szükség van. Mindkét válasz jó – ezt a negatív értékek hiánya mutatja –, de az problémát jelenthet, ha valaki nem képes sokáig, szükség esetén szokatlan időben, intenzíven dolgozni.

3. Egy új vállalkozásba kezdő embernek bíznia kell saját képességeiben, de legfőképpen abban, hogy saját maga, nem pedig a körülmények irányítják a dolgokat. Mindig adódnak persze problémák, de a vállalkozónak tudnia kell, hogyan oldhatja meg ezeket. Az üzleti kudarc egyik fő oka az, ha tehetetlennek érezzük magunkat, és úgy gondoljuk, hogy a siker jórészt a külső tényezőkön múlik.

4. Az egyéni vállalkozás nem egy „gazdagodj meg azonnal” (get rich quick) rendszer. Nemcsak napokra és hetekre terjedően kell tervezni, de években is gondolkodni kell.

5. Másrészt viszont az években mérhető távlati célok a mai és holnapi feladatok teljesítése révén valósulnak meg. Szükség van ezért mind rövid- és hosszú távú, valamint azonnali célok meghatározására.

6. Nagyon fontos annak mérése, hogyan áll a vállalkozás, e nélkül csak vaktában próbálkozunk, és nem tudjuk, mit érdemes erősíteni, és mit kell elhagyni.

7. Mindkét állításban van valamennyi igazság, de a lényeg az, hogy mindaddig tartsunk ki egy problémás ügy, amíg azt meg nem oldjuk. Hasznos lehet, ha az ember egy kis szünetet tart, vagy távolabb lép a feladattól, hogy észrevehesse az „erre rövidebb, arra hamarabb” kisegítő megoldásokat, az viszont kudarchoz vezet, ha minden nehéz esetet feladunk. Nincs kinek átpasszolni a problémánkat!

8. A kudarcot nem könnyű elviselni, aki azonban úgy válaszolt, hogy nem tud megbirkózni vele, problémái lesznek (és nemcsak vállalkozóként). A kudarc, amikor bekövetkezik, megtörtént dolog, és attól, hogy nem veszünk róla tudomást, még nem múlik el. Nem a kudarcot kell szeretni, hanem a tanulás lehetőségét, amit nyújt, hiszen jó döntéseink alapját azok a rossz döntéseink adják, amelyekből okultunk.

9. Jó, ha valaki a tettek embere, de ez ne menjen annak rovására, hogy pontosan tudjuk, hogyan állunk. A teljesítménymérés alapvetően fontos minden területen. Az elemzés nélküli munka rövid távú sikereket hozhat, de hosszú távon szinte bizonyos a kudarc.

10. Személyes felelősséget kell vállalnia a saját vállalkozásunkért.

11. Ha nem kívánjuk vállalkozásunkat másokkal megbeszélni, ezzel lényeges segítség elől zárkózunk el. Tanuljuk meg meghallgatni, és mérlegelés után elfogadni, vagy elvetni mások – hivatalok, bankok, szakemberek – tanácsait. Nem tudhat mindent!

12. A vállalkozás megköveteli, hogy mércéket állítson magunk elé, és azokat eredményeink arányában folyamatosan emeljük.

13. Bármennyire is nehéz elfogadni, az üzleti élet tele van bizonytalansággal. Meg tudom kötni az üzletet a mai tárgyaláson? Megérkeznek-e ma az anyagok? Teljesíti-e a bank a hitelkérelmet? Sikeres lesz-e a pályázatom?

14. Az elkötelezettség saját vállalkozásunk iránt alapkövetelmény!

15. Bár sokan az ellenkezőjét hiszik, megbízhatónak kell lennünk, különben a vállalkozás látja a kárát. Nem cél bármi áron teljesíteni, amit ígértünk, de a rugalmasság nem kíván mentséget adni a kisebb ellenállás keresésére. Az üzlet jó hírneve, és az ügyfél megtartása megérhet egy veszteségbe forduló üzleti tranzakciót is.

16. és 17. A vállalkozás – és az élet – állandó kockázattal jár. Ezek egy része kiszámítható, vagy megbecsülhető, más része kiszámíthatatlan. A kiszámítható kockázatokat, ha átlagban nyereség várható általuk, érdemes vállalni. Viszont akár a kiszámíthatatlan kockázatok vállalása – hazardírozás –, akár a túlzott biztonságra törekvés gondokat okozhat.
Néhány információ még a vállalkozók lelki profiljáról, amelyekről tévhitek vannak elterjedve: A vállalkozók többsége főképp azért fog bele, mert nem szeret másoknak dolgozni. Nem elsősorban a pénzért! Természetesen minden vállalkozásnak célja a nyereség, hiszen az tartja életben, de hosszú út vezet addig, amíg egy elindított vállalkozás átlagos óránkénti hozama meghaladja a jó fizetések órabér-egyenértékét. A vállalkozások 90-95 százaléka a statisztikai adatok szerint soha nem jut el eddig, hanem 5-8 éven belül megszűnik. Amelyik vállalkozó eléri, hogy jövedelmező legyen, annak is át kell jutnia azon az egy-három éven, amíg a vállalkozás jó, ha eltartja önmagát. Addig a vállalkozó belső hajtóereje csak másodsorban a pénz, elsősorban az, hogy a maga ura, és önállóan dolgozhat. Általában jóval többet, mintha állásban lenne valahol.

Amikor már alkalmazottai is vannak, a vállalkozó „jobbkeze” ne okos és energikus legyen, hanem inkább okos és kicsit kényelmes. A második ember akkor jó, ha kiegészíti az elsőt, hogy erősségeik és gyengeségeik kiegészítsék, és ne felerősítsék egymást. Aki okos és energikus, az egy másik vállalkozó, viszont a döntéshozó vállalkozónak egy tanácsadó szervezőre van szüksége (lásd az 1.7.2. alfejezetet).

Baráttal vagy rokonnal közösen vinni a vállalkozást elfogadható, ha a képességeire a vállalkozásnak szüksége van, de személyi jellegű plusz kockázatot jelent. A többlet-kockázat abból fakad, hogy ha az együttműködés nem válik be, az üzleti kapcsolat megszüntetése után a személyes viszony is a veszteséglistára kerül, akár megszűnik, akár megmarad.

Végül, de nem utolsó sorban: a kemény munka csak az elfáradáshoz elég, a sikerhez okosan is kell dolgozni!

Ajánlott irodalom


1. Antalffy Thomas: Az Ön vállalkozása (11148 számú kazetta, Network 21, Budapest).

2. Attwood, Tony: Business rip-offs and how to avoid them (Kogan Page Ltd., London, 1987).

3. Blanchard, K- Johnson, S.: Az egyperces menedzser (Bagolyvár, Budapest, 1998).

4. Blanchard, K - Lorber, Robert: Az egyperces menedzser a gyakorlatban ( Bagolyvár, Budapest, 1998).

5. Cox Peter: Rúgd ki a főnököd! (11058 számú kazetta, Network 21, Budapest).

6. Dornan, Jim: A győztes csapat (30049 számú könyv, Network 21, Budapest).

7. Easto, Larry: Mikrovállalkozás (Bagolyvár, Budapest, 1998).

8. Gerber, Michael E.: A vállalkozás mítosza (Bagolyvár, Budapest, 1996).

9. Greensted, Richard: Hogyan indítsunk saját vállalkozást - és maradjunk talpon az első évben (Bagolyvár, Budapest, 1996).

10. Grove, Andrew S.: Csak a paranoidok maradnak fenn (Bagolyvár, Budapest, 1998).

11. Grove, Andrew S.: Csúcsteljesítményű vezetés (Bagolyvár, Budapest, 1998).

12. Iványi Csaba: Bevezetés a vállalkozás világába (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Budapest, 1992).

13. Johnson Spencer: Ki vitte el a sajtomat? (30063 számú könyv, Network 21, Budapest).

14. Kalench, John: Network marketing (30019 számú könyv, Network 21, Budapest).

15. Kárász Cecília: Finanszírozom az üzletem (11208 számú kazetta, Network 21, Budapest).

16. Kiyosaki, R.T.: Dolgozz magadnak! (10056 számú kazetta, Network 21, Budapest).

17. Ludbrook, Edward: Az átfogó kép (Network 21, Budapest, 2002).

18. Mastenbroek, W.F.G.: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés (Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1991).

19. Maxwell John: Kovácsoljunk a kudarcból sikert! (30066 számú könyv, Network 21, Budapest).

20. McCormack, Mark H.: A szörnyű igazság az ügyvédekről (Bagolyvár, Budapest, 1995).

21. Nusshold Hans: Lendület mélységben (11345 számú kazetta, Network 21, Budapest).

22. Oakwood, Alexander: Te és mások (Bagolyvár, Budapest, 1999).

23. Pietrasinski, Zbigniew: Alkotó vezetés (Gondolat, Budapest, 1977).

24. Ringer, Robert J.: Milliókat érő szokások (Bagolyvár, Budapest, 1998).

25. Ringer, Robert J.: Ne hagyd magad! (Bagolyvár, Budapest, 1998).

26. Ringer, Robert J.: Nyerés megfélemlítéssel (Bagolyvár, Budapest, 1998).

27. Sala, Mitch: Három dolog, amit megbántam (10060. kazetta, Network 21, Budapest).

28. Sala, Mitch: Ez az üzlet kiszámítható (11037 számú kazetta, Network 21, Budapest).

29. Sala, Mitch és Deidre: Az első lépés - kulcsember 1-2 (11140/41. számú kazetták, Network 21, Budapest).

30. Sala, Mitch és Deidre: Másolódás (15055 számú kazetta, Network 21, Budapest).

31. Szuchar, Alois: Vissza az életjelekhez! (15090 számú kazetta, Network 21, Budapest).

32. Vágyi Jenő James: Van esélye? (11133 számú kazetta, Network 21, Budapest).

33. Wead, Doug: Kérdések és válaszok 1-2 (11063-4 számú kazetták, Network 21, Budapest).

34. Wead, Doug: Mitől félsz? (11070 számú kazetta, Network 21, Budapest).

35. Wead, Doug: Kazetták, rendezvények és oktatás (10061 számú kazetta, Network 21, Budapest).

36. Wead, Doug: Dönts! (11079 számú kazetta, Network 21, Budapest).

37. Wead, Doug: Sikerhálózat (30033 számú könyv, Network 21, Budapest).

38. Zacharias M.M.: Az évezred üzlete: Network marketing Internettel (11321 számú kazetta, Network 21, Budapest).

39. Zsolt Angéla: A menedzser kézikönyve (Park, Budapest, 1992).: 1971