online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Idegrendszer, Endokrin szervek és Érzékszervek

gyógyszerFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
A CUKORBETEGSÉG SZEMÉSZETI SZÖVŐDMÉNYEI: A DIABÉTESZES RETINOPÁTIA
Az Aloe Vera vegyi összetétele
KOKA-SZÁRMAZÉKOK
GYÓGY – ÉS FŰSZERNÖVÉNYEINK ÉS GYÓGYHATÁSUK
Rheumatoid arthritis ( Polyarthritis chronica progressiva )
A fürösztés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítö gondozasi müveletek
Börcsomósodaskór
A SZEM
Bechterew kór ( Spondilytis ankylopoetika )
 
 

Idegrendszer, Endokrin szervek és Érzékszervek


Sorolja fel a neuron részeit!

Perikaryon (neurocyta)

Dendritek

NeuritTelodendrion

Mi az összefüggés az idegrost hüvelye és az ingerületvezetése között?

Minél vastagabb egy idegrost hüvelye, annál gyorsabb az ingervezető képessége.

Sorolja fel a garattasakok származékait!

cavum tympani, tuba auditiva, a membrana tympani belső felszínének a hámja

tonsilla palatina

alsó glandula parathyroidea, thymus

felső glandula parathyroidea

ultimobranchialis test

Írja le a pajzsmirigy fejlődését!

Először mint epithelialis proliferáció jelenik meg a garat elülső falán a tuberculum impar és a copula között. Ezt követően a pajzsmirigy leszáll a kopoltyúbél előtt.

Határozza meg az oticus placod fogalmát és sorolja fel a származékait!

Az ectoderma megvastagodása a rhombencephalon mindkét oldalán.

Származékai: labyrintus membranaceus: ductus cochlearis, sacculus, utriculus, ductuli semicirculares, ductus endolymphaticus, ductus utriculosaccularis, ductus reuniens.

Mely embryonalis struktúrákból fejlődik a membrana tympani?

Endoderma borítás: az 1. garattasakból

ectodermalis borítása: az 1. kopoltyúbarázdából fejlődő meatus acusticus externus aljának epitheliumából

mesodermalis rész: a környező mesenchymából.

Mi fejlődik a szemserlegből?

A retina (tunica nervosa bulbi seu tunica interna bulbi)

Írja le azokat a folyamatokat, amelyek a szem fissura choroideajának kialakulásához vezetnek! Mi a fissura choroidea szerepe a fejlődés során?

A szemserleg fejlődése közben a szemhólyag betüremkedése tovább folytatódik az alsó felszínre és ott kialakítja a fissura choroideát.

A fissura choroidea lehetővé teszi, hogy az arteria hyaloidea elérje a szemserleg centralis részét. Később a fissura choroidea szélei összenőnek.

Mely embryonalis struktúrákból fejlődik a lens és a cornea?

Lens: lencseplacod

Cornea:

i)            A külső hámréteg az ectodermából fejlődik,

ii)           a substantia propria (str 616e49g oma) a környező mesenchymaból származik,

iii)         a belső hámréteg mesodermalis eredetű.

Sorolja fel a secunder agyhólyagokat és üregeiket!

telencephalon: oldalkamra

diencephalon: III. agykamra

mesencephalon: aquaeductus cerebri

metencephalon: IV. agykamra

myelencephalon: IV. agykamra

Nevezze meg, mely struktúrák fejlődnek a rhombencephalonból!

Pons, cerebellum, medulla oblongata, ventriculus quartus.

Hogyan fejlődik a cauda equina?

A harmadik hónapban a medulla spinalis az embryo teljes hosszán végigér. A kor előrehaladtával a columna vertebralis és a dura mater spinalis gyorsabban nő, mint a velőcső, így a medulla spinalis vége egy magasabb szintre helyeződik át. Ennek a növekedésnek az eredményeképpen a radices dorsales et ventrales az eredésüktől lefelé futnak, hogy elérjék a columna vertebralis megfelelő szintjét.

Mely struktúrákból fejlődik a hypophysis?

Adenohypophysis, pars tuberalis, pars intermedia: Rathke-tasak (hypophysis placod)

neurohypophysis: diencephalon

Mely struktúrákból fejlődik a glandula suprarenalis, hol található a kezdeménye?

cortex: mesoderma , medulla: ectoderma

Cortex: a radix mesenterii és a fejlődő gonádok között található coelomahámsejtek szaporodásnak indulnak és betörnek az alattuk fekvő mesenchymába, így kialakítják a primitív cortexet.

Medulla: a cortex fejlődésével párhuzamosan crista neuralisból származó sejtek hatolnak a cortex centralis részébe és itt kialkítják a medullát.

A központi idegrendszer mely részeiből kap a szív a) szimpatikus, b) paraszimpatikus beidegzést?

a)         A 3-5. thoracalis gerincvelői segmentumból, a szürkeállomány laterális szarvából.

b)        A nyúltvelőből, a nucleus ambiguustól dorsolateralisan fekvő területről.

Hogyan jutnak el a sympathicus preganglionaris rostok a cervicalis ganglionokba?

A sympathicus preganglionaris motoneuronok a gerincvelő oldalsó szarvában találhatók a Th1-Th5 segmentumok magasságában. E neuronok axonjai a radix ventralison hagyják el a gerincvelőt, majd a ramus communicans albus útján jutnak el a truncus sympathicushoz. A truncus sympathicusban felszállva érik el a cervicalis ganglionokat.

Mit nevezünk ganglion stellatumnak?

A ganglion stellatum a ganglion cervicale inferius és az I. paravertebralis thoracalis sympathicus dúc összeolvadása.

Sorolja fel a primer és a belőlük kialakuló secunder agyhólyagokat!

Primer: prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon

Secunder: telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, myelencephalon

Sorolja fel a rhombencephalonból fejlődő agyrészeket!

Pons

Cerebellum

Medulla oblongata

Mi a cauda equina és hogyan jön létre?

A filum terminalet körülvevő, leszálló fila radicularia dorsalia et ventralia együttesét nevezzük cauda equinanak. Mivel a conus teminalis a L1-2 csigolyák magasságában található, a lumbalis és sacralis segmentumoknak megfelelő fila radicularia dorsaliának és ventraliának a gerincvelői eredésüktől lefelé kell haladniuk, hogy elérjék azt a foramen intervertebralét, melyen keresztül a canalis vertebralist elhagyják.

Sorolja fel a dura mater legfontosabb kettőzeteit!

Falx cerebri, tentorium cerebelli, falx cerebelli, diaphragma sellae.

Soroljon fel legalább öt dura mater sinust!

Sinus sagittalis superior,

Sinus sagittalis inferior,

Sinus transversus,

Sinus sigmoideus,

Sinus rectus,

Sinus cavernosus.

Sorolja fel a sinus cavernosusban haladó képleteket!

Nervus oculomotorius,

Nervus trochlearis,

Nervus abducens,

Nervus ophthalmicus,

Arteria carotis interna,

Plexus caroticus internus.

Határozza meg a cisterna subarachnoidalis fogalmát és nevezzen meg legalább hármat!

A cisterna subarachnoidalis a cavum subarachnoidale tágulata.

Cisterna cerebellomedullaris,

Cisterna fossae lateralis cerebri,

Cisterna interpeduncularis,

Cisterna chiasmatis,

Cisterna corporis callosi, etc.

Milyen sejtek bélelik a liquorteret?

Meningothel sejtek (subarachnoidalisan),

Ependyma sejtek (agykamrákban).

Milyen fő arteriákból kapja az agyvelő a vérellátását?

Jobb és bal oldali arteria carotis interna és arteria vertebralis.

Milyen arteriás anastomosis rendszer található az agyalapon és mely ágak erednek belőle az agyvelő ellátására?

Circulus arteriosus cerebri (Willisii).

Jobb és bal oldali

arteria cerebri anterior,

arteria cerebri media,

arteria cerebri posterior.

Melyik a dura mater legfontosabb tápláló arteriája és sérülésének mi a következménye?

Arteria meningea media.

Epiduralis vérömleny (haematoma epidurale) alakul ki a sérülése esetén.

Nevezze meg azokat az intracerebralis és extracerebralis képleteket, melyeken keresztül a liquor cerebrospinalis termelődésének helyéről felszívódásának helyére kerül (sorrendben)!

Ventriculi laterales, foramen interventriculare (Monroi), ventriculus tertius, aquaeductus cerebri (Sylvii), ventriculus quartus, apertura mediana ventriculi quarti (Magendi), aperturae laterales ventriculi quarti (Luschka), cisterna cerebellomedullaris, a gerincvelőt körülvevő cavum subarachnoidale, cisterna pontis, a cerebrum basalis és lateralis felszíne, granulationes arachnoideae, sinus sagittalis superior.

Nevezze meg az ábrán a nyíllal jelölt képleteket!

Endorachis,

Dura mater spinalis,

Ligamentum denticulatum,

Plexus venosus vertebralis internus,

Arachnoidea spinalis,

Radix dorsalis,

Radix ventralis,

Ganglion spinale,

Medulla spinalis,

Pia mater.

Ismertesse a neuronok perykari­on­jában található Nissl-rögök ultra­struk­turális sajátosságait!

Nissl-rög: durva felszínű endo­plas­maticus reticulum (rER).

Részei: endoplasmaticus reticu­lum, ribosomák, m-RNS.

Készítsen rajzot egy myelinhüvelyes axon keresztmetszetéről! Jelőlje a részeket!

axon,

myelin hüvely,

mesaxon,

Schwann sejt és magja.

Mi a különbség a központi- és a perifériás idegrendszerben található myelinhüvely szerkezete között? Mi a funkcionális jelentősége ennek a különbségnek?

Perifériás idegrendszer: egy-egy Schwann sejt egyetlen axon egy adott szegmentuma körül hoz létre myelinhüvelyt.

Központi idegrendszer: egyetlen oligodendroglia sejt több axon myelinhüvelyének a kialakításában vesz részt.

A perifériás idegrendszerben lehetőség nyílik a károsodott vagy degenerálódott axonok regenerációjára, míg a központi idegrendszer axonregenerációs képessége igen csekély.

Sorolja fel a perifériás idegek kötőszövetes tokjait!

Endoneurinum, perineurium, epineurium

Készítsen rajzot egy synapsisról és jelölje a képleteket!

axonterminális vagy presynapticus componens,

postsynapticus componens,

synapticus rés,

synapticus vesiculák,

presynapticus membránspecializáció,

postsynapticus denzitás

Nevezzen meg legalább 5 neurotransmittert! Ismertesse a presynapticus neurotransmitter kiszabadulásának főbb lépéseit!

Neurotransmitterek: acetylcholine, GABA, glycin, glutamát, noradrenalin.

A transmitter-kiszabadulás mechanizmusa:

a neurotransmitter synapticus vesiculákban tárolódik

a synapticus vesiculák membránja összeolvad a presynapticus membránnal

a transmitter exocytosissal kiszabadul a vesiculákból

Osztályozza a synapsisokat a) ultrastrukturális sajátosságaik, b) funkciójuk és c) pre-, illetve postsynapticus komponenseik alapján!

a)         symmetricus és asymmetricus,

b)        serkentő és gátló,

c)         axodendriticus, axoaxonicus, axosomaticus.

Sorolja fel a központi és perifériás idegrendszerben előforduló gliasejtek típusait!

Központi idegrendszerben: astrocyta (rostos és plasmás glia), oligodendroglia , microglia, ependyma.

A perifériás idegrendszerben: Schwann sejtek, satellita sejtek.

Készítsen rajzot a medulla spinalis keresztmetszetéről! Ábrázolja a nervus spinalis kialakulását is! Jelölje a képleteket!

funiculus posterior,

funiculus anterior

cornu posterius

cornu anterius

funiculus lateralis

radix dorsalis (posterior)

radix ventralis (anterior)

ganglion spinale

kevert n. spinalis

canalis centralis

substantia grisea centralis

fissura mediana anterior,

ramus dorsalis (n. spinalis),

ramus ventralis (n. spinalis).

Milyen ágak kötik össze a spinalis idegeket a paravertebralis vegetativ ganglionokkal?

Rami communicantes albi et grisei.

Hol vannak az elsődleges érző rostok eredő sejtjei?

A ganglion spinaleban és az agyidegek érző dúcaiban.

Mi a különbség rostösszetétel szempontjából a gerincvelői ideg radixa és ramusa között?

A radix csak sensoros (érző) vagy csak effektor (mozgató, elválasztó) rostokat tartalmaz.

A ramus rostpopulációja kevert, azaz mind sensoros, mind effektor működésű rostokat tartalmaz.

Határozza meg a dermatoma fogalmát!

Egyetlen n. spinalis érzőrostjai által ellátott bőrterület.

Mit értünk az izmoknak a gerincvelő laterális motoros magcsoportján belüli somatotopiás reprezentációján?

A distalis végtagizmokat beidegző motoneuronok a lateralis motoros magcsoporton belül lateralisan, a proximalis végtagizmokat beidegzők medialisan helyezkednek el. A flexor izmokat ellátó neuronok dorsalisan, az extensorokat ellátó neuronok pedig ventralisan találhatók.

A medulla spinalis keresztmetszeti képén jelölje a Rexed-laminákat!

Rajzolja be a gerincvelő keresztmetszeti képébe a funiculus lateralisban futó pályákat és írja mellé a nevüket!

Lissauer köteg,

Fasciculus proprius,

Tractus corticospinalis cruciatus,

Tractus rubrospinalis,

Tractus spinocerebellaris posterior,

Tractus spinocerebellaris anterior,

Tractus spinothalamicus,

Tractus reticulospinalis.

Rajzolja be a gerincvelő keresztmetszeti képébe a funiculus anteriorban és posteriorban futó pályákat, írja mellé a nevüket!

Fasciculus gracilis,

Fasciculus cuneatus,

Schultze-féle comma nyaláb,

Fasciculus proprius,

Tractus corticospinalis directus,

Tractus tectospinalis,

Fasciculus longitudinalis medialis,

Tractus reticulospinalis,,

Tractus spinothalamicus

Tractus olivospinalis,

Tractus vestibulospinalis.

Készítsen rajzot a medulla spinalis keresztmetszetéről! Tüntesse fel és jelölje a monosynapticus reflexív neuronális elemeit!

effector,

efferens szár,

reflexközpont,

afferens szár,

receptor.

Mi képezi a proprioceptív reflexív (myotaticus reflex) (a) receptorát, (b) afferens szárát, (c) reflexközpontját, (d) efferens szárát, (e) effector szervét?

a)         izomorsó,

b)        a ganglion spinale izomorsót beidegző sejtjeinek perifériás és centrális nyúlványa,

c)         serkentő sysnapsis az izomorsó afferens és a motoneuron között,

d)        az a-motoneuron axonja,

e)         neuromuscularis junctio.

A medulla spinalis mely Rexed-lamináiban végződnek elsősorban a) a C és Ad primer afferensek, valamint b) az Ab és az Aa primer afferensek?

a)         I-II. lamina (és a (IV-V. )

b)        III-IV. lamina

Csoportosítsa a reptorokat a) morphológiájuk, b) elhelyezkedésük, c) adequát stimulusuk alapján!

a)         Morphológia:

i)         érzéksejtek:

primer,

secunder

ii)           idegvégződések:        

szabad idegvégződés

idegvégkészülék

b)        Elhelyezkedés:

i)            exteroceptorok,

ii)           interoceptorok,

iii)         proprioceptorok

c)         Adequát stimulus:

i)            mechanoreceptor

ii)           thermoreceptor

iii)         chemoreceptor

iv)         photoreceptor

Mi a haematoencephalicus barrier? Mi a morphologiai megjelenése?

A haematoencephalicus barriert az agyi capillarisok zonula occludensszel (tight junction) összekapcsolódó endothel sejtjei hozzák létre. Hatásos barriert képez számos anyaggal szemben a vér és az agyállomány között.Sorolja fel a tractus spinothalamicus rendszeréhez tartozó magvakat / agyi területeket és rostkötegeket! Milyen érzeteket alakíthat ki az idegrendszer a tractus spinothalamicus által szállított ingerületekből?

a medulla spinalis szürkeállományának I., IV-V. lamináiból származó projekciós neuronok

tractus spinothalamicus

nucleus ventralis posterolateralis thalami (VPL)

nuclei intralaminares thalami

tractus thalamocorticalis

gyrus postcentralis cerebri.

Érzetek: fájdalomérzet, hőérzet.

Sorolja fel a hátsó köteg-lemniscus medialis felszálló rendszerhez tartozó magvakat / agyi területeket és rostkötegeket! Milyen érzeteket alakíthat ki az idegrendszer a hátsó köteg-lemniscus medialis által szállított ingerületekből?

fasciculus gracilis és fasciculus cuneatus (az Ab és az Aa primer afferensek centralis felszálló collateralisai)

nucleus fasciculi gracilis és nucleus fasciculi cuneati

lemniscus medialis

nucleus ventralis posterolateralis thalami ( VPL)

tractus thalamocorticalis

gyrus postcentralis cerebri.

A lehetséges érzetek: tapintás-, nyomás-, vibrációs-, helyzet-, mozgásérzet.

Hol találhatók az alábbi pályák eredő sejtjei: a) fasciculus gracilis et cuneatus, b) tractus spinothalamicus, c) lemniscus trigeminalis, d) tractus corticospinalis?

a)         ganglion spinale,

b)        a medulla spinalis szürkeállományának I., IV-V. Rexed-féle laminájában,

c)         nucleus principalis seu sensorius nervi trigeminiben és a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben,

d)        a praemotoros, primer motoros és primer sensoros corticalis areák V. rétegének (stratum gangliosum) sejtjei.

Hol található a tractus spinothalamicus a) a medulla spinalis területén, b) a medulla oblongatában és c) az agytörzs felső részében?

a)         funiculus anterior, funiculus lateralis medullae spinalis,

b)        az oliva inferiortól dorsolateralisan,

c)         a lemniscus medialistól dorsalisan, majd fokozatosan lateralis helyzetűvé válik.

Mely magvak kapnak afferenseket a tractus spinothalamicus felől?

Nucleus ventralis posterolateralis thalami (VPL), nuclei intralaminares thalami.

Mi idegzi be a) az arc bőrét, b) a mimikai izmokat, c) a rágóizmokat?

a)         a nervus trigeminus,

b)        a nervus facialis,

c)         a nervus trigeminus nervus mandibularisából származó rostok.

Sorolja fel a nyelv a) általános érző, b) specifikus érző, c) mozgató, d) vegetativ idegeit!

a)         n. linqualis, n. glossopharyngeus

b)        chorda tympani, n. glossopharyngeus

c)         nervus hypoglossus

d)        chorda tympani, n. glossopharyngeus

Milyen úton vezetődnek el az arc területéről az olyan jellegű információk, mint amelyeket az emberi test egyéb részeiből a hátsóköteg-lemniscus medialis rendszer szállít?

Nervus trigeminus, nucleus principalis seu sensorius nervi trigemini,

lemniscus trigeminalis, nucleus ventralis posteromedialis thalami,

primer és secunder somatosensoros agykérgi areák.

Milyen útvonalon vezetődnek el az arcról olyan jellegű információk, mint amelyeket a test egyéb részeiből a tractus spinothalamicus szállít?

Nervus trigeminus, nucleus tractus spinalis nervi trigemini, (rostokat kap a nervus facialiból, a nervus glossopharyngeusból és a nervus vagusból is),

lemniscus trigeminalis, nucleus ventralis posteromedialis thalamiban és a nuclei intralaminares thalamiban, a primer és secunder somatosensoros agykérgi területek.

Sorolja fel a medulla spinalis felszálló pályáit!

fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, tractus spinothalamicus, tractus spinocervicothalamicus, tractus spinocerebellaris dorsalis, ventralis et rostralis, tractus cuneocerebellaris, tractus spinoreticularis, tractus spinomesencephalicus.

Ismertesse a lemniscus medialis eredését, lefutását és végződését!

Eredés: nucleus fasciculi gracilis és a nucleus fasciculi cuneati.

Lefutása és végződése: a magvakból eredő rostok mint fibrae arcuatae internae keresztezik a középvonalat, majd felszállva létrehozzák a lemniscus medialist. A lemniscus medialis a medulla oblongatában medialis helyzetű, majd mindinkább lateralis helyzetűvé válva eléri a nucleus ventralis posterolateralis thalamit (VPL), ahol végződik.

Mely érzőpályák végződnek a thalamus specificus magvaiban és melyek ezek a magok?

a)         Nucleus ventralis posterolateralisban (VPL) végződnek:

i)          Tractus spinothalamicus,

ii)         Lemniscus medialis.

b)        Nucleus ventralis posteromedialisban (VPM) végződnek:

i)          Lemniscus trigeminalis,

ii)         Lemniscus trigeminalis dorsalis.

c)         Corpus geniculatum mediale:

i)          A colliculus inferior efferens rostjai.

d)        Corpus geniculatum laterale:

i)          Tractus opticus.

Sorolja fel a tractus spinocervicothalamicushoz tartozó magvakat / agyi területeket és rostkötegeket!

a medulla spinalis szürkeállományának III-V. Rexed-féle laminája,

tractus spinocervicalis,

nucleus cervicalis lateralis,

tractus cervicothalamicus,

nucleus ventralis posterolateralis (VPL) thalami,

tractus thalamocorticalis,

gyrus postcentralis.

A cortex cerebri mely részén található a) a primer somatosensoros area, b) a primer motoros area, c) a praemotoros area, d) a primer látókéreg, e) a primer beszédmozgató-és f) a primer hallókéreg? Adja meg a területek Brodmann szerinti jelét is!

a)         primer somatosensoros area: gyrus postcentralis, Br. 3,1,2,

b)        primer motoros area: gyrus praecentralis, Br. 4,

c)         praemotoros area: a gyrus frontalis superior és gyrus frontalis medius hátulsó fele, Br.6,8,

d)        primer látókéreg : a sulcus calcarinus két ajka (area striata), Br.17,

e)         primer motoros beszédközpont: a domináns félteke operculum frontalejában (gyrus frontalis inferior), Br. 44,45,

f)          primer hallókéreg : gyri temporales transversi (Heschl) ( a gyrus temporalis superior dorsalis részén, nagyrészt a fissura lateralis cerebri mélyén) Br. 41, 42.

Ismertesse a primer somatosensoros cortex somatotopiás szerveződését!

A fissura lateralis cerebri felől a fissura longitudinalis cerebri felé haladva a convexitáson: intraabdominális szervek, pharynx, lingua, facies, extremitas superior, caput, collum, truncus, coxa, femur, crus.

Medialis felszínen: pes, digiti pedis, organa genitalia.

Sorolja fel azokat a leszálló pályákat, melyek résztvesznek a gerincvelői sensoros ingerületfeldolgozó folyamatok szabályozásában!

tractus raphespinalis,

tractus coerulospinalis,

tractus reticulospinalis.

Sorolja fel a medulla spinalis motoneuronjainak típusait! Mit idegeznek be ezek a motoneuronok?

Somaticus motoneuronok:

i)            alfa motoneuronok: extrafusalis vázizomrostokat idegeznek be,

ii)           gamma motoneuronok: izomorsón belüli, intrafusalis izomrostokat idegeznek be.

Vegetatív praeganglionaris motoneuronok: perifériás vegetatív ganglionok.

Határozza meg a motoros egység fogalmát!

A motoros egységet egy alfa motoneuron és az általa beidegzett izomrost(ok) alkotják.

Milyen típusú sensoros végződések idegzik be az izomorsót?

Az I.a típusú izomafferensek (annulospiralis végződés, magzsákreceptor).

A II. típusú izomafferensek (izomcsőreceptor).

Soroljon fel legalább 5 olyan leszálló pályát, mely befolyásolja a medulla spinalis motoros funkcióit!

tractus corticospinalis,

tractus rubrospinalis,

tractus vestibulospinalis,

tractus reticulospinalis,

tractus tectospinalis,

tractus interstitiospinalis,

tractus hypothalamospinalis,

tractus solitariospinalis,

tractus raphespinalis,

tractus coerulospinalis,

fasciculus longitudinalis medialis.

Mi a sulcus centralist határoló tekervények neve, Brodmann szerinti számjele és működése?

a)         Gyrus praecentralis:

i)      központi motoros tekervény

ii)    Brodmann 4

b)        Gyrus postcentralis:

i)      központi érző tekervény

ii)    Brodmann 3,1,2.

A cortex cerebri mely részeiből ered a tractus corticospinalis? Mi ezeknek a területeknek a Brodmann szerinti száma?

motoros cortex, Br.4,

praemotoros cortex, Br.6,8,

primer somatosensoros cortex, Br.3,1,2.

Melyek a nagyagy főbb commisuralis rendszerei?

Corpus callosum,

Commissura anterior,

Commissura fornicis (hippocampi).

Hol található a pyramis pálya a következő agyrészekben: a) capsula interna, b) középagy, c) híd, d) nyúltvelő?

a)         a capsula interna "térdében",

b)        a crus cerebri középső harmadában,

c)         a basis pontis centrumában kötegekre tagoltan,

d)        a pyramisban.

Sorolja fel a nucleus ruber fő afferens és efferens összeköttetéseit!

Afferens: tractus corticorubralis, tractus dentatorubralis

Efferens: tractus rubrospinalis

Milyen képletek határolják a capsula internát és annak melyik részében halad a pyramis pálya?

Határolja:

medialisan: nucleus caudatus, thalamus,

lateralisan: nucleus lentiformis (putamen et globus pallidus).

A pyramis pálya rostjai a capsula interna "térdében" haladnak.

Milyen agyrészek tartoznak a) a neostriatum, b) a paleostriatum és c) az archistriatumhoz?

a)         nucleus caudatus, putamen

b)        globus pallidus

c)         corpus amygdaloideum.

Milyen részekből áll a corpus striatum?

Nucleus caudatus, putamen.

Hol található a substantia innominata és magja?

A substantia innominata a tőle ventralisan elhelyezkedő substantia perforata anterior, valamint a tőle dorsalisan fekvő nucleus lentiformis és a commissura anterior temporalis ajka között található. Lateral felé összefügg a nucleus centralis corporis amygdaloideivel, medial felé a hypothalamus lateralis részét szegélyezi. Magja: a nucleus basalis Meynerti.

Sorolja fel a neostriatum legfontosabb afferens és efferens összeköttetéseit!

Afferens: tractus corticostriatalis, tractus thalamostriatalis, tractus nigrostriatalis, afferensek a raphe-magvakból

Efferens: a globus pallidus és a substantia nigra felé projiciál

Melyek a globus pallidus fő efferens összeköttetései?

A thalamus felé: ansa lenticularis, fasciculus lenticularis,

a subthalamus felé: fasciculus pallidosubthalamicus.

Nevezzen meg legalább hetet a motoros rendszer supraspinalis központjai közül!

Agykéreg, striatum, pallidum, nucleus subthalamicus (Luysi), substantia nigra, nucleus ruber, nucleus ventralis lateralis thalami (VL), nucleus ventralis anterior thalami (VA), oliva inferior, cerebellum, nuclei vestibulares, formatio reticularis.

Sorolja fel a cortex cerebelli 5 fő sejttípusát! Közülük melyek az excitatoricus és melyek az inhibitoricus jellegű sejtek? Határozza meg helyzetüket a kisagykérgen belül!

csillagsejt: inhibitoricus, a stratum molecularéban található,

kosársejt: inhibitoricus, a stratum molecularéban található,

Purkinje sejt: inhibitoricus, a stratum ganglionaréban található,  

Golgi sejt: inhibitoricus, a stratum granulosumban található,

szemcsesejt: excitatoricus, a stratum granulosumban található.

Sorolja fel a kisagykéreg azon elemeit, amelyek közvetítésével az ingerület a moharostokról a Purkinje sejtekre terjed!

A moharostok végződései a glomerulus cerebelliben, szemcsesejtek, parallelrostok, Purkinje sejtek.

Sorolja fel a kisagy afferens pályáit! Hogyan végződnek ezek a rostok a cortex cerebelliben?

Moharostokkal végződnek: tractus spinocerebellaris ventralis, dorsalis et rostralis, tractus cuneo­cerebellaris, tractus trigeminocerebellaris, tractus vestibulocerebellaris, tractus reticulocerebellaris, tractus pontocerebellaris, monoaminerg rostok (cerulocerebellaris, raphecerebellaris rostok.)

Kúszórostokkal végződik: tractus olivocerebellaris.

Diffúzan végződnek: tractus raphecerebellaris, tractus coerulocerebellaris.

Sorolja fel a cerebellaris efferens pályákat! Ismertesse eredési és végződési helyüket!

tractus cerebellovestibularis: a cortex cerebelli területéről (Purkinje sejtek) és a kisagyi magvakból ered, és a nucleus vestibularis lateralisban (Deiters) végződik.

tractus cerebellorubralis: a kiagymagvakból ered és a nucleus ruberben ér véget.

tractus cerebellothalamicus: a kisagymagvakból ered és a nucleus ventralis anterior thalamiban (VA), valamint a nucleus ventralis lateralis thalamiban (VL) ér véget.

Hol helyezkednek el az agytörzs serotoninerg magvai? Ismertesse fő efferens kapcsolataikat!

A medulla oblongata, a pons és a mesencephalon középvonali magvaiban találhatók.

Efferens kapcsolatok: leszálló rostok a medulla spinalishoz, rostok a cerebellumhoz, felszálló rostok a cortex cerebribe, a limbicus rendszer tagjaihoz, a neostriatumba és a diencephalonba.

Hol helyezkednek el az agytörzsi noradrenerg sejtcsoportok? Ismertesse főbb efferens kapcsolataikat!

A medulla oblongata és a pons formatio reticularisanak lateralis zónájában találhatók.

Efferens kapcsolatok: leszálló rostok a medulla spinalishoz, rostok a cerebellumhoz, felszálló rostok a cortex cerebribe, a limbicus rendszer tagjaihoz és a diencephalonhoz.

Sorolja fel a dopaminerg sejtcsoportok efferens útvonalait!

nigrostriatalis dopaminerg rendszer, mesolimbicus dopaminerg rendszer, tuberoinfundibularis dopaminerg rendszer.

Nevezze meg a középagy idegeit, agytörzsi kilépésük helyét!

n. oculomotorius - a fossa interpeduncularis sulcus nervi oculomotorii-jában,

n. trochlearis - dorsalisan, a frenulum veli medullaris anterioris két oldalán a colliculus inferior alatt.

Melyek a fissura orbitalis superioron áthaladó képletek?

Nervus oculomotorius,

Nervus trochlearis,

Nervus ophthalmicus,

Nervus abducens,

Vena ophthalmica superior.

Melyek a foramen jugularen áthaladó képletek?

Vena jugularis interna,

Nervus glossopharyngeus,

Nervus vagus,

Nervus accessorius,

Arteria pharyngea ascendens.

Hol lép ki a koponyából a nervus trigeminus három fő ága és mik azok?

Fissura orbitalis superioron - n. ophthalmicus

Foramen rotundumon - n. maxillaris

Foramen ovalen  - n. mandibularis

Mely képletek haladnak át foramen occipitale magnumon?

Medulla oblongata,

Arteriae vertebrales,

Agyburkok (dura mater, pia mater, arachnoidea),

Plexus venosus vertebralis internus,

Aa. spinales arteriores et posteriores,

Radices spinales nervi accessorii.

Sorolja fel a sensoros rostokat tartalmazó agyidegeket!

Nervus trigeminus,

Nervus facialis,

Nervus glossopharyngeus,

Nervus vagus,

n. olfactorius, n. opticus, n. vestibulocochlearis.

Mely agyidegek lépnek ki a fossa cranii posterior területén a koponyából és hol?

Nervus facialis :meatus acusticus int.- canalis nervi facialis- foramen stylomastoideum.

Nervus glossopharyngeus : foramen jugulare.

Nervus vagus  : foramen jugulare.

Nervus accessorius : foramen jugulare.

Nervus hypoglossus : canalis nervi hypoglossi.

Mely idegek lépnek ki a fossa cranii media területén a koponyából és hol?

a)         n. oculomotorius         - fissura orbitalis superior

b)        n. trochlearis              - fissura orbitalis superior

c)         n. abducens                - fissura orbitalis superior

d)        n. trigeminus

i)            n. ophthalmicus          - fissura orbitalis superior

ii)           n. maxillaris    - foramen rotundum

iii)         n. mandibularis           - foramen ovale

e)         n. petrosus major       - foramen lacerum

f)          n. petrosus minor        - foramen lacerumg)         n. opticus                   - canalis opticus

Hol találhatók a szemmozgató agyidegek magvai? Sorolja fel az általuk beidegzett izmokat!

Nucleus nervi oculomotorii: a mesencephalon substantia grisea centralisában, a colliculus superior magasságában található. Beidegzi a m. levator palpebrae superiorist, a m. rectus bulbi medialist, a m. rectus bulbi inferiort, a m. rectus bulbi superiort és a m. obliquus bulbi inferiort.

Nucleus nervi trochlearis: a mesencephalon substantia grisea centralisában, a colliculus inferior magasságában található. Beidegzi a contralateralis m. obliquus bulbi superiort.

Nucleus nervi abducentis: a pons alsó részében, dorsomedialisan helyezkedik el. Beidegzi: a m. rectus bulbi lateralist.

Határozza meg a n. oculomotorius agytörzsi magvainak helyét!

Somatomotoros mag: a mesencephalon substantia grisea centralisában, a colliculus superior magasságában található.

Parasympathicus vagy visceromotoros mag: nucleus Edinger-Westphal, a somatomotoros magtól dorsalisan helyezkedik el.

Sorolja fel a szemmozgások koordinálásában résztvevő agytörzsi magvakat és területeket!

Colliculus superior, formatio reticularis paramedián területei, nucleus motorius n. hypoglossi körülötti terület, fasciculus longitudinalis medialis, nucleus interstitialis Cajal, n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens somatomotoros magvai.

Sorolja fel a híd idegeit és agytörzsi kilépési helyüket!

n. abducens - a híd és a nyúltvelő határán, a pyramisok fölött.

n. trigeminus - a pons és a pedunculus cerebellaris medius határán elől.

n. facialis     - a pons és a pedunculus cerebellaris medius határán hátul.

n. vestibulocochlearis - a pons és a pedunculus cerebellaris medius határán hátul, a n. facialistól laterálisan.

Hol vannak a nervus trigeminus érző rostjainak eredő sejtjei ? (név és elhelyezkedés)

A ganglion semilunare seu ganglion trigeminaleban (Gasser-f. dúc), amely a fossa cranii mediaban, a sziklacsont impressio trigeminijében, a dura mater kettőzetében található.

A proprioceptiv afferensek perikaryonjai a nucl. tractus mesencephalicus nervi trigeminiben, a mesencephalonban, substabtia grisea centralis lateralis részében találhatók.

Sorolja fel az agytörzsben található trigeminus magvakat!

Nucleus mesencephalicus nervi trigemini, nucleus tractus spinalis nervi trigemini, nucleus principalis sensorius nervi trigemini, nucleus motorius nervi trigemini.

Mit értünk a nucleus spinalis n. trigemini területén a primer afferensek circum-oronasalis és dorsoventralis somatotopiás elrendeződésén?

Circum-oronasalisan: felső ajkak és azt körülvevő területek a nucleus spinalis n. trigemini rostralis részén, míg a homlokterület, pofák és a középső perifériás arcterületeket beidegző rostok a nucleus spinalis n. trigemini caudalis részében végződnek

Dorsoventralisan: a nucleus spinalis n. trigeminiben az érzőrostok úgy végződnek, hogy a n. mandibularis által szállított rostok a mag dorsalis, míg a n. ophthalmicus által szállított rostok a mag ventralis területeihez vetülnek.

Sorolja fel a rágóizmok proprioceptív reflexívének részeit!

Receptor: a musculi masticatorii izomorsói.

A primer afferens rostokhoz tartozó sejttestek a nucleus mesencephalicus nervi trigeminiben találhatók.

A perifériás nyúlvány az izomorsóból érkezik, míg a centralis nyúlvány monosynapticusan végződik a trigeminus motoneuronjain.

Efferens axonok: n. trigeminusban futó motoneuron axonok

Effektor: izomvéglemezek a rágóizmokban.

Mely agyidegek sensoros rostjai végződnek a nucleus tractus spinalis nervi trigemini területén?

n. trigeminus, n. facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus.

Mely agyidegek sensoros rostjai végződnek a nucleus tractus solitarii területén?

n. facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus.

Sorolja fel azokat az agyidegeket, melyek somatomotoros magva az agytörzs a) dorsomedialis, b) ventro­lateralis motoros magoszlopában találhatók!

a dorsomedialis magoszlopban: n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens, n. hypoglosssus,

a ventrolateralis magoszlopban: n. trigeminus, n. facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius.

Sorolja fel a visceromotoros (parasympathicus) agyidegi magokat!

nucleus Edinger-Westphal (n. oculomotorius),

nucleus salivatorius superior ( n. facialis),

nucleus salivatorius inferior ( n. glossopharyngeus),

nucleus dorsalis nervi vagi és nucleus ambiguustól dorsolateralisan elhelyezkedő idegsejtek (vagus).

Sorolja fel a n. facialis agytörzsi magvait!

Nucleus motorius nervi facialis, nucleus salivatorius superior, nucleus tractus spinalis nervi trigemini, nucleus tractus solitarii.

Sorolja fel azokat az agyidegeket, melyek a gemmae gustatoriae által keltett ingerületet szállítják!

n. facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus.

Sorolja fel a központi idegrendszer azon részeit, melyek résztvesznek a gemmae gustaoriaeban keletkezett ingerület feldolgozásában !

nucleus tractus solitarii (n. facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus),

hypothalamus,

corticalis ízérző központ a gyrus frontalis inferior pars opercularisanak a területén ipsilateralisan.

Mi a különbség a nuclearis és a supranuclearis facalis bénulás között?

Nuclearis: valamennyi mimikai izom bénul a laesioval azonos oldalon.

Supranuclearis (centralis): az akaratlagos szemhéj zárás és homlokráncolás intakt mindkét oldalon. A többi mimikai izom bénul a laesioval ellentétes oldalon.

Sorolja fel az agytörzsben található vestibularis magvakat! Ismertesse fő efferentációjukat!

a)         Magvak

i)            nucleus vestibularis lateralis (Deiters)

ii)           nucleus vestibularis medialis (Schwalbe)

iii)         nucleus vestibularis superior (Bechterew)

iv)         nucleus vestibularis inferior

b)        Efferentáció:  

i)            tractus vestibulospinalis a nucleus vestibularis lateralisból (Deiters),

ii)           tractus vestibulocerebellaris a nucleus vestibularis lateralisból (Deiters),

iii)         fasciculus longitudinalis medialis a nucleus vestibularis medialisból (Schwalbe).

Felszálló része: a szemmozgató központok felé,

leszálló része a medulla spinalis felé.

Határozza meg a vestibulo-ocularis reflex fogalmát és ismertesse annak anatómiai alapjait!

A vestibulo-ocularis reflex: vestibuláris inger által kiváltott conjugált szemmozgás.

Anatómiai alapját a fasciculus longitudinalis medialis képezi, mely a nuclei vestibularesből eredő longitudinalis rostköteg.

Végződési helye: szemmozgató agyidegek magvai, nucleus interstitialis (Cajal), a medulla spinalis és a nulcleus Darkschewitsch.

Sorolja fel a) a n. glossopharyngeus és b) a n. vagus agytörzsi magvait!

a)         a n. glossopharyngeus magvai: nucleus ambiguus, nucleus salivatorius inferior, nucleus tractus spinalis nervi trigemini, nucleus tractus solitarii,

b)        a n. vagus magvai: nucleus ambiguus, nucleus dorsalis nervi vagi, a nucleus ambiguustól dorsolateralisan sejtek, nucleus tractus solitarii, nucleus tractus spinalis nervi trigemini.

Hol találhatók a n. accessorius somatomotoros magvát alkotó motoneuronok?

A nucleus ambiguus caudalis folytatásában. A cornu anterius medullae spinalisban, a C1-C5 segmentumokban.

Sorolja fel azokat az agyidegeket, melyek az olivától a) medialisan, b) lateralisan lépnek ki az agytörzsből!

n. hypoglossus,

n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius.

Sorolja fel a központi hallópálya alkotásában résztvevő magvakat!

Nucleus cochlearis ventralis, nucleus cochlearis dorsalis, nucleus corporis trapezoidei, oliva superior, nucleus lemnisci lateralis, colliculus inferior, corpus geniculatum mediale (CGM).

Sorolja fel a) a látópálya és b) a pupilla fényreflexíve alkotásában résztvevő magvakat és ganglionjaikat!

a)         corpus geniculatum laterale (CGL),

b)        regio praetectalis, nucleus Edinger-Westphal, ganglion ciliare.

Honnan erednek a n. opticusban és a tractus opticusban futó rostok?

N. opticus: az ipsilateralis retina nasalis és temporalis részéből erednek.

Tractus opticus: a contralateralis retina nasalis feléből és az ipsilateralis retina temporalis részéből erednek.

Ismertesse a primer látókéreg retinotopiás szerveződését!

A macula lutea retinae a fissura calcarina két ajkának hátulsó részére vetül, míg a retina perifériája a primer látókéreg elülső részére. A látótér felső részének kérgi reprezentációja a fissura calcarina alatt, a látótér alsó részéé pedig a fissura calcarina fölött található.

Milyen típusú neuronok axonjai alkotják a nervus olfactoriust és a tractus olfactoriust? Hol találhatók ezek a sejtek?

N. olfactorius: a cavum nasi regio olfactoriájának tunica mucosájában található primer érzéksejtek axonjai.

Tractus olfactorius: a bulbus olfactoriusban található mitralis sejtek axonjai.

A cortex cerebri mely részeiben végződik a tractus olfactorius?

A lobus temporalisban és lobus frontalisban, a primer szaglókéregben.

A corpus amygdaloideumban.

A limen insulaeben.

Sorolja fel a Papez gyűrűt alkotó agyrészeket és pályákat!

Hippocampus,

Fornix,

Corpus mamillare,

Fasciculus mamillothalamicus,

Thalamus elülső magcsoportja,

Gyrus cinguli.

Nevezze meg a limbicus rendszer afferens pályáit!

Medialis előagyi köteg,

Szaglópálya.

Sorolja fel a hypothalamus magnocellularis neurosecretios magvait és nevezze meg az általuk termelt hormonokat!

Nucleus paraventricularis és nucleus supraopticus.

ADH-t (vasopressint) és oxytocint szekretálnak.

Sorolja fel a hypothalamus parvocellularis neurosecretios magvait és nevezze meg az általuk termelt hormonokat!

a)         Parvocellularis magok: nucleus infundibularis (arcuatus), nucleus ventromedialis, nucleus dorsomedialis.

b)        Hormonjaik:

i)            releasing hormonok:

CRF (coticotropin-releasing factor),

TRH (thyrotropin-releasing hormon),

FRH (follicle-stimulating hormon releasing hormon),

LHRH (luteinizing hormon releasing hormon),

GRH (growth hormon releasing hormon),

MSH-RH (melanocyte-stimulating hormon releasing hormon),

PRH (prolactin releasing hormon).

ii)           inhibitoricus factorok.

Hol ered és hol végződik a) a fornix és b) a stria terminalis?

a)         A fornix a hippocampustól és a corpus mamillareig húzódik.

b)        A stria terminalis a corpus amygdaloieumtól a hypothalamus medialis részéig és a septum pellucidumig húzódik.

Milyen úton jutnak a hypothalamus hormonok az adenohypophysisbe?

Az adenohypophysisbe jutó hypothalamus hormonokat a nucleus arcuatus, a nucleus ventromedialis és a nucleus dorsomedialis neurosecretios sejtjei termelik. A hormonok a tractus tuberoinfundibularisban futó axonok útján, axontranszporttal érik el az eminentia mediana tuberisban található capillarishurkokat. E capillárisok lumenébe bekerülve a hypophysis portalis vénáinak közvetítésével jutnak a hypophysis lobus anteriorjának másodlagos capillarishálózatába (vénás sinusoidokba) és az adenohypophysis hormonsecretiojának befolyásolása útján fejtik ki hatásukat.

Nevezze meg az ábrán a nyíllal jelölt képleteket!

cornu laterale,

n. spinalis,

ganglion paravertebrale,

ganglion prevertebrale,

ramus communicans albus,

ramus communicans griseus.

Ismertesse a sympathicus praegang­lio­naris rostok lehetséges lefutását a trun­cus sympathicus elérése után!

A lehetséges rostlefutások a következők:

Áthaladnak a paravertebralis ganglionokon (nn. splanchnici) és valamelyik prevertebralis ganglionban (ganglion celiacum, ganglion mesentericum superius et inferius) létesítenek synapsist.

A truncus sympathicusban fel- és leszállnak, mielőtt synapsist létesítenének a cervicalis, thoracalis vagy lumbalis sympathicus paravertebralis ganglionok postganglionaris neuronjaival.

A truncus sympathicusba való belépés szintjében létesítenek synapsist a paravertebralis ganglion postganglionaris neuronjaival.

Hol helyezkednek el a központi idegrendszerben sympathicus és parasympathicus praeganglionaris neuronok?

a)         Sympathicus:

i)            cornu laterale medullae spinalis; Th1-L2-3 segmentumokban.

b)        Parasympathicus:       

i)            cornu laterale medullae spinalis; a S2-4 segmentumokban,

ii)           mesencephalon: nucleus Edinger-Westphal ( n.oculomotorius),

iii)         pons: nucleus salivatorius superior (n. facialis),

iv)         medulla oblongata:

nucleus salivatorius inferior (n. glossopharyngeus),

nucleus dorsalis nervi vagi,

nucleus ambiguustól dorsolateralisan elhelyezkedő sejtek (n. vagus).

Sorolja fel a feji parasympathicus ganglionokat! Milyen idegek útján érkeznek a praeganglionaris rostok ezekbe a dúcokba? Milyen idegek útján hagyják el őket a postganglionaris rostok?

a)         Ganglion ciliare: praeganglionaris rostjai a n. oculomotorius útján érik el, postganglionaris rostjai a nn. ciliares brevesszel hagyják el a dúcot.

b)        Ganglion pterygopalatinum: praeganglionaris rostjai a n. petrosus maiorral érkeznek, postganglionaris rostjai a n. zygomaticus n. lacrimalis útján hagyják el a dúcot.

c)         Ganglion submandibulare: praeganglionaris rostjai a chorda tympani útján érkeznek, postganglionaris rostjai a n. lingualis útján hagyják el a dúcot.

d)        Ganglion oticum: praeganglionaris rostjai a n. petrosus minor útján érkeznek, postganglionaris rostjai a n. auriculotemporalis útján hagyják el a dúcot.

Sorolja fel a feji parasympathicus ganglionokat! Nevezze meg a postganglionaris rostjaik által beidegzett szerveket!

ganglion ciliare:  m. sphincter pupillae, m. ciliaris,

ganglion pterygopalatinum:       glandula lacrimalis, a cavum nasi és cavum oris kis nyálmirigyei,

ganglion submandibulare:         glandula submandibularis et sublingualis,

ganglion oticum:                       glandula parotis.

Hol találhatók a) a ganglion cervicale superiusban, b) a ganglion celiacumban és c) a ganglion stellatumban végződő praeganglionaris sympathicus rostok eredő sejtjei?

a)         a medulla spinalis Th1-Th5 segmentumaiban,

b)        a medulla spinalis Th6-Th11 segmentumaiban,

c)         a medulla spinalis Th1-Th5 segmentumaiban.

A medulla spinalis mely segmentumaiból ered a plexus cervicalis? Sorolja fel a plexus cervicalis sensoros és motoros ágait!

A C1-4 segmentumokból ered.

Sensoros ágak: n. occipitalis minor, n. auricularis magnus, n. transversus colli, nn. supraclaviculares.

Motoros ágak: n. phrenicus, radix superior et inferior ansae cervicalis (izomágak a m. sternocleidomastoideushoz, a m. trapeziushoz, a m. levator scapulaehoz, a mm. scalenihez és a praevertebralis izmokhoz).

Honnan ered a nervus phrenicus és mi a topográfiai viszonya a tüdőgyökerekhez?

A plexus cervicalisból ered (a 4. nyaki gerincvelői ideg ága, de kap rostokat a 3. és 5. nyaki idegekből is).

A tüdőgyökerek elött halad el.

Mely gerincvelői segmentumokból ered a plexus brachialis?

Cervicalis 5-8,

Thoracalis l. gerincvelői idegek ventrális ágaiból.

A plexus brachialis truncusaiból hogyan jönnek létre a fasciculusok?

Minden truncus pars anteriorra és pars posteriorra válik.

Fasciculus lateralis : a pars anterior trunci superioris és a pars anterior trunci medialis egyesüléséből jön létre.

Fasciculus medialis : a pars anterior trunci inferioris hozza létre.

Fasciculus posterior : mindhárom truncus pars posteriorjának egyesüléséből jön létre.

Sorolja fel a plexus brachiális truncusaiból eredő idegeket!

dorsalis scapulae, n. thoracicus longus, n. suprascapularis, izomág a m. subclaviushoz.

Sorolja fel a plexus brachialis fasciculusaiból eredő idegeket!

Fasciculus lateralis: n.pectoralis lateralis, n. musculocutaneus, n. medianus lateralis része.

Fasciculus medialis: n. pectoralis medialis, n. cutaneus brachii medialis, n. cutaneus antebrachii, medialis, n. ulnaris, n. medianus medialis része.

Fasciculus posterior: n. subscapularis, n. thoracodorsalis, n. axillaris, n. radialis.

Honnan ered a plexus sacralis? Sorolja fel a fartájékot és alsó végtagot beidegző ágait!

A medulla spinalis L4-5, S1-4 segmentumaiból kilépő n. spinalisok ramus ventralisaiból.

Ágai: n. pudendus, nn. splanchnici pelvini, plexus coccygeus, n. ischiadicus, rami musculares, n. gluteus superior, n. gluteus inferior, n. cutaneus femoris posterior.

Írja le a n. pudendus a) eredését, b) lefutását és c) beidegzési területét!

Ered: a medulla spinalis S2-4 segmentumaiból.

Lefutása: a foramen ischiadicum majuson a hiatus infrapiriformison lép ki a medencéből, megkerüli a spina ischiadicát és a foramen ischiadicum minuson keresztül lép a gátra. A fossa ischiorectalis falán a canalis pudendalisban (Alcock- csatorna) halad.

Ágai: n. rectalis inferior, nn. perineales, n. dorsalis penis (seu clitoridis). A nervi perineales rami profundi ágai a gátizmok beidegzésében vesznek részt, míg a rami superficiales a scrotumot (nőben a labium maius pudendit) látják el.

Sorolja fel az a felső végtag bőridegeit!

n. cutaneus antebrachii lateralis, n. cutaneus antebrachii medialis, n. cutaneus brachii medialis, rami cutanei a n. medianusból, n. ulnarisból, n. radialisból és a n. axillarisból.

Sorolja fel a) a comb, b) a lábszárar, és a c) a láb bőridegeit!

a)         Comb: ramus femoralis nervi genitofemoralis, ramus cutaneus n. obturatorii, n. cutaneus femoris lateralis, rami cutanei nervi femoralis, n. cutaneus femoris posterior.

b)        Lábszár: n. saphenus, n. cutaneus surae medialis et lateralis, utóbbi két ideg egyesüléséből jön létre a n. suralis.

c)         Láb:   n. digitalis plantaris communis et proprius nervi plantaris medialis, ramus superficialis n. plantaris lateralis (nn. digitales plantares), n. cutaneus dorsalis medialis et intermedius nervi peronei superficialis (nn. digitales dorsales), nn. digitales dorsales nervi peronei profundi, n. suralis.

Sorolja fel az arc sensoros beigzésében szerepet játszó n. ophthalmicus, n. maxillaris és n. mandibularis ágakat!

n. ophthalmicus: n. supratrochlearis, n. supraorbitalis, n. infratrochlearis, n. ethmoidalis anterior ramus nasalis externusa.

n. maxillaris: n. zygomaticotemporalis, n. zygomaticofacialis, n. infraorbitalis.

n. mandibularis: n. buccalis, n. auriculotemporalis, n. mentalis.

Milyen részekből áll a hypophysis?

Adenohyphophysis: pars distalis, pars tuberalis, pars intermedia.

Neurohypophysis: hypophysisnyél, pars nervosa.

Milyen összeköttetés van a) a hypothalamus és a neurohypophysis b) a hypothalamus és az adenohypophysis között?

a)         Tractus supraoptico-hypophyseos, tractus paraventriculo-hypophyseos.

b)        Portalis hypophysis keringés.

Sorolja fel a hypophysis pars distalisának fő sejttípusait! Milyen hormont termelnek?

Chromophil sejtek:

Acidophil sejtek:

somatotrop sejtek: somatotrop hormont ( STH) termelnek,

mammotrop sejtek: prolactint (lactotrop hormon, LTH) termelnek,

Basophil sejtek:

thyreotrop sejtek: thyroidea stimuláló hormont (TSH) termelnek,

corticotrop sejtek: adrenocorticotrop hormont (ACTH), melanocyta stimuláló hormont (MSH) termelnek,gonadotrop sejtek: folliculus stimuláló hormont (FSH), luteinizáló hormont (LH) termelnek.

Chromophob sejtek.

Sorolja fel az adenohypophysis által secretált hormonokat! Osztályozza őket kémiai szerkezetük alapján!

Protein hormonok : somatotrop hormon (STH), prolactin (LTH),

Glycoprotein hormonok : luteinizáló hormon (LH), folliculus stimuláló hormon (FSH), thyroidea stimuláló hormon (TSH),

Peptid hormonok : adrencorticotrop hormon (ACTH), melanocyta stimuláló hormon (MSH).

Mi a glandula thyroidea szerkezeti egysége? Ismertesse szövettani sajátosságait!

A glandula thyroidea szerkezeti egysége a folliculus. A folliculus megközelítőleg gömbölyű, üreges képlet, melyet egyrétegű köbhám bélel. A folliculus lumenét gélszerű colloid tölti ki.

Melyek a glandula thyroidea jellemző sejttípusai? Nevezze meg az általuk termelt hormonokat!

Follicularis sejtek: trijódthyronint (T3) és thyroxint (T4) termelnek,

parafollicularis vagy C-sejtek: thyrocalcitonint termelnek.

Melyek a glandula parathyroidea jellemző sejttípusai? Milyen hormont termelnek?

Fő-sejtek: parathormont termelnek.

Oxyphil sejtek: funkciójuk ismeretlen.

Sorolja fel a glandula suprarenalis cortexének szövettani rétegeit! Nevezze meg az egyes rétegek sejtei által termelt hormonokat!

Zona glomerulosa : mineralocorticoidok (pl. aldosteron).

Zona fasciculata           : glucocorticoidok (pl. cortisol).

Zona reticularis            : sexualsteroidok.

Milyen sejtekből áll a glandula suprarenalis velőállománya? Milyen eredetűek ezek a sejtek és mit termelnek?

Chromaffin sejtek

crista neuralis erdetűek, adrenalint és noradrenalint termelnek.

Mit nevezünk paraneuronnak?

Paraneuronnak nevezzük azokat a sejteket, melyek általában és hagyományosan ugyan nem számítanak neuronnak, de szerkezetük, funkciójuk, anyagcseréjük és származásuk alapján neuron-szerű sejteknek tekinthetők.

Értelmezze az APUD elnevezést, jellemezze az ide tartozó sejtek legfontosabb biológiai tulajdonságait!

Amin Precursor Uptake and Decarboxylation.

Ezek a sejtek biogen aminokat, emellett biológiailag aktiv peptideket termelnek, azokat granulumok formájában a cytoplasmájukban raktározzák és adequát stimulusra az intercelluláris térbe vagy erekbe ürítik.

Mi a paracrin secretio?

Az endocrin secretio speciális formája. Endocrin sejtek hormonális anyagot ürítenek az extracelluláris térbe, mely anyag a felszabadulás helyének közelében levő sejtekre fejti ki hatását.

Sorolja fel a nyúltvelő idegeit és agytörzsi kilépési helyüket!

hypoglossus - sulcus parolivaris med.

accessorius - sulcus parolivaris lat.

vagus - sulcus parolivaris lat.

glossopharyngeus - sulcus parolivaris lat.

Sorolja fel a membrana tympani fültükrözéskor látható részeit!

Pars tensa, pars flaccida, plica mallearis anterior, plica mallearis posterior, umbo, stria mallearis, prominentia mallearis.

Sorolja fel a cavum tympani paries labyrinthicusán található képleteket!

prominentia canalis semicircularis lateralis, prominentia canalis facialis, fossula fenestrae vestibuli, melyet a basis stapedis zár le, processus cochleariformis, promontorium, fossula fenestrae cochleae, amelyet a membrana tympani secundaria zár le.

Milyen összeköttetései vannak a dobüregnek? Sorolja fel, hogy hová vezetnek ezek az összeköttetések!

Tuba auditiva (Eustachii) - pharynx,

Canaliculus tympanicus - fossula petrosa,

Hiatus canalis nervi petrosi minoris - fossa cranii media,

Antrum mastoideum - cellulae mastoideae,

Canaliculus chordae tympani - canalis facialis,

Canaliculi caroticotympanici - canalis caroticus,

Fissura petrotympanica - basis cranii externa.

Mely idegek állnak topográfiai kapcsolatban a középfül üregével?

n. facialis és annak a dobüregben futó ágai:- chorda tympani, - n. stapedius.

n. tympanicus,

nn. caroticotympanici,

m. tensoris tympanit beidegző ideg.

Sorolja fel a hallócsontokat! Nevezze meg főbb részeiket!

Malleus: caput, collum, manubrium, processus lateralis, processus anterior mallei,

Incus: corpus, crus longum et crus breve incudis,

Stapes: caput, crus anterius, crus posterius, basis stapedis.

Sorolja fel a hallócsontok ízületeit és izmait!

a)         Ízületek: articulatio incudomallearis és articulatio incudostapedia

b)        Izmok: m. tensor tympani, m. stapedius.

Sorolja fel a) a labyrinthus osseus és b) a labyrinthus membranaceus fő részeit!

a)         Labyrinthus osseus:

i)            canalis semicircularis anterior, canalis semicircularis lateralis, canalis semicircularis posterior, vestibulum, cochlea.

b)        Labyrinthus membranaceus:

i)            ductus semicircularis anterior, ductus semicircularis lateralis, ductus semicircularis posterior, utriculus, sacculus, ductus cochlearis, ductus utriculosaccularis, ductus reuniens, ductus endolymphaticus.

Nevezze meg a ductus cochlearis falait!

Paries superior seu vestibularis: membrana vestibularis

Paries lateralis: stria vascularis,

Paries inferior seu tympanicus: membrana basilaris.

A hártyás labyrinthus mely részében helyezednek el a) a halló receptorok, b) az egyensúlyérző receptorok?

a)         ductus cochlearis,

b)        utriculus, sacculus, ampullae ductulorum semicircularum.

Sorolja fel az organum spirale Cortit alkotó sejtek típusait!

Külső és belső szőrsejtek, külső és belső phalanx-sejtek, külső és belső pillérsejtek, egyéb támasztósejtek.

Hol találhatók a) az organum spirale Cortit és b) a crista ampullarist beidegző neuronok?

Organum spirale Corti: a canalis spiralis modioliban: a ganglion spiraléban,

Crista ampullaris: a fundus meatus acustici interniben: a ganglion vestibularéban (Scarpae).

a) Melyek a belső fül egyenes vonalú és gravitációs gyorsulást érzékelő receptorai? b) Sorolja fel ezeket a receptorokat alkotó sejttípusokat és az egyéb jellemző alkotóelemeket!

a)         Macula utriculi és macula sacculi.

b)        Támasztó sejtek és szőrsejtek (secunder érzéksejtek). Otolith membrán.

Milyen módon nyílnak a ductus semicircularisok az utriculusba?

Egyik végén valamennyi az ampulla membranaceaval nyílik. Másik végén a ductus semicircularis lateralis egy crus simplex-szel, míg a ductus semicircularis anterior és posterior a crus commune-val nyílik.

Nevezze meg a szöggyorsulást érzékelő receptorokat! Sorolja fel ezeket a receptorokat alkotó sejttípusokat és egyéb alkotóelemeket!

Cristae ampullares. Támasztósejtek, szőrsejtek (secunder érzéksejtek). Cupula.

Ismertesse a n. ophthalmicus beidegzési területét!

Szem, conjunctiva, glandula lacrimalis, saccus lacrimalis, a cavum nasi tunica mucosája, sinus frontalis, facies externus nasi, palpebra superior, frons, hajas fejbőr a calvaria vertexéig.

Sorolja fel a) a külső, b) a belső szemizmokat! Ismertesse beidegzésüket!

a)         külső szemizmok:

i)            m. obliquus bulbi superior: n. trochlearis,

m. obliquus bulbi inferior, m. rectus bulbi superior, m. rectus bulbi medialis, m. rectus bulbi inferior: n. oculomotorius,

ii)           m. rectus bulbi lateralis: n. abducens.

b)        belső szemizmok:

i)            m. ciliaris, m. sphincter pupillae: n. oculomotorius.

ii)           m. dilatator pupillae: sympathicus postganglionaris rostok a ganglion cervicale superiusból.

A rajz a külső szemizmok által kiváltott szemmozgások fő irányait mutatja. Azonosítsa a vektorokat az egyes izmok neveivel!

m. rectus bulbi medialis,

m. rectus bulbi superior,

m. obliquus bulbi inferior,

m. rectus bulbi lateralis,

m. obliquus bulbi superior,

m. rectus bulbi inferior.

Milyen fő anatómiai képletek alkotják a palpebrát?

cutis, tela subcutanea,

m. orbicularis oculi pars palpebralisa,

tarsus,

tunica mucosa: tunica conjunctiva palpebrarum.

Sorolja fel a palpebra mirigyeinek típusait!

glandulae tarsales (Meibom): glandulae sebaceae,

Zeiss-féle mirigyek: glandulae sebaceae,

glandulae ciliares (Moll): glandulae sudoriferae.

Sorolja fel a cornea szövettani rétegeit!

Epithelium anterius corneae (többrétegű el nem szarusodó laphám),

Lamina limitans anterior (Bowman-hártya),

Substantia propria corneae: a cornea stromája,

Lamina limitans posterior (Descemet-hártya),

Endothelium camerae bulbi anterioris.

Sorolja fel az iris fő szövettani rétegeit!

endothel

stroma iridis, ebben található a m. sphincter pupillae

dilatator pupillae,

pars iridica retinae (stratum pigmenti iridis) ( két rétegű köbös pigmenthám).

A m. ciliarisnak simaizom sejtjei lefutási irányát illetően mely részei különíthetők el? Hogyan helyezkednek el a simaizomsejtek az egyes részeken belül?

Pars meridionalis (Brücke izom): meridionalis irányú simaizom sejtek,

Pars radialis: radier irányú simaizom sejtek,

Pars circularis (Müller): körkörösen elhelyezkedő simaizom sejtek.

Ismertesse a szemlencse függesztőkészülékét!

A szemlencsét a corpus ciliaréhoz a zonula ciliaris rögzíti, mely a fibrae zonulares összessége. A zonula rostok a corona ciliarison, a processus ciliarisok közötti völgyekben erednek.

Kövesse végig a humor aquosus útját termelődésének helyétől felszívódásának helyéig!

A processus ciliarisok termelik.

A humor aquosus útja: camera bulbi posterior, pupilla, camera bulbi anterior, spatia anguli iridocornealis, spongiosa sclerae, sinus venosus sclerae (Schlemm-féle csatorna), vv. aquosae, vv. episclerales.

Nevezze meg az ábrán a nyíllal jelölt képleteket!

sclera,

cornea,

lens,

iris,

pupilla,

camera bulbi anterior (humor aquosus),

camera bulbi posterior,

corpus ciliare,

zonula ciliaris,

choroidea,

retina,

corpus vitreum,

n. opticus.

Sorolja fel antero-posterior irányban a szem fénytörő közegeit!

Cornea. Humor aquosus. Lens cristallina. Corpus vitreum.

Mi a szem alkalmazkodásának aktív szerve?

A corpus ciliare musculus ciliarisa.

Sorolja fel a pars optica retinae szövettani rétegeit!

stratum pigmenti retinae

csapok és pálcikák rétege

membrana limitans externa

stratum granulosum externum

stratum plexiforme externum

stratum granulosum internum

stratum plexiforme internum

stratum ganglionare

opticus rostok rétege

membrana limitans interna

Milyen részekből áll a csapok és pálcikák perifériás nyúlványa? Ismertesse fő ultrastrukturális sajátosságaikat!

Külső tag: benne a nyúlvány hossztengelyére merőlegesen rendezett memrán korongok, melyekhez fotoreceptor molekulák kötődnek.

Összekötőnyél: basalis testből kiinduló ciliumot tartalmaz.

Belső tag: benne Golgi-apparatus, rER, mitochondriumok.

Milyen típusú neuronok találhatók a retinában? A retina mely rétege tartalmazza ezeknek a neuronoknak a perykarionjait?

csapok és pálcikák: 4. réteg, stratum granulosum externum,

bipolaris neuronok: 6. réteg, stratum granulosum internum,

horizontalis sejtek: 6. réteg, stratum granulosum internum,

amacrin sejtek: 6. réteg, stratum granulosum internum,

opticus neuronok: 8. réteg, stratum ganglionare.

Hol vannak a nervus opticus eredő sejtjei?

A retinában a stratum ganglionareban (8. rétegben).

Mi a a) discus n. optici, b) macula lutea retinae és a c) fovea centralis retinae?

a)         Discus nervi optici: vakfolt, papilla n. optici, az a hely, ahol az opticus rostok elhagyják a retinát.

b)        Macula lutea retinae: a retina sárgás elszíneződésű része, amelynek területén a bipolaris sejtek és az opticus neuronok ferde síkban helyezkednek el. A sárgás színt a xantophyll nevű sárga pigment jelenléte okozza.

c)         Fovea centralis retinae: a macula lutea retinae bemélyedt, centralis része. Ez a terület az éleslátás helye.

Milyen úton jut el a fényinger által keltett ingerület a retinából a cortexbe?

opticus neuronok (ganglion sejtek),

n. opticus,

chiasma opticum,

tractus opticus,

corpus geniculatum laterale,

radiatio optica,

primer visualis cortex.

Milyen látótér kiesést okoz a chiasma opticum mediansagittalis sérülése?

Kétoldali temporalis látótér kiesést.

Honnan ered és hol végződik a radiatio optica?

Ered a corpus geniculatum lateraleból és az occipitalis lebenyben, a sulcus calcarinus két ajkán található agykéregrészben végződik.

Sorolja fel a bulbus oculit ellátó arteriakat és venakat!

Artériák:

az a. ophthalmica következő ágai: a. centralis retinae, aa. ciliares posteriores longi et breves, aa. ciliares anteriores

Vénák:

v. ophthalmica superior, mely a sinus cavernosusba ömlik,

v. ophthalmica inferior, mely a plexus pterygoideusba ömlik.

Sorolja fel az epidermis fő sejttípusait!

Keratinocyta, Langerhans sejt, melanocyta, Merkel sejt.

Sorolja fel az epidermis szövettani rétegeit!

Stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum ( vastag bőr esetén), stratum corneum.

Mi a) a premelanosoma, b) a melanosoma és c) a cytocrin secretio?

a)         Premelanosoma: membránnal határolt Golgi eredetű képlet, mely tyrosint, DOPA-t és melanint tartalmaz,

b)        Melanosoma: a premelanosoma érett, melanint tartalmazó formája,

c)         Cytocrin secretio: a phagocytosis speciális formája. A keratinocyták phagocytálják a melanocyták nyúlványainak melanosomákat tartalmazó csúcsi részét.

Mi az epidermis a) melanocytáinak, b) Langerhans sejtjeinek és c) Merkel sejtjeinek primer funkciója?

a)         melanocyta: pigmenttermelés (melanin),

b)        Langerhans sejt: antigénprezentálás T lymphocyták számára,

c)         Merkel sejt: mechanoreceptor (mechanikai ingerek hatására a sejt receptor potenciált generál és azt a primer afferensek végződései felé továbbítja).

Mik a cutis “hasadási vonalai”? Mi ezek sebészeti jelentősége?

A cutis “ hasadási vonalai”: a dermis fő rostlefutási irányainak felelnek meg. Az e vonalakkal párhuzamosan ejtett sebészi metszések kevésbé nyílnak szét és kevesebb heggel gyógyulnak, mint a “hasadási vonalakat” metsző irányúak.

Nevezze meg az ábrán nyíllal jelölt képleteket!

folliculus pili

papilla pili,

bulbus pili,

medulla pili,

cortex pili,

cuticula pili,

vagina radicis interna

vagina radicis externa.

Jellemezze a bőr capilláris hálózatainak kialakulását és elhelyezkedését!

A tela subcutanea arteriáinak oldalágai belépnek a dermis stratum reticularejába, ahol egymással többszörösen anastomizálva kialakítanak egy úgynevezett rete coriit.

A rete coriiből induló ágak a dermis stratum reticularéján áthaladva elérik a stratum papillaret és ott kialakítanak egy rete subpapillare anastomosis rendszert.

Sorolja fel az emlőmirigy szerkezetében a terhesség alatt bekövetkező szövettani változásokat!

A kötőszövet és zsírszövet mennyisége csökken.

A kötőszövetes septumokat plasma sejtek, lymphocyták és eosinophil sejtek infiltrálják.

A mirigyhám proliferál.

A secretoros sejtek hypertrophiássá válnak.

Az alveolusokban secretum halmozódik fel.


Találat: 5082