online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A MÁV ZRt. és a JZ vasút Jelzési és Forgalmi Utasítasainak eltérő rendelkezéseiről

közlekedésfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
ÖSSZEÁLLÍTÁS A MÁV ÉS ACSD JELZÉSI- ÉS FORGALMI UTASÍTÁSOK ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEIRŐL
Útmutató Az MVE-03 központi jarművezérlővel vezérelt V43-2000 sor. mozdonyok villamos berendezéseinek kezeléséhez
ETCS Vonatbefolyasoló Fedélzeti Rendszer (OBS) Kezelési Kézikönyv
A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA
Kivaló minőségű előerősítő
Közlekedés gazdasagtan (I)
A MÁV ZRt. és a JZ vasút Jelzési és Forgalmi Utasítasainak eltérő rendelkezéseiről
 
bal also sarok   jobb also sarok
MÁV ZRt.


Ö S S Z E Á L L Í T Á S


A MÁV ZRt. és a JZ vasút Jelzési és Forgalmi Utasításainak eltérő rendelkezéseiről
P-4924/2005.

Hatályba lépés időpontja


...év......hó...nap
Kiadja: MÁV ZRt Pályavasúti üzletág Forgami Igazgatóság


Pótlékok és módosítások előjegyzése


Tétel-

szám

A módosítás

száma

MÁV Rt. Ért.

éve, száma

A módosítás tárgya

pótlék száma
1.BEVEZETÉS1.1.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Az összeállítás tartalmazza a MÁV és a JZ jelzési és forgalmi utasítások főbb eltéréseit, amely a mozdonyszemélyzet szolgálatát a határforgalom lebonyolítása szempontjából érinti.


Az eltéréseket az alábbi viszonylatokban kell figyelembe venni:

-   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp; Kelebia - Subotica

-   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp; Röszke - Subotica


Az összeállítás csak azokat a jelzőket, jelzéseket tartalmazza, amelyek fenti viszonylatokban előfordulnak és eltérnek a MÁV-nál alkalmazottaktól.


1.3.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A forgalom lebonyolításakor az érdekelt Szolgálati Szabályzatokban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.


1.4.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A 2. pontban leírt viszonylatokban az általános fékúttávolság 700 méter.


1.5.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A követési rend állomástávolságú.


1.6.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A vonatközlekedés lebonyolítása a két vasút között a közösen megállapított menetrend szerint történik.


1.7.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Rendkívüli vonatok bevezetését, illetve rendes vonatok lemondását, a vonatot indító határállomás szolgálattevője végzi.


1.8.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A szelvényezés a szelvény oszlopokon kilométerben van megadva, pl. 155 = 155 km. A szelvény oszlopok között a páros számú vonatok részérére 100 méterenként 2, 4, 6, 8.. szám van a síndarabon, még a páratlan számú vonatok esetében az 1, 3, 5, 7..számok láthatók.


1.9.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Az Összeállítást a határforgalomban részt vevőknek és az JZ vonalain vonatot továbbító mozdonyvezetőknek kell ismerni. A vonatkozó tudnivalókból, ismeretanyagból az érintett személyzet oktatását az O.1. sz. Oktatási Utasításban, vizsgáztatását az O.1. sz. Oktatási Utasítás I. sz. Függelékében az 1.13. sz. vizsgára (Határforgalmi vizsga forgalmi ismeretekből) előírtak szerint kell végezni. Ismételt vizsgáztatásra az időszakos vizsgáztatások gyakoriságával kerül sor.2. A JELZŐÁRBÓCOK SZINEZÉSEA főjelzők jelzőárbocának színezése lehet fekete-fehér, illetve vörös-fehér, amely attól függ, hogy ad-e előjelzést a következő főjelzőre. (1. ábra)


2.2.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A fekete-fehér sávozású főjelző nem ad előjelzést a következő főjelzőre, amíg a vörös-fehér sávozású főjelző előjelzést ad a következő főjelzőre.


2.3.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A külön előjelzők árboca mindig fekete-fehér színezésű. (2. ábra)


2.4.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A főjelzők jelzőlapjai alul-felül lekerekített kivitelűek, míg az előjelzők jelzőlapjai csak alul vannak lekerekítve, a felső részük vízszintes.
1. ábra 2. ábra
3.ELŐJELZŐK


3.1.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Fény és alak előjelzőt is alkalmaznak. Alak előjelzőnek csak kétfogalmú változata van, a jelzőtárcsája lehet köralakú és négyszögletes is. (3-8. ábra)


3.2.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Árboc színezése fehér-fekete.


3.3.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A kétfogalmú előjelzők sebességjelzést nem adnak. Jelzéseik: Főjelzőn megállj-jelzés vagy szabad jelzés várható.


3. ábra

4. ábra5. ábra

6. ábra


7. ábra

8. ábra


4.FŐJELZŐK


4.1.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Az Utasítás hatálya alá tartozó vonalakon valamennyi főjelző árbocának színezése fehér-fekete sávozású.


4.2.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A fény főjelző jelzései:

Megállj! (vörös fény) (9. ábra)

Szabad! (egy zöld fény) (10. ábra)

A fény főjelzők sebességjelzést nem adnak.


9. ábra

10. ábra


4.3.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;    Az alak bejárati jelzőnek van kétfogalmú (pl. Horgos) és háromfogalmú változata (pl. Palics).


Az alak főjelző jelzési képei:

4.4.1. Megállj! [nappal egy jelzőkar vízszintesen amint az árboctól jobbra, (11. ábra), sötétben vörös fény (12. ábra)]


11. ábra 12. ábra4.4.2. Szabad! [nappal egy jelzőkar az árboctól rézsútosan felfelé (13. ábra), sötétben egy zöld fény (14. ábra)].


13. ábra

14. ábra


Kitérőbe jár be! (nappal két rézsútosan álló jelzőkar az árboctól jobbra (15 ábra), sötétben alul egy sárga, fölötte egy zöld fény (16. ábra)]


15. ábra

16. ábra


4.5.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A váltókon alkalmazható sebességeket a JZ Szolgálati menetrendkönyve tartalmazza.

5.KISIKLASZTÓSARUKNÁL ALKALMAZOTT JELZÉSEK


Szabad a ráhaladás:

Függőleges fehér téglalap, mely a vágánytengellyel párhuzamosan van.


5.2.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Tilos a ráhaladás:

Csúcsára állított kék négyzet merőlegesen a vágányra.


Sötétben a jelzőtárcsákat ki kell világítani. (17-18. ábra)
17. ábra


18. ábra6.TOLATÁSI HATÁRJELZŐA Tolatási határjelző (a bejárati jelzőtől visszafelé számított 50 méter távolságra van elhelyezve) kék-fehér sávozású oszlop, azt a helyet jelöli meg, amelyen túl a nyílt pálya felé tolatni csak akkor szabad, ha azt a forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen engedélyezte (19. ábra).
19. ábra
7. VÁLTÓJELZŐKAz egyszerű váltók jelzései gyakorlatilag megegyeznek a MÁV-nál alkalmazottakkal, de akkor, amikor a váltó csúccsal szemben haladó menetek részére kitérő irányban áll, nem fehér nyíl látható, hanem két, egyik végén összetartó fehér téglalap, amely jelzi, hogy a váltó jobbra, vagy balra terel (20. ábra).20 .ábra


Az átszelési váltó jelzései:


7.1.1   &n 515j94f bsp;  A váltó főirányba áll - fekete keretben fehér téglalap mindkét irányba. (21. ábra)


A váltó mellékirányba áll - fekete alapon fehér X mindkét irányba.
(22. ábra)


21. ábra

22. ábra

A váltó bal kitérő irányba áll - fekete alapon két, egyik végén összetartó fehér téglalap a kitérés irányába. (23. ábra)


A váltó jobb kitérő irányba áll - fekete alapon két, egyik végén összetartó fehér téglalap a kitérés irányába.(24. ábra)


23. ábra 24. ábra8. MENET_ ÉS VESZÉLYJEZÉS8.1.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Vonat indul az állomásról a pálya végpontja felé

Két csengetés háromszor. (.. .. ..)


8.2. Vonat indul az állomásról a pálya kezdőpontja felé

Három csengetés háromszor. (. . .)


8.2.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Veszélyjelzés

Három és kettő csengetés felváltva, legalább négyszer.
(. .. . .. . .. . ..)

ˇ   &n 515j94f bsp;    A hangjelzést az állomásról és a nyíltvonalról is adják. A jelzéssel parancsot adnak a közlekedő vonatok megállítására. A veszélyjelzést halló vasúti alkalmazott köteles intézkedni a vonatok megállítására, a veszély elhárítására és az érdekelt személyzet értesítésére.


8.4.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A Menetjelzést három perccel a vonat tervezett indulási, illetve áthaladási ideje előtt kell adni.


8.5.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A Menetjelzés 10 percig érvényes.


8.6.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A Menetjelzés mindaddig érvényes, amíg a jelzett vonat meg nem érkezik a szomszédos állomásra, vagy a Menetjelzést nem érvénytelenítik.


8.7.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp; A hangjelző berendezés használhatatlanságáról, arról hogy a Menetjelzést nem lehetett leadni valamely nyíltvonali dolgozónak, váltókezelőnek, illetve a szomszédos állomásnak, valamint az esetleg szükséges más teendőkről a vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezéssel értesíteni kell.9. A PÁLYASZEMÉLYZET JELZÉSEI9.1.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Hordozható jelzőeszközök:

ˇ   &n 515j94f bsp;    a jelzőtáblák kör alakúak,

ˇ   &n 515j94f bsp;    a jelzőlapok négyszögletesek.


9.2.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Kézi jelzőeszközök:

ˇ   &n 515j94f bsp;    jelzőzászló, kézi jelzőlámpa (vörös színű),

ˇ   &n 515j94f bsp;    jelzősíp.


9.3.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A kézi jelzőeszközzel adott Megállj-jelzések értelme megegyezik a MÁV ZRt. utasításaiban előírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy alkalmazni kell akkor is ha:

ˇ   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;    a pályán a legnagyobb óvatossággal lehet haladni, de a vonatszemélyzet erről nem lett értesítve;

ˇ   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;    a vonatot zárt vágányra bocsátották anélkül, hogy erről előzetesen a vonatszemélyzetet értesítették volna.9.4.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Megállj-jelző

Kör alakú vörös tárcsa fehér szegéllyel, sötétben egy vörös fényű lámpával kiegészítve (25-26. ábra).


25. ábra          

26. ábra


Jelzőeszköz hiányában Megállj-jelzés adható, sötétben vörös fényű kézi-jelzőlámpával is (27. ábra).
27. ábra


9.5.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Példa a járhatatlan pályarészek megjelölésére:A Megállj - jelző a járhatatlan pályarész előtt általános fékúttávolságra van elhelyezve. Megállj-jelző előjelzőjét nem alkalmazzák.9.6.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Lassan-jelző

Kör alakú sárga tárcsa fekete-fehér szegéllyel, sötétben egy sárga fényű lámpával kiegészítve.

Azt jelenti, hogy a sebességcsökkentés helyétől már csak a jelzőn feltüntetett sebességgel szabad közlekedni.

A jelzőt a lassan bejárandó pályarésztől 700 méteres fékúttávolságú vonalakon 500 méterre helyezik el úgy, hogy az legalább 200 méter távolságból folyamatosan látható legyen (28-29. ábra).

Jelzőeszköz hiányában Lassan-jelzés adható sötétben sárga fényű kézi-jelzőlámpával is (30-31. ábra).


28. ábra

29. ábra30. ábra

31. ábraHa a Lassan-jelző alatt vízszintes fekete nyíl található, ez csak a kitérő irányban lévő vágányra érvényes (32.ábra).


32. ábra


9.7.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Lassan bejárandó pályarész kezdete-jelzőFekete négyszögletes tárcsa fehér arab számmal, mely az engedélyezett sebességet jelzi (33. ábra).


 


33. ábra


9.8.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Feloldó-jelző

Kör alakú zöld tárcsa fehér szegéllyel, sötétben egy zöld fényű lámpával kiegészítve.

A lassan bejárandó pályarész végét jelzi (34-36. ábra).

34. ábra

35. ábra

36. ábra

9.9.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  Példa az ideiglenesen lassan bejárandó pályarészek megjelölésére.

Ha a vonalon több egymás utáni, különböző értékű sebességkorlátozás van és ezek között a távolság 1500 méter, vagy ezen belül van, mindkét irány felé elhelyeznek egy Lassan bejárandó pályarész kezdete jelzőt, melyen az adott pályarészen alkalmazható sebességcsökkentés értéke van feltüntetve. Amennyiben egy sebességkorlátozás után újabb, de kisebb értékű sebességkorlátozás következik, a Lassan bejárandó pályarész kezdete jelzőt 700 méter fékúttávolságú vonalakon 500 méterre helyezik el úgy, hogy legalább 200 méterről folyamatosan látható legyen.

Fenti esetekben a Lassan-jelzőt nem alkalmazzák.

10. A MOZDONYSZEMÉLYZET HANGJELZÉSEI10.1.   &n 515j94f bsp;  Figyelj- jelzés (mint a MÁV-nál)

Megállj! állású bejárati jelzőnél megállt vonatnál megállás után kétszer kell adni a jelzést.


10.2.   &n 515j94f bsp;  Veszély (fékezz)-jelzés

Öt rövid hang gyorsan egymásután (...)


10.3.   &n 515j94f bsp;  Féket húzd meg

Három rövid hang (.)


10.4.   &n 515j94f bsp;  Féket kicsit húzd meg

Egy rövid hang (.)


10.5.   &n 515j94f bsp;  Féket ereszd meg

Egy hosszú, két rövid hang (- ..)


10.6.   &n 515j94f bsp;  Féket kicsit ereszd meg

Egy hosszú, egy rövid hang (- .)


10.7.   &n 515j94f bsp;  A vonatot vészfékkel állították meg

A Féket ereszd meg kétszer (- .. , - ..)


10.8.   &n 515j94f bsp;  Az érkező vonat eleje a biztonsági határjelzőt elérte, de nem állt meg

Öt rövid hang kétszer (... , ...)

-Tehervonat indulása előtt a mozdonyvezető Féket ereszd meg jelzést köteles adni.

-A jelzések alkalmazása megegyezik a MÁV-nál előírtakkal.

-Ha a vontatójármű hangjelzést adó berendezése a nyíltvonalon használhatatlanná válik, a következő állomásig a mozdonyvezető olyan sebességgel közlekedhet, hogy a jelentkező akadály előtt biztosan meg tudjon állni, de ez a legjobb látási viszonyok esetén sem lehet több, mint 25 km/h.


11. A VONATKÍSÉRŐ SZEMÉLYZET JELZÉSEI11.1.   &n 515j94f bsp;  A jelzések és azok alkalmazási módja megegyezik a MÁV-nál alkalmazottakkal, az alábbi eltérésekkel:

- A vonat szétszakadt jelzést nem alkalmazzák, vonatszakadáskor Megállj-jelzést adnak.

- Állomásba tehervonatok behaladásakor Előre jelzést adnak addig, amíg a vonat utolsó járműve a biztonsági határjelzőn belül nem ér.
12 A TOLATÓSZEMÉLYZET JELZÉSEI


Előre-jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa   függőlegesen történő fel-le mozgatása és egy hosszú hang a jelzősíppal (37-38.ábra).


37. ábra

38. ábra

12.2.   &n 515j94f bsp;  Kissé előre-jelzés

Az Előre-jelzés látható részének rövid változata és egy rövid hang a jelzősíppal (39-40. ábra).


39. ábra

40. ábra


12.3.   &n 515j94f bsp;  Hátra-jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintesen történő mozgatása és két hosszú hang a jelzősíppal (41-42.ábra).


41. ábra

42. ábraKissé hátra-jelzés

A Hátra-jelzés látható részének rövid változata és két rövid hang a jelzősíppal (43-44.ábra).


43. ábra

44. ábra


12.5.   &n 515j94f bsp;  Lökés-jelzés

Nappal jelzőzászlóval és a szabad karral, sötétben fehér fényű jelzőlámpával ferdén felfelé gyors mozdulat és egy rövid, egy hosszú hang a jelzősíppal (45-46. ábra)


45. ábra

46. ábra12.6.   &n 515j94f bsp;  Lassan-jelzés

Nappal jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé, sötétben fehér fényű jelzőlámpa mellmagasságban tartva és változóan magas-mély hang a jelzősíppal (47-48. ábra).


47. ábra

48. ábra


Az Előre, illetve a Kissé előre-jelzés adására érvényes rendelkezések:

- egy vezetőállással rendelkező vontatójárműnél akkor kell adni, ha a motorház a haladást tekintve elől van;

- két vezetőállással rendelkező vontatójárműnél akkor kell adni, ha a mozdonyvezető a menetirány szerinti első vezetőálláson tartózkodik;

- olyan vontatójármű esetén, amelynek vezetőállása a jármű közepén van, a tolatási mozgás megkezdése előtt a tolatásban résztvevőknek meg kell egyezni, hogy mely esetben kell ezt a jelzést adni.

- ha vonattal kell mozgást végezni abba az irányba, amerre a vontatójármű áll, mindig Előre-jelzést adnak.13. AZ ÁLLOMÁSI SZEMÉLYZET KÉZIJELZÉSEI

(A MOZDONYVEZETŐ INDÍTÁSRA TÖRTÉNŐ FELHATALMAZÁSA)


13.1.   &n 515j94f bsp;  A nappali vonatindító jelzőeszköz fekete-fehér sávozású, sötétben zöld fényű jelzőlámpa.


13.2.   &n 515j94f bsp;  A forgalmi szolgálattevő a hosszabb tartózkodású, illetve a menetrend szerint áthaladó vonatokat nappal jelzőeszköz nélkül, sötétben a vágány mellett zöldfényű jelzőlámpával fogadja (49-50. ábra).


49. ábra 50. ábra


13.3.   &n 515j94f bsp;  Rendkívüli módon áthaladó vonatnál a forgalmi szolgálattevő a napszaknak megfelelő jelzőeszközt függőlegesen fel-le mozgatja (51-52. ábra).


51. ábra

52. ábra
13.4.   &n 515j94f bsp;  Vonatkísérők a helyükre!

A menesztést végző dolgozó nappal a vonatindító jelzőeszközt a bal hóna alatt karjával leszorítva tartja, sötétben a zöld fényű jelzőlámpát térdmagasságban mozdulatlanul tartja (53-54. ábra).


53. ábra 54. ábra


13.5.   &n 515j94f bsp;  Felkészülni az indulásra!

A menesztést végző dolgozó nappal a vonatindító jelzőeszközt előrenyújtott karral rézsútosan lefelé, sötétben a zöldfényű jelzőlámpát mellmagasságban tartja. Szükség esetén a jelzést ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal! (55-56. ábra).


55. ábra 56. ábra

13.6.   &n 515j94f bsp;  Indulás!

A menesztést végző dolgozó nappal a vonatindító jelzőeszközt, sötétben a zöld fényű jelzőlámpát mozdulatlanul magasban tarja a mozdonyvezető felé fordítva (57-58. ábra).


57. ábra

58. ábra


13.7.   &n 515j94f bsp;  Motorvonatoknál a 4. és 5. pont szerinti jelzéseket nem adják, helyettük a vonat menesztését végző dolgozó élőszóval érdeklődik a vonatkísérőktől, hogy készen állnak-e az indulásra.


13.8.   &n 515j94f bsp;  Ha a vonatindító jelzőeszköz nem használható, a Felkészülni az indulásra! és az Indulás! jelzést helyből induló vonatok részére a vonat menesztését végző dolgozó jelzősíppal és élőszóval adja.


13.9.   &n 515j94f bsp;  Szabad az elhaladás-jelzést nem alkalmaznak, helyette az Előre-jelzést adják, ha a továbbhaladásnak nincs akadálya.


A vonatokat a forgalmi szolgálattevő meneszti, ezt közvetlen menesztésnek nevezik.


13.11.   &n 515j94f bsp;   &n 515j94f bsp;  A forgalmi szolgálattevő tehervonatok esetében felhatalmazhat más állomási dolgozót (váltókezelőt) is a vonat menesztésére, ez a közvetett menesztés. Ekkor az erre a célra rendszeresített menesztési könyvet használják, a forgalmi szolgálattevő a vonat menesztésére vonatkozó adatokat lediktálja, a dolgozó köteles az adatokat a menesztési könyvbe bejegyezni, a könyvet a mozdonyvezetőnek átadja, illetve az adatokat élőszóval is közli. A rendelkezésnek tartalmaznia kell a vonat számát, a vágány számát, az indulás idejét (óra, perc), valamint a szolgálattevő nevét. A mozdonyvezető a vonat indításra történő felhatalmazását aláírásával veszi tudomásul. Forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyről az indulást Írásbeli rendelkezésen engedélyezik.14. MEGÁLLÁS HELYE-JELZŐ


A Megállás helye-jelző fekete alapon fehér S betű, a személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére szolgál, előtte kell megállni (59. ábra).


59. ábra15. MŰSZAKI OK MIATT ALKALMAZOTT SEBESSÉG-CSÖKKENTÉSEK JELZÉSEA Sebességkorlátozás előjelző fehér téglalap alakú táblán fekete arab szám. Műszaki ok miatt a pályasebességnél kisebb alkalmazható sebesség értékét jelzi.

A sebességkorlátozás kezdete előtt 700 méteres fékúttávolságú vonalakon 400 méterre van elhelyezve

(60. ábra).


60. ábra


A Sebességkorlátozás kezdete jelző fehér négyszögletes tábla három ferde fekete sávval balról jobbra (61. ábra).


61. ábra

A Sebességkorlátozás befejezése jelző fehér négyszögletes tábla kettő függőleges fekete sávval (62. ábra).


62. ábra


A Sebességtörés jelző nyíltvonalon a változó pálya sebességhelyének megjelölésére szolgál. Az alkalmazható sebességet a Szolgálati menetrendkönyv tartalmazza.(63. ábra)


63. ábraPélda az állandóan lassan bejárandó pályarészek megjelölésére:
16. ÚTÁTJÁRÓ JELZŐKEgyfajta Útátjáró jelzőt alkalmaznak, mely vörös-fehér sávos oszlop. Útsorompóval fel nem szerelt útátjárók előtt van elhelyezve fővonalakon 500, mellékvonalakon 200 méterre, úgy hogy fővonalon 300, mellékvonalon legalább 200 méter távolságból folyamatosan látható legyen.

A mozdonyvezetőt Figyelj- jelzés adására utasítja

(64. ábra).
64. ábra


Útsorompóval biztosított útátjárók előtt általános fékúttávolságban Fékút kezdete-jelző van elhelyezve. Fehér oszlop, amely hegye vörös (65 ábra.65. ábra

17. FÉKPRÓBA JELZÉSEK17.1.   &n 515j94f bsp;  Felhívás a fékpróbához! Hangjelzést használnak, három rövid és egy hosszú hang (. -) a jelzősíppal többször egymás után.


17.2.   &n 515j94f bsp;  Befékezni! Megegyezik a MÁV-nál alkalmazott jelzéssel (66-67. ábra)17.3.   &n 515j94f bsp;  Féket feloldani! jelzés nappal az egyik kar, sötétben fehér fényű lámpa fej fölött kis ívben történő mozgatása (68-69. ábra).


68. ábra

69. ábra


17.4.   &n 515j94f bsp;  Fékpróba befejezve!

Megegyezik a MÁV-nál alkalmazott "Fék rendben!" jelzéssel (70-71. ábra).

18. JELZÉSEK A VONATOKON


18.1.   &n 515j94f bsp;  A vonat elejét nappal nem kell megjelölni.


18.2.   &n 515j94f bsp;  Sötétben a vonat elején két fehér fény világít azonos magasságban. (72. ábra)


18.3.   &n 515j94f bsp;  Nagyobb forgalmú vonalakon és a közúttal párhuzamosan húzódó pályaszakaszokon a jobb megkülönböztetés miatt sötétben a vonat elejét három fehér fénnyel kell megjelölni a motorvonatok kivételével. (73. ábra)

72. ábra 73. ábra


18.4.   &n 515j94f bsp;  Ha a vonat elején sötétben egy lámpa sem világít, akkor legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet a következő állomásig, ahol meg kell javítani, ha nem lehetséges, akkor a mozdonyt szolgálatképtelennek (üzemképtelennek) kell tekinteni.


18.5.   &n 515j94f bsp;  A vonatok végét nappal és sötétben azonos módon, egy kör alakú fényvisszaverős zártárcsával kell megjelölni. (74. ábra)

- Motorvonatok végét nem kell nappal jelölni, míg sötétben egy vagy két vörös fényű lámpának kell világítani (74. ábra).

- Ha személyszállító vonat végén van jól működő beépített vörös fényt adó lámpa(k), elegendő ezek alkalmazása sötétben.

- Mozdonyvonat végét mindig zártárcsával kell megjelölni.
74. ábra


19. ELŐJELZŐRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLÁK


Az Előjelzőre figyelmeztető tábla (Téglalap alakú fekete keretes fehér mezőben csúcsával szembefordított fekete V betűk) a külön előjelzők előtt 1,5 méterre vannak felállítva (75. ábra).
75. ábra

A Sávos távolságjelző táblákat az előjelző előtt alkalmazzák. Az egy, kettő és három sávos táblákat 100, 200, illetve 300 méter az előjelző előtt helyezik el. A sávok ferdék és fekete színűek (76. ábra).76. ábra
20 MEGÁLLÓHELYRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA
A Megállóhelyre figyelmeztető tábla vízszintes fehér téglalap alakú, benne három fekete ferde sáv.


A megállóhely előtt (S) általános fékúttávolságra van elhelyezve, nincs kivilágítva sötétben (77. ábra).


77. ábra


21. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ LÉTESÍTMÉNYRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA


Az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető tábla egy függőleges fehér oszlop vörös cikkcakkos vonallal (78. ábra).
78. ábra22. BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ


A Biztonsági határjelző egy fekete-fehér-fekete gerenda, alkalmazása megegyezik a MÁV-nál szokásossal (79. ábra).

79. ábra


23. FIGYELMEZTETŐ JELEK A VILLAMOS VONTATÁSÚ VONALAKON
A Felkészülni a főmegszakító kikapcsolására jelző a Főmegszakítót jelző előtt 300 méterre van elhelyezve, amely csúcsára állított négyszögletes tábla, kék mezejében kettő függőleges fehér sáv (80. ábra).80. ábra
A Felkészülni az áramszedő leeresztésére jelző az  Áramszedőt le jelző előtt 300 méterre van elhelyezve, amely csúcsára állított négyszögletes tábla, kék mezejében két vízszintes fehér félsáv (81. ábra).81. ábra

A Szigetelt szakasz kezdete jelző négyzet alakú fehér tábla, benne vörös L betű (82. ábra).

/Szabadkára be/


82. ábra

A Szigetelt szakasz vége jelző négyzet alakú fekete tábla benne fehér .(83. ábra).

A 82. és a 83. ábra szerinti jelzőket csak akkor kell figyelembe venni, ha a felsővezeték valamely része feszültségmentes és erről a mozdonyszemélyzetet Írásbeli rendelkezéssel értesítették

/Szabadkáról ki/


83. ábra
A Villamosmozdony állj! jelző megegyezik a MÁV-nál alkalmazottal, de ha csak valamely irányra érvényes, akkor felső részén kék alapon fehér nyíl található (84. ábra).84. ábra
A Szerelvény villamos előfűtés alatt áll - jelzőtábla négyzet alakú, kék mezejében egy fehér, villámot ábrázoló nyíllal (85. ábra).85. ábra


A villamosított vonalakon alkalmazott különleges jelzők minden más tekintetben megegyeznek a MÁV-nál alkalmazottakkal.24 ÉRVÉNYTELEN JELZŐK


Az alakjelző jelzést adó alkatrészén, fényjelző jelzőlapján elhelyezett fehér színű ferde kereszt, alakjelző jelzést adó alkatrésze leeresztve, illetve a fényjelző lámpája lemezzel letakarva a jelző érvénytelenségét jelenti (86. ábra).86. ábra


Az érvénytelen jelzőkről a vonatok személyzetét az érvénytelenné válás napjától számított 10 napig Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell. Ugyanez vonatkozik arra is, ha az érvénytelen jelzőt ismét üzembe helyezik.25. HASZNÁLHATATLAN JELZŐK


25.1.   &n 515j94f bsp;  A főjelző használhatatlanságáról a vonatok személyzetét értesíteni kell és ha a továbbhaladásnak nincs akadálya, a jelző mellett Előre-jelzést kell adni.


Ha a főjelző használhatatlanságáról a vonat személyzetét nem lehetett értesíteni, a jelző előtt a vonattal meg kell állni és a vonat csak élőszóval adott engedély, valamint az Előre-jelzés egyidejű adása után folytathatja menetét.


25.3.   &n 515j94f bsp;  A továbbhaladás sebessége legfeljebb 10 km/h.


25.4.   &n 515j94f bsp;  Előjelző használhatatlanságáról a vonatok személyzetét értesíteni kell. Az előjelzőtől az értesített vonat olyan sebességgel közlekedhet, hogy ha a főjelzőn megállj jelzés van, a vonat előtte biztonságosan megállítható legyen.


26. A VÁLTÓKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG


26.1.   &n 515j94f bsp;  HORGOS

- egyenes:        max. 40 km/h

- kitérő:           max. 40 km/h


26.2.   &n 515j94f bsp;  BACSKI VINOGRADI mrh.

- egyenes:        max. 50 km/h


26.3.   &n 515j94f bsp;  PALICS

- egyenes:        max. engedélyezett sebesség

- kitérő:           max. 40 km/h


26.4.   &n 515j94f bsp;  SUB. JAVNO SKLADISTE

- egyenes:        max. 50 km/h


26.5.   &n 515j94f bsp;  BLOK 1 SUBOTICA

- egyenes:        max. 35 km/h

- kitérő:           max. 35 km/h


26.6.   &n 515j94f bsp;  SUBOTICA

- egyenes:       max. 40 km/h

- kitérő:          max. 40 km/h


26.7. Az alkalmazható sebesség sohasem lehet több mint a vonatra engedélyezett sebesség.


26.8. Átszelési váltón valamennyi irányban max. 35 km/h.


26.9. Subotica állomásra a tehervonatok olyan sebességgel járhatnak be, hogy a vágány végén lévő biztonsági határjelző előtt biztosan meg tudjanak állni, de ez a sebesség max. 30 km/h lehet.27. ÚTSOROMPÓ HASZNÁLHATATLANSÁGA


27.1.   &n 515j94f bsp;  A nyíltvonali útsorompó használhatatlanságáról a vonatok személyzetét értesíteni kell.


27.2.   &n 515j94f bsp;  Az útátjárót lehetőség szerint fedezni kell és az áthaladásra Előre - jelzéssel kell engedélyt adni.


27.3.   &n 515j94f bsp;  Ha az útátjáró fedezve nincs, a vonattal az útátjáró előtt meg kell állni. Ha a mozdonyvezető megállás után meggyőződött az áthaladás veszélytelenségéről, fokozott figyelemmel áthaladhat.


27.4.   &n 515j94f bsp;  Ha a vonatszemélyzetét arról értesítették, hogy a nyíltvonali sorompókezelőt nem lehetett értesíteni a vonat közlekedéséről a vonattal az útátjáró előtt mindig meg kell állni. Továbbhaladni a sorompókezelő Előre-jelzésére szabad.


27.5.   &n 515j94f bsp;  Állomási útsorompó használhatatlanságáról a vonatok személyzetét értesíteni kell, melyen fel kell tüntetni azt is, hogy az útátjáró fedezve van.


27.6.   &n 515j94f bsp;  Érkező vonat esetén, amennyiben azt az állomási útsorompó használhatatlanságáról előzetesen nem lehetett értesíteni, a Megállj! állású bejárati jelzőnél élőszóval kell értesíteni. Az értesített vonatot az útátjáróig kísérni kell, az útátjárót fedezni kell és csak ezután lehet az útátjárón áthaladni.


27.7.   &n 515j94f bsp;  Fedezett útátjárón az áthaladásra Előre-jelzéssel kell engedélyt adni.


27.8.   &n 515j94f bsp;  Ha a vonatszemélyzetet arról értesítik, hogy valamely nyíltvonali útsorompó kezelő részére a Menet-jelzést nem lehetett leadni, az útátjáró előtt meg kell állni és áthaladni csak az Előre-jelzés adása után szabad.


27.9.   &n 515j94f bsp;  Használhatatlan útsorompó esetén az útátjárót legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad megközelíteni.28. TOLATÓSZOLGÁLAT


28.1.   &n 515j94f bsp;  A tolatómozdony nappal nincs megjelölve. Sötétben a tolatómozdony mindkét végét 1-1 fehér fénnyel kell megjelölni


28.2.   &n 515j94f bsp;  A tolatásvezető személyének kijelölése a forgalmi szolgálattevő feladata. A tolatásvezető szolgálati jelvényt nem visel.29. VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLEN29.1. Idegen személyzet (MÁV személyzet) a tolatási mozgások befejezése után a járműveket nem biztosíthatja megfutamodás ellen, ezen feladat végrehajtása a JZ vasút dolgozóinak a feladata. A MÁV vontatójárműveket a MÁV mozdonyvezető köteles megfutamodás ellen biztosítani! A vonatokat az érkezés után légfékkel be kell fékezni.30. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK


30.1.   &n 515j94f bsp;  A vontatójárművek és az első kocsi kapcsolását minden esetben a VONTATÓJÁRMŰ CSAVARKAPCSÁVAL VÉGZIK.


30.2.   &n 515j94f bsp;  A JZ sínbusz nem önműködő középütközős kapcsolókészülékkel rendelkezik. Csavarkapcsos, oldalütközős járművel történő kapcsolása segély-vonókészülék segítségével történik, amely a sínbusz tartozéka. Segély-vonókészülékkel a sínbusz max. 25 km/h sebességgel továbbítható.
31.MOZDONYOK ALKALMAZÁSA, SEBESSÉGE


31.1. Vonattovábbításra legfeljebb három mozdonyt alkalmaznak, amely lehet egy vonómozdony, egy előfogati mozdony és egy tolómozdony.

A tolt vonatok sebessége maximum 25 km/h.32. TERHELÉS


32.1.   &n 515j94f bsp;  A JZ Szolgálati menetrendkönyve tartalmazza az adott vonatra vonatkozó rendes terhelést a továbbító mozdony figyelembevételével. Eltérő vonattovábbítás esetén a forgalmi szolgálattevő rendelkezik.

(Kelebia - Subotica - Kelebia viszonylatban a V43 sor. mozdony legnagyobb terhelése 3000 tonna.)33. A VONATOK HOSSZA


33.1.   &n 515j94f bsp;  A két vasút megállapodásának megfelelően.

(Kelebia - Subotica - Kelebia viszonylatban max. 700 méter.)34. A VONATOK FÉKEZÉSE


34.1. Egy vonathoz csak egy fajta fék % tartozik, azaz ellentétben a MÁV-nál alkalmazott előírásokkal a Szolgálati Menetrendkönyvben az adott vonatra vonatkozóan csak egy fék % van megadva. Az állvatartási fék %-ot nem alkalmazzák.


34.2. A vonatok megfékezettségének megállapítása terén csak a haladó vonat megállításához szükséges fékezendő tömeget számolják ki, állvatarási fékezendő tömeget nem számolnak!


34.3. A vonatok megfékezettségének megállapítása: fékezendő tömeg = a vonat teljes tömegének a fék % által meghatározott részével. A vonat akkor van megfékezve, ha a fékezett tömeg legalább annyi, mint a fékezendő tömeg.35.A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA


35.1. A vonatok állomástávolságban közlekednek.


Foglalt vágányra bejáratható a Szolgálati menetrendben értesített vonat, ennek hiányában a vonat személyzetét a foglalt vágányról értesíteni kell.


35.3.   &n 515j94f bsp;  A foglalt vágányra behaladó vonat felé a bejárati oldalon szolgálatot teljesítő dolgozó Lassan-jelzést köteles adni, a foglalt, vagy elzárt vágányrész elején Megállj-jelzést kell adni állomási dolgozónak. A foglalt vágányra járható hosszok nincsenek meghatározva és a távolbalátás korlátozottsága esetén is a bejáratás módja azonos.


35.4.   &n 515j94f bsp;  A vonatok foglalt vágányra legfeljebb 10 km/h sebességgel járhatnak be.


Tehervonatok esetén, ha a vágány szabad, de a bejárati vágány túlsó végén lévő váltón túli rész foglalt, a behaladás legnagyobb sebessége 30 km/h lehet (Subotica).


35.6.   &n 515j94f bsp;  Távolbalátás korlátozottsága esetén a vonatok olyan sebességgel közlekedhetnek, hogy a jelzők, a jelzések megfigyelhetők legyenek. Más különleges előírás nincs.


35.7.   &n 515j94f bsp;  Továbbhaladást tiltó bejárati jelzőnél megállt vonat személyzetének legkésőbb a megállás után 3 perccel érdeklődnie kell a megállás okáról és a további teendőkről.


35.8.   &n 515j94f bsp;  Nyílt vonalon szolgálatképtelenség, vagy a továbbhaladást akadályozó más rendkívüli esemény esetén jelentést kell tenni a forgalmi szolgálattevőnek és a rendelkezése szerint, kell eljárni.


35.9.   &n 515j94f bsp;  Egy vonathoz egy sebesség van megadva a Szolgálat Menetrendkönyvben, tehát nem alkalmaznak alapsebességet és legnagyobb sebességet.


Ha az állomáson nincs kijárati jelző, akkor a váltókezelő a vonatfogadására kijelölt helyen az Előre-jelzést köteles adni.36. ÍRÁSBELI RENDELKEZÉSEK


Írásbeli rendelkezést csak a forgalmi szolgálattevő állíthat ki és kézbesíthet.


36.2.   &n 515j94f bsp;  Fehér színű az általános Írásbeli rendelkezés nyomtatványa.


Piros színű Írásbeli rendelkezést akkor állítanak ki, ha a Szolgálati menetrendtől eltérő vonattalálkozást kell lebonyolítani.


Sárga színű Írásbeli rendelkezést rendkívüli események (pl. visszajelentés elmaradása) esetén kézbesítenek. Ilyen rendelkezés birtokában a vonat a látási viszonyoknak megfelelő, de legfeljebb 30 km/h sebességgel közlekedhet.


A 3. és a 4. pont szerint alkalmazandó Írásbeli rendelkezések a meglévő készletekig alkalmazhatók.


36.6.   &n 515j94f bsp;  A mozdonyvezető részére két példányban kézbesítik az Írásbeli rendelkezést. A mozdonyvezető példányt (MAШИНОВОЋΑ) a sebesség mérő szalaggal együtt le kell adni. A második példányt (УЗ ПУТНИ ЛИСТ) a vonatterhelési kimutatással együtt kell leadni. A Tőlapot csak a mozdonyvezetőnek kell aláírni.

Caoбpaђa вoз бp. közlekedik tól...... дo.ig ..........


Caoбpaђa вoз бp. ....... oд....... дo............


Изостаје воз бр. nem közlekedik. од tól ....... до. ig .........


Изостаје воз бр. ....... од.......... до..........


Извршио вожњу воз бр. .leközlekedett..........У станици .bejár kitérőbe........... улази у скретање

У станици .................. улази у cкретање

У станици .kijár kitérőbe........... излази у скретање

У станици .be-kijár kitérőbe (áthaladó vonat esetén улази и улази у скретање

У станици .megáll valamelyik állomáson.....СТАТИ
Egyéb rendelkezések szövege.Állomásnév bélyegző.., датум dátum......2005.

( жиг станице)


Отпр. Возова:


Mozdonyvezető aláírása forgalmi szolgálattevő aláírásaОПШТИ НАЛОГІ Írásbeli rendelkezés


ЖТП Igazgatóság.... ЗА ВОЗ бр. vonatszám (УЗ ПУТНИ ЛИСТ)

(kinek a példánya)

13 (Írásbeli rendelkezés száma


37. FÉKPRÓBÁK


37.1. A teljes fékpróba megtartására vonatkozó előírások megegyeznek a MÁV-nál alkalmazott előírásokkal.


37.2. A fékpróba végrehajtása és eredményének rögzítése:


37.2.1. A fékpróba végrehajtását a mozdonyvezetővel élőszóval vagy a kézijelzéssel közli a kocsivizsgáló.


37.2.3. A fékpróba eredményének rögzítése valamennyi vonatnál JZ Menetlevélen történik.


37.2.4. A kocsik fékezett tömegének megállapítása ugyanúgy történik, mint a MÁV-nál.38. FÉKES KOCSIK ELOSZTÁSA A VONATBAN


38.1. Valamennyi vonatnál két légfékes kocsi között legfeljebb nyolc tengelynek megfelelő légvezetékes kocsit lehet besorozni.39. VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA


39.1. A vonatok első és utolsó fékes kocsijára vonatkozó előírások:

Személyszállító vonat utolsó kocsijának jól működő légfékkel, vészfékváltóval és kézifékkel, vagy rögzítőfékkel felszereltnek kell lennie.

- Tehervonat első kocsijának csak jól működő légfékkel, az első és az utolsó 10 kocsija között pedig 1 kocsinak jól működő kézi, vagy rögzítőfékkel felszereltnek kell lennie.


39.2. Utánfutó járművek továbbítása:


- Utánfutóként maximum 80 km/h sebességű tehervonattal csak egy járművet szabad továbbítani, amelynek jól működő légfékkel vagy légvezetékkel kell rendelkeznie. Más utánfutó járművet nappal legfeljebb 50 km/h sebességgel szabad továbbítani.!

- Az utánfutó járművek továbbításához külön engedély szükséges.39.3. Ütközők magasságvonala közötti különbségre vonatkozó előírások:


- Valamennyi vonatban max. 80 mm az engedélyezett különbség.

- Tehervonatban továbbított terhelési határig rakott két kocsi esetén max. 50 mm lehet.

- Tehervonatban továbbított terhelési határig rakott kocsi és az üres kocsi között max. 125 mm lehet.40. UTAZÁS A MOZDONYON


40.1. A mozdony vezetőállásán az ott szolgálatot végzőkön kívűl az alábbi személyek és feltételek megléte mellet utazhatnak:


- A mozdony vezetőállásán történő utazásra a JZ által kiadott igazolványok tulajdonosai jogosultak.

- Két vezetőállással rendelkező mozdony hátsó vezetőállásán senki nem utazhat!41. ÉRTESÍTÉS AZ ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES LASSÚJELEKRŐL


41.1. Az ideiglenes lassúmenetekről a vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesítik.


41.2. Az állandó lassúmenetekről a vonatszemélyzetét a Szolgálati menetrendkönyvben értesítik

- Röszke - Subotica vonal szakaszon HORGOS - BACSKI VINOGRADI között a 154+000 -tól a 155+300 -ig 20 km/h sebességgel

- Röszke - Subotica vonal szakaszon PALICS - Szabadka között a 001+490- tól a 001+300- ig 35 km/h sebességgel.Találat: 9999


Felhasználási feltételek