online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

ÖSSZEÁLLÍTÁS A MÁV ÉS ACSD JELZÉSI- ÉS FORGALMI UTASÍTÁSOK ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEIRŐL

közlekedés

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
UTASÍTÁS A vontatójarmű személyzet részére
ÖSSZEÁLLÍTÁS A MÁV ÉS ACSD JELZÉSI- ÉS FORGALMI UTASÍTÁSOK ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEIRŐL
 
bal also sarok   jobb also sarok


ÖSSZEÁLLÍTÁS

A MÁV ÉS ACSD JELZÉSI- ÉS FORGALMI UTASÍTÁSOK

ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEIRŐLÉrvényes: 1992. IX. 27-tóI

Az összeállítás tartalmazza a MÁV és a CSD Jelzési és Forgalmi Utasításai közötti azon eltéréseket, amelyek a határforgalom lebonyolítása szempontjából a MÁV dolgozóit érintik.

Az egyes átmeneteken a forgalom lebonyolításakor a Helyi Csatlakozási Szerződés (a továbbiakban HCSSZ) rendelkezéseit is be kell tartani.

A két vasút határforgalmát szabályozó rendelkezéseket az érdekelt dolgozóknak ismerniük kell, abból vizsgázni kötelesek.


A CSD JELZÉSI UTASÍTÁS ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEI


F.l. számú Utasítás:13. pont: A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket nem lehet 100 méterről megbízhatóan felismerni (D.1.7.pont).

14. pont: A D.1. számú Utasítás nem tesz különbséget a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottsága között.


27. pont: A főjelzők árbócszinezésé 232b14c nél a D.I.sz. Utasítás nem tesz különbséget biztosított és nem biztosított főjelzők között.

28. pont: A tolatásjelzővel egyesített fény- főjelzőknél a D.1. számú Utasítás nem alkalmazza a ferde kék sávot, hanem a tolatási mozgásokra is érvényes fény- főjelzők árbócán a vörös sáv kétszer olyan hosszú, mint a fehér. (D.1,18.pont.)


29. pont: Az előjelzők és az ismétlőjelzők árbóca szürke. (D.l.17.pont.)


31. pont: A D.l.sz. Utasítás a tolatásjelzők árbócszinezésénél nem tesz különbséget a biztosított és a nem biztosított tolatásjelzők között. (D.l. 378. pont.)


32. pont: Fényvisszaverőként minden rangú anyag értendő.


34.pont: A fény visszaverő fólia alkalmazása nincs sebességhatárhoz kötve.58. pont: A "Hívó jelzés" alak és fény- főjelzőn is alkalmazható az alábbiak szerint:


Alak főjelző: A jelző árbócán külön jelző lapon háromszög alakban 3 hold fehér fény, melyek folyamatosan világítanak (O.I.541.pont).Fény főjelző: A vörös fény alatt, vagy felette villogó holdfehér fény vagy csak egymagában a főlapon villogó holdfehér fény, illetve az alakjelzőkre vonatkozó 3 holdfehér fény háromszög alakban. (D.1.130.,131.pont.)

A hívójelzés a CSD-nél legfeljebb km/h továbbhaladási sebességet jelez, amely a váltókörzet teljes elhagyásáig érvényes. (D.1.l32.pont.)


48. pont: A CSD a sebességjelzés keretében 0- és maximális sebesség határokon belül 40, 60, 80 és 100 km/h sebességeket jelez. (D.1.26.pont.)


59. pont: Hívójelzés mellett alkalmazható sebesség legfeljebb 30 km/h.

Hívójelzés feloldás nincs a CSD-nél.83. pont: Az ismétlőjelzőn a holdfehér fény alul (a sárga, vagy zöld fény alatt) jelenik meg.

VIII.A. pont:

Az egyszerű váltó jelzési képeinél alapvető eltérés nincs, megegyezik a MÁV által alkalmazott jelzési képekkel. Csúccsal szemben, ha a váltó kitérő irányba áll, a nyíl hegye nem ér össze.Az átszelési váltók jelzési képeinél a D.1.számú Utasítás nem határozza meg az F.l. számú Utasítás fogalma szerinti fő- és mellékirányt, így a váltójelző jelzési képének nincs függőleges része.


A D.1. számú Utasítás jobb és bal irányokat, illetve egyenes és mellék (kitérő) haladási irányt határoz meg az alábbiak szerint:


a./       egyenes irányba jobbról balra:

csúcsban végződő rézsútos helyzetű jobbról balra egymással szembe mutató téglalap. (D.1.372. pont.)b./       egyenes irányba balról jobbra:

csúcsban végződő rézsútos helyzetű balról jobbra egymással szembe mutató téglalap. (D.1.373. pont.)c./        mellék irányba balról balra:

csúcsban végződő rézsutosan alul balról jobbra fölfelé,

fölötte balról jobbra lefelé mutató téglalapok. (D.1.374. pont.)
123. pont:  Az F.1. sz. Utasítás szerinti megállás helye jelző (peron vége jelző) a D.1.sz. Utasítás szerint élére állított fekete szegélyű fehér téglalap. / Üres téglalap /

A vonttal úgy kell megállni, hogy az első kocsi első peronja a megállás helye jelzővel egyvonalban legyen. (D.1.490., 491.pont.)
XII. Fejezet:

Megállóhelyre figyelmeztető tábla a D.l. sz. Utasítás szerint élére állított fehér színű téglalap, benne 3 db rézsutos helyzetű fekete sáv. (D.1. 486. pont.)


(peron vége jelző)


VIII.E. pont:

Fénysorompót e1lenörző útátjáró jelző trapéz alakú, fehér keretes fekete alapú jelzőlap, melyen felül egy fehér, alul 2 sárga fény, alatta fehér arab számmal jelölve az ellenőrzött sorompók száma.(a jelző árbócán lévő tábla a jelző elött van kitűzve!)A sorompó nyitott állapotában a 2 sárga fény, lezárt állapotában a 2 sárga és 1 fehér fény világít.

A vonatnak a jelzőhöz való közeledése alkalmával amennyiben csak a 2 sárga fény világít (a sorompó nyitott állapotban van) az útátjáró előtt 250 méterről hangjelzést kell adni, a sorompó előtt 60 méteren belül a vonat sebessége a 10 km/órát nem haladhatja meg.


Előjelzője fehér szegélyű rövidebb oldalára állított fekete téglalap alakú jelzőtábla, rajta egy, kettő, három, illetve 4 fehér ponttal. A fekete téglalap felett fehér alapon fekete arab szám jelzi az ellenőrzött sorompók számát.

Főjelző utáni vágányszakaszon a jelzővel függésben levő útsorompók számát a főjelző árbócán elhelyezett csúcsára állított fehér szegélyű fekete háromszögben fehér arab szám jelzi.

Útsorompóval fedezett útátjárók előtt 60 m-re felállított fehér téglalap, benne fekete arab számmal az útátjáró szelvényszámát jelzi hektóméterben háromtizedes pontossággal. Felette elhelyezett fekete négyszög benne fehér arab számmal a fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzővel ellenőrzött, illetve a főjelzővel függésben levő útsorompók darabszámát jelzi. (D.1. 556-576. pont, 9. melléklet)
Valamennyi helyen, ahol "Figyelj- jelzés adása kötelező vörös-fehér-vörös színűre mázolt, felül csúcsban végződő jelzőoszlopot állítanak fel. A vörös mezőben kör alakú fehér fényvisszaverő lencse van.

Ha a jelzőoszlop tetején sárga alapon nagy nyomtatott fekete "D"-betű van, azt jelenti, hogy a "Figyelj" jelzést csak 06.00-tól - 18.00- óráig kell adni.

Ilyen jelzőnél, ha ezen az időn túl is "Figyelj" jelzést kell adni, a vonat személyzetét erről írásbeli rendelkezéssel értesíteni kell.

(D.1.33l-tól - 334.pont.)129. pont:

Az útátjáró jelző előtt felállított figyelmeztető tábla fényvisszaverő kivitelben is készülhet, az útátjáró jelző mindig fényjelzést ad.


l38.pont: Biztonsági határjelző:

Festésben tér el, két szélén keskeny fehér, beljebb 1-1 széles fekete, középen 1 széles fehér sáv van.

(D.1. 241. pont.)

l41.poot:A tolatási határjelző:

fehér színű jelzőoszlop, tetején kék mázolással csúcsban végződik. (D.1.434.pont.)A jelző helyettesíthető fény tolatásjelzővel is. Jelzőárbóca fehér-kék színezésű, a je1zón kék, vagy fehér fény.

Amennyiben a jelzőn fehér fény jelenik meg, a jelző külön engedély nélkül is meghaladható.

(D.1. 437. pont. )VIII. L. pont:

A D.1.sz. Utasítás szerint nincs "Fázishatár-jelző".

A többi jelző, amelyet a felsővezetékes villamos vontatásra berendezett vonalon alkalmaznak, azonos az F.1. számú Utasítással, azzal az eltéréssel, hogy a fehér sávok helyett kör alakú fehér fényvisszaverő lencséket alkalmaznak.A D.1.sz. Utasítás külön megjelöli azokat a helyeket, ahol a villamos felsővezeték a szabványosnál alacsonyabban van elhelyezve.

Az ilyen hely kezdetén csúcsára állított fehér szegélyű narancs színű négyszögben fekete színű villámot ábrázoló nyíl látható, a jelzőtárcsa alatt fekete keretben a vezeték magassága méterben van feltüntetve.A jelzés hatályát csúcsára állított, fehér színű, fekete keretes, négyzet alakú jelzőtárcsa oldja fel. (.D.1.158-l9l.pont.)
VIII. M. pont:

A D.1.sz. Utasítás megkülönböztet állandó és ideiglenes lassúmnenet-jelzőket.

Az állandó lassúmenet-jelzőknél fehér alapon fekete szám jelenti az alkalmazható sebesség tényleges értékét, mely fehér fényvisszaverő lencsékkel van kirakva, a sebességváltozás határán (az állandó lassúmenet kezdetén és végén) van elhelyezve.Előtte sárga alapon, benne fekete számmal az alkalmazható sebesség tizedértékét mutató előjelző van fel állítva, a jelzőn a fekete szám fényvisszaverő lencsékkel van kirakva


/ Ez fehér szegélyű háromszög alakú tábla, amely a sebesség tized értékét

Jelzi.

    (háromszög alakú)Az állandó lassúmenet-jelzőknél a kör alakú előjelző, és lassúmenet kezdete jelző csak a nehéz, 6, vagy annál több tengelyes mozdonyokra vonatkozik.A téglalap alakú lassúmenet eleje jelző és a csúcsára állított NÉGYszög alakú lassúmenet előjelző valamennyi mozdonyra vonatkozik.

Az állandó lassúmenet-jelzőket (sebesség-jelzőket) nem kell ki-, illetve megvilágítani. (a tényleges sebességérték van rajta! )Az ideiglenes lassúmenet előjelző háromszög alakú fehér szegélyes sárga tábla, melyen fekete szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét,
Ha a jelző elhelyezéséhez kevés hely áll rendelkezésre, rövidebb oszlopra helyezik el és a tábla élére van állítva.

A lassúmenet jelzők fényvisszaverő kivitelüek.


Az ideiglenesen lassan bejárandó pályarész elejét fehér szegélyes, sárga színű téglalap alakú táblán nagy nyomtatott fekete "Z" betű jelzi.


Az ideiglenesen lassan bejárandó pályarész végét fehér színű, téglalap alakú táblán fekete nyomtatott "K" betű jelzi (D.1. 208.-213. pont.)171. pont:

Járhatatlan pályarészek fedezésére durrantyút nem kell alkalmazni.


173. pont:

A "Megállj" jelző téglalap, vagy kör alakú, fehér szegélyű vörös színű tárcsa.

Ezzel azonos értelmű jelzés a vörös színű jelzőzászló, vagy vörös színű jelző eszköz vízszintes tartása, illetve sötétben és távolbalátás korlátozottsága esetén 1 vörös fény. (D.1. 236.-237. pont.)A "Megállj" jelző előjelzőjeként sárga színű jelzőzászló is alkalmazható. (D.1.235.pont.)

Az előjelző használhatatlansága esetén élére állított háromszög alakú fehér szegélyes sárga tárcsát alkalmaznak. (D.l.236-237.pont.)
IX. A. pont:

"Szabad az elhaladás" jelzés nappal fehér színű, kör alakú, fekete szegélyű jelzőtárcsa mozdulatlanul tartása. Értelme : kézi hívójelzés!

/ Nem ilyen ! Sokkal nagyobb a tábla!/


Sötétben zöld és sárga fényű jelzőlámpa függőleges tengelye körül másodpercenkénti forgatása.A jelzés elnevezése a D.1.sz. Utasítás szerint "Kézi hívójelzés". (D.1.301. pont.)I

IX. C. pont:

Tolatószemélyzet kézi jelzései a D.1.sz. Utasítása szerint az alábbiak:


Távolodni: teljesen azonos az F.1.sz. Utasítás előírásaival.


Közeledni: a hallható jelzős kivételével teljesen azonos az F.1.sz. Utasítás előírásaival.

A hallható jelzés szükság szerint 2 hosszú hang.


Nyomás: (megnevezése: összenyomni) a hallható jelzés kivételével azonos az F.1.sz. Utasítás előírásaival.

A hallható jelzés szükség szerint 2 rövid hang.
Előrehúz nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa és az egyik kar váll fölött függőleges irányba fel és lefelé mozgatása. A jelzést ki kell egészíteni a távolodni, illetve közeledni jelzés hallható részével.


Ellökni: nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehérfényű jelzőlámpa függőlegesen lefelé, majd rézsútosan fölfelé gyorsan történő mozgatása. A jelzést szükség esetén ki kell egészíteni 1 hosszú, és 1 rövid hangjelzéssel.
Lassan: nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű, jelzőlámpa, rézsútosan jobbra felfelé történő tartása.

A jelzést szükség esetén ki kell egészíteni több hosszú hangjelzéssel.
Állj: teljesen megegyezik az F.1.sz. Utasítás "Megállj" jelzésével. (D.1. 379.-394. pont.)IX. A. pont:

Menesztésnél a D.l. sz. utasítás az alábbi jelzéseket alkalmazza:


Felhívás a készenlétre:

A vonatindító jelzőeszközt lapjával a föld felé fordítva vízszintesen tartja. Sötétben zöld fényű jelzőlámpát vízszintesen mozgatja, jelzősíppal 1 rövid és 1 hosszú hangjelzést ad.
Indulásra készen:

Nappal az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa váll felett csuklóból történő mozgatása.


Hozzájárulás az indításhoz:

Nappal az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa "T" alakban történő mozgatása.Indulás:

Nappal a vonatindító jelzőeszköz magasan tartása, sötétben zöld fényű jelzőlámpa függőleges irányba fel- és lefelé történő mozgatása.

(D.1. 285., 287., 288., 291.pont.)(módosításban mozgatják fel-le irányba!)X. pont:     A vonatok elejét a D.1.sz. Utasítás előírásai szerint nappal nem kell, sötétben 2 fehér fényű lámpával kell megjelölni. A felső sugárvető lámpát csak szükség esetén kell bekapcsolni.

Vonattalálkozáskor a lámpák fényerejét csökkenteni kell.


A vonat végét nappal és sötétben 2 db vörös fényű beépített jelzőlámpával, vagy 2 db vörös színű fényvisszaverő jelzótárcsává1 kell jelölni.

(D.1. 445., 449.)


231. pont: A D.l. sz. Utasítás az érvénytelen jelzőket fehér színű dőlt keresztel jelöli meg.

A fény jelzőt érvényteleníteni lehet a jelzőlapon "X" alakban világító fehér fénnyel is.

(D.1. 10.pont.)
VIlI. pont:

A D.1. sz. Utasítás nem tartalmaz űrszelvénybe nyúló létesítményre előirt figyelmeztető jelet. Az úrszelvénybe nyúló létesítményt fekete-sárga sávozással kell ellátni.


XII. pont: A D.1.sz. Utasítás minden villamos előfűtés alatt álló szerelvénynél kötelezően írja elő a figyelmeztető jel alkalmazását.Ez négyzet alakú fehér szegélyes kék tárcsa, benne fehér villámot ábrázoló jel.A figyelmeztető jelet a szerelvény végén az ütközőre jobb oldalon, vagy állványon szintén a szerelvény jobb oldalán kell elhelyezni. (D.1. 187.pont.)


182.pont:

A D.1.sz. Utasítás az F.1.sz.Utasítással azonos módon írja elő "A pályán munkások dolgoznak" jelzőeszköz alkalmazását, azonban áthaladó vonatok részére, áthaladás közben a forgalmi szolgálattevő azonos formájú jelzőeszközt mutat. A mozdonyvezető a jelzés tudomásulvétele jeléül "Figyelj jelzést köteles adni.

Érte1me: "Várható a figyelmeztető tárcsa".

(D.1. 315-335.pont.)


94.pont:  A tolatásjelzővel egyesített fény jelzőn a "Szabad a tolatás" jelzést eltérőleg az F.1.sz. Utasítástól vagy egy folyamatos fehér, vagy folyamatos fehér és vörös fény jelenti. (kék fények nincsenek ,azok sötétet jelentenek)

A fehér fény a főlapon (nem külön jelzőlapon) jelenik meg. (D.1. 90. pont.)224. pont:  A D.1.sz. Utasítás szerint a személyekkel elfoglalt kocsikat nappal sárga színű, kék csíkos zászlóval, sötétben sárga fényű, kék csíkos lámpával kell megjelölni. (D.1. 466.-470. pont.)VIlI. B. pont:

A D.1.sz. Utasítás az F.1.sz. Utasításhoz hasonlóan rendelkezik a vágányzárá jelzők alkalmazására az alábbiak szerint:

"Állj" a vágány lezárva:

Négyszögletes fekete téglalapban fehér kör vízszintes fekete sávval, hátlapján négyszögletes fekete téglalapban két kisméretű fehér kör.
Vágány lezárása feloldva:

Négyszögletes fekete tárcsában fehér kör rézsútos fekete sávval, a hátlapján négyszögletes fekete tárcsában 2 db kisméretű fehér kör rézsútos helyzetben. (D.1.525., 526. pont.)Indulási figyelmeztetés:

A D.1.sz. Utasítás alkalmazza az indulási figyelmeztetőt, amely olyan jelző árbócán nyer elhelyezést, amelyiktől a D.2.sz. Utasításban eléírtak szerint a jelzőn megjelenő továbbhaladást engedélyező jelzési kép esetén csak a forgalmi szolgálattevő menesztése után szabad elindulni.

A jelzés a jelző árbocán elhelyezett négyszögletes, fekete szegélyes fehér tábla, benne jobbra rézsútosan felfelé fekete sáv. (D.1.153. pont.)(jobb oldali ábrának megfelelő nincs!)
Ha a személy és tehervonatot kézi jelzéssel az állomás területén rendkívüli okból megállítják, a vonat csak ismételt menesztést követően indulhat el!


XI. 245, pont: A nem megvilágított jelző, kétes állású jelző minden esetben "Állj"-t jelent. A mechanikus jelzőnél, ha a fény nem világít, a jelzőkar állása alapján meg kell állapítani a jelzési képet.


XII.(11.sz. figyelmeztető táblához): A szerelvény villamos előfűtésre van csatolva figyelmeztető jel csak előfűtő csatlakozásnál alkalmazandó.
A ZSR Forgalmi Utasítás eltérő rendelkezései MÁV

F.2. sz. Utasítástól


1.51. A kocsikísérők pl.: háló-, étkező, stb. kocsikat kísérők nem tartoznak a vonatkísérő személyzethez.


4.52. Állomáson a 2,5 ezreléknél nagyobb lejtőben fekvő vágányrész előtt 50 m-es szakaszon már csak óvatosan (lépésben) szabad tolatni.


4.52. Álló szerelvényre, kocsisorra történő rájárás sebessége az utolsó 20 méteren belül legfeljebb 5,5 km/h lehet.


6.3. Az üres fedett kocsik ajtajának zárását, a kallantyúnak a kocsin erre a célra kiképzett középső nyílásba történő helyezésével kell biztosítani.


7.5. A mozdony és az első kocsi kapcsolásánál mindig a kocsi csavarkapcsát kell a mozdony vonóhorgába akasztani.


11.18. A vonat elején és végén 8 tengelyen belül kézifékes, vagy földről kezelhető orsós fékes kocsinak kell lenni.


11.19. Egy csoportban továbbított fékezetlen kocsik mennyisége legfeljebb 12 tengely lehet.

Tűzveszélyes rakományú nyitott kocsit minden esetben ponyvával kell letakarni.

Méregbárcával ellátott kocsit, ha annak rakománya klór, a mozdonytól és a vonat végétől 3 védő kocsival kell elválasztani, a kocsi nem köthető be a légfékezésbe.


15.70. Rendszeresítésre került a II Vasúti átjáró" előtti tábla. Felállítása a fénysorompóval ellátott útátjáró előtt 60 m távolságra történik. Ha a berendezés használhatatlan, akkor ettől a helytől 10 km/h-val lehet az átjárón áthaladni.


15.136. Állomásról induló vonat menesztése. Személyszállító vonatot miden esetben meneszteni kell, a tehervonat elindulhat jelzőkezelésre, Hívójelzésre is. Kivétel az "Indulási figyelmeztető" jellel megjelölt jelző, melynél mindig meneszteni kell.


. A vonat foglalt vágányra legfeljebb 30 km/h sebességgel haladhat be, az akadály előtt meg kell állni.


Nyíltvonali rendkívüli megállás esetén a vonatszemélyzetnek jelentési kötelezettsége van: mozdonyhiba esetén 20 perc után, 15 percet meghaladó menettartam meghosszabbodás, valamint ha a főjelzőnél 10 percet . meghaladó a feltartoztatás.

Felső vezeték meghibásodásánál a mozdonyvezető csak segélyt kér a forgalmi szolgálattevő révén földelési és fedezési feladatai nincsenek.


16.22. Kétvágányú pályán ha a vonatszemélyzet a szomszédos vágányon járhatatlan pályarészt fedez fel, a mozdony elején egy vörös fényt kell felkapcsolni a fehér fények egyidejű lekapcsolásával, az eseményt jelenteni. Értekezési lehetőség hiányában a legközelebbi értekezési helyig legfeljebb 30 km/h sebességgel folytathatja menetét.


16.39. A vonatszemélyzet vonatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei változtak. Fedezni csak segélymozdony érkezése előtt, illetve az értekezés lehetetlensége esetén kell. Az érkező segélymozdonyt a segélyre szoruló vonat előtt 200 m-re kell várni és minden lehető módszerrel a segélymozdonyt a fedezendő hely előtt meg kell állítani.


16.40. Vonatkísérő nélküli közlekedés esetén vonatvédelem (fedezés) mellőzhető.


Mozdonyon utazók létszáma: hátsó vezetőálláson legfeljebb 4 fő, első vezetőálláson a mozdonyszemélyzettel együtt összesen legfeljebb 4 fő.


18.42. Kiskocsit a határátmenetekben vonatként kell közlekedtetni.


13.Függ. Az 5. sz. melléklet szerint a veszélyes áruval rakott kocsikat a mozdonytól nem kell külön védő kocsival elválasztani, a vonat végén sem kell védő kocsikat alkalmazni.


13.Függ. /13.1./. Robbanásveszélyes bárcával ellátott kocsit a mozdonytól és a vonat végétől 3 védő kocsival kell elválasztani. A robbanásveszélyes bárcával ellátott és a két szomszédos kocsit nem szabad a légfékezésbe bekötni.


13.Függ./13.2./. Tűzveszélyes bárcával ellátott kocsit a mozdonytól és a vonat végétől 3 védő kocsival kell elválasztani, tartálykocsik esetén elegendő 1 védő kocsi.


13.Függ. /13.6./ Rádió aktív bárcával ellátott kocsi csak 1 lehet a vonatban.


15.Függ. /15.3./ Szolgálati menetrendkönyvben a vonat menetrendjének 2. rovatában alkalmazott jelek értelmezése:

"S" állomáson csoport kijárati jelző van

"o" a vonat rendszeres bejárati vágánya foglalt vágány (vörössel ki kell színezni)

":" állomási jelzők sebességjelzési rendszerben működnek.


27.Függ. /27.3./ Rakszelvényen túlérő küldemény továbbítási engedélyét a Vezérigazgatóság adja ki, melyben az alkalmazható sebességet is meghatározza tört alakban. A számlálóban a vonalon, a nevezőben a váltókon alkalmazható sebességet is meghatározza tört alakban. A számlálóban a vonalon, a nevezőben a váltókon alkalmazható sebességet tünteti fel.

Ha a nevezőben "N" betű van, nincs eltérés. Erről a vonatszemélyzetet írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni.


Találat: 5952Felhasználási feltételek