online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

ETCS Vonatbefolyasoló Fedélzeti Rendszer (OBS) Kezelési Kézikönyv

közlekedés

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
ÖSSZEÁLLÍTÁS A MÁV ÉS ACSD JELZÉSI- ÉS FORGALMI UTASÍTÁSOK ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEIRŐL
Útmutató Az MVE-03 központi jarművezérlővel vezérelt V43-2000 sor. mozdonyok villamos berendezéseinek kezeléséhez
Palyavasúti Üzletag Forgalmi Főosztaly
ETCS Vonatbefolyasoló Fedélzeti Rendszer (OBS) Kezelési Kézikönyv
 
bal also sarok   jobb also sarok

ETCS Vonatbefolyásoló Fedélzeti Rendszer
(OBS)
Kezelési Kézikönyv

Tartalomjegyzék

Kiadás és módosítás 3

Áttekintés 4Meghatározások és rövidítések 5

A fedélzeti rendszer felépítése 7

A vonatbefolyásoló rendszer üzemmódjai és jellemzöjük 9

A DMI képernyö 10

A DMI képernyö szabványos terület felosztása 10

Kiegészítö információk megjelenítése a DMI kezelöfelületen 11

A fedélzeti rendszer különbözö üzemmódjaihoz tartozó ikonok 12

A Fedélzeti rendszer kezelési folyamatábrája, blokkvázlata 14

Üzembe helyezés 15

Rendszerindulás 15

Azonosítás 16

Azonosító váltás 17

Üzemmód választás: 18

Menet üzemmód 20

Menet üzem aktiválása 20

A különbözö menet üzemek képernyöi 23

"Tolatás" és "Elöfogat" üzemmódok 26

"Tolatás" üzemmód aktiválása 26

"Elöfogat" (kapcsolt) üzemmód aktiválása 27

Visszakapcsolás "Menetüzemre" 29

Adatnézet 31

Nyelv választása 32

Fékmüködtetés teszt 33

Közlekedés 35

Közlekedés ETCS 0 üzemmódban 35

Közlekedés STM-EVM üzemmódban 37

Közlekedés ETCS 1 üzemmódban 41

Belépés ETCS 1 üzemmódba 42

Esetek ETCS 1 üzemmódban 43

Kilépés ETCS 1 üzemmódból 48

ETCS 1 üzemmódban az EVM infill DMI képei és jelentése. 49

Felértékelés 50

EVM infill leértékelés 51

Vörös meghaladás 53

Hívójelzés 54

BTM modul ki- és bekapcsolása 55

Pályaoldali hibaüzenetek 58

Rendszerhiba 60

Kiiktatott üzemmód 61

Sebességhatárok 62

Ábrajegyzék 63

Táblázatjegyzék 65Kiadás és módosítás

Kiad

Dátum

Szerzö

Értékelö

Módosítások

V_01


Marton Péter


Elsö kiadás

V_02


Marton Péter


Második kiadás:

4. pont  fék interfész "üzemi" szó törlése,

4. táblázat kiegészítése, és az "Üzemi fék" ikon jelentésének módosítása,

új, 13.3.7.  fejezet beszúrása (eredeti fejezetek léptetése)

14.1 fejezetben "üzemi féket" "vészfékbeavatkozás 1-es szint" szöveg módosítása.

V_04


Marton Péter


Oldási sebesség 40-röl 15km/h értékre változtatása

V_05


Marton Péter


8.1 pont vészfékezés bootoláskor;

10.2 Elöfogat üzemmód

14.2 STM-EVM és az EVM-120 különbségei;


Táblázat 1 Kiadás és módosítás


Áttekintés

Az ALTRAC 6413 az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) specifikációjának megfelelö Alcatel vonatbefolyásoló rendszer.

Kezelési szempontból a rendszer üzeme során a mozdonyvezetö és a gép (számítógép) közötti kapcsolatot a DMI egység valósítja meg. A DMI az érintöképernyön megjelenö legördülö menükkel biztosítja a vonat közlekedéséhez szükséges vonatadatok mozdonyvezetö által történö bevitelét. A DMI kijelzéseiböl a mozdonyvezetö információt kap a rendszer aktuális üzemmódjáról (a vezetés felügyeletének mértékéröl), a tényleges sebességröl, a maximális engedélyezett sebességröl és a fékezés során a csökkentett engedélyezett sebességgel megközelíthetö célpontig hátralevö távolságról. A DMI-n megjelenö, a rendszer által kiadott vizuális- és hangjelzések figyelmeztetik a mozdonyvezetöt minden, nem engedélyezett sebességtúllépésröl és emlékeztetik arra, hogy fékeznie kell. Ha valamilyen okból a mozdonyvezetö nem reagál a DMI által kiadott figyelmeztetésre, akkor a rendszer beavatkozik és müködteti a jármü üzemi és/vagy vészfékét. A rendszerbeavatkozás - beleértve a beavatkozás okát is - a DMI-n a megfelelö módon jelenik meg.

A rendszer nemcsak a mozdonyvezetö tevékenységét felügyeli, hanem folyamatosan ellenörzi saját állapotát is. Ha valamilyen hibát észlel, illetve a rendszerintegritás olyan módon változott meg, hogy a vezetés biztonsága a továbbiakban nem garantálható, akkor a rendszer figyelmezteti a mozdonyvezetöt, fékezést kezdeményez és biztonságos állapotba kerül.

A MÁV által lerögzített követelményeknek megfelelöen a rendszer ETCS Eurobalízzal felszerelt vonalakon (ún. ETCS vonatbefolyásolóval ellátott pálya) és a magyar EVM vonatbefolyásolóval felszerelt vonalakon is üzemeltethetö. Amint az ETCS specifikációk azt meghatározzák, vonatbefolyásolóval fel nem szerelt vonalakon a rendszer csökkentett felügyeleti funkciókkal áll rendelkezésre (ETCS "0" szint).


Mivel a jelenleg telepített ALTRAC 6413 rendszernek a MÁV M41 és V63-sor mozdonyain nincs lehetösége az üzemi fék müködtetésére, a berendezés oldalról ETCS szinten üzemi fék müködtetésnek nevezett folyamatot, féktechnikailag a vészfékezéssel egyenértékü és "vészfékbeavatkozás 1-es szint" elnevezésü beavatkozásnak kell érteni.

Meghatározások és rövidítések

Az ERTMS/ETCS rendszerrel kapcsolatban és az ALTRACS projekt témakörében használt kifejezések, rövidítések az alábbiak:

Rövidítés

Magyarázat


Semleges (irányváltó: nincs irány kiválasztva)

Adh

Adhézió (tapadás)

AIC

ALTRACS interfészvezérlö kártya (Az ALTRACS EVC-ben levö elöfeldolgozó egységek)

ALTRACS

Alcatel ALTRACS Vonatbefolyásoló Rendszer

ATP

Automatikus vonatbefolyásolás

B

Hátramenet (irányváltó)

BCA

Fékgörbe terület (a BTS-sel azonos)

BG

Balízcsoport

BTM

Balíz adatátviteli modul (Eurobalízokhoz)

BTS

Célrafékezési szakasz (azonos a BCA-val)

Cir

(Kerékkerület) Circumference

CS

Plafonsebessség (a vonatadatok szerinti maximális sebesség)

DC

Egyenáram

Del

Törlés (a kezelöfelületen)

DMI

Kezelöfelület (ember - gép interfész)

DSF

Diverziter biztonsági funkciók

Dt

Céltávolság

EB

Vészfék

EBD

Vészféklassulás (görbe)

EBI

Vészfékbeavatkozás (görbe)

EBV

Vészfékszelep

EEIG

European Economic Interest Group (ERTMS Users Group)

EOA

Menetengedély vége

ERTMS

Európai Vasútirányítási Rendszer

ETCS

Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer

ETCSPro

Az ALTRACS ETCS adatelökészítö és verifikáló eszköze

EVC

ETCS fedélzeti biztonsági számítógép

EVM

Magyar vonatmegállító rendszer (müködése 75 Hz-es - sínáramkörrel vagy sugárzókábellel megvalósított - jelfeladáson alapul)

F

Elöremenet (irányváltó)

FRS

Funkcionális követelményspecifikáció

FS

Teljes felügyelet (ETCS fedélzeti üzemmód)

HF

Nagyfrekvenciás

HW

Hardver

ID

Azonosító

JRU

Hatósági adatrögzítö egység

LC

Útátjáró

LED

Fénykibocsátó dióda

LEU

Pályamenti elektronikus egység (kódoló)

LF

Kisfrekvenciás

LOA

Menetengedély határa

MA

Menetengedély

MÁV

Magyar Államvasutak Rt.

NL

Kapcsolt üzemmód (Non Leading)

NRE

Nem javítható hiba

OBS

Fedélzeti rendszer

OCS

Egycsatornás biztonsági kommunikáció

OK

Igen (Nyugtázás)

OS

Látra közlekedés (ETCS fedélzeti üzemmód)

P

Engedélyezett (sebesség)

PS

Nyomásérzékelö

PS

Energiaellátás

PSS

Megállj! állású jelzö meghaladása

PT

Kényszermegállítás nyugtázása után bekövetkezö üzemmód

RE

Javítható hiba

SB

Üzemi fék

SB

Stand-By (ETCS fedélzeti üzemmód)

SBD

Üzemi fék lassulás (görbe)

SBI

Üzemi fék beavatkozás (görbe)

SFRendszerhiba (üzemmód)

SH

Tolatás (ETCS fedélzeti üzemmód)

SIFA

Mozdonyvezetö éberségfelügyelete

SL

Felügyelt elhelyezkedés

SN

STM nemzeti üzemmód

Spec

Speciális (menü a kezelöfelületen)

SR

Személyzet felelösségü (ETCS fedélzeti üzemmód)

SRS

Rendszer követelményspecifikáció

SSP

Statikus sebességprofil

SSRS

Alrendszer követelményspecifikáció

STM

Speciális adatátviteli egység

STM-HU

Speciális adatátviteli egység a magyar vonatbefolyásoló (EVM) rendszerhez

Supr

Letiltás (menü a kezelöfelületen)

SW

Szoftver

TAS

Közlekedésautomatikai Divízió (Az Alcatel egyik üzletága)

Tlen

Vonathossz

TR

Kényszermegállítás (ETCS fedélzeti üzemmód)

TS

Pályamenti

TSR

Ideiglenes sebességkorlátozás

TSS

Pályamenti rendszer

U

ETCS-re nem kiépített (ETCS fedélzeti üzemmód))

V

Sebesség

Va

Aktuális sebesség

Vp

Engedélyezett sebesség

Vrel

Oldási sebesség

Vt

Célsebesség

W

Figyelmeztetés (sebesség)

WF

Villogó fehér fény

WS

Kerékérzékelö

Táblázat 2 Meghatározások és rövidítések


A fedélzeti rendszer felépítése

Az ALTRACS MÁV fedélzeti rendszerének föbb egységei, illetve a hozzá csatlakozó mozdonyoldali egységek láthatók az 1. ábrán.


Ábra 1 ALTRACS MÁV fedélzeti rendszerének föbb egységei

A fedélzeti rendszer modul felépítésü és az alábbi föbb egységeket tartalmazza:

ETCS fedélzeti biztonsági számítógép (EVC)

Mozdonyvezetöi kezelöfelület minden vezetöállásban (DMI),

Balíz adatátviteli modul az Eurobalíz antennával (BTM),

STM-HU integrált speciális adatátviteli modul,

Fék interfész (vészfékhez) a leválasztás eszközeivel,

Hatósági adatrögzítö egység,

Távolság mérö egység (odométer) a hozzátartozó érzékelökkel.

GSM diagnosztikai modul (Megj.: mozdonytípustól függöen)

Az OBS egységei a mozdony berendezéseihez a hozzátartozó interfészekkel csatlakoznak, beleértve:

Energiaellátás és a rendszer fökapcsolója,

Vezetöasztal reteszkulcs (paketkulcs), irányváltó,

Vészfék jelfogók, nyomás - feszültség átalakító, vontatási jelfogók,

Éberségi pedál és nyomógombok a vezetöfülkében,

Diagnosztikai interfész.

A vonatbefolyásoló rendszer üzemmódjai és jellemzöjük

Az alábbi táblázat tartalmazza a fedélzeti berendezés különbözö üzemmódjait, és azok jellemzöinek rövid leírását.

Üzemmód

Jellemzö

Készenléti (Stand-By, Sb)

A rendszer bekapcsolása után belépö üzemmód, amely valamelyik vezetöfülke aktiválásáig marad meg. Az álló helyzet felügyelet aktív.
Az "Indulás", "Tolatás", vagy a "Kapcsolt mód" kiválasztása és megerösítése után a rendszer kilép ebböl az üzemmódból.

Tolatás (SH)

Eben az üzemmódban csak a maximális tolatási sebességet (nemzeti érték) felügyeli a rendszer (a balíztáviratokat a rendszer ellenörzi, de csak a "Tilos a tolatás" packet (ezt a MÁV nem használja) és az egyéb nemzeti értékek vannak figyelembevéve). A visszamozgás engedélyezett. Tolatási üzemmódban az elözö ETCS szint marad érvényes, ha szintátmenet elrendelö távirat nem érkezett.

Személyzet felelösségü (SR)

A rendszer ETCS 1-es szinten van, de pálya- és jelzési fogalom információk nem állnak rendelkezésre. A mozdonyvezetö felelös a vonat biztonságos közlekedéséért. Az üzemmód sebességét, amely nemzeti érték, a rendszer felügyeli.

Kapcsolt mód (NL)

A mozdony csatolt gépként közlekedik; a felügyeleti funkciók nem aktívak (független a kiválasztott ETCS-szinttöl).

Kényszermegállítás (TR)

A vonat megállj értelmü táviratot vett fel (vörös jelzöt haladt meg), vagy elérte a menetengedély végét, így a rendszer kényszerfékezést alkalmazott.

Kényszermegállítás utáni mód (PT)

Amikor kényszermegállítás után a vészfék feloldást a mozdonyvezetö megerösítette, akkor a fedélzeti rendszer ebbe az üzemmódba lép be úgy, hogy visszamozgás csak egy meghatározott távolságra lehetséges (ez nemzeti érték, a MÁV-nál 5 m, azaz a MÁV gyakorlatilag visszamozgást ebben az üzemmódban nem engedélyez).

Nem kiépített (U)

A fedélzeti rendszer 0-ás szinten van; pálya és jelzési fogalom információ nem áll rendelkezésre; a rendszer csak a maximális sebességet felügyeli. Ezen kívül csak a balízcsoportok által közölt ideiglenes sebességkorlátozásokat felügyeli a rendszer.

Teljes felügyelet (FS)

A teljes vonatfelügyeletre a fedélzeten minden információ rendelkezésre áll (menetengedély, sebességprofil, lejtviszony, esetleges sebességkorlátozások). A biztonságos vonatközlekedést a rendszer garantálja.

Látra közlekedés (OS)

Menetengedély, sebességprofil, lejtviszony rendelkezésre áll, de a pálya lehet, hogy foglalt. A rendszer az OS mód sebességét (nemzeti érték) felügyeli a menetengedélyen, a sebességprofilon és az ideiglenes lassújelen felül. A pálya egyéb (pl. foglaltság) feltételeinek ellenörzéséért a mozdonyvezetö a felelös.

STM nemzeti mód (STM-EVM)

A fedélzeti rendszer a nemzeti vonatbefolyásoló rendszer által biztosított funkciókat felügyeli.

Rendszerhiba (SF)

A rendszer nem javítható hibát detektált és kényszerfékezést alkalmazott.

Kiiktatott mód

Csak sebesség kijelzés jelenik meg, a vonatbefolyásoló rendszer ki van iktatva, nem avatkozik be a mozdony üzemébe.

Táblázat 3 Üzemmódok és jellemzöik

A DMI képernyö

A DMI képernyö szabványos terület felosztása

Szabványos területfelosztás az angol elnevezésekkel (Ábra 2):

Ábra 2 DMI képernyö fö funkcionális mezöi

Ezen mezök funkciói az alábbiak:

A       A fékkel kapcsolatos részletek: itt kerül a céltávolság megjelenítésre számjegyekkel és oszlopdiagrammal

B       Sebességinformáció: ebben a mezöben jelenik meg az aktuális sebesség, az engedélyezett- és a célsebesség, valamint az oldási sebesség (ha szükséges). Egy szimbólumsorban további információk tájékoztatnak az aktuális rendszer üzemmódról.

C      Kiegészítö vezetési információ: a fékállapot, fékbeavatkozás és a nemzeti STM üzemmód információ megjelenítésére használt terület.

D      Tervezési/vágányúti információk: ezt a területet adatbevitelre, illetve - csak teljes felügyeleti módban - a vezetés során pályainformációk megjelenítésére használhatjuk.

E       Szövegmezö: ez a terület szöveges üzenetek - beleértve a figyelmeztetéseket, beavatkozások közlését, nyugtázás kéréseket is - megjelenítésére szolgál.

F       Mozdonyvezetöi bevitel: ez a terület a mozdonyvezetö számára rendelkezésére álló menük megjelenítésére szolgál.

A képernyö részletes felosztása és jelölése (Ábra 3

Ábra 3 DMI kijelzö al-funkció mezöi


Kiegészítö információk megjelenítése a DMI kezelöfelületen

Az információ típusa

DMI mezö

Ikon

Jelentés

Üzemmód információ

B7

Teljes felügyeleti (FS)

Üzemmód információ

B7

Látra közlekedés (OS)

Üzemmód információ

B7

Személyzet felelösségü (részleges felügyelet) (SR)

Üzemmód információ

B7

 sárga

Személyzet felelösségü mód bejelentése (részleges felügyelet) (SR)

Üzemmód információ

B7

Tolatás (SH)

Üzemmód információ

B7

Megállj! állású jelzö engedélyezett meghaladása

Üzemmód információ

B7

Kapcsolt mód (NL)

Üzemmód információ


STM-EVM (Magyar nemzeti vonatmegállító) (SN)

Jelátvitel típusa, ETCS-szint

C8

Pontszerü, ETCS 1-es szint

Jelátvitel típusa, ETCS-szint

C8

Folyamatos, STM-EVM rsz.

Jelátvitel típusa, ETCS-szint

C8

Nincs jelfeladás, nem kiépített (U) mód, ETCS 0

Fék állapot

E1

Rsz. fékezés alkalmazva, fövez. nyomás < 4,5bar

Üzemi fék (SB ikon)

C9

 vörös

Az ALTRAC 6413 rendszerben a MÁV M41 és V63-sor mozdonyain: Vészfékbeavatkozás 1-es szint

Vészfék (EB ikon)

C9

 vörös

Vészfék beavatkozás

Mozdonyvezetöi tevékenység (éberségi pedál kezelése)

E3

sárga

Figyelmeztetés az éberségi pedál kezelésére

Mozdonyvezetöi tevékenység (éberségi pedál kezelése)

E3

 vörös

Éberségi pedál kezelésének elmulasztása miatt történt beavatkozás

STM-EVM meghibásodás

C5

Csak 15 km/h engedélyezett

BTM kikapcsolva

B3

BTM kikapcsolva (építési terület vagy BTM hiba)

STM-EVM kijelzések

C1


Lásd a 14.2. fejezet ábráin

Táblázat 4 Kiegészítö információ ikonok

A fedélzeti rendszer különbözö üzemmódjaihoz tartozó ikonok


ETCS üzemmód

Szint-ikon

Üzemmód-ikon

Kiiktatott

Nincs

Nincs (lásd Ábra 81)

Készenléti (SB)

A kiválasztott szintnek megfelelöen

Nincs

Tolatás (SH)

A kiválasztott szintnek megfelelöen

Teljes Felügyeleti (FS)

L1

Nem kiépített (U)

L0

Személyzet felelösségü (SR)

L1

Látra közlekedés (OS)

L1

Kényszermegállítás (TT)

L1

Nincs (az EB ikon jelez)

Kényszermegállítás nyugtázás utáni (PT)

L1

Nincs (az EB ikon eltünik)

Csatolt (NL)

A kiválasztott szintnek megfelelöen

STM-EVM, nemzeti

L STM

Visszamozgás

L1

Nincs ikon, csak szöveges üzenet: "A visszamozgás lehetséges"

Rendszerhiba (SF)

A szintnek megfelelöen

,
(felváltva villognak)

Táblázat 5 Üzemmód ikonok


A Fedélzeti rendszer kezelési folyamatábrája, blokkvázlataÁbra 4 Kezelési blokk vázlat


Üzembe helyezés

Rendszerindulás

A rendszer bekapcsolását követöen az alábbi lépések történnek:

Bootolás (Ábra 5

EVC belsö indulási tesztjei;

Külsö eszközökkel való kommunikáció tesztjei (BTM, JRU, stb.).


Ábra 5 Rendszer indulása, bootolás

A "bootolás" idöszak alatt a fék fövezeték feltöltése nem lehetséges, a berendezés a fordított müködésü EP szelepekkel a vészféket folyamatosan aktiválja.

Miután minden tesztlépés sikeresen lezajlott, a rendszer automatikusan továbblép. Ha valamilyen ok miatt egy vagy több tesztlépés nem játszódott le sikeresen, a rendszer kiadja a megfelelö hibakódot. A hiba típusától függöen a rendszert újra kell indítani, vagy teljesen ki kell kapcsolni.

Az STM-EVM az EVC-vel együtt kapcsolódik be. Az bekapcsolás után az egység egy belsö öntesztet hajt végre. A vezetöfülke aktívvá tétele után az STM-EVM rendszerindulási tesztjének keretében a rendszer a megfelelö hangjelzéssel kéri a mozdonyvezetöt az éberségi pedál kezelésére.

Amennyiben szükséges a fedélzeti rendszer automatikusan úgynevezett fékmüködtetés tesztet kezdeményez. A fékmüködtetés teszt során a berendezés a fordított müködésü EP szelepek segítségével vizsgálja a fövezeték nyomásának csökkenését majd névleges értékre töltését. Amennyiben a fékmüködtetés tesztek lezajlódtak, a fedélzeti rendszer automatikusan az azonosításra lép.

Azonosítás

A vezetöasztal reteszkulcs behelyezését követöen a DMI kijelzön az alábbi ablak jelenik meg. A mozdonyvezetö azonosító bevitele (max. 9 karakter), javítása, nyugtázása a képernyön megjelenö feliratok megérintésével végezhetö. A "9999"-es azonosító bevitele után a fedélzeti rendszer karbantartó módba lép, mozdonyvezetö azonosításra ez a kód nem használható (Ábra 6

Ábra 6 Azonosítás

Azonosító váltás

Az azonosító váltáshoz a képernyö jobb oldali menüsorának "Adatok", majd a megjelenö ablakban az "Azonosítás" feliratot kell választani - Ábra 7. (Megj.: Az ablak "Azonosítás" menüpontja csak a berendezés "Sb Készenléti" módjában aktív).

Ábra 7 Adatok menüablak

Ezután jelenik meg az azonosítás ablak ahol az elözöek szerint az új mozdonyvezetö megváltoztathatja az azonosító kódot.

Ábra 8 Azonosító váltásA berendezés a vezetöasztal reteszkulcs kivételét követöen - a berendezés kikapcsolásáig - tárolja az addig alkalmazott azonosítót és a reteszkulcs újbóli behelyezését követöen bevitel nélkül megjeleníti, nyugtázásra felajánlva.

Üzemmód választás:

Az azonosítást követöen berendezés DMI kijelzöjén az alábbi kép jelenik meg (Ábra 9

Ábra 9 Müködési üzemmód választás

A "Fel" és "Le" feliratok megérintésével kiválasztható a fedélzeti rendszer üzemmódja. A "Tovább" felirat megérintésével a berendezés kéri a kiválasztott üzemmód megerösítését, mint pl. az alábbi képen az STM-EVM mód megerösítését (Ábra 10

Ábra 10 STM-EVM müködési üzemmód nyugtázása


Ábra 11 Az "SB készenléti" állapot képernyöje

Ezt követöen a berendezés még mindig "Sb Készenléti" módban van (Ábra 11), a kiválasztott üzemmód még nem aktív. Ebben az állapotban lehetöségünk van a fedélzeti rendszer által szolgáltatott alábbi üzemmódok kiválasztására és aktiválására.

ETCS 1 üzemmód aktiválására (Megj.: Jelenleg az E1 sz. utasítás kiegészítésének rendelkezései szerint nem engedélyezett)

STM-EVM üzemmód aktiválására (Megj.: EVM 120-nak megfelelö üzemmód)

ETCS 0 üzemmód aktiválására

Tolató üzemmód aktiválására

Elöfogat (kapcsolt) üzemmód aktiválására

Az üzemmódokat csoportosítva az alábbi felosztást tesszük:

"menet" üzemmód: mely lehet ETCS 1 (FS, SR, OS, TT, PT), STM-EVM (STM nemzeti), ETCS 0 (U)

"tolató" üzemmód (SH), és

"elöfogat" (kapcsolt) üzemmód (NL)

Menet üzemmód

Menet üzem aktiválása

Az ETCS 0, STM-EVM és az ETCS 1 üzemmódok bármelyikének aktiválásához a vonat adatok megadásával folytatjuk az üzemmód aktiválását. A DMI jobb oldalán lévö menüsor "Mod" felirat megérintése után az alábbi kép (Ábra 12) jelenik meg.

Ábra 12 "Mod" menü képernyöje

Az "Adatbevitel" felirat megérintésével érjük el a vonatadat megadására szolgáló ablakot, mely a következö ábrán látható (Ábra 13

Ábra 13 Az "Adatbevitel" menü képernyöje

A DMI képernyö szokásos feliratainak érintésével adható meg, törölhetö, javítható a kívánt paraméter. Amint minden paramétert bevittünk a DMI képernyöjén a vonatadatok nyugtázása ablak jelenik meg.

Ábra 14 Vonatadatok nyugtázása

Nyugtázást a paraméterek megerösítését követöen a berendezés kész a kiválasztott üzemmód aktiválására az alábbi módon. A megjelenö ablak szövegmezejében az "Indulás választás" felirat hívja fel a kezelö figyelmét, hogy a kiválasztott üzemmód aktiválható
(
Ábra 15

Ábra 15 A következö lépés az "Indulás választás"

A képernyö jobb oldalán lévö menüsor "Mod" felirat megérintését követöen megjelenö menükböl válasszuk az "Indulás" feliratot (Ábra 16

Ábra 16 "Indulás választás"

Ezt követöen a fedélzeti rendszer 5 másodperc ideig hangjelzéssel és szöveges üzenettel hívja fel a figyelmet a kiválasztott üzemmód aktiválására (Ábra 17). Ha ez 5 másodpercen belül nem történik meg a kiválasztott üzemmód nem lesz aktív újra az "Indulás választás" felirat jelenik meg a kijelzö szövegmezejében (Ábra 16

Ábra 17 Menet üzemmód aktiválásának nyugtázása

A nyugtázást a DMI szövegmezejének megérintésével érhetjük el. Sikeres nyugtázást követöen a fedélzeti rendszer aktiválja a kiválasztott üzemmódot és a figyelmeztetö hangjelzés megszünik, valamint a képernyön megjelennek a kiválasztott üzemmódnak megfelelö "üzemmód" ikonok (Ábra 18). Az "üzemmód" ikonokat a Táblázat 5 tartalmazza.

Ábra 18 Aktivált menet üzemmód

A különbözö menet üzemek képernyöi

Az ETCS 1 aktivált üzemmód DMI képernyöje (Ábra 19

Ábra 19 Az ETCS 1 aktivált üzemmód DMI képernyöje

Az STM-EVM üzemmód aktivált DMI képernyöje (Ábra 20

Ábra 20 Az STM-EVM aktivált üzemmód DMI képernyöje

Az ETCS 0 üzemmód aktivált DMI képernyöje (Ábra 21

Ábra 21 Az ETCS 0 aktivált üzemmód DMI képernyöje

A berendezés ezek után alkalmas úgynevezett "menet" üzemre. A menet során a pályaoldalról érkezö információk alapján történhet átállás bármely három üzemmód valamelyikére és vissza (Megj.: A MÁV vonalain STM-EVM és ETCS 1 üzemmódok között történö váltás van kiépítve). Az üzemmód váltások elött a berendezés figyelmeztetö szöveges feliratot és rövid hangjelzést ad, majd az üzemmód váltás bekövetkezésének helyén folyamatos hangjelzéssel és szöveges felirattal kéri az üzemmód váltás nyugtázását. A vonalakon meghatározott helyeken (általában kijárati és bejárati jelzöknél) STM-EVM vagy ETCS 0 üzemmódból ETCS 1 üzemmódba való átkapcsolás automatikusan megtörténik elözetes az átkapcsolásra figyelmeztetö felhívás nélkül is mivel a berendezés az ETCS 1 szintre kapcsolást elsödleges prioritással kezeli. Ez a gyakorlatban akkor fordulhat elö ha pl. ETCS 1 szintre kiépített vonalon a fedélzeti berendezést STM-EVM módba kapcsoljuk majd egy említett jelzöt meghaladva a rendszer észleli a pályaoldalról érkezö információk alapján az ETCS 1 szint kiépítettségét és azonnal üzemmód váltást kezdeményez. A nyugtázásra szintén 5 másodperc idö áll rendelkezésre. Ha ezen idö alatt nem történik nyugtázás a berendezés kényszerfékezést kezdeményez. Az üzemmódok között "kézi" átkapcsolás csak a jármü álló helyzetében, míg pályaoldalról érkezö információk alapján történö átkapcsolás menet közben valósul meg.

Pontosan az automatikus átkapcsolások miatt szükséges mindhárom "menet" üzemmódban a vonat paramétereit megadni még akkor is ha ETCS 0 vagy STM-EVM módokban a rendszer nem használja a vonatparamétereket a felügyelet ellátásához. Hiszen gyakorlati eset mikor a jármü EVM rendszerü jelfeladással kiépített szakaszról ETCS 1-re kiépített vonalszakaszra lép. Bár az STM-EVM üzemmódban a vonat paraméter adatokat a rendszer nem használja de az ETCS 1 szintre kapcsolás után a fékgörbe számításhoz a fedélzeti rendszernek ismernie kell a vonat paramétereit.


"Tolatás" és "Elöfogat" üzemmódok

"Tolatás" üzemmód aktiválása

A "Tolatás" üzemmód aktiválása bármely üzemmódból azonos módon történik. A DMI képernyö jobb oldalán lévö menüsor "Mod" felirat megérintését követöen az alábbi ablak jelenik meg (Ábra 22

Ábra 22 Mód menü ablak

A "Tolatás" felirat megérintésével a berendezés 5 másodperc ideig hangjelzéssel és szöveges üzenettel hívja fel a figyelmet a "tolató" üzemmód aktiválására (Ábra 23

Ábra 23 "Tolatás" üzemmód aktiválása

Ha ez 5 másodpercen belül nem történik meg a kiválasztott üzemmód nem lesz aktív. A nyugtázást a DMI szövegmezejének megérintésével érhetjük el. Sikeres nyugtázást követöen a fedélzeti rendszer aktiválja a "tolató" üzemmódot és a figyelmeztetö hangjelzés megszünik, valamint a képernyön megjelenik a "tolató" üzemmód ikon (Ábra 24

Ábra 24 Aktivált "Tolatás" üzemmód

"Elöfogat" (kapcsolt) üzemmód aktiválása

Elöfogatolás alkalmával az ETCS vonatbefolyásoló berendezését STM-EVM üzemmódba kell állítani és a BTM antennát ki kell kapcsolni. Ezt követöen kell a berendezést "Kapcsolt" módba állítani. Ebben az esetben a berendezés kizárólag útarányos éberségellenörzést végez, sebesség kijelzés mellett.

Az "Elöfogat" üzemmód aktiválása a berendezés "Sb Készenléti" állapotából lehetséges a DMI képernyö jobb oldalán lévö menüsor "Mód" felirat megérintését követöen az alábbi ablak jelenik meg (Ábra 25).

Ábra 25 Mód menü ablak

A "Kapcsolt mód" felirat megérintésével a berendezés 5 másodperc ideig hangjelzéssel és szöveges üzenettel hívja fel a figyelmet a "Kapcsolt" üzemmód aktiválására (Ábra 26). Ha ez 5 másodperc belül nem történik meg a kiválasztott üzemmód nem lesz aktív.

Ábra 26 "Elöfogat" (kapcsolt) üzemmód aktiválása

A nyugtázást a DMI szövegmezejének megérintésével érhetjük el. Sikeres nyugtázást követöen a fedélzeti rendszer aktiválja a "Kapcsolt" üzemmódot és a figyelmeztetö hangjelzés megszünik, valamint a képernyön megjelenik a "Kapcsolt" üzemmód ikon
(
Ábra 27

Ábra 27 Aktivált "Elöfogat" üzemmód

Visszakapcsolás "Menetüzemre"

A "Tolató" vagy "Elöfogat" üzemmódból történö visszakapcsolást az alábbi módon végezzük. A DMI képernyö jobb oldali menü oszlop "Mód" felirat megérintésével az alábbi ablak jelenik meg (Ábra 28, megj.: itt a "Tolatás" üzemmódból való visszakapcsolás látható).

Ábra 28 "Tolatás" üzemmódból visszakapcsolás

Az "Üzemmód váltás" felirat megérintésével jutunk a "menetüzem" kiválasztását megjelenítö ablakhoz (Ábra 29

Ábra 29 Menet üzem kiválasztás

A "Fel" és "Le" feliratok megérintésével kiválasztható a fedélzeti rendszer üzemmódja. A "Tovább" felirat megérintésével a berendezés kéri a kiválasztott üzemmód megerösítését, mint pl. az alábbi képen az STM-EVM mód megerösítését (Ábra 30

Ábra 30 Menet üzemmód megerösítése

Ezt követöen a berendezés még "Sb Készenléti" módban van, a kiválasztott üzemmód még nem aktív. Ebben az állapotban lehetöségünk van a fedélzeti rendszer által szolgáltatott üzemmódok kiválasztására és aktiválására a 9. fejezet szerint (lásd: 19. oldal).

Adatnézet

A DMI menü sorának "Adatok" elnevezésü menüpont megérintését követöen az alábbi kép jelenik meg (Ábra 31

Ábra 31 Adatok menü ablak

Az "Adatnézet" felirat megérintését követöen a bevitt vonatadatok jelennek meg az alábbi kép szerint (Ábra 32

Ábra 32 Adatnézet

Nyelv választása

A DMI képernyö jobb oldali menü oszlop "Spec" felirat megérintésével az alábbi ablak jelenik meg (Ábra 33

Ábra 33 "Spec." Menü ablak

A "Nyelv" felirat megérintése után az alábbi ablak jelenik meg (Ábra 34

Ábra 34 A rendszer által használt nyelv kiválasztása

"Le" feliratok megérintésével kiválasztható a fedélzeti rendszer által használt nyelv. A "Tovább" felirat megérintésével a DMI feliratok a kiválasztott nyelvnek megfelelöen jelennek meg.

Fékmüködtetés teszt

A DMI képernyö jobb oldali menü oszlop "Spec" felirat megérintésével az alábbi ablak jelenik meg (Ábra 35

Ábra 35 "Spec." Menü ablak

A "Fék teszt" felirat - csak a berendezés "Sb Készenléti" módjában aktív - megérintése után a berendezés az alábbi módon elvégzi a fékmüködtetés tesztet a fordított müködésü EP szelepek müködtetésével.

ellenörzi a fövezeték nyomásának névleges értékét

majd csökkenti a fövezeték nyomását az 1. sz. szelep müködtetésével

majd növeli a fövezeték nyomását névleges értékre az 1. sz. szelep müködtetésével

majd csökkenti a fövezeték nyomását a 2. sz. szelep müködtetésével

majd növeli a fövezeték nyomását névleges értékre a 2. sz. szelep müködtetésével

majd újra csökkenti a fövezeték nyomását az 1. sz. szelep müködtetésével

majd újra növeli a fövezeték nyomását névleges értékre az 1. sz. szelep müködtetésével

majd újra csökkenti a fövezeték nyomását a 2. sz. szelep müködtetésével

majd újra növeli a fövezeték nyomását névleges értékre a 2. sz. szelep müködtetésével

és végül ellenözi a fövezeték nyomásának névleges értékét

A teszt során a fövezeték nyomásának idöegység alatti megfelelö csökkenését vizsgálja. Amennyiben a teszt sikeres a berendezés müködésképes. Ellenkezö esetben a berendezés nem javítható rendszerhibának minösíti (15. fejezet), és újra kell indítani. Ebben az esetben az üzembe helyezést követöen automatikusan fékmüködtetés tesztet kezdeményez, míg a teszt eredménye sikeres nem lesz

A fékmüködtetés teszt során a fövezeték utántáplálását és az ürítés vizsgálathoz csak a vontatójármü saját fövezeték terének ürítését biztosítani kell.

A rendszer teljes biztonsága érdekében a fékmüködtetés tesztet 24 óra gyakorisággal el kell végezni.

Amennyiben az utolsó "Fékmüködtetés tesztet" követöen 24 óra eltelt, az ezt követö bármely vezetöállás aktiválásakor, a fedélzeti berendezés automatikusan "Fékmüködtetés tesztet" kezdeményez. Bekapcsolást követöen a berendezés ugyancsak automatikus "Fékmüködtetés tesztet" kezdeményez amennyiben a korábbi "Fékmüködtetés teszt(ek)" sikertelen volt.

A mozdonyvezetönek a sikeres fékmüködtetés teszt tényét hely és idöpont (év, hó, nap, óra, perc) megjelölésével a mozdony üzemi naplójának "Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés" rovatába be kell jegyeznie.

A sikertelen fékmüködtetés teszt esetét a berendezés "Rendszerhibának" kezeli és ebböl az állapotából csak a ki- és bekapcsolással, újraindítással állítható vissza.

Közlekedés

Közlekedés ETCS 0 üzemmódban

A DMI kijelzöjén az ETCS 0 üzemmódban az alábbi kép látható (Ábra 36

Ábra 36 Aktivált ETCS 0 üzemmód képernyöje

A rendszer a nemzeti értéknek megfelelö maximális sebességet felügyeli. Ha a sebesség túllépés eléri a figyelmeztetö szintet a berendezés a sebességmérö mutató narancssárga színével és folyamatos figyelmeztetö hanggal jelez, de nem avatkozik be a jármüvezérlésbe (Ábra 37

Ábra 37 ETCS 0 sebesség túllépés figyelmeztetés

Ha a sebesség túllépés eléri a vészfékbeavatkozás 1 határát a berendezés müködteti a vészfékbeavatkozás 1-es szintet, azaz mindkét fordított müködésü EP szelep müködtetésével a sebesség túllépés ideje alatt csökkenti a fövezeték nyomását és megszakítja a vonóeröt. Ebben az esetben az alábbi DMI kép látható (Ábra 38

Ábra 38 ETCS 0 sebesség túllépés üzemi fék beavatkozás

Ha a sebesség túllépés eléri a vészfék beavatkozási szintet is abban az esetben az alábbi DMI kép szerint megállásig müködteti mindkét fordított müködésü EP szelepet, csökkenti a fövezeték nyomását és megszakítja a vonóeröt (Ábra 39

Ábra 39 ETCS 0 sebesség túllépés vészfék beavatkozás

A DMI szövegmezöjében a beavatkozás szöveges üzenetei láthatók. A berendezés visszaállítását a DMI szövegmezö megérintésével, mint nyugtázással végezzük.

Közlekedés STM-EVM üzemmódban


Az ETCS fedélzeti berendezéssel felszerelt jármüvek STM-EVM egysége korszerüsített EÉVB-nek (EVM 120 típus) felel meg, az alább részletezett eltérésekkel. Az engedélyezett legnagyobb sebesség ebben az üzemmódban legfeljebb 120km/h. DMI kijelzöjén az STM-EVM üzemmódban az alábbi képek láthatók a 75Hz-es pályajelek és a jelek változásának megfelelöen (Ábra 40 Ábra 45

Ábra 40 EVM MAX


Ábra 41 EVM 80

Ábra 42 EVM 40


Ábra 43 EVM 0


Ábra 44 EVM vörös


Ábra 45 EVM fehér

Éberségi felhívás esetén a hangjelzéssel párhuzamosan pl. az alábbi DMI kép jelenik meg a 75Hz-es pályajeleknek megfelelöen (Ábra 46

Ábra 46 EVM éberségi felhívás

Nem kezelt éberségi felhívás esetén a berendezés kényszerfékezést alkalmaz és az alábbi DMI kép jelenik meg (Ábra 47

Ábra 47 Nem kezelt éberségi felhívás

A berendezést az éberségi lábpedál vagy a nyomógomb(ok) kezelésével állítjuk vissza.

A korszerüsített EÉVB (EVM 120 típus) berendezés müködésének megfelelöen sürített - 200m-es - éberségi felhívásnál a harmadik illetve minden további felhívás nyugtázása csak akkor hatásos, ha a fövezeték nyomása 4,5 bar vagy az alatti értékre csökkent. Sürített éberségi felhívás nyugtázásához az említett többletfeltételnek mindaddig teljesülnie kell, amíg a sebesség nem csökken a célsebesség vagy 40 km/h alá. Ha a sebesség már a célsebesség vagy 40 km/h alatt van a további éberségi felhívás(ok) nyugtázásához az említett többletfeltétel teljesülése már nem szükséges. A többletfeltétel teljesülését a DMI kijelzön megjelenö "Rsz. fékezés alkalmazva" ikon igazolja vissza az alábbi DMI kép szerint (Ábra 48

Ábra 48 EVM 40 és csökkentett fövezeték nyomás

Az ETCS fedélzeti berendezéssel felszerelt jármüvek STM-EVM egysége a korszerüsített EÉVB (EVM 120) típusú berendezések müködésétöl az alább felsoroltakban tér el:

A berendezés az útarányos éberség ellenörzést 15km/h sebesség alatt is ellátja.

A berendezés a csökkentett célsebesség felügyeleti üzemmódban sürített - 200m-es - éberségi felhívásokat ad, de ezzel párhuzamosan az útarányos éberségi funkciók is müködnek. Ekkor a két felügyelet egymástól teljesen függetlenül párhuzamosan müködik.

Megjegyzés: Ilyen esetekben a berendezés megkülönbözteti a sürített - 200m-es - és az útarányos éberségi felhívásokat, és a harmadik sürített- 200m-es -illetve minden további éberségi felhívás nyugtázása csak akkor hatásos, ha a fövezeték nyomása 4,5 bar vagy az alatti értékre csökkent. Tehát elöfordulhat, hogy a berendezés nem a harmadik éberségi felhívásnál avatkozik be - például felengedett pedál és nyomógomb esetén - , de minden esetben maximum 600m-el a csökkentett célsebességü jel kiértékelését követöen.

A berendezés a harmadik sürített - 200m-es - éberségi felhívás kezelési kísérletére az említett többletfeltétel teljesülésének hiányában azonnal beavatkozik. Amennyiben kezelési kísérlet nem történik, a berendezés folyamatos éberségi felhívást ad és 150m út megtételét követöen avatkozik be.

Amennyiben a berendezés csökkentett célsebesség felügyeleti üzemmódjában a szükséges többletfeltételek teljesülését követöen a fék fövezeték nyomása 4,5 bar fölé emelkedik és a sebesség még nem csökkent a célsebesség vagy 40km/h alá, a berendezés azonnal - éberségi felhívás nélkül - beavatkozik.

Közlekedés ETCS 1 üzemmódban

Belépés ETCS 1 üzemmódba

A fedélzeti rendszer ETCS 1 üzemmódba történö kapcsolása STM-EVM módból pályaoldalról érkezö információk alapján menet közben automatikus átállással történik. Mondhatjuk, hogy a DMI képernyöje STM-EVM üzemmódról ETCS 1 üzemmód megjelenítésére szolgáló képernyöre vált az alábbi ábrák szerint.

A DMI kijelzöje STM-EVM üzemmódban (Ábra 49

Ábra 49 STM-EVM mód

Az üzemmód váltáskor nyugtázására figyelmeztetö hangjelzés és szöveges üzenet jelenik meg, melyet a DMI szövegmezö megérintésével 5 másodpercen belül nyugtázni kell az alábbi kép megjelenésekor (Ábra 50

Ábra 50 ETCS 1 üzemmódra való áttérés nyugtázása

Majd a sikeres belépés, átállást követöen az alábbi képernyö jelenik meg (Ábra 51

Ábra 51 ETCS 1 mód

Az üzemmód és a rendszerikonok jelzik a megfelelö üzemmódot és a szövegmezöben látható az üzemmód váltás nyugtázásának naplózása is.

Esetek ETCS 1 üzemmódban

A továbbiakban példákat látunk ETCS 1 üzemmód különbözö pályaoldalról érkezett információk alapján megjelenö DMI képekre és azok jelentésére.

Az engedélyezett sebesség 100 km/h és azonos a célsebességgel (sötét szürke sáv vége) (Ábra 52

Ábra 52 ETCS 1 módban azonos engedélyezett- és célsebesség

Az engedélyezett sebesség 100 km/h (világos szürke sáv vége), a célsebesség 40 km/h (sötét szürke sáv vége) (Ábra 53

Ábra 53 ETCS 1 eltérö engedélyezett- és célsebesség

Az engedélyezett sebesség 100 km/h (világos szürke sáv vége), a célsebesség 0 km/h (sötét szürke sáv vége) (Ábra 54

Ábra 54 ETCS 1 célsebesség zérus, engedélyezett sebesség 100 km/h

Az engedélyezett sebesség kb 63 km/h (sárga sáv vége) és a távolság függvényében folyamatosan csökken mivel célfékezés (fékgörbe alatti) állapotban van a rendszer. A célsebesség 0 km/h (sötét szürke sáv vége). Megjelenítésre ill. kiírásra kerül az oldási sebesség értéke 15 km/h (szürkés-sárga félsáv vége és sárga 15-ös szám). Szintén megjelenik a cél távolságára utaló jelzés és céltávolság kiírás (450m) a DMI képernyö bal oldalán (Ábra 55

Ábra 55 ETCS 1 zérus célsebességre fékezés

Ezen az ábrán az elözö állapot egy célponthoz közelebb, 50 méter távolságban lévö állapotát mutatja. Jól látható, hogy az engedélyezett sebesség (sárga félsáv vége) kisebb, mint az aktuális sebesség de mivel az oldási sebesség értéke alatt van a rendszerbeavatkozás nem történt (Ábra 56

Ábra 56 ETCS 1 oldási sebesség

Ezen az ábrán az elözöek folytatásaként a célponttól kb.10m-es távolságban történö álló helyzethez tartozó kép látható (Ábra 57

Ábra 57 ETCS 1 célfékezést követö allóhelyzet

Ezen az ábrán egy zérustól eltérö célfékezési módot láthatunk. Az engedélyezett sebesség kb.113 km/h (sárga sáv vége), a célsebesség 80 km/h (sötét szürke sáv vége), céltávolság kb. 620m (Ábra 58

Ábra 58 ETCS 1 nem zérus célfékezés

Ezen az ábrán jól látható, hogy az aktuális sebesség nagyobb mint az engedélyezett (világos szürke sáv vége). A sebesség túllépés mértéke elérte a riasztási szintet ezért a rendszer folyamatos hangjelzés valamint narancssárga mutató és sáv figyelmeztetö megjelenítéssel jelzi a sebesség túllépést, beavatkozás nélkül (Ábra 59

Ábra 59 ETCS 1 sebesség túllépés, riasztás

A sebesség túllépés mértéke elérte az vészfékbeavatkozás 1 beavatkozási szintet ezért a rendszer folyamatos hangjelzés valamint piros mutató és sáv figyelmeztetö megjelenítéssel jelzi a sebesség túllépést, a vészfékbeavatkozás 1-es szint müködtetése mellett (Ábra 60

Ábra 60 ETCS 1 sebesség túllépés, üzemi fék

A sebesség túllépés mértéke elérte a vészfék beavatkozási szintet ezért a rendszer folyamatos hangjelzés valamint piros mutató és sáv figyelmeztetö megjelenítéssel jelzi a sebesség túllépést és beavatkozik vészfékezéssel (Ábra 61

Ábra 61 ETCS 1 sebesség túllépés, vészfék

Kilépés ETCS 1 üzemmódból

A pályaoldalról érkezö információk alapján az ETCS 1 szintre kiépített pálya vagy pályaszakaszról történö kilépés elött a berendezés DMI szövegmezöben figyelmeztetö üzenet jelenik meg, az alábbi ábra szerint (Ábra 62

Ábra 62 STM-EVM üzemmódra való áttérés figyelmeztetés

A kilépés ill. a visszakapcsolás STM-EVM üzemmódba a pálya bizonyos pontján automatikusan történik és az alábbi kép megjelenésekor folyamatos figyelmeztetö hang és szöveges üzenet jelenik meg (Ábra 63

Ábra 63 STM-EVM módra való áttérés nyugtázása

A mozdonyvezetönek az üzemmód váltást a DMI szövegmezö megérintésével 5 másodpercen belül kell nyugtáznia. Ellenkezö esetben a berendezés azonnali kényszerfékezést kezdeményez.

ETCS 1 üzemmódban az EVM infill DMI képei és jelentése.

Az EVM infill funkcióval kiegészített fedélzeti rendszerek a 75Hz-es pályajeleknek megfelelöen fel ill. leértékelö információkat vesznek, vehetnek fel az ETCS rendszer számára.

Felértékelés

A kép egy lehetséges zérus célfékezési állapotot mutat ETCS 1 szinten. Ha a megállj állású jelzö a közelítés közben továbbhaladást engedélyezö állásra vált, a rendszer a 75Hz-es pályaütemezésnek megfelelö jelek változását érzékeli, kiértékeli és továbbítja az ETCS rendszernek. Az érkezett információnak megfelelöen a berendezés az "LOA" sebesség átvételének nyugtázására felhívó szöveges üzenetet jelenít meg és folyamatos hangjelzést ad 5 másodpercig (Ábra 64

Ez idö alatt a mozdonyvezetö szövegmezö megérintésével nyugtázhatja, ezzel elfogadhatja az érkezett EVM infill információ felhasználását az ETCS rendszer számára. A V_LOA felértékelése legfeljebb 120 km/h-ig engedélyezett, azaz a pálya 75Hz-es maximális sebesség, 4-es ütemezése esetén sem engedélyez 120km/h-nál nagyobb V_LOA sebességet. Csökkentett sebességre utaló 75Hz-es pályaütemezés esetén legfeljebb 40 vagy 80 km/h V_LOA felértékelés történhet.

Ábra 64 Felhívás az EVM infill nyugtázására

Az említett példa esetén a 75Hz-es pályaütemezés 4-es, azaz maximális sebességgel továbbhaladásra engedélyezö információt ad a fedélzeti rendszernek ezért a nyugtázást követöen az alábbi DMI kép jelenik meg (Ábra 65

Ábra 65 EVM infill nyugtázását követö DMI képernyö

EVM infill leértékelés

A 75Hz-es pályaütemezés megváltozását azaz bármely ütemezés után 1-es ütemre váltását vagy bármely ütemezés után 0-ás jel nélküli pályainformációt követöen a rendszer EVM infill leértékelö vagy vészleértékelö módba vált. A leértékelés, vészleértékelés mozdonyvezetöi nyugtázás vagy beavatkozás nélkül történik.

A korszerüsített EÉVB (EVM 120 típus) berendezés müködése szerint "A következö jelzön megállj jelzés van" (sárga, 0) értelmü pályaoldali információ esetben a rendszer a közelített jelzöre ETCS módú zérus célsebességre történö fékezés módba kerül, melyet a "sárga 0" ikon megjelenése jelez, alábbi ábra (Ábra 66

Ábra 66 EVM infill leértékelés

Ha a pillanatnyi sebesség a fedélzeti berendezés által a közelített jelzöhöz számított fékgörbe mint engedélyezett sebessége felett van, a sebesség különbség mértéke szerint a berendezés figyelmeztet majd beavatkozik, az ETCS müködés szerint. Az alábbi ábrán egy vészfék beavatkozási állapotot láthatunk (Ábra 67

Ábra 67 EVM infill leértékelés sebesség túllépéssel

A korszerüsített EÉVB (EVM 120 típus) berendezés müködése szerint "A vezetöállás jelzö nem müködik" (fehér, vízszintes vonal(ak)) értelmü pályaoldali információ esetén a rendszer azonnali kényszerfékezést kezdeményez, melyet a "vörös 0" ikon megjelenése jelez, az alábbi ábrán látható (Ábra 68

Ábra 68 EVM infill vészleértékelés

A berendezésben az EVM infill leértékelést követö EVM infill felértékelés nem megengedett, a felértékelési mód automatikusan tiltva marad.

Vörös meghaladás

Megállj állású jelzö melletti elhaladáshoz a DMI "Felülb." (felülbírál) menüt megérintve az alábbi kép jelenik meg (Ábra 69

Ábra 69 "Felülb." (Felülbírál) menü ablak

A menü "Vörös meghaladás" feliratát megérintve a berendezés figyelmeztetö hang és szöveges üzenet megjelenítésével kéri az üzemmód nyugtázását, melyet az alábbi képen láthatunk (Ábra 70

Ábra 70 "Vörös meghaladás" nyugtázása

Ha a szövegmezö megérintésével nyugtázzuk az üzenetet, akkor a berendezés vörös meghaladás módba lép és az alábbi kép jelenik meg (Ábra 71

Ábra 71 "Vörös meghaladás" mód ablak

A képen látható a felügyelt maximális sebesség (világos szürke vonal) és a "vörös meghaladás" ikon.

Hívójelzés

A hívójelzést meghaladva a berendezés automatikusan "OS Látra közlekedés" módba lép melynek nyugtázására hangjelzéssel és szöveges üzenet megjelenítésével hívja fel a mozdonyvezetö figyelmét, az alábbi képen (Ábra 72

Ábra 72 Hívójelzés meghaladása

A szövegmezö megérintésével nyugtázott "OS Látra közlekedés" módba lépés után az alábbi kép látható (Ábra 73

Ábra 73 Hívójelzés "OS Látra közlekedés" mód nyugtázása

A képen látható a berendezés által felügyelt sebesség (világos szürke sáv vége) és az "OS Látra közlekedés" mód ikon.

A "hívójelzés feloldása" jelzést követöen a rendszer automatikusan "FS Teljes felügyeleti" módba vált.

BTM modul ki- és bekapcsolása

A BTM modul és ezzel a balíz vevö antenna ki- és bekapcsolásának lehetöségét a fedélzeti rendszer biztosítja. Értelem szerüen a BTM modul így az antenna kikapcsolása csak a jármü álló helyzetében, STM-EVM vagy ETCS 0 üzemmódokban lehetséges, egyéb esetekben a menüpont nem aktív. A berendezés állapot és a menük reakcióját az alábbiakban foglaljuk össze.


Rendszerállapot

Rendelkezésre álló menük és a rendszer reakciója

ETCS szint

BTM

BTM be/ki menü

0-s és STM szint rendelkezésre áll

1-es szint rendelkezésre áll vagy állhat (automatikus belépéssel)

0, STM

Ki

BTM be

Igen

Nem

0, STM

Be

BTM ki

Igen

Igen


Ki

A MÁV hálózaton nem használt


Be

Nem áll rendelkezésre

Igenigen


A BTM be / ki menüpont "Nem áll rendelkezésre" ill. nem aktív állapotát a (Ábra 69) képe szerint (ETCS 1 módban) kell értelmezni, a nem aktív menü szöveges része sötétszürkén jelenik meg.

A BTM modul kikapcsolás menühöz a jármü álló helyzetében, ETCS 0 vagy STM-EVM üzemmódban a "Felülb." menüpont megérintésével juthatunk el. Az alábbi ábrán (Ábra 74) a berendezés STM-EVM üzemmódját és a jármü álló helyzetét - a BTM kikapcsolásához - mint kiinduló állapotot láthatjuk.

Ábra 74 DMI kijelzö EVM üzemmódban

A "Felülb." Menüpont megérintését követöen megjelenik a "Kapcsolj BTM Be / ki" - aktív - almenü (Ábra 75).

Ábra 75 Felülbírál menü - BTM mód mezövel

A "Kapcsolj BTM be / ki" menüpont megérintése után a berendezés szöveges üzenet megjelenítésével és 5 másodperces folyamatos hangjelzéssel kéri a kapcsolás megerösítését, nyugtázását (Ábra 76). Ha 5 másodpercen belül nem történik nyugtázás abban az esetben a berendezés a kapcsolást nem aktiválja.

Ábra 76 BTM ki/be kapcsolás nyugtázása

A sikerest nyugtázást követöen a DMI-en megjelenik a "BTM kikapcsolva" ikon (Ábra 77).

Ábra 77 EVM üzemmódban kikapcsolt BTM

A kikapcsolást követöen a berendezés nem olvassa a balíz táviratokat, így pályaoldalról ETCS szintü információ nem érkezhet.

A BTM be- (vissza-) kapcsolása ugyancsak a "Felülb." menüpont "Kapcsolj BTM be / ki" almenüpontjának megérintésével és az azt követö nyugtázással lehetséges akár a jármü haladása közben is. A vezetöasztal reteszkulcs kivételét követö másik vagy ugyanazon vezetöasztal aktiválását követöen a berendezés automatikusan bekapcsolja a BTM-et. Ha a BTM kikapcsolt állapota kívánatos, a mozdonyvezetönek minden vezetöasztal aktiválást követöen a BTM-et újra ki kell kapcsolnia!

Pályaoldali hibaüzenetek

Menetirány szerint ellenkezö irányban érvényes Hibás vagy nem müködö "baliz", "LEU" pályaoldali berendezések meghaladásakor az alábbi üzenetek jelennek meg (Ábra 78, Ábra 79).

Ábra 78 Pályamenti hibaüzenet - "NO LEU"


Ábra 79 Pályamenti hibaüzenet - "NO ASPECT"

A folyamatos hangjelzés nyugtázásra hívja fel a mozdonyvezetö figyelmét, de egyéb beavatkozást a rendszer nem kezdeményez.

A menetirány szerinti, érvényes irányú hibás vagy nem müködö - "baliz", "LEU" - pályaoldali berendezések meghaladásakor a rendszer azonnal kényszerfékezést kezdeményez és (TT kényszerfékezési mód) a megállást követö nyugtázás után "PT Kényszermegállítás utáni" üzemmódba lép.

Rendszerhiba

Rendszerhiba esetén a DMI kijelzön az alábbi ikonok jelennek meg folyamatos figyelmeztetö hangjelzéssel együtt.

felváltva villognak

 


 

Ábra 80 Rendszerhiba

Menet közben bekövetkezett rendszerhiba esetén a berendezés azonnal kényszerfékezést kezdeményez.

A berendezés visszaállítása csak ki- és bekapcsolással valósítható meg.

Kiiktatott üzemmód

A fedélzeti vonatbefolyásoló berendezés "kiiktató" (levegös) váltóját "kiiktatott" állásba állítjuk a DMI kijelzön az alábbi kép jelenik meg (Ábra 81

Ábra 81 A DMI képe "kiiktatott, csak sebesség kijelzös" módban

A sebesség kijelzésen kívül egyéb funkció vagy felügyelet nem müködik.


Amennyiben a levegös váltóval történt kiiktatást követöen a DMI kezelöfelületen még a virtuális sebességmérö skálája sem jelenik meg vagy a jármü mozgásakor a sebességmérö nem müködik, a berendezést a fökapcsolójával is ki kell iktatni.

Sebességhatárok

Legnagyobb sebesség-felügyelet figyelmeztetési, vészfék elsö beavatkozás- és vészfék-müködtetési sebességhatárok.

A különbözö rendszerbeavatkozási sebességhatárok számított értékeit - egyes diszkrét sebességértékekre vonatkoztatva - az alábbi táblázat tartalmazza (Táblázat 6


Engedélyezett sebesség (P)

Figyelmeztetési határseb. (W)

Vészfék elsö beav. határseb. (EB1 I)

Vészfék beav. határseb (EBI)

Táblázat 6 Sebességhatárok

Ábrajegyzék


Ábra 1 ALTRACS MÁV fedélzeti rendszerének föbb egységei 7

Ábra 2 DMI képernyö fö funkcionális mezöi 10

Ábra 3 DMI kijelzö al-funkció mezöi 11

Ábra 4 Kezelési blokk vázlat 14

Ábra 5 Rendszer indulása, bootolás 15

Ábra 6 Azonosítás 16

Ábra 7 Adatok menüablak 17

Ábra 8 Azonosító váltás 17

Ábra 9 Müködési üzemmód választás 18

Ábra 10 STM-EVM müködési üzemmód nyugtázása 18

Ábra 11 Az "SB készenléti" állapot képernyöje 19

Ábra 12 "Mod" menü képernyöje 20

Ábra 13 Az "Adatbevitel" menü képernyöje 20

Ábra 14 Vonatadatok nyugtázása 21

Ábra 15 A következö lépés az "Indulás választás" 21

Ábra 16 "Indulás választás" 22

Ábra 17 Menet üzemmód aktiválásának nyugtázása 22

Ábra 18 Aktivált menet üzemmód 23

Ábra 19 Az ETCS 1 aktivált üzemmód DMI képernyöje 23

Ábra 20 Az STM-EVM aktivált üzemmód DMI képernyöje 24

Ábra 21 Az ETCS 0 aktivált üzemmód DMI képernyöje 24

Ábra 22 Mód menü ablak 26

Ábra 23 "Tolatás" üzemmód aktiválása 26

Ábra 24 Aktivált "Tolatás" üzemmód 27

Ábra 25 Mód menü ablak 28

Ábra 26 "Elöfogat" (kapcsolt) üzemmód aktiválása 28

Ábra 27 Aktivált "Elöfogat" üzemmód 29

Ábra 28 "Tolatás" üzemmódból visszakapcsolás 29

Ábra 29 Menet üzem kiválasztás 30

Ábra 30 Menet üzemmód megerösítése 30

Ábra 31 Adatok menü ablak 31

Ábra 32 Adatnézet 31

Ábra 33 "Spec." Menü ablak 32

Ábra 34 A rendszer által használt nyelv kiválasztása 32

Ábra 35 "Spec." Menü ablak 33

Ábra 36 Aktivált ETCS 0 üzemmód képernyöje 35

Ábra 37 ETCS 0 sebesség túllépés figyelmeztetés 35

Ábra 38 ETCS 0 sebesség túllépés üzemi fék beavatkozás 36

Ábra 39 ETCS 0 sebesség túllépés vészfék beavatkozás 36

Ábra 40 EVM MAX 37

Ábra 41 EVM 80 37

Ábra 42 EVM 40 38

Ábra 43 EVM 0 38

Ábra 44 EVM vörös 39

Ábra 45 EVM fehér 39

Ábra 46 EVM éberségi felhívás 40

Ábra 47 Nem kezelt éberségi felhívás 40

Ábra 48 EVM 40 és csökkentett fövezeték nyomás 41

Ábra 49 STM-EVM mód 42

Ábra 50 ETCS 1 üzemmódra való áttérés nyugtázása 43

Ábra 51 ETCS 1 mód 43

Ábra 52 ETCS 1 módban azonos engedélyezett- és célsebesség 44

Ábra 53 ETCS 1 eltérö engedélyezett- és célsebesség 44

Ábra 54 ETCS 1 célsebesség zérus, engedélyezett sebesség 100 km/h 45

Ábra 55 ETCS 1 zérus célsebességre fékezés 45

Ábra 56 ETCS 1 oldási sebesség 46

Ábra 57 ETCS 1 célfékezést követö allóhelyzet 46

Ábra 58 ETCS 1 nem zérus célfékezés 47

Ábra 59 ETCS 1 sebesség túllépés, riasztás 47

Ábra 60 ETCS 1 sebesség túllépés, üzemi fék 48

Ábra 61 ETCS 1 sebesség túllépés, vészfék 48

Ábra 62 STM-EVM üzemmódra való áttérés figyelmeztetés 49

Ábra 63 STM-EVM módra való áttérés nyugtázása 49

Ábra 64 Felhívás az EVM infill nyugtázására 50

Ábra 65 EVM infill nyugtázását követö DMI képernyö 51

Ábra 66 EVM infill leértékelés 51

Ábra 67 EVM infill leértékelés sebesség túllépéssel 52

Ábra 68 EVM infill vészleértékelés 52

Ábra 69 "Felülb." (Felülbírál) menü ablak 53

Ábra 70 "Vörös meghaladás" nyugtázása 53

Ábra 71 "Vörös meghaladás" mód ablak 54

Ábra 72 Hívójelzés meghaladása 54

Ábra 73 Hívójelzés "OS Látra közlekedés" mód nyugtázása 55

Ábra 74 DMI kijelzö EVM üzemmódban 56

Ábra 75 Felülbírál menü - BTM mód mezövel 56

Ábra 76 BTM ki/be kapcsolás nyugtázása 57

Ábra 77 EVM üzemmódban kikapcsolt BTM 57

Ábra 78 Pályamenti hibaüzenet - "NO LEU" 58

Ábra 79 Pályamenti hibaüzenet - "NO ASPECT" 58

Ábra 80 Rendszerhiba 60

Ábra 81 A DMI képe "kiiktatott, csak sebesség kijelzös" módban 61


Táblázatjegyzék


Táblázat 1 Kiadás és módosítás 3

Táblázat 2 Meghatározások és rövidítések 6

Táblázat 3 Üzemmódok és jellemzöik 9

Táblázat 4 Kiegészítö információ ikonok 12

Táblázat 5 Üzemmód ikonok 13

Táblázat 6 Sebességhatárok 62


Dokumentum vége.

Alcatel Austria AGHungarian Transport Automation Ltd.

 

Találat: 6808Felhasználási feltételek