online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

AZ ÁLLAMELISMERÉSI TÉNYÁLLÁSOK

jogi

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE TÉMAKÖR
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETE AZ EURÓPAI HEGEMÓNIA KIALAKULÁSA ELŐTT
A POLGÁRI LÉGIFORGALOM SZABÁLYOZÁSA
A közös tulajdon megszüntetése soran az ingatlanban lakó volt hazastars a körülmények olyan megvaltozasa nélkül, amely a hasznalat mas módjanak a mega
A TENGERPARTTAL NEM RENDELKEZŐ ORSZÁGOK
A SZUVERENITÁS FOGALMA ÉS A SZUVERENITÁSVITA
A közös tulajdon megszüntetésénél a lakottsagból eredő értékcsökkentő hatast nem lehet a bentlakó tulajdonostarsra harítani, ha ez méltanytalan eredmé
AZ INTERSZEKTORÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETEI
A LESZERELÉS TÖRTÉNETE
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az államelismerési tényállásokA szuverén államokból álló nemzetközi közösség jogrendjében, a nemzetközi jogban az elismerés és az állami akaratnyilvánítás más módjai (beleegyezés, hozzájárulás, elfogadás és ezek ellentétei) kulc 111f59b sszerepet töltenek be. Ennek oka könnyen belátható, hiszen a nemzetközi jogrend lényegében azt az elvet követi, hogy az államot csak saját akarata köti. Az elismerés áthatja a nemzetközi jogot, megnyilvánulásának legfontosabb területei pedig a nemzetközi jogalkotásban, a nemzetközi jogalkalmazásban, illetve az új államban és az új kormányban lelhetők fel.

Az államok elismerésére vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás a XVI-XVII. századtól, a modern államok és az európai jogközösség létrejöttétől fejlődött ki. E megállapításból következik az, hogy a nemzetközi jog államelismerési szabályainak nem lehet visszaható hatálya, továbbá a korábbi történeti korszakok fő államkeletkezési módja, jelesül a hódítás (pl. a magyar honfoglalás) a klasszikus és a mai nemzetközi jogban korlátozottá, illetve jogellenessé vált. Az európai jogközösség kialakulása következtében egyrészt létrejöttek az európai államok, másrészt megindult az európai hatalmak expanziója mely utóbbi egyrészt létrehozta a különböző gyarmatbirodalmakat, illetve korábbi nagy civilizációkat a perifériára szorítottak és félgyarmati helyzetbe süllyesztettek az átmeneti elzárkózási kísérletek sikertelensége után. Az államok keletkezésének a következő esetei különböztethetők meg az osztályozás viszonylagosságának fenntartásával:
Eredeti államkeletkezésnek tekintjük azt, amikor állam alakul olyan területen, mely ezt megelőzően nem tartozott más államhoz, ami nem tartozott más államhoz, ami nem feltétlenül jelent lakatlan területeket.

Elszakadásról van szó akkor, amikor az állam területének egy részén élő lakosság kiválik a korábbi államból és - ezen állam fennmaradása mellett - új államot hoz létre .

Szétesésnek (vagy szétdarabolásnak) nevezzük azt, amikor a korábbi állam megszűnésével két vagy több új állam jön létre, mely bekövetkezhet fegyveres konfliktussal (pl. Osztrák-Magyar Monarchia 1918-ban) vagy megállapodással (pl. Csehszlovákia 1993-ban).

A szétesés ellentéte az államok egyesülése, amikor két vagy több állam úgy olvad össze, hogy korábbi államok megszűnnek, illetve kivált területek egyesülnek (pl. NSZK és NDK 1990-ben, vagy a két Jemen szintén 1990-ben). 


Találat: 1268Felhasználási feltételek