online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A SZERZŐDÉSEK HATÁLYA

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
EGYES SZERZŐDÉSFAJTÁK
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK
VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK
ÜZLETI JOG
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A FELEK KÖZÖS AKARATA ALAPJÁN
A POLGÁRI LÉGIFORGALOM SZABÁLYOZÁSA
A IUS IN BELLO FORRÁSAI
A közös tulajdon megszüntetése soran az ingatlanban lakó volt hazastars a körülmények olyan megvaltozasa nélkül, amely a hasznalat mas módjanak a mega
A SZERZŐDÉSEK HATÁLYA
 
bal also sarok   jobb also sarok

A szerződések hatályaIdőbeli hatály: A bécsi egyezmény általánosságban kizárja a szerződések visszaható erejét, sőt ezt magára is vonatkoztatja azzal a fenntartással, hogy visszaható hatályának kizárása nem érinti az egyezményb 212d37c en foglalt bármely olyan szabálynak az alkalmazását, amelynek a szerződések a nemzetközi jog alapján az egyezménytől függetlenül alá vannak vetve.


Területi hatály A bécsi egyezmény szerint:

"Amennyiben a szerződéstől eltérő szándék nem tűnik ki és ilyen szándék más módon sem állapítható meg, a szerződés mindegyik részes felet teljes területére nézve kötelezi."

E rendelkezés is a főszabály és a kivétel ötvözete.  Nagy számú szerződés rendelkezik kifejezetten a felek területének meghatározott részéről, speciális területi rezsimekről (pl. határvízegyezmények, 1920. évi Spitzberga szerződés). A területi hatályra vonatkozó szabály nem zárja ki azt sem, hogy az államok területükön kívül eső térségekre vonatkozó szerződéseket kössenek, melyekkel ottani magatartásukat kívánják szabályozni. Ilyen szerződések tárgya a res communis omnium usus (Antarktisz, nyílt tenger, világűr).


Személyi hatály A bécsi egyezmény szerint a nemzetközi szerződés harmadik állam számára - annak beleegyezése nélkül - sem jogokat, sem kötelezettségeket nem hozhat létre. Az egyezmény ugyanakkor lehetővé teszi harmadik állam terhére kötelezettség létesítését azzal a feltétellel, hogy ezen álam ezt kifejezetten, írásban elfogadja. A harmadik állam számára jogokat biztosító szerződéssel kapcsolatban a bécsi egyezmény úgy rendelkezik, hogy két feltétel szükséges ilyen jogok közvetlen megszerzéséhez: egyrészt, "ha a részes felek szándéka arra irányul, hogy e rendelkezéssel a harmadik államnak, vagy államok csoportjának, amelyhez a harmadik állam tartozik, vagy valamennyi államnak e jogokat megadják", másrészt, ha a harmadik állam ehhez hozzájárulását adta, melyet ellenkező adat hiányában vélelmezni kell.


A legnagyobb kedvezményes záradék: Bizonyos típusú nemzetközi szerződésekben gyakran fordul elő olyan rendelkezés, melynek célja az egyenlő elbánás biztosítása. Ezt szokás a legnagyobb kedvezményes záradéknak nevezni. Ezt az elbánást általában kölcsönösen biztosítják egymásnak az államok.


Találat: 1700


Felhasználási feltételek