online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A NUKLEÁRIS FEGYVEREK TÖRVÉNYESSÉGE

jogi

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
JOGI ALAPISMERETEK AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPÍTÉSE
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK
Az egyes bizonyítasi eszközök
KÖZTISZTVISELŐI JOGVISZONY
Nemzetközi jog II.
Az eljarasi cselekményekre vonatkozó rendelkezések
A NEM TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK SZABÁLYOZÁSA
A NEM-HAJÓZÁSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSOK JOGÁNAK KODIFIKÁCIÓJA ÉS IDENTIFIKÁCIÓJA
A FOLYAMI HAJÓZÁS NEMZETKÖZI JOGI SZABÁLYOZÁSA
A mar nagykorú gyermek bentlakasa nem olyan méltanyolandó körülmény, amely kellő alapot teremtene a tulajdoni illetőségtől eltérő nagyobb aranyú arver
 
bal also sarok   jobb also sarok

A nukleáris fegyverek törvényességeA hatályos nemzetközi jog arra épül, hogy a nemzetközi kapcsolatokban tilos az erőszak alkalmazása és az azzal való fenyegetés, mely azonban megengedi fegyveres támadás vagy agresszió esetén az önvédelem természetes jogának gyakorlását. A nemzetközi gyakorlat azt is mutatja, 818j99i hogy e joggal különböző államok rendszeresen visszaéltek, azaz a jog csak látszólag aratott győzelmet az erőszak felett. Még árulkodóbb az a tény, hogy az erőszak tilalmának, a háború törvényen kívül helyezésének nemzetközi jogi alapelvvé minősítése után szinte azonnal elkezdődött és folyamatosan eszkalálódott a fegyverkezési verseny, amelynek kiemelkedő területe a nukleáris fegyverekkel állt összefüggésben. A nemzetközi közösség tehát úgy tett, mintha e tilalom nem létezne, vagy legalább is nem bízott annak effektivitásában. A hidegháború korszakának nagy paradoxona az volt, hogy a kölcsönös elrettentés (policy of deterrence), azaz az agressziónak nukleáris fegyverekre alapozott elhárítása a gyakorlatban ténylegesen működött, és megakadályozta a harmadik világháború kitörését annak minden következményével, de nem zárta ki a háborúkat a két szembenálló tömb perifériáin.

Az ENSZ Közgyűlése kérelmére a Nemzetközi Bíróság 1996-ban tanácsadó véleményt adott a nukleáris fegyverek használatának vagy az azokkal való fenyegetésnek a legalitásáról vagy illegalitásáról. A kérdés eldöntéséről a Bíróság az ENSZ Alapokmányából indult ki, ennek rendelkezéseit minősítette alkalmazandó jognak - így miután a nukleáris fegyverek alkalmazása és a velük való fenyegetés között korreláció áll fenn - mindkettőt a nemzetközi jog által tiltott erőszak és az önvédelem természetes joga alapján kell megítélni. A Bíróság nagy többséggel megállapított azt, hogy a sem az általános nemzetközi jogban, sem a szerződéses jogban nincs olyan speciális szabály, mely megengedné a nukleáris fegyverek használatát, vagy az azokkal való fenyegetést, de nincs is erre vonatkozó átfogó és egyetemes tilalom sem.
A feltett kérdés lényegével kapcsolatban azonban a következő döntés született: elnöki szavazattal a Bíróság kimondta, hogy a jelenlegi nemzetközi jog szerint nem lehet eldönteni, vajon az önvédelem azon szélsőséges esetében, amikor tényleg az állam túléléséről van szó, vagy az forog kockán, jogos vagy jogtalan-e a nukleáris fegyverek használata vagy az azokkal való fenyegetés. E megállapításban két megfontolás tükröződik: a Bíróság egyrészt tudatában volt annak, hogy e kérdés túlmegy a nemzetközi jog vagy legalább is a bírói döntés határán, másrészt - az Állandó Nemzetközi Bíróságnak a Lotus-ügyben hozott ítélete dictumát (=az államok kifejezett tilalom hiányában szabadon cselekedhetnek) úgy módosította, hogy amit a nemzetközi jog kifejezetten nem tilt, az azért még nem feltétlenül megengedett, ami egyet jelent egy "szürke zóna" létezésének hallgatólagos elfogadásával. Végül a Bíróság rögzítette azt, hogy a nukleáris fegyverek használatának vagy azokkal való fenyegetésnek összhangban kell lennie a nemzetközi humanitárius jog elveivel (ius in bello) és szabályaival.


Találat: 2165Felhasználási feltételek