online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

ÁRAMLÁSTAN

gépészetfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Targoncak
Csapagyszerelő prés
Architektúra-független leíras
Kereskedési technikak és módszerek
KÖTŐ GÉPELEMEK
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
Logikai tervezés Előadasvazlat
A CNC gépek fő részei
A rugókról altalaban
Tehergépkocsi rakfelületének billentése
 
bal also sarok   jobb also sarok

ÁRAMLÁSTAN

1.   &nbs 141f56b p;  Hogyan szól a folytonosság törvénye az áramlástanban? Hogyan alakul a törvény gázok esetében, ha a nyomás az áramlás során nem változik? Írja fel Bernoulli egyenletét ferde áramlási cső két pontjára! Alakítsa át az egyenletet úgy, hogy annak tagjai folyadékoszlop-magasság mértékegységűek legyenek!

Folytonosság törvénye: Adott áramlási cső bármely keresztmetszetén időegység alatt áthaladó folyadéktérfogat állandó.

Nyomás nem változik: 

Bernoulli egyenlete:

Folyadékoszop-magasság mértékegységűként:

2.   &nbs 141f56b p;  Írja fel a nyomási ellenállás összefüggését! Nevezze meg a változókat és azok mértékegységeit!

Nyomási ellenállás: 

A: a test sebességre merőleges legnagyobb keresztmetszete

v:  relatív sebesség

ρ: közeg sűrűsége

cw: test alakja (alaktényező)

3.   &nbs 141f56b p;  Írja fel a valóságos áramlásra vonatkozó módosított Bernoulli egyenletet! Melyik tag értékét csökkenti a veszteségmagasság? Nevezze meg az áramló folyadék veszteségmagasságának két összetevőjét! Írja fel a csősúrlódási együttható számításának összefüggését lamináris áramlásra!


Módosított Bernoulli-egyenlet: 


A veszteségmagasság a nyomómagasságot csökkenti.

Veszteségmagasság összetevői:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    A folyadék és a csőfal, valamint a folyadékrétegek közötti súrlódás (hv1)

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Áramlási egyenetlenségek (hv2), amelyeket keresztmetszet és irányváltozások okoznak.

Csősúrlódási együttható lamináris áramlásra:   

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    v: áramlás sebessége

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    d: áramlási keresztmetszet

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    v: viszkozitás

4.   &nbs 141f56b p;  Írja fel az áramló folyadék veszteségmagasságának súrlódásokból származó tagját (hv1)! Nevezze meg a változókat! Hogyan számítható a veszteségtényező? Írja fel az áramló folyadék veszteség-magasságának áramlási egyenetlenségekből származó tagját (hv2)! Honnan juthatunk hozzá az egyes szerelvények veszteségtényezőihez?


Változói:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    veszteségtényező

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    v2= relatív sebesség négyzete

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    g= gravitációs tényező

Veszteségtényező:


Szerelvények veszteségtényezői a gyártók katalógusaiból olvashatók ki, de meg is mérhetők.

5.   &nbs 141f56b p;  Írja fel a Reynolds szám számításának összefüggését, nevezze meg a változókat, adja meg mértékegységeiket!

Változók:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    v: áramlás sebessége (m/s)

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    d: áramlási keresztmetszet (m)

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    v: viszkozitás [cSt] centistock

6.   &nbs 141f56b p;  Vázlaton mutassa be az állandó sebességű repülés közben szárnyra ható erőket! Írja fel az aerodinamikai emelőerő összefüggését, nevezze meg a változókat!

Szárny fölött az áramvonalak összesűrűsödnek, ami miatt nő a sebesség, és csökken a nyomás

Szárny alatt az áramvonalak megritkulnak, ami miatt csökken a sebesség, és nő a nyomás. Ezek emelik a szárnyprofilt.

Aerodinamikai emelőerő:

Változói:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    cem= a szárny állásszögétől függő állandó

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    ρ= sűrűség

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    A=a test sebességre merőleges legnagyobb keresztmetszete

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    v= sebesség

Mekkora a tolóereje egy tartályból A keresztmetszeten v sebességgel kilépő vízsugárnak? Kisebb vagy nagyobb tolóerőt fejtene ki ugyanolyan keresztmetszeten és sebességgel kilépő forró gáz?


Szerintem a forró gáz kisebb tolóerőt fejtene ki, mert annak kisebb a sűrűsége, de ez nem biztos!!!

Mutasson példát szivattyú szívó-nyomó beépítésére! Rajzolja be a geodéziai szintkülönbséget!

Hg=geodéziai szintkülönbség

Mutasson példát szivattyú átemelő beépítésére! Rajzolja be a geodéziai szintkülönbséget!

Hg= geodéziai szintkülönbség

Mutasson példát szivattyú nyomó beépítésére! Rajzolja be a geodéziai szintkülönbséget!

Hg= geodéziai szintkülönbség

Vázlat segítségével magyarázza a centrifugál szivattyúk működését!

Diagrammban ábrázolja a centrifugál szivattyú H=f(q) görbéjét! Hogyan változik a görbe a fordulatszám változásának hatására? Írja fel a hasznos hidraulikus teljesítmény összefüggését, nevezze meg a változókat, adja meg mértékegységeiket! Milyen összefüggéssel számítható az összhatásfok?

Nem tudom, hogy hogyan változik a görbe a fordulatszám változásának hatására!

Hasznos hidraulikus teljesítmény:

Változók:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    q= folyadékáram (m3/s)

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    ρ= folyadék sűrűsége (kg/m3)

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    H= szállítómagasság

Összhatásfok:

H-q diagrammon értelmezze a szivattyú normálpontját. Rajzolja be a hatásfok, a befektetett és a hasznos teljesítmény görbéit is!

N pont a szivattyú normálpontja: a legmagasabb hatásfokú ponthoz tartozó H-q értékpárt jelöli.

Ph= hasznos teljesítmény

P= befektetett teljesítmény

Hogyan változik a szállított térfogatáram, a szivattyú emelőmagassága és a szivattyú hidraulikus teljesítménye a járókerék-fordulatszámhoz viszonyítva (affinitási törvények)?

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    A járókerék-fordulatszámmal egyenes arányban változik a szállított térfogatáram. Ez következik a járókerék térfogatára felírt összefüggésből is:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    A járókerék fordulatszám négyzetével arányban változik a szivattyú emelőmagassága

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    A járókerék-fordulatszám harmadik hatványával arányban változik a szivattyú hidraulikus teljesítménye:

Vázoljon szivattyú-kagylódiagramot és értelmezze a görbéket!

Olyan, több fordulatszámhoz tartozó, H-q görbesereg, amelyen az azonos hatásfokhoz tartozó pontokat vonalak kötik össze. Egy-egy görbe minden pontjában azonos hatásfokon üzemel a szivattyú. A hatásfok a görbesereg közepe felé haladva növekszik. Legbelül találjuk a normálpontot. A felhasználó célja az, hogy a szivattyú minél közelebb üzemeljen a normálponthoz.

Magyarázza és határozza meg a szivattyú szívóképességét! Mi a kavitáció és mi okozhatja a jelenséget?

Szívóképesség: azt jelzi, hogy a szivattyú üzem közben milyen mélyről képes felszívni a folyadékot. A légköri nyomásból adódóan elméletileg . (A gyakorlatban ez lényegesen alacsonyabb)

Kavitáció: ha a szívóoldalon az abszolút folyadéknyomás az adott hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomása alá süllyed, akkor a folyadékban gőzképződés indul meg. Kiváltó oka lehet: gyakorlati szívóképességnél nagyobb mélységből való szívás, vagy a tervezettnél nagyobb folyadék-hőmérséklet.

H-q diagrammon mutassa be 2 különböző szivattyú soros és párhuzamos kapcsolásakor kialakuló eredő jelleggörbéket! Mi az elve a két eredő görbének?

. ábra sorba kapcsolt szivattyúk

Párhuzamosan kapcsolt szivattyúk

Sorba kapcsolt szivattyúk szállítómagasságai összeadódnak változatlan térfogatáram mellett.

A párhuzamosan kapcsolt szivattyúk folyadékszállításai minden H értéknél összeadódnak.

Mi a közös jellemzőjük a térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúknak? Rajzoljon H-q jelleggörbét és magyarázza annak alakját!

Közös jellemző: egy körülhatárol tér térfogatának periodikus változtatása révén hoznak létre folyadékáramot.

A H-q görbék közel függőleges szakaszok. Ennek magyarázata, hogy egy adott fordulatszámon a szivattyúk térfogatárama nem függ a szállítómagasságtól. A H növekedésével enyhén csökkenő folyadékszállításnak a szállítómagassággal arányban növekvő résveszteség az oka.

Vázoljon egyszeres működésű dugattyús szivattyút és ábrázolja folyadékszállítását az idő függvényében! Milyen összefüggéssel számítható a dugattyús szivattyúk térfogatárama? Nevezze meg a változókat.

Folyadékszállítás:

d= dugattyú átmérője

s= lökethossz (két szélső dugattyúhelyzet közötti távolság)

n= fordulatszám

volumetrikus hatásfok

i= egy fordulatra eső hasznos löketek száma (1 vagy 2)

Vázoljon fogaskerék szivattyút és magyarázza működését!  Írja fel a térfogatáram összefüggését a változók megnevezésével!

A folyadékszállítást két, szemben forgó fogaskerék fogárkaiban végzi. A szívó oldalon a folyadék a fogárkok és a ház belső palástja között mozog mindkét oldalon. A kiszorítás akkor történik, amikor egy-egy fogárokba belép a másik fogaskerék foga.

Ahol

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    z= fogszám

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    f= a fogárok felülete oldalnézetben

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    b= a fogaskerék szélessége tengelyirányban

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    n= fordulatszám

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    volumetrikus hatásfok

Vázoljon forgódugattyús szivattyút és magyarázza működését!  Írja fel a térfogatáram összefüggését a változók megnevezésével!

Működési elvükben megegyeznek a fogaskerék-szivattyúkkal, de ezek csak néhány foggal rendelkeznek. Nagy viszkozitású, pépes anyagok szállítására használják.

Ahol:

b= forgórész szélessége tengelyirányban

D= forgórész külső átmérője

d= forgórész belső átmérője volumetrikus hatásfok

Vázoljon csúszólapátos szivattyút és magyarázza működését!  Írja fel a térfogatáram összefüggését a változók megnevezésével!

A folyadékot a lapátok terelik a szívó oldaltól a nyomó oldalig. Az excentriciás miatt forgás közben a lapátok és a ház belső palástja közötti térrész egy darabig növekszik, ekkor szív a szivattyú. A legalsó helyzeten áthaladva a tér szűkülni kezd, ekkor szorítja ki a beszívott folyadékot.

Írja fel a csővezeték terhelőmagasságának összefüggését! Mit értünk geodéziai-, nyomó- és statikus terhelőmagasságon?

Csővezeték terhelőmagassága:

Geodéziai:

Nyomó:

Statikus: Hg+Hp=Hst


Ábrázolja közös diagrammban a szivattyú és csőhálózat jelleggörbéjét! Mutassa meg a munkapontot és a normálpontot! Hol helyezkednek el a stabil és labilis munkapontok a szivattyú jelleggörbéjén?  Ábrázolja ezeket diagrammban!

Ismertesse a szivattyúk térfogatáram-szabályozásának lehetőségeit! Vázolja a megcsapolásos szabályozást!

Szabályozás lehetőségei:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Fojtásos szabályozás. A keresztmetszet szűkítése elzáró szerkezettel történik. A szűkítés sebességnövekedést okoz, a veszteségmagasság pedig a sebesség négyzetével változik. A jelleggörbe meredekebb lesz. Nagy veszteségekkel jár, ami a hatásfok leromlását okozhatja.

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Fordulatszám-változtatás: legkedvezőbb, mert a munkapont a csővezeték jelleggörbéje mentén tolódik el.

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Megcsapolás: a nyomóágban szállított folyadék egy részét visszavezetik a szívó oldalhoz.

HIDRAULIKA

Rajzolja le a hidromotoros hajtás áramkörét a szokásos jelölésekkel! Nevezze meg az egyes elemeket!

Nevezze meg a hidraulikus kormányerő-rásegítők két csoportját és magyarázza a kettő közötti különbséget!

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Hidraulikus kormányzás: A kormánykerék és a kormányzott kerekek között nincs mechanikus kapcsolat. Közúti forgalomban csak lassú járművek vehetnek részt ilyen kormányzással

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szervókormányzás: a kormánykerék és a kormányozott kerekek között mechanikus kapcsolat is van. A hidraulika meghibásodása esetén a jármű kormányozható marad. Közúti járműveken ezt a rendszert alkalmazzák.


Csoportosítsa a légszállító gépeket az általuk előállított nyomáskülönbség alapján! Vázoljon Root fúvót!

Légszállító gépek:

Ventillátorok: max. 10%-ban növelik a szállított gáz nyomását.

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Fúvók:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kompresszorok:


A Bernoulli egyenlet milyen alakját használják légszállításnál? Írja fel az egyenletet és nevezze meg tagjait!


Bernoulli-egyenlet nyomásokra kifejezett alakját használják: (mivel a gázok sűrűsége kicsi, így a geodéziai tag elhanyagolható):

p=nyomás

= sűrűség

v= áramlási sebesség


Diagrammon ábrázolja két különböző ventilátor párhuzamos kapcsolásakor kialakuló eredő jelleggörbét! Milyen káros jelenséggel kell ilyenkor számolnunk?

Eltérő légszállítású ventilátorok összekapcsolása esetén átfúvás léphet fel. Ilyenkor kedvezőtlenebb a helyzet, mintha csak egy ventilátor lenne.

Csoportosítsa a traktorokat! Nevezze meg az egyes csoportokba tartozó gépek alkalmazási területeit! Vázolja az univerzális traktor általános felépítését! Nevezze meg fő egységeit! Mire szolgál a TLT és milyen fordulatszámon forog?

Alkalmazásuk szerint:

ˇ   &nbs 141f56b p;  Szántó (kizárólag vontatásra készülnek, nagy összefüggő táblákon gazdaságos)

ˇ   &nbs 141f56b p;  Univerzális (középmély szántás, nagy vonóerő-igényű növényápolásra, betakarítógéppel)

ˇ   &nbs 141f56b p;  Különleges rendeltetésű (kistraktor, eszközhordozó, hidastraktor)

Járószerkezet alapján:

ˇ   &nbs 141f56b p;  Kerekes

ˇ   &nbs 141f56b p;  lánctalpas

ˇ   &nbs 141f56b p;  fél lánctalpas

Motorjuk szerint:

ˇ   &nbs 141f56b p;  Otto-motoros

ˇ   &nbs 141f56b p;  Dízelmotoros

ˇ   &nbs 141f56b p;  Gázturbinás

ˇ   &nbs 141f56b p;  Villanymotoros

TLT: forgó mozgású mechanikai energiát juttat át a munkagépre.

Fordulatszáma:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    540/perc

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    540E/perc~750/perc

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    1000/perc

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Megtett úttal arányos

Vázlaton mutassa be a belsőégésű motor dugattyújának löketét, furatát, lökettérfogatát, égésterét, és kompresszió-viszonyát! Melyek a szokásos értékek Otto és dízel motoroknál?

Löket (s)= a dugattyú két holtpontja közötti távolság

Furat (d)= a henger belső átmérője

Lökettérfogat= , a dugattyú által befutott legnagyobb térfogat.

Égéstér: Vc= a felső holtpont és a hengerfej közötti tér

Kompresszióviszony: , a teljes hengertér és az égéstér viszonya.

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Otto-motoroknál:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Diesel-motornál:

Vázolja a belsőégésű motorok szokásos hengerelrendezéseit! Nevezze meg a motorok három fő szerkezeti részét!

(a)= soros; (b)=boxer; (c)= csillag; (d)= V-elrendezés

Nevezze meg a motorok három fő szerkezeti részét! Nevezze meg a motortest részeit! Milyen a perselyes és persely nélküli motorkialakítás?

A hengertömb lehet perselyes vagy persely nélküli kialakítású. A persely a dugattyú számára kialakított hengerfelület, melyet a motortestbe illesztenek. A perselyes motor előnye, hogy csak a perselyt kell kopás- és hőálló anyagból készíteni, mert ez van kitéve a dugattyú koptatóhatásának és magas hőmérsékletnek. A motortest többi része olcsóbb anyagból készülhet.

Nevezze meg a motorok három fő szerkezeti részét! Vázolja és nevezze meg a forgattyús hajtómű részeit!

Nevezze meg a motorok három fő szerkezeti részét! Nevezze meg a vezérmű elemeit! Vázoljon közvetlen és himbás szelepvezérlést!

Ismertesse a négyütemű Otto motor ütemrendszerét! Vázolja valóságos indikátor-diagrammját!

1.   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;  Beszívás: közeget szív a hengertérbe

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szívószelep nyitva

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kipufogószelep zárva

2.   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;  Sűrítés: Gyújtószikrával meggyújtja a benzin-levegő elegyet

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szívószelep zárt

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kipufogószelep zárt

3.   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;  Munkaütem: dugattyú a táguló elegy miatt lefelé mozog

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szívószelep zárva

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kipufogószelep zárva

4.   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;  kipufogás: dugattyú felfelé mozog, és kinyomja az elégett elegyet

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    szívószelep zárt

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    kipufogószelep nyitott

szívás valóságos légköri

nyomás alatt

kompresszió

gyors égés változó térfogaton, mert közben a dugattyú elmozdul

terjeszkedés

4a kipufogóütem eleje: szelepnyitás közben a dugattyú elmozdul

4b-0 gázok kitolása légköri nyomás felett

Nevezze meg a karburátoros üzemanyag-ellátó rendszer beszámozott elemeit a mellékelt ábra alapján!

1: Üzemanyag-tartály

2: Üzemanyag-vezeték

3: Szűrő

4: Tápszivattyú

5: Karburátor

6: Karburátor

7: Karburátor

8: Szívószelep

9: Hengertér

Vázoljon egyfúvókás elemi karburátort és ábrázolja a keverési arányt a fordulatszám függvényében! Mennyiségi vagy minőségi szabályozást biztosít a karburátor?

Az Otto-motorok üzemanyag-ellátása mennyiségi szabályozású

Magyarázza a kiegyenlítő fúvókás karburátor működését, ábrázolja a kialakuló keverési arányt a fordulatszám függvényében! Miért van szükség a karburátorban üresjárati fúvókára? Rajzon mutassa meg helyzetét a szívótorokban!

A kiegyenlítő fúvókacső és akna alacsony fordulatszámon többlet üzemanyagot juttat a torkolatba. Magasabb fordulatszámon az aknában leesik a szint, ezzel csökken az átbocsátott üzemanyag mennyisége. A főfúvóka és a kiegyenlítő fúvóka együttesen adja a kívánt keverékarányt.

Üresjárati fúvóka: Ha a fojtószelep majdnem zárva van, akkor alacsony a légsebesség a torokban. Ez bizonytalanná teszi az üzemanyag belépését. Megoldásként egy üresjárati fúvókát tesznek a fojtószelep réséhez. Ott ugyanis közel zárt pillangószelep-állásnál nagy légsebesség alakul ki.

Ismertesse a négyütemű dízel motor ütemrendszerét! Mi az alapvető különbség az Otto-motorhoz viszonyítva?

1.   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;  Szívás: tiszta levegőt szív

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szívószelep nyitva

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kipufogószelep zárva

2.   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;  Sűrítés: ε=14-21 miatt a levegő felmelegszik, a felső holtpont előtt van a befecskendezés

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szívószelep zárva

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kipufogószelep zárva

3.   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;  Munkaütem:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szívószelep zárva

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kipufogószelep zárva

4.   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;  Kipufogás

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szívószelep zárva

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kipufogószelep nyitva

Itt nincs gyertya, kezdetben tiszta levegőt szív be, a nagy nyomású tiszta levegő hője gyújtja meg a benzint.

A mellékelt ábra alapján nevezze meg a dízelmotorok üzemanyag-ellátó rendszerének elemeit! Rajzoljon egyszeres működésű tápszivattyút és magyarázza működését!

1: Tartály és szerelvényei

2: Tápszivattyú

3: Ülepítőszűrő

4: Befecskendező szivattyú

5: Porlasztó

6: Regulátor         

A tápszivattyúk a térfogat-kiszorítás elvén működnek. Minden esetben a visszatérő rugó ereje határozza meg a nyomóoldali nyomást. Dugattyúját bütykös tengely rugó ellenében mozgatja felfelé. Ekkor a szívószelep (jobbra) zár, a nyomószelep (balra) nyit. A felfelé kiszorított folyadéktérfogat azonban visszajut a dugattyú alá, folyadéktovábbítás tehát nem történik. Amikor a bütykös tengely 180°-ot elfordul, a dugattyút a rugó lenyomja. Ekkor a szívószelep nyit, a nyomószelep zár, a dugattyú alatt kiszorított térfogat most már a nyomócsőbe jut, így megvalósul a folyadékszállítás.

A dízel motorok üzemanyag-ellátása mennyiségi vagy minőségi szabályozás? Indokolja válaszát! Hogyan változtatható a töltés a dugattyús üzemanyag-adagoló szivattyúknál?

Állandó levegőmennyiséghez változó üzemanyag-mennyiséget fecskendezünk, így változik a keverék összetétele. Ez minőségi szabályozás.

Dugattyús szivattyú: a befecskendezendő üzemanyag-mennyiségét a kiszorított térfogat változatásával érik el. A térfogat-változtatás a dugattyú elforgatásával valósul meg.

Mit értünk a motorok gazdasági hatásfokán? Írja le képletét és nevezze meg a változókat! Definiálja az üzemanyagok fűtőértékét, az órás üzemanyag-fogyasztást és az üzemanyaggal bevitt teljesítményt! Írja fel a motorok üzemi (hasznos) teljesítményének összefüggését és nevezze meg a változókat!

Gazdasági hatásfok:

Pü= üzemi teljesítmény, a teljesítmény tényleges értéke üzem során

Pa= üzemanyaggal bevitt teljesítmény


Órás üzemanyag-fogyasztás: időegység alatt elhasznált ütemanyag. B [kg/h]

Fűtőérték: H [kJ/kg]

Üzemanyaggal bevitt teljesítmény: Pa. Az üzem során felhasznált üzemanyag teljesítmény értéke. Pa=B*H

Hasznos teljesítmény:

Ahol: M= nyomaték

N fordulatszámon (ω)

Definiálja a terhelési viszony fogalmát! Mit értünk a motor rugalmassága alatt? Jelleggörbével magyarázza!

Terhelési viszony: Az üzemi teljesítmény és a névleges teljesítmény hányadosa.

Rugalmasság: a legnagyobb nyomaték, és a legnagyobb teljesítményhez tartozó nyomaték viszonya.

Ábrázolja diagrammban a belsőégésű motor nyomatékának, teljesítményének, órás és fajlagos üzemanyag-fogyasztásának változását a fordulatszám függvényében! Az Otto vagy dízel motor fajlagos üzemanyag-fogyasztása a nagyobb? Számszerű értékei?

nn= névleges fordulatszám

nmax.= maximális fordulatszám

na= alapjárati fordulatszám

B= órás ü.a. fogyasztás

b= fajlagos ü.a. fogyasztás

M= nyomaték

Pe= teljesítmény

Fajlagos üzemanyag fogyasztás:

ˇ   &nbs 141f56b p;  Négyütemű Otto-motor: 340-400 g/kWh

ˇ   &nbs 141f56b p;  Kétütemű Otto-motor: 480-600 g/kWh

ˇ   &nbs 141f56b p;  Dízelmotoroknál: 220-300 g/kWh

A motorba üzemanyaggal bevitt teljesítmény hányad része jelenik meg a főtengelyen Otto és dízel motor esetében? Sorolja fel azokat a veszteségeket, melyek a főtengely teljesítményét csökkentik, míg az vonóerőt képes kifejteni!

Csak 24-32%-a jelenik meg.

Főtengelyre jutó teljesítmény veszteségek:

ˇ   &nbs 141f56b p;  Áttételi

ˇ   &nbs 141f56b p;  Gördülési

ˇ   &nbs 141f56b p;  Csúszási

ˇ   &nbs 141f56b p;  Emelkedési

ˇ   &nbs 141f56b p;  Gyorsítási

Mi okozza az áttételi teljesítményveszteséget? Hány százaléka ez a főtengelyen mérhető teljesítménynek? Mi a neve az ezután fennmaradó teljesítménynek? Mit nevezünk áttételi hatásfoknak?

Áttételi veszteség keletkezik a tengelykapcsolón, sebváltón, kiegyenlítőművön, véglehajtáson. Értéke kerekes traktoron 10%, lánctalpas traktoron 12-14%. Értéke függ a kapcsolódó fogaskerekek számától és a csapágysúrlódástól. Ezután fennmarad a kerékteljesítmény.

Áttételi hatásfok:

Magyarázza a gördülési teljesítményveszteség okát! Definiálja a gördülési ellenállás, a gördülési ellenállási tényező fogalmát! Írja fel gördülési teljesítményveszteség összefüggését, nevezze meg a változókat!

Gördülési teljesítményveszteség: A kerék és a talaj deformációjára fordítódik.

Gördülési ellenállás: , [N] ahol mk a kerékre nehezedő tömeg, f a gördülési ellenállás tényezője

"f" függ: talajszerkezettől, talajnedvességtől, kerékjellemzőktől.

Gördülési teljesítményveszteség: [W] , ahol v= sebesség

Magyarázza a csúszási teljesítményveszteség okát! Definiálja a slip-et! Írja fel a csúszási teljesítményveszteség összefüggését, nevezze meg a változókat!

Csúszási teljesítményveszteség: A haladás során a hajtott kerék talppontja a talajon - tiszta legördülés helyett - hátrafelé eltolódik.

Slip: A csúszás miatt a kerék egy kerékfordulat alatt rövidebb utat tesz meg, mint a kerékkerület

Csúszási teljesítményveszteség:

ˇ   &nbs 141f56b p;  δ= slip

ˇ   &nbs 141f56b p;  Pü= üzemi teljesítmény

ˇ   &nbs 141f56b p;  ηá= áttételi hatásfok

ˇ   &nbs 141f56b p;  Pg= gördülési teljesítményveszteség

Magyarázza az emelkedési teljesítményveszteség okát! Rajzolja fel a lejtőre kapaszkodó traktorra ható erőket! Írja fel az emelkedési teljesítményveszteség összefüggését, nevezze meg a változókat!

Emelkedési teljesítményveszteség: A lejtő leküzdéséhez szükséges erő.

Emelkedési teljesítményveszteség:

Fe= a lejtő leküzdéséhez szükséges erő

G= a traktor súlyereje

= a lejtő hajlásszöge

Írja fel a vonóhorog teljesítmény és vontatási hatásfok összefüggéseit, nevezze meg a változókat! Mekkora vonóerőt képes a traktor motorikusan kifejteni (összefüggés)!

, ahol = vontatási hatásfok, és Pvh= vonóhorog teljesítmény.

Motorikusan:

Mekkora vonóerőt képes a traktor a keréktapadás következtében kifejteni (összefüggés)? Hogyan növelhető annak mértéke? Rajzolja fel és magyarázza a vonóerő-hiperbolát!

, ahol = a kerék és a talaj közötti tapadási együttható, és =Gadh, a hajtott kerekekre nehezedő adhéziós súly

Növelésének lehetőségei:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    növelése kapaszkodó felületekkel, talajjal érintkező nagyobb felülettel

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Gadh növelése a kerékre jutó gépsúly növelésével, pl. abroncs vízzel töltése, pótsúly

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Hajtott kerekek számának növelése

A sebesség növelésével a vonóerő hiperbolikusan csökken. Az üzemelési területet a hiperbola és a tapadási határ zárja körül.

Miért van szükség differenciálműre? Vázlaton mutassa be működését! Mi a differenciálzár szerepe?

Kanyarodáskor, irányváltoztatáskor a kerekek fordulókörei eltérőek, emiatt különböző hosszúságú utat tesznek meg. A kerékkopás és nyomtartás érdekében eltérő fordulatszámmal kell forogniuk. Ez a hajtott kerekekre értendő. Ezért van a differenciálmű (kiegyenlítőmű)

Kanyarodáskor az egyik féltengely fordulatszáma lecsökken. A bolygókerekek felgyorsítják a másik féltengelyt. Terepen a kipörgés gátlására a féltengelyeket összezárják. Erre való a differenciálzár.

Vázlaton mutassa be a forgózsámolyos és a tengelycsonk kormányzást! Mutassa meg a tengelycsonkok helyzetét kanyarban tengelycsonk-kormányzásnál! Vázlaton mutassa meg a kormánytrapéz kialakítását tengelycsonk kormányzásnál! Mutassa meg a trapézszárak metszéspontjának helyzetét egyenes haladásnál! Rajzon mutassa be és magyarázza a kormányzott kerekek helyzetét!

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kerékdőlés: felső rész kifelé dől. A csap döféspontja a talajon ne essen messze a kerék talppontjától.

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Kerékösszetartás: felülnézetben a jármű eleje felé. Korlátozza a kormányholtjátékot, a csap döféspontjához közelíti a kerék talppontját

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Tengelycsapdőlés: oldalnézetben hátrafelé. Az utánfutás miatt a kerekeket egyenesben tartja.

Nevezze meg a kormánymű elemeit a mellékelt ábra alapján!

1: kormánykerék

2: kormányoszlop

3: kormánymű

4: kormánykar

5: tolórúd

6: irányítókar

7: nyomtávrúd

8: trapézkarok

Ismertesse a járműfékek feladatait, csoportosítsa azokat működő szerkezetük alapján! Vázoljon mechanikus dobféket, magyarázza működését!

Feladatuk a jármű lassítása, megállítása, rögzítése.

Működő szerkezet alapján:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Dobfék

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Tárcsafék

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Szalagfék

Mechanikus dobfék: A fékkulcs elfordításával a fékpofák ráfeszülnek a fékdob belső felületére, és ettől súrlódó erő ébred köztük.

Ismertesse a járműfékek feladatait, csoportosítsa azokat működő szerkezetük alapján! Mi az előnye a hidraulikus fékrendszernek a mechanikushoz képest? Mi helyettesíti a fékkulcsot e fékeknél?

Működési elve megegyezik a dobfékével. Előnye, hogy mivel a nyomás a rendszerben egyenletesen oszlik el, egyidejű, és azonos nagyságú a fékerő. Egy dugattyú helyettesíti a fékkulcsot szerintem, de nem biztos!

TRAKTOR - MUNKAGÉP KAPCSOLAT

1.   &nbs 141f56b p;  Sorolja fel a traktor csatlakozó elemeinek fő csoportjait! Ismertesse a teljesítmény-leadó tengely szerepét, geometriai és mechanikai jellemzőit!

Csatlakozó elemek lehetnek: vontatott, függesztett és félig függesztett.

TLT:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    szerepe: A forgó mozgású energiát átjuttatja a munkagépnek.

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Geometriai jellemzők:

o   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   1 3/8 col = átmérő

o   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   6 borda

o   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   1 ¾ col = külső átmérő

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    Mechanikai jellemzők:

o   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   Fordulatszáma: 540/perc; 540E/perc; 1000/perc; vagy megtett úttal arányos

o   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   Forgásiránya szemből nézve

2.   &nbs 141f56b p;  Röviden ismertesse a kardántengely szerepét és a mezőgazdasági kardántengely vonalas ábráján fő részeit!

Szerepe: szintén forgómozgású energiát juttat át, csak ez változó nyomatékot is át tud vinni.

Kardáncsukló (villa, kereszt, villa)

Kardántengely (változó hosszúságú)

Kardáncsukló

Burkolat

3.   &nbs 141f56b p;  Sorolja fel a traktor csatlakozó elemeinek fő csoportjait! Mi a feladata a 3-pont függesztőműnek? Hogyan történik az emelés-süllyesztés? Ismertesse ábrával a hárompont-függesztés alapvető geometriai kialakítását és beállításának két alapesetét!Csatlakozó elemek lehetnek: vontatott, függesztett és félig függesztett.

Hárompont-függesztőmű feladata: munkagépek fizikai összekapcsolása

Emelés-süllyesztés: emeléskor a vezérlőszelep a nagynyomású hidraulikaolajat a munkahengerbe irányítja, ahol a nyomás felemeli a dugattyút, az pedig elforgatja az emelőkarokat. A süllyesztés a súlyerő hatására történik.

4.   &nbs 141f56b p;  Sorolja fel a traktor csatlakozó elemeinek fő csoportjait! Ismertesse ábrával a vonóhorog elvi kialakítását!

5.   &nbs 141f56b p;  Sorolja fel a traktor csatlakozó elemeinek fő csoportjait! Ismertesse a hidraulikus csatlakozó szerepét és a hidraulikus energiaátvitel fő elemeit!

Hidraulikus csatlakozó: nagy nyomású olajjal viszi át az energiát.

Energiaátvitel elmei: szivattyú, hidraulikus tömlő, olaj (kis, és nagy nyomású)

6.   &nbs 141f56b p;  Vázolja fel egyszerű vonalas ábrákkal a traktor és a munkagép összekapcsolási módjait, és röviden jellemezze az egyes módokat!

Függesztett                              Félig függesztett Vontatott

Egyes függesztett munkagépeken lévő kerék kizárólag munka közben, mélységhatárolásra használatos.

A félig függesztett munkagépek kereke munka közben mélységhatárolásra és megtámasztásra, szállításkor megtámasztásra szolgál.

Vontatott: pótkocsi, bálázó, trágyaszóró. Kerekei mindig hozzáérnek a talajhoz.

Rászerelt munkagép: szerelhető adapterei hidraulikus csatlakozással is csatlakoztatva vannak.

ANYAGMOZGATÁS

Vázlaton mutassa be, hogy mit értünk az ömlesztett és omlasztott anyag rézsűszögén! Definiálja a halmazsűrűség fogalmát!

Halmazsűrűség: [kg/m3] ömlesztett tömeg/térfogat

Vázoljon szállítócsigát és írja fel szállítási kapacitásának összefüggését! Nevezze meg a változókat!

Szállítási kapacitás:

Ahol:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    D= a csigalevél külső átmérője

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    = a töltési tényező (a vályú, vagy a cső telítettségére utal)

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    k= az emelkedéstől függő korrekciós tényező

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    s= menetemelkedés [m]

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    n= a tengely fordulatszáma [l/min]

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    = az anyag halmazsűrűsége [t/m3]


Vázoljon szállítószalagot és írja fel szállítási kapacitásának összefüggését! Nevezze meg a változókat!

Szállítási kapacitás: [t/h]

Ahol:

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    A= a szállított anyaghalmaz keresztmetszete [m2]

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    v= heveder sebessége

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    c= az anyag emelkedési szögétől, és a feladási módjától függő tényező

ˇ   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;   &nbs 141f56b p;    ρh= az anyag halmazsűrűsége [t/m3]Találat: 4889


Felhasználási feltételek