online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Tehergépkocsi rakfelületének billentése

gépészetfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
Folyamatos szallítóberendezések
Aszinkron motor modellek
A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
Fékszerkezetek
Képességeink kibontakoztatasa
Logikai tervezés Előadasvazlat
A rugókról altalaban
 
bal also sarok   jobb also sarok

Tehergépkocsi rakfelületének billentéseA tehergépjármű ömlesztett anyagot - földet - szállít. A célállomáshoz érve - kézierő igénybevétele nélkül - tudja rakományát a kívánt helyre üríteni!


A hidraulikus rendszer a tehergépjármű tartozéka.


A szivattyú bekapcsolását a gépkocsi vezetője végzi a billentés megkezdése előtt. (A szivattyú tehát nem működik állandóan csupán akkor, ha üzeme indokolt.)


A rakfelületet hidraulikusan egyoldalról működtetett munkahenger billenti.


A billentés vezérlésére szolgáló útmeghatározó elem a kezelőfülkében van elhelyezve úgy, hogy azt a vezető normál munkahelyzetében képes kezelni.


A kezelőszerv - útmeghatározó elem - a szivattyú indítását követően, csak akkor engedjen munkaközeget a hengerbe ha erre a gépkocsi vezetője külön utasítást, parancsot ad. Amennyiben a parancs (vezérlőjel) emelési folyamat közben megszűnik, a rakfelület térjen vissza alaphelyzetébe!


A belsőégésű motor billentés közbeni véletlen leállása - az útmeghatározó elem "emelés" helyzetében nem eredményezheti a rakfelület visszazuhanását!
2.1. ábra: Billenőplatós tehergépkocsi


A feladat nagyon hasonlít az előzőekben már megvalósítotthoz. Ezek ismeretében határozzuk meg közösen a szükséges hidraulikus elemeket és azok feladatát!


Sorsz:

Elem megnevezés:

Feladat:


FolyadéktartálySzivattyúNyomáshatároló szelepNyomásmérő műszerVisszacsapó szelep3/2-es útmeghatározó szelepFojtó-visszacsapó szelepMunkahengerHajlékony vezeték, tömlőA felsorolásban szereplő elemek túlnyomó részét már előzőekben alkalmaztuk, tehát ismerjük.


Kisebb eltérések az felhasználásra kerülő elemeknél a 6. sz. 3/2-es útmeghatározó elemnél, a 7. sz. fojtó- visszacsapó szelepnél és a 8. sz. munkahengernél lesznek.


Új - eddig nem érintett - egységként a 9. sz. hajlékony vezeték, tömlő lép csupán be. Alkalmazása azért szükségszerű, mivel a rakfelület billentése közben a munkahenger helyzete változik, - egy pont körül 838b11i elfordul - s ezt merev, acélcső vezeték nem képes biztosítani.


Vizsgáljuk meg a módosított és az új elemeket!


n   3/2-es útmeghatározó elem2.2. ábra: 3/2-es útmeghatározó elem


Az útmeghatározó elemnek teljesítenie kell azt a követelményt, hogy ha nincs vezérlőjel az emelési folyamat nem kezdődhet meg.Ennek feltétele a P jelű csatorna zártsága. (Ekkor a szivattyútól nyomófolyadék nem áramolhat a munkahenger irányába.)

Az A-T csatornák viszont nyitottak, ezzel biztosítják azt, hogy a henger dugattyúja alatti térből a folyadék a tartály felé távozzék.

A szeleptesten találunk még egy "L" jelű résolajvezeték csatlakozást. Erre azért van szükség, mivel a tolattyú és a szelepház tökéletlen tömítése miatt jelentkező résolajat a tartályba vissza kell vezetni.

Amennyiben a 3/2-es szelep tolattyújára nem hat vezérlő erő, (jel) mindenkor a rugóerő hatásának engedelmeskedik.

Azt az állást mely vezérlőjel nélkül automatikusan bekövetkezik BIZTOS ÁLLÁSNAK nevezzük.

BIZONYTALAN ÁLLÁS az mely csupán a vezérlőjel meglétének idejéig tart.


A tolattyút a rugóerő - vezérlőjel nélkül - minden esetben egy adott helyzetben igyekszik megtartani. Ez a szelep tehát EGY BIZTOS ÁLLÁSÚ, idegen kifejezéssel élve MONOSTABIL.


A tolattyú biztos állásában a P nyomócsatornát zárja. Ezért a szelepet ZÁRT ALAPHELYZETŰnek is nevezzük.


A rugó eltávolításával lehetőségünk lenne arra, hogy a tolattyú két olyan - egymástól különböző - helyzetet foglaljon el, melyeknek megváltoztatása csak újabb - ellentétes értelmű - vezérlőjellel valósítható meg. Ekkor KÉT BIZTOS ÁLLÁSÚ, BISTABIL elemről beszélhetünk.


n   Fojtó visszacsapó szelep


Eddigi alkalmazásnál már találkoztunk külön-külön a fojtó és a visszacsapó szeleppel, megismertük azok feladatát. Gazdasági és műszaki okokból - kevesebb vezetékkötés szükséges - a két szelepet egyetlen szelepházba építve is gyártják, már eleve párhuzamos kötésben. 

2.3. ábra: Fojtó-visszacsapó szelepAz 1. sz. szelepházba illeszkedik a 2. sz. menetes fojtóelem, melynek menetes kapcsolódása biztosítja az állíthatóságot.

A 3. sz. visszacsapó elemet az 4. sz. nyomórugó tartja zárt alaphelyzetében.


Az előző ábrákon jól látható, hogy B-A áramirány esetén (jobboldali ábra) a folyadék nyomása hat a visszacsapó szelep felületére, ez a rugót legyőzi és a visszacsapó szelep nyit. A nagy keresztmetszeten sok munkaközeg áramolhat át. Természetesen ezzel egyidőben a fojtószelepen keresztül is áramlik folyadék, azonban ez lényegesen kisebb mennyiségű, mint ami a visszacsapón átfolyik.


A-B áramiránynál (baloldali ábra) a visszacsapó szelepet a rugó ereje - de a folyadék nyomása is - zárja. Közegáram csak a fojtáson jöhet létre. Az itt átfolyó mennyiség - mivel az csupán a fojtóréseken keresztül jöhet létre - függ a fojtóelem mindenkori beállításától.


A fojtó-visszacsapó szelep jelképi ábrázolására a két - egyébként már általunk ismert - jelölést párhuzamosan kapcsoljuk, úgy ahogy az a valóságban is előfordul.


n   Munkahenger


A rakfelület billentéséhez egyoldali működtetésű munkahengert alkalmazunk. Mivel a gépjárművön kicsi a beépítésre rendelkezésre álló hely, így a munkahengernek egy speciális kialakítását, a teleszkóphengert építik be.


A teleszkóphenger egymásba illesz-

kedő és egymásban elcsúsztatható kü-

lönböző átmérőjű csövekből épül fel.


Nyomás hatására a csövek egymásból

kicsúsznak, a munkahenger lökethosz-

sza több méter is lehet.                        2.4. ábra: Teleszkópikus munkahenger


Ugyanakkor összenyomott - üres - szerkezeti hossza viszonylag kicsi. Ez indokolja mobil szerkezeteknél (pl.: gépkocsik, autódaruk, magas emelésű villástargoncák stb.) alkalmazását.


n   Hajlékony vezeték, tömlő


Mivel a munkahenger alsó hengerfedele az alvázhoz, a dugattyúrúd vége a billenő rakfelülethez gömbcsuklóval csatlakozik - lehetővé téve a működés közbeni billenést - merev, acél vezetékekkel nem valósíthatjuk meg a munkahenger és fojtó-visszacsapó szelep közötti kapcsolatot. Ekkor hajlékony vezetéket, közismert nevén tömlőt alkalmazunk.


2.5. ábra: Hidraulika tömlő

Lélek,

Szövetbetét,

Burkolat,A hidraulika tömlő az ábrán vázolt egységekből áll, melyek feladata a következő:


Lélek: Olajálló gumi. Nem nyomástartó, csupán a munkaközeg útját biztosítja.


Szövetbetét:   Külső felületén rézzel galvanizált acélszövet. A tömlő mechanikai szilárdságát biztosítja, ez a teherviselő elem. Ehhez kapcsolódik a vezetékek csatlakoztatására szolgáló csavarzat.


Burkolat:        Gumi jellegű anyag. A szövetbetét mechanikai védelmére szolgál.


A hidraulika tömlő felszerelésekor a következőkre kell figyelemmel lennünk:


A tömlőt nem szabad feszesen szerelni. Mindig kell, hogy legyen egy kicsiny "belógása". Erre azért van szükség, mivel nyomás hatására a tömlő belső átmérője növekszik, ezzel egyidőben a hossza csökken. Amennyiben a tömlő feszes, úgy ez a szakadásához vezet.

Húzó igénybevételnek kitenni TILOS!


Gépeinknél általában menetes - hollanderes - csatlakozásokat alkalmazunk. Előfordulhat, hogy szereléskor a tömlő a hollandi anyával együtt fordul. Ez a szövetbetét egyik irányú szálait jelentős húzásnak teszi ki, mely - legjobb esetben is - megrövidíti a tömlő élettartamát.

Csavaró igénybevételnek kitenni TILOS!


Elkerülhetetlen, hogy a tömlőt szereléskor, üzemeltetés során hajlítsuk. (Ez egyébként normál, üzemszerű igénybevétel.) A túlzottan kis ívű hajlítás, megtörés, szintén a teherviselő rész, a szövetbetét sérüléséhez, az elemi szálak szakadásához vezet.

Túlzottan kis ívben hajlítani, csavarni TILOS!


Javasoljuk a következő - általánosan elfogadott - szabály betartását a tömlő hajlításra való igénybevételénél:


ha a                 tömlő átmérője: d

legkisebb megengedett hajlítási sugár: Rmin


akkor a következő összefüggés igaz:


Rmin > d * (5-8)


Ez azt jelenti, hogy a tömlő élettartama érdekében ne hajlítsuk kisebb sugárban mint az átmérő öt-nyolcszorosa!


Két érték által határolt tartomány azért van megadva, mivel a vékonyabb tömlőkre a kisebb, a vastagabbakra - melyek eleve merevebbek - a nagyobb értékek vonatkoznak.A következő lapon a feladat megoldását biztosító részegységeket találja. Gondolja mégegyszer át a problémát! Kösse össze az elemeket, egészítse ki a kapcsolási rajzot úgy, hogy a kívánt működés jöjjön létre!

Figyelem!


A gyakorlókészlet nem tartalmaz teleszkópikus munkahengert. Ezt egy kettős működtetésű munkahengerrel pótoljuk. A henger dugattyúrúd oldali hengerterét tömlővel csatlakoztassa közvetlen a tartályra! Erre azért van szükség, mivel a rúdoldali hengertér csatlakozója visszacsapó szeleppel van ellátva, s ha ez zárt akkor mozgás nem jönne létre.


A dugattyú visszafutását a kapcsolás megvalósításánál és kipróbálásánál - rakfelület nem lévén - Önnek, fizikai erővel kell biztosítania!


Tehergépkocsi rakfelületének billentése


Egészítse ki és valósítsa meg a kapcsolást a gyakorlókészlet segítségével!


T

 

P

 

A

 

T

 

P

 

2.6. ábra: Tehergépkocsi rakfelületének billentése

 

2.6. ábra: Tehergépkocsi rakfelületének billentése

 

Állítsa a nyomáshatároló szelepet, jegyezze fel mit tapasztal a nyomásmérő műszernél ha a munkahenger dugattyúja eléri külső véghelyzetét!


A kapcsolás megvalósítása és működtetése közben a nyomásmérő műszeren a következő értékeket olvastam a munkahenger dugattyújának külső véghelyzete esetén:


Beállítás sorszáma

A nyomásmérő műszeren leolvasott érték: bar


Következtetés:


A nyomáshatároló szelep rugó-előfeszítését növelve a hidraulikus rendszer munkanyomása .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .....................


Ezeket a nyomásértékeket a munkahenger külső dugattyúállásánál tudtam leolvasni azért, mivel .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........


További ismeretek a 2. sz. feladathoz


n   2/2-es útmeghatározó elem


Ismereteink alapján el tudjuk dönteni, hogy a felírt számjelölés milyen szelepet jelent. 

2.7. ábra: 2/2-es útmeghatározó elem

Szelepház,

Tolattyú,

Nyomórugó,P; Nyomócsatorna,

A; Munkacsatorna,

L; Résolaj csatorna,A 2/2-es útmeghatározó elem a két csatornát - utat - zárni és nyitni képes. Visszafolyó csatornával nem rendelkezik. Tehát önmagában csak nyitó, vagy záró feladatra alkalmazható.


Egészítse ki a következő mondatokat!


Az ábrán látható 2/2-es útmeghatározó elem ..........................stabil. Ennek oka a szelep tolattyúja mögötti .......... ..... ...... ..... A tolattyú tehát csak addig tartja meg .......... ..... ...... ............................. helyzetét, míg arra .......... ..... ...... ................. hat.


A szelep alaphelyzete .......... ..... ...... ............. Amennyiben vezérlőjel nem hat a P; A csatornák a folyadék számára .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......


n   Rugóerő visszatérítéses munkahenger


Hidraulikában elég ritkán alkalmazott hengertípus. Alkalmazása akkor indokolt, ha a dugattyúrúdra nem hat olyan nagyságú erőhatás mely azt alaphelyzetébe képes lenne visszaállítani.2.8. ábra: Rugóerő visszatérítéses henger


Hengercső,

Dugattyú tömítéssel,

Dugattyúrúd a rugóval,

Hátsó hengerfedél,

Első hengerfedél,

Munkatér,

Kilevegőztetett tér,

A rugóerő visszatérítéses munkahengerek - ugyanazon dugattyúméret és nyomás esetén - kisebb erő kifejtésére, kisebb teher megemelésére képesek mint eddig megismert változataik.

Ennek oka az, hogy a rugó összenyomásához is energiára van szükség.


Azonos szerkezeti méretek esetén a rugóerő visszatérítéses henger dugattyújának lökethossza is rövidebb. (Amennyiben a rugó menetei egymásra támaszkodnak - teljesen összenyomott állapot - további dugattyú elmozdulás nem lehetséges.)
n    Feladat


Az előzőleg 3/2-es útmeghatározó elemmel megvalósított kapcsolást oldja meg 2 db. 2/2-es útmeghatározó elem alkalmazásával!


Egészítse ki a kapcsolási rajzot, majd a gyakorlókészlet elemeinek felhasználásával valósítsa meg! Működtesse!


Tehergépkocsi rakfelületének billentése 2 db. 2/2-es szeleppel


Figyelje és jegyezze fel mi történik ha az "A" és "B" jelű szelepek tolattyúit külön-külön,

vagy egyszerre kapcsolja!
 

 

2.9. ábra: Működtetés 2/2-es útmeghatározó elemmel

 

Egészítse ki és valósítsa meg a kapcsolást a gyakorlókészlet segítségével!

 


A megvalósított és működő kapcsolásnál a következőeket tapasztaltam:

"A" szelep

"B" szelep

Munkahenger dugattyúja

Visszafolyás a tartályba

zár

zárnyit

zárzár

nyitnyit

nyit
Indokolja meg a tapasztaltakat! Egészítse ki a mondatokat!Mindkét szelep zárt helyzetében a munkahenger dugattyúja .......... ..... ...... .................. azért, mivel ekkor munkafolyadék .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........................


Az "A" szelep nyitott és a "B" szelep zárt állapotában a munkahenger dugattyúja ................ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .. Ez a dugattyú ............................irányú mozgása.


Az "A" szelep zárt és a "B" szelep nyitott helyzeténél a munkahenger dugattyúja ................ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .. Ez a dugattyú ............................irányú mozgása.


Amennyiben mindkét szelep nyitott a dugattyú .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....... Ha ekkor a dugattyúrúdra erővel hatunk akkor a .......... ..... ...... .......... ..... ...... ... Ez a jelenség azért következik be mivel mindkét szelep nyitva, s ekkor a folyadék mindig a .......... ..... ...... .......................... terhelésű tér felé igyekszik távozni. Ez jelen esetben a .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..............................Remélhetőleg az eddigi gyakorlatokat sikeresen végrehajtotta, a feladatlapokat jól kitöltötte.


Ismeretei sokat gyarapodtak melyeket a gyakorlatban is eredményesen tud alkalmazni.


További új ismeretek elsajátítását megelőzően következzen egy önellenőrzés!


Lapozzon a következő oldalra!

 
Önellenőrzés 2.Figyelmesen olvassa el a kérdéseket! Jelölje az Ön által helyesnek ítélt válaszokat x-szel, vagy adjon rövid válaszokat!Miért alkalmaztunk a gépkocsi rakfelületét emelő munkahenger vezérlésére ZÁRT alaphelyzetű MONOSTABIL szelepet?


(4 pont)A fojtó-visszacsapó szelep feladata az, hogy.....


a./ egyik irányba kisebb, másik irányba nagyobb nyomással engedi a folyadékot                 o

b./ egyik irányba több, másikba kevesebb folyadékot enged            o

c./ csak a munkahenger dugattyújának emelő mozgását lassítja         o

(4 pont)A teleszkópikus henger alkalmazásának előnye az, hogy.....


a./ helyigénye kisebb, ezért mobil hidraulikánál terjedt el                   o

b./ kisebb olajnyomásnál is nagyobb erő kifejtésére képes    o

c./ mindkét irányú mozgása az olajnyomás hatására valósul meg       o

(3 pont)Nevezze meg a hajlékony vezeték (tömlő) részeit!

(2 pont)Sorolja fel milyen igénybevételeknek nem szabad kitenni a hidraulika tömlőt!
(4 pont)

Azonos szerkezeti méretek mellett a rugóvisszatérítéses henger - összehasonlítva a súlyvisszatérítéses hengerrel -


a./ lökethossza nagyobb és működtetéséhez nagyobb nyomás szükséges                            o

b./ lökethossza azonos és működtetéséhez kisebb nyomás szükséges                                 o

c./ lökethossza kisebb és működtetéséhez nagyobb nyomás szükséges                               o

(3 pont)


Mikor nevezünk egy szelepet ZÁRT alaphelyzetűnek?


a./ amikor minden csatorna zárt az adott kapcsolási helyzetben         o

b./ amikor működtetésmentes helyzetben a "P" csatorna zárt            o

c./ amikor működtetésmentes helyzetben a visszafolyó csatorna zárt o

(4 pont)

Elérhető pontszám:  24 pont

22-24 pont Kiválóan megfelelt

16-21 pont Megfelelt

0-15 pont Javaslom, figyelmesen

ismételje át!
Találat: 5694


Felhasználási feltételek