online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése

gépészetFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Targoncak
Csapagyszerelő prés
Autóvasarlaskor a vevö nem tudja eldönteni, szívó vagy feltöltös motort vasaroljon.
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
 
 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikus

A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai:


Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek

Gépipari technológia

Gyártási folyamat tervezése
A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket 412/2002. számon kiadom.NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZETÉrvényes: 2002. március 13-tól

Szóbeli vizsgatantárgyak
Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek

Gépipari technológia

Gyártási folyamat tervezése
Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek vizsgatantárgy szóbeli tételeiA) Munkajogi, vállalkozói, gazdasági és vezetési ismeretek


Jogi ismeretek

– Definiálja a jogi személy fogalmát!

– Csoportosítsa a legfontosabb munkajogi fogalmakat!

Ismertesse a munkaviszony létesítésének, módosításának és megszüntetésének lehetöségeit!

– Ismertesse a Kollektív Szerzödés jellemzöit, fö fejezeteit!


A jogi szabályozás eszközei

– Sorolja fel a közjog ismérveit!

– Sorolja fel a magánjog ismérveit!

– Ismertesse a polgárjog alapfogalmai!

– Mi a különbség a törvények, a rendeletek és a jogszabályok között?


A vállalkozás fogalma, fajtái

Értelmezze az életforma cég, megalapozó vállalkozás, nagyreményü cég fogalmakat!

– Ismertesse az egyéni vállalkozás fogalmát!

– Ismertesse a társas vállalkozások fogalmát, jogi szabályozásukat!


A felelösség

– Ismertesse az anyagi és a jogi felelösség fogalmát! 929c26j

Ismertesse a korlátlan, a korlátolt, az egyetemleges és a személyes felelösség fogalmát! 929c26j

– Ismertesse a jogi személyiség és a jogi személyiség nélküliség fogalmát!


Tárgyalóképesség és kommunikáció

– Ismertesse az együttmüködö és a versengö tárgyalás jellemzöit!

– Ismertesse a beszéd-, a meta- és az íráskommunikáció jellemzöit!


A konfliktus és a stressz

– Ismertesse a konfliktusmegoldó stratégiákat és ábrázolásukat!

– Jellemezze a stressz és a különbözö élmények összefüggését, ábrázolásukat!


A vállalkozások indítása

– Ismertesse a társasági formákat!

– Ismertesse a vállalkozások indításának feltételeit, a cégbírósági ügyintézést!

Ismertesse a gazdasági környezet felmérésének módszereit (piackutatás, marketingtevékenység)!


A vállalkozások gazdasági környezetének jellemzése

– Mit ért alatta: infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import?

– Ismertesse a nemzetközi gazdasági szervezeteket és jellemzöiket!

– Ismertesse Magyarország gazdasági célkitüzéseit!


A pénzügyi terv

– Ismertesse a pénzügyi számviteli- és az adatszolgáltatási kötelezettséget!

– Jellemezze a pénzügyi terv elemeit

jövedelemterv;

nyitómérleg;

nyereség-veszteség;

készpénzforgalom;

zárómérleg!

– Jellemezze a fedezeti pontot, ismertesse számítási és ábrázolási módját!


A vállalkozások adózása

– Ismertesse az adózás alapfogalmait, az adó- és járulékfizetési kötelezettséget!

– Ismertesse az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA) föbb jellemzöit!


Vállalkozások irányítása

– Ismertesse a tervezés lépéseit!

– Jellemezze a gazdasági növekedés tényezöit!

– Ismertesse a társaságok irányító szerveit!


A vállalkozások müködtetése

– Ismertesse a nyilvántartási, számlaadási kötelezettséget!

– Ismertesse a pénztárkönyv vezetésének elöírásait!

– Ismertesse a megszünés és átalakulás szabályait!


A költségek elemzése

– Csoportosítsa és ismertesse a költségeket szerkezetük, eredetük szerint!

– Ismertesse a költségcsökkentés módszereit!


A vállalati gazdálkodás eszközei

– Csoportosítsa és jellemezze a vállalati gazdálkodás eszközeit:

– Tárgyi eszközök.

– Forgóeszközök.

– Ismertesse az anyaggazdálkodás feladatait!

– Jellemezze a beruházást!


Üzemszervezési ismertetek

– Jellemezze az anyagi folyamatokat!

– Ismertesse a minöségellenörzés szerepét!

– Ismertesse az ergonómia fogalmát, alkalmazását!


A munkaértékelés

– Sorolja fel a vállalkozások szervezeti egységei!

– Ismertesse a létszámelemzés célját!

– Ismertesse a munkabér-felhasználás elemzését!

– Ismertesse a munkaerö hatását a vállalati eredményességre!

– Ismertesse az idökiesések elemzésének célját, módszereit!


A szervezés folyamatai

– Ismertesse a zavartalan müködés biztosításának lehetöségeit!

– Ismertesse az irányítási folyamatok szerepét!

– Ismertesse a munkaszervezési módokat!


Vezetési elvek

– Ismertesse a lineáris vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

– Ismertesse a funkcionális vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

– Ismertesse a törzskari vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!


Vezetöi stílusok

– Ismertesse az autokrata vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

– Ismertesse a demokratikus vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

– Ismertesse a liberális vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!


A vezetö személyisége

– Ismertesse az eredményes vezetés általános stílusjegyeit!

– Ismertesse a vezetö személyiségével szemben támasztott követelményeket!

– Ismertesse a hatékony vezetés megszervezésének feltételeit!

– Sorolja fel és ismertesse a vezetöi magatartás leggyakoribb hibáit!


B) Munka- és környezetvédelmi ismeretek


A munkavédelem alapkérdései

– Ismertesse a munkavédelem feladatát, területeit!

– Ismertesse a munkavédelmi törvény hatályát!

– Ismertesse a munkavédelem magyarországi irányítási rendszerét!


A munkavédelem alapkérdései

– Ismertesse a munkavédelmi oktatás és vizsgáztatási rendszere.

– Ismertesse a Munka Törvénykönyve munkavédelemmel kapcsolatos rendelkezéseit!

– Ismertesse a Munkavédelmi Törvény fö részeit!

– Ismertesse a Kollektív Szerzödés munkavédelemmel foglakozó részeit!

– Ismertesse a vállalati munkavédelmi szabályzatok tartalmi követelményeit!


A baleset

– Definiálja a baleset, a foglalkozási ártalom és a munkabaleset fogalmát!

– Ismertesse a baleset bejelentésének formáit!

– Ismertesse a kártérítési lehetöségeket!

– Sorolja fel a baleseti dokumentációkat és tartalmi követelményeiket!


A foglalkozási ártalom

– Ismertesse a foglalkozási ártalom lényegét!

– Mit ért egyoldalú igénybevétel alatt?

– Mi jellemzi a monotonitást, és milyen következményekkel járhat?

– Ismertesse a foglalkozási ártalmak megelözésének ergonómiai lehetöségeit!


A zajártalom

– Ismertesse az audiometriás mérések fajtáit!

– Ismertesse a halláskárosodást, a halláskárosodás megelözési módjait!


Különbözö technológiák során keletkezö sugárzások

– Ismertesse a különféle sugárzások káros hatását az emberi szervezetre!

– Sorolja fel és jellemezze az egyéni és a kollektív védöeszközöket!

– Ismertesse a meghozandó müszaki, szervezési és egészségügyi intézkedéseket!


Különbözö technológiák során keletkezö rezgések

– Csoportosítsa a rezgések fajtáit!

– Ismertesse a rezgések hatását az emberi szervezetre!

– Ismertesse a meghozandó müszaki, szervezési és egészségügyi intézkedéseket!


A klimatikus munkahelyek

– Ismertesse a klímatényezök hatását az emberi szervezet só-víz háztartására!

– Ismertesse az effektív hömérséklet meghatározási módjait!

– Ismertesse a müszaki megelözés lehetöségeit!

– Ismertesse a védöital jelentöségét!

– Ismertesse a munkahely szellöztetésének lehetöségeit.

Világítás-színdinamika

– Sorolja fel a természetes és a mesterséges megvilágítás követelményeit!

– Mutassa be a világítótestekre jellemzö fényeloszlási görbéket!

– Ismertesse a színkép fogalmát, a színek emberre gyakorolt hatását!

– Ismertesse a használatos alak- és színjeleket!


A nyomástartó edények biztonságtechnikája

– Ismertesse a nyomástartó edények jellemzö nyomásértékeit!

– Sorolja fel a nyomásszabályozók és nyomáshatárolók jellemzöi!


Az anyagmozgatás biztonságtechnikája

Ismertesse a kézi anyagmozgatás szabályait, az emelhetö teher nagyságának tényezöit!

– Ismertesse a gépi anyagmozgatás szabályait!

– Ismertesse az anyagtárolás szabályait!


Érintésvédelem

– Ismertesse az érintésvédelem feladatait!

– Ismertesse az érintésvédelmi megoldásokat az ide vonatkozó szabványok szerint!

Ismertesse a villamos berendezések telepítésének szabályait az ide vonatkozó szabványok szerint!


Elsö-segélynyújtási alapfogalmak

– Ismertesse az elsösegélynyújtás feladatát, lényegét!

– Ismertesse az elsösegélynyújtás szabályait!


Elsö-segélynyújtási eljárások

– Ismertesse az ájulások, rosszullétek ellátási lehetöségeit!

– Ismertesse az újraélesztés alapszabályait!

– Sorolja fel a mérgezések, fagyások, égések tüneteit, ismertesse ellátásukat!

– Ismertesse a sebek, vérzések ellátását!

– Ismertesse a törések tüneteit és ellátásuk módját!

– Ismertesse az elektromos áram élettani hatásait és az áramütéses sérült ellátását!


A tüzvédelem szervezése

– Ismertesse a tüzvédelmi oktatás és vizsgáztatás rendszerét!

– Mi a tüzvédelmi utasítás, ismertesse tartalmát!

– Mi a tüzriadóterv, mit tartalmaz, hogyan kell nyilvánosságra hozni?


Égéselméleti alapismeretek

– Ismertesse az égések fajtáit, az oltási módokat!

– Ismertesse a tüzoltási megoldásokat!

– Ismertesse a tüzjelzés feladatát, lehetöségeit!


Tüzveszélyes anyagok

– Csoportosítsa és jellemezze a tüzveszélyes anyagokat!

– Ismertesse a tüzveszélyes tevékenységek végzésének szabályait!


Tüzoltás

– Jellemezze a tüzoltó anyagokat!

– Ismertesse az oltóberendezések fajtáit!


A környezetvédelem alapkérdései

– Ismertesse a környezetvédelem kialakulását, feladatait!

– Sorolja fel és jellemezze a környezetvédelem területeit!


Ökológiai alapfogalmak

– Mit értünk energia-körforgalom alatt?

– Ismertesse az optimum törvényt!– Sorolja fel és jellemezze az életközösségek színtereit!


Környezetvédelmi módszerek, eszközök, területek

– Ismertesse a vízvédelem módszereit, eszközeit!

– Ismertesse a levegövédelem módszereit, eszközeit!

– Ismertesse az élövilág védelmének módszereit, eszközeit!

– Ismertesse a talaj védelmének módszereit, eszközeit!


Környezetvédelmi módszerek, eszközök, területek

– Mi a hulladékkezelés feladata?

– Mit értünk hulladékgazdálkodáson?


A környezetvédelem természettudományos alapjai

– Ismertesse az eutrofizációs elv lényegét!

– Ismertesse a génbank elv lényegét!

– Ismertesse az indikátor elv lényegét!

– Ismertesse a múzeum elv lényegét!


A környezetvédelem

– Sorolja fel a nemzeti parkok és a természetvédelmi területek feladatait!

– Ismertesse a magyar környezetvédelem és a Környezetvédelmi Világszervezet célkitüzéseit!

– Sorolja fel és jellemezze Magyarország nemzeti parkjait!


Gépipari technológia vizsgatantárgy szóbeli tételeiA) Gyártási eljárások, anyagismeret


Öntészet

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

Öntészeti alapfogalmak. Forma, minta, mag. Az öntéstechnikailag helyes konstrukció.

– Önthetöség. Az öntéssel alakított anyagok jellemzöi.

– Az egyes öntési eljárások (alkalmazási terület, elérhetö pontosság).

– Az öntvénytisztítás feladatai, eljárásai.

– Öntvényhibák. Az öntvények ellenörzése.


Müanyagok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A müanyagok legjellemzöbb tulajdonságai, csoportosítási módjaik. Vázanyagok.

– A müanyagok jellemzö alkalmazási területei.

– Müanyagsajtoló eljárások. A sajtolószerszám felépítése, adagolási módok. A sajto-lópor és a pasztilla elöállítása.

– Fröccsöntés. A fröccsöntö szerszám felépítése.

– Egyéb müanyagalakító eljárások (extrudálás, vákuumformázás).


Porkohászat

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A porkohászati termékek alkalmazási területei.

– A porkohászatban felhasznált anyagok és tulajdonságaik.

– A porkohászat gyártási folyamata.


A képlékenyalakítás elméleti alapjai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A fémek kristályos szerkezete, rácshibák.

– A fémek képlékenysége.

– Az alakítási szilárdság és az alakítási ellenállás.

– Az alakváltozás mértéke.

– Az alakváltozás sebessége.

– Az alakváltozás hatása a fémek tulajdonságaira.

– Képlékenyen alakítható anyagok.

Kovácsolás és hengerlés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A melegalakítás hatása a fémekre, a melegalakítás hömérséklete.

– A szemcseszerkezet változása, a nyomókúp fogalma, a szálelrendezödés.

– A szabadalakító kovácsolás szerszámai és müveletei.

– Egy és többüreges süllyesztékes kovácsolás.

– Hengerlés, hengerjáratok.


Csö- és rúdgyártás, dróthúzás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Varrat nélküli csögyártó eljárások lényege, müveletei (hengerlés, redukálás, húzás).

– Rúdgyártó eljárások.

– Dróthúzás.


Hidegfolyatás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A hidegfolyatás elvi alapjai, hidegfolyatásra alkalmas anyagok.

– A hidegfolyatás alapmüveletei.

– A hidegfolyató szerszám fö részei.


Hajlítás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az anyag feszültségi és alakváltozási állapota.

– A semleges réteg, a minimális hajlítási sugár.

– A kiindulási méret meghatározása.

– A visszarugózás, a hajlítószerszámok kialakítása.

– A hajlítás eröszükséglete


Mélyhúzás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

A mélyhúzás folyamata, fajtái, a lemez igénybevétele.

– A ráncképzödés és megakadályozása, terítékmeghatározás.

– A lemez alakváltozásának mértéke, húzómüveletek közötti hökezelés.

– A húzási fokozat, a húzások száma, a húzóerö, a munka és a teljesítmény meghatározása.

– Mélyhúzószerszámok fajtái.

– Mélyhúzható anyagok, a lemezek elökészítése, kenése.

– Mélyhúzáskor fellépö hibák és elhárításuk.


Lemezalkatrészek tömeggyártása vágással

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A vágómüveletek csoportosítása.

– A vágás folyamata, az anyag igénybevétele.

– A vágóerö, munka és teljesítmény meghatározása, az eröszükséglet csökkentésének lehetösége.

– Kivágó és lyukasztó szerszámok aktív elemei, a vágórés.

– Kivágó és lyukasztószerszámok osztályozási módjai, felépítésük.

– A gazdaságos anyagfelhasználás.


A forgácsolás alapfogalmai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A forgácsolás elemei, a forgácsképzödés folyamata, forgácsfajták.

– A forgácsolószerszámok élgeometriája.

– Forgácsoló mozgások.

– A fellépö erö felbontása, a fajlagos forgácsolási ellenállás.

– A forgácsolószerszámok anyagai.

– A forgácsoláskor keletkezö hö hatásai.

– A forgácsolószerszám éltartama.

– A megmunkált felület minösége.


Esztergálás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az esztergakések csoportosítása, élgeometria, alkalmazott szerszámanyagok.

– Számjegyvezérlésü gépeken alkalmazott szerszámokkal szemben támasztott követelmények.

– Az esztergálás forgácsolási jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

– Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

– Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.


Fúrás és furatbövítés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A fúró és furatbövítö szerszámok csoportosítása, élgeometria, alkalmazott szerszámanyagok.

– A forgácsolás jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

– Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

– Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.


Marás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A marási eljárások csoportosítása, forgácsoló mozgások.

– Marószerszámok csoportosítása, élgeometria, a marófogak alakja, alkalmazott szerszámanyagok.

– Számjegyvezérlésü gépeken alkalmazott marószerszámokkal szemben támasztott követelmények.

– A forgácsolás jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

– Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

– Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.


Üregelés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az üregelö eljárások csoportosítása, alkalmazási területe.

– A forgácsleválasztás módja.

– Az üregelöszerszámok felépítése, anyaga.

– A forgácsolás jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

– Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

– Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.Gyalulás, vésés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A gyalu és vésökések csoportosítása, élgeometria, alkalmazott szerszámanyagok.

– A gyalulás és vésés forgácsolási jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásá-nak szempontjai.

– Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

– Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.


Köszörülés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A köszörüszerszám jellemzöi, jelölése, megválasztásának szempontjai, felfogása.

– A köszörülési eljárások csoportosítása, jellemzöik. A forgácsolási adatok megválasztási szempontjai.

– Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

– Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.


Szikraforgácsolás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A szikraforgácsolás lényege, az anyagleválasztás elve.

– A tömb és a huzalelektródás szikraforgácsolás alkalmazási területe.

– A forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

– Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.


Különleges megmunkálások

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az anyagleválasztás módja, felhasználási területük.

– Elektrokémiai megmunkálások;

– Anódmechanikai megmunkálás;

– Ultrahangos megmunkálás;

– Megmunkálás lézerrel, elektronsugárral és plazmasugárral.


Finomfelületi megmunkálások

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A finomfelületi megmunkálások elve, szerszámai, technológiája.

– A finomesztergálás, finomfúrás és a finommarás.

– Dörzsköszörülés.

– Tükrösítés.


Forrasztás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Fogalma, a kötés jellemzése, fajtái, alkalmazási területük.

– Forraszanyagok, forrasztópákák.

– Kézi forrasztás, hullámforrasztás.

– Keményforrasztási technológiák.

Lánghegesztés, lángvágás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Fogalma, a kötés jellemzése, fajtái.

– Különféle anyagok hegeszthetösége.

– A lánghegesztés szerelvényei, gázok, lángfajták, hegesztöpálcák.

– Elökészítö müveletek, a hegesztés technikája, utólagos munkák.

– Hegesztési hibák.

– A lángvágás feltételei, elve, eszközei.


Ívhegesztés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A hegesztö ívben lejátszódó folyamatok.

– Különféle anyagok hegeszthetösége, a varratfém kristályosodása.

– Hegesztö elektródák, az elektróda kiválasztási szempontjai.

– Varratfajták.

– Elökészítés, elektródavezetési módok, utómunkálatok. Hegesztési hibák.

– A poralatti fedettívü automatikus hegesztés.


Védögázas ívhegesztés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Védögázok szerepe, tulajdonságai, alkalmazási területük a különbözö anyagok hegesztésénél.

– Az AWI hegesztésnél az ívben lejátszódó folyamatok, a polaritás szerepe, technológiája.

– Az AFI hegesztö eljárás berendezései, technológiája.

– A CO2 védögázas hegesztö eljárás alkalmazási területe, technológiája.


Villamos ellenálláshegesztés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az ellenálláshegesztés fizikai alapjai, az egyes acélfajtáknál fellépö hatások.

– A sajtolóhegesztési eljárások csoportosítása.

– A pont és a vonalhegesztés technológiája, berendezései.

– A varrathibák.


Korrózióvédelem

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A korrózió fajtái, okaik, lefolyásuk.

– Felületek elökészítési eljárásai.

– Fémes bevonatok készítésének anyagai, technológiája.

– Nem fémes bevonatok készítésének anyagai, technológiája.


Az acélok hökezelések elvi alapjai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az acélok hömérsékletváltozásakor lejátszódó folyamatok, az Fe-Fe3C és az Fe-C állapotábra jellegzetes szövetelemei.

– A hütési sebesség hatása a szövetszerkezetre, a diffúziós, a bainites és a martenzites átalakulás során lejátszódó folyamatok. Kritikus hütési sebesség.

– Az izotermikus és a folyamatos hütésre érvényes C-görbék, a keletkezö szövet-szerkezetek.

– A széntartalom és az ötvözöanyagok hatása az acélok hökezelhetöségére.


Teljes keresztmetszetü hökezelések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A hökezelés szakaszai általánosságban.

– A hökezelési eljárások fajtái és céljuk.

– A hevítés és a höntartás folyamán lejátszódó folyamatok, a káros hatások kiküszöbölési módjai.

– Hütöközegek, hütöközegek megválasztásának szempontjai. A hütés során lejátszódó folyamatok.

– Átedzhetöség.


Hökezelési müveletek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A müveletek alkalmazási területe, célja, technológiája:

feszültségoldó izzítás;

lágyítás;

újrakristályosítás;

normalizálás;

diffúziós izzítás;

öregítés;

ausztenites lágyítás;

edzés;

megeresztés, nemesítés.


Kérgesítö eljárásokA rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A kérgesítö eljárások alkalmazási területe, csoportosítása.

– Az eljárások jellemzöi, alkalmazási területe, technológiája, elönyeik, hátrányaik:

indukciós edzés

lángedzés

betétedzés

nitridálás


B) Megmunkálógépek


Forgómozgású fokozatos föhajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Fordulatszámsorok. A v-D diagram.

– Hajtómüegységek. Szíjhajtások, fogaskerekes hajtómüegységek.

– Hajtómüvek jellemzö ábrái.

– Szabályos, túlfedett és elötéttengelyes hajtómüvek.

– Fogaskerekek fogszámának meghatározása, hibagörbe.


Forgómozgású föhajtómüvek vezérlése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A vezérlés feladata, fajtái.

– Mechanikus vezérlések fajtái, szerkezeti megoldásai.

– Hidraulikus vezérlöberendezések.

– Elektromos vezérlések.

– Elektro-hidraulikus vezérlések.


Forgómozgású fokozat nélküli hajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A fokozat nélküli hajtómüvek elönyei, fordulatszámábra.

– Mechanikus fokozatnélküli hajtómüvek, alkalmazási területük.

– Hidraulikus és villamos fokozatnélküli hajtómüvek, alkalmazási területük.


Szíj- és fogaskerékhajtás terhelhetösége

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Szíjhajtások alkalmazási területe föhajtómüvekben.

– A szíjak terhelhetösége, szíjtárcsák.

– Fogaskerekek terhelhetöségi számítása, kritikus kerék kiválasztása.

– Fogtö ellenörzése hajlításra, fogak ellenörzése felületi igénybevételre.

– Fogaskerekek kialakítása.


Tengelyek terhelhetösége, csapágyazásuk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Hajtómütengelyek terhelése, a terhelö erök komponensei.

– A terhelési esetek meghatározása.

– A tengelyek terhelhetöségi diagramja.

– Hajtómütengelyek csapágyazása.


Föorsók és csapágyazásuk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A föorsók szokásos kialakítási módja.

– Eszterga föorsójának igénybevétele, a föorsó terhelhetöségi diagramja.

– A föorsók csapágyazásának kiválasztási szempontjai.

– Föorsócsapágyak terhelhetöségének ellenörzése, terhelhetöségi diagram.


Tengelykapcsolók és fékek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Szerszámgépeken alkalmazott tengelykapcsolók.

– Súrlódó tengelykapcsolók terhelhetösége.

– A súrlódólemezes tengelykapcsolók müködtetési módjai, kialakításuk.

– Szerszámgépek fékberendezése, a fékezési idö meghatározása.


Irányváltó hajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A fogaskerék-fogasléc hajtás felhasználási területe, elönyei, hátrányai. A hajtás szilárdsági ellenörzése.

– A csiga-fogasléc hajtás elrendezési lehetöségei, felhasználási területe, elönyei, hátrányai. A hajtás szilárdsági ellenörzése.

– A csavarorsó-csavaranya hajtás jellemzö felhasználási területei, elönyei, hátrányai. A holtjáték kiküszöbölési lehetöségei. Alkalmazott menetfajták. A hajtás szilárdsági ellenörzése.

– Golyósorsó kialakítása, elönyei. Holtjáték kiküszöbölése.

– Hidraulikus hajtás felhasználási területei, elönyei, hátrányai. A hajtás szilárdsági ellenörzése.


Irányváltó szerkezetek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az irányváltó szerkezetek feladatai, az irányváltó szerkezetekkel szemben támasztott követelmények.

– Fogaskerekes irányváltók kialakítása.

– Tengelykapcsolós irányváltók.

– Hidraulikus irányváltó szerkezetek.


Robotok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A robotok alkalmazási területe.

– A robotokban alkalmazott csuklók alaptípusai.

– A gyakorlatban használatos robotkarok felépítése, csuklókiosztása.

– Koordinátatranszformációk, robotprogramozás.


Üregelö és darabológépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Üregelögépek fajtái, jellemzöik.

– A darabolás gépei, jellemzöik, szerszámaik.


Hidraulikus hajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A hidraulikus energiaátalakítás. A hidraulikus hajtómüvek elönyei, hátrányai.

A hidraulikus hajtómüvekben használt olajokkal szemben támasztott követelmények.

– A hidraulikus hajtómüvek szerkezeti elemei.

– Hidraulikus szivattyúk és motorok.

– A szivattyúk kiválasztási szempontjai, összehasonlításuk.

– A hidraulikus hajtómüvek alkalmazási területei a szerszámgépeken.


Mellékhajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A mellékhajtómüvek feladata, osztályozása.

– A jellemzö mellékhajtómüvek fordulatszámai, elötolássorok.

– Elötolások szabályozhatósága.

– Folyamatos mellékhajtómüvek.


Cserekerekes hajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Felhasználási területe.

– A cserekerekek rögzítése. Cserekerék-készlet.

– Cserekerékszámítás menetvágáshoz.


Szakaszos müködésü mellékhajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Felhasználási területük.

– Lehetséges szerkezeti megoldások.

– A szakaszos elötolómüvek müködtetö, szabályzó és végrehajtó elemei.


CNC szerszámgépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A CNC gépek koordináta-rendszerei.

– A pontvezérlés jellemzöi, alkalmazási területe.

– A szakaszvezérlés jellemzöi, alkalmazási területe.

– A pályavezérlés jellemzöi, alkalmazási területe.

– Közvetlen és közvetett útmérö rendszerek.


Csúcsesztergák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Jellemzöik, csoportosításuk.

– Az egyetemes eszterga felépítése, szerkezeti részei, mozgásláncolata.

– Szerszámbefogó tartozékok, munkadarab-befogó tartozékok, esztergakészülékek.

– A gépágyra ható terhelések.

– Egyéb csúcsesztergák alkalmazási területe, jellemzöik, felépítésük (teljesítmény-eszterga, többkéses eszterga, másolóeszterga).


Revolver esztergák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A mellékidö csökkentésének lehetöségei.

– A torony és a dobrevolver eszterga felépítése, fö részei, mozgásláncolata.

– A torony és a dobrevolver eszterga összehasonlítása, munkaterületük meghatá-rozása.

– Munkadarab-megfogó és adagoló berendezések. Szerszámbefogók.

Automata esztergák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az automaták általános jellemzése, vezérlöelemek, a vezérlés feladata.

– Az automaták csoportosítása.

– A hosszeszterga-automata felépítése, föbb technológiai jellemzöi.

– Az alakbeszúró-automata esztergák felépítése, föbb technológiai jellemzöi.

– A revolverautomata esztergák felépítése, föbb technológiai jellemzöi.

– Többorsós automata esztergák felépítése, föbb technológiai jellemzöi.


CNC vezérlésü esztergák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Általános jellemzés, felépítés.

– A koordinátatengelyek helyzete. A jellegzetes pontok (gépi nullapont, munkadarab nullapont, referenciapont) a gép munkaterében.

– Szerszámtároló, szerszámbefogó, szerszámkorrekció. Szerszámbeállító készülék.

– Szimuláció feladata, tesztfuttatás.

– A szerszámellenörzés feladata, lehetöségei.


Gyalu és vésögépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Alkalmazási területük.

– A harántgyalu szerkezeti felépítése.

– A lengöhimbás hajtómü mozgásviszonyai. Sebesség és gyorsulásábra,

– A lengöhimbás hajtómüben fellépö eröhatások.

– A hosszgyalu szerkezeti felépítése, mozgásviszonyok.

– A vésögép szerkezeti felépítése.

– Mozgásviszonyok a végtelen és a véges hajtórúddal rendelkezö forgattyús hajtómüben.

– Sebesség és gyorsulásábra. A forgattyús hajtómüben fellépö eröhatások.

– Különleges gyalugépek.


Fúrógépek föbb csoportjai és alaptípusai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A fúrógépek osztályozása.

– Az asztali, az oszlopos és az állványos fúrógépek alkalmazási területe, felépítése, mozgásviszonyaik.

– A sugárfúrógép alkalmazási területe, felépítése, mozgásviszonyok.

– A többorsós fúrógépek alkalmazási területe, felépítése, mozgásviszonyok.

– Vízszintes fúrómü jellemzöi, mozgásviszonyai, szerkezeti felépítése, alkalma-zási területe.

– A helyzetfúrómü jellemzöi, mozgásviszonyai, szerkezeti felépítése, alkalmazási területe.

– CNC fúrógépek koordináta-rendszere.

– Munkadarab és szerszámbefogók.


A marógépek föbb csoportjai és alaptípusai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A marógépek osztályozása.

– A vízszintes konzolos marógép szerkezete és kinematikai elemzése.

– A függöleges és az egyetemes marógép felépítése.

– Síkmarógépek általános jellemzése, föbb típusai.

– A marógépek föorsóvégzödései, a szerszámbefogás, szerszámbefogó tartozékok.

– Munkadarabbefogó tartozékok. Az egyetemes osztófej.


A köszörügépek föbb csoportjai és alaptípusai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A köszörügépek általános jellemzése, munkaterülete, osztályozása.

– A palástköszörülés módja, mozgásai. A palástköszörügép szerkezeti és mozgástani felépítése.

– Furatköszörülés, a furatköszörügép jellemzöi. Csúcsnélküli köszörük.

– Síkköszörülési módok, a gépek szerkezeti és mozgástani felépítése.

– Munkadarab befogási módok. Korongszabályozó szerkezetek.


Menetgyártó gépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Menetek származtatása, menetfajták.

– Menetvágás esztergán, vezérorsó-eszterga. Helyesbítöszerkezet.

– Menetmetszö gépek.

– Menetmarógépek fajtái, alkalmazási területük, mozgásviszonyok.

– Menetköszörülö eljárások, menetköszörük.

– Képlékeny menetgyártó eljárások.


Fogazógépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Fogazó eljárások csoportosítása.

– Hengeres kerekek fogazógépei.

– Kúpkerékfogazó gépek.

– Fogköszörük, foghántolók.


Megmunkáló egységek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A megmunkáló egységek felépítése, csoportosítása.

– Aggregát egységek.

– Megmunkáló központok.

– A megmunkáló egységek rendszerbe kapcsolása


CNC marógép

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A CNC marógépek felépítése, mozgások, vezérlés.

– Koordinátatengelyek.

– CNC marógépek szerszámozása, munkadarabok felfogása.

– CNC marógépek programozása.


Rugalmas gyártórendszerek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A rugalmas gyártórendszer alrendszerei.

– A szerszámszervezés feladatai, szerszámkódolási rendszerek.

– A munkadarab-szervezés feladatai, a munkadarab-befogó, munkadarab tároló, munkadarabváltó és munkadarab-szállító rendszerek.

– A rugalmas gyártórendszer alrendszereinek összekapcsolása.

– Adatfeldolgozó egységek.


A képlékeny alakítás gépei

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az alakító gépek megválasztásának szempontjai.

– Az alakító gépek csoportosítása, kialakításuk, beállítási lehetöségük.

– A sajtoló gépek terhelhetösége.


C) Mechanikai mérések


A mérések feladatai, alapfogalmak

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A mérés célja.

– Mérési alapfogalmak.

– Mérési módszerek csoportosítása.

– Mérési hibák.


Méröeszközök jellemzöi, kiválasztásuk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Méröszközök metrológiai jellemzöi.

– Kiválasztási szempontok.


Méröhasábok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Méröhasábok alkalmazása.

– Pontossági osztályok, hibák.

– Méröhasábok anyaga, kezelésük.

– Méröhasábkészletek, tartozékok.

– Méröhasábok ellenörzése.


Tolómérö

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A nóniusz elv.

– Tolómérök fajtái, kialakításuk.


Mikrométer

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A mikrométerek elve.

– Típusai, alkalmazási területe.

– Mikrométer hibái, ellenörzése.


Méröórák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Felépítési elvük, kialakításuk.

– Fajtái.

– Méröóra tartozékok.

– Méröórák pontossága, ellenörzése.


Optikai hosszméröeszközök

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az Abbe-elv.

– Az optikai méröeszközöknél alkalmazott okulátorok.– A függöleges, a vízszintes és az egyetemes hosszmérögép felépítése.


Mikroszkópok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Fajtái, fö részeik.

– A mühelymikroszkóp felépítése, kezelése.


Mechanikus finomtapintók

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A miniméter, az orthotest és a mikrokátor felépítése, müködési elve, jellemzöi.

– Alkalmazási területük.


Villamos finomtapintók

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A villamos finomtapintók müködési elve.

– Felépítésük, szerkezeti kialakításuk.

– Alkalmazási területük.


Pneumatikus hosszmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A pneumatikus hosszmérés elve, alkalmazott rendszerek.

– A pneumatikus hosszmérök felépítése. Méröfejek.

– Mérési hibák.

Idomszerek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Elve, alkalmazása, fajtái.

– Anyaguk, kialakításuk.

– Idomszerek gyártási türései.

– Idomszerek ellenörzése.


Sorozatmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A sorozatmérés elve, eszközei.

– A mérés folyamata, módszerei.

– Mérési eredmények rögzítése, eloszlási görbe.

– A mérési eredmények értékelése.


Automatikus méretellenörzés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A méröautomaták szerkezeti elemei és müködésük.

– Osztályozó berendezések.


Megmunkálás közbeni méretellenörzés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Passzív mérés megmunkálás közben.

– Aktív mérés.


Alakhelyesség ellenörzés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az alaktürések megadási módjai.

– Alakellenörzési eljárások csoportosítása, fajtái.

– Alakellenörzés projektorral.


Furatmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Furatok türése.

– Furatmérés elve, alakhibák.

– Furatmérési módszerek.


Szögmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Szögek türése, megadásuk.

– Szögmérö eljárások.


Kúpos felületek mérése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Kúposság megadása, türések.

– Külsö és belsö kúp mérési eljárásai.


Menetmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Menetek jellemzöi.

– Menetek jellemzöinek mérése.


Fogaskerekek ellenörzése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Fogaskerekek jellemzö méretei.

– A jellemzö méretek türései.

– Fogaskerekek jellemzö méreteinek ellenörzése.


Helyzet és alakpontosság ellenörzése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A helyzet- és alaktürések megadási módja.

– Az egyenesség, a síklapúság, a párhuzamosság, a merölegesség és az egytengelyüség ellenörzése.


Mozgó alkatrészek ellenörzése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A körfutás és a tengelyirányú ütés türésének megadása.

– Körfutás ellenörzése. A tengelyirányú ütés ellenörzésének elve.


Felületi érdesség mérése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A felületi érdesség fogalma, méröszámai.

– Szubjektív vizsgálatok.

– Objektív érdességmérés.


Szövetszerkezeti vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A szövetszerkezet fogalma.

– Mikroszkópi csiszolatok készítése.

– Szövetszerkezet fajtái, elemzése.


Mechanikai anyagvizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A statikai vizsgálatok célja.

– A szakító, a nyomó, a hajlító, a nyíró és a csavaróvizsgálat.


Keménységvizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Keménységvizsgáló eljárások.

– Az eljárások eszközei, elrendezésük.

– Keménységi méröszámok.


Dinamikus vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az ütö- és a fárasztóvizsgálat célja.

– A vizsgálat elrendezése, berendezései.

– A mérési eredmények értékelése.

Technológiai vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A technológiai vizsgálatok célja.

– A vizsgálatok elrendezése, berendezései.

– A mérési eredmények értékelése.


Hibakeresö vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A hibakeresö vizsgálatok célja, alkalmazási területe.

– Hibakeresö eljárások.


Gyártási folyamat tervezése vizsgatantárgy szóbeli tételeiGyártási pontosság

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A megmunkálási pontosság fogalma, a hibák fajtái.

– Szóródás, eloszlási görbe, türés fogalma.

– Szabványos mérettürések, illesztések.


A gyártási pontosságot befolyásoló tényezök

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Rendszeres és véletlen makro- és mikrogeometriai hibák.

– A különbözö gyártási eljárásokkal elérhetö gyártási pontosság és felületi érdesség.

– A rendszeres és véletlen hibák összegzése.


Méretláncok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A méretlánc fogalma, méretláncfajták.

– A méretláncok általános törvényei.

– A méretek és türések átszámításának oka, az átszámítás szabályai.

– Méretlánc-megoldás módszerei.


Bázisok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A bázisok fogalma, fajtái.

– A bázisválasztás szempontjai, bázisválasztási hibák.


Helyzetmeghatározás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A helyzetmeghatározás célja, szabályai, fokozatai.

– A helyzetmeghatározással kapcsolatos bázisok és hibák.


A ráhagyás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A ráhagyás fogalma, fajtái, jelentösége.

– A ráhagyást befolyásoló tényezök.

– A munkadarab ráhagyásszámításának elve.


A gyártási folyamat

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A gyártási folyamat elemei.

– A technológiai folyamat jellemzése.

– A technológiai folyamat szakaszai.

– A technológiai folyamat-rendszer kapcsolatai.


A technológiai folyamat tervezésének szempontjai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A gyártás technikai feltételei.

– A gyártás tömegessége és szervezési típusa.

– Az alkatrész funkcionális és technológiai helyessége.

– Az elögyártmány kiválasztása.


A technológiai folyamat elvi vázlata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az alkatrészgyártás általános technológiai folyamatának szakaszai.

– A szükséges információk.

– A müveletek sorrendjének és tartalmának többvariációs meghatározása.


Müvelettervek és müveleti utasítások

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A müvelettervezés okmányai, ügyvitele.

– A müveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása.


A gazdaságos gyártási mód és sorozatnagyság

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A darabidö és az önköltség függése a darabszámtól.

– Kritikus darabszám.

– Gazdaságos sorozatnagyság.


Az alkatrészmegmunkálás csoportmódszere

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az alkatrészek osztályozása, csoportosítása.

– Komplex müvelettervek.

– Müszaki-gazdasági elemzés.


Számítógépes technológiai tervezés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Elönyei, alkalmazási területe.

– A feladatmegoldás lépései, a technológiai tervezés folyamata.

– Alkalmazási jellemzök.

– Adatbázisok.


Többszerszámos megmunkálás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A többszerszámos megmunkálás általános jellemzöi.

– A megmunkálási pontosság biztosítása.

– A technológiai adatok meghatározásának sajátosságai.


Tengelyek megmunkálása

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Tengelyek jellemzöi, csoportosításuk a gyártás szempontjából.

– Elögyártmány kiválasztási szempontjai.

– Gépkiválasztás.

– Munkadarab befogása, a befogásból adódó hibák.

– A megmunkálás általános müveleti sorrendje.


Esztergagépeken végezhetö munkák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A kúpos felületek jellemzöi, csoportosításuk.

– Kúpesztergálási módok.

– Gömbfelület esztergálása.

– Menetkészítés esztergán.


Müvelettervezés revolveresztergákra

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A revolvereszterga-típus kiválasztási szempontjai.

– Bázisválasztás.

– Müveletösszevonások, technológiai adatok meghatározása.

– Müveletterv.


Müvelettervezés automata esztergákra

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Az automata esztergák jellemzése a jellegzetesen megmunkálható munkadarabok alapján.

– A technológiai folyamat tervezése.

– A müvelettervezés munkafázisai.


Tárcsaszerü alkatrészek gyártásának müvelettervezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Elögyártmány megválasztásának szempontjai, gépkiválasztás.

– Munkadarab befogása, a befogásból adódó hibák.

– A megmunkálás általános müveleti sorrendje.


Lapos és szekrény alakú alkatrészek müvelettervezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Lemezek, asztallapok müvelettervezése.

– Gépágyak, keretek, gépállványok müvelettervezése.


Müvelettervezés NC (CNC) gépekre

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A programdokumentáció részei.

– A felfogási terv, a koordinátaterv, a megmunkálási terv és a szerszámterv.

– A geometriai információk meghatározása.


CNC programozás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Programfelépítés, mondatfelépítés.

– Útfeltételek.

– Szerszámkorrekció.

– Ciklusok.

– Technológiai adatok, segédfunkciók.


Fogaskerekek gyártása

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– Elögyártmány megválasztása, gépkiválasztás.

– Müveleti sorrend hornyos agyú fogaskerék gyártásához általános esetben.


Bordástengely müvelettervezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A bordás kötések jellemzöi.

– A külsö és a belsö vezetésü bordástengely és agy megmunkálási tervének összehasonlítása.

– Müveleti sorrendterv.


A szerelés müvelettervezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A szerelés dokumentációi és tartalma.

– Szerelési módok.

– A szerelési munkák eszközei.


Minöségbiztosítás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

– A minöség, minöségellenörzési alapfogalmak.

– A minöségellenörzés fajtái.

– Minöségszabályozási alapfogalmak, a minöségszabályozás stratégiái.

– A teljeskörü minöségszabályozás.

Találat: 3767