online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Csapagyszerelő prés

gépészetFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Targoncak
Csapagyszerelő prés
 
 

Csapágyszerelő prés6.1. ábra: csapágyszerelő prés

 

A gördülőcsapágyak szerelését - külső, belsőgyűrű és gördülőtestek a kosárral - hidraulikus sajtoló végzi. A sajtoló munkahenger dugattyújának a préselési folyamatot nem szabad ütésszerűen végrehajtani. (Nem beütni, benyomni kell!)
Egészítsűk ki a kapcsolást!


Állítsuk össze a rendelkezésre álló ele-mekből a gép műkö-dőképes modelljét!A rendszernyomást 30 bar-ra állítsuk!


  Állítsuk a fojtószelepet és figyeljük a mun-kahenger dugattyú-jának sebességét, valamint a nyomásmérő műszerek által mutatott értékeket!

T

 

P

 

B

 

A

 

6.2. ábra: Csapágyszerelő prés kapcsolási vázlata

 

p1

 

p2

 

p3

  A fojtószelep állításával érjünk el különböző sebességértékeket a munkahenger dugattyújánál!


Miközben a dugattyú mozgást vég 656g61g ez olvassuk le a nyomásmérő műszerek által mutatott értékeket a dugattyú pozitív és negatív mozgásánál egyaránt! Jegyezzük ezt a mérési táblázatba!


p1 (bar)               p2 (bar) p3 (bar)

Fojtó állítás
A fojtószelep állításával nem csak a sebesség, de a nyomásértékek is változnak. Amennyiben a fojtószelepet eléggé zárta, úgy tapasztalhatta azt, hogy a dugattyú pozitív irányú mozgása esetén a p2 nyomásmérő műszer több mint 30 bar nyomást mutatott.


A rendszer előzetesen beállított legnagyobb nyomása 30 bar. Ezt a szivattyú mellett lévő műszeren ellenőrízzük!


Hogyan lehetséges az, hogy a rendszernyomás 30 bar, mi mégis ennél nagyobb értéket olvastunk le a p2 műszeren? Talán elromlott a műszer?


Gondolkodjon és elképzelését írja le röviden!
A fojtószeleppel - már az első feladat keretén belül - találkoztunk. Most is a nyomóközeg mennyiségének beállítására alkalmaztuk, s a folyadék mennyiséggel - térfogatárammal - vezéreltük a dugattyú mozgási sebességét.


A mennyiségmeghatározó fojtószelepeknek állandó és változtatható kivitelei terjedtek el. Elsősorban a változtatható fojtókkal találkozunk, mivel ez lehetővé teszi a mindenkori igénynek megfelelő beállítást.
Állandó fojtások:

a. b.

6.3. ábra: Állandó fojtások


Az állandó fojtások két fajtáját látjuk az előző ábrán. Az „a” ábra egy nagy fojtófúrat hosszúságú, míg a „b” ábra egy kis réshosszúságú, - úgynevezett blende jellegű - fojtószelepet ábrázol.


Mivel az „a” esetben a szűkület hossza felfogható úgy mint egy kis keresztmetszetű cső - melyben a folyadék súrlódása nyomásesést idéz elő és ez függ a csővezeték hosszától - ezen fojtószelepekben a folyadék súrlódása idézi elő azt az ellenállást, mely a mennyiséget befolyásolja.


Ennél a fojtószelepnél az átfolyás mennyisége viszkozitás függő. Jele:A „b” fojtószelepnél a nyomóközeg élen áramlik át, melynek hossza gyakorlatilag nulla. Itt nem a folyadéksúrlódás, hanem az áramlás hatására kialakuló turbulencia okoz ellenállást, mely a mennyiséget csökkenti.


A blende fojtószelepnél az átfolyás mennyisége független a viszkozitástól: Jele:


Ezen fojtóelemek elterjedésének akadálya az, hogy nem tudjuk a mindenkori igénynek megfelelő mennyiséget utánállítani. A fúrat mérete egyszer, s mindenkorra meghatározza a térfogatáramot.


Állítható fojtások:
 ábra: Viszkozitásfüggő állítható fojtószelep


Ennek a szelepnek kialakí-tásával és feladatával már előzőekben megismerked-tünk.


Jele:


6.5. ábra: viszkozitás független állítható fojtószelep

 Szelepház,

Fojtócsap, csigavonal alakú pályával,

Fedél,

Tömítés

A szelep vezérlőeleme, a csigavonal alakban megmunkált fojtócsap. Ennek elfordításával tudjuk az átömlési keresztmetszetet, s ezzel a térfogatáramot beállítani. Mivel a fojtócsap és fojtórés élben takarják egymást, ezért az átfolyás viszkozitástól független.


Visszatérve a csapágyszerelő prés munkahenger dugattyújának működésére, - elsősorban a sebességekre figyelve - azt tapasztaltuk, hogy a beépített fojtószelep mindkét irányú mozgást fékezte. Ez indokolatlan, hiszen a dugattyú negatív irányba bármilyen gyorsan haladhat. Negatív irányú fékezése csupán a munkaciklus megnyújtásához, az összerakott csapágyszám csökkenéséhez vezet.


Ismerjünk meg egy olyan útmeghatározó elemet, mely lehetővé teszi az úgynevezett szelektív sebességbeállítást az eddigiekben alkalmazott fojtószelep beépítésével. A szelektivitás szó annyit jelent, hogy igény szerint választatunk ezen esetben, hogy a dugattyú +, vagy - irányú mozgása legyen csupán lassú.a./ b./

6.6. ábra: 5/2-es útmeghatározó elem


Az 5/2-es útmeghatározó elemet összehasonlítva a 4/2-es változattal azt tapasztaljuk, hogy itt egy visszafolyó csatornával (T) több van kialakítva.A létrejövő áramlások:                                  A B


Biztos kapcsolási helyzet (a)


Szivattyú - munkahenger (P - B)

Munkahenger - folyadéktartály (A - R)

Zárva (T)                                                                                            L

R P T

Bizonytalan kapcsolási helyzet (b)


Szivattyú - munkahenger (P - A)

Munkahenger - folyadéktartály (B - T)

Zárva (R)


A szelepházba (1.) illeszkedő tolattyú (2.) elmozdításával vagy az A, vagy a B csatorna kerül nyomás alá, tehát a munkahenger +, illetve - hengertereit - tetszés szerint tudjuk kapcsolni.

Ezzel egyidőben a - már energiáját leadott - folyadékot az R, vagy a T csatornán keresztül visszavezetjük a tartályba.


Készítse el a 6.2. ábrán látható kapcsolás rajzát 5/2-es útmeghatározó elemmel vezérelve!

A fojtószelepet abba a visszafolyó ágba helyezze, amelyik a + irányú mozgás csökkentését biztosítja!


6.7. ábra: szelektív fojtás 5/2-es útmeghatározó elemmel


 

Ez az 5/2-es útmeg-határozó szelep helye

 Az előző kapcsolásokat könnyen megoldottuk. Tapasztaltuk, hogy a fojtószelep hogyan befolyásolja az átfolyó térfogatáramot, s ezzel a dugattyú mozgási sebességét. Tudjuk mit jelent a szelektív fojtás és azt is milyen útmeghatározó elem alkalmazásával valósítható meg.Állítsuk össze a következő kapcsolást!T

 

A

 

P

 

Fojtó

 

p1                            p2

 

6.8. ábra: Fojtószelep mérése

 
Állítsuk össze a kapcsolást! Mielőtt a mérést megkezdenénk a p2 nyomásmérő műszer és mérőedény között elhelyezkedő nyomáshatároló szelep rugóját teljesen lazítsuk fel!


Ezt követően a fojtószeleppel állítsuk be a rajta átfolyó térfogatáramot! Mivel a tápegység szivattyúja kb. 4 dm3/min. folyadékot szállít, úgy célszerű a fojtószelepet úgy állítani, hogy - ennek a fele - kb. 2 dm3/min. legyen a mért térfogatáram.


Vigyázat! A mérést 15 s-időtartamig végezzük, tehát a q mennyiség 0,5 dm3/15 s. lesz.


Ezt követően a fojtószelephez továbbiakban nem nyúlunk. A nyomáshatároló szeleppel a p2 értékeit a táblázat szerint állítjuk, s mérjük a p1 és q mennyiségeket.


A mért értékeket jegyezzük be a táblázat megfelelő négyszögeibe, majd ezen pontokat jelöljük a Dp-q diagramba és kössük össze!Fojtószelep mérése


p1 (bar)

p2 (bar)

Dp = p1 - p2 (bar)

q (dm3/15 s.)Dp (bar)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

q (dm3/15 s)
Mit tapasztalt a mérés eredményeként? Próbálja meg röviden leírni azt, hogy hogyan reagált a nyomáskülönbség (Dp) változására a fojtószelepen átfolyó térfogatáram!


A mérőedény elé behelyezett nyomáshatároló szelep a mérési folyamatban terhelés szerepét töltötte be. De tehettünk volna ide egy munkahengert is, amely egyre nagyobb és nagyobb terheket mozgatott volna.


Mi lenne a tapasztalatunk, ha valóban egy olyan munkahenger lenne a fojtószelepet követően elhelyezve amelyik alkalmanként terhelés nélkül, majd fél, háromnegyed, vagy éppen teljes terheléssel működik? Gondoljon vissza a mérésre és röviden válaszoljon!Végkövetkeztetés:


Fojtószelep alkalmazásával a fogyasztó (munkahenger dugattyújának) sebességét csak akkor lehet állandó értéken tartani ha a terhelés is állandó.

Amennyiben a terhelés növekszik a munkahenger dugattyúsebessége csökken.

A fojtószelepen átáramló olajmennyiség tehát függ a fojtó két oldala között mérhető nyomás különbségétől a Dp-től.


Még néhány szó a nyomás növeléséről


A csapágyszerelő présnél - amikor a fojtás be volt építve a negatív ágba - a fojtó és a henger közötti nyomásmérő műszeren nagyobb nyomásértékeket is tudtunk leolvasni mint amekkora a rendszer beállított nyomása (30 bar) volt.


6.9. ábra: Nyomásnövelés

 

 


A 6.9. ábrán egy nyomásnövelő hengert látunk. Miért növeli ez a nyomást? Roppant egyszerű.


A jobb megértés érdekében konkrét értékekkel számoljunk!


Ismertek:                                 p1 nyomás = 100 bar.

A1 dugattyú felület = 50 cm2

A2 dugattyú felület = 20 cm2


Kérdés: ez a szerkezet a jobboldali hengertérben mekkora p2 nyomást tud kialakítani?


Először ki kell számolnunk azt, hogy a p1 nyomás az A1 felületen keresztül mekkora F1 erőt fejt ki.


F1 = p1 * A1 = 100 bar * 50 cm2 = 5000 daN


Ez az erő a dugattyút jobbra akarja tolni, az F2 erő irányába. Az F2 erő azonos nagyságú az F1 erővel. Nagyobb annál nem lehet, mivel akkor a dugattyú visszafelé mozdulna.


F1 = F2


Ezek alapján a p2 nyomás:


F2 5000 daN

p2 = = = 250 bar

A2 20 cm2


Mint látható a kisebb dugattyúfelület mögött annyiszor nagyobb nyomás kelthető, ahányszorosa a nagyobbik dugattyúfelület a kisebbiknek.


A1 50 cm2

= = 2,5

A2 20 cm2


Ezek alapján indokolja meg miért volt szükséges a csapágyszerelő prés modelljének indítását megelőzően a rendszernyomást 30 bar értékűre állítani! (Egy kis segítség: a dugattyú teljes felülete „AD” kétszer akkora, mint a dugattyú gyűrűfelülete „AGY”.


 
Önellenőrzés 6.
Figyelmesen olvassa el a kérdéseket! Az ön által helyesnek ítélt válaszokat jelölje x-szel, vagy adjon rövid válaszokat!


Melyik fojtószelepen történő folyadék átfolyás nem függ a viszkozitástól?

a./ a nagy réshosszúságú fojtószelep o

b./ a kis réshosszúságú fojtószelep o

c./ mindkettő viszkozitás független o

(3 pont)


Milyen fojtószelepet lát az ábrán? Nevezze meg a részeit is! 


(5 pont)


3. Melyik útmeghatározó elem visszafolyó ágába kötött fojtószeleppel lehet szelektív sebességállítást megvalósítani?

a./ 5/2-es útmeghatározó o

b./ 4/2-es útmeghatározó o

c./ 3/2-es útmeghatározó és nyomáshatároló kombinációjával o

(4 pont)


A fojtószelepen áthaladó térfogatáram:

a./ a nyomáskülönbség növekedésével csökken o

b./ a nyomáskülönbség növekedésével növekszik o

c./ a nyomáskülönbség csökkenésével növekszik o

(5 pont)Mely tényezőktől függ a nyomásnövelő által előállítható p2 nyomás nagysága?Az ábra segítségével írja le röviden!


(6 pont)Elérhető pontszám:       23 pont

21-23 pont Kiválóan megfelelt

16-20 pont Megfelelt

0-19 pont Javaslom, figyelmesen ismételje át!
Találat: 1891