online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Elektronika, Mechatronika

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A CNC gépek fő részei
A TŰZVÉDELEM ÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁS VÉDŐESZKÖZEI
Tehergépkocsi rakfelületének billentése
ÁRAMLÁSTAN
A kommunikaciós modell
Folyadékból alkotott képek – Az LCD kijelzők működése
A CNC gépek útmérése
Csigasorok
A mechanikai munka atvitele egyenletes sebességü üzem mellett
 
 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

52 5423 06 Mechatronikai

technikus


A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai:


Elektronika

Mechatronika


A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket 1294/2003. számon kiadom.NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZETÉrvényes: 2003. május 26-tól

ELEKTRONIKA
1. a) Mutassa be az elektronikus áramkörök alapelemeit:

- passzív áramköri elemek (R, L, C) jellemzöi,

- feszültség- és áramosztók, rezgökörök, szürökapcsolások alaptípusai!

b) Ismertesse az információ átvitel szervezésének rendszerét:

- számítógépek és perifériák kapcsolatát megvalósító egységek jellemzöi,

- soros és párhuzamos adatút felépítése, müködése!

c) Ismertesse a kombinációs áramköröket:

- kapuáramkörböl felépített kombinációs funkcionális áramkör elemzése,

- ismertesse az áramkör vizsgálatához szükséges eszközöket, módszereket!


2. a) Ismertesse a félvezetö eszközök közül a diódát:

- félvezetö eszköz müködésének fizikai alapjai,

- dióda fajták, jelleggörbék, paraméterek,

- egyenirányító alapkapcsolások!

b) Mutassa be a számítógépes dokumentációkészítést:

- szövegszerkesztés demonstráció alapján, mutassa be egy gyakorlati munkát rögzítö jegyzökönyv elkészítésének lépéseit,

- a számítógépes hálózat, az INTERNET / INTRANET szerepe a dokumentációk kész tésében, hozzáférésében!

c) Ismertesse a transzformátort:

- müködési elve, helyettesítö kapcsolási vázlat, szerkezeti felépítés,

- transzformátor jellemzö paraméterei, veszteségei, üzemállapotai,

- párhuzamos kapcsolás feltételei, transzformátor-vizsgálati mérések!


3. a) Ismertesse a félvezetö eszközök közül a tranzisztort és a tirisztort:

- félvezetö eszközök müködésének fizikai alapja,

- tirisztor jelleggörbék, paraméterek,

- tranzisztor alapkapcsolások, jellemzö paraméterek, alkalmazási példák!

b) Mutassa be az áramkör szimulációt:

- választott program felépítése, müködése, szolgáltatások, paraméterezés,

- röviden ismertessen egy analóg áramköri és egy digitális áramköri szimulációt!

c) Ismertesse a jelformáló áramköröket:

- be- és kikapcsolási jelenségek,

- integráló és differenciáló kapcsolás,

- diódás vágóáramkörök,

- vizsgálati módszerek, mérési eredmények rögzítése!


4. a) Sorolja fel és ismertesse az optoelektronikai eszközöket:

- optoelektronikai eszközök müködése, jellemzöi, alkalmazási ter letei,

- folyadékkristályos kijelzök jellemzöi, felhasználási területei,

- elemezze az optocsatolás szerepét a gyakorlatban!

b) Mutassa be a villamos szabályozásokat:

- szabályozások hatáslánca,

- példa alapján mutassa be az egyes szervek feladatát,

- minöségi folyamatszabályozás!

c) Digitális áramkörök kapcsolástechnikai megvalósítása:

- logikai rendszerek,

- logikai áramkörök jellemzö adatai,

- áramkörcsaládok!


5. a) Ismertesse a teljesítményelektronika elemeit, kapcsolásait:

- teljesítményelektronikai alkatrészek: vezérelhetö félvezetök,

- vezérelhetö egyenirányító kapcsolások,

- teljesítményszabályozás!

b) Ismertesse a számítógépes hálózati rendszerek jellemzöit:

- alapfogalmak, a hálózat szoftver és hardver részei,

- hálózati topológiák, jellemzö paraméterek,

- hálózati szerver szolgáltatások fajtái, egyes szerverek
hardverkövetelményei!

c) Foglalja össze a villamos berendezések üzemeltetési szabályait:

- üzemi szabályzat tartalma, szakképzettségi fokozatok,

- feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés szabálya,

- munkavégzés villamos berendezésen!


6. a) Ismertesse az egyfázisú egyenirányító berendezéseket:

- egyutas egyenirányítók,

- kétutas egyenirányítók,

- szürökörök!

b) Mutassa be a mérési sorozat kiértékelését:

- mérési sorozat fogalma, szükségessége,

- a kiértékelés eszközei,

- egy konkrét példa ismertetése (helyes érték, szórás, hisztogram, median, modus)!

c) Foglalja össze a balesetelhárítási tudnivalókat:

- baleset fogalma, üzemi baleset személyi és tárgyi okai,

- balesetmentes munkavégzés feltételei,

- munkavédelmi kötelezettségek: munkáltatóra, munkavállalóra!


7. a) Ismertesse az erösítökapcsolásokat:

- erösítö fogalma, jellemzö paraméterek,

- alapkapcsolások, jellemzö paraméterek, alkalmazásai területek!

b) Hasonlítsa össze az elterjedtebb operációs rendszereket:

- operációs rendszer fogalma, feladata, funkciói, szolgáltatásai,

- DOS, WINDOWS (95, 98, NT, 2000, XP), LINUX, UNIX összehasonlítása,

- hálózati operációs rendszerek! Több felhasználós operációs rendszerek biztonsági funkciói, szintjei, szerver szerepe!

c) Ismertesse a villamos áram élettani hatásait:

- áramütés veszélyességét befolyásoló tényezök,

- elsösegélynyújtás villamos baleset esetén,

- baleseti kivizsgálás, jegyzökönyv tartalma!


8. a) Ismertesse az egyenáramú villamos gépek jellemzöit:

- egyenáramú motor és generátor müködési elve, üzemi jellemzök,

- aszinkron motor müködési elve,

- szinkron motor müködési elve!

b) Mutassa be az irodatechnika és adatkezelés eszközeit és használatukat:

- integrált irodai rendszer fogalma, szoftverei,

- relációs adatbázis kezelés alapjai,

- táblázatkezelök használata,

- szövegszerkesztök használata, objektumcsatolás,

- Internet, levelezés,

- redundancia, archiválás kérdései!

c) Ismertesse a biztonságtechnika alábbi területeit:

- villamos készülékek védettségi fokozatai: idegen test és víz ellen (IP xx),

- villamos készülékek érintésvédelmi osztályba sorolása,

- készülékekre vonatkozó biztonságtechnikai vizsgálatok!


9. a) Ismertesse a többfokozatú erösítöket:

- többfokozatú erösítök felépítése,

- erösítöfokozatok csatolása (DC, RC, transzformátoros csatolás)!

b) Mutassa be a vállalati integrált információs rendszert:

- információs rendszer felépítése, feladata, szintjei, (adatbázis lekérdezések, internet, intranet)

- egy információ feldolgozási folyamat ismertetése (adatbázis szerver-kliens)!

c) Ismertesse a villamos gépek legfontosabb vizsgálatait:

- szigetelési ellenállás mérése villamos gépeken (transzformátor, motor),

- üresjárási - rövidzárási mérések kapcsolási rajza, mért értékek, kiértékel se!


10. a) Írja le az analóg irányítástechnikai TAG-ot:

- szabványos vizsgáló- és válaszfüggvények,

- idö-, frekvencia-, operátortartománybeli vizsgálatok leírása!

b) Foglalja össze a számítástechnikai alapfogalmakat:

- adatábrázolás típusai,

- kódtáblák fajtái, felépítésük!

c) Mutassa be az ellenállásmérést:

- ellenállás mérési elvek,

- méréshez használható eszközök és módszerek, mérés értékelése!


11. a) Ismertesse az oszcillátorokat:

- csillapítatlan jel elöállításának feltételei,

- szinuszos jeleket elöállító áramkörök megvalósítása és alkalmaz sa,

- nem szinuszos jeleket elöállító áramkörök megvalósítása és alkalmazása!

b) Mutasson be egy számítógépes folyamatirányítást:

- számítógépes folyamatirányítás fokozatai, szintjei,

- ismertessen egy gyakorlati példát (léptetömotor, idözítés, hömérséklet-szab lyozás)!

c) Félvezetök vizsgálata:

- félvezetök jellemzö paraméterei, katalógus adatai,

- karakterisztikák felvételéhez szükséges eszközök és módszerek,

- mérés, értékelés!


12. a) Elemezze az impulzus elöállító áramköröket:

- félvezetök kapcsolóüzeme,

- bistabil multivibrátor,

- monostabil multivibrátor,

- astabil multivibrátor!

b) Ismertesse az elektropneumatikus vezérlést:

- pneumatikus vezérlések fajtái, elemei, jelképei, jelölések,

- adott elektropneumatikus példán elemezze a müködést!

c) Foglalja össze a villamos berendezések biztonságos létesítésének szabályait:

- nagy-, kis- és törpefeszültség fogalma,

- erös- és gyengeáramú berendezés fogalma,

- biztonsági elöírások feszültségáthatolás elleni védelemre!


13. a) Foglalja össze a logikai áramkörökre vonatkozó föbb ismérveket:

- információ analóg és digitális leképezése,

- logikai függvények jellemzöi, megvalósítási lehetöségeik integrált

áramkörökkel,

- kombinációs áramkörök fö típusai, jellemzöik, alkalmazásuk!

b) Ismertesse a képfeldolgozó rendszereket:

- grafikus ábrázolás számítógépen, raszteres és vektoros kép fogalma,

- szabványos képformátumok képszerkesztö (manipuláló) programok (egyet ismertessen)!

c) Mutassa be a távmérést:

- áram-, feszültség-, teljesítménymérés [P-Q] alapelve, kapcsolások,

- impulzus mérés,

- ismertesse a mérési hibákat!
14. a) Kapcsolat az analóg és digitális rendszerek között:

- digitál-analóg átalakítók, jellegzetes megoldások,

- analóg-digitál átalakítók, jellegzetes megoldások!

b) Mutassa be a szakmai számítástechnikai alkalmazásokat:

- szakmai tevékenység során használt számítógépes program leírása,

- a programrendszer felépítésének, szolgáltatásainak ismertetése!

c) Foglalja össze a környezetvédelmi ismereteket, szabályokat:

- veszélyes hulladékok kezelésének, tárolásának szabályai,

- jellemezze a szakterületi veszélyes hulladékforrásokat!


15. a) Jellemezze az objektumorientált áramköröket:

- ROM, RAM, EPROM, EEPROM fogalma,

- felhasználó által programozható áramkörök müködési elve, alkalmazása!

b) Integrált programfejlesztöi környezet (IDE):
- Az IDE fogalma, funkciói,
- Mutasson be egy tanult környezetet (MPLAB, VisualBasic, Delphi, VPascal, VisualC stb.)!

c) Ismertesse a villamosság biztonságtechnikáját:

- érintésvédelem fogalma, módjai,

- villamos berendezések érintésvédelmi követelménye!


16. a) Ismertesse a müveleti erösítök lényegét:

- integrált müveleti erösítö elvi felépítése, jellemzöi,

- müveleti erösítök alkalmazásának elvi kapcsolásai, jellemzöi!

b) Mutassa be a számítógép architektúráját:

- ismertesse egy korszerü számítógép hardver felépítését,

- jellemezze az egyes elemeket ár, kapacitás és szolgáltatás

szempontj ból!

c) Foglalja össze a környezetre vonatkozó fontosabb ismereteket:

- környezet fogalma, környezetgazdálkodás területei, globális

problémák,

- környezetgazdálkodás gazdasági eszközei!


17. a) Mutassa be az elektronikus áramkörök energiaellátását:

- hálózati tápegység elvi felépítése, részegységek feladata, szolgáltatásai,

- kapcsolóüzemü és szünetmentes tápegység müködési elve!

b) Foglalja össze a programozás alapjait:

- programkészítés elvének, lépéseinek ismertetése példán keresztül!

c) Ismertesse a müszer kalibrálásának lényegét:

- kalibrálás elvei, szükségessége,

- feszültség és árammérö kalibrálása, mérés értékelése!


18. a) Csoportosítsa és ismertesse az elektronikus jelforrásokat:

- elektronikus jelforrások jellemzöi, követelményei,

- szinuszos és nem szinuszos jelgenerátorok elvi felépítése,

részegységek feladata,

- elektronikus jelforrások alkalmazásai!


b) Ismertesse a villamos vezérlések alábbi jellemzöit:

- vezérlés felosztása, vezérlés hatáslánca, alapfogalmak,

- érintkezös villamos vezérlési rajz egy példán keresztül!

c) Jelalak vizsgálat oszcilloszkóppal:

- az oszcilloszkóp felépítése,

- amplitúdó mérés oszcilloszkóppal,

- frekvencia, idö és fázisszög mérése!


19. a) Ismertesse az analóg mérömüszerek jellemzöit, alkalmazását:

- analóg mérések és müszerek jellemzöi,

- elektronikus feszültségmérök fajtái, elvi felépítésük, jellemzöik,

- alkalmazástechnikai szempontok!

b) Ismertesse a számítógép perifériákat:

- periféria fogalma

- hagyományos perifériák feladata, jellemzöi,

- kommunikációs perifériák feladata, jellemzöi,

- folyamatirányító perifériák feladata, jellemzöi!

c) Elemezze a mikroprocesszor müködését:

- választott mikroprocesszor müködésének rövid, vázlatos

ismertet se!


20. a) Ismertesse a digitális mérömüszerek lényegét:

- digitális mérések és müszerek jellemzöi, követelményei,

- digitális feszültségmérés elve, alkalmazásai,

- digitális frekvenciamérés elve!

b) Mutassa be a számláló áramköröket:

- sorrendi hálózatok,

- aszinkron számlálók felépítése és müködése,

- szinkron számlálók felépítése és müködése,

- szinkron sorrendi hálózatok tervezése!

c) Ismertesse a TN-rendszert (nullázás):

- nullázás követelményei külsö- belsö feltételek,

- nullázás lényege, hurokellenállás fogalma,

- szerelöi ellenörzés részletei, funkciója!


21. a) Mutassa be a nem villamos mennyiségek villamos mérésének passzív átalakítóit:

- méröátalakítók elve, jellemzöi,

- passzív méröátalakítók fajtái, jellemzöi, jelek feldolgozása!

b) Foglalja össze az irányítástechnikai alapfogalmakat:

- irányítástechnika felosztása,

- irányítástechnikai alapfogalmak, irányítási rendszer felépítése,

- leírási, ábrázolási módok elemzése!

c) Ismertesse az erösítök mérését:

- erösítök jellemzö paraméterei,

- vizsgálati eszközök, módszerek, mérés értékelése!


22. a) Mutassa be a nem villamos mennyiségek villamos mérésének aktív átalakít it:

- aktív méröátalakítók fajtái, jellemzöi, jelek feldolgozása,

- aktív méröátalakítók alkalmazása!

b) Készítsen villamos vezérlési (áramutas) rajzot:

- érintkezö nélküli villamos vezérlési feladat ismertetése!

c) Elemezze az alábbi érintésvédelmi módokat:

- villamos szerkezet elszigetelése,

- érintésvédelmi törpefeszültség,

- védöleválasztás!


23. a) Ismertesse a számítógépek föbb jellemzöit:

- asztali számítógépek elvi felépítése és müködése, (egy munkaállomásként használt irodai számítógép felépítése, vele szemben támasztott követelmények teljesítmény, perifériák, bövíthetöség szempontjából)

- busz-rendszer felépítése, kapcsolat a részegységek között!

b) Ismertesse a visszacsatolást:

- a visszacsatolás elve,

- soros áram-visszacsatolás és hatásai az erösítöjellemzökre,

- párhuzamos feszültség-visszacsatolás és hatásai az erösítö jellemzöire,

- visszacsatolások gyakorlati megvalósítása!

c) Foglalja össze a müszaki leírás lényegét:

- müszaki leírás föbb fejezetei, kötelezö tartalmi részek, mellékletek,

- adott dokumentáció elemzése, ismertetése,

- müszaki ellenör feladatai!


24. a) Ismertesse a mikroprocesszorokat:

- mikroprocesszor belsö felépítése és elvi müködése,

- utasítások fajtái, felépítése, végrehajtása!

b) Mutassa be az elektronika helyét az irányítástechnikában:

- irányítástechnika alapfogalmainak, felosztásának és ábrázolásának

bemutatása elektronikában alkalmazott példákon!

c) Ismertesse az egyéni és csoportos védelem:

- ergonómiai fogalmát,

- egyéni és csoportos egészségvédelem szükségességét, eszközeit,

- a munkaadói és munkavállalói jogokat illetve kötelességeket!


25. a) Sorolja fel a mikroprocesszoros rendszerek elemeit:

- memóriák fajtái, jellemzöi,

- bemeneti és kimeneti egységek feladatai, fajtái,

- periféria illesztök feladata!

b) Ismertesse a szabályozástechnikai alapfogalmakat:

- szabályozás fogalma, feladata, ábrázolási módjai,

- szabályozási kör részei, szervei!

c) Csoportosítsa a méröhidakat:

- hídkapcsolások csoportosítása, jellemzöik,

- méröhidak alkalmazási területei!


26. a) Mutassa be a mikroprocesszoros rendszerek programozását:

- gépi kódú és assembler programozás alapjai, lényege, eszközei,

- magas szintü programnyelvek alkalmazása!

b) Ismertesse a félvezetös tároló áramköröket:

- sorrendi hálózatok alapelemei, billenö körök,

- RS tároló felépítése és müködése,

- JK tároló felépítése és müködése,

- D tároló felépítése és müködése!

c) Ismertesse a számítógépek védelmi rendszerét:

- szoftveres védelmi rendszer, jogosultságok,

adatmentés, ki-bekapcsolások,

- hardver védelem - UPS szünetmentes áramforrás,

- EMC, túlfeszültség-védelem, felharmonikusok, stb.,

- redundancia!


27. a) Számítógépek programozása magas szintü programnyelven:

- magas szintü programnyelv tulajdonságai,

- a programfejlesztés eszközei,

- egy választott programnyelv rövid bemutatása!

b) Ismertesse a folytonos szabályozókat:

- szabályozási kör tagjainak átviteli tulajdonságai,

- folytonos müködésü összetett szabályozók követelményei,

jellemzöi, beállítása!

b) Foglalja össze a tüzvédelmi ismereteket:

- tüzvédelmi szervek feladatai,

- helységek tüzvédelmi és jelleg szerinti besorolása,

- megelözö intézkedések, tüzoltás elve, módjai!


28. a) Mikrovezérlök alkalmazása

- mutasson be egy tanult mikrovezérlöt,

- elvi felépítés, a beépített perifériák használata (regiszterek),

- alkalmazási lehetöségek!

b) Ismertesse a villamos szabályozások alapjellemzöit:

- szabályozások minöségi jellemzöi, stabilitás, beállítások (példán keresztül)!

c) Foglalja össze a kommunikációs csatornák használatát:

- számítógép Internethez/intranethez kapcsolásának módjai,

- belsö alhálózat Internethez kapcsolása helyettesítö szerveren keresztül,

- adatátviteli sebesség és befolyásoló tényezöi!


29. a) Mutassa be a programozható logikai vezérlöket (PLC):

- programozható logikai vezérlök feladata és alkalmazási lehetös gei,

- PLC-k elvi felépítése, programozása!

b) Sorolja fel és mutassa be a programozás elvi lépéseit:

- programkészítés elvi lépései,

- egy választott programozási nyelv bemutat sa!

c) Csoportosítsa a foglalkozási ártalmakat és betegségeket:

- foglalkozási ártalmak és betegségek fogalma, csoportosítása, jellemzöik és megel zésük módja,

- szervezet alkalmazkodása a munkavégzéshez!


30. a) Ismertesse a PLC programozását:

- választott PLC programozási nyelv és jellemzöi,


- PLC programmondatok felépítése!

b) Ismertesse a számláló áramköröket:

- számláló áramkörök feladata,

- aszinkron és szinkron bináris számlálók,

- decimális és gyürüs számlálók!

c) Mutassa be a müveleti erösítök vizsgálatát:

- müveleti erösítök mérésének jellemzöi,

- eszközök, módszerek, mérési adatok értékelése!


MECHATRONIKA
1. a) Ismertesse a tartók méretezésének alapjait:

- koncentrált erökkel terhelt tartók reakcióeröinek meghatározása,

- a veszélyes keresztmetszet helyének, terhelésének, igénybevételének meghatározása!

b) Ismertesse az elektromechanikus útmérö rendszerek felépítését, alkalmazásukat a számjegyvezérlésü gépeknél:

lineáris útmérés elve,

- forgó jeladóval történö útmérés!

c) Ismertesse a fogaskerekek pontossági ellenörzésének feladatát, mérési módszereit, eszközeit:

- fogaskerék testek ellenörzése,

- fogazatok egyedi hibamérése,

- összetett hibamérés,

- beállítási hibák!


2. a) Szilárdságtan alapjainak ismertetése:

- igénybevételek meghatározása (felsorolás),

- feszültségek meghatározása, fajtái,

- méretezés feladata, módjai (ellenörzés),

- alakváltozások meghatározása.

b) Ismertesse a fontosabb nem fémes szerkezeti anyagokat és segédanyagokat:

- üveg, gumi, hö-, hang-, és villamos-szigetelöanyagok,

- kenöanyagok, hütö-kenö anyagok, csiszolóanyagok!

c) Mutassa be az ellenörzési módokat, eszközöket:

- a munkadarab méret, alakhüség ellenörzése,

- kaliberek, idomszerek,

- felület minöségének, érdességének ellenörzése!


3. a) Ismertesse az egyszerü igénybevételek ellenörzésének módjait:

- húzás-nyomás, hajlítás, nyírás, csavarás fogalma,

- ébredö feszültség meghatározása,

- méretezés egyszerü igénybevételek esetén!

b) Ismertesse a korszerü megmunkálási technológiák közül a (megmunkálási elvek, szerszámok, anyagok):

- szikraforgácsolást,

- ultrahanggal történö megmunkálást!

c) Ismertesse a robotok mozgatását a háromdimenziós térben (mozgástér, munkatér):

- robotok felépítése, szerkezeti kialakításuk,

- jellemzésük és összehasonlításuk!


4. a) Ismertese az összetett igénybevételeket:

- egy- és többtengelyü igénybevételek,

- méretezési eljárások összetett igénybevételek esetén!

b) Foglalja össze a melegalakító eljárásokra vonatkozó alapismereteket:

- öntési müveletek, szerszámai,

- képlékeny melegalakítások fajtái, müveletei, szerszámai, jellemzöi!


c) Jellemezze a vállalkozások gazdasági környezetét:

- alapfogalmak (infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import),

- az európai gazdasági közösség,

- Magyarország gazdasági problémái és célkitüzései!


5. a) Írja le a pont és merevtest mozgásának törvényszerüségeit:

- vonal menti, síkbeli és térbeli mozgások,

- a mozgások föbb paramétereinek meghatározása,

- példák a mechatronika területéröl!

b) Rendszerezze az egyes gyártástechnológiákat (megmunkálási pontosság, felület minöség, gazdaságosság szempontjából):

- forgácsolás,

- melegalakító eljárások,

- képlékeny hidegalakítás,

- egyéb alakítási technológiák!

c) Ismertesse a szögek mérését és ellenörzését (alapfogalmak, mérési elj rások):

- közvetett, és közvetlen szögmérés módja,

- kúpmérés (belsö, és külsö),

- mérés szinuszvonalzóval,

- optikai szögmérö eszközök!


6. a) Mutassa be a kinematika alapjait és részterületeit:

- a dinamika alaptörvényei,

- munka, energia, teljesítmény meghatározása, mértékegységei,

- impulzus, perdület, ütközés meghatározása, összefüggései, mértékegys gei!

b) Ismertesse a höre lágyuló müanyagokat:

- belsö szerkezeti felépítésük,

- tulajdonságaik,

- feldolgozásuk,

- alkalmazásuk!

c) Foglalja össze a munkaértékelésre vonatkozó ismereteket:

- a vállalatok szervezeti egységei,

- a munkabér-felhasználás elemzése,

- az idökiesések elemzése!


7. a) Csoportosítsa az oldható kötéseket:

- a kötések általános ismertetése, csoportosítása,

- oldható kötések fajtái, alkalmazása,

- oldható kötések erötani viszonyai!

b) Ismertesse a höre keményedö müanyagokat:

- belsö szerkezeti felépítésük, tulajdonságaik,

- feldolgozásuk, alkalmazásuk alapján!

c) Ismertesse a szakítóvizsgálatokat:

- a szakítóvizsgálat alapjai, eszköze, a szakító próbatest kialakítása,

- a szakítóvizsgálat paramétereinek meghatározása,

- a szakítódiagram elemzése!


8. a) Ismertesse a nem oldható kötéseket:

- kötések általános ismertetése, csoportosítása,

- nem oldható kötések fajtái, alkalmazása,

- nem oldható kötések méretezése!

b) Végezze el a fémek metallográfiai jellemzését:

- kristályszerkezetek kialakulása,

- egyensúlyi diagramok,

- szövetelemek!

c) Elemezze a vezetés módszereit:

- vezetési stílusok,

- a vezetö szerepe a csoportok irányításában,

- tárgyalások, megbeszélések tartása!


9. a) Rajzolja le a rugófajták jelleggörbéit, ismertesse jellemzöiket:

- hajlításra igénybevett rugók,

- csavarásra igénybevett rugók,

- rugók ábrázolása!

b) Elemezze a könnyüfémeket és a színesfémeket:

- könnyüfémek fajtái és jellemzöi,

- könnyüfémek ötvözése, alkalmazása,

- színesfémek fajtái, jellemzöi,

- színesfémek ötvözetei, alkalmazásuk!

c) Ismertesse az alak és helyzet-ellenörzéseket, ezek módszereit, eszközeit:

- körkörösség és síklapúság ellenörzése,

- merölegesség, párhuzamosság mérése,

egytengelyüség, és körfutás mérése, ellenörzése!


10. a) Vázolja fel és ismertesse a tengelyek:

- funkcióit, fajtáit,

- kialakításait,

- szilárdságtani méretezését!

b) Ismertesse a nagypontosságú megmunkálási eljárásokat és alkalmaz sukat:

- finomesztergálás, finomfúrás,

- finomköszörülés, dörzsköszörülés,

- tükörsimítás, tükrösítés

görgözés!

c) Ismertesse a keménységvizsgálati eljárásokat:

- Brinell mérés alapja, eljárása,

- Vickers keménység mérése,

- Rockwell keménység!


11. a) Ismertesse a CNC megmunkálógépek funkcionális és szerkezeti felép tését:

- müveletek végzése CNC gépeken, gép beállítása,

- koordináta rendszerek, többtengelyes megmunkáló gépek,

- nullpontok típusai, jelentöségük!

b) Mutassa be a képlékeny hidegalakítást:

- hidegfolyatás alapja, eljárása,

- hidegsajtolás alapja, eljárása,

- lemezalakító eljárások!

c) Sorolja fel és ismertesse az alapvetö munkajogi ismereteket:

- a munkaviszony létesítésének feltételei,

- a munkaszerzödés fö fejezetei,

- munkaviszony megszüntetése!


12. a) Ismertesse az egyenes vonalú és forgómozgás vezetékeit:

- vezetékek kialakítása, funkciói,

- vezetékek müködési elvei,

- erötani viszonyok!

b) Elemezze a vas-szén ötvözeteket:

- vas-vaskarbid állapotábra jellemzése,

- szövetelemek tulajdonságai,

- felhasználási területek!

c) Ismertesse a menetmérés feladatát, eljárásait, eszközeit:

- eljárások ismertetése,

- méröeszközök (optikai, mechanikai),

- mérendö menetadatok az ellenörzéshez!


13. a) Mutassa be a súrlódásos hajtásokat:

- hajtástechnikai alapfogalmak,

- szíjhajtás jellemzöi (ékszíjhajtás),

- erövel záró hajtások alkalmazási területe!

b) Hasonlítsa össze az anyagok belsö szerkezetének vizsgálati módszereit:

- roncsolással járó vizsgálatok jellemzése, eszközei,

- roncsolás nélküli vizsgálatok ismertetése, eszközei,

c) Ismertesse a vállalkozások indításának módját:

- társasági formák,

- a vállalkozások indításának feltételei,

- a gazdasági környezet felmérése (piackutatás, marketing tevékenység)!


14. a) Ismertesse a kényszerhajtásokat:

- alakkal záró hajtások jellemzöi,

- alakkal záró hajtások alkalmazása, paraméterei,

- fogaskerekes hajtások fajtái,

- fogaskerekek fajtái, alkalmazása, jellemzöi!

b) Ismertesse a komplex gyártásszervezés lényegét:

- gyártás szervezése, információk alapja,

- számítógéppel integrált gyártás (CIM)!

c) Ismertesse a felületek jellemzöit és méréstechnikáját:

- felületi jellemzök,

- felületi érdesség vizsgálata, eszköze,

- eljárások!


15. a) Csoportosítsa és ismertesse a mozgásakadályozó szerkezeteket:

- feladatuk és felosztásuk,

- megakasztások és megfogások!

b) Ismertesse a minöségbiztosítás alapelveit:

- a minöségbiztosítás koncepciói,- a minöségbiztosítás nemzetközi és hazai elöírásai,

- a minöségi kézikönyv tartalma!

c) Elemezze a szerkezeti anyagokat:

- a szerkezeti anyagok csoportosítása,

- a szerkezeti anyagok jellemzöi,

- a jellemzök, tulajdonságok mérése!


16. a) Mutassa be a mechanizmusokat:

- mozgás átalakítás jelentösége,

- karos, csuklós forgattyús mechanizmusok lengöhimbás szerkezetek felépítése, jellemzöi, alkalmazása a mechatronikában!

b) Ismertesse a lézeres megmunkálásokat:

- lézersugár létrehozása,

- lézersugár energia szerinti csoportosítása,

- felhasználása az anyagmegmunkálásban!

c) Ismertesse, mi az adózás alapja:

- az adózás alapja,

- az egyes adófajták!


17. a) Ismertesse a forrasztási eljárásokat:

- forrasztási módok, alkalmazásuk,

- a forrasztás eszközei, segédanyagai,

- felületszerelt technológia!

b) Ismertesse a CAD/CAM alapfogalmait:

- a számítógéppel segített tervezés feltétele, alapjai,

- a geometria definiálása számítógépen (megmunkálás szempontjából),

- egy tanult CAD/CAM rendszer bemutatása!

c) Mutassa be a vállalkozások irányításának módját:

- tervezés,

- a vállalkozások menedzselése,

- a társaságok irányító szervei!


18. a) Szakaszos mozgatás szervei:

- a szakaszos mozgatók feladata,

- a mozgatók müködési elve, alkalmazásuk,

- kilincses és máltai keresztes mozgatók!

b) Ismertesse a robotok megfogó szerkezeteit:

- követelmények a megfogó szerkezetekkel szemben,

- megfogó szerkezetek típusai, müködtetö energiái,

- megfogó szerkezetek és müködésük!

c) Mutassa be a vállalati pénzgazdálkodást:

- a vállalati pénzgazdálkodás alapfogalmai,

- az eredményesség meghatározása!


19. a) Ismertesse a fékezö szerkezeteket:

- a fékezö-szerkezetek típusai, müködési elvük, alkalmazásuk,

- mechanikus fékek,

- szalagfékek,

- kúpos, lamellás fékek!


b) Elemezze a türések, illesztések fogalmait:

- gyártási pontosság megjelenése a rajzokon,

- illesztési rendszerek, különbözö illesztések,

- a gyártott alkatrészek felületi minöségének jelölése!

c) Ismertesse a robotok kinematikai jellemzöinek vizsgálatait:

- a legfontosabb robot kinematikai jellemzök meghatározása,

- vizsgálati lehetöségek, módszerek,

- menetdiagram, vizsgálati pályák, ciklusidö!


20. a) Ismertesse a csillapító szerkezeteket:

- csillapító szerkezetek típusai, müködési elve, alkalmazásuk,

- folyadékos csillapító szerkezetek,

- légsúrlódással müködö csillapító szerkezetek!

b) Ismertesse a legfontosabb villamos szigetelöanyagokat:

- szigetelöanyagok jellemzöi, fajtái,

- különbözö halmazállapotú villamos szigetelöanyagok,

- szigetelöanyagok gyártása,

- a szigetelöanyagok jellemzöit befolyásoló tényezök!

c) Sorolja fel, csoportosítsa és ismertesse a vállalati gazdálkodás eszk zeit:

- tárgyi eszközök,

- forgóeszközök,

- anyaggazdálkodás!


21. a) Ismertesse a robotok dinamikai jellemzöinek vizsgálati módszereit, eszközeit:

- mozgató és szorító jellemzök,

- terhelhetöség és dinamikai merevség mérése!

b) Elemezze a számítógéppel történö rajzolást (szerkesztés CAD-del):

- müszaki rajz készítésének elve CAD-del,

- mutassa be egy rajzfeladat készítésének elökészítését és fö lépéseit számítógéppel segített tervezö (tanult) rendszer alkalmazásával!

c) Sorolja fel és csoportosítsa az adózási alapismereteket:

- árbevétel, költség, jövedelem fogalma,

- az adó fogalma, az adózás funkciói, az adók csoportosítása!


22. a) Ismertesse a szabályozó szerkezeteket:

- szabályozó szerkezetek típusai, müködési elvük, alkalmazásuk,

- súrlódásos szabályozók,

- fékes, gátlásos szabályozók!

b) Ismertesse a korszerü megmunkálási technológiák közül (megmunkálási elvek, szerszámok, anyagok):

- a plazmatechnológiával történö megmunkálást,

- az elektronsugaras, anódmechanikus megmunkálást!

c) Mutassa be a költségelemzést:

- a költségek keletkezése,

- a költségek csoportosítása,

- a költségcsökkentés módszerei!

23. a) Ismertesse a höméröket:

- a hömérséklet fogalma, mértékegységei, mérési elvek,

- folyadéktöltésü hömérök fajtái, jellemzöi,

- tágulófémes hömérök fajtái, jellemzöi,

- a különbözö hömérök alkalmazási területei!

b) Ismertesse a legfontosabb forgácsolási eljárásokat:

- forgácsolás alapjai, jellemzöi,

- forgácsolási eljárások,

- a forgácsolás technológiai adatai, és azok meghatározása!

c) Csoportosítsa, és ismertesse az üzemszervezési tudnivalókat:

- az anyagi folyamatok,

- a minöségellenörzés,

- az ergonómia fogalma!


24. a) Ismertesse a hegesztési eljárásokat:

- hegesztés fajtái, alkalmazásuk,

- hegesztés eszközei, segédanyagai,

- modern hegesztési eljárások!

b) Ismertesse a programvezérlésü forgácsoló gépeket:

- NC/CNC forgácsolási technológia,

az NC és a PLC kapcsolata, feladata,

- NC/CNC forgácsoló gépek vezérlése (pont-, szakasz- és pályavezérlés),

- a forgácsolás automatizálása és robotizálása (gyártórendszerek)!

c) Elemezze a szervezés folyamatait:

- a zavartalan müködés biztosítása,

- irányítási folyamatok szerepe,

- a munkaszervezés!


25. a) Mutassa be a robotok alkalmazását az anyagmozgatásban (általánosan):

- alkatrész kezelése,

- munkahely kiszolgálás,

- raktározás megvalósítása robotokkal!

b) Ismertesse a müszaki ábrázolás jelképi jelöléseinek rendszerét:

- gépész rajzok jelképes ábrázolásai,

- villamos és automatikai rajzok jelképei és alkalmazásuk!

c) Csoportosítsa és ismertesse a vállalkozások fogalmait:

- az egyéni vállalkozás fogalma, jogi szabályozása,

- a társas vállalkozások fogalma, jogi szabályozásuk!


26. a) Ismertesse a tengelykapcsolókat:

- merev tengelykapcsolók és alkalmazásuk,

- kiegyenlítö tengelykapcsolók és alkalmazásuk,

- oldható tengelykapcsolók és alkalmazásuk,

- önmüködö tengelykapcsolók és alkalmazásuk!

b) Mutassa be a technológiai müveletet végzö robotokat:

- robotizált munkahely kialakítása,

- hegesztö robotok, felületi megmunkálást végzö robotok!

c) Ismertesse a metszeti ábrázolást:

- a metszetkészítés módja, célja, a metszetek fajtái,

- a metszeti ábrázolás sajátosságai, jelentösége!

27. a) Ismertesse a csapágyak feladatát, és fajtáit:

- a siklócsapágyak típusai, alkalmazásuk,

- a gördülöcsapágyak típusai, felépítése, alkalmazásuk!

b) Ismertesse a hökezelések feladatát, végrehajtását:

- a belsö szerkezetek megváltoztatása höhatással,

- acélok teljes keresztmetszetü és felületi hökezelése,

- öntöttvasak hökezelése!

c) Csoportosítsa és elemezze az alapvetö vezetési ismereteket:

- a vezetési folyamat elemei,

- a vezetés szintjei,

- a döntés, mint a vezetési folyamat legfontosabb eleme!


28. a) Ismertesse a robottechnika alapfogalmait:

- alapfogalmak (típusok, felosztásuk, generációk),

- szabadságfokok, robotkarok mozgásai, koordináták,

- robotok mérö, érzékelö rendszerei!

b) Mutassa be vázlatokkal a testek ábrázolásának módszereit:

- ábrázolási módok ismertetése, alkalmazásuk,

- axonometrikus ábrázolás lehetöségei,

- ábrázolás képsík rendszerben!

c) Foglalja össze az alapvetö jogi ismereteket:

- a jogi személy fogalma,

- munkajogi ismeretek,

- a Kollektív Szerzödés!


29. a) Elemezze a robotok irányítását és programozását:

- pont-, szakasz- és pályavezérlés,

- a robotirányítás történeti áttekintése,

- mikroprocesszoros robotirányítás (PLC és számítógépes robotirányítás kapcsolata)!

b) Ismertesse a korrózióvédelmet:

- a korrózió fogalma, fajtái,

- fémek korróziós tulajdonságai, viselkedésük,

- aktív és passzív korrózióvédelem!

c) Elemezze és ismertesse egy gyártási folyamat dokumentációit:

- munkadarab (vagy termék) mühelyrajza,

- müvelet, szerszám, készüléktervek,

- gyártási információk áramlása („papír nélküli” gyártóhelyek)!

30. a) Ismertesse a robotok hajtásait és jellemzöiket:

- különbözö energiájú hajtások jellemzöi,

- a hajtáslánc elemei és jellemzöi,

- robot hajtómüvek (bolygómüvek, hullám-hajtómüvek)!

b) Ismertesse a CNC megmunkálógépek programozásának elveit:

- a CNC program felépítése (NC mondatok, szabványos kódok),

- alprogramok szervezése, ciklusok,

- külsö CNC programozás, szerepe, jelentösége,

- CNC programok tesztelése!

c) Elemezze a müszaki leírásokat:

- követelmények a müszaki leírásokkal szemben,

- müszaki leírások tartalmi és formai kialakítása,

- egy készülék dokumentációjának elemzése!

Találat: 2937