online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A TŰZVÉDELEM ÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁS VÉDŐESZKÖZEI

gépészetfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Autóvasarlaskor a vevö nem tudja eldönteni, szívó vagy feltöltös motort vasaroljon.
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
A CNC gépek szerszamozasa
Logikai tervezés Előadasvazlat
Gyújtóberendezés hibalehetőségek üzem közben
Hidraulika
 
bal also sarok   jobb also sarok

A TŰZVÉDELEM ÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁS VÉDŐESZKÖZEI


Egyéni védőeszközök fogalma

Egyéni védőeszköz minden olyan berendezés és eszköz, amely egy személy által viselhető, illetve hordható és amely ezt a személyt egy vagy több olyan veszélytől óvja meg, amely a személy egészségét, vagy biztonságát veszélyezteti. Az egyéni védőeszköz megakadályozza, vagy csökkenti a veszélyes és/vagy ártalmas tényezők hatását és a védelem csak a használóra terjed ki.


Az egyéni védőeszközök alkalmazása

Ha a munkavégzés olyan veszélyekkel és ártalmakkal jár, amelyek más műszaki megoldással nem háríthatók el.


Veszélyes és ártalmas tényezők

Az ember egészségére veszélyes és ártalmas tényezőket fő és alcsoportokba sorolják. A főcsoportokat 1-től 9-ig számokkal látják el. A főcsoportokban szereplő alcsoportok szinten kötött rend szerinti számozással vannak ellátva 1-től 0-ig. Ennek megfelelően minden egészségre veszélyes és ártalmas tényező két számjegyű kóddal van ellátva, melynek első számjegye a főcsoport sorszáma, a második pedig az alcsoportra jellemző szám.


A veszélyes és ártalmas tényezők főcsoportjai

Mechanikai hatások

Anyagok

Rossz minőségű, szennyezett levegő

Sugárzások

Hideg és meleg

Zaj

Rezgés

Villamos jelenségek

Biológiai tényezők


A védőeszközök csoportosítása a védelem iránya szerint

( A védőeszközök főcsoportjai )

Fejvédő eszközök

Arcvédő eszközök

Szemvédő eszközök

Légzőszerveket védő eszközök

Hallásszerveket védő eszközök

Védőruhák

Egész testet védő eszközök

Kézvédő eszközök

Lábvédő eszközök

Egyéb biztonsági eszközök


A védőeszközök minősítése és rendszeresítése

A védőeszközök tényleges védelmi tulajdonságainak (védőképességének) ismerete fontos a használónak és fontos a munkáltatónak. Ezért kidolgozták az egyéni védőeszközök minősítésének rendszerét. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírása szerint csak minősítő bizonyítvánnyal rendelkező egyéni védőeszközt szabad forgalomba hozni és használatba venni. A minősítő bizonyítvány kiadására az Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség (OMMF) jogosult. A 2/1995.(I.6) MüM rendelet szabályozza a minősítő bizonyítvány kiadásának rendszerét. A minősítő bizonyítvány kiadását a védőeszköz hazai gyártójának, vagy importálójának kell kezdeményeznie az OMMF-nél. A védőeszközök minősíttetése kétféle formában történhet. Import védőeszköznél az Európai Unió által elfogadott és bejegyzett notifikált laboratórium vizsgálati jegyzőkönyve képezheti a minősítő eljárás alapját. Ezt a dokumentációt további hazai vizsgálatok nélkül elfogadják. Ennek hiányában hazai és import termék esetén hazai akkreditált laboratóriumban kell elvégezni a vizsgálatokat a munkavédelmi megfelelőség szempontjá 252f57c ból. Magyarországi vizsgálatok esetén az egészségügyi megfelelőséget megfelelő egészségügyi szakmai szerv egészségügyi szakvéleményével kell igazolni. Ezek alapján az OMMF által kiadott minősítő bizonyítvány érvényességi határideje maximum 3 év, ha a kiadás alapját képező dokumentációk érvényességi ideje ennél nem rövidebb időtartamú.

Az OMMF a minősítő bizonyítvány kiadásakor a termékmintán rögzíti a biztonsági vizsgálati jelet, mely a védőeszköz egyértelmű azonosítására szolgál.


1.ábra Biztonsági vizsgálati jel

A biztonsági vizsgálati jel felső sorában a minősíttető megnevezése és a minősítő bizonyítvány száma, az alsó sorban a védőeszköz típusszáma van feltüntetve. A biztonsági vizsgálati jelet minden egyéni védőeszközön a forgalmazást megelőzően olvashatóan és eltávolíthatatlanul kell feltüntetni.

A típusszám egy nyolc számjegyű, öt számcsoportra bontott azonosító szám:

ڤڤ ڤڤ ڤڤ ڤ

1 2 3 4 5 6 7 8

A típusszám információi:

szám: meghatározza, hogy az adott védőeszköz melyik főcsoportba tartozik

és 3. szám: a védőeszköz műszaki jellemzőire utal (pl. formai kialakítás, szerkezeti jellegzetesség)

és 6.7. szám: a védőképességet jellemzi, azt, hogy a védőeszköz milyen veszélyekkel és ártalmakkal szemben nyújt védelmet, kiválasztva a két legjellegzetesebbet

szám: a védelmi képesség mértékét, illetőleg minőségét jelzi

Táblázat segítségével a típusszám gyors, általános áttekintést ad. A megfelelő védőeszköz kiválasztásához azonban szükséges a minősítő bizonyítvány és az engedélyezett védőeszközhöz mellékelt tájékoztató. A tájékoztató információkat ad a védőeszköz jellegzetességeire, a használatra, a tisztításra, a karbantartásra, az időszakos ellenőrzésre és a tárolásra vonatkozóan.


A tűzoltóságok és katasztrófavédelmi szervek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtása során használatos védőeszközöknek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) által kiadott rendszeresítési jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie. A rendszeresítési eljárást a védőeszköz gyártójának, forgalmazójának kell kezdeményezni az OMMF által kiadott minősítő bizonyítvány megléte esetén. A rendszeresítési eljárás során a beavatkozásokra vonatkozó megfelelőséget a BM OKF bonyolítja le. Csapatpróbák alkalmával különböző körülmények között és megfelelően felállított szempontrendszer szerint történik meg a rendszeresítő eljárás. Az eljárás végén, az értékelést követően a BM OKF kiadja a rendszeresítési jegyzőkönyvet ami alapján az adott védőeszköz a beavatkozások során alkalmazható.


VÉDŐRUHÁK

A hő elleni védelem

A beavatkozások alkalmával a tűzoltókat intenzív hőhatás érheti, amely ellen védekezni kell. Ezzel együtt azonban meg kell oldani a munkavégzés miatt az emberi szervezet által termelt hő és testpára elvezetését, mert ennek hiánya esetén károsan megemelkedhet a szervezet hőmérséklete. E két problémakör megoldása nagyon fontos feladat a tűzoltó védőruha kutatások és fejlesztések során. A védelem alapelve, hogy a test hőegyensúlyát fenntartsák a beavatkozások alkalmával és ezzel együtt a test maghőmérséklete ne érje el a kritikus értéket.

A hő elleni védelem módjai

1. A sugárzó hő visszaverése


A sugárzó hő visszaveréséhez a látható és az infravörös hősugarakat is vissza kell verni. Ezt a feladatot a fém anyagú bevonat valósítja meg megfelelően. A fémek közül az alumínium a legelterjedtebb, amit fémgőzölés, pigmentálás és fóliaragasztás útján vékony rétegben visznek fel egy hordozó anyag felületére. A fémbevonattal rendelkező anyagok sem verik vissza a hősugarakat teljes mértékben, azoknak 5-10%-a elnyelődik, ezzel növelve a felületi hőmérsékletet. A hővédelemmel kapcsolatos követelmény, hogy a ruha belső felületének hőmérséklete nem haladhatja meg a 45 ºC-ot és bőrfelületet érő levegő hőmérséklete legfeljebb 30 ºC lehet. Az e fölötti hőmérséklet már kellemetlen és égési sérüléseket is okozhat. Ennek elkerülésére szigetelést kell alkalmazni, ami elérhető megfelelő hőmérsékletű levegőréteg és rossz hővezető képességű anyag alkalmazásával.


2. Statikus szigetelés


Statikus szigetelésre jó hőszigetelési tulajdonságú anyagokat kell alkalmazni. Ezen anyagoknak az a rendeltetése, hogy megakadályozzál a hőáramnak a külső felületről a belső felületre történő áthatolását. A ruházat belső felületének a hőmérséklete nem lehet több 45 ºC-nál.


3. Dinamikus szigetelés

A hőhatás elleni védelmet a ruha rétegei között áramoltatott levegővel biztosítják. Ez tulajdonképpen dinamikus hűtés, amit túlnyomásos levegővel érnek el.


4. Vízelpárologtatás a ruha felületén

Ha a ruha külső felületét folyamatosan átitatják vízzel, a ruhát terhelő hő semlegesíthető.

BEVETÉSI VÉDŐRUHÁK

Bevetési védőruhák a tűzoltók napi beavatkozásainál általánosan alkalmazott védőeszközök.

A bevetési védőruházat elsődleges célja az, hogy a fej, a kéz és a lábfejek kivételével biztosítsa a test védelmét, elsősorban a láng és a hő hatásaitól, nyújtson védelmet a víz ellen, de védjen más káros hatások ellen is.

A bevetési védőruhák általános követelményei

A bevetési védőruhákra vonatkozó legfontosabb alapkövetelményeket az MSZ EN 469 számú szabvány határozza meg.

Ezek közül néhány fontosabb követelmény:

A védőruházatnak biztosítania kell a tűzoltók felső- és alsó testrészeinek, nyakának, karjainak és lábainak védelmét a fej, kéz és lábfej kivételével.

A ruházat készülhet egy vagy több darabból is.

A ruhát úgy kell megtervezni, hogy illeszkedjen más, szükséges védőeszközökhöz (pl. védőkesztyű) és viselőjének a mozgását lehetőleg csak kismértékben korlátozza.

A ruházatot az alkalmazási követelményekhez igazodva megfelelő láthatósági (nappali és éjszakai) jelzésekkel kell ellátni.

A védőruházat legyen olyan könnyű, amennyire az elérni kívánt védelmi funkciók ezt lehetővé teszik. Kialakítása és alkalmazott anyagai tegyék lehetővé a könnyű tisztíthatóságot.

A védőruházat anyaga ne tegye lehetővé a lángterjedést A ruházat egyik anyagának sem szabad megolvadnia, csöpögnie vagy begyulladnia és 5%-nál nagyobb mértékben összezsugorodnia.

A védőruházatnak megfelelő vegyszerállóságot kell biztosítania.

Lehetővé kell tennie megfelelő vízzárást, emellett a használó kényelme érdekében vízgőzáteresztőnek kell lennie és megfelelő szellőzési tulajdonsággal rendelkeznie.

A védőruházattal szembeni egyéb biztonsági alapkövetelmények:

Követelmény a vegyszerállósággal szemben:

A védőruha legbelső anyagrétegét nem érheti el a 20 C-os hőmérsékletű

40%-os nátrium hidroxid (NaOH), a

36%-os sósav (HCl), a

30%-os kénsav (H2SO4) és a

könnyűbenzin.

Ezen anyagokat a külső és közbülső réteg(ek)nek kell távol tartani.

Követelmény a hősugárzás (hőátbocsátás) vonatkozásában

A hősugárzás elleni védelmi tulajdonságok vizsgálatakor a ruházat külső rétege irányából az anyagmintát a szabványokban meghatározott hőintenzitással hevítik. A túloldalon elhelyezett érzékelővel mérik a felmelegedést. Vizsgálják azt az időtartamot, ami alatt 24 C-os hőmérséklet emelkedés lép fel. Ha a mért időtartam az engedélyezett határon túl van, akkor a ruha anyaga a követelményeknek megfelelő.

A lángállóság - lángterjedéssel kapcsolatos követelmények

A tűzoltó védőruháknak, illetve anyaguknak a lángállóság-lángterjedés vonatkozásában szabványos hőterheléssel vizsgálva az alábbi főbb követelményeket kell teljesíteniük:

A ruha anyagának nem szabad a felületén vagy széleinek bármely oldalán égnie.

Nem lyukadhat át, kivéve a többrétegű anyagok külső rétegét.

Nem válhatnak le róla égő vagy olvadó részek.

Az utánlángolási idő és utánizzási idő átlagértéke maximum 2 sec lehet.


A bevetési védőruhák főbb alapanyagai

A korszerű bevetési védőruhák megalkotását nagymértékben elősegítették a ruháknál alkalmazható anyagok kifejlesztése.

Ebben nagy szerepe volt a DuPont cég NOMEX védőruha anyagának. A tűzoltók bevetéseinél általánosan alkalmazott védőruhákban világszerte több mint 90 %-ban a NOMEX szálat használják alapanyagként. A NOMEX alkalmazási köre nagyon széles, mivel a tűzoltókon kívül az amerikai ausztronauták, a légierő, a hadsereg és a haditengerészet, valamint a technikai sportokban résztvevők (pl. autóversenyzők) is használják. A széles alkalmazási kör összefügg a Nomex kedvező tulajdonságaival.

A NOMEX kémiai jellegzetességeit tekintve aromás poliamid, vagy más néven aramid. Tulajdonságai közül kiemelendő magas hőstabilitása, nagy szilársága és jó vegyszerállósága. A NOMEX még 350 - 600 ºC hőmérsékleten sem bomlik alkotóelemeire, így az anyag égésének egy feltétele biztosan nem teljesül. Az anyag nem olvad, hanem magasabb hőhatásra megkeményedve védőréteget képez. A NOMEX hő-és láng hatására expandál, ezáltal megnövekszik a külső ruharéteg mögötti légréteg vastagsága, ezáltal a levegő szigetelő hatása is fontos szerepet kap. A NOMEX-nek a különböző alkalmazási területekhez igazodva több típusa létezik. Ezt foglalja össze a .táblázat.


Az anyag típusa

Az anyag összetétele

Főbb tulajdonságai

NOMEX


nem ég,

nem olvad,

nagy szilárdság,

hőszigetelő,

vegyszerálló

NOMEX III.

95 % Nomex,

5 % KEVLAR

A NOMEX alaptulajdonságain túl:

nagy szakító szilárdság

NOMEX Delta A

93 % NOMEX,

5 % KEVLAR,

2 % P140 típ. Szál

A NOMEX alaptulajdonságain túl:

nagy szakító szilárdság,

antisztatikus

NOMEX Delta C

93 % finom szálú NOMEX,

5% KEVLAR,

2% P140

A NOMEX Delta A tulajdonságain túl:

jobb komfortérzet,

nem fakul,

hosszú élettartam.

NOMEX Delta FF

100 % finom szálú NOMEX

Finom szálanyag tartalma miatt arcvédő maszkok, alsóruhák készítésére alkalmas. Tulajdonságai a NOMEX-nél felsoroltakkal egyeznek.

NOMEX Delta T

A NOMEX szálak mellett lehet 2% P140 is

Hővédő képessége nagyobb, mint az előzőekben felsoroltaknak.


Az előző táblázat szerint a védőruháknál, valamint más védőeszközöknél (pl. védőkesztyűk) kiegészítő anyagként alkalmazzák a Kevlart. A Kevlar nagy szilárdságú műanyag, melynek nagyon jó vágás-és szúrósállósága van.


A ma gyártott modern tűzoltó bevetési védőruhák szinte kivétel nélkül többrétegűek.

Általában három réteg alkotja a ruha anyagát, melyek között levegőréteg foglal helyet, ezáltal növelve a ruha szigetelőképességét.


A külső és belső réteg nagyon gyakran NOMEX, ami biztosítja a ruha hővel és mechanikai hatásokkal szembeni ellenálló képességét, valamint vegyszerállóságát. Közbenső rétegként olyan anyagot használnak, ami víz elleni védelmet nyújt, de lehetővé teszi a testpára áteresztését is. Ezek közül az anyagok közül manapság nagyon elterjedt a GORE-TEX márkanevű anyag. A GORE-TEX egy különleges teflonból készült műanyag membrán, melyet a kiinduló anyagból nyújtóeljárással állítanak elő. Az alapanyag erősen hidrofób, és a belőle készült műanyag membrán finom pórusokkal rendelkezik ( 1cm2-n több mint 1 millió pórus található). A GORE-TEX legfontosabb tulajdonságai a vízállóság, szélzáróság, páraáteresztő képesség. Ezen kívül véd vegyszerek és baktériumok ellen is. Vízzárósága és lélegző képessége (páraáteresztése) abból következik, hogy a vízcsepp mérete 20 000-szer nagyobb, mint egy pórus mérete, viszont egy vízmolekula kb. 700-szor kisebb, mint egy pórus. Ennek következtében a vízcsepp nem tud áthatolni, azonban a test nedvessége vízgőz formájában át tud hatolni a membránon. Az anyag szélzárósága abból következik, hogy a membrán három dimenziós szerkezete úgy viselkedik, mint egy sűrű bozót, amin nem tud átáramolni. Láng hatására az anyag nem ég, nem csöpög, csak zsugorodik. -250-től +260 ºC-ig megtartja előnyös tulajdonságait. A védőeszközökben használnak még más típusú, a GORE-TEX-el hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyagokat is. Ilyenek a SYMPATEX, és a Porelle is.


Sattler típusú bevetési védőruha

A ruházat anyagai:

külső réteg: Skinsafe P84 szövet

belső réteg:            Skinsafe P84 szövet

téli bélés:          100% gyapjúszövet, mely oldalán és felül zipzár fut körbe és ezzel rögzíthető a kabátba.


A Skinsafe P 84 szövet nehezen éghető, szálában lángálló, olaj és víztaszító tulajdonságú. A külső és belső réteg különböző szövési sűrűségű.

A Sattler típusú védőruha kétrészes kialakítású. A kabát ¾-es hosszúságú, egyenes szabású. Első részén tépőzárral rögzíthető átlapolás alatt zipzárral záródik. A kabát két oldalán zseb van kialakítva és tépőzárral rögzíthető fedőlap takarja.

A nadrág lefelé szűkülő fazonú, a lábszár alul 24 cm széles, a derékrészen 3x2 db gomb került felvarrásra a nadrágtartó részére. A rátűzött zsebek tépőzáras takarólapokkal fedhetőek.


2.ábra Sattler bevetési védőruha

Védelmi képesség

Kontakt hőhatások és hősugárzás elleni védelem, valamint 50%-os töménységű, 25 ºC-os kénsav és szerves oldószerek ellen biztosít védelmet, víz és olajtaszító.

Védelmi fokozat: közepes

A VEKTOR TDT 233T ( Vektor 01) típusú bevetési védőruha

A védőruha anyagrétegei:

külső anyag: NOMEX Delta T

közbenső réteg:                       GORE-TEX

belső hőszigetelő bélés:            NOMEX III., steppelt anyag ami húzózárral rögzített és kivehető


3.ábra A védőruha anyagrétegei

A védőruha kétrészes, védőkabátból és védőnadrágból áll. A védőkabát húzózárral zárható, amit takarórész fed. A kabát egyenes vonalú, raglán ujjú. Csípőmagasságban zsebeket helyeztek el, melyeket két darab tépőzárral ellátott fedőlap takar le. A kabát bal felső részén a rádió elhelyezésére zsebet alakítottak ki. A kabáton az aljától 5 cm-re és mellmagasságban a nappali és éjszakai láthatóságot biztosító csíkok kerültek elhelyezésre, ugyanez található a kabátujjakon is. A láthatósági jelzések Scotchline 3M típusúak.

A nadrág dereka kissé bővített, és magasított. Az aljától 12 cm-re került elhelyezésre a fényvisszaverő sáv. Két gumi nadrágtartóval van ellátva, amelyek állíthatóak.


4.ábra Vektor 01 bevetési védőruha

Védelmi képesség

A védőruha max. 40 kW/m2 intenzitású sugárzó hőnél, és lánghatás esetén maximum 16 cal/cm2 hőáramnál 8 sec-ig biztosítja a ruha viselőjének védelmét. Szobahőmérsékleten 1 perc időtartamig 40%-os nátriumhidroxid, 36%-os sósav, 30%-os kénsav, olaj és benzin károsító hatásával szemben biztosít védelmet. A védőruha vízhatlan.

Védelmi fokozat: nagy védelmi képesség


BRISTOL típusú bevetési védőruha

A védőruha anyagrétegei:

külső (felületi) anyag:    NOMEX Delta T

közbenső anyag:                      GORE-TEX

belső bélés:                  viszkózra steppelt NOMEX


A Bristol típusú bevetési védőruha kétrészes kialakítású. A kabát ¾-es hosszúságú, a nyakrésznél magasan záródó gallérral ellátott. Elülső részén húzózárral zárható a kabát, amit tépőzárral rögzíthető fedőlap takar. A kabátujjak alja belső passzéval és felcsúszás ellen a hüvelykujjra húzható rögzítővel rendelkezik.

A nadrágrész gumirozott nadrágtartóval van ellátva, amely a megfelelő méretre beállítható. A derékrész mindkét oldalába gumi van bevarrva. Elején húzózárral záródik, melyet tépőzárral ellátott takarólap fed. A nadrág szárain rátűzött oldalzsebek találhatók, ezek tépőzáras zsebfedővel zárhatók. A kabát és a nadrág belső bélése nem kivehető.


Védelmi képesség

A védőruha max. 40 kW/m2 intenzitású sugárzó hőnél, és lánghatás esetén maximum 2 cal/cm2 hőáramnál 8 sec-ig biztosítja a ruha viselőjének védelmét. Szobahőmérsékleten 1 perc időtartamig 40%-os nátriumhidroxid, 36%-os sósav, 30%-os kénsav és lakkbenzin károsító hatásával szemben biztosít védelmet. A védőruha vízhatlan.

Védelmi fokozat: nagy védelmi képesség.

A FIREMAN IV típusú bevetési védőruha

A védőruha anyagrétegei:

külső (felületi) anyag:    NOMEX Delta T

közbenső anyag:                      GORE-TEX

belső bélés:                             NOMEX/KEVLAR, Santara E92


A Fireman IV típusú védőruha kétrészes kialakítású. A kabát ¾-es hosszúságú és egyenes fazonú. Eleje zipzárral záródik, melyet a külső anyagrétegből készült takarólap véd. A két külső zsebét tépőzáras zsebfedővel láttak el. A mandzsetta kötött kevlar.

A nadrág derékrésze felfelé hosszított és két zsebbel rendelkezik. Bősége állítható. A nadrágtartók gyorsan kioldható patentkapcsokkal vannak felszerelve. A nadrág térd előtti része erősített, dupla anyagú. Mind a kabát, mind a nadrág láthatósági Scotchline csíkokkal van ellátva.

Védelmi képesség

A védőruha max. 40 kW/m2 intenzitású sugárzó hőnél, és lánghatás esetén maximum 2 cal/cm2 hőáramnál 8 sec-ig biztosítja a ruha viselőjének védelmét. 20 ºC-on 1 perc időtartamig 40%-os nátriumhidroxid, 36%-os sósav, 30%-os kénsav és alkohol károsító hatásával szemben biztosít védelmet. A védőruha vízhatlan.

Védelmi fokozat: nagy védelmi képesség.


HŐVÉDŐ RUHÁK

Zetex Plus 2000 típusú tűzbelépő védőruházat

A Zetex hővédő ruhák különböző típusainak alapanyaga a Zetex Plus elnevezésű hőálló szövet. A Zetex Plus egy azbesztmentes, sűrű textúrájú, kerámiakötésű szilícium elemi szálösszetételű szövet. Nagy hatékonyságú hőgátló tulajdonsága abból adódik, hogy a hő nem az anyagon keresztül, hanem annak felületén sugárirányban terjed.


A hővédő ruha részeinek anyagrétegei :

A hő elleni védelmet 8 rétegű anyag biztosítja.

A védőruha külső rétegei:         600 Zetex Plus szövet, alatta

300 Zetex Plus szövet réteg

A közbülső rétegek:                 üvegszál szövet réteg,

steppelt, alufóliával fémgőzölt Zetex szövet,

300 Zetex Plus szövetréteg,

üvegszövet szigetelés.

A belső réteg:                          aluminium oxidos szövetréteg.

A bélés: lángvisszatartó, gőzzáró pamut/poliészter szövet.

A védőruha részei:
Kabát
A légzésvédő készülék alávételéhez megfelelő kialakítású, hátul puttonyszerűen bővülő. Mellső részén, az illeszkedő vonalban kétrétegű megerősített szigeteléssel ellátott. A kabát alján lángálló rögzítő zsinór található.

Nadrág

A nadrág a derék fölött egészen a hónaljig magasított. 6 cm széles állítható nadrágtartóval van ellátva. A lábszár alsó részén beállító rendelkezik.


Kámzsa

Kiképzésénél a légzésvédő álarc viselhetőségére is tekintettel voltak. Belső lángálló tömítéssel és hónaljban beállítható szalagokkal van ellátva. A kámzsához rögzíthető a védősisak, amely állítható fejszerelvényekkel rendelkezik. A kilátás alumínium ablakkeretbe elhelyezett - a belső részen két hőálló, a külső részen két aranyozott - üveglapokon keresztül megoldott.


Védőcsizmák


A védőcsizmákra felhúzható, hátulról belebujós kialakítású, a nadrághoz lángmentes rögzítéssel kapcsolódik. Rögzítése pántokkal történik. A huzallal megerősített szigetelt talp lángálló üvegszálas neoprénből készült és a csizma felsőrészhez szegecselt.


Védőkesztyű

A kétujjas védőkesztyű a kabát ujjához lángmentes rögzítéssel kapcsolódik.


A védőruha össztömege: 22 kg.


5.ábra Zetex Plus 2000 tűzbelépő védőruha

A védőruha használatára vonatkozó szabályok:

A tűzbelépő ruhában munkatevékenységet csak a feladatra kiképzett, egészségileg alkalmas személy végezhet.

A védőruha maximum 40 kJ/min. munkaintenzitás mellett maximum 4 percig használható. A 4 perc használat (1 perc közvetlen lánghatás + 3 perc levétel) után a ruhát le kell vetni és legalább 20 perces pihenőidőt kell biztosítani. Ez alatt az idő alatt a védőruhát hűteni (szellőztetni) kell.

A hővédő ruha sűrítettlevegős izolációs légzésvédő készülékkel használható, amely a kabát alatt helyezkedik el a beavatkozást végző hátán,

A védőruha alatt természetes alapanyagú vagy polipropilén-pamut szálösszetételű alsó ruházat viselete ajánlott.

A megsérült védőruha nem javítható, további használatra nem alkalmazható.

A védőruha alkalmazhatósága

Mérések alapján védőruha 60 sec-ig maximum 1370°C hőmérsékletű közvetlen láng-és hőhatás ellen biztosít védelmet.

Védelmi fokozata: nagy védelmi képesség


A Zetex 550 típusú tűzmegközelítő védőruha

A védőruha külső rétege:         600 Zetex Plus szövet vákuumos alumínium bevonattal.

A bélés: neoprénnel bevont lángvisszatartó, gőzzáró pamut/poliészter szövet.

A védőruha részei:
Kabát
A légzésvédő készülék alávételéhez megfelelő kialakítású, hátul puttonyszerűen bővülő. Mellső részén, fedett takarással záródik és összepatentolható.

Nadrág

A nadrág a derék fölött egészen a hónaljig magasított. Állítható nadrágtartóval van ellátva. A nadrág elején egy patentokkal rögzíthető, háromszög alakú megerősített szigetelésű mellsőrész található. A nadrág a lábszár alsó részén patentos állítási résszel rendelkezik.


Kámzsa

A kámzsa alsó része a vállrész magasságában a kabátra fekszik fel és ott zárást hoz létre. A kámzsához rögzíthető a védősisak, amely állítható fejszerelvényekkel rendelkezik. A kámzsa cserélhető látómezővel van ellátva. Belső része hőálló üveg, külső felülete aranyfüst bevonatú üveg.


Védőcsizmák

A ruha alapanyagából készülnek. A csizmára vagy egyéb lábbelire felhúzható. Állítható rögzítő szalagok segítségével a nadrághoz lángmentesen kapcsolódik. Bőr talppal és sarokkal van ellátva.


Védőkesztyű

Hosszúszárú kivitele a kabát ujjának mandzsetta része fölött fekszik fel. Az ötujjas kesztyű bőr tenyérrésszel rendelkezik, ami a hővédelmen túl a mechanikai hatások elleni védemben is szerepet játszik.


6.ábra Zetex 550 tűzmegközelítő védőruha

A védőruha használatára vonatkozó szabályok:

A tűzmegközelítő védőruhában munkát csak a feladatra kiképzett, egészségügyileg alkalmas személy végezhet.

A védőruha csak sűrítettlevegős légzésvédő készülékkel együtt viselhető.

A védőruha folyamatosan 20 percig használható. Ezt követően a védőruhát le kell vetni és viselőjének legalább 20 perces pihenőidőt kell biztosítani. Ezidő alatt a védőruhát hűteni (szellőztetni) kell.

A védőruha alatt természetes alapanyagú vagy polipropilén-pamut szálösszetételű alsó ruházat viselete ajánlott.

A megsérült védőruha nem javítható, további használatra nem alkalmazható.

A védőruha alkalmazhatósága

A védőruha teljes testvédelmet biztosít 93 ºC környezeti hőmérséklet esetén. Rövid ideig 1093 ºC -os sugárzó hőhatásnak is ellenáll.

Mérések alapján a védőruha az alábbi táblázatban megjelöltek szerint biztosít védelmet száraz munkakörülmények között.

Kontakt hő

100 °C

150 °C

200 °C

250 °C

300 °C

350 °C

400 °C

500 °C

Használati idő

226 sec

80 sec

51 sec

40 sec

29 sec

26 sec

23 sec

19 sec


Sugárzó hő

2,0 W/cm2

3,0 W/cm2

4,2 W/cm2

Használati idő

50 sec

20 sec

10 sec


Védelmi fokozata: nagy védelmi képesség.VEGYI ANYAGOK ELLEN VÉDŐ RUHÁK


A vegyi anyagok ellen védő ruháknak vegyi és mechanikai hatásoknak kell ellenállni, ezért védelmi sajátosságaikat a ruha anyagán túl a konfekcionálás is befolyásolja.


A védőruhák anyagfajtái:

Védőréteggel bevont szövet

A hordozóréteg egy szövetréteg, ami a ruha szakítószilárdságát adja. Ezt egyik vagy mindkét oldalról vegyileg ellenálló réteggel vonnak be. A felvitt réteg a vegyi védőképességet biztosítja.

Laminált anyag

A ruha hordozórétegére egy vagy két oldalról több vékony filmréteget ragasztanak. A különböző filmrétegek különböző anyagok ellen védenek. Ezzel a megoldással egy könnyű és sokoldalú védőképességgel rendelkező anyagot kapnak.


Védelmi képességük szerinti csoportosítás

Korlátozott védelmű védőruhák

Ezen védőruhák folyékony, a minősítő bizonyítványban megjelölt vegyianyagok ellen biztosítanak védelmet maximum 1 perc időtartamig, amíg viselője le tudja vetni, mielőtt a vegyianyag áthatolna a ruha anyagán. Ezeket a védőruhákat csak olyan munkakörülmények között lehet használni, ahol a folyékony vegyianyag gyenge sugárban, vagy fröccsenve kerül a ruhára.

A korlátozott védelmű védőruhák nem nyújtanak védelmet:

közvetlen közelről ható magasnyomású folyadéksugár ellen,

kis felületi feszültségű folyadékok ellen,

folyékony vegyi anyagok gőzei ellen,

a ruhára ható nagyobb nyomás esetén rákerülő vegyi anyagokkal szemben,


Magasabb védelmi osztályú védőruhák

A magasabb védelmi osztályú védőruhák a minősítő bizonyítványban és a tájékoztatóban leírt koncentrációjú és hőmérsékletű veszélyes anyagokkal szemben biztosítanak védelmet meghatározott ideig.


Folyadékáteresztő tulajdonságaik alapján ezek a védőruhák 6 osztályba sorolhatók:


Osztály

Átbocsátási idő percben


>480


>240


>120


>60


>30


>10


A legmagasabb védelmű védőruhák

A legmagasabb védelmi képességgel a teljes testfelületet védő ruhák rendelkeznek, amelyek a rendkívül veszélyes anyagokkal szemben és a hagyományostól eltérő munkakörülmények között is megvédik használóikat. A minősítő bizonyítványban és a tájékoztatóban megjelölt és vizsgálatokkal alátámasztott maró, mérgező anyagok, gázok, gőzök, aeroszol vagy por alakú vegyianyagok szervezetre káros hatása ellen biztosítanak védelmet.

A tűzoltóságok és katasztrófavédelmi szervezetek elterjedten alkalmazzák az ebbe a csoportba tartozó teljes testfelületet védő, gáztömör védőruhákat, mivel a feladat teljesítésének biztonsága nagyon gyakran ezt követeli meg.

A gáztömör védőruhák valamennyi anyagának az áteresztéssel szembeni ellenállóságát 15 féle vegyi anyag esetében kell vizsgálni. Az áteresztéssel szembeni ellenállóság alapján az alkalmazhatóság feltételeit meg kell határozni.


Védőruha típusok


Gázbiztos védőruha (lehet szellőztetett vagy nem szellőztetett)

1.a)        A környezeti levegőtől független sűrítettlevegős légzésvédő készülék a ruha

alatt van.

1.b)        A környezet levegőtől független légzésvédő készülék a ruha felett van.

1.c)        Túlnyomással biztosított a levegő ellátás.

Nem gázbiztos védőruha (lehet szellőztetett vagy nem szellőztetett, a gáztömörség csak kiegészítőkkel biztosítható)

Folyadékbiztos (folyadékzáró) védőruha

Permetszerű folyadék ellen védő ruházat

Részecske védő ruházat (szilárd vegyi anyagok ellen véd, korlátozott részecskevédelem)

Részleges fröccsenésvédelmet megvalósító védőruházat (folyékony vegyszerek elleni védelem)


A használatos veszélyes anyagok ellen védő ruhák

A Trelleborg TRELLCHEM típusú védőruhák

Magyarországon a tűzoltóságok és katasztrófavédelmi szervek használatában a TRELLCHEM védőruha kétféle típusa van, a TRELLCHEM Super, amelynél a légzésvédő készülék a ruhán kívül helyezkedik el és a TRELCHEM Super Extra amely használatakor a sűrítettlevegős légzésvédő készülék a ruha alatt foglal helyet.                        


7.ábra TRELLCHEM védőruhák

A védőruhák gáztömör védelmet nyújtanak vegyi anyagokkal és radioaktív porokkal szemben.

Fő részeik:

A csizma. Anyaga olajálló PVC, talpában és orrában acél betétet helyeztek el. A csizma a ruha anyagával össze van hegesztve. Ugyanazt a védelmet képes biztosítani, mint a ruha anyaga.

A ruha. Négy méretben készül, S, M, L és XL jelzéssel, ezekhez igazodik a csizma is, mely 41, 43, 45 és 46-os méretű.


8.ábra A Trellchem védőruha anyagrétegei

A ruha szilárdságát biztosító poliamid szövetet mindkét oldalról butil réteg vesz körül. A külső butil rétegre VITON réteget vittek fel. Ez a négy anyagréteg vulkanizálással került összedolgozásra. A védőruha anyagának rugalmassága és szakítószilárdsága - 40 ºC-ig közel állandó marad.

A ruhán gáztömör zipzár van a bal válltól a jobb láb combközepéig, melyet tépőzárakkal ellátott fedőlap takar.

A ruha szellőztető rendszerrel rendelkezik, a légzésvédő készülékből a ruha megfelelő csatlakozó részén keresztül levegő jutatható a ruha belsejébe. A beáramló levegő mennyisége választható 2 vagy 30 liter/perc között, a levegőellátó szelep állításával. A szellőztető levegő túlnyomást biztosít a ruha belsejében, melynek értéke kb. 80 Pa (8 mmVo).


9.ábra A Trellchem Super védőruha szellőztető rendszere


A kesztyű. Anyag kloroprén, de készülhet viton/butil anyagból is. A kesztyűt nem dolgozták össze a ruha ujjával, hanem azt az ujjvég merev gyűrűjére kell felhúzni és gumiszalaggal rögzíteni.

A Trellchem Super Extra kilátást lehetővé tevő szemvédő része ütéseknek jól ellenálló, különleges minőségű PVC.

A védőruha védőképessége

A különböző vegyi anyagokkal szembeni védőképességet a gyártó kezelési könyvben közli úgy, hogy azokkal szemben ellenállási fokozatokat (osztályokat) határoz meg.

Ellenállási fokozatok (osztályok):

1. Az ellenállási idő minimum 8 óra

A ruha anyaga a vegyianyag hatásával szemben érzéketlen.

2. Az ellenállási idő minimum 4 óra

Az anyag bizonyos mértékig károsodhat.

3. Az ellenállási idő minimum 2 óra

Az anyag megtámadhatja, esetleg bizonyos mértékig a ruha anyagát tönkre teheti.

4. Az ellenállási idő minimum 1 óra

Az anyagot a vegyszer megtámadja, tönkreteheti.

5. Az ellenállási idő minimum 20 perc

Az anyagot a vegyszer megtámadja, tönkreteheti.

Auer Vautex Elite WS típusú gáz és vegyvédelmi védőruha

A Vautex Elite WS védőruha speciális "VAUTEX ELITE" márkanevű anyagból készül. Ez a kompozit anyag, poliamid hordozó rétegből, több fóliarétegből és elasztomer bevonatú anyagrétegek együtteséből áll. A ruha külső felülete nem tökéletesen sima, azonban ez az egyenetlenség nem befolyásolja a védőképességet. Az egyes anyagrétegek védőhatásának összegzéseként nagyfokú kémiai ellenállóképességet, mechanikai szilárdságot és rövid idejű hőhatás elleni védelmet értek el.


10.ábra A ruha anyagrétegei


A védőruha egyrészes kivitelű. A nagyméretű nézőablak, a kesztyűk és a csizmák cserélhető kivitelűek. A varratok a ruha védelmi sajátosságaihoz igazodóan, a VAUTEX ELITE anyag megfelelő átfedésével készülnek. A ruha felvétele és levétele húzózár segítségével oldható meg amely gáztömör kialakítású.


11.ábra VAUTEX ELITE WS típusú védőruha

A védőruha a jelenleg rendszeresített valamennyi sűrítettlevegős légzésvédő készülékkel együtt hordható. A kilégzett levegő a ruhába épített 3 darab kilégző (nyomó) szelepen keresztül távozik. A kesztyű mérete 10-es, a csizma mérete a szabvány előírásának megfelelően 46-os. A védőruha színe világoszöld.

A VAUTEX ELITE WS típusú védőruhához mellékelnek a különböző vegyi anyagokra vonatkozó ellenállás (rezisztencia) táblázatot, mely mutatja az ellenállóképességet.

A védőruha tömege: kb. 8,5 kg

A Dräger TeamMaster pro típusú gáztömör védőöltözet

A Dräger TeamMaster pro típusú védőöltözet alkalmas gázok, gőzök és folyadékok elleni védelemre. Kialakításában és minőségében megfelel az irányadó EN 943-1:1995 szabvány előírásainak. Kivitele 1.a típusú, azaz teljesen zárt védőruha, a légzésvédő készüléket a ruha alatt lehet hordani. Belső szellőztető rendszere és külső levegő csatlakozása nincs. A kilégzett levegő a ruha nyomószelepén keresztül távozik, ami kismértékű túlnyomást biztosít a ruha belsejében.

L és XL méretben készül. Az L méretű védőruha 43-as csizmával, az XL méretű védőruha pedig 46-os csizmával van ellátva

A védőruha -30 és +70 ºC közötti hőmérséklet tartományban használható. Színe kívül kék, belül szürke. Alapanyaga a HIMEX nevű anyag.


12.ábra A HIMEX szerkezete

A Himex négy rétegű anyag. Külső anyagrétege elasztomer alapú, melynek magas a kopásállósága. Alatta egy a vegyi anyagokkal szemben ellenálló záró réteg található. Ezt követi egy nagy szilárdságú hordozó szövet. A ruha legbelső, negyedik rétege vegyszerállóságot és tisztíthatóságot tesz lehetővé. Mivel a Himex egy erős, nagy ellenállású anyag, ezért jól alkalmazható olyan helyen, ahol az agresszív kémiai anyagok mellett nagy mechanikai igénybevétel is van. Önkioltó tulajdonságokkal rendelkezik

A ruha egyéb részeinek vegyi anyagokkal szembeni ellenállását is 96-98%-os kénsavval vizsgálták és megállapítást nyert, hogy a varratok és a zipzár is több, mint 480 percig képes ellenállni a savnak.


13.ábra TeamMaster pro védőruha

A védőruha különböző vegyi anyagokkal szembeni védelmi képességét az OMMF által kiadott minősítő bizonyítvány, valamint védőruha használati utasítása tartalmazza.

Védelmi fokozata: nagy védelmi képesség.

A védőruha tömege: kb. 7 kg.


ISOTEMP vegyi anyagok ellen védő öltözék

ISOTEMP 4000 típusú vegyi anyagok ellen védő öltözék14.ábra Isotemp 4000 típusú védőruha


Az ISOTEMP gáztömör védőöltözet 1.a típusú. A vegyi anyagok elleni ellenállóképességet a ruha anyagszerkezete adja. A védőruha különböző vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességét ellenállás táblázatban rögzítik.15.ábra Az ISOTEMP védőruha anyagrétegei


A beavatkozási igényeknek megfelelően a kilátótér ütésálló polikarbonátból készül. A védőruha lábrésze kalucsnis kialakítású, amely lehetővé teszi, hogy a ruha használója saját csizmájával lépjen be a lábrészbe, amely minden csizmanagysághoz használható. A lábrésznek a mechanikai hatásoknak ellenálló acéltalpa van. A lábrészt egy fokozatmentesen állítható pánttal lehet a boka körül szorosan meghúzni és tépőzárral rögzíteni. A ruha 4 db nyomószeleppel van ellátva a levegő elvezetésére. A védőruha fejrész kialakítása kiemelést érdemel. A fejkámzsán belül egy olyan rugalmas habosított párnázatot helyeztek el, amely a védősisakhoz körben, csúszásmentesen felfekszik és két gumipánttal rögzíthető. Ennek következtében a kámzsa és a nézőablak együtt mozog a használó fejével. A vitonból készült kesztyű és a nézőablak szerszám nélkül cserélhető.

A védőruha folyamatosan 15 percig viselhető, ezt követően 60 perc pihenőidőt kell beiktatni.


ISOTEMP 4001 típusú vegyi anyagok ellen védő öltözék

A 4000 és 4001-es típus közötti lényeges eltérés, hogy a 4001-es típus saját védőcsizmával rendelkezik, amit cserélni lehet.


16.ábra ISOTEMP 4001 típusú védőöltözék

Korlátozott védelmű védőruhák

Ezek a védőruhák káresetek, műszaki mentések, illetve egyéb vegyi szennyeződéssel járó beavatkozások esetén alkalmazhatók por és kis mértékben fröccsenő vegyi anyagok ellen. A ruhák sérülés vagy erős (nem mérgező) szennyeződés esetén eldobhatók, illetve égetéssel megsemmisíthetők. Mivel áruk viszonylag alacsony, így javításuk, vegyi mentesítésük gazdaságtalan.

A Kleenguard típusú védőruhák

A Kleenguard védőruhák három rétegűek, nem szőtt polipropilén anyagból készülnek. Középső rétegük szűrőként működik, a szennyező anyagokat (por, permet) kiszűrik, de a testpárát átengedik. A nagyobb élettartam és védelem érdekében a varratok háromszorosak.

A ruhák megsemmisítése égetéssel történhet, mosásuk szintetikus mosószerrel, mosógépben végrehajtható.


17.ábra Kleenguard védőruhák

Főbb típusai:

Kleenguard GP védőoveral

Felhasználhatóság:        részecskevédelem

Kleenguard SP light védőoveral

Felhasználhatóság:        durva por elleni védelem (0,3 μm)

azbeszt elleni védelem

Kleenguard SP védőoveral

Felhasználhatóság:        finom por(0,5 μm) elleni védelem

fröccsenő vagy permetszerű vízben oldott vegyi anyagok ellen

Kleenguard EP védőoveral

Felhasználhatóság:        robbanásveszélyes területek

vegyi üzemek (sav, lúg, szerves oldószerek, formaldehid, olaj ellen)

Kleenguard CP védőoveral

Felhasználhatóság:        robbanás veszélyes területek

ún. tiszta tér körülmények

gyógyszergyárak (higiéniás területek)

ipari (lakkozás, autófényezés)

Kleenguard DP védőoveral

Felhasználhatóság:        víz, vizes oldatok, olajfröccsenés ellen

szállítás

hulladék eltávolítás

Kleenguard IPP védőoveral

Anyaga mikroporózus polietilénnel bevont, nem szőtt polipropilén anyag, mely optimális védelmet nyújt mérsékelten toxikus vegyszerek ellen és lehetővé teszi a levegő cserélődését, a ruha alatt, illetve a testpára eltávozását is.

Felhasználhatóság:        vegyipar

alapvédelem karbantartásnál, felülvizsgálatoknál és tisztításnál

védelem tartályszivárgások megszüntetésénél

ipari tisztítás

fröccsenő folyadékok elleni védelem gőzsugárral vagy oldószerrel történő géptisztításnál és felülvizsgálatnál

fémmegmunkálás és feldolgozás

védelem festékszórásnál

bontási munkák

mérgezett talaj elleni védelem

mérgező anyaggal szennyezett építőgépek tisztításánál


18.ábra Kleenguard IPP overall

Reguard védőruhák

A Comasec Respirator Rt. REGUARD védőruha programja könnyű, különleges tulajdonságú Du Pont alapanyagokból készült.

TYVEK család (T)

Egyedülálló, polietilén szálakból hővel és nyomással kialakított nemszőtt anyag. Különleges szerkezeti felépítése következtében visszatartja a felületén a szennyező anyagokat, a levegőben lévő részecskéket és a veszélyes vegyi és biológiai anyagok többségét. Vegyileg és biológiailag semleges, a felületről szálak nem válnak le és az első mosásig antisztatikus.


PE - TYVEK (P)

A Tyvek felületére további folyékony polietilén réteget felvíve kiváló, a közepesen tömény vegyi anyagok fröccsenésének ellenálló anyaghoz jutottak, amely megőrizte a Tyvek mechanikai tulajdonságait, komfort érzetét is. Nem légáteresztő, részecskék számára áthatolhatatlan. Ideális megoldás, ahol könnyű vegyszereknek mérsékelten ellenálló védőruhára van szükség.


SARANEX család (S)

A Tyvek-et egy réteg Saranex 23 filmmel laminálva, gyakorlatilag a különböző vegyi és biológiai anyagok részecskéi, cseppjei, folyadékai számára áthatolhatatlan anyaghoz jutottak. Kiváló vegyszerállóság, kis területsúly jellemzi.


19.ábra Reguard védőruhák

A PRO/Shield típusú védőruhák

Pro/Shield 2 típusú védőruhák

A Pro/Shield 2 típusú védőruhák anyaga mikroporózus film és nemszőtt polipropilén kombinációja. Az anyag 0,2μm méretig véd a szilárd por alakú részecskékkel szemben, és jól véd a folyadékoktól is. Megfelelő védelmet biztosít a fröccsenő és permetszerű veszélyes folyadékok széles köre ellen is. Antisztatikus kikészítésű.


Pro/Shield 3 típusú védőruhák

A védőruha anyaga olyan szabadalmazott szövet, amely a fonott kötésű polipropilént különleges filmbevonattal kombinálja. Ezzel olyan védelmet nyújt, amelyre a hagyományos anyagok nem képesek. A ruhadarabok védelmet nyújtanak az olyan száraz részecskék széles körével szemben, mint például az azbeszt és ólompor, miközben kiváló védelmet nyújtanak sok ipari folyadékkal és permettel szemben is.

A Pro/Shield 3 ellenáll a dörzsölésnek, szúrásnak és szakításnak, mégis könnyű és lágy anyag. A védőruha ellenáll a vegyszereknek, nehezen szakad, ellenáll a penésznek és rothadásnak.


KÉZVÉDŐ ESZKÖZÖK

A beavatkozások sajátosságai (tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása) szükségessé teszik többféle behatásnak jól ellenálló, de kényelmes viseletet nyújtó, fogásbiztonságot adó védőkesztyűk használatát. A kesztyűknek védeni kell a sugárzó-és kontakt hő ellen. Ellenállónak kell lennie vágásnak és szúrásnak, de fontos a vízzel és a vegyi hatásokkal szembeni ellenálló képesség is. A speciális tűzoltó védőkesztyűk közül néhány típus kerül ismertetésre.

A ROSENBAUER FIRE PRO E típusú védőkesztyű több rétegből áll. Külső rétege hasított jávorszarvasbőr, mely alatt Nomex hővédő bélés és Porelle nevű védőréteg található.


20.ábra A Fire Pro E anyagrétegei

A Porelle réteg AIDS elleni védelmet, kintről befelé vízzárást, bentről kifelé pedig a szellőzést, páraáteresztést biztosít. A kesztyű szárán kötött Kevlar mandzsetta van a csukló védelmére.


21.ábra Rosenbauer Fire Pro E típusú védőkesztyű

A SEIZ típusú védőkesztyű is többrétegű. A külső rétege Nomex III szövet, alatta GORE-TEX vízzáró és páraáteresztő membrán található. A kesztyű hosszított fazonú, tépőzárral rögzíthető. A mechanikai igénybevételnek fokozottan kitett tartományokat - a tenyér részen és a kézfejen - érdesített gumi és Kevlar részekkel erősítették meg. A kesztyű a csukló és a kézfej felső részén láthatósági jelzésekkel van ellátva.


22.ábra Seiz védőkesztyű

A FALCON típusú védőkesztyű három rétegből áll. Külső rétege rénszarvasbőr, amely alatt Porelle membrán biztosítja a folyadékzárást és a légáteresztést. Legbelül Nomex bélést helyeztek el.


23.ábra Falcon védőkesztyű

A kesztyűk védőképességét a következő táblázat tartalmazza:

Típus

Védőképesség

FIRE PRO E

A védőkesztyű vízzáró. Védelmet biztosít max. 250 °C kontakt hőhatás ellen 38 sec-ig, max. 40 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen 64 sec-ig, valamint lánghatás ellen 15 sec-ig.

SEIZ

A védőkesztyű víztaszító, olaj- és benzinálló. Védelmet biztosít max. 250 °C kontakt hőhatás ellen 10 sec-ig, max. 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen 15 sec-ig, valamint lánghatás ellen 15 sec-ig.

FALCON

Védelmet biztosít max. 250 °C kontakt hőhatás ellen 15 sec-ig, max. 20 kW/m2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen 150 sec-ig, valamint lánghatás ellen 15 sec-ig. A védőkesztyű jó vízálló tulajdonsággal rendelkezik.

( Táblázat a Védelem 1997/2 száma alapján )

LÁBVÉDŐ ESZKÖZÖK


A tűzoltók napi munkavégzése közben nagy fontosságot kell tulajdonítani a korszerű lábvédő eszközöknek, amelyek védik a lábat - egyben a talpat is- a leeső, zuhanó tárgyak hatásaitól, a szúrásoktól, a hőtől, a víztől és a különböző kémiai anyagoktól. A védőcsizmáknak biztosítaniuk kell a használók csúszásmentes, biztos mozgását.

A jelenleg használatos védőcsizmák főbb jellegzetességeit mutatja be az alábbi táblázat:

Neve

Anyaga

Védelmi képessége

Védelmi fokozata

Rukapol

Víztaszító marhabőr, belül bőrbéléssel és bokapárnázattal

Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása közben eső, zuhanó tárgyak, talpátszúrás, vizes, olajos, benzines közeg károsító hatásai ellen biztosít védelmet. Antisztatikus.

Közepes


EWS

Víztaszító marhabőr, belül bőrbéléssel

Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása közben eső, zuhanó tárgyak, talpátszúrás, vizes, olajos, benzines közeg károsító hatásai ellen biztosít védelmet. A védőcsizma antisztatikus, a talp csúszásmentes.

Nagy

HAIX

Bőr külsőrész, belül négyrétegű Gore-tex membrán. (A csizma felső szellőzése kialakított járatokkal biztosított.)

Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása közben eső, zuhanó tárgyak, talpátszúrás, vizes, olajos, benzines közeg károsító hatásai ellen biztosít védelmet. A védőlábbeli antisztatikus, a talp csúszásmentes.

Nagy


( Táblázat a Védelem 1997/2 száma alapján )


FEJVÉDŐ ESZKÖZÖK


Tűzoltó sisakok

A tűzoltó védősisak feladata, hogy védje a tűzoltó fejét és fülét az ütésektől, az eső, zuhanó tárgyak behatolásától, valamint a hőtől, a lánghatástól és az áramütéstől. Biztosítania kell a lehulló folyadékok és szilánkok arctól és nyakszirttől való elvezetését. A védősisaknak nem szabad korlátoznia a hallást és a nyaknak megfelelő mozgási szabadságot kell biztosítania.

A jelenleg használatos védősisakok fajtái és jellegzetességei:


A sisak neve és típusa

Felépítési sajátosságok és anyagok

Védelmi képesség

Védőképesség fokozata

Kiskőrösi   87.M

A sisak külső héjazata üvegszál erősítésű poliészter. Bőrből készült szerelékekkel van ellátva. A sisak tartozéka Rhenadur GNS típusjelű önkioltó arcvédő műanyag lemez , mely kívülről hasított csapokon keresztül csatlakozik a sisakhéjhoz. Bőr tarkóvédővel (kepi) van felszerelve.

A beavatkozásoknál leeső, zuhanó tárgyak, vízpermetben, lecsurgó, csepegő vízben végzett munka és száraz meleg ellen véd.

Nagy védelmi képesség

Dräger GALLET

A héjazat anyaga ultramid. Beépített polikarbonát arcvédője a sisakhéj alá betolható. A fejpánt állítható, a teher-és ütéselosztást fejháló és bőrből készült párnázat biztosítja. Nyakvédője aluminium bevonatú hőálló szövet. Alkalmas légzésvédő álarc rögzítésére.

Beavatkozásoknál eső, zuhanó tárgyak ütőhatása, valamint lánghatás ellen biztosít védelmet.

Nagy védelmi képesség

Rosenbauer HEROS

A sisak külső héjazata poliamid, belső rétege habosított poliuretán. Polikarbonát arcvédője beépített és a sisakhéj alá tolható. Nomex alapanyagú, aluminium bevonatú nyakvédővel rendelkezik. A kényelmes viseletet a beállítást és a rögzítést a megfelelően kialakított belső részegységek biztosítják. Alkalmas légzésvédő álarc rögzítésére.

Beavatkozásoknál eső, zuhanó tárgyak ütőhatása, valamint kontakt és sugárzó hőhatások ellen véd.

Nagy védelmi képesség.

Auer F 200


A sisak külső héjazata hőre keményedő duroplaszt bázisú műanyag. A sisakhéj alatt poliuretán réteg található. Bőrrel bevont beállító és rögzítő elemei vannak. A sisak polikarbonát arcvédője a héjazat alá tolható. Alkalmas légzésvédő álarc rögzítésére.

Beavatkozásoknál eső, zuhanó tárgyak ütőhatása, kontakt és sugárzó hőhatások ellen véd.

Nagy védelmi képesség

Bullard PX FIREDOME

A sisak külső héjazata ultem(poliéter-imid), alatta ütésvédő poliuretán réteg. Polikarbonát arcvédője a sisakon kívül van felszerelve. A fül-és tarkóvédő (kepi) Nomex-ből készül. Beállító és rögzítő elemekkel van ellátva.  

A beavatkozásoknál eső, zuhanó tárgyak ütőhatása, valamint lánghatás ellen nyújt védelmet.


Nagy védelmi képesség
24.ábra Kiskőrösi 87.M védősisak


25.ábra Dräger Gallet védősisak


26.ábra Auer F 200 védősisak27.ábra Rosenbauer Heros védősisak


28. ábra Bullard Px Firedome védősisak


Fejmaszkok ( hővédő kámzsa )


A tűzoltó sisak alatt viselve hasznos kiegészítőként biztosítja az arc és a fej sugárzó hő és lánghatás elleni védelmét. Szúrólángok közvetlen hatásait jelentősen csökkenti, de vékony egyrétegű szerkezete miatt tartós hőhatás ellen már nem véd tökéletesen. A kötött fejmaszkok alapanyaga Nomex Delta FF, illetve Nomex Delta C.


LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK

A ki- és belégzett levegő összetétele és a levegő felhasználás mértéke

Az emberi élet feltétele, hogy minden körülmény között belégzésre alkalmas, megfelelő tisztaságú és oxigéntartalmú levegő álljon rendelkezésre. Normális légzési körülmények között a szervezet a szükséges oxigént a környező levegőből kapja.

A levegő összetétele: 78,08% Nitrogén

20,94 % Oxigén

kb. l % Egyéb gázok (Ar 0,934 %, CO 0,031% és más gázok)

A kilégzett levegő összetétele a szervezet oxigén felhasználása miatt a következőképpen változik meg:

78,08 % Nitrogén

17 % Oxigén

4 % CO

kb. 1 % egyéb gázok


A felnőtt ember levegő felhasználása különböző helyzetekben:

Teljes pihenés, fekvés esetén 5-8 liter/perc

Ülő helyzetben:  8-10 liter/perc

Könnyű mozgás, sétálás esetén:                       10-25 liter/perc

Közepes munkavégzésnél:                               30-50 liter/perc

Erős munkavégzéskor:   70-100 liter/perc

Jól edzett embernél, erős munkavégzéskor : 150-200 liter/percA környezetben bekövetkező változások

A beavatkozás helyszínén sok esetben előfordul, hogy a levegő nem olyan összetételű mint az normál légzési körülmények között megszokott.

A környezet levegő összetételében leginkább kétféle változás következhet be:

a levegő oxigéntartalma csökken (oxigénhiányosnak tekintjük a 17 % -nál kevesebb oxigént tartalmazó légtért)

különböző anyagok kerülhetnek a légtérbe, melyek a szervezetre egészség károsító hatást fejthetnek ki (ekkor szennyezett a légtér)


Az oxigéntartalom változásának hatása a szervezetre:

Az oxigéntartalom 16-17 %-ra történő csökkenése a légszomj kezdetét eredményezi. Ennek következtében a légzés és szívműködés felgyorsul. 14 %-os oxigéntartalom alatt nehéz légzés következik be. 10 % oxigéntartalom alatt eszméletvesztés következhet be és az abban a térben töltött idő függvényében esetleg a halál is beállhat.


A széndioxid tartalom változásának élettani hatása :

0,03 % Normál koncentráció

3 % Gyors, mély légzés

5 % Nehéz légzés

9 % Eszméletvesztés

20 % A halál is bekövetkezhet 20 perc alatt

A légzésvédő eszközök csoportosítása


29.ábra A légzésvédő eszközök csoportosítása

Környezeti levegőtől függő légzésvédő eszközök

Az ebbe a csoportba tartozó légzésvédő eszközöket szűrő típusú eszközöknek is nevezik. Jellemzőjük, hogy a használó személy a levegőt a környező légtérből kapja. A belégzett levegő olyan tisztítóegységen (szűrőn) halad keresztül, amely kiszűri, vagy megköti a szűrő fajtájának megfelelő szennyező anyagokat, ezáltal a megtisztított levegő kerül belégzésre. A belégzésre alkalmas levegő por-, gáz vagy kombinált szűrőbetétek alkalmazásával és megfelelő légzéscsatlakozó segítségével biztosítható. Mérgező gázok és gőzök ellen, ha nincs jelen porszennyezés a gázszűrők használhatók. A mérgező porok ellen , ha nincsenek jelen mérgező gázok a részecskeszűrők védenek. A gázszűrők nem védenek porok ellen, a részecskeszűrők pedig nem használhatók mérgező gázok elleni védelemre. Ha a környező légtérben egyidejűleg mérgező gáz és részecskeszennyezés is van, valamint ha a részecskékből gőzök vagy gázok szabadulhatnak fel, akkor kombinált szűrőt kell használni.

A különböző szűrőegységek adott szennyezőanyagok ellen nyújtanak védelmet, ezért a használat során megfelelően kell kiválasztani a szűrők (szűrőbetétek) típusait.

A szűrők szín és betűjellel vannak ellátva, annak megfelelően, hogy milyen szennyezőanyagok elleni védelmet valósítanak meg.


A környezeti levegőtől függő légzésvédő eszközöket tilos alkalmazni:

 • oxigénhiányos légtérben
 • ha nem ismerjük pontosan a környezeti levegő összetételét
 • ha a környezeti légtér utólagos megváltozásától kell tartani
 • ha bármilyen kétségünk támad a szűrő típusú légzésvédő alkalmazhatóságával kapcsolatban (pl. hosszú bevetési idő, magas szennyezőanyag koncentráció, nemkívánatos reakciótermékek képződése a szűrőn belül, a szűrő túlzott felmelegedése)

A szűrőbetétre jellemző különböző szennyező anyag koncentrációk nagyságát és a használati időt a szűrőbetét műszaki leírásában, használati útmutatójában rögzítik.


Légzéscsatlakozók


A légzésvédő eszköz azon alkatrésze, amely összeköti a használó légútjait az eszköz egyéb alkatrészeivel, és elkülöníti a légutakat a környező légkörtől.

A légzéscsatlakozók kialakításuk és fajtájuk szerint lehetnek:

teljes álarc,

félálarc,

negyedálarc,

szájcsutorakészlet,

szűrő légzéscatlakozó

légzésvédő kámzsák

légzésvédő sisakok

légzésvédő ruhák

A záró szegéllyel ellátott légzéscsatlakozóknak gáztömören kell felfeküdniük, mivel tömítettségüktől függ a használó személy védelme. Ennek érdekében különböző méretű és gyártmányú légzéscsatlakozók léteznek, amiből ki lehet választani a használathoz legmegfelelőbbet.


1. Teljesálarcok

Zárószegélye a homlokon, az arcrészen a fül előtt és az áll alatt fut körbe. A tömítetten illeszkedő álarc lefedi a szájat, az orrot és védi a szemeket. A teljes álarcok nagyrészt belső álarccal vannak ellátva.

A belső álarc segítségével lehetővé válik, hogy lecsökkenjen a holttér és csak kis mennyiségű - széndioxiddal feldúsult - kilégzett levegő kerüljön újra belégzésre, ezáltal kedvezőbb legyen a belégzett levegő összetétele.

A teljesálarcok szűrő típusú és izolációs légzésvédő eszközökhöz is alkalmazhatók. A hangátvitelt beszélőmembrán alkalmazásával lehet javítani. A beszédátvitel rádiótechnikai és elektroakusztikus módon is megvalósítható. A mikrofont általában az álarc belsejében helyezik el, az adó, hangszóró és egyéb egységeket az álarcon kívül.

Szemüveget viselők speciális álarcszemüveget kell, hogy alkalmazzanak, mivel a hagyományos szemüveg kerete és szára rontja az álarc tömítettséget.


2. Félárarc

A tömítetten illeszkedő légzéscsatlakozó, fedi a szájat, az orrot és az állat.


3. Negyedálarc

A szájat és az orrot fedik le.


4. Csutoragarnitúrák

Csutorából és orrcsiptetőből állnak. A csutorát a fogakkal kell összeszorítani és az ajkakkal zárni. Az orrot az orrcsiptetővel kell lezárni.


5. Légzésvédő kámzsák

Lazán illeszkedő légzéscsatlakozó, amely legalább az arcot takarja, de az egész fejet és a nyakat is védheti. A szűrős menekülő kámzsák kivételével a tényleges belégzésre kerülő mennyiségnél valamivel nagyobb mennyiségű levegő hozzávezetése szükséges.


6. Légzésvédő sisak

A légzésvédő készülék azon alkatrésze, amelyet fejvédelmet adó légzéscatlakozóként használnak. Levegőellátását a légzésvédő kámzsánál leírtak szerint kell megoldani.


7. Légzésvédő ruhák

Azok a védőruhák, amelyek légzéscsatlakozóként is szolgálnak.


8. Légzésvédő és fejvédő kombináció

A munkavégzés gyakran megköveteli, hogy a légzésvédőket fejvédő eszközökkel együtt használják. Ezért fejlesztette ki több gyártó a teljesálarcból és a sisakból álló kombinált védőeszközöket. A sisakok szűrő típusú és izolációs légzésvédő eszközökkel is használhatók.


Szűrőfajták


Azokat a szűrőfajtákat tekintjük át, amelyek teljes álarchoz csatlakoztathatók.

1. Részecskeszűrők

A részecskeszűrő szűrőbetéteket porleválasztó képességük szerint három osztályba soroljuk. Ezen osztályok:

Kis megkötőképesség (1)

Közepes megkötőképesség (2)

Nagy megkötőképesség (3)

Jelölése P betűvel, az osztály számával és fehér színnel történik.


30.ábra Részecske szűrő

2. Gázszűrők

A gázszűrőket a fő alkalmazási területük szerinti szűrőtípusokba illetve szűrőosztályokba sorolják, ami szűrési képességük (teljesítményük) alapján történik. A magasabb gázszűrő osztály nem jelent magasabb védelmet. Azonos körülmények között a magasabb gázszűrőosztály nagyobb gázmegkötő képességet eredményez, így hosszabb bevetési időt tesz lehetővé. Ezek alapján nagyobb gázkoncentráció esetén hosszabb ideig használhatók a magasabb szűrőosztályba tartozó gázszűrők. A gázszűrőket csak olyan gázok és gőzök ellen szabad használni, amelyek jelenléte esetén a szűrő kimerülését - az áttörést- szagról és ízről fel lehet ismerni.31.ábra Gázszűrő

3. Speciális szűrőtípusok


AX-szűrők

Azoknak a szerves anyagoknak a gázai és gőzei, amelyeknek a forráspontja 65 ºC alatt van, rendszerint rosszul kötődnek meg a gázszűrő aktívszén szűrőrétegén.

Az illékony anyagokat négy csoportba sorolják a megengedett maximális koncentrációnak megfelelően, valamint a gázszűrőn történő leválási lehetőségek alapján.

Az illékony anyagok csoportjai:

1.csoport: AX szűrővel a védelem biztosítható a megengedhető maximális gázkoncentrációig

2.csoport: AX szűrővel a védelem biztosítható a csoportra meghatározott legmagasabb

gázkoncentrációig

3.csoport: A védelem más típusú gázszűrővel oldható meg

4.csoport: A gázszűrőn nem, vagy nem kielégítő módon megkötődő illékony anyagok


SX-szűrők

Az SX szűrők csak a használati utasításban feltüntetett gázok ellen alkalmazható. A megengedett legmagasabb koncentráció 5000 ml/m3 .


Speciális szűrők

Ebbe a csoportba tartoznak az NO-P3 és a Hg-P3 szűrők


Kombinált szűrők

A kombinált szűrők gőzök, gázok és részecskék ellen nyújtanak védelmet. Gázszűrőből és az elé beépített részecskeszűrőből állnak. A kombinált szűrőket részecskeszűrőként és gázszűrőként jelölik.
32.ábra Kombinált szűrő


A környezeti levegőtől független légzésvédő eszközök (izolációs légzésvédő eszközök)

Jellegzetességük az, hogy a légzésvédő eszközt használó személy a környező légtértől függetlenül, zárt rendszeren keresztül kapja a légzésre alkalmas gázt, ami lehet levegő, oxigén vagy oxigén és nitrogén megfelelő arányú keveréke. A környezeti levegőtől független légzésvédő eszközöket légzésvédő készülékeknek is nevezik.

33.ábra Környezeti levegőtől független légzésvédő eszközök csoportosítása


A tűzoltóság és a katasztrófavédelem szervei a gyors- és biztonságos beavatkozások érdekében, a mindennapi munkavégzés során a környezeti levegőtől független légzésvédő eszközöket alkalmazzák leginkább. A munkakörülmények szükségessé teszik, hogy hordozható kivitelű légzésvédő készülékek kerüljenek felhasználásra. Ezen légzésvédő készülékeknél a készüléket viselő személy a szükséges oxigén mennyiséget tiszta oxigént, sűrített levegőt vagy kevert gázt tartalmazó palackból kapja, és a palackból zárt rendszeren keresztül jut el az ember légzőszerveihez.

A hordozható környezeti levegőtől független légzésvédő eszközöknek két csoportja lehet a nyitott és a zárt rendszerű. A nyitott rendszerű légzésvédők sajátossága, hogy a kilégzett levegő az álarcból vagy közvetlenül, vagy közvetetten a környezetbe ( szabadba ) távozik, tehát a kilégzett levegő útja a környezet felé nyitott. A zárt rendszerű légzésvédő eszközöknél a kilégzett gázok a légzésvédő készülék belső zárt terében maradnak, és egy tisztító egység megköti a széndioxidot és a vízgőzt, ezáltal a megtisztított oxigén ismét belégzésre kerül. A nyitott rendszerű légzésvédő készülékek csoportjába tartozik minden sűrítettlevegős légzésvédő készülék. A zárt rendszerű légzésvédő készülékek nagy családját az oxigénes légzésvédő készülékek alkotják.

A hordozható izolációs légzésvédő készülékek használatánál mindig figyelembe kell venni, hogy bevetési ideje korlátozott, mivel a készülékben csak véges mennyiségű belégzésre alkalmas gáz tárolható.    


34.ábra A nyitott rendszerű légzésvédő eszközök csoportosítása


A sűritettlevegős légzésvédő készülék tüdőautomatával megnevezés azt jelenti, hogy a légzőszervekhez a mindenkori atmoszférikus nyomású levegő kerül, amit a tüdőautomata állít elő az álarc belső terében. A túlnyomásos rendszerű tüdőautomatával rendelkező sűrítettlevegős légzésvédő készülék működése közben, belégzéskor mindig az atmoszférikus nyomásnál nagyobb nyomású levegő van az álarc belső terében és áramlik a légzőszervekhez.

A tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófavédelmi feladatok végzése közben a tűzoltók és katasztrófavédelmi szakemberek leginkább a túlnyomásos tüdőautomatával rendelkező sűrítettlevegős légzésvédő készüléket használják, mivel ezek védelmi tényezője a legnagyobb.

A jelenleg használatos sűrítettlevegős légzésvédő készülékek bármely típusa hasonló felépítésű, funkcionálisan általában ugyanazokból a szerkezeti egységekből állnak, illetve állhatnak, mivel általában modulárisan bővíthetők a különböző készülék fajták.

A sűrítettlevegős légzésvédő készülékek általános felépítése

Hordozószerkezet ( hordozókeret vagy készülékház a hevederekkel )

Sűrítettlevegős palack

Nyomáscsökkentő egység

Tüdőautomata

Légzéscsatlakozó (álarc)

Biztonsági egységek

Akusztikus (hangos) figyelmeztető egység

Jelző egység

Nyomásirányító egység

Kiegészítő egységek


Hordozószerkezet


Feladata a légzésvédő készülék egyes részeinek teherviselése és rögzítése a használó személy hátán. A sűrítettlevegős légzésvédő készülékek legnagyobb súlyú részegysége a levegővel töltött palack, ezért leginkább ennek a teherhordását végzi.

A hordozószerkezet fő részei:

Hátlap vagy készülékház, mely a háton való kényelmes felfekvést biztosítja ergonómiai kialakítása és rugalmassága által,

két vállheveder és egy derékheveder, mely biztosítja a háton való rögzítést

palackrögzítést biztosító szerkezeti részek

Sűrítettlevegős palack a palack szeleppel

A felhasználható levegőmennyiség nagy nyomáson történő tárolására szolgál. A sűrítettlevegős légzésvédő készülékeknél acél és kompozit palackokat használnak. Acél palackok közül legelterjedtebben a 6 literesek, de több készülékfajta 4 literes palackokkal rendelkezik. Az acélpalackok 200 és 300 bar maximális üzemi nyomásúak. A palackok belső felülete fémtiszta, nem felületkezelt. A kompozit palackoknak sajátossága, hogy rendelkeznek egy alumínium vagy műanyag vázpalackkal, amelyet karbon (szén) szálas, kevlár szálas, üvegszálas, vagy az előző szálakat együttesen alkalmazva, speciálisan feltekercselt erősítéssel látnak el. A kompozit palackok kívülről műgyanta bevonattal vannak ellátva. A kompozit palackok tömege 40-60 %-a az acélpalackok tömegének, kialakításuktól és a felhasznált anyagoktól függően. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem területén alkalmazott kompozit palackok 300 bar-os nyomásra készülnek és a belső térfogatuk 6,0 és 6,8 liter. Mivel a légzésvédő készülék legnagyobb tömegű részegysége a palack, ezért egyre jobban előtérbe kerül a kompozit palackok alkalmazása annak ellenére, hogy áruk magasabb az acél palackoknál. A levegőellátás zárását és nyitását a palackon elhelyezett palackszelep biztosítja. A palackszelep lehet vízszintes és függőleges tengelyű. Több készülék típusnál a véletlenszerű zárás megakadályozására valamilyen technikai megoldást alkalmaznak a palackszelepet funkcionális kiegészítéseként (pl. rugós szelepkerék ). A nyomástartó edények, így a sűrítettlevegős palackok próbanyomása a maximális üzemi nyomás 1,5 szerese. A nyomáspróbák ciklusideje acél palackok estén 5 év, kompozit palackoknál 3 év.


Nyomáscsökkentő egység

A sűrítettlevegős palackból érkező levegő nyomását lecsökkenti középnyomásra és biztosítja a középnyomású levegő szükséges mennyiségű adagolását. A nyomáscsökkentő a palackban lévő levegő nyomásától függetlenül állandó értékű középnyomást állít elő. A használatos sűrítettlevegős légzésvédő készülékek nyomáscsökkentői által létrehozott középnyomás értéke általában 6 és 9 bar nyomás között változik a készülék típusától függően.


Biztonsági egységek


Akusztikus (hangos) figyelmeztető egység

A hagyományos akusztikus figyelmeztető szerkezet egy szeleprendszerből és egy jelzősípból épül fel. A figyelmeztető egységet a nagynyomású levegő vezérli és a középnyomású levegő működteti. Az akusztikus figyelmeztetőnek 50 és 60 bar közötti palacknyomás értéknél kell működésbe lépnie. Működésekor a jelzősípon kiáramló középnyomású levegő éles, sípoló hangot hoz létre, ezáltal figyelmezteti a légzésvédő készülék használóját, hogy a palackban a levegő mennyisége a maximálisan töltött levegőtérfogat kb. 20 %-ára csökkent. Működés során a jelzősípon kb. 1-2 liter/perc mennyiségű levegő áramlik át mely csökkenti a felhasználható levegőmennyiséget. A egyes készülék típusoknál az akusztikus figyelmeztető szerkezetnek két szokásos elhelyezése van. Vagy a hordozókeretre rögzített nyomáscsökkentő egység mellett van beépítve, vagy valamilyen technikai megoldással a fülhöz közeli tartományon helyezik el. Ha a hangos figyelmeztető szerkezet nem a nyomáscsökkentő egységre van felszerelve, a levegő expanziója miatti esetleges lefagyási veszélytől nem kell tartani. A fülhöz közeli elhelyezés kizárja annak lehetőségét, hogy a használó a hangos figyelmeztető akusztikus jelzését összetévessze más készülék figyelmeztető berendezésének jelzésével.


Jelző egység

A jelző egységek közül legelterjedtebbek a nyomásmérő műszerek ( manométerek ), melyek mutatják a készülék használójának a palackban lévő levegő nyomását. A manométerek általában a vállhevederen vannak elhelyezve illetve rögzítve azért, hogy a használó könnyen információt szerezhessen a palack nyomásáról.

A mai modern sűrítettlevegős légzésvédő készülékeknek van olyan típusa, amely elektronikus integrált jelző, tesztelő és figyelmeztető egységgel rendelkezik.


Nyomásirányító egység

Minden sűrítettlevegős légzésvédő készülék rendelkezik biztonsági szeleppel ( nyomáshatárolóval ), amely megakadályozza a középnyomás értékének egy adott nyomás fölé emelkedését ( 10-16 bar ). Ez általában a nyomáscsökkentő meghibásodása miatt jöhet létre és befolyásolhatja a többi egység működését is.


Kiegészítő egységek

A kiegészítő egységek többféle feladatot láthatnak el a készülék működésében. Csatlakozók ( gyorscsatlakozó ) segítségével oldják meg mentő álarc levegőellátását, ezáltal két felhasználó kaphat levegőt a légzésvédő készülékről. Hosszabbító tömlő segítségével megvalósítható az akusztikus figyelmeztető a fül közelébe történő vezetése. Több készülék típusnál gyorstöltő modult helyeznek el a palack feltöltésére.


Tüdőautomata

Feladata a ki- és belégzés folyamatának irányítása, a levegő belégzésre alkalmas nyomásának előállítása és a különböző munkakörülményekhez szükséges levegő mennyiségének biztosítása.

A túlnyomásos rendszerű tüdőautomata rendelkezik egy pozitív nyomáskapcsolóval, amellyel a levegőáramlás lezárható. A nyomáskapcsoló általában karos vagy nyomógombos kivitelű.


35.ábra A tüdőautomaták pozitív nyomáskapcsolói

A zárt tüdőautomata nyitott állásba történő állítása az álarc belső terében kialakuló megfelelő szívóhatás következtében történik, általában az álarc rögzítése után az első levegővételre.

Légzéscsatlakozó (álarc)


A sűrítettlevegős légzésvédő készülék egyik legfontosabb egysége, mivel tömítettségétől függ a készüléket használó személy védelme. Az álarc tömítő felületeinek rugalmas alakváltozásaihoz rögzítés közben megfelelő nagyságú erőt kell kifejteni. A fejre történő rögzítés kétféle lehet. Ötágú fejszalag (homlokszalag, halántékszalagok, nyakszalagok) segítségével rögzíthető közvetlenül a fejen. Megfelelő technikai megoldással az álarc rögzíthető sisakhoz. Ennek a megoldásnak az a jellegzetessége, hogy általában a légzésvédő készülék gyártók saját fejlesztésű sisakjaihoz biztosítják az álarcok csatlakoztatási lehetőségeit.

Az álarcok rendelkeznek egy készenléti hordszalaggal is, mely arra szolgál, hogy az álarcot felvétel előtt és levétel után a nyakba lehessen akasztani.

A sűrítettlevegős légzésvédő készülékek álarcai belső álarccal (maszkkal) rendelkeznek, mely kis holtteret hoz létre a légzőszervek előtt. A túlnyomásos álarcok zárószegélye széles és vékony azért, hogy az álarcba beáramló pozitív nyomású levegő a szegélyre nyomóerőt gyakorolva még tökéletesebben biztosítsa a megfelelő tömítettséget. Az álarc belsejében a tüdőautomata által biztosított, nyomás uralkodik. Túlnyomásos tüdőautomatáknál a pozitív nyomás megakadályozza a mérgező anyagok beszivárgását, mely a kapcsolódó részek nem megfelelő összeillesztése estén fordulhat elő, vagy akkor, ha az álarc zárófelülete nem fekszik fel tökéletesen a fejen. Ilyenkor a tömítetlen helyeken kevés levegő áramlik ki a szabadba, melynek mennyisége elhanyagolható. Az álarc a belső maszkkal jó alaktartó képességű, természetes gumiból készül. Anyaga nem allergiakeltő. Az álarcot viselő személy kilátása egy ívelt felületű, átlátszó műanyag lapon keresztül biztosított, mely cserélhető. Az álarcok többségébe szemüveg beillesztésére is van lehetőség. A sűrítettlevegős légzésvédő készülékek álarcai típustól függően lehetnek szelep nélküliek, vagy ki-és belégző szeleppel ellátottak.


A HASZNÁLATOS SŰRÍTETTLEVEGŐS LÉGZÉSVÉDŐ KÉSZÜLÉKEK

INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusú légzésvédő készülék36.ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédő készülék


A készülék típusjelében szereplő 316-os szám jelentése:

3 : 300 bar maximális töltőnyomású palackkal rendelkezik a készülék

1 : 1 db sűrítettlevegős palackban van tárolva a szükséges levegőmennyiség

6 : 6 literes a palack belső térfogata.

A légzésvédő készülék súlya maximálisan töltött palack esetén kb. 14,7 kg.

A légzésvédő készülék fő szerkezeti részei

Hordozószerkezet

A hordozókeret fő részei:

műanyagból készült hátlap, mely a háton való kényelmes felfekvést biztosítja kialakítása és rugalmassága által,

rozsdamentes acélkeret az állítható és rögzíthető váll- és derékhevederekkel, melyek a teherviselést és a háton történő rögzítést valósítják meg. Az acélkeret alsó részén egy gumiperselyt helyeztek el, mely a palackszelep hengeres részének befogadására szolgál, egyben a palack súlyának tartását oldja meg. A palack hordozókereten történő rögzítettségét egy acélszalag biztosítja. A palackrögzítő szalag meghúzását és lazítását állítócsavarral tudjuk végrehajtani. A recézett csavaranyát kézzel kell meghúzni.


37.ábra Hordozószerkezet


Sűrítettlevegős palack a palack szeleppel

A palack anyaga acél. Űrtartalma 6 liter. Maximális töltőnyomása 300 bar. A palackban tárolható levegő elméleti mennyisége - légköri nyomásra vonatkoztatva - 1800 liter, melyet a palacknyomás és a palacktérfogat szorzata határoz meg. A levegő valóságos sűrítési tulajdonságait figyelembe véve a palackból ténylegesen felhasználható levegő térfogata kb. 1620 liter. (Az elméleti levegőmennyiségnél kb. 10 %-al kevesebb). A palackszelep a palacktest felső részébe van rögzítve. A palackszelep biztosítja a levegő áramlásának nyitását és zárását a palackból a többi szerkezeti egység felé. A palackszelep nyitható, ha a szelepkereket az óramutató járásával ellentétes irányba forgatjuk. A palackszelep úgy van kialakítva, hogy véletlenszerű zárása ne legyen lehetséges. Csak abban az esetben zárható, ha a szelepkereket rugóerő ellenében, tengelyirányba befelé nyomjuk, majd az óramutató járásával megegyező irányba elforgatjuk.

38. ábra Sűrítettlevegős palack a palack szeleppel

Nyomáscsökkentő egység

A SPIROMATIC 316 típusú légzésvédő készüléknél jelenleg két sorozatszámú nyomáscsökkentőt alkalmaznak, melyek külsőleg megegyeznek, csak belső felépítésükben térnek el kismértékben egymástól. Ez a különbség a középnyomás értékében jelent változást, fő működési elvük azonban megegyezik.

A középnyomás értéke:

2. sorozatú nyomáscsökkentőnél 6,5 bar

3. sorozatú nyomáscsökkentőnél 7,5 bar


39. ábra Nyomáscsökkentő egység


A nyomáscsökkentő egység menettel csatlakozik a palackszelephez. A nyomáscsökkentő menetes csatlakozó részét kézzel kell meghúzni és lazítani. A nyomáscsökkentő egységet a légzésvédő készülék következő szerkezeti részével a vezérlőegységgel egy nagynyomású és egy középnyomású tömlő köti össze. E két egységet egybeépítetten szállítják.


Vezérlőegység (jelző és csatlakozó egység)


40.ábra Vezérlő egység

A vezérlőegység felső részén található a nyomásmérő műszer (manométer), mely a nyomáscsökkentő magasnyomású részének mindenkori nyomását mutatja. (Nyitott palack szelep esetén a manométer által mutatott nyomás a palacknyomással azonos).

A manométer alatt helyezkedik el a akusztikus figyelmeztető szerkezet, amely egy szeleprendszerből és egy jelzősípból épül fel. A figyelmeztető berendezést a nagynyomású levegő vezérli és a középnyomású levegő működteti. A akusztikus figyelmeztetőnek 54 és 60 bar közötti palacknyomás értéknél kell működésbe lépnie. Működésekor a jelzősípon kiáramló középnyomású levegő éles, sípoló hangot hoz létre, ezáltal figyelmezteti a légzésvédő készülék használóját, hogy a palackban a levegő mennyisége a maximálisan töltött levegőtérfogat kb. 20 %-ára csökkent. Működés során a jelzősípon kb. 2 liter/perc mennyiségű levegő áramlik át mely csökkenti a felhasználható levegőmennyiséget. A vezérlőegység a készülék összeszerelése után rögzíthető a jobboldali vállhevederhez és használatkor mellmagasságban helyezkedik el. Mivel a akusztikus figyelmeztető szerkezet nem a nyomáscsökkentő egységre van felszerelve, a levegő expanziója miatti esetleges lefagyási veszélytől nem kell tartani.

A mellmagasságban való elhelyezkedés kizárja annak lehetőségét is, hogy a használó akusztikus figyelmeztető akusztikus jelzését összetévessze más készülék figyelmeztető berendezésének jelzésével.

A vezérlőegységen található egy gyorscsatlakozó, mely a közvetkező működési alternatívákat teszi lehetővé:

a rácsatlakoztatott tömlőn keresztül levegőellátás valósítható meg egy másik álarchoz, melynek segítségével a szennyezett légtérben rekedt személyek levegőellátása megoldható.


41.ábra Középnyomású tömlőcsatlakozás a gyorscsatlakozón keresztül

A készülékhez csatlakoztatható speciális Revitox álarc-tüdőautomata egység is, mely a nyomógomb segítségével történő levegőellátást is lehetővé tesz.42.ábra Revitox álarc tüdőautomata egység.

külső levegőforrásról szintén tömlőn keresztül kaphat levegőt a készüléket használó személy, ha a saját készülékének levegőkészlete elfogyott. Ilyen esetben a rendszerbe táplált levegőnek megfelelő tisztaságúnak és kb. 8 bar nyomásúnak kell lennie

az összekötő tömlőn keresztül biztosítható a TRELLCHEM védőöltözet szellőzése.

Ezen működési lehetőségeket a vezérlőegységbe beépített két visszacsapó szelep segíti elő.

A vezérlőegység és a következő szerkezeti rész, a tüdőautomata kapcsolatát menetes csatlakozású tömlő hozza létre, mely a középnyomású levegőt szállítja.


Tüdőautomata

A tüdőautomata működési funkciói egy szeleprendszer és egy membránegység összehangolt működéséből adódnak. A tüdőautomatát úgy tervezték, hogy a légköri nyomáshoz képest kb. 200 Pa-os túlnyomást állítson elő az álarc belső terében. Ahhoz, hogy a légzési feltételek minden munkafolyamathoz megfelelőek legyenek, 300 liter/perces levegőfogyasztás esetén is túlnyomást biztosít a használó személy számára.

A belégzés a tüdőautomata belégző terén, a kilégzés a kilégző terén keresztül történik. A tüdőautomata biztonsági szelepként is működhet. Amennyiben a középnyomás 12-16 bar közötti értékre növekszik valamilyen rendellenesség folytán, a tüdőautomata kinyit és az álarcon keresztül, a tüdőautomata kilégző részén át, a szabadba engedi a levegőt. Ez a folyamat mindaddig tart, amíg a középnyomás értéke 10 bar alá nem csökken. Az álarcban ilyen esetben sem növekszik meg káros mértékben a nyomás, így nem veszélyezteti a használó személy egészségét.

A tüdőautomata rendelkezik egy kapcsoló karral (pozitív nyomáskapcsoló), mellyel a levegőáramlás lezárható. A kapcsoló kar zárt helyzete a kilégzőház síkfelületével párhuzamos. A készülék felvétele után a kapcsoló kart nem szükséges nyitott helyzetbe állítani, mert az első belégzéssel egyidejűleg automatikusan, kattanó hang kíséretében bekapcsol, ezáltal szabad utat biztosít a beáramló levegőnek (.ábra). A tüdőautomata bajonett záras csatlakozó résszel kapcsolható az álarchoz.


43.ábra Zárt pozitív nyomáskapcsoló                44.ábra Nyitott pozitív nyomáskapcsoló

Álarc (légzéscsatlakozó)

Az álarc fejen történő megfelelő rögzítését egy ötágú, állítható rögzítőszalag biztosítja. A szalagok az álarchoz rozsdamentes acélból készült csatokkal kapcsolódnak. Ezen szalagokon kivül, az álarc rendelkezik egy készenléti hordszalaggal is, mely arra szolgál, hogy az álarcot felvétel előtt és levétel után a nyakba lehessen akasztani.

A SPIROMATIC 316 típusú légzésvédő készülék álarcán belül elhelyeztek egy belső álarcot, mely kis holtteret hoz létre a légzőszervek előtt. Az álarc zárószegélye széles és vékony azért, hogy az álarcba beáramló pozitív nyomású levegő a szegélyre nyomóerőt gyakorolva még tökéletesebben biztosítsa a megfelelő tömítettséget. Az álarc belsejében a tüdőautomata által biztosított, kb. 200 Pa-os túlnyomás uralkodik. Ez a pozitív túlnyomás megakadályozza a mérgező anyagok beszivárgását, mely a kapcsolódó részek nem megfelelő összeillesztése estén fordulhat elő, vagy akkor, ha az álarc zárófelülete nem fekszik fel tökéletesen a fejen. Ilyenkor a tömítetlen helyeken kevés levegő áramlik ki a szabadba, melynek mennyisége elhanyagolható. Az álarc a belső maszkkal jó alaktartó képességű, természetes gumiból készül. Anyaga nem allergiakeltő. Az álarcot viselő személy kilátása egy könnyen cserélhető, ívelt felületű, átlátszó műanyag lapon keresztül biztosított, mely cserélhető és az álarcra két félkerettel rögzíthető, tökéletes zárást létrehozva. Az álarcba szemüveg beillesztésére is lehetőség van. A tüdőautomata csatlakozó része fölött egy nyílás van kialakítva, mely alkalmas zárólap, beszélőmembrán és URH-rádió mikrofon csatlakoztatására is. Ezen egységek egyben megakadályozzák a tüdőautomata elfordulását.


45.ábra Álarc tüdőautomatával

A légzésvédő készülék működése

A működés a készülék használata során tekinthető át teljes egészében. Ekkor a levegő ellátó rendszer összeszerelt állapotban van és az álarc a fejen rögzítetten helyezkedik el. A palackszelep megnyitása után a palackban tárolt nagynyomású levegő a nyomáscsökkentő egységbe áramlik. A nyomáscsökkentő középnyomású terében a levegő nyomása lecsökken középnyomásra. A középnyomású levegő tömlőn keresztül eljut a vezérlőegységbe. A nyomáscsökkentőből a magasnyomású levegő a vezérlőegységen elhelyezett manométerhez áramlik és egyben biztosítja a hangos, figyelmeztető vezérlő nyomását. A vezérlő egység szerkezeti felépítéséből adódóan, külön van választva a középnyomású és magasnyomású levegő. A vezérlő egységből a középnyomású levegő az összekötő tömlőn keresztül a tüdőautomatáig áramlik, a tüdőautomata szelepegysége kinyit és a belégzendő levegő beáramolhat az álarc belső terébe. Az álarcba a páramentesítő csatornákon keresztül jut el a levegő,majd a kilátást biztosító ívelt műanyaglap belső felületére kerül, egyben elvégzi annak páramentesítését. Ezt követően a belső maszk két belégző szelepén keresztül a belső maszkba, majd a légutakba kerül. E folyamat során a középnyomás lecsökken belégzésre alkalmas nyomássá. A belégzés addig tart, míg a készülék használójának egy belégzési ütem alatt levegőre van szüksége. Kilégzés során a légzőszervekből távozó kilégzett levegő, a belső maszkból a tüdőautomata kilégző terén át távozik a szabadba.A szelepbetét a kilégzés teljes idejére elzárja a középnyomású levegő beáramlását az álarcba. Ezt követően a légzés ütemének megfelelően a folyamat periodikusan ismétlődik. Működés során az expanzió miatti hőelvonás következtében a nyomáscsökkentő hőmérséklete intenzíven csökken, a levegő páratartalma lecsapódik külső felületére, amely erőteljesebb munkavégzésnél rá is fagyhat. Kisebb mértékű hőmérséklet csökkenés a palacknál és a tüdőautomatánál is fellép. Ez a folyamat azonban megfelelően kezelt és karbantartott légzésvédő készüléknél működési rendellenességet nem okoz.

A akusztikus figyelmeztető működésbe lépése után, az akusztikus figyelmeztetés mindaddig tart, amíg levegő nyerhető ki a sűrítettlevegős palackból. Ez nem befolyásolja a készülék többi egységének működését.

SPIROMATIC 90 típusú sűrítettlevegős légzésvédő készülék

A SPIROMATIC 90 légzésvédő készülék legfőbb jellegzetessége, hogy modul rendszerű felépítéséből adódóan rugalmas felépítési és alkalmazási rendszert eredményez.


46.ábra A SPIROMATIC 90 típusú légzésvédő készülék

A készülék felépítése

Hordozószerkezet


A hordozószerkezetet úgy tervezték, hogy a fel- és levétel, valamint a beállítás gyorsan, kevés mozdulattal elvégezhető legyen.

A hordozószerkezet részei:

a) Hátlap

Anatómiailag kedvező kialakítású, mely poliuretánból készül. A háttámla merevségét és a teherbíró képességet egy rozsdamentes acél keret biztosítja.

b) Egybeépített váll- és derékheveder.

Annak érdekében, hogy a felvétel, a levétel és a beállítás egyszerűsödjék, a váll- és derékhevederek egy darabból készülnek. A hevederek keresztülfutnak a hátláp oldalán elhelyezett rögzítő csatokon, melyek beállítás után automatikusan rögzítik a hevedereket.

A derékheveder gyorsoldó csattal rendelkezik, mely lehetővé teszi a hevederek hosszának beállítását is.

A vállhevederek vállak feletti része párnázott a védelem és a komfortérzet növelése érdekében. A vállhevederek párnázatának kialakítása biztosítja mind a középnyomású, mind a nagynyomású tömlő megfogását.

c) Palack rögzítő heveder.

A sűrítettlevegős palack hordozószerkezeten történő rögzítését végzi, mely állítható vagy rögzített kivitelebn készül.


47.ábra Hordozószerkezet


A központi vezérlő egység a hátlap acélkeretéhez rögzített és egyben tartalmazza a menetes palackcsatlakozót. A központi vezérlő egység billenthető, annak érdekében, hogy a palack csatlakoztatása könnyebbé váljon. Modulárisan csatlakoztatható hozzá a nyomáscsökkentő egység, az akusztikus figyelmeztető egység, valamint a nagynyomású tömlő a nyomásmérő műszerrel.

A nyomáscsökkentő egység magából a nyomáscsökkentő részből és a tüdőautomatát a nyomáscsökkentővel összekötő középnyomású tömlőből áll. A készülék szerkezeti és működési rugalmasságának biztosítása érdekében olyan középnyomású tömlő valósítja meg az összeköttetést, amely rendelkezik gyorscsatlakozóval, valamint egy további tápláló tömlővel. A nyomáscsökkentő a palackból érkező levegő nyomását lecsökkenti középnyomásra és biztosítja a középnyomású levegő folyamatos adagolását a felhasználó számára. A középnyomás értéke 6,5 0,5 bar.

Az akusztikus figyelmeztető egység a nyomáscsökkentő egységhez hasonlóan, egyszerűen behelyezhető a központi vezérlő egység házába. Az akusztikus figyelmeztető egy kisméretű nyomáscsökkentőből, egy szeleprendszerből, valamint egy jelzősípból áll.

Az akusztikus figyelmeztető egység akkor lép működésbe, mikor a sűrítettlevegős palackban a levegő nyomása 54-60 bar közötti értékre csökken. Ekkor sípoló hang hallható 2 liter/perc mennyiségű levegő felhasználásával. A készülék rugalmas rendszere lehetővé teszi, hogy az akusztikus jelzősíp a bal vállon áthaladó (nagynyomású) tömlőhöz csatlakozzon, így a fül közelében helyezhető el.


48.ábra Nyomáscsökkentő egység a középnyomású tömlőkkel


Az álarc és a tüdőautomata felépítése és működése megegyezik a SPIROMATIC 316-os-nál leírtakkal.

Sűrítettlevegős palack a palack szeleppel megegyezik a SPIROMATIC 316-os-nál leírtakkal.

A SPIROMATIC 90 -es készülék alkalmassá tehető két palack csatlakoztatására. Ebben az esetben ki kell cserélni a palackrögzítő hevedert a kétpalackos változatra és egy speciális T összekötő idomot csatlakoztatni kell a központi vezérlő egység palack csatlakozójára.

A SPIROMATIC 90 sűrítettlevegős légzésvédő készülék működése, készenlétbe helyezése, használatának előírásai megegyezik a SPIROMATIC 316 típusú légzésvédő készüléknél ismertetekkel.

AUER BD 96 típusú sűrítettlevegős légzésvédő készülékcsalád

Az AUER BD-96 típusú sűrítettlevegős légzésvédő készülék a környezeti légtértől független légzési feltételeket biztosító légzésvédő eszköz. A légzési levegő a felhasználó igényeinek megfelelően a sűrítettlevegős palack(ok)ból, egy nyomáscsökkentőn, majd egy légzésvezérelt adagolóberendezésen (tüdőautomatán) keresztül jut a légzéscsatlakozóba (álarcba), onnan pedig a felhasználó tüdejébe. A kilégzett levegő az álarc kilégzőszelepén át közvetlenül a környezeti légtérbe kerül.

1. BD 96 típusú alapkészülék

1.1. Hordozószerkezet (hordkeret)

A hordkeret hátlapja üvegszál erősítésű, antisztatikus műanyagból készül. A készülék könnyű szállíthatósága érdekében a hordkereten a kéz számára két kivágás található. A hátlaphoz csatlakozik a két vállheveder és a derékheveder. A jól kipárnázott derékheveder lehetővé teszi, hogy a készülék súlya a csípőre nehezedjen, és ez által tehermentesítse a vállakat. A vállhevederek szintén párnázottak, így biztosítják a jó felfekvést és a megfelelő erőeloszlást. A váll-és derékhevederek Nomex szövetből készülnek, amelyek gyorsan és egyszerűen állítható bármely testmérethez. A hordkeret alsó részén elasztikus anyagból készült támaszték van, és e fölött van rögzítve a nyomáscsökkentő egység. A hordkeret felső részéhez van erősítve a tömlőmegvezetéssel ellátott palackrögzítő, amely kihajtható szorítókengyelből, pántból és szorítókarból áll. Ezek biztosítják a legkülönfélébb palackok biztonságos rögzítését.
49.ábra Hordozószerkezet

Nyomáscsökkentő egység

A nyomáscsökkentő a palackban lévő levegő nyomását kb. 7 bar-ra csökkenti.

A hordozókeret aljára szerelt nyomáscsökkentőn a következő egységek találhatók:

 • menetes csatlakozó rész a palackszelep csatlakoztatásához,
 • biztonsági szelep (nyomáshatároló),
 • akusztikus figyelmeztető egység (hangos figyelmeztető),
 • nagynyomású tömlő csatlakozó,
 • középnyomású tömlő csatlakozó.

A beépített biztonsági szelep úgy van beállítva, hogy a nyomáscsökkentő középnyomású terében, illetve a középnyomású tömlőben a nyomás ne emelkedjen 11 bar fölé. Ezen nyomás elérésekor a szelep kinyit és szabadba engedi a megemelkedett nyomású levegőt. Az akusztikus figyelmeztető egység (hangos figyelmeztető) 55±5 bar palacknyomás elérésekor lép működésbe. A síp ezután folyamatosan szól, majdnem egészen addig, amíg a palack teljesen ki nem ürül. A jelzősíp injektormentes üzemben dolgozik, vagyis az akusztikus jel létrehozásához nem használ fel külső levegőt. Ez biztosítja azt, hogy a jelzősíp még olyan bevetéseknél is biztonságosan üzemeljen, ahol fagyveszély mellett magas légnedvességgel vagy külső vízbehatással kell számolnunk. A vízzáró és ütésálló házban elhelyezett manométer hajlékony nagynyomású tömlővel van a nyomáscsökkentőhöz csatlakoztatva. A nagynyomású tömlő a palackrögzítő rész hornyában és a baloldali vállhevederen van rögzítve. A nyomásmérő műszer a tömlőre úgy csatlakozik, hogy még nyomás alatt is elforgatható, így könnyebbé válik a nyomás értékének leolvasása. A nyomásmérő utánvilágítós számlappal van ellátva.

A nyomáscsökkentő középnyomású teréből a tömlő végén gyorscsatlakozóval ellátott középnyomású tömlőn keresztül jut el a levegő a tüdőautomatához. A középnyomású tömlő a nagynyomású tömlő mellett van rögzítve a palackrögzítőben és a baloldali vállhevederen.

2. AUER BD 96-S légzésvédő készülék

Az AUER BD 96-S jelölésű készülékek sípvezetékkel vannak ellátva. A jelzősíp egy külön sípvezeték végén, védett helyen, a készüléket hordó személy füléhez közel helyezkedik el. Ez javítja a hallhatóságot, és biztosítja, hogy a készülék viselője a saját sípjának a jelzését ne tévessze össze máséval. A sípvezeték rögzítése a palackrögzítőrész hornyában történik50.ábra A sípvezeték elhelyezkedése

A nyomáscsökkentő sípvezetéke a manométer vezetékétől teljesen független, ami jelentősen emeli a készülék használatának biztonságát.


3. AUER BD 96 - Z légzésvédő készülék


A BD 96-Z jelölésű készülékeknél a nyomáscsökkentő középnyomású tömlőjéről T elágazással középnyomású csatlakozást hoznak létre, amelynek végén a derékheveder bal oldalán egy második, önzáró gyorscsatlakozó végződést találunk. A gyorscsatlakozót alapállapotban műanyag záródugó védi a szennyeződésektől.51.ábra Középnyomású tömlőcsatlakozás


Ez a csatlakozás az alábbi működési lehetőségeket teszi lehetővé (a felhasználó ország előírásainak megfelelően):

egy másik, hasonló készüléket viselő személy mentése esetén, vészhelyzetben második tüdőautomata csatlakoztatása,

mentőkészlet (összekötő tömlő , normálnyomású tüdőautomata és álarc) csatlakoztatása, és személy mentése,

csatlakozás nyomótömlős készülékhez kiegészítőként kapható kettőscsatlakozón keresztül, pl. bevetés utáni mentesítéskor. Először a kettőscsatlakozó rövid végével a készülék második álarc-csatlakozójához csatlakozunk, és csak ezután kössük össze a nyomótömlős készüléket a kettőscsatlakozó másik, hosszú felével, amely visszacsapószeleppel van ellátva.

4. AUER BD 96 - Q típusú légzésvédő készülék

A BD 96-Q jelölésű készülékeknél a derékheveder bal oldalán rögzített biztonsági gyorscsatlakozóban végződő nagynyomású tömlő található, amely a nyomáscsökkentő manométercsatlakozójába van illesztve.


52.ábra Gyorstöltő csatlakozás

A gyorstöltő rendszer (Quick-Fill System) lehetővé teszi:

a sűrítettlevegős palack gyors feltöltését anélkül, hogy a készüléket le kellene venni,

vészhelyzetben két készülék viselőjének kölcsönös segítségnyújtását (levegőátadás)


A gyorstöltő (Quick-Fill) rendszerrel ellátott sűrített levegős légzésvédő készülékeket nagynyomású tömlőn ( 1 méter hosszú) keresztül álló palackhoz vagy palack-köteghez lehet csatlakoztatni, így a felhasználón lévő palackot közvetlenül a lehető legrövidebb időn belül fel lehet tölteni.


53.ábra Gyorstöltés

A gyorstöltő (Quick-Fill) rendszer csak 300 bar-os légzőkészülékekhez alkalmazható.

300 bar-os töltőcsonkkal van ellátva, azért, hogy a 200 bar-os sűrített levegős palackok tévedésből történő túltöltését biztonságosan ki lehessen zárni.

A nagynyomású gyorscsatlakozók összekapcsolása 300 bar üzemi nyomás mellett is kézzel könnyen elvégezhető. A csatlakozók biztonsági zárással vannak ellátva. Az összekapcsolás, töltés és szétkapcsolás nincs befolyással a sűrített levegős készülék alapműködésére légzés során.


5. AUER BD 96 készülék kombinációk

Az előzőekben ismertetett valamennyi kivitel kombinációja engedélyezett, így vagy a megrendelésnél kérhető, vagy erre felhatalmazott szakszervizben, utólag is megvalósítható.

Az AUER BD 96 készülékcsalád különböző változatai:

 • BD 96 alapkészülék
 • BD 96 - S alapkészülék
 • BD 96 - Z alapkészülék
 • BD 96 - S - Z alapkészülék
 • BD 96 - Q alapkészülék
 • BD 96 - S -Q alapkészülék
 • BD 96 - Z -Q alapkészülék
 • BD 96 - S -Z -Q alapkészülék

6. Sűrítettlevegős palackok

Az AUER BD 96 típusú légzésvédő készülék acél és kompozit (szénszál-erősítésű) palackokkal is felszerelhető. A palackszelepek hengeres menettel csatlakoznak a palackba. A palackszelepek oldalcsatlakozóval vannak ellátva, aminek menetes részén keresztül rögzíthetők a nyomáscsökkentő palackcsatlakozó részéhez. A szelepkerék tengelye egybeesik a palack tengelyével. A szelepkerék gumiborítása védi a szelepet a mechanikai behatásoktól, valamint megakadályozza, hogy a szelepet túl szorosan zárjuk el (csúszókuplung). A palackszelep, a nyomáscsökkentő külső jegesedése használat közben lehetséges, de a készülék működését ez nem befolyásolja.

Az alapkészülékhez csatlakoztatható palackok:

Palackszám

[db]

Belső térfogat

[liter]

Maximális töltőnyomás [bar]

Palack anyaga
acél
kompozit
acél
kompozit


Két palack csatlakoztatásához egy T elem alkalmazásával lehetséges, mely más kivitelű a 200 bar-os palackoknál, mint a 300 bar-osaknál.


6. Tüdőautomaták

A BD 96-os sűrítettlevegős légzésvédő készülékhez az LA 96-AS, az LA 96-AE, az LA 96-N, valamint az LA 83 típusú tüdőautomata csatlakoztatható.


LA 96-AS típusú tüdőautomata54.ábra AS típusú tüdőautomat

Az LA 96-AS túlnyomásos tüdőautomata lényegében egy üvegszál erősítésű termoplaszt műanyag házba beépített membrán és szeleprendszerből áll. E két egység összehangolt, együttes működése valósítja meg a tüdőautomata működési feladatait.. A tüdőautomatán van egy középnyomású tömlődarab melynek végére gyorscsatlakozó van szerelve, amin keresztül csatlakozik a nyomáscsökkentő középnyomású tömlőjéhez.

A tüdőautomata és az álarc közötti kapcsolatot nyomócsatlakozó biztosítja. Ez a csatlakozás biztos és gyors kötést tesz lehetővé a bevetések során. A tüdőautomata álarchoz történő rögzítése megvalósítható, ha a tüdőautomata csatlakozó részét erőteljesen benyomjuk az álarc rögzítő részébe.

A tüdőautomata álarcról való levétele úgy történhet, hogy a tüdőautomata nyitógyűrűjét elforgatjuk véghelyzetig balra vagy jobbra, majd kihúzzuk a tüdőautomatát az álarc rögzítő részéből.

A tüdőautomata pozitív nyomáskapcsolója a piros nyomógomb aminek két működési helyzete van. A nyomógomb állásai a tüdőautomata védőburkolatának szélén lévő ablakban látható. A két működési helyzet a készenléti és a túlnyomásos állás.

Készenléti állásban a piros gomb benyomott és középállásban rögzített állapotban van. A tüdőautomata ekkor ki van kapcsolva.

Túlnyomásos állásban a piros nyomógomb külső helyzetben van. Az első levegővételkor a tüdőautomata automatikusan kapcsol át készenléti állásról túlnyomásos állásra. Túlnyomásos állásban a fejen rögzített álarc belső terében még a belégzési fázisban is pozitív nyomás (túlnyomás) uralkodik. Levételkor a túlnyomás a piros gomb megnyomásával szüntethető meg.

Ha piros öblítő/légtelenítő gombot finoman nyomjuk meg, akkor a tüdőautomata kézi vezérléssel többletlevegőt enged be az álarcba.

A piros gomb túl erős megnyomásakor a tüdőautomata visszakapcsol a készenléti állapotba.

Légtelenítés alkalmával a piros gombot teljesen nyomjuk be. Folyamatosan, óvatosan végezzük a benyomást. Ebben az állásban a tüdőautomata kézi vezérléssel ad le levegőt, a membrán beakad a nyomógomb peremébe. A gomb elengedésekor a tüdőautomata készenléti állásba kapcsol vissza.

A légzésvédő készülékhez csatlakoztatott tüdőautomata üzembe helyezésekor belégzést csak csatlakoztatott álarcon keresztül végezzünk.


LA 96-AE típusú tüdőautomata

Az LA 96-AE tüdőautomata az álarchoz egy M 45×3 élesmenettel ellátott menetes csonkon keresztül csatlakoztatható. Az álarc csatlakozáson kívül a tüdőautomata többi szerkezeti része és működése megegyezik az LA 96-AS típussal.


55.ábra AE típusú tüdőautomata

LA 96-N típusú tüdőautomata


56.ábra N típusú tüdőautomata

A középnyomású tömlőhöz történő csatlakozás ugyanolyan, mint a túlnyomásos változatoknak. A tüdőautomata és a teljesálarc közötti kapcsolatot egy, a szabványnak megfelelő, zsinórmenetes csatlakozás biztosítja. A tüdőautomata rendelkezik egy sárga nyomógombbal mely a légtelenítésben és a többletlevegő adagolásban játszik szerepet.

A sárga nyomógomb benyomott állásában a tüdőautomata kézi vezérléssel enged át levegőt. A gomb elengedésekor ismét az alap üzemállapotba jut.


7. Álarcok

Az AUER BD 96-os sűrítettlevegős légzésvédő készülékhez használatos álarcok mindegyike teljes álarc. Az álarc rendelkezik belégző és kilégző szeleppel. Az álarc nagy látótere széles látószöget biztosít mind vertikálisan, mind horizontálisan. A holttér csökkentésére az álarcban elhelyeztek egy belső álarcot. A tüdőautomatából érkező belégzett levegő a belégző csonkon és a belégzőszelepen keresztül az álarc belső terébe kerül úgy, hogy a kilátótér ívelt műanyag belső felületének páramentesítését is elvégzi. A belső álarc két vezérlőszelepén keresztül a levegő a belső álarcba, majd onnan a légzőszervekbe kerül. A kilégzett levegő az álarc kilégző szelepén áthaladva a környező légtérbe jut. Az álarcokat vagy ötágú fejszalagokkal közvetlenül a fejre, vagy speciális szalagokon keresztül az F 200-as sisakhoz lehet rögzíteni. Ezeken a szalagokon kívül minden álarc rendelkezik egy hordozószalaggal (nyakszalaggal), amivel használat előtt illetve után a nyakba lehet akasztani, biztosítva a készenlétet.


A leginkább használatos álarc fajták:

 • AUER Ultra Elite PS : túlnyomásos, nyomócsatlakozóval ellátott
 • AUER Ultra Elite PF : túlnyomásos, M 45x3 menetes csatlakozóval ellátott
 • AUER Ultra Elite  : normál nyomású, zsinórmenetes csatlakozással felszerelve
 • AUER 3 S : normál nyomású, zsinórmenetes csatlakozással ellátva

57.ábra Auer álarc, tüdőautomata, sisak együttes


8. ICU (Integrated Control Unit) Integrált Felügyelő (Ellenőrző) Egység


Az ICU integrált felügyelő egység a sürítettlevegős légzésvédő készülék tartozékaként alkalmazott segédeszköz. A készülék informálja a sűrítettlevegős légzésvédő készülék használóját a palackban lévő nyomásról, a maradék bevetési időről és a környezeti hőmérsékletről. Ezen felül egy mozgásérzékelőt építettek az egységbe, amely mozdulatlan állapotban egy akusztikus és egy optikai riasztást aktivizál. A hőmérsékletkijelző egy átlagos környezeti hőmérséklet értéket jelez a bevetés alatti hőterhelésről.58.ábra ÍCU

Az ICU felépítése:

Az ICU háza a külső hatásoknak jól ellenáll. Ebben a házban helyeztek el egy elektronikus egységet és beépítettek egy mechanikus működésű manométert. Mindkét részegység teljesen függetlenül működik egymástól. A manométer a mért nyomást egy mutatóval ellátott, megvilágított skálázott lapon analóg módon jelzi ki. Az elektronikus egységet egy megvilágítható LCD kijelzővel és egy akusztikus figyelmeztető egységgel látták el. Az egység kezelése három gombbal történik (zöld üzemmód-, vörös riasztás-, és sárga reset-gombok). Az áramellátást egy 9 V-os alkáli elem biztosítja. Az ICU-t úgy alkották meg, hogy az elektronika folyamatosan meghatározott időközönként lekérdezi a nyomásérzékelőt, akkor is, ha a készüléket lekapcsolták. Ezért, ha nyomás alá helyezzük a készüléket, az azonnal aktiválja az ICU-t.


Az ICU felszerelhető BD 88-as és BD 96-os légzésvédő készülékre. A BD 96-os készüléknél a nyomásmérő műszer helyére kell felszerelni. BD 88-as készüléknél a manométer nagynyomású tömlővezetékét is ki kell cserélni az ICU vezetékére.


Az ICU működési funkciói:

a palack kinyitásával automatikusan üzembe helyeződik, majd öntesztet hajt végre

megjeleníti a palacknyomást a manométeren és az LCD kijelzőn.

méri a környezeti hőmérsékletet

méri a hátralévő használati időt, úgy hogy az utolsó 3 percben belégzett levegőmennyiséget veszi figyelembe, és minden 30 másodpercben a belégzési mennyiség új értékei alapján számolja újra a maradék bevetési időt,

méri az elem töltöttségi állapotát,

mozdulatlanság esetén riasztó jelzést ad,

akusztikus figyelmeztetés (hangos figyelmeztető funkció) 60 bar-os palacknyomás elérésekor és azt követően folyamatos figyelmeztetés adása a használat teljes időtartamára,

visszavonulási riasztást ad a visszavonulásra vonatkozó általános szabály alapján (a visszavonulási riasztás alap nyomásértékét a készülék használója egy gomb megnyomásával táplálja be),


(Az ICU csak abban az esetben veszi figyelembe a beállított visszavonulási riasztást, amennyiben az 60 bar fölé esik. Ellenkező esetben csak a 60 bar-os riasztás szólal meg)

vészhelyzetben a készülék használója a kézi riasztást kezdeményezhet,

képes adatokat egy számítógépbe (PC-be) átvinni és az onnan jövő adatokat, fogadni,


A 60 bar-os hangos figyelmeztető riasztás, illetve a visszavonulási riasztás egy állandó üzemmód. Ezek alatt a riasztási állapotok alatt az LCD kijelzés változtatása nem lehetséges. Csupán az a lehetőség van meg, hogy szükség esetén a kijelző világítását bekapcsoljuk.


Az Integrált Felügyeleti Egységnek van kulcsos kivitele is az ICU-S, amely működés szempontjából megegyezik az ICU-val, csak a be-és kikapcsolás módjában térnek el egymástól.Dräger PA 94 D Plus sűrítettlevegős alap légzésvédő készülék


PA 94 D Plus típusú légzésvédő készülék környezeti levegőtől független légzési feltételeket biztosít a használó személy részére.


A készülék szerkezeti részei


Hordozókeret a hevederekkel

A hordozókeret ergonómiailag a hát formájára tervezett. A két vállheveder párnázott és rögzítő csatokkal könnyen beállítható és oldható. A derékheveder szintén párnázott és a készülék súlyát a csípőre adja át. A derékheveder forgócsapon keresztül csatlakozik a hordozókerethez. Ez a forgáspont lehetővé teszi, hogy a munkavégzés közbeni mozgások alkalmával is optimális terheléseloszlás alakuljon ki. A palack rögzítését az egy és kétpalackos kivitelt lehetővé tevő palackrögzítő hevederekkel biztosítják. A hevederek aramid szálas Nomex anyagúak.


59.ábra Hordozókeret a hevederekkel


Nyomáscsökkentő egység

A nyomáscsökkentő egység az eddigi készüléktípusokhoz képest olyan elvek szerint lett kifejlesztve, hogy a későbbi készülékfejlesztések pneumatikus rendszerének is az alapját képezze. A nyomáscsökkentő kiegyensúlyozott rendszerű, ami lehetővé teszi, hogy a nyomáscsökkentő különböző palacknyomások estén állandó középnyomást állítson elő biztosítva a használó számára a mindenkor szükséges levegőmennyiséget. Ellátták menetes palackcsatlakozóval és tömlőcsatlakozási lehetőségekkel.


60.ábra Nyomáscsökkentő

A nyomáscsökkentő tömlőcsatlakozási lehetőségei:

középnyomású csatlakozások (alapkiépítésben a tüdőautomata tömlőjének a csatlakoztatásához, esetleg második tüdőautomata csatlakoztatásához)

kombinált normál és nagynyomású csatlakozás (a manométer vezérlő nyomásának biztosításához és az akusztikus figyelmeztető egység középnyomású levegő ellátásához)

nagynyomású csatlakozás (a közvetlen töltőrendszer számára)

A nyomáscsökkentő egység 6 és 9 bar közötti középnyomás értékre van beállítva és úgy van tervezve, hogy két személy részére (mentőálarc csatlakoztatása esetén) is biztosítható legyen a szükséges levegőmennyiség.


Akusztikus figyelmeztető egység és nyomásmérő műszer

Az akusztikus figyelmeztető egység és a nyomásmérő műszer (manométer) egy kombinált egységként van kialakítva és a baloldali vállhevederen van elhelyezve. A két szerkezeti egység gumi védőburkolattal van körülvéve. A manométer más készülékek ezen egységeihez hasonlóan utánvilágítós számlappal van ellátva. A nyomásmérő műszer alatt helyezkedik el az akusztikus figyelmeztető egység, A jelzősíp injektormentes, ami miatt nem szükséges külső levegő a síp működéséhez. Ezt a kombinált egységet egy tömlő köti össze a nyomáscsökkentővel. A tömlő belsejében egy nagynyomású és egy középnyomású tömlő van elhelyezve. A nagynyomású levegő a manométer vezérlését, a középnyomású levegő az akusztikus figyelmeztető működését biztosítja. Az akusztikus figyelmeztető egység megszólalási nyomása 55±5 bar.


61.ábra Manométer és akusztikus figyelmeztető egység


A PA 94 D Plus -hoz használható sűrítettlevegős palack (palackok)

A palackok acél vagy szénszál erősítésű kompozit palackok. A palackokat menetes oldalcsatlakozón keresztül rögzíthetők a nyomáscsökkentőhöz. A palackszelep függőleges tengelyű szelepkerékkel nyítható és zárható.

A készülék a következő palackokkal látható el.

a)      1 db 6 literes 300 bar-os acélpalack

b)      1 db 6 literes 300 bar-os kompozit palack

c)      1 db 6,8 literes 300 bar-os kompozit palack

d)      2 db 6 vagy 6,8 literes kompozit palack "T" elem használatával

e)      2 db 4 literes 200 bar-os palack "Y" elem használatával

Dräger 94 D Plus készülék kombinációk

PA 94 D Plus alapkészülék

PA 94 D Plus - D alapkészülék

Az alapkészülék nagynyomású gyorscsatlakozóval (ChargAir közvetlen töltőegység) van felszerelve, ami lehetővé teszi a palack gyorstöltését. Csak 300 bar töltőnyomású palackra csatlakoztatható.


62.ábra Nagynyomású csatlakozás a közvetlen töltési lehetőséghez

PA 94 D Plus - Z alapkészülék

A középnyomású tömlőn elhelyezett csatlakozóelem segítségével kettős középnyomású csatlakozási lehetőség.


63.ábra Középnyomású kettős csatlakozás

PA 94 D Plus - DZ alapkészülék

A készülék közvetlen töltési lehetőséggel és kettős csatlakozóval van ellátva.


PSS ( Persönliche Schutz-System ) (Personal Safety System ) személyi védelmi rendszer


A Dräger fejlesztési filozófiáját fejezi ki a PSS elnevezés a légzésvédelem területén. Megtestesíti azt a légzésvédő eszközt, amely nagy viselési kényelmet biztosít a használója számára. Ez megnyilvánul a hordozókeret vagy készülékház és a hevederek kiképzésében és anyagában, a terhelések testfelületen történő elosztásában, valamint a viselés közbeni terhelésváltozásokra történő reagálásban. A levegőellátó rendszer részei a legnagyobb levegőszükséglethez is biztosítani tudják akár két használó személy részére is a szükséges levegőmennyiséget. A levegőellátó rendszer (pneumatikus rendszer) részei funkcionális egységekkel kiegészíthetők és az e rendszerbe tartozó különböző készüléktípusoknál kompatibilisek egymással.


DrägerMan PSS 100 D típusú sűrítettlevegős alap légzésvédő készülék


A DrägerMan PSS 100 D típusú légzésvédő készülék levegőellátó rendszere (pneumatikus rendszere) megegyezik PA 94 D Plus légzésvédő készülék levegőellátó rendszerével. Némi különbség a hordozószerkezet kialakításában mutatkozik, amit még jobban illesztettek az alkalmazási körülményekhez. A vállhevederek és a derékheveder a viselési kényelem miatt párnázottak. Lényeges eltérés a PA 94 D Plus hordozószerkezetéhez képest a váll-és derékhevederek hátlaphoz történő rögzítésében van.

A vállhevederek egy csúszó vállkengyelhez (csúszóvillához) csatlakoznak. A vállkengyel a használó személy törzsmagasságához igazodva három helyzetbe (alacsony, közepes, magas) állítható. A derékheveder egy gumiágyazatba rögzített csap körül több irányban elfordulhat és a hátlap hossztengelye mentén elmozdulhat. Ezek a technikai megoldások lehetővé teszik a test mozgásaihoz igazodó terhelésátvitelt.


64.ábra A PSS 100 D Hordozószerkezete

A hordozószerkezet és a levegőellátó rendszer a PA 94 D Plus-nál felsorolt palackok alkalmazhatóságát teszik lehetővé.65.ábra PSS 100 D típusú légzésvédő készülék

Dräger PSS 100 D készülék kombinációk

PSS 100 D alapkészülék

PSS 100 D - D alapkészülék

PSS 100 D - Z alapkészülék

PSS 100 D - DZ alapkészülék


DrägerMan PSS 500 D típusú sűrítettlevegős légzésvédő készülék


A DrägerMan PSS 500 D

típusjelű sűrítettlevegős légzésvédő készülék hordozószerkezetének és palackegységének kialakítása eltér az eddigi fejlesztési elvektől.


66.ábra PSS 500 D típusú légzésvédő készülék

Sűrítettlevegős palackegység

A készülék palackegysége 3 db egymáshoz képest 120º-ban elhelyezett szénszálerősítésű kompozit palackból áll. A palackok fenék és fejrésze gömb alakú és egy rövid hengeres rész köti össze a két részegységet, emiatt gömb alakzat benyomását keltik.


67.ábra Palackegység

A palackok egy kombinált nyító-záró szeleppel ellátott központi elosztóra vannak felerősítve. Minden egyes palack 2 liter űrtartalmú és 300 bar maximális töltőnyomású. A központi elosztó házán található két furat, melyen keresztül pozícionálható a palackegység.


68.ábra A palackegység nyító-záró szerkezete

Az elosztó házon lévő műanyag fogantyú a palackegység kiemelését és behelyezését teszi lehetővé. A palackegység rögzítését az elfordítható rögzítőlemezzel lehet megoldani. A palackokat egy töltő adapter segítségével a hagyományos palackok töltőkompresszoraival lehet feltölteni.


Hordozószerkezet

A hordozószerkezet két lényeges részből áll a készülék házból és a rögzítő hevederekből. A készülékház speciális formáját a palackegység formájához igazították. A készülékház fedele két rögzítő elemmel rögzíthető és oldása után lenyitható.


69.ábra A palackegység elhelyezkedése a készülék házban70.ábra A készülékház belseje


A készülékház belsejében került elhelyezésre a nyomáscsökkentő egység a palack csatlakozóval. A palackegység tájolását és rögzítését két csap segítségével lehet megvalósítani.

A vállhevederek a PSS 100-asnak, illetve a PA 94 Plus-nak megfelelően párnázottak. A vállhevederek egy csúszó vállkengyelhez csatlakoznak. A vállkengyel a használó személy törzsmagasságához igazodva három helyzetbe (alacsony, közepes, magas) állítható. A párnázott derékheveder egy gumiágyazatba rögzített csap körül elfordulhat a készülékházhoz képest. A derékheveder a hátlap hornyában a hossztengely mentén elmozdulhat.


71.ábra A készülék hevederzete és hátlapja

Ezek a technikai megoldások lehetővé teszik a test mozgásaihoz igazodó terhelésátvitelt. A váll-és derékhevederek a speciális rögzítő csatok segítségével könnyen beállíthatók az emberi test méretére.

A hordozószerkezet sajátosságai, a palackegység kialakítása és elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy palackegység súlypontja közelebb kerül a test súlypontjához, mint a henger alakú palackok súlypontja. A test és a készülék súlypontja közötti távolság lerövidülése kb. 60 %-al csökkenti a derékra ható terhelést.


72.ábra A PSS 500 D típusú készülék súlypontjának elhelyezkedése

A DrägerMan PSS 500 - as légzésvédő készülékhez csatlakoztatható hagyományos nyomásmérő műszer (manométer) és jelzősíppal rendelkező akusztikus figyelmeztető egység, vagy a DrägerMan Bodyguard elektronikus jelző egység.


Dräger PSS 500 D készülék kombinációk

PSS 500 D alapkészülék

PSS 500 D - D alapkészülék

PSS 500 D - Z alapkészülék

PSS 500 D - DZ alapkészülék


A Dräger sűrítettlevegős légzésvédő készülékekhez csatlakoztatható tüdőautomaták

A Dräger PA 94 D Plus, PSS 100 D, PSS 500 D típusú sűrítettlevegős légzésvédő készülékek, illetve kiegészítőkkel ellátott változatai bármely tüdőautomata fajtával felszerelhetők. A tüdőautomaták gyorscsatlakozóval rendelkező középnyomású tömlődarabbal vannak ellátva.


Normál nyomású tüdőautomata ( N jelű )

A hozzá csatlakoztatott álarc belső terében a belégzésre kerülő levegő nyomása atmoszférikus. Zsinórmenetes csatlakozása van az álarchoz.


73.ábra Normál nyomásos tüdőautomata


Túlnyomásos tüdőautomata

A túlnyomásos tüdőautomaták az álarc belső terében 1-3,9 mbar pozitív nyomást állítanak elő.


AE típus

M 45 x 3 metrikus menetes álarc csatlakozással ellátott. A tüdőautomata gumi burkolata középső részének megnyomásával légteleníthető a levegőellátó rendszer. A levegőellátás lezárása a túlnyomás kapcsolókar, vagy túlnyomás nyomógomb zárt helyzetbe állításával történhet.


74.ábra AE típusú túlnyomásos tüdőautomata

A típus

Szerkezeti felépítése és működési sajátosságai megegyezik az AE típusú tüdőautomatával. Álarc csatlakozó része speciális nyomócsatlakozás.


75.ábra A típusú túlnyomásos tüdőautomata


A Dräger sűritettlevegős légzésvédő készülékek álarcai

A Dräger sűrítettlevegős légzésvédő készülékhez csatlakoztatható álarcok mindegyike teljes álarc. Az álarc rendelkezik belégző és kilégző szeleppel, valamint a hangátvitel növelésére beépített beszélő membránnal. Az álarcot nagy látófelülettel látták el. Az álarc a holttér csökkentése miatt egy belső álarccal van ellátva. A ki és belégzett levegő fő áramlási iránya megegyezik az Auer álarcoknál leírtakkal. Az álarcokat vagy ötágú fejszalagokkal közvetlenül a fejre, vagy speciális csatlakozón keresztül a Dräger Gallet sisakhoz lehet rögzíteni. Ezeken kívül az álarc rendelkezhet egy hordozószalaggal (nyakszalaggal), amivel használat előtt illetve után a nyakba lehet akasztani, biztosítva a készenlétet.

Az alkalmazott álarc típusokat úgy kell megválasztani, hogy csatlakozó része a tüdőautomata csatlakozásával egyezzen meg.


A leginkább használatos álarc fajták:

 • Panorama Nova
 • Futura

76. Dräger álarcok


BODYGUARD elektronikus jelzőegység

A környezeti hatásoknak ellenálló kivitelű, amellyel helyettesíthető a hagyományos mechanikus manométer és az akusztikus figyelmeztető egység. Felszerelhető a PA 94 D Plus, a PSS 100 D és a PSS 500 D alapkészülékek valamennyi kombinációira. Aktivizálása meghatározott nyomógomb megnyomásával, vagy a funkciókulcs felhelyezésével és a légzésvédő készülék palackjában lévő levegő nyomásával történhet. Kiválasztható a készülékben alkalmazott palack típusa és beállítható a használói azonosító kód. A kijelző egység minden munkakörülmény közötti alkalmazhatóságát lehetővé teszi a kijelző egység háttérvilágítása.

A Bodygard jelző egység beavatkozások közbeni adatai PC-re (személyi számítógép) vihetők és kiértékelhetők, lehetővé téve a készülék használat optimalizálásának lehetőségét. A Bodygard egység kiegészíthető a telemetrikus adatátvitel megvalósításához.77.ábra Bodyguard egység

Öntesztelés elvégzése

Az öntesztelés folyamata alatt a Bodygard működőképességének az ellenőrzése történik.


Nagynyomású tömítettség ellenőrzés és az akusztikus figyelmeztető egység ellenőrzése

Megfelelő műveleti sorrend betartásával, az általános elvekhez igazodva elvégzi a tömítettség vizsgálatot és a figyelmeztető egység ellenőrzését.   


Akusztikus figyelmeztetés

50 % -os levegőmennyiségnél pillanatnyi figyelmeztető jelzés adása.

Folyamatos akusztikus figyelmeztetés azt követően, ha a palacknyomás értéke 55±5 bar értéket elér. E figyelmeztető jelzés 6 bar nyomásig tart.


Az elem feszültségének ellenőrzése

Az elem feszültségszintjének bizonyos érték alá esése esetén kis elemfeszültség ikon kijelzése és akusztikus jelzés adása.


Mozgásérzékelés

Ha az érzékelő nem érzékel mozgást 21-25 másodperc eltelte után, akkor előriasztási jelzést ad. Ha az előriasztást követően 8 másodpercen belül mozgást érzékel, akkor a riasztás automatikusan kikapcsol. Ha 8 másodpercnyi előriasztás után a mozgásérzékelő nem észlel mozgást, akkor egy nagy hangerejű fő riasztási jelzés kezdődik el, és mindaddig folytatódik, amíg mozgás nem történik.


Segítségkérő (segélykérő) gomb alkalmazása

Ha a légzésvédő készüléket használó személy valamilyen oknál fogva segítségre szorul akkor ennek a gombnak (sárga nyomógomb) a megnyomása ugyanazt a funkciót váltja ki, mint a mozgásérzékelő riasztása. Csak a Bodygard két nyomógombjának egyidejű megnyomásával és bizonyos idejű nyomva tartásával kapcsolható ki.


Hőmérséklet érzékelés

Nyomógomb megnyomásával a hátralévő használati idő kijelzés átváltható a környezeti átlaghőmérséklet kijelzésére, mely a Bodygard hőmérséklet érzékelő egységével válik lehetővé.


A palack nyomásának kijelzése

A palackban lévő levegő nyomásának folyamatos kijelzése digitális (számjegyes) és analóg módon (nyomásszegmensekkel) történik egy kalibrált skála segítségével.


A használati idő kijelzése

A légzésvédő készülék palacktípusához igazodva, 10 másodperces mintavételezéssel ( az elmúlt 10 másodpercben elhasznált levegőmennyiség figyelembevételével) jelzi a hátralévő használhatósági időt percben.


A SŰRÍTETTLEVEGŐS LÉGZÉSVÉDŐ KÉSZÜLÉKEK KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSE

A készenlétbe helyezés fogalma azt jelenti, hogy a légzésvédő készüléket használat után olyan állapotba hozzuk, hogy az bármikor ismét használható legyen. A készülék levegő ellátó rendszerének előírás szerinti sorrendben történő összeszerelése után következik a működési és tömítettségi vizsgálat.


Tömítettségi vizsgálat és működési ellenőrzés hagyományos akusztikus figyelmeztető egységgel rendelkező légzésvédő készüléknél:

Túlnyomásos tüdőautomata estén ellenőrizzük, hogy a tüdőautomata pozitív nyomáskapcsolója zárt állásban legyen.

Nyissuk ki a palackszelepet, ezzel biztosítsuk, hogy a levegőellátó rendszer egyes egységei feltöltődjenek levegővel.

Olvassuk le a nyomásmérő műszer által mutatott nyomásértéket.

Zárjuk el a palackszelepet az eddigiekben ismertetettek szerint.

A készülék tömítettsége megfelelő, ha a manométeren a nyomás értéke 1 perc alatt 10 bar-nál nagyobb értékkel nem csökken. Tömítettségi hiba esetén a hibát ki kell javítani, majd a hibaelhárítás után a tömítettségi ellenőrzést meg kell ismételni.

Ezután továbbra is zárt palackszelep mellett az akusztikus (hangos) figyelmeztető megszólalási nyomásértékét ellenőrizzük. A tüdőautomatán keresztül lassan engedjük ki a levegőt a rendszerből, miközben folyamatosan figyeljük a manométer által mutatott nyomásértéket. Olvassuk le a nyomásmérő műszer értéket, amikor az akusztikus jelzés működésbe lép. Ha a hangjelzés az előzőekben tárgyaltak szerinti értékhatáron, azaz 50-60 bar között lép működésbe, akkor megfelel az előírásoknak.

Nyomásmentesítsük a rendszert és a készülék elhelyezése és tárolása az előírásoknak megfelelően megtörténhet.

A készülék egyes egységeit csak összeszerelt levegőellátó rendszer esetén szabad nyomás alá helyezni.

A készülék levegőellátó rendszerének szétszedését csak nyomásmentesített légzésvédő készüléknél szabad elkezdeni.

Az elektronikus jelző és figyelmeztető egységgel (ICU, Bodyguard, egyéb egység ) ellátott sűrítettlevegős légzésvédő készülékeknél az előző ellenőrzéseket meghatározott műveleti sorrend betartása estén az elektronikus egységek elvégzik.

A KÉSZÜLÉK FELVÉTEL UTÁNI ELLENŐRZÉSE

A készülék felvétele és a hordozószerkezet megfelelő beállítása és rögzítése után nagy hangsúlyt kell helyezni az álarc megfelelő beállítására és fejen történő tömítettségére. Ehhez szükségesek a következő lépések:

Mérsékelten húzzuk meg az álarc rögzítő szalagjait, úgy, hogy az álarc egyenletesen feküdjön fel a fejen.

Egy-két levegővétel, majd kilégzés után tartsuk vissza a lélegzetünket és figyeljük, nem észlelünk-e szivárgást. Ha az álarc zárófelületei mentén szivárgást észlelünk, az álarc rögzítő szalagjait erőteljesebben húzzuk meg.

Ellenőrizzük az álarcban uralkodó pozitív nyomást úgy, hogy visszatartjuk a lélegzetünket és ujjunkat bedugjuk a fül előtti tömítőszegély és az arc közé, ekkor erős levegőáramlásnak kell hallatszania.

Ellenőrizzük a nyomásmérő műszeren, kijelzőn a palacknyomás értékét.

Ezen műveletek elvégzése után a légzésvédő készülék biztonságosan alkalmazható a különböző tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során.

A VISSZAVONULÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLY

A légzésvédő készülék használhatóságának idejét a készüléket viselő személy levegőfogyasztása határozza meg. A közepes munkavégzésre jellemző 40 liter/perc -es levegő felhasználás esetén 6 literes 300 bar-os töltőnyomású palackok alkalmazásával kb. 40 percre elegendő levegőmennyiség áll a felhasználó rendelkezésére. A különböző beavatkozások alkalmával elektronikus jelzőrendszer nélkül nehéz, szinte lehetetlen pontosan meghatározni a légzésvédő készülék tényleges használhatósági idejét. Fontos azonban, hogy a készülék használója biztonságosan végezhesse tevékenységét, valamint az, hogy a szennyezett légteret kellő időben elhagyja a rendelkezésre álló levegőmennyiség elhasználása előtt. Erre szolgál a visszavonulásra vonatkozó szabály betartása.

Ha a készülék felvétele és a munkavégzés helyszínére történő beérkezés során elhasznált levegőmennyiség által előidézett nyomáscsökkenés "X bar", a visszavonulást akkor kell megkezdeni, ha a nyomásmérő "2X bar" nyomásértéket mutat.

Amennyiben az így meghatározott nyomásérték az akusztikus figyelmeztető berendezés vagy az elektronikus jelző egység jelzési nyomása alatt van, akkor a figyelmeztető jelzésre kell megkezdeni a visszavonulást. Minden más esetben az első szabály érvényes!Találat: 19069


Felhasználási feltételek