online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Hidraulika

gépészetFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
Folyamatos szallítóberendezések
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
Futókerekek, futómüvek, futómacskak
Fékszerkezetek
Mérési Jegyzőkönyv
Logikai tervezés Előadasvazlat
A mechanikai munka atvitele valtozó sebességü üzem mellett
 
 

Hidraulika

Eivydas Giedrys PVS-7 3var.8užd.Hidropavaros veikimas ir valdymas:


Projektuojama pavara susideda iš siurblio, vienakočio jėgos cilindro, darbinio skirstytuvo, apsauginio vožtuvo, filtro, greičio reguliavimo droselio, bako, atbulinio vožtuvo, siurbimo magistralės, slėgimo magistralės ir nupylimo magistralės.


Hidraulinių pavarų skaičiavimas:
Hidraulinių cilindrų parinkimas:


Ka=1,5

Stūmoklio koto skersmens skaičiuojamoji reikšmė:

Kd=0,5

Parenku standartines cilindro skersmens reikšmes:

dK=36mm=0,036m

Stūmoklio plotas:

Stūmoklio ir koto plotų skirtumas:

Skysčio debitų ir hidraulinių variklių greičių skaičiavimas:


Pirmam cilindrui:

darbinis-0,0425 atbulinis-0,054


Antram cilindrui :
darbinis:


atbulinis:
Hidraulines linijos

žymėjimas

schemoje

C1

C2

Darbo eiga

Atbuline eiga

Darbo eiga

Atbuline eiga

L1

0.000161

0.000205

----- ----- ----------

----- ----- ---------------

L2

-------------

----- ----- ----

0.000161

0.000205

L3

0.000161

0.000156

----- ----- ------------

----- ----- -----------------

L4

0.000156

0.000205

----- ----- ---------------

----- ----- -----------------

L5

----- ----- ------

----- ----- ----------

0.000156

0.000205

L6

----- ----- ------

----- ----- ---------

0.00161

0.000205

L7

0.000156

0.000156

----- ----- -----------

----- ----- ---------------

L8

----- ----- ---------

----- ----- -------

0.000156

0.000205

L9

0.000156

0.000156

0.000156

0.000205Slėgio hidrauliniuose varikliuose skaičiavimasVienkočiui hidrauliniam cilindrui darbo eigos metu:


Slėgis reikalingas trinties jėgoms hidrauliniame cilindre nugalėti :

Darbo skysčio parinkimas


Schemoje numatyti pavaros elementai renkami pagal slėgį ir apskaičiuotš debitš iš lentelių. Užrašomos išrinktų elementų markės ir parametrai.


Klampa: 40-60

Darbo skystis : Vitrea( Shell)

Skysčio tankis: – 910 kg/m3

Kinematinė klampa : 47-55 *

Užsidegimo temperatūra : 200 C

Sustingimo temperatūra : -20 C

Koeficiento n reikšmė:   n=2,4Apskaičiuojame skysčio parametrus: tankį ir kinematinę klampš


Dt=59-50=9 C
Hidraulinių linijų parinkimasParenkami plieniniai preciziniai vamzdžiai

Vrek 2m/s – rekomenduotinas skysčio vidutinis greitis, nustatomas iš lentelės pagal pavaros darbo slėgį ir greitis 4m/s.
Vamzdžių sienelių storis s‘ parenkamas taip, kad įtempimai sienelėse neviršytų leistinųjų reikšmių:

- leistinieji tempimo įtempimai vamzdžio sienelėse. mes pasirenkame plieninius vamzdžius GOST 8734, kurių leistinieji įtempimai tamprumo modulis Ka – atsargos koeficientas, kurio reikšmės parenkamos iš intervalo Ka=2-6.Šis storis apvalinamas iki artimiausio didesnio standartinio storio s , kurio reikšmės randamos žinynuose. S1=0,6; S2=0,5

Apskaičiuojame apytikslį vamzdžio išorinį skersmenį di

Pasirinkto standartinio vamzdžio tikrasis vidinis skersmuo apskaičiuojamas pagal formulę:

Vamzdžio vidinio skerspjūvio plotas:

Patikriname vamzdžių stiprumš hidraulinių smūgių atveju:

Skaičiuojame slėgio padidėjimš:

C-hidraulinio smūgio bangos plitimo greitis


Parinkus vamzdžius visoms pavaros hidraulinėms linijoms, patikrinamas jų stiprumas hidraulinio smūgio atveju. Tuo tikslu apskaičiuojamas maksimalus slėgis šio smūgio metu:


Vamzdžio sienelių stiprumas yra pakankamas, jei parinkto vamzdžio matmenys tenkina sšlygš:


Sšlyga tenkinama.Kelio nuostolių skaičiavimas


Skaičiuojame faktinį skysčio tekėjimo kiekvienoje hidraulinėje linijoje vidutinį greitį V:


Reinoldso skaičius:


Kadangi tekmė yra laminarinė skaičiuojame trinties koeficientš:

(1,2,4,5)

(3,6)

(7,8,9)

Kelio nuostoliai apskaičiuojami pagal Darsi ir Veisbacho formulę:Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas
Nuostoliai vietinėse vamzdžių kliūtyse apskaičiuojami: čia ξt – vietinės kliūties nuostolių koeficientas turbulentinėje tėkmėje; B – pataisos koeficientas laminarinei tėkmei.
Hidraulinės aparatūros parinkimas:


10MPa – nominalus slėgis;

Qmax→Q


Atsižvelgiant į nominalų slėgį ir į debitš, parenkami apsauginis vožtuvas, filtras, skirstytuvas.


Apsauginis vožtuvas: Markė – KВО 2HOAA/SV; pnom=15 MPa; Qnom=40 l/min; p=2,5 MPa.


Filtras: Markė– GOST 16026-80; pnom=20 MPa; Qnom=25 l/min; p=0,2 MPa.


Skirstytuvas: Markė– GPU 6; pnom=32 MPa; Qnom=12,5 l/min; p=0,2 MPa.


Qmax→Q


Atsižvelgiant į nominalų slėgį ir į debitš, parenkami apsauginis vožtuvas

Apsauginis vožtuvas: Markė – DBD H4 K1X/100V; pnom=35 MPa; Qnom=60 l/min; ∆p=2,5 MPa


Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas:

n=1, kai tėkmė laminarinė;

Apsauginis vožtuvas:


Apsauginis vožtuvas:

Filtras:


Skirstytuvas :

Skirstytuvas :Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas


pp – pavaroje sunaudotas slėgis.


(slėgimo magistralė)

(nupylimo magistralė)

kelio nuostoliai:

vietiniai nuostoliai:

vietiniai nuostoliai aparatuose:

0


Siurblio parinkimas

markė 12-22; ps=12,5MPa; ηs=0,66; QS=14,6l/min=2,4*10-4m/s


Pavaros naudingumo koeficiento nustatymas


Hidraulinio cilindro atiduodama varomajam įrenginiui galia:


Siurblio gaunama ir sunaudojama galia:


pavaros naudingumo koeficientas:Találat: 3217