online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

szociológia

szociológia tételek, szociológia dolgozat, szociológia kialakulása, szociológia szemlefelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
szociológia
 
bal also sarok jobb also sarok

A szakmai szocializació fogalma és szakaszai: palyaorientació, szakmai képzés, alyakezdés, palyavitel. A szocializació meghatarozottsagú személyiségvo


A szakmai szocializáció fogalma és szakaszai: pályaorientáció, szakmai képzés, ályakezdés, pályavitel. A szocializáció meghatározottságú személyiségvonások fogalma és esetei. Ezen belül az én funkciók: én tudat, énkép, önellenőrzés és az önnevelés


Pszichés helyzetek: akadaly nélküli, probléma, konfliktus és frusztraciós helyzet


Pszichés helyzetek: akadály nélküli, probléma, konfliktus és frusztrációs helyzet Az ember aktuális viselkedése mindig meghatározott társadalmi közegben és konkrét szituációban realizálódik. A különféle megnyilvánulások helyes értelmezése


A csoportjelenségek: hatékonysag, konformitas, közvélemény és a szervezeti konfliktusok


A csoportjelenségek: hatékonyság, konformitás, közvélemény és a szervezeti konfliktusok. A csoportjelenségek kategóriájába azokat a jelenségeket soroljuk, amelyek a csoport működésében érhetők tetten, e folyamatban fejtenek ki determináló,


Tarsas készségek. Az együttműködés. Interakciós függőségek: alfüggőség, aszimmetrikus függőség, reaktív függőség, kölcsönös függőség.


Társas készségek. Az együttműködés. Interakciós függőségek: álfüggőség, aszimmetrikus függőség, reaktív függőség, kölcsönös függőség. A társas készségek, más néven: taktikai viselkedésmódok, azoknak a reagálásmódoknak, spontán és tudatos


A tarsadalmak fejlődési szakaszai


A társadalmak fejlődési szakaszai Társadalmi kihívások, máig ható társadalmi problémák Az emberek mindennapi élete a naponta felmerülő problémák megoldása körül forog. A társadalom élete, a társadalmi lét is a  fejlődés adott szaksz


A viselkedéskultúra alapjai


A viselkedéskultúra alapjai Az emberiség létformája a közösség, az együttélés minden problémája ellenére. Minden egyén szerepét a közösségben elfoglalt (megszerzett) helye határozza meg: így már a kezdetleges társadalmi szervezetek is érzékenye


Tarsadalomszerkezet, tarsadalmi egyenlőtlenség


Társadalomszerkezet, társadalmi egyenlőtlenség 1. A társadalomszerkezet fogalma és jelentősége A társadalom szerkezete a szociológia egyik alapkategóriája. Tudományos vizsgálatok sorozata által bizonyított tény, hogy az emberek minden


DROGOK - EGY ISMERETLEN VILÁG?


drogok - egy ismeretlen világ? Mit is nevezünk drognak? Milyen anyagokkal, szerekkel kerülünk kapcsolatba, ha a drogproblémát kezdjük tanulmányozni? Milyen hatása van a drogoknak? Hogyan fejtik ki hatásukat? Miért fogyasztják és miért veszélye


DROGOK - EGY ISMERETLEN VILÁG?


drogok - egy ismeretlen világ? Mit is nevezünk drognak? Milyen anyagokkal, szerekkel kerülünk kapcsolatba, ha a drogproblémát kezdjük tanulmányozni? Milyen hatása van a drogoknak? Hogyan fejtik ki hatásukat? Miért fogyasztják és miért veszélye


Esettanulmany - Roma gyermekek az óvodaban


Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék Szociológia III. Év Félévi dolgozat interetnikum tantárgyból Esettanulmány Roma gyermekek az óvodában Az óvodáról á


Konstruktivizmus a német tarsadalomelméletben


ELMÉLETI SZOCIOLÓGIA       A Miskolci Egyetem Szociológiai Tanszékének folyóirata                        Konstruktivizmus a német társadalomelméletben [*]          -------- ----- ------ ------------Az utóbbi évtizedek társadalom-, ismeret-


Jürgen Habermas: Valogatott tanulmanyok. Jürgen Habermas: A tarsadalomtudomanyok logikaja.


Jürgen Habermas: Válogatott tanulmányok. Jürgen Habermas: A társadalomtudományok logikája.  A közelmúltban megjelent Habermas-monográfiájának elõszavában Felkai Gábor a következõket írja: "Megkockáztatható az az áll


HAJLÉKTALANSÁG 2001-2002 KUTATÁSI BESZÁMOLÓ


Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet HAJLÉKTALANSÁG 2001-2002 KUTATÁSI BESZÁMOLÓ BEVEZETÉS A Nemzeti Család- és Szociálpoli


A tarsadalom, amelyben élünk


A társadalom, amelyben élünk Mit csinál a szociológia? A szociológia társadalomtudomány. Központi kérdése az, hogy milyen módon hatnak egymásra az egyének és közösségeik, az egyén és a társadalom. Úgy véli, hogy e kölcsönhatások során for


Szalasi viszonya kortarsaival


Szálasi viszonya kortársaival Bevezető az írásos változathoz: Az alább lejegyzett gondolatok ugyanebben a leosztásban már előadások formájában elhangzottak, ám most - közkívánatra - igyekszem a már bevált sémát írott formában is közkinccsé t


ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS


ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Elsősegélynyújtás: azon tevékenységek összessége, melyekkel a végleges ellátást megelőzően egészségében hirtelen károsodott személy élete megmenthető, állapotromlása megelőzhető és szenvedése csökkenthető. Elsősegélynyú


KÁBÍTÓSZEREK - A KREATIVITÁS MÍTOSZA ÉS A ROMBOLÁS VALÓSÁGA


KÁBÍTÓSZEREK - A KREATIVITÁS MÍTOSZA ÉS A ROMBOLÁS VALÓSÁGA Az ember szinte mindig, minden kultúrában alkalmazott olyan szereket, amelyek átmenetileg oldották szorongásait, serkentették teljesítöképességét, fokozták örömérzetét -


A MAGYAR NÉP EREDETE


A MAGYAR NÉP EREDETE A IX. század Európában a zürzavarok és a nyugtalanság százada volt. A jövendö Franciaország és a leendö Németország kezdett lassan kiemelkedni a Karoling császárság romjaiból. A merész Vikingek, akik


A ciganysag Magyarorszagon . Ki a cigany?


Tartalomjegyzék Bevezetés Szegregáció kontra integráció A cigányság Magyarországon . Ki a cigány? Az iskoláskor előzményei A cigány tanulók az általános iskolában A sikertelenség okai Szociális helyzet Nyelv


H. BERGFELD: FIATAL FELNŐTTEK SZEMÉLYISÉG- ÉS HITKRÍZISEI


H. Bergfeld: Fiatal felnőttek személyiség- és hitkrízisei     1. A KRÍZIS FOGALMÁNAK MEGÉRTÉSE          Általános szóhasználatunkban a krízis fogalmát főként negatív értelemben használjuk.          A krízist ezért gyakran megrenoldal:

1 ... 1 2 3

Felhasználási feltételek